Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Білорусь в міжвоєнний період

Скачати 5.09 Kb.
Дата конвертації 11.04.2019
Розмір 5.09 Kb.
Тип реферат

Після Першої Світової війни Білорусь опинилася в глибокій економічній і політичній кризі. Війна дуже сильно вплинула на її подальший розвиток. У міжвоєнний період Радянська Білорусь опинилася в умовах нової економічної політики, політика білорусизації, індустріалізації і колективізації БССР, а також в період тоталітарного режиму і жорстких репресій. Крім усього цього західна Білорусь відійшла у володіння Польщі. Але до всього іншого в Білорусі відбулося культурний розвиток в період 20-30 років.

У 20-і роки в Білорусі, як і в усьому СРСР, склалася однопартійна система. У березні 1921 р самоліквідувалася Бунд. У грудні 1921 р розпалася Єврейська комуністична партія. У лютому 1921 р була розгромлена Білоруська партія соціалістів-революціонерів, 860 її діячів були заарештовані, пізніше вони були звільнені і переправлені на територію Західної Білорусії. Ліквідація опозиційних сил в БССР послабила позиції уряду Білоруської Народної Республіки в еміграції. Сталінське керівництво уважно стежило за суспільно-політичними процесами в республіці і контролювало їх, призначаючи на керівні посади партійні, радянські і господарські кадри. У другій половині 20-х років, з метою залучення трудящих в суспільно-політичне життя, при Радах створювалися постійні комісії: з питань сільського господарства, благоустрою, культурно-освітні, фінансові та ін. Почали організовувати депутатські групи. У справі захисту інтересів трудящих все більш помітну роль почали відігравати профспілки. Проблемами молоді активно займався Комуністичний союз молоді (Комсомол). В суспільне життя все активніше стали включатися жінки. Зароджувалися шефські організації, фізкультурні об'єднання. Все це свідчило про певний демократизм суспільно-політичного життя.

Після закінчення громадянської війни Радянська держава опинилася в кризовому стані. Країна опинилася в політичній ізоляції. Швидко зростала недовіра до Радянської влади. Постало питання про подальший розвиток країни. Рішення було прийнято на Х з'їзді РКП (б) в березні 1921 р з введенням нової економічної політики (НЕПу). НЕП істотно вплинув на розвиток економіки країни, але так як він здійснювався без реформування політичної системи, правової бази, грунтувався не так на об'єктивних економічних законах, а на соціальному замовленні, волюнтаризмі, то радянський уряд почав проводити згортання цієї політики.

Політика національно-культурного будівництва мала витоки в білоруському національно-визвольного руху, в ідеях національного відродження. Під час революції і громадянської війни в КП (б) Б влилося багато діячів національно-визвольного руху. Багато з них увійшли до складу вищих партійних і радянських органів. Серед них А. Червяков, Д. Жілуновіч, В. Ігнатовський та ін. Вони створили ядро, навколо якого об'єдналася творча інтелігенція і стала генератором ідей білорусизації. Одним з центральних напрямків білорусизації була так звана «коренізація», виховання і висунення кадрів з корінного населення на партійну, радянську, господарську та громадську роботу. Ставилося завдання висунення представників корінного населення не за національною ознакою, а за діловими якостями, знання мов і особливостей Білорусі. Білоруська мова вводився в сферу суспільного життя і в першу чергу в діяльність республіканського державного і партійного апарату. До 1928 року близько 80% шкіл було переведено на білоруську мову навчання. Разом з тим відкривалися школи з рідною мовою навчання для національних меншин. У радянсько-партійних школах вводилося обов'язкове вивчення історії, економіки та географії Білорусі, білоруської мови і літератури. Широкий розвиток отримало краєзнавство. Темпи білорусизації, адміністративні методи її проведення, порушення принципу добровільності використання тієї чи іншої мови давали підставу для невдоволення цією політикою. Незважаючи на деякі недоліки і перекоси, белорусізація все-таки допомогла населенню республіки усвідомити себе нацією, пробудила його політичну і громадську активність.

Індустріалізація в Білорусі була частиною єдиного процесу індустріалізації СРСР. Основні фонди державної промисловості республіки планувалося збільшити в 4,4 рази, в той час як в цілому по СРСР - в 2,9 рази. У п'ятирічному плані пріоритет був відданий легкої промисловості. План був хоча і напруженим, але збалансованим. За роки передвоєнних п'ятирічок в УРСР було створено нову матеріально-технічна база, побудовано понад 1000 підприємств, в тому числі 400 великих. У великі індустріальні центри перетворилися Мінськ, Вітебськ, Могильов, Гомель, Бобруйськ, Борисов, Орша. В кінці 30-х рр. структура промислового виробництва відповідала ролі, яка була відведена їй в загальносоюзному поділі праці. Важливу роль у вирішенні завдань індустріалізації зіграв масовий трудовий ентузіазм робітничого класу. Широко використовувалося моральне стимулювання праці. Велике значення мало масове соціалістичне змагання в таких його формах, як ударничество, рух господарсько -розрахункових бригад, зустрічне планування. Високі темпи розвитку були досягнуті також за рахунок позаекономічного примусу. У народному господарстві використовувалася праця десятків мільйонів ув'язнених.