Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Друга п'ятирічка 1933 1937

Скачати 7.74 Kb.
Дата конвертації 18.09.2018
Розмір 7.74 Kb.
Тип реферат

Друга п'ятирічка 1933-1937

В ході роботи над планом другої п'ятирічки, який охоплював вже 120 галузей промисловості проти 50 галузей в 1928-1932 рр., З'ясувалося, що аж ніяк не всі його укладачі реально уявляють собі дійсні труднощі подальшого зростання радянської економіки і ті обставини, від яких багато в чому залежить їх успішне подолання. Висувалася вимога продовжувати форсований розвиток важкої індустрії, причому темпами вищими, ніж в період першої п'ятирічки.

XVII з'їзд ВКП (б), що проходив на початку 1934 р, спеціально розглянув проект нової п'ятирічки і вніс повну ясність у розуміння сутності і специфіки індустріального розвитку СРСР в 1933-1937 рр. Нарком важкої промисловості Г.К. Орджонікідзе виступив з критикою тих, хто пропонував ще більш розширити розмах капітального будівництва і випуск найважливіших засобів виробництва. Г.К. Орджонікідзе вніс поправку до проекту резолюції з'їзду, яка отримала одностайну підтримку: середньорічні темпи приросту промислової продукції на другу п'ятирічку були визначені в 16,5% проти 18,9 по прикидами Держплану.

Принципово по-новому з'їзд поставив питання про співвідношення темпів зростання промислового виробництва засобів виробництва і предметів споживання.
Прискорений розвиток важкої індустрії в попередні роки дозволило в короткий термін створити фундамент для технічної реконструкції всіх галузей народного господарства. Тепер треба було завершити будівництво матеріально-технічної бази соціалізму і забезпечити істотний підйом народного добробуту. Середньорічний темп зростання засобів виробництва визначався в
14,5%.

Заклавши до початку другої п'ятирічки основи важкої індустрії і домігшись помітного переважання обсягу промислової продукції над валовою продукцією сільського господарства. Комуністична партія не визнала задачу індустріалізації СРСР повністю вирішеною. На XVII з'їзді відповідно до матеріалів січневого (1933 г.) об'єднаного Пленуму і ЦК ВКП (б) підкреслювався сам факт переведення країни на рейки індустріалізації і прямо говорилося про продовження політики індустріалізації в роки другої п'ятирічки.
На відміну ж від попереднього періоду, коли панував курс на створення основ важкої промисловості, тепер центр ваги переміщався в площину боротьби за завершення технічної реконструкції всього народного господарства, за зміцнення імпортної незалежності першого і тоді все ще єдиного в світі пролетарської держави.

Принципова особливість індустріалізації СРСР в роки другої п'ятирічки полягала і в тому, що вся грандіозна програма нового будівництва, завершення технічної реконструкції в цілому повинна була бути виконана при відносно невисокому збільшенні чисельності робітників і службовців. В рамках всього народного господарства намічався приріст на 26%, в тому числі по великої промисловості - на 29%. Одночасно з'їзд затвердив завдання підняти продуктивність праці в промисловості на 63% проти 41 в першій п'ятирічці. Тим самим була прийнята установка на те, щоб продуктивність праці «стала вирішальним фактором виконання наміченої програми збільшення продукції в другому п'ятилітті».

За роки другої п'ятирічки було споруджено 4.5 тис. Великих промислових підприємств. З них: Уральський машинобудівний, челябінський тракторний,
Ново-Тульский металургійний та інші заводи. Десятки доменних печей, шахт, електростанцій. У Москві була прокладена перша лінія метрополітену.
Прискореними темпами розвивалася індустрія союзних республік. Орджонікідзе, що став в 1930 р, головою ВРНГ закликав реалізму, виступав за зменшення ряду завдань. Саме тоді в середині 30-х років, в наш побут увійшов гасло "Кадри вирішують все". Початкову (4-х класне) навчання було введено, як обов'язкове лише у 1930 р Навіть в 1939 р кожен 5-ий чоловік старше 10 років ще не вмів читати і писати.

Фахівців з вищою освітою було близько 1 млн. Чоловік. Кадризростали швидкими темпами. Молодь займала керівні посади. Комуністи і комсомольці згуртовували колектив, були яскравим символом героїзму часів індустріалізації. (Магнітобуд очолював 26-річний Яків Гугель). Люди вірили в перемогу і щоб не постраждало виробництво працювали з ентузіазмом, часом без вихідних і по 12-16 годин поспіль.

З'явилося будівництво за Полярним колом. Наприклад, металургійний комбінат в Норильську, шахти у Воркуті, а також залізні дороги. Не було потрібної кількості добровольців на це будівництво. І тоді з'явилися в потрібних місцях десятки таборів з сотнями тисяч ув'язнених. Їх працею будувався "Біломорканал", залізниця Котлас-
Воркута. Їх називали ворогами народу, їх перетворили на таку робочу силу, яка не вимагає ніяких витрат, легко командуема і перебрасиваема.

Стахановський рух стало прикладом нових тенденцій, курсу на освоєння передової техніки. Масове новаторство середини другої п'ятирічки підтверджувало його перспективність.
Підйом наростав аж до 1937 р Ось тоді й виявився подвійний сенс гасла "Кадри вирішують все". Сталінські репресії на працівників індустріїобрушилися ще в кінці 20-х років. Калінін, Молотов, Каганович доповідали про масове шкідництві мало не на всіх ділянках індустріалізації.
Почалися арешти. Порушення законності, репресії, свавілля перетворювали адміністративно-командне управління в адміністративно-каральне.

Були й інші заходи:
Важка промисловість переходила на госпрозрахунок; вдалося звести до мінімуму грошову емісію; країна майже припинила ввезення сільгоспмашин і тракторів; імпорт бавовни, витрати на придбання чорних металів з 1,4 млрд. руб. в першій п'ятирічці скоротилися в 1937 р до 88 млн. руб. Експорт дав прибуток.

Народногосподарський план, намічений на1933-1937 рр., Був виконаний достроково - за чотири роки і три місяці. Вирішальну роль в досягненні такого високого результату зіграв робітничий клас, в першу чергу ті його загони, які були зайняті в індустріальній сфері виробництва - в промисловості, будівництві, на транспорті.

За весь період другої п'ятирічки продуктивність праці в галузях групи «А» збільшилася на 109,3%, тобто більше ніж подвоїлася, трохи перевищивши планові завдання, які також вважалися напруженими. Серед перевиконали завдання були машинобудівники і працівники чорної металургії, останні навіть перевершили успіхи працівників машинобудування: вони домоглися найвищого в промисловості приросту - 126,3%. Вражаючими були і зрушення в зниженні собівартості промислової продукції галузей групи «А».

Успіхи легкої промисловості виглядали набагато скромніше. В цілому легка промисловість до плану по зростанню продуктивності праці не впоралася, хоча по відношенню до першої п'ятирічки прогрес був значний.

Аналізуючи об'єктивні чинники, які не дозволили в роки другої п'ятирічки організувати першочергове розвиток легкої промисловості, радянські економісти висловлювали думку, що рівень розвитку провідних галузей групи «А» був в той період все ж недостатнім, щоб забезпечити заплановані темпи зростання предметів споживання.

Принципово важливим результатом здійснення в 1933-1937 рр. політикиіндустріалізації стало подолання техніко-економічної відсталості, повне завоювання економічної незалежності СРСР. За роки другої п'ятирічки наша країна, по суті, припинила ввезення сільськогосподарських машин і тракторів, покупка яких за кордоном в попередню п'ятирічку обійшлася в 1150 млн. Рублів. Стільки ж коштів було тоді витрачено і на бавовну, тепер також знятий з імпорту. Витрати на придбання чорних металів скоротилися з 1,4 млрд. Рублів в першу п'ятирічку до 88 млн. Рублів в 1937 році. У 1936 р питома вага імпортної продукції в загальному, споживанні країни знизився до 1-0,7%. Торговий баланс СРСР під кінець другої п'ятирічки став активним і приніс прибуток.