Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія гігієни

Скачати 16.74 Kb.
Дата конвертації 30.12.2019
Розмір 16.74 Kb.
Тип реферат

Передумовами виникнення даної науки і навчальної дисципліни з'явилися потреби наукового обгрунтованого пояснення природи, здоров'я і хвороб не тільки окремої людини, але і населення: груп людей, і їх спільнот, громадського здоров'я, і ​​застосуванні отриманих при вивченні здоров'я знань в його охороні й поліпшенні, ефективної організації медичної допомоги.

Найбільш масовими захворюваннями аж до XIX століття були, а в країнах, що розвиваються залишаються досі інфекційні та паразитарні хвороби, а також травми, ушкодження, нещасні випадки. Вони залучили головна увага при спробах організовано впливати на здоров'я населення, управління ним з боку окремих урядів, держав. Боротьба з інфекційними захворюваннями була основою громадських (державних) заходів або соціальної політики в області медицини. Вся історія лікування, починаючи з рабовласницької епохи, вся історія цивілізованої медицини свідчить про невпинних спробах лікування і, що особливо важливо, запобігання масовим, інфекційних паразитарних, перш за все, особливо небезпечних епідемічних захворювань аж до емпіричних вакцинацій, встановлення карантину та інших досить ефективних заходів. Однак, не розкривши наукової основи можна було розраховувати на кардинальний успіх в боротьбі з ними. Ніякі здавалися безперечними, непорушними теорії походження цих хвороб на кшталт уявлення про «міазми», «Монада», навіть «контагії», не кажучи вже про космічні та інших силах не здатні розкрити їхні справжні причини до тих пір, поки не настала ера бактеріології, коли за допомогою мікроскопа були виявлені мікроорганізми-збудники інфекційних захворювань, поки це велике відкриття XIX століття не поклало початок вченню про імунітет і на його основі - вакцинації і іншим дієвим крокам лікування і попередження масових інфекцій нних захворювань.

Однак одного цього обставини для успішної боротьби з масовими хворобами виявилося недостатньо. Були потрібні умови для реалізації ефективних заходів в масовому масштабі, по відношенню до всього населення або його окремих груп - соціальних, професійних. Була потрібна досить сильна державна структура, здатна управляти громадською здоров'ям (масовими захворюваннями і пошкодженнями), яка спирається на наукові дані.

Тільки капіталістичне суспільство отримало можливість організованої боротьби з масовими захворюваннями, можливість створення служб охорони здоров'я населення з використанням досягнень науки, яка розкриває природу хвороб, управління організованого, спрямованого впливу на громадське здоров'я. Інша справа, в якій мірі капіталістичне держава використовувала ці можливості, кому і як виявлялася організована медична допомога, включаючи санітарно-протиепідемічні, профілактичні заходи.

Важливим фактором виникнення потреби в науці і практиці охорони здоров'я було суспільне і особливо революційний рух трудящих за соціальні і політичні права, серед яких одне з чільних місць завжди висувалося право на охорону здоров'я.

Розпочате з першої чверті століття так зване чартистское рух пролетаріату Англії за свої соціальні пава вилилося в масові виступи трудящих, особливо протягом і після революцій в Європі в 1830 і 1848 роках і в наступні роки. В середині і наприкінці століття уряди низки європейських країн були змушені здійснити реформи і прийняти закони про соціальну допомогу працюючим, в тому числі про страхування та охорони здоров'я. Засновувалися державні загальнонаціональні служби та органи управління громадським здоров'ям, серед них земська і фабрично-заводська медицина в Росії. Працями політологів і економістів були створені набули широкого поширення демографічні і соціологічні вчення, в тому числі концепції народонаселення Т. Мальтуса, А.Ж. Гобино, Ф. Гальтона і ін. Відбулося становлення статистики як науки, дослідженнями Ж.Бартільона та інших видатних вчених були створені класифікації та номенклатури хвороб, пошкоджень і т.п.

Друга половина XIX століття - період виникнення і розвитку матеріалістичної науки про закони буття, природи і суспільства, створення революційних соціал-демократичних, комуністичних партій в тому числі РСДРП та інших громадських рухів в Росії.

У цей період під впливом соціально-економічних змін і науково-технічного прогресу чітко проявилися закономірності і тенденції розвитку та формування науки і, перш за все, її диференціації. У другій половині XIX століття формується цілий «букет» наукових дисциплін, в тому числі ряд медичних: неврологія, офтальмологія, педіатрія, патологічна фізіологія, гістологія, ембріологія людини. Серед нових наук і навчальних дисциплін - експериментальна гігієна, яка розробляє вчення про вплив на організм фізичних, хімічних, біологічних факторів зовнішнього середовища. Однак деякі її перші представники не обмежуються лише дослідженням природних факторів - в поле їх уваги потрапляє людина не тільки як біологічна особина, але і як істота соціальна, живе в світі людських, суспільних відносин, які впливають на здоров'я і патологію. Виникає інтерес до вивчення соціальних умов, факторів, процесів по відношенню до здоров'я людини і його відтворення. Створюється передумова для формування і дослідження, так би мовити соціальної, громадської боку гігієни. Саме на початку ХХ століття позначається нова наука про громадське здоров'я та охороні здоров'я.

До формування даної науки епізодично, в окремих установах, найчастіше у вищих навчальних закладах, на медичних факультетах університетів завдяки ініціативі ряду вчених викладачів гігієни, мікробіології, навіть фізіології, клінічних дисциплін, які усвідомлювали значення суспільних факторів для здоров'я і боротьби за його охорону і зміцнення, не без зусиль і опору з боку представників адміністрації та офіційної медицини створюються курси, навчальні програми, лабораторії по громадської гігієни, превентивної міді цине, громадському здоров'ю, з медичною статистикою, іноді політекономією і іншими розділами громадських і медичних наук. Хоча заклики до вивчення і викладання цих курсів лунали раніше, лише в другій половині XIX століття зроблені перші спроби організації подібних курсів. Так, в Казанському університеті в 60-х роках проф. А.В. Петров читав студентам лекції з громадського здоров'я, громадської гігієни; в 70-х роках там же проф. А.П. Пєсков читав курс медичної географії та медичної статистики, по суті громадської гігієни. В подальшому подібні курси були введені на медичних факультетах університетів і в інших вищих навчальних закладах Москви, Петербурга, Києва, Харкова. Однак це були лише перші прообрази спеціальних навчальних і наукових установ з даного предмету. Вони були епізодичними, непостійними, зазвичай входили до складу інших дисциплін.

Початок же даної науки як самостійної дисципліни поклали перші десятиліття ХХ століття. Спочатку в Німеччині, а потім і в інших країнах сформувалася дисципліна, названа соціальною гігієною.

На самому початку ХХ століття молодий лікар Альфред Гротьян з 1903 р став видавати журнал з соціальної гігієни, в 1905 році заснував в Берліні наукове товариство з соціальної гігієни та медичної статистики, а в 1912 році добився доцентури і в 1920 році - заснування кафедри соціальної гігієни в Берлінському університеті.

Слідом за кафедрою А. Гротьян стали створюватися аналогічні підрозділи в Німеччині та інших країнах. Їх керівники, які займаються проблемами громадського здоров'я та медичної статистики зосередили свою увагу на соціальних умовах і факторах, що визначають здоров'я населення, на розробці пропозицій і вимог щодо державної охорони здоров'я населення, перш за все, трудящих, щодо здійснення соціальної, державної політики, включаючи ефективне медичне ( санітарний) законодавство, страхування здоров'я, соціальне забезпечення. Вони встали на шлях реформ не тільки самої гігієни з її технічним, експериментально-фізіологічних, санітарним напрямком, але і всієї справи охорони здоров'я населення, організації медичної допомоги.

Соціальна гігієна в СРСР починає свою історію з організації у 1918 році музею соціальної гігієни Народного комісаріату охорони здоров'я РРФСР, директором якого був відомий гігієніст проф. А.В. Мольков. Музей, а з 1920 року - інститут соціальної гігієни став центром формування даної дисципліни в нових політичних умовах. Радянської соціальної гігієни належало витягти все прогресивне зі своїх попередниць - перш за все громадської гігієни Росії, тих перших установ, які створювалися до революції, соціальної гігієни А. Гротьян, А. Фішера та інших представників за кордоном.

Важливою умовою становлення соціальної гігієни в СРСР стала її органічний зв'язок з практикою, будівництвом нового суспільства і держави. Цьому сприяло те, що в числі перших соціал-гігієністів, теоретиків, вчених були перші організатори охорони здоров'я народу і перш за все Микола Олександрович Семашко - перший нарком охорони здоров'я, і ​​його заступник - Зіновій Петрович Соловйов.

У 1922 році Н.А. Семашко за підтримки З.П. Соловйова, А.В. Молькова, Л.Н. Сисіна, С.І. Каплуна і інших авторитетних вчених і діячів громадської гігієни організував при I Московському університеті кафедру соціальної гігієни з клінікою професійних хвороб. Тоді була єдина і для інших вищих медичних навчальних закладів Москви кафедра (в тому числі II Московського університету). Вона займалася викладанням питань гігієни, епідеміології і ін. В подальшому кафедра соціальної гігієни дала путівку в життя окремих гігієнічним дисциплін, кафедрам, курсам, інститутам - загальної та комунальної гігієни (проф. О.М. Сисин), професійної гігієни (проф. С. І. Каплун), гігієни виховання, або школи гігієни (А.В. Мольков), по суті і історії медицини (проф. І. Д. Страшун) і ін. Через рік, в лютому 1923 року, З.П. Соловйов і його співробітники створили кафедру соціальної гігієни на медичному факультеті II Московського університету, утвореного на базі колишніх Вищих жіночих курсів. З цього часу і в інших університетських центрах стали відкриватися кафедри соціальної гігієни і організовуватися науково-дослідні лабораторії і інститути з даного предмету (соціальної гігієни, соціальної гігієни та санітарної статистики тощо), очолювані відомими вченими та організаторами охорони здоров'я З.Г. Френкелем (Ленінград), Т.Я. Ткачовим (Воронеж), А.М. Дихне (Смоленськ), С.С. Каганом (Київ), М.Г. Гуревичем (Харків), М.І. Барсукова (Мінськ) та ін.

Уже в 1922 році була розроблена перша навчальна програма з соціальної гігієни, незабаром видані перші підручники і навчальні посібники (З.Г. Френкель, 1923; Т.Я. Ткачов, 1924; колектив авторів під редакцією А.В. Молькова, 1927 і ін .) у 20-х роках вийшли в перекладі на російську мову наукові праці та навчальні посібники А. Фішера, А. Гротьян та інших зарубіжних соціал-гігієністів. З 1922 по 1930 роки видавався науковий журнал «Соціальна гігієна», що освітлював проблеми будівництва радянської охорони здоров'я і ряд інших питань. У перші роки в радянській вищій медичній школі не було відповідних кафедр і курсів, і їх викладанням займалися кафедри та інститути соціальної гігієни.

Однак зустрічалися і труднощі. Формування соціальної гігієни зустрічало опір консервативної частини, ряду колишніх членів Товариства російських лікарів в пам'ять Н.І. Пирогова. Тенденція на з'єднання марксизму з медициною, гігієною, соціологією провокувала опозицію; проти соціальної гігієни та її представників нерідко виступали члени різних товариств, в тому числі стоять на односторонніх механістичних або навіть віталістичних позиціях. Однак особливо тяжкої шкоди зазнала медична наука і разом з нею соціальна гігієна внаслідок репресій кінця 20 - 30-х років в період культу особи Сталіна. Внаслідок режиму надтаємності соціальна гігієна була позбавлена ​​інформації. Справа доходила до того, що навіть загальноприйняті у всьому світі статистичні відомості про демографічні процеси - смертності, складі населення, захворюваності, плодючості і ін. Закривалися. Такий стан збереглося і в наступні роки. Наприклад, були закриті відомості про дитячу смертність і її структурі, інфекційної, психічної захворюваності, травматизму, навіть про кількість лікарів за спеціальностями та ін. В цей час (кінець 20-х - початок 30-х років) були розформовані, закриті інститути соціальної гігієни , що існували майже у всіх республіках. Почалося зверху наступ на формальну генетику, експериментальну біологію, очолювані такими чудовими вченими, як професора Н.К. Кольцов і Н.І. Вавилов.

Але все ж соціальна гігієна вижила і просувалася вперед.Були створені отримали широку популярність керівництва, підручники. Монографії, в тому числі по санітарній статистиці (П.І. Куркін, С.А. Томілін, С.А. Новосельський, П.І. Кувшинников, Г.А. Баткіс, Б.Я Смулевіч, В.В. Паєвський, А.М. Мерков, А.Я. Боярський), розроблені і вдосконалені методи соціально-гігієнічних, медико-демографічних, епідеміологічних досліджень, на основі яких з використанням вибіркового методу на переважно регіональних і місцевих матеріалах отримані важливі результати про тенденції, зміни суспільного здоров'я , використовувані в удосконаленні організації медичної п допомоги населенню.

Однак ця прикладна, нормативна сторона соціальної гігієни була визнана керівними інстанціями недостатньою, особливо в період подстегивания колективізації та індустріалізації, що вимагають негайних організаційних рішень. У 1941 році, напередодні ВВВ, кафедри соціальної гігієни наказом наркома охорони здоров'я Г.А. Мітереву були перейменовані в кафедри організації охорони здоров'я. Це рішення звузило теоретичну базу предмета, обмежило дослідження соціальних проблем охорони здоров'я, і ​​без того перебувають в затиснутому, здавленим офіційними обмеженнями і заборонами стані, завдало шкоди процесу викладання і виховання студентів, принизило престиж нашої науки, все в більшій мірі стає служницею адміністрації охорони здоров'я. Було ще багато драматичних подій, які вкрай згубно позначилися на розвитку медичної науки і охорони здоров'я і їх престиж, нашу дисципліну не оминула ця доля, змушуючи її бути слухняною виконавицею командно-адміністративних рішень, штовхаючи на догматичні, нерідко далекі від справжньої науки, недостатньо перевірені і зважені рекомендації та висновки.

Чого вартий, наприклад, огульна критика медичних соціології, соціології здоров'я, соціальної біології та інших напрямків, шкіл і концепцій зарубіжних соціал-гігієністів.

Однак не можна було відкидати і те цінне, що накопичила, чого домоглася наша дисципліна, вивчаючи нормативні, прикладні питання, проблеми організації, управління, в широкому сенсі - менеджменту в охороні здоров'я. Співробітниками інституту організації охорони здоров'я ім. Н.А. Семашко, створеного в 1946 році, було запропоновано відновити колишню назву «соціальна гігієна» і залишити нове - «організація охорони здоров'я». Таке рішення приміряло прихильників двох точок зору. У 1966 році міністр охорони здоров'я СРСР Б.В. Петровський підписав наказ про перетворення кафедр та Інституту ім. Н.А. Семашко в кафедри та Інститут соціальної гігієни та організації охорони здоров'я.

Поступово було знято гриф секретності з статистичних відомостей. Стало виконуватися безліч наукових досліджень по здоров'ю населення, новим формам організації медичної допомоги. Виходили у світ підручники та керівництва здобули популярність і за кордоном (підручник Г.А. Баткіса і Л.Г. Лекарева, лекції С.Я. Фрейдліна, Ю.П. Лисицина, керівництва Е. Білицької, групи авторів під ред. Ю. П. Лисицина і ін.). Цьому спочатку сприяли розпочата з 1985 році перебудова, гласність, падіння «залізної завіси», розвиток міжнародного співробітництва.

Однак почалася перебудова економіки і всіх структур держави і суспільства, розпад СРСР негативно позначилися на забезпеченні бюджетними коштами охорони здоров'я та особливо медичної науки і медичної освіти. Збільшився «залишковий принцип фінансування», скоротилося число публікацій, наукових досліджень і науково-дослідних інститутів, було завдано збитків науковому престижу і науковим потенціалом багатьох установ, в тому числі медичних, ослабли зв'язки з науковцями колишніх радянських республік, підірвалася діяльність наукових товариств.

В даний момент дисципліна переживає важкий період своєї історії. У важких матеріальних умовах робляться спроби зберегти науковий і кадровий потенціал, продовжувати наукові дослідження і викладання предмета.

У 1999 році було вирішено перейменувати дисципліну на «громадське здоров'я та охорону здоров'я» відповідно до двома основними складовими частинами її і з урахуванням її призначення та історії розвитку.

Список використаної літератури

1. Г.І. Румянцев, М.П. Воронцов, Загальна гігієна, М., 1990.

2. .Д. Звєрєв, Книга для читання з анатомії, фізіології та гігієни людини, М., 1983.

3. А.А. Мінх, Загальна гігієна., М., 1984.

4. Б.В. Петровський, Популярна медична енциклопедія, М., 1987

5. www.yandex.ru

6. www.google.ru

7. www.referat.su