Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


кліометріка

Скачати 4.54 Kb.
Дата конвертації 05.12.2018
Розмір 4.54 Kb.
Тип реферат

муза Кліо

Кліометріка (англ. Cliometrics) - міждисциплінарний напрямок, пов'язане із застосуванням економічної теорії та економетричних методів і моделей в дослідженнях з економічної історії. Розширено асоціюється із застосуванням математичних методів в історичних дослідженнях, тобто ототожнюється з квантитативной історією.

Назва дисципліни походить від імені Кліо - музи історії та героїчної поезії в грецькій міфології.

У 1993 році Роберт Фогель і Дуглас Норт отримали Нобелівську премію з економіки за цикл робіт в області кліометрікі. У рішенні Нобелівського комітету наголошується, що премія присуджена «за розвиток нових підходів в дослідженнях з економічної історії, заснованих на застосуванні економічної теорії та кількісних методів для пояснення економічних і інституційних змін».

Вперше термін кліометріка з'явився у пресі в грудні 1960 року в статті Дж. Хьюгс, Л.Девіса і С.Рейтера «Аспекти квантитативного дослідження в економічній історії» [1]. «Кліометріческая революція» відбулася в 60-і рр. минулого століття. Особливу роль тут зіграла та обставина, що в 1960 р редакторами «Journal of Economic History» стали прихильники кліометріческого підходу Дуглас Норт і Вільям Паркер. Тоді ж в США стали регулярно проводитися кліометріческіе конференції. У цей період в центрі уваги американських кліометрісти було вивчення ролі залізниць у розвитку процесів індустріалізації, історії сільського господарства США в XIX столітті, економічної ефективності рабської праці в американській економіці.

З 1970-х рр. кліометріческій підхід розширює свій вплив в дослідженнях з економічної історії в Великобританії, скандинавських країнах, Іспанії, Бельгії, Голландії та ін. країнах. У більш широкому плані застосування кількісних методів в історичних дослідженнях (квантитативная історія) набуло поширення також у Франції (переважно в рамках школи «Анналів»), Німеччини (основну роль тут відіграє Центр історико-соціальних досліджень Кельнського університету) та інших країнах [2].

У Росії / СРСР кліометріческая школа складається в 60-ті - 70-ті рр. минулого століття навколо І. Д. Ковальченко (Л. В. Мілов, Л. І. Бородкін і ін.) [3]. Розвиток кліометрікі ( «нової економічної історії») йшло в руслі більш широкого напрямку - квантитативной історії, що включає додатки в різних областях історичного знання.

Значну роль у розвитку досліджень в області квантитативной історії на етапі її становлення зіграли також В. А. Устинов, К. В. Хвостова, А. К. Соколов, Н. Б. Селунская, В. З. Дробижев, Е. І. Пивовар , Т. І. Славко, Б. Н. Миронов, С. Г. Кащенко, Ю. П. Бокарьов, І. М. Гарскова і ін. До числа теоретичних досягнень вітчизняної школи квантитативной історії відносяться розробка інформаційних аспектів джерелознавства [4], концепцій і методів аналізу масових джерел, методології застосування багатовимірного статистичного аналізу [5] і математіческог про моделювання в історичних дослідженнях [6]. Найбільш суттєві результати застосування методів квантитативной історії досягнуті в області аграрної історії дореволюційної Росії [7] [8] [9] [10] [11], соціально-політичної історії радянського суспільства перших десятиліть радянської влади [12] [13], вивченні середньовічних російських текстів [14], а також в археологічних дослідженнях (найбільшу популярність в «квантитативной археології» отримали роботи Г. А. Федорова-Давидова, Д. В. Деопік, Ю. Л. Щапова, В. Б. Ковалевської та ін.).

З середини 1990-х років російські історики-квантіфікатори активно беруть участь в діяльності наукового співтовариства, пов'язаного з новим міждисциплінарним напрямком - історичної інформатикою. Цей напрямок розвивається в рамках Асоціації «Історія і комп'ютер» (АІК).

Останнім часом в Росії активно розвивається «кліодінаміка» - новий напрямок в математичному моделюванні історичних процесів (П. В. Турчин, Г. Г. Малинецкий, А. В. Коротаєв, С. А. Нефедов, С. П. Капіца, Л . І. Бородкін, Ю. Н. Павловський, С. Ю. Малков, А. В. Подлазов і ін.).

Список літератури:

1. Вільямсон, 1996.

2. Бородкін, 1998.

3. Бородкін, 1997, 1998

4. Ковальченко, 1987

5. Бородкін, 1986

6. Математичне моделювання, 1996.

7. Ковальченко, Мілов, 1974

8. Ковальченко, Бородкін, 1979

9. Ковальченко, Селунская, Літваков, 1982

10. Ковальченко, Моїсеєнко, Селунская, 1988

11. Мілов, Булгаков, Гарскова, 1986

12. Дробижев, Пивовар, 1983

13. Соколов, 1981

14. Мілов і ін., 1986

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Клиометрика