Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Конституція Франції 1946 р

Скачати 6.61 Kb.
Дата конвертації 20.06.2019
Розмір 6.61 Kb.
Тип реферат

Конституція 1946 Конституція Франції не тільки відбила співвідношення політичних сил в країні в перший період після звільнення, але і закріпила на конституційному рівні ряд нових політичних принципів, характерних для європейських конституцій того часу.

Реакцією на авторитаризм часів війни була демократизація суспільного життя, надання широкого кола прав і свобод, гарантії конституційної законності. У Конституції було включено новий блок економічних і соціальних прав: рівноправність чоловіків і жінок, народів залежних країн, соціально-економічні права: право на працю, відпочинок і матеріальне забезпечення в разі непрацездатності, право робітників на об'єднання у профспілки, на страйки, колективне визначення умов праці і на участь в управлінні підприємствами, право на загальне безкоштовне світську освіту і ін. Розширювалась сфера регулювання політичної і особливо зовнішньополітичної діяльності держави (положення про м ірной зовнішній політиці, про відносини з колоніями і т. п.).

Разом з тим нова Конституція значно розширювала межі втручання держави в економічну і соціальну сферу життя суспільства, змінювала характер відносин між особистістю і державою, покладаючи на державу, крім широких прав, і нові обов'язки. Визнаним конституційним принципом стало проголошення "соціальної держави", в якому права власника поєднуються з "загальним благом" і обмежуються громадськими інтересами.

З точки зору основного принципу організації державного ладу, в першій післявоєнній конституції Франції продовжувала панувати ідея абсолютного парламентаризму. За формою правління Франція була парламентарної республікою, причому нижня палата парламенту - Національні збори - проголошувалася єдиним законодавчим органом країни, який не міг нікому делегувати свої законодавчі повноваження. Крім того, Національні збори мало виняткове право законодавчої ініціативи у фінансових питаннях, ратифікації і денонсації найважливіших міжнародних договорів, оголошення війни. Збори, що обирається за системою пропорційного представництва на основі загального виборчого права, абсолютною більшістю голосів повинно було затверджувати склад нового уряду, яке несло перед ним всю повноту відповідальності.

Конституція традиційно зберегла двопалатну структуру парламенту. Однак друга йалата - Рада республіки - була наділена лише дорадчі функції, і її рекомендації не були обов'язковими для Національних зборів. Рада республіки обирався непрямими виборами в департаментах і комунах, а частина його призначалася Національними зборами. Склад палати повинен був періодично оновлюватися. Таким чином, повноваження верхньої палати парламенту в порівнянні з сенатом Третьої республіки були зведені до мінімуму.

Главою держави був президент республіки, який обирався на спільному засіданні палат парламенту строком на 7 років. За Конституції 1946 р, на відміну від попередньої, президент був позбавлений ряду важливих прерогатив (розпуск нижньої палати, призначення на свій вибір вищих посадових осіб та ін.). Будь-які акти президента, в тому числі призначення на вищі посади, вимагали контрасигнації голови кабінету і одного з міністрів.

Виконавча влада за Конституцією вручалася Раді міністрів на чолі з його головою, головою уряду. Цей орган здійснював безпосереднє державне управління країною і в цій своїй якості мав широкі повноваження. Однак діяльність кабінету була поставлена ​​під ефективний контроль нижньої палати. Призначення голови Ради міністрів і міністрів декретом президента могло проводитися тільки після винесення вотуму довіри з боку Національних зборів.

У разі прийняття абсолютною більшістю голосів депутатів резолюції осуду, а також в разі провалу в палаті важливого урядового законопроекту кабінет повинен був піти у відставку. Уряд могло розпустити парламент тільки після двох урядових криз поспіль, що послідували за вотум недовір'я або осуду. У такій ситуації на період обрання нового складу зборів створювалося коаліційний уряд з усіх партійних фракцій на чолі з головою Національних зборів.

Конституція практично зберігала в недоторканності стару судову систему і місцеве управління, підпорядковане суворому контролю з боку уряду. Для керівництва судами створювався Вища рада магістратури, головою якого був президент. Рада відав питаннями призначення та просування суддів, виконував функції дисциплінарного суду щодо членів судового відомства.

Реорганізація політичного устрою Франції в тій формі, яка була передбачена Конституцією 1946 р багато в чому не виправдала покладених на неї завдань і швидко втратила привабливість в очах французів. Країна практично повернулася до "режиму Зборів", настільки одностайно критикуемому на прикладі Третьої республіки. За дванадцять років змінилося сорок п'ять урядів, було кілька тривалих міністерських криз. Цьому сприяли як недостатнє опрацювання самого механізму функціонування норм основного закону, так і періодичні відступи від них на практиці.

Складні проблеми модернізації економіки і перебудови економічної структури, загострення соціальних суперечностей, розпад колоніальної системи і колоніальні війни вимагали активного втручання держави і стимулювали пошуки шляхів до встановлення твердої влади. Політична система, заснована на класичному парламентаризмі, в умовах багатопартійного суперництва і зрослі вимоги до адміністративно-управлінської діяльності виявилася нездатною адекватно реагувати на складні соціально-економічні проблеми і кризові явища в суспільстві.

Протягом 40-х - середини 50-х рр. стало наростати невдоволення державним режимом Четвертої республіки. Виникла в 1947 р голлістська партія Об'єднання французького народу (РПФ) 'виступила з вимогою скасування Конституції 1946 р і створення сильної виконавчої влади, здатної піднятися над "партійної чехардою". В цьому ж році відбувся розпад тристоронньої коаліції, а в 1948-1951 рр. була відновлена ​​мажоритарна виборча система. Широке поширення набула практика делегованого законодавства. За конституційну реформу 1954 року прем'єр-міністр був наділений додатковими повноваженнями щодо розпуску Національних зборів, спрощувався порядок отримання вотуму довіри урядом (простою більшістю голосів), скасовувалися положення Конституції про коаліційний уряд. Були розширені також права Ради республіки, який перетворився на повноправного учасника законодавчого процесу. Одночасно, без прямого перегляду відповідних положень, шляхом конституційної практики відбулося фактичне посилення ролі і впливу президента.

Загострення політичної обстановки і відхід від основних принципів Конституції 1946 р привели в кінцевому підсумку до падіння Четвертої республіки і її заміні в 1958 р П'ятої республікою.