Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Освіта Золотої Орди

Скачати 7.28 Kb.
Дата конвертації 26.02.2018
Розмір 7.28 Kb.
Тип доповідь

Історія освіти нового західно-монгольської держави - Золотої Орди, особливо її перша стадія, недостатньо відбита в джерелах. Єдине джерело, наявний в розпорядженні дослідників - це звістки Лаврентіївському літописі про прихід великого князя Ярослава Всеволодовича в ставку Батия в 1243г. "Про свою отчину". При цьому в літописах не вказується місце знаходження ставки Батия. Лише в Казанської літописі, складеної набагато пізніше, є деякі вказівки, які дають право припускати, що первісна ставка Батия перебувала не в районі майбутнього Сарая, а десь в межах камських булгар.

Руські літописи, кажучи про прибуття великого князя Ярослава в ставку Батия, що не повідомляють, скільки часу він перебував у Батия, і лише зазначають, що Ярослав був відпущений після закінчення вересня 1243г. (З огляду на старий календарний рахунок, прибув він влітку того ж року -1242). Якщо так, то можна приблизно датувати початок складання Золотої Орди тисячі двісті сорок дві роком, коли Батий як глава нової держави став приймати до себе російських князів і став давати їм ярлики на князювання. Руські літописи, описуючи прийоми Батиєм руських князів, розглядають його як главу цілком оформленого держави вже в 1243-44 рр.

Як би конкуруючи з Каракорумом, офіційною резиденцією великих ханів, Батий почав будувати на Волзі своє місто Сарай - столицю нової держави Золотої Орди. Є географічні описи Золотої Орди, складені арабськими письменниками 14-15вв .; збереглася також китайська карта монгольських держав, складена в 14в., але все ж немає достатніх даних про державні кордони Золотої Орди в момент її утворення.

На підставі наявних матеріалів 14в. територію Золотої Орди для цього періоду можна визначити лише сумарно. З невеликими змінами ці ж межі можна прийняти і для 13в. Арабські географи 14-15вв. вказують приблизну державний кордон Джучиева Улус при Узбек так: Царство його лежить на північному сході і простягається від Чорного моря до Іртиша в довжину на 800 фарсахов, а в ширину від Дербентадо Булгара приблизно на 600 фарсахов. За китайською карті 1331 року до складу Улус Узбека входили: частина нинішнього Казахстану з містами Джендо, Барчакендом, Сайрамом і Хорезм, Поволжі з містом Булгар, Русь, Крим з містом Солхат, Північний Кавказ, населений аланами і черкесами.

Таким чином, нащадки Джучі володіли величезною територією, що охоплює майже половину Азії і Європи - від Іртиша до Дунаю і від Чорного і Каспійського морів до "країни мороку". Жодне з монгольських володінь, утворених нащадками Чингісхана, не могло зрівнятися із Золотою Ордою ні за обсягом своєї території, ні за чисельністю населення.

Говорячи про народи, підкорених монголами, необхідно зупинитися на татар, також підкорених монголами в числі інших народів.

В історичній науці досить часто ставиться рівність між татарами та монголами, йдеться про татарською завоюванні і татарською ярмі, що не відрізняючи татар від монголів. Тим часом татарські племена, що говорять тюркською мовою, відрізнялися від монгол, мова яких не був тюркським. Бути може, колись була деяка схожість між монголами і татарами, існувало деяке мовне спорідненість, але вже до початку 13в. від нього залишилося дуже мало. В "Потаємне оповіді" татари розглядаються як непримиренні вороги монгольських племен. Про цю боротьбу між монгольськими і татарськими племенами докладно розповідається як в "Потаємне оповіді", так і в "Збірнику літописі" Рашид-ад-Діна. Лише до кінця 12в. монголам вдалося взяти верх. Татарські племена, перетворені в раба-кріпака, або простого воїна монгольських феодалів, відрізнялися від монголів своєю бідністю.

Коли утворилася Золота Орда, татарами стали називати і половців, завойованих монголами. Згодом термін "татари" був закріплений за всіма тюркськими племенами, поневоленими монголами: половцями, булгарами, буртасів, мажарами і самими татарами.

При утворенні Золотої Орди Джучиев улус був розділений між 14 синами Джучі у вигляді спадкових володінь. Кожен з братів Батия, що стояв на чолі улусу, вважав себе государем свого улусу і не визнавав над собою ніякої влади. Так і сталося пізніше, коли держава стала розпадатися на нові державні об'єднання, але в перший період існування Золотої Орди все ж було умовне єдність всього Джучиева улусу. Проте, кожен з них ніс певну повинність на користь хана і служив йому.

Після смерті Батия, на трон був висунутий Берке. На час правління хана Берке відноситься, по-перше, проведення перепису (1257-1259гг.) Всього податного населення Русі і в інших улусах, по-друге, установа постійної військово-політичної організації монголів в кожному підпорядкованому монголам улусі в особі десятників, сотників, тисячників і темників. До цього ж періоду А.Н. Наносів відносить появу на Русі інституту баскаків.

Юридичним оформленням незалежності Джучиева улусу від великих ханів стала карбування власної монети з ім'ям хана. Але перетворення Золотої Орди в незалежну державу позначилося не тільки на карбуванні монети. У 1267г. Менгу-Тимур перший з ханів дає ярлик російському духовенству, який звільнив митрополита від цілого ряду повинностей і врегулював взаємини російської церкви з ханами Золотої Орди. Зберігся також ярлик хана на ім'я великого князя Ярослава Ярославовича про відкриття "шляху" німецьким купцям з Риги на безперешкодний проїзд рижан через Новгородську земля в Золоту Орду.

Царевич, що стояли на чолі окремих улусів - орд, за хана Узбека стали слухняним зброєю хана і ханської адміністрації. Джерела більше не повідомляють про скликання курултаї. Замість них скликаються наради при хані, в яких брали участь його найближчі родичі, дружини і впливові темники. Наради скликалися і з сімейних питань хана, і з питань управління державою. В останньому випадку їх передавав рада (диван), що складався з чотирьох улусних емірів, призначених самим ханом. Про існування чого-небудь подібного цій установі до Узбека в джерелах не вказується. З цих чотирьох емірів, що входили до ради, більш-менш ясно визначена функція двох його членів - беклерібека (князь князів, старший емір) і візира, з них перший розпоряджався військовими справами, керував темниками, тисячники і т.д., другий - візир - цивільними справами держави. Оскільки Золота Орда, як і всі феодальні держави, перш за все була військово-феодальною державою, тому керівнику військового відомства давалося перевагу перед цивільним.

У зв'язку з централізацією державного управління при ханові Узбек, має бути відбулося і впорядкування органів влади на місцях. Спочатку, в період утворення Золотої Орди, відбулася децентралізація влади. Тепер же, коли відбулася централізація влади, колишні улуси були перетворені в області на чолі з обласними начальниками-емірами.

Правителі області користувалися великою повнотою влади в своїх областях. На ці посади призначалися зазвичай представники знатних родів феодальної аристократії, переважно з однієї і тієї ж прізвища, у спадок займають посаду правителів областей.

Підводячи підсумок політичного розвитку золотоординського держави за перші сто років його існування, можна зробити висновок, що це досить примітивне державне об'єднання, яким воно було при заснуванні Батиєм, до часу правління хана Узбека перетворилося в одне з найбільших держав середньовіччя.

При підготовці даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.studentu.ru