Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Парадигми Осягнення історії Філософія історії предмет и напрямки

Скачати 10.59 Kb.
Дата конвертації 07.08.2019
Розмір 10.59 Kb.
Тип реферат

Парадигми Осягнення історії. Філософія історії, предмет и напрямки

Історія вчитись лишь тих, хто ее вівчає В.Й.Ключевській

Осягнення особливо історічного процесса в его єдності та невичерпний розмаїтті є основоположним завдання філософії історії. Его реалізація предполагает з'ясування низки складних проблем: качана, спрямованості, сенсей и кінця історії, співвідношення універсального и локального, конкретно-історічного и архетипного, центру та периферії, класична та некласічніх соціокультурних форм, типового й унікального в мировой истории ТОЩО.

Філософія історії: предмет и напрямки

Термін "філософія історії" запровадів Вольтер (зокрема, одна з его історічніх праць, датована тисяча сімсот шістьдесят-п'ять p., Має назви "Філософія історії"). Проти слід застерегті, что реальне формирование філософії історії як певної Галузі Людський знань започатковується Задовго до Виникнення відповідного терміну - ще у старожитні суспільстві.

Початкова всезагальними історіямі, что містілі у поетічній форме комплекс найрізноманітнішіх знань и уявлень про розвиток Суспільства, були, як позначають ще Джамбатіста Віко, міфології, а дерти Мислитель-поетами, Які створювалі їх, поставалі, за его ж словами, Стародавні народи. Однако міфологічна історія дуже спеціфічна, оскількі тут годину стоит. Відповідно до поділу часу на міфічній (сакральний) та історичний (профанного) Зміни в суспільстві, что відбуваються в часі профанному, історичному, проекціюються на годину міфічній и редукуються до здійсненіх у ньом одноразових АКТІВ першотворення. Міфічній годину при цьом постає як нерухомости, як віковічній. Водночас ВІН є універсальнім першоджерелом НЕ только інваріантніх прообразів, а й магічніх діючіх духовних сил, что актуалізуються через ритуали інсценізації подій міфічної епохи и слугують засоби ПІДТРИМКИ раз и навсегда встановлення порядку НЕ только в природі, а й у суспільстві.

Лише з руйнування міфологічного світогляду, час, по-Перш, зрушує з мертвої точки, по-друге, суб'єктом и носієм філософських уявлень про Історію становится Вже НЕ только и не Стільки народ в цілому, а й окрема особа. Звичайно, последнего обставинних Певного мірою зумовлено, что рух історічного годині Тлумачі неоднозначно: або як вічне повернення чи як вісхідна лінія поступальний суспільніх змін, або ж, навпаки, як нісхідна лінія змін регресівніх.

Відповідно до цього ще в стародавні суспільстві формуються три найважлівіші напрями лінійної філософії історії: прогресістській, регресістській и ціклічній. Всі ЦІ напрями збереглісь и не Втратили значення основних доніні. Водночас Варто наголосіті, что в двадцяти столітті поряд з цімі напрямку, Які репрезентуються лінійну філософію історії, вінікає й принципова Відмінна, нелінійна філософія історії. Однако докладнішій ее Розгляд Доречний Здійснювати после АНАЛІЗУ дере трьох напрямків.

У міру формирование "авторської" філософії історії та ее основних напрямків дедалі чіткіше віокремлюється ее предмет. Предмет філософії історії, Незалежності від того, про Який з ее напрямків ідеться, ставити суспільство в его темпоральність (годин) модіфікаціях и трансформаціях. У цьом плане у філософії історії много Спільного з історічною наукою. Альо є й істотні Відмінності. По-перше, Історію цікавлять основном локалізовані в пространстве та часі Суспільні події, процеси, явіща, тоді як філософію історії - масштабні цілісні соціокультурні формоутворення. Як і друга, Історію пріваблює передусім подієвій, хронологічній куля перебігу змін у різніх регіонах планети на різніх відтінках годині, філософію ж історії - глибинні Тенденції та закономірності ціх змін. Гіпертрофуючі самє Цю обставинні, І.Г.Гердер свого часу дійшов даже Висновки, что именно філософія історії є Справжня історією людства, поза Якою всі Зовнішні Світові події видають привидиться чи Жахлива потвора, сукупністю уламків, вічних започаткувань без завершення и незрозуміліх вікрутів долі.

Наведення рісамі філософія історії Досить чітко розмежовується зі спеціальнімі галузь історичної науки. Далеко не так чітко - з Царина Загальної історії. Однако и между загально-історічною та філософсько-історічною теоріямі пролягає своєрідній вододіл. Будучи Якщо не тотожності, то Досить близьким за гранично високим ступенів узагальнення, філософія історії та загальна історія помітно різняться за своими підходамі. Загальноісторічна теорія, як и Кожна Інша наукова теорія, прагнем осягнути свой предмет за суто об'єктивним підходом, елімінуваті щонайменші суб'єктивні погляди на факти. Філософія ж історії - в цьом ее принципова Ставлення до науки, - навпаки, фокусує Рамус нема на чистому об'єкті як .Так, а самє на різноманітніх виявило взаємовідношення, взаємозв'язку об'єкта и суб'єкта: через діхотомію чи то природи й історії, чи історії людства загаль та окремий Суспільства або ж Суспільства и особини. Завдяк цьом візначається, охоплюється и розглядається вельми Широке коло ієрархізованіх смисложиттєвих проблем - від питання про долю людства й сенс історії до загадки СЕНС буття окремої людини.

У всех трех віщезгаданіх напрямку філософії історії це коло проблем ставиться и розглядається. Альо в кожному з них - по-різному, відповідно до орієнтації его за вектором історічного годині і оцінки темпоральних змін.

Єдність и багатоманітність історії

Питання про єдність Світової історії, розмаїття ее Утворення має характер основоположного для філософського Осягнення історії.

Відповідь на него предполагает вирішенню цілого ряду проблем, пов'язаних з діалектікою Загальне та особливого в історичному процесі, співвідношенням у ньом конкретно-історічного та загальнолюдського. А це требует в свою черга дослідження проблеми спрямованості історічного розвитку людства, виявлення природи соціально-історічного закону, форм, етапів та крітеріїв суспільного прогресу, а такоже гуманістичного змісту історії. Проблема єдності та багатоманітності історічного процесса, періодізації та структурування его форм булу и є однією з наріжніх для тієї Галузі знань, что має Назву філософії історії. Одним з дере дослідніків, Який чи не найповніше охопів коло проблем, что стосують співвідношення єдності й розмаїття в історичному процесі, БУВ італійський філософ Джамбатіста Віко (1660-1744). В его Трактаті "Засади новой науки Про загальну природу нації", Який БУВ опублікованій 1725 p., Проаналізовано жіттєдіяльність СОЦІАЛЬНИХ організмів у їхній еволюції від племінного побуту до Нового часу.

Запропонованій Віко метод дослідження Суспільства Шляхом РОЗГЛЯДУ духовної культури народів став Згідно панівнім у філософії історії. Его концепція є прообразом майбутніх теорій ціклічності в розвитку культур и цівілізацій. На Відміну Від класичного підходу епохи Просвітніцтва, Віко Розглядає дінаміку Суспільно-ідеалістічної сутності натуралізму, оскількі географічне середовище (клімат, рельєф, рослинний та Тваринний світ и т.д.) бачіться лишь в зв'язку з історічнім процесом. Согласно з ідеямі натуралізму, географічне середовище пошірювало свой безпосередній Вплив лишь на момент формирование особливого духовного складу народу (структур та змісту суспільної свідомості), тоді як реально діючою причиною історічного розвитку в усій его складності та багатоманітності візнавався самє "дух народу", что формувався під Вплив природного середовища.

У вірішенні проблеми структуралізації Світової історії, періодізації етапів еволюції людського Суспільства натуралізм Досить часто відходів від принципу історізму (в контексті регіоналізму) и скочувався на позіції утопізму. Тенденція до поиска ідеального суспільного ладу або "золотого віку" переважала у багатьох его представителей.

І хоча натуралізм як самостійній теоретичний напрямок Втрата перспективу, ВІН БУВ необхіднім як концептуальне ДОПОВНЕННЯ до об'єктивно ідеалістічної філософії історії. Аджея у багатьох соціально-філософських вчень, и самперед у І.Канта та Г. Гегеля, Ідеї натуралізму були необхіднім підґрунтям Для пояснення регіональніх відмінностей єдиного людства, что розвівається як поетапна становлення "загального початку".

Сам же прогрес ВІН пов'язує з Поняття ступенів розвитку народного начала в культурі, а народні звичаї и Моральні настанови считает реально виявитися "суспільної природи" людини.

У тій же година в Концепції Віко відсутній принцип історізму в інтерпретації еволюції людського Суспільства. Жіттєдіяльність кожної конкретної спільності трактується ним аналогічно з античних ідеєю про світовий кругообіг, что охоплює як необхідні стадії моменти Виникнення, розквіту та загібелі. В цьом плане всі соціальні організмі и культури в мировой истории, за Переконаний Віко, рівноцінні, оскількі НЕ ма ють ніякої історичної перспективи. Шкірні культуру та ее прояв очікує неминуча смерть.

Філософія історії XVIII - Першої половини XIX ст. в поясненні закономірностей суспільного розвитку зовні орієнтувалась на две методологічні установки. Однією з них БУВ натуралізм у форме географічного детермінізму (Ш.Монтеск'є, Г.Гердера та ін.), Або ж у форме ідеалістічного натуралізму (К.А.Гельвецій, Ж.-Ж.Русо). Друга методологічна орієнтація, започаткована ще Дж.Віко, є характерною w "об'єктивного ідеалізму (например І.Кант, Г. Гегель).

Натуралістічній підхід у філософії історії, Який досяг теоретичної вершини у вченні англійського філософа Т.Бокля, при всій его багатоманітності орієнтувався на Вивчення впліву природно-кліматичних факторів розвитку людського Суспільства. Неповторність історічніх подій, історичної роли та долі народів пояснювалісь самперед відмінністю природного середовища їхнього проживання.

На сучасности етапі розвитку Світової соціально-філософської думки поступово утверджується таке розуміння історії, Пожалуйста умовно можна означіті як монадності. Его характерною рісою є Тлумачення всесвітньо-історічного процесса як єдності. Альо єдності такой, что в свою черга утворюється множини великих історічніх індівідів. Отже, монадності розуміння історії, ВРАХОВУЮЧИ и реалізуючи возможности узагальнюючого (формаційного) та індівідуалізуючого (цівілізаційного) підходів до Вивчення історічного процесса, водночас унікає однобічності кожного з них, оскількі НЕ Розглядає їх у протіставленні, а виходи з їхньої глібінної єдності, взаємодоповнюваності. Завдяк цьом уможлівлюється з'ясування автентичного змісту основоположних категорій - "Суспільно-економічна формація" і "цивілізація" - шкірного з Даних двох підходів та інтервалу їхньої продуктівної застосовності.

Формаційній підхід грунтується на моністічному, універсалістському розумінні історії. ВІН трактує Всесвітню Історію як єдиний лінійно-поступальний природно-історичний процес послідовної Зміни Суспільно-економічних формацій.