Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Події і люди Казахської степу періоду XVIII - середини XIX вв.как об'єкт новітнього міфотворчості

Скачати 10.43 Kb.
Дата конвертації 24.02.2018
Розмір 10.43 Kb.
Тип реферат

І.В.Ерофеева

За історією здавна утвердилася слава пані дуже примхливою, але разом з тим, чарівною і привабливою в усіх відношеннях.

Кількість людей, спраглих проникнути в таємничий внутрішній світ цієї драматичної героїні з усіма його хвилюючими подіями і піднесеним пафосом батальних героїчних сцен, лицарськими подвигами на полі бою, і кипінням людських пристрастей, завжди було, є і ще довго буде численним. Оскільки ж прекрасна муза Кліо має чарівну даром помітно посилювати свою чарівність у міру все більшого занурення вглиб далеких часів, то треба думати, що серед її багатоликих шанувальників завжди буде чимало істориків-непрофесіоналів, в тому числі і тих псевдолюбітелей сивої давнини, для кого вона представляється всього лише благодатним полем для особистого самоствердження в суспільстві і обслуговування дрібних своєкорисливих цілей і інтересів.

При цьому необхідно мати на увазі, що історія завжди була і по суті залишається до сих пір елітарною сферою знання. Для того щоб вміти витягти історичні факти з первинної сировини, тобто історичних джерел, логічно пов'язати їх між собою воєдино і дослідити історичні процеси у всій їх неповторною складності і відносній цілісності традиційно були потрібні гарне спеціальну освіту, природний дослідницький талант і щоденна кропітка праця. На багатьох же людей, не обтяжених вантажем великих різнобічних знань з історії, а також методів і прийомів наукового джерелознавче та історичного аналізу, інтелектуальна елегантність і колоритний стиль авторського оповідання найбільш маститих фахівців-істориків часто справляють таке ж оманливе враження, як і віртуозна легкість ковзання іменитих майстрів-спортсменів у фігурному катанні, і подібно зовнішнього ефекту останнього, створюють в їх умах стійку ілюзію феноменальною легкості процесу відтворення я історії.

Лейтмотив такого настрою наступний: історія - це найпростіша наука, і до того ж наука загальнодоступна. Кожна людина здатна написати історію своєї країни і свого народу, було б тільки у нього бажання. Багато загадки минулого мого вітчизни не розгадані досі головним чином тому, що про нього писали раніше або тільки його відверті вороги і приховані недоброзичливці, або в кращому випадку - історики-«двієчники»; істини валяються буквально під ногами, підняти їх із землі і всенародно показати людям заважають лише відсталість мислення і непатріотичність істориків. Ширше треба мислити, сміливо заперечувати догматизм підходів і зведені наукою непотрібні перешкоди на широкій магістральний дорозі історіописання.

Породженням подібного історіографічного невігластва і вирощеного на ньому нігілізму по відношенню до наукової праці професійних істориків в даний час є на всьому пострадянському просторі ажіотажне міфотворчість в сфері вітчизняної та загальної історії, яке в останні роки, не задовольнившись своєї традиційної роллю розважального бульварного чтива для невибагливої ​​публіки, починає все більш активно і наступально вторгатися в освітній процес.

Для сучасного різновиду історичної міфотворчості характерними рисами є відсутність цільової установки на копіткий пошук історичної істини і неприховане прагнення авторів такого роду історичних нарисів і «монографій» підмінити останній скоростиглим підбором декількох важких фактів для підтвердження його власної апріорно сконструйованої світоглядної схеми, яка обслуговує тут цілком конкретні позанаукові цілі та інтереси, або ж є звичайним способом самовираження індивіда. Причому, самі історичні факти грають по відношенню до неї вторинну, підпорядковану роль і вибірково використовуються лише для підтвердження та ілюстрації викладаються довільних гіпотез. Говорити ж про більш-менш достатньою мірою повноти охоплення історичних фактів, їх точності та достовірності викладу в подібних писаннях не доводиться.

В результаті на світ з'являється та чи інша легка сенсаційно-фантазійна версія якого-небудь епізоду вітчизняної або всесвітньої історії, яка при всій зовнішній нешкідливою невитіюватість своєї сюжетної канви є для споживачів цієї продукції дезорієнтує, послаблює інтелектуальний потенціал, а то і отруйною речовиною.

До числа найбільш популярних тем сучасних творів, написаних в жанрі історичної міфології, можна віднести військову і політичну історію Казахської степу ХУШ століття, а також роль найбільш великих кочових лідерів у драматичні події того часу. Прагнучи уникнути «відсталого догматизму» професійних істориків, які спеціалізуються у сфері казахстанської історії, деякі новітні міфології малюють вражаючу уяву гротескну картину дійсно складною і багато в чому трагічної дійсності казахського народу кінця ХУП - перших трьох десятиліть ХУШ ст. У працях К. Даніярова і деяких його прихильників найближчі сусіди казахських ханів - Росія, Джунгария, а потім Китай - наділяються глобальним і фактично позачасовим за своїми хронологічним масштабами військово-політичним могутністю, причому перша з них нібито володіла тоді такими потужними інтелектуальними, інструментальними і військовими важелями впливу на східні країни Євразії, що була здатна силою нав'язувати свою державну волю незалежним правителям Джунгарського ханства, формально підданим лідерам Калмикії і Східно й Башкирії, хоча при цьому залишається абсолютно незрозумілим, навіщо в епоху безперервних палацових переворотів в Петербурзі царизму було терміново необхідно направляти дипломатичну місію Л.Угрімова (в 1728 р) в Ургу і до того ж втрачати стільки часу і сил, щоб відсунути своє мотивоване рішення про ліквідацію інституту ханської влади у волзьких калмиків і перенесення прикордонної лінії з Поволжя - центру Башкирії в Приуральському степ - на середину 30-х - початок 50-х рр. ХУШ в., Якщо правителі цих країн і територій були слухняними маріонетками російської корони. Демобілізується і деморалізуючий вплив Росії на казахський степ представляється даними історикам настільки вагомим і значним в зазначений період, що спонукає їх штучно розділити вчорашній єдиних соратників по переможної антіджунгарской епопеї і самовідданих захисників вітчизни перед зовнішньою загрозою на амбітних «зрадників» інтересів свого народу і його «істинних патріотів »і« захисників », нібито позбавлених всякого особистого честолюбства, при тому, що всі ці Чингізидів з невеликим розривом у часі були змушені про багатьох обставин і причин формально прийняти одне і те ж іноземне підданство. Залежно від різного роду суб'єктивних, в тому числі земляцьких переваг авторів, в одних роботах в якості першої категорії осіб фігурує або один тільки хан Абулхаир, або разом хани Абулхаир і Семек, або ж поряд з ними обома - правитель Найманов султан Барак, яким огульно приписуються низькопоклонство перед російським престолом і своєкорисливе прислужництво. Аналогічні визначення механічно екстраполюються такими авторами і на прямих нащадків цих осіб, які жили і діяли на історичній сцені Казахської степу в більш пізній час.

Крім своєї фактографічної безпідставність і крайнього примітивізму логічної реконструкції, розглянута схема історичного минулого таїть в собі абсолютно непередбачувані її творцями отруйні ресурси світоглядного й ідеологічного характеру. Створюючи міфічний образ всесильної, монолітною і нескінченно могутньої в різних сферах Російської імперії, тобто того своєрідного державного «велетня» ХУШ - першої половини Х1Х ст., якого К. Маркс образно називав «колосом на глиняних ногах», подібні псевдоісторики, незалежно від своїх благих патріотичних спонукань, фактично живлять імперські настрої простих обивателів всередині самої сучасної Росії і за її межами і при цьому дають додаткову інформаційну їжу для міфотворчості російських ідеологів «нового євразійства» типу А. Дугіна і його соратників, що представляє собою ніщо інше, як модернізовану на сучасний ад спробу обгрунтування необхідності збереження та реставрації в Росії імперських основ організаційного устрою та системи цінностей на доступну для огляду перспективу.

Разом з тим розглянута схема небезпечна і для формування почуття єдиної національної ідентичності самих казахстанців, і в першу чергу державотворчої етнічної спільності - казахського народу, тому що грубо і безпідставно викреслює з його іміджевої галереї знакових символів глибоко шанованих багатьма людьми знаменитих полководців і політичних діячів минулого, які зробили чималий особистий внесок у культурно-історичний розвиток казахстанського суспільства, і по цим маркером незримо протиставляє різні групи наших громадян один одному.

Іншим важливим об'єктом історичної міфотворчості є різного роду лубочні ілюстрації на сторінках популярних видань з історії, підручників і спеціальних наочних посібників для учнів шкіл і студентів, художньо зображують конкретних діячів минулого. Автори ряду ілюстрованих видань ретроспективного характеру з різних причин намагаються не обтяжувати себе пошуком в бібліотеках, музеях і архівах прижиттєвих зображень різних казахських ханів, султанів, биев і батирів, як втім і конкретних жанрових сцен минулого часу, і часто вдаються до послуг сучасних художників, що мають дуже слабке і поверхневе уявлення про історію казахського суспільства. В результаті цього на світ з'являються так звані «художні портрети» відомих героїв нового часу, які такими ні за своїм походженням, ні за знакової змісту атрибутів одягу аж ніяк не є. З огляду на, що жанр портрета являє собою художнє зображення індивідуальних рис зовнішнього вигляду портретованого людини і характеризується таким основоположним ознакою, як унікальна неповторність і впізнаваність відбитих у ньому знакових елементів історичної епохи і представляє її особистості, новоявлені художні творіння ніяк не можна співвіднести з тими чи іншими конкретними історичними особами. Це неможливо перш за все тому, що мальовничі образи далеких від нас історичних діячів зроблені не з реальної живої натури, а з не мають ніякого відношення до неї наших сучасників, а також внаслідок того, що повсюдно в портретній галереї подібних малюнків різні люди трафаретно представлені в однотипної парадному одязі, яка зовсім не відповідає хронологічно обмеженим віянням елітарної степової моди того чи іншого періоду і виборчим смаковим уподобанням реальної історичної особистості.

Здається, що зазначені художні інновації не тільки не здатні підсилити пізнавальний ефект навіть дуже доброякісних текстів серйозного автора і виховати у читає їх почуття історії, але, навпаки, можуть посіяти із зазначених причин деякий скепсис по відношенню до праці історика і будуть побічно сприяти міфологічного сприйняття різних подій і явищ далекого минулого.