Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Проблеми та перспективи взаємодії української діаспори Австралии з Україною

Скачати 14.27 Kb.
Дата конвертації 13.12.2017
Розмір 14.27 Kb.
Тип реферат

Проблеми та перспективи взаємодії української діаспори
Австралии з Україною


Сутність взаємодії діаспори з Україною можна візначіті за трьома Головними Напрямки: 1) країна походження заклікає діаспору на допомогу; 2) діаспора прагнем впліваті на перебіг подій у странах походження; 3) уряд країни Виступає захисник прав и інтересів діаспори [1]. У ситуации з Україною та українською діаспорою дію цієї схеми можна Було донедавна спостерігаті на Рівні питань комерційної торгівлі громадсько-політічніх сил. Останнім часом створюються умови, за якіх усі три напрямки стають дедалі актуальнішімі для офіційної України. Що ж до української діаспори, то тут є свои Особливості.

Виявило індівідуального уровня взаємодії є: взаємне спілкування и контакти в процесі відвідін родічів и знайомиться у странах помешкання українців. До недавнього часу смороду були спорадичними й за вінятком Окрема віпадків одностороннімі - у напрямку України. Сьогодні безсумнівнім є факт двосторонності цієї форми взаємодії. Причем збільшується потік українців у Австралію (безпосередні, Особисті, контакти й спілкування); широкий (у співставленні з недавнім минулим) доступ до информации, яка зафіксована у письмовий джерелах української діаспори та України. Йдет про можлівість, и передовсім в Україні, читати діаспорні газети, журнали, твори письменників, дослідніків українського походження (опосередковані контакти). Ця форма контактів, прінаймні на сьогоднішньому етапі взаємодії, є Надзвичайно вагомий, тому Варто всіляко ее обопільно стімулюваті, что й робиться. Маємо на увазі формирование фонду "зарубіжної Україніки" у Центральній Науковій Бібліотеці ім. В.І.Вернадського Академії наук України, діяльність Археографічної КОМІСІЇ Академії наук України та Республіканської асоціації українознавців по підготовці до видання в Україні значний архівних джерел и праць зарубіжніх українознавців, актівізацію обмінів Друкований матеріалами между Наукова, Громадська, політічнімі організаціямі та окремий Громадянам. Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького співпрацює з Фундацією Українознавчіх студій Австралии, что Зроби можливий шірокій чітацькій аудіторії Одеси познайомитися з унікальнімі матеріалами относительно української діаспори в Австралии.

Если Узагальнити Чинник, Які гальмують отношения у сфері індівідуальніх взаємін, то среди них: світоглядні розходження и відчуження через довгу Відсутність контактів; домінування у спілкуванні з представником діаспори матеріального інтересу з боку українців України; незадовільне організаційно-побутове забезпечення в Україні, Зайві клопоти з оформлення документів на в'їзд-виїзд [2].

На Рівні групової взаємодії Вже зараз можна Говорити про певні традиції, оскількі впродовж десятіліть практікувалася з боку офіційніх Кіл України лишь така форма зв'язків, як обмін делегаціямі, художнімі колективами, студентами. На нашу мнение, перевага віддавалася самє Цій форме, тому что вона забезпечувала ідеологічній контроль за характером и змістом зв'язків и не допускала, прінаймні так вважаю, Проникнення "ворожої" ідеології у соціалістичне середовище. Єдиним каналом таких зв'язків довгий час Було Товариство "Україна". На сучасности етапі групова Взаємодія зізналася значний змін - розшірілася географія контактування делегацій, художніх колектівів як в Україні, так и в країну помешкання діаспори: сьогодні існує безліч каналів реализации цієї форми взаємодії (наукові, Громадські, Політичні встанови и организации, різноманітні асоціації, ОКРЕМІ творчі колективи, фонди ТОЩО); з'явився новий канал - Спільні малі підприємства, в Основі якіх лежить так звань етнічній бізнес.

Стімулюючім моментом у взаємодії представителей різніх частин українського Етнос є факт Розширення можливости участия вчених, громадсько и політічніх діячів з України у тих заходах, Які здійснюваліся відомімі науковий центр, Громадський, політічнімі, ДЕРЖАВНЕ організаціямі зарубіжних країн, як від у міжнародніх конференціях, конгрес, багатосторонніх Нарада з різніх вопросам суспільного життя ТОЩО.

Великий внесок у Розширення СФЕРИ взаємодії между русски діаспорою та українцями в Україні роблять Громадські организации - Комітет допомоги Народному Рухові України, Комітет захисту національніх и Людський Прав в Україні. Смороду беруть участь у конкретних акціях сприяння Україні, зокрема у подоланні НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ катастрофи, надсілаючі до країни ліки, продукти харчування, спріяючі розбудові Лікарень и т.д. [3]. Характерно, что ця допомога НЕ обмежується етнічнімі параметрами, в ее основе лежати загальнолюдські цінності. Така форма взаємодії булу властіва впродовж Усього ПЕРІОДУ Існування української діаспори.

Допомога української діаспори Україні Почаїв ще в 1970-х роках, коли вініклі возможности допомагаті політичним в'язнем. Форма допомоги Правозахисник булу чітко определена: допомагать матеріально, організовуючі фонди на фінансову підтрімку політічніх в'язнів и їхніх родин, и політично, віступаючі в ЛЬВОВІ ТА мире від імені в'язнів, Які через ізоляцію, ув'язнення та Політичні умови в СРСР НЕ були в змозі цього делать Самі.

Ситуація докорінно змінілася з приходом до влади М.Горбачова й початком "перебудови". У Нових условиях вініклі Нові, пошірені завдання. Если спочатку Було наголошено на правах людини (что потім Було ширше на права народу), то в новій дійсності Політичною зброєю стала самостійніцько-державна концепція українського народу. Допомога комітету захисту національніх и Людський Прав в Україні булу переорієнтована так, щоб Сприяти процесса національного візрівання народу, закріпленню самостійницьких Прагнення, розвитку свідомості й Політичної актівності Суспільства.

Сьогодні перед Комітетом захисту національніх и Людський Прав в Україні стоит завдання Реорганізувати его з Поширеними завдання, Які б відповідалі сьогоднішнім Вимоги, и рекомендуваті Союзу українських ОРГАНІЗАЦІЙ Австралии (СУОА) реалізуваті це на загальноавстралійській базі. Допомога мусіть у Першу Черга Сприяти політичним процесам в Україні, Які пріскорюють розвиток национальной свідомості населення. Ця діяльність мусіть буті скоордінована з політічнімі діячамі з України, ее Належить вести на базі кваліфікованіх та компетентних сил української громади. Допомога Україні винна єднаті широку українську громаду в Австралии и творити почуття комунальної відповідальності й цілеспрямованості.

У механізмі взаємодії української діаспори з Україною можна віділіті две групи факторів, Які Суттєво вплівають на ее характер. Перша - це ті, Які стімулюють Цю взаємодію; друга група факторів стрімує ее. До першої групи Варто Віднести: а) становлення нового мислення у міжнародніх відносінах, что відкріло Нові канали для безпосередніх контактів между представник ядра українського Етнос та діаспори; б) деідеологізація Суспільно-економічного життя в Україні, что дозволяє зняти класового-партійні бар'єри у спілкуванні українців з представником української діаспори; в) проведення спільніх ЗАХОДІВ за участю українців з різніх стран світу - їх роль візначається об'єднанням зусіль етнічно свідомих осіб українського походження у збереженні української етнічності у сучасности мире, что є базою для взаємодії представителей різніх частин етнос.

Важлівім моментом у реализации позітівної Дії зазначеним факторів є Прагнення СВІТОВОГО співтоваріства до закріплення тенденцій співробітніцтва в усіх сферах, до вирішенню проблем, Які вінікають у міжнародніх відносінах, не силовому Шляхи. Серед різноманітніх форм співробітніцтва західної діаспори з Україною останнімі рокамі з'являються й економічні:

- Прямі інвестиції представителей діловіх Кіл діаспори;

- использование можливий діаспори для виходів українських підприємств на зарубіжніх партнерів;

- створення спільніх австралійсько-українських підприємств ТОЩО.

ЦІ форми економічної СПІВПРАЦІ НЕ Набуль значного Поширення, что зумовлено й сітуацією, яка склалось в економіці України. Особливо перешкоджає взаємодії у Цій сфере Відсутність належної законодавчої бази, юридичних гарантій недоторканості Капіталу. Доцільно вівчіті можлівість Надання податкових пільг підприємцям українського походження. Незважаючі на ті, что більшість експертів дотрімується самє такой думки, вона є все ж діскусійною. Чи відповідатіме інтересам України Зменшення податкових надходженнях у державну казну. Чи може Україна при Загальній Економічній кризі дозволіті Собі "спонсорування" КОМЕРЦІЙНИХ структур за етнічною ознакою. Це питання требует ґрунтовного дослідження економічного потенціалу діловіх Кіл діаспори, конкурентоспроможності їхніх підприємств.

Особливе занепокоєння західної української діаспори, на нашу мнение, віклікає Небезпека, пов'язана з економічнім и крімінальнім злочинство в Україні. Такі занепокоєння підсілюються критикою на страницах світовіх ЗМІ кримінально-корупційніх тенденцій в Україні, чисельність бюрократично бар'єрів на шляху зарубіжніх інвестіцій. Хоча рівень корумпованості в Економічній системі України можна оцінюваті по-різному порівняно з корумпованістю економічних структур других стран, но фактом залішається стриманим Ставлення більшості зарубіжніх бізнесменів українського походження до виходу на ринок Нашої держави.

Така форма економічної взаємодії, як создания и Функціонування спільніх підприємств, заслуговує на увагу. Одним з дере регіонів, з Яким Було встановлен бізнесові відношення, були західні області України. Хоча вінікають певні Труднощі, что віявляються в основном в різниці у світоспрійманні, психології українців материка та діаспори. Така різніця пояснюється трівалою ізольованістю, довголітнім відокремленім розвитку матерікової и діаспорної частин українського Етнос в Цілком відмінніх соціально-економічних, правових и культурних системах. Представителей діаспори ображає намагання Деяк діловіх осіб взяти з них максимально можливе, мало что пропонуючі натомість. Віклікає нерозуміння и намагання українців в Україні Негайно отріматі прибуток, нехтуючі працею на перспективу. Організаторі економічних зв'язків з боку України дуже Рідко корістуються можливий зарубіжного українця для потенційного виходу на ділові кола країни поселення, здебільшого розглядаючі партнера українського походження НЕ як сходинки на шляху до економічних структур власне Австралии, а як кінцеву мету, мається на увазі дуже Поширення розуміння ціх СТОСУНКІВ только як гуманітарну допомогу.

Фактори, Які стрімують взаємодію української діаспори з Батьківщиною, Вважаємо, Такі:

- невірішеність Деяк етнічніх проблем у рамках українського етнополітічного організму. Цей фактор могут використовуват у своих цілях ті сили, Які НЕ зацікавлені у збереженні безконфліктної ситуации у міжетнічніх стосунках в Україні, у етнодержавотворенні України, тобто могут стімулюваті настрої Відновлення імперського центру. Досвід вирішенню проблем у міжетнічніх стосунках у демократичних суспільствах может знадобітіся у вдосконаленні міжетнічніх отношений в Україні. І самє представник діаспори з Канади, США, Німеччини, Франции, Австралии у процесі роботи з комерційними українцями и з віхідцямі з других меншин могут Поділитися ЦІМ досвідом;

- повільність демократичних Перетворення, особливо у сфері економіки, в Україні, оскількі за таких умов Взаємодія реалізується НЕ Повністю;

- домінування у свідомості більшої части представителей діаспори уявлення относительно "проросійської" орієнтації Владніл структур України;

- недовіра діаспори до ціх структур через ті, что в них "переважають" "стара номенклатура" і ліві сили. Є об'єктивні Підстави для критичного Ставлення діаспори до процесів, что відбуваються в Україні.

Очевидно, ЦІ та інші непорозуміння й зумов, что основними формами співробітніцтва діаспори з Україною стали ті, что НЕ потребують безпосередно контакту Із широким загаль громадянство України, а концентруються на спілкуванні з невелика кількістю людей, націленіх на взаємодію з діаспорою. Самперед, йдет про Заснування та діяльність благодійніцькіх ФОНДІВ (найпошіреніша форма), Залучення фахівців з діаспори до розробки проектів Реформування Політичної, правової та соціально-економічної систем українського Суспільства, сприяння діаспори у підготовці фахівців з України.

Аналізуючі взаємодію України з діаспорою у сфері науки та культури, позначімо однією з основних перешкоду для СПІВПРАЦІ недостатню Рамус держави до цієї сфери, зокрема обмеженість фінансування наукових розробок та програм розвитку культури.

Чи не Випадкове среди ЗАХОДІВ, Які необходимо здійсніті для актівізації співробітніцтва, це создания інфраструктурі міжнародної інформаційної мережі України, у тому чіслі Відкриття ее журналістських представництв. Відповідно до практики міжнародніх отношений, что предполагает безпосереднє спілкування широких мас, особлівої ваги набуває налагодження взаємодії представителей західної української діаспори з етнічною Батьківщиною. Засоби масової информации української діаспори могут Сприяти встановлення добрих взаємовідносін різніх поколінь української діаспори з Україною. На страницах газети "Вільна думка" Україна Виступає як незалежна демократична держава, суверенність якої є загальновізнаною. Домінуючою є думка, что Україна має ряд серйозно проблем, но намагається найти конструктивно їх вирішенню.

Для Надання зв'язкам України з українською діаспорою Австралии більшої сістемності та цілеспрямованості Варто Вжити ряд Додатковий ЗАХОДІВ, что спріятімуть цьом:

- розбудова інфраструктурі міжнародної інформаційної мережі України, зокрема Відкриття ее журналістських представництв;

- безпосередно доля ВИЩОГО керівніцтва України у розробці спільніх проектів, візначенні Шляхів и форм ділового співробітніцтва з діаспорою;

- вдосконаліті законодавчо базу України относительно розвитку соціально-економічної діяльності представителей діаспори.


Список використаної літератури

1. Євтух В.Б. Український етнос: структура й характер роботи з комерційними навколішнім середовища // Вісник АН України. - 1993. - №10. - С.44.

2. Трощінській В., Швачка О. Взаємодія західної української діаспори з Україною: стан, перспективи розвитку // Українська діаспора. - ч.10. - К .: ІНТЕЛ, 1997. - С.101.

Українці в Австралии /Ред.кол. М.Павлішін, С.Екельчік, С.Лісенко та ін. - Мельбурн: Вид-во СУОА, 1998. - Т.2. -