Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Програма з історії для СПО

Скачати 51.64 Kb.
Дата конвертації 21.01.2018
Розмір 51.64 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Історія
2014 рРобоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до стандарту середньої (повної) загальної освіти і приблизною програмою навчальної дисципліни «Історія» Федерального інституту розвитку освіти для спеціальності середньої професійної освіти технічного профілю за фахом середньої професійної освіти (далі - СПО): 221413 Технічне регулювання і управління якістю, укрупнена група спеціальностей 220000 Автоматика та управління.Організація-розробник: державних освітніх установ середньої професійної освіти (середній спеціальний навчальний заклад) «Міасскій машинобудівний коледж»СХВАЛЕНА


циклової комісією

____________________________


голова ЦК

__________ / _____________ /


Протокол № ___

від «___» __________ 2014 р.

Складена відповідно до

вимогами стандарту середньої (повної) загальної освіти з дисципліни


Зам. директора з НВР


______________ Н.І. Буяндуков«___» __________ 2014 р.
Розробник:

М.О. Гордєєва - викладач загальноосвітніх дисциплін ГБОУ СПО (ССУЗ) «Міасскій машинобудівний коледж»Рецензенти: _________________ ____________________________________


ЗМІСТ
Стор.


 1. ПАСПОРТ робочої програми НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


4


 1. СТРУКТУРА і приблизний зміст НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


6


 1. умови реалізації робочої програми навчальної дисципліни


13


 1. Контроль і оцінка результатів Освоєння навчальної дисципліни


15

 1. ПАСПОРТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІСТОРІЯ

1.1. Область застосування програми

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до стандарту середньої (повної) загальної освіти і приблизною програмою навчальної дисципліни «Історія» Федерального інституту розвитку освіти для спеціальності середньої професійної освіти технічного профілю за фахом середньої професійної освіти (далі - СПО): 221413 Технічне регулювання і управління якістю, укрупнена група спеціальностей 220000 Автоматика та управління.

1.2. Місце навчальної дисципліни в структурі основної професійної освітньої програми:

Навчальна дисципліна історія відноситься до загальноосвітнього циклу основної професійної освітньої програми

1.3. Цілі і завдання навчальної дисципліни - вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни:

В результаті освоєння навчальної дисципліни навчається повинен вміти:

 • проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу;

 • критично аналізувати джерело історичної інформації (характеризувати авторство джерела, час, обставини і цілі його створення);

 • аналізувати історичну інформацію, представлену в різних знакових системах (текст, карта, таблиця, схема, аудіовізуальний ряд);

 • розрізняти в історичній інформації факти і думки, історичні описи та історичні пояснення;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами, просторові і тимчасові рамки досліджуваних історичних процесів і явищ;

 • брати участь в дискусіях по історичних проблем, формулювати власну позицію з обговорюваних питань, використовуючи для аргументації історичні відомості;

 • представляти результати вивчення історичного матеріалу в формах конспекту, реферату, рецензії;

використовувати набуті знання і вміння в практичній діяльності та повсякденному житті для:

 • визначення власної позиції по відношенню до явищ сучасного життя, виходячи з їх історичної обумовленості;

 • використання навичок історичного аналізу при критичному сприйнятті одержуваної ззовні соціальної інформації;

 • співвіднесення своїх дій і вчинків оточуючих з історично виникли формами соціальної поведінки;

 • усвідомлення себе як представника історично сформованого громадянського, етнокультурного, конфесійного співтовариства, громадянина Росії.

В результаті освоєння навчальної дисципліни навчається повинен знати:

 • основні факти, процеси і явища, що характеризують цілісність вітчизняної та всесвітньої історії;

 • періодизацію всесвітньої і вітчизняної історії;

 • сучасні версії і трактування найважливіших проблем вітчизняної та всесвітньої історії;

 • історичну обумовленість сучасних суспільних процесів;

 • особливості історичного шляху Росії, її роль у світовому співтоваристві;

1.4. Кількість годин на освоєння програми навчальної дисципліни:

максимальної навчального навантаження студента 176 годин, в тому числі:

обов'язкової аудиторного навчального навантаження студента 117 годин;

самостійної роботи учня 59 годин,

практичних і лабораторних робіт 20 годин.

 1. СТРУКТУРА І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Обсяг навчальної дисципліни і види навчальної роботи

Вид навчальної роботи

обсяг годин

Максимальне навчальне навантаження (всього)

176

Обов'язкова аудиторні навчальне навантаження (всього)

117

в тому числі:


лабораторні роботи

---

практичні заняття

20

контрольні роботи

---

курсова робота (проект)

---

Самостійна робота студента (всього)

59

в тому числі:


позааудиторна самостійна робота:

 • робота над матеріалом підручника, конспектом лекцій,

 • робота з довідковим матеріалом,

 • виконання індивідуальних завдань,

 • рішення тестових завдань,

 • виконання експериментальних завдань,

робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами :)


30

5

10

4

-

10

Підсумкова атестація у формі диференційованого заліку2.2. Тематичний план і зміст навчальної дисципліни ІСТОРІЯ

Найменування розділів і тем

Зміст навчального матеріалу, лабораторні роботи і практичні заняття, самостійна робота учнів, курсова робота (проект)

обсяг годин

рівень освоєння


1

2

3

4


вступне заняття

Історія в системі гуманітарних наук.

3

2


Розділ 1.

Отечество і світ в давнину


55Тема 1.1

Найдавніша стадія історії людства.

Зміст навчального матеріалу
1.

Природне і соціальне в людині і людській спільноті первісної епохи.

Зміни в укладі життя і формах соціальних зв'язків.

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняття

-Контрольні роботи

-Тема 1.2.

Цивілізації Стародавнього світу.

Цивілізації Заходу і Сходу в Середні століття.

Зміст навчального матеріалу
1.

Традиційне суспільство: соціальні зв'язки, економічне життя, політичні відносини.

2

2


2.

Античні цивілізації Середземномор'я.

2

2


3.

Християнська середньовічна цивілізація в Європі, її регіональні особливості та динаміка розвитку. Православ'я і католицизм.

2

2


Самостійна робота учнів

Робота над матеріалом підручника, виконання індивідуальних завдань,

робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

2Тема 1.3.

Історія Росії з найдавніших часів до IX століття н. ери

Зміст навчального матеріалу
1.

Східнослов'янські племінні союзи і їхні сусіди.

2

2


2.

Вивчення занять, суспільного устрою і вірувань східних слов'ян.

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняття
1.

«Вивчення занять, суспільного устрою і вірувань східних слов'ян»

2Контрольні роботи

-Тема 1.4.

Русь в IX - початку XII ст.

Зміст навчального матеріалу
1.

Данина і підданство. Князі і дружина. Вічові порядки.

2

2


2.

Християнська культура і язичницькі традиції

2

2


3.

Вплив Візантії.

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняття
1.

«Аналіз права Стародавньої Русі»

2Контрольні роботи


-Самостійна робота учнів

Робота над матеріалом підручника

Виконання індивідуальних завдань,

Робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

2Тема 1.5.

Російські землі і князівства в XII - середині XV ст.

Зміст навчального матеріалу
1.

Причини розпаду Давньоруської держави. Найбільші землі і князівства. Монархії і республіки.

2

2


2.

Освіта Монгольської держави. Монгольська навала. Включення російських земель в систему управління Монгольської імперії. Золота Орда.

2

2


3.

Експансія з Заходу. Боротьба з хрестоносної агресією: підсумки і значення.

2

2


4.

Москва як центр об'єднання російських земель.

2

2


5.

Культурний розвиток російських земель і князівств.

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняття
1.

«Вивчення процесу утворення Монгольської держави».

22.

«Встановлення причин об'єднання російських земель»

2Контрольні роботи

-Самостійна робота учнів

Робота над матеріалом підручника

Виконання індивідуальних завдань,

Робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

2Тема 1.6.

Російські землі і князівства в XII - середині XV ст.

Зміст навчального матеріалу
1.

Завершення об'єднання російських земель і освіту Російської держави. Повалення золотоординського іга.

2

2


2.

Встановлення царської влади. Реформи середини XVI ст. Створення органів станово-представницької монархії. Опричнина.

2

2


3.

Смута. Припинення правлячої династії. Загострення соціально-економічних протиріч. Боротьба з Річчю Посполитою і Швецією.

2

2


4.

Відновлення самодержавства. Російський цар Михайло Романов.

2

2


5.

Формування національної самосвідомості.

2

2


6.

Розвиток культури народів Росії в XV - XVII ст.

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняття
1.

«Дослідження процесу завершення об'єднання російських земель»

22.

«Виявлення причин смутного часу».

2Контрольні роботи

-Самостійна робота учнів

Робота над матеріалом підручника

Виконання індивідуальних завдань,

Робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

2Розділ 2.

витоки індустріальної

цівілізаіі. Країни Західної Європи в XVI - XVIII ст
30Тема 2.1

Нове час- епоха модернізації.

Зміст навчального матеріалу
1.

Модернізація як процес переходу від традиційного до індустріального суспільства

2

2


2.

Великі географічні відкриття і початок європейської колоніальної експансії

2

2


3.

Торговий і мануфактурний капіталізм. Новації в способі життя, характері мислення, ціннісних орієнтирах та соціальних нормах в епоху Відродження і Реформації.

2

2


4.

Від станово-представницьких монархій до абсолютизму. Зміна в ідеологічних і правових засадах державності.

2

2


5.

Буржуазні революції XVII-XIX ст. Ідеологія Просвітництва і конституціоналізм.

2

2


6.

Технічний прогрес в XVIII - середині XIX ст. Промисловий переворот.

2

2


7.

Розвиток капіталістичних відносин і соціальної структури індустріального суспільства в XIX в.

2

2


8.

Світосприйняття людини індустріального суспільства. Формування класичної наукової картини світу. Особливості духовного життя Нового часу.

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняття

-Контрольні роботи

-Тема 2.2.

Росія в XVIII - середині XIX ст.

Зміст навчального матеріалу
1.

Абсолютизм. Перетворення дворянства в панівний стан. Збереження кріпацтва в умовах модернізації.

2

2


2.

Реформи державної системи в першій половині XIX ст.

2

2


3.

Російське Просвітництво. Рух декабристів.

2

2


4.

Консерватори. Слов'янофіли і західники. Русский утопічний соціалізм.

2

2


5.

Перетворення Росії в світову державу в XVIII в. Вітчизняна війна 1812 р Імперська зовнішня політика Росії. Кримська війна.

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняття
1.

«Встановлення причин реформ Петра I.»

2Контрольні роботи

-Самостійна робота учнів

Робота над матеріалом підручника

Виконання індивідуальних завдань,

Робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

4Розділ 3.

Становлення індустріальної цивілізації.


46
Тема 3.1

Шляхи розвитку індустріального суспільства. Процес модернізації в традиційних суспільствах Сходу.

Зміст навчального матеріалу
1.

Науково-технічний прогрес в кінці XIX - останній третині X I X ст. Проблема періодизації НТР

2

2


2.

Цикли економічного розвитку країн Заходу в кінці XIX - середині X I X ст.

2

2


3.

Від монополістичного капіталізму до змішаної економіки. Еволюція власності, трудових відносин та підприємництва

2

2


4.

Зміна традиційних суспільств Сходу. Японія. Китай, Індія в Новий час.

2

2


5.

Криза класичних ідеологій на рубежі XIX-X I X ст. і пошук нових моделей суспільного розвитку.

2

2


6.

Демократизація суспільно-політичного життя та розвиток правової держави. Соціальний лібералізм, соціал-демократія, християнська демократія.

2

2


7.

Перша світова війна

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняття

-Контрольні роботи
Самостійна робота учнів

Робота над матеріалом підручника

Виконання індивідуальних завдань,

Робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

6Тема 3.2.

Росія в другій половині XIX - початку XX ст.,

Від нової історії до Новітньої.

Зміст навчального матеріалу
1.

Політика контрреформ.

2

2


2.

Російський монополістичний капіталізм і його особливості. Роль держави в економічному житті країни. Реформи С.Ю. Вітте.

2

2


3.

Ідейні течії, політичні партії і громадські рухи в Росії на рубежі століть. Революція 1905-1907 рр.

2

2


4.

«Східне питання» у зовнішній політиці Російської імперії. Росія в системі військово-політичних союзів на рубежі XIX-XX ст. Російсько-японська війна.

2

2


5.

Росія в Першій світовій війні. Вплив війни на російське суспільство.

2

2


6.

«Участь в дискусії на тему:« Реформи 1860-х - 1870-х рр. в Росії

2

2


7.

«Вивчення аграрної реформи П.А. Столипіна. »

«Вивчення ролі Росії в Першій світовій війні ».

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняття
1.

Вивчення аграрної реформи П.А. Столипіна

22.

вивчення ролі Росії в Першій світовій війні

2Контрольні роботи

-Самостійна робота учнів

Робота над матеріалом підручника

Виконання індивідуальних завдань,

Робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

12Тема 3. 3.

СРСР і світ у 1920-ті - 1930-ті рр.

Зміст навчального матеріалу


1

Нова економічна політика. Утворення СРСР: зовнішня політика в 20-30-і рр.

1

1


2

Фашизм. Міжнародні відносини. західний світ

1

1


3

Індустріалізація. Шляхи проведення. Засоби. результати

2

2


4

Колективізація сільського господарства

2

2


5

Радянська модель соціалізму. Тоталітаризм. репресії

2

2


Лабораторні роботи

-Практичні заняттяКонтрольні роботи

-


Самостійна робота учнів

Робота над матеріалом підручника

Виконання індивідуальних завдань,

Робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

4


Тема 3. 4.

Друга світова війна

Зміст навчального матеріалу1

Причини і характер другої світової війни. Періодизація. СРСР напередодні Великої Вітчизняної війни

1

1


2

Перший період Великої Вітчизняної війни. Битва під Москвою. Початок Сталінградської битви

1

1


3

Другий період Великої Вітчизняної війни. Контрнаступ під Сталінградом. Битви під Курськом і Харковом. Корінний перелом в ході війни

1

1


4

Заключний період Великої Вітчизняної війни. Підсумки другої світової війни

1

1


Лабораторні роботи

-Практичні заняття1.

Причини і характер другої світової війни

2


Контрольні роботи

-


Самостійна робота учнів

Робота над матеріалом підручника

Виконання індивідуальних завдань,

Робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

10


Розділ 4.

Отечество і світ

в 1945-1991 рр.


8Тема 4.1. Міжнародні відносини в 1945-1991 рр.

Зміст навчального матеріалу1

СРСР і світ після закінчення другої світової війни

1

1


2

"Холодна війна"

1

1


3

Зовнішня політика в 50-60-і рр. ХХ ст.

1

1


4

Зовнішня політика в 70-80-і рр. ХХ ст.

1

1


Лабораторні роботи

-Практичні заняття

-


Контрольні роботи

-


Самостійна робота студента навчаються

Робота над матеріалом підручника

Виконання індивідуальних завдань,

Робота з додатковою навчальною та науковою літературою (підготовка повідомлень за темами розділу)

8


Тема 4.2.

СРСР

в 1945-1991 рр.

Зміст навчального матеріалу1

«Хрущовське десятиліття».

1

1


2

«Застій або стабілізація?», Наростання кризових явищ

1

1


3

Перебудова в СРСР. Її цикли.

1

1


4

Реформи в економіці і політиці

1

1


Лабораторні роботи

-Практичні заняття

-


Контрольні роботи

-

Орієнтовна тематика курсової роботи (проекту)

-Самостійна робота учнів над курсовою роботою (проектом)

-
всього

176 1. Умови реалізації програми навчальної дисципліни

3.1. Вимоги до мінімального матеріально-технічного забезпечення

Реалізація навчальної дисципліни вимагає наявності навчального кабінету.

Устаткування навчального кабінету: робоча дошка, наочні посібники (підручники, плакати, карти, картки, адаптовані конспекти, синхронні таблиці, тестовий матеріал, індивідуальні карти моніторингу навчальних знань).

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, 2 комп'ютери, телевізор.


3.2. Інформаційне забезпечення навчання.

Перелік рекомендованих навчальних видань, Інтернет-ресурсів, додаткової літератури

Основні джерела:

В.В Артемов, Ю.Н. Лубченков. Історія батьківщини з найдавніших часів до наших днів. Підручник для ССУЗов. М., Майстерність. 200 9

Додаткові джерела:

 1. Самигін П.В. Історія Росії: Підручник для ССУЗов. Велбі, Проспект, 200 9

 2. Данилов А.А. Історія Росії XX в. Довідкові матеріали Москва, 2010 року.

 3. Загладин Н.В. Всесвітня історія, 10-11 кл., Москва, 2011 року.

 4. Пономарьов Г.М. та ін. Історія цивілізацій світу. 10-11 кл. Москва, 2007.

 5. Сороко-Цюпа О.С. Світ в XX столітті, Москва, 2010 року.

 6. Степанищев А.Т. Всі предмети шкільної програми в схемах і таблицях: Історія. М .: Олімп; АСТ-ЛТД. 2009

 7. Волобуєв О.В. Художньо-історична хрестоматія М .; Просвітництво 2009

 8. Лернер І.Я. Завдання для самостійних робіт з історії Росії з найдавніших часів до кінця XVIII століття. М .; Просвітництво, 200 9

9. Жукова Л.В. Контрольні й перевірочні роботи з історії. 10-11 кл .: Методичний посібник. М .: Дрофа 2012

Інтернет ресурси

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/ Історія військового мистецтва

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Єдина колекція цифрових освітніх ресурсів


 1. Контроль і оцінка результатів освоєння навчальної дисципліни

Контроль і оцінка результатів освоєння навчальної дисципліни здійснюється викладачем в процесі проведення фронтальних опитувань, тестування, а також виконання учнями індивідуальних і групових завдань, контрольних і самостійних перевірочних робіт і під час підсумкової атестації.


результати навчання

(освоєння вміння, засвоєні знання)

Форми і методи контролю та оцінки результатів навчання

Навчається повинен вміти:

 • проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу;

 • критично аналізувати джерело історичної інформації (характеризувати авторство джерела, час, обставини і цілі його створення);

 • аналізувати історичну інформацію, представлену в різних знакових системах (текст, карта, таблиця, схема, аудіовізуальний ряд);

 • розрізняти в історичній інформації факти і думки, історичні описи та історичні пояснення;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами, просторові і тимчасові рамки досліджуваних історичних процесів і явищ;

 • брати участь в дискусіях по історичних проблем, формулювати власну позицію з обговорюваних питань, використовуючи для аргументації історичні відомості;

 • представляти результати вивчення історичного матеріалу в формах конспекту, реферату, рецензії;


Навчається повинен знати:

 • основні факти, процеси і явища, що характеризують цілісність вітчизняної та всесвітньої історії;

 • періодизацію всесвітньої і вітчизняної історії;

 • сучасні версії і трактування найважливіших проблем вітчизняної та всесвітньої історії;

 • історичну обумовленість сучасних суспільних процесів;

 • особливості історичного шляху Росії, її роль у світовому співтоваристві; • Презентація індивідуальних і групових домашніх завдань.

 • Контрольна робота.

 • Перевірка звіту, співбесіду,

 • оцінювання виступів

 • Доповідь - повідомлення по темі.

- Презентація навчальних проектів.

- Практичні заняття • Фронтальне опитування.

 • Тестування по темі.

 • Підсумкове тестування.

 • Індивідуальний опитування.

 • Повідомлення по темі.

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
 • Історія

опис:

Програма для СПО з дисципліни "Історія" 2014-2015 рік.

Область застосування програми

Робоча програма навчальної дісціпліниразработана відповідно до стандарту середньої (повної) загальної освіти і приблизною програмою навчальної дисципліни «Історія» Федерального інституту розвитку освіти для спеціальності середньої професійної освіти технічного профілю за фахом середньої професійної освіти (далі - СПО): 221413 Технічне регулювання і управління якістю , укрупнена група спеціальностей 220000 Автоматика та управління.

Місце навчальної дисципліни в структурі основної професійної освітньої програми:

Навчальна дисципліна історія відноситься до загальноосвітнього циклу основної професійної освітньої програми

Цілі і завдання навчальної дисципліни - вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни:

В результаті освоєння навчальної дисципліни навчається повинен вміти:

· проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу;

· критично аналізувати джерело історичної інформації (характеризувати авторство джерела, час, обставини і цілі його створення);

· аналізувати історичну інформацію, представлену в різних знакових системах (текст, карта, таблиця, схема, аудіовізуальний ряд);

· розрізняти в історичній інформації факти і думки, історичні описи та історичні пояснення;

· встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами, просторові і тимчасові рамки досліджуваних історичних процесів і явищ.