Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Робоча програма з історії 8 клас.

Скачати 80.39 Kb.
Дата конвертації 20.08.2018
Розмір 80.39 Kb.

Муніципальне загальноосвітній бюджетна установа

«Середня загальноосвітня школа № 40 з поглибленим вивченням математики»


розглянуто

керівник МО

_____ / Сухіна О.А /

ПІБ

Протокол №1 від

«26» Августа

2014 рпогоджено

ЗД з НВР МОБУ «ЗОШ № 40»

_____ Аксютіна Г.А //

ПІБ

«27» Августа

2014 р

Прийнято методичною радою


Протокол № 1 від 28 серпня 2014 р

затверджено

Директор МОБУ «ЗОШ № 40»

________ / Кузнєцова Р.Ш. /

ПІБ

Наказ № 01-10 / від

«29» серпня 2014 рРОБОЧА ПРОГРАМА


ПО _ІСТОРІІ_


8 класБазовий рівень

укладачі:

вчителя історії:

Сухіна Ольга Анатоліївна

1 категорія

Кузнєцова Роза Шамильевна

Вища категорія


г.Оренбург

2014 - 2015 навчальний рік

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка.


2. Основний зміст навчального курсу.


3. Календарно-тематичне планування.


4.Требованія до рівня підготовки учнів, що навчаються за цією програмою.


5. Перелік навчально-методичного забезпечення.


1.Пояснітельная записка

Програма Нової історії охоплює період Х I Х і початок ХХ століття і розглядає формування індустріального суспільства в процесі модернізації, що стала головною тенденцією світового розвитку і в тій чи іншій мірі охопила багато країн і регіони

Курс «Історія Росії» в 8 класі є логічним продовженням курсу «Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVIII століття». Курс історії Росії охоплює період XVII - XVIII ст. В основу даної робочої програми покладено комплексний підхід до викладу подій світової і вітчизняної історії. У програмі не виділяється в якості пріоритетного будь-яка зі сторін суспільного життя, а пропонується розглядати їх в сукупності і взаємозв'язку. XIX століття - важливий етап в історії людства, коли народжується і отримує свій розвиток індустріальне суспільство. Переростання традиційного суспільства в суспільство індустріальне відбувається в процесі модернізації, яка охоплює всі сфери життя суспільства: демографічні процеси, економіку, політику, духовне життя. В історії Росії цей час ознаменувався загостренням протиріч між необхідністю модернізації та традиційними цінностями національної державності і суспільного життя. Цей конфлікт з одного боку став двигуном небаченого прискорення економічного і культурного прогресу нашої країни, а з іншого сформував передумови соціально-політичних потрясінь початку XX століття

Справжній курс покликаний формувати в учнів цілісне уявлення про історію даного періоду, прилучення їх до культурних досягнень і національним традиціям Росії, вихованні патріотизму; бачити місце Росії у світовій історії. В рамках цієї мети в процесі навчання учні опановують необхідним комплексом історичної інформації, знайомляться з новими історичними поняттями і термінами, отримують уявлення про історію як однієї з галузей наукового знання. В кінцевому підсумку все це сприяє також і розвитку гуманітарної культури учнів, зростанню їх громадянської самосвідомості, підвищенню загальноосвітнього рівня. В основу курсів покладено комплексний підхід у викладі всесвітньої і вітчизняної історії.


Робоча програма з історії для 8 класу складена на основі Примірної програми основної загальної освіти з історії програми «Історія Росії XIX століття» А.Н. Боханова, Д.А. Фадєєвої, 2009р. і програми «Нова історія. XIX - початок XX століття »Н.В. Загладіна. Х.Т. Загладін. 2013 р

Програма розрахована на 70 годин на рік. 2 години на тиждень.


Відповідно до зазначених особливостями були поставлені наступні цілі вивчення історії в 8 класі:

Цілі курсу:

 1. формування загальної картини історичного розвитку людства, отримання учнями уявлень про загальні, провідних процесах, явищах і поняттях;

 2. розвиток умінь щодо застосування історичних знань в житті;

 3. залучення учнів до національних і світових культурних традицій, виховання патріотизму, формування громадянської самосвідомості.

Досягнення поставлених цілей відбувається через реалізацію наступних освітніх і виховних завдань:

Основними освітніми завданнями курсу є:

 1. формування історичного мислення учнів;

 2. розвиток умінь роботи з книгою і з картографічним матеріалом;

 3. формування навичок переказу матеріалу підручника, відповіді на фактологічні і проблемні питання;

 4. формування умінь користуватися історичними термінами і поняттями, знання найважливіших дат історичних подій;

 5. формування знань про взаємодію людини з навколишнім середовищем, про економічний розвиток суспільств світу і Росії в епоху Нового часу, про політичний і соціальному ладі в епоху Нового часу, знань про найбільш яскраві особистості епохи;

 6. формування умінь охарактеризувати події, спосіб життя в епоху Нового часу;

 7. формування уявлень про політичні інститути і умінь оперувати цими поняттями (абсолютизм, монархія, закони, норми моралі і т.д.);

 8. приділяти увагу історії світових релігій - християнства та ісламу.

В ході навчання необхідно вирішити наступні виховні завдання:

 1. формування правової культури школярів;

 2. формування уявлень про виниклі в епоху Нового часу загальнолюдських цінностях і повагу цих досягнень, (досягнення в науці, мистецтві, літературі, архітектурі і т.д.);

 3. розвиток пізнавальних здібностей учнів (бачити красу в культурі, архітектурі), виховання потреби відчувати радість від спілкування з ними;

 4. формування віротерпимості, широту світогляду, гуманізм;

 5. розвиток особистісних якостей школярів на основі прикладів з історії нового часу: волелюбності, патріотизму, мужності, шляхетності, мудрості.

До робочої програми внесено наступні зміни:

Відповідно до навчального плану кількість годин збільшено з 68 до 70 на рік. На Загальну історію відводиться 29 годин і на історію Росії 41час.

В Розділ 5 по загальній історії доданий 1 година на повторення і перевірку знань. Також доданий 1 година на підсумкове повторення Загальної історії за курс 8 класу.


Робоча програма розрахована на використання наступного УМК:

 • Н.В. Загладин, Х.Т. Загладіна Програма курсу «Нова історія. XIX - початок XX ст. »Для 8 класу. - М .: Російське слово, 2013.

 • Загладин Н.В .. Загальна історія. Історія нового часу. Підручник для 8 класу. - М .: Російське слово, 2012.

 • О.Н Боханов, Д.А. Фадєєва Програма курсу «Історія Росії. XIX століття »для 8 класу. - 2-е вид. - М .: Російське слово 2009

 • Сахаров А.Н., Боханов А.Н .. Історія Росії XIX ст. Підручник для 8 класу. - М .: Російське слово, 2012Місце предмета «Історія» в навчальному плані

Курикулум передбачає обов'язкове вивчення історії на етапі основної загальної освіти. У 8 класі на вивчення історії відводиться 70 годин на рік, 2 години на тиждень.


2. Основний зміст навчального курсу.

НОВА ІСТОРІЯ.

Глава I. Реакція і революції в європейському та світовому розвитку. Імперія Наполеона I у Франції. "Цивільний кодекс". Наполеонівські війни. Віденський конгрес. Священний союз. «Східне питання» в політиці європейських держав в XIX в. Проголошення незалежних держав в Латинській Америці. С. Болівар. X. Сан-Мартін.

Глава II. Становлення національних держав в Європі.

Виникнення робітничого руху. Чартистское рух в Англії. Європейські революції XIX ст. Друга імперія у Франції. Національні ідеї в країнах Європи. Об'єднання Італії. К.Кавур. Дж. Гарібальді. Створення єдиного німецького держави. О. Бісмарка. Франко-прусська війна 1870-1871 рр. Утворення Німецької імперії. Австро-Угорська імперія. Народи Південно-Східної Європи в XIX в.

Глава III. Європа на шляху промислового розвитку. Соціальні та ідейно - політичні підсумки.

Перехід від традиційного (аграрного) до індустріального суспільства в Європі. Промисловий переворот, його особливості в країнах Європи і США. Зміни в соціальній структурі суспільства, демографічному розвитку. Формування ідеології лібералізму, соціалізму, консерватизму. Марксизм. К. Маркс. Ф. Енгельс. Анархізм. Виникнення профспілкового руху в стра-нах Європи. Тредюніони. Освіта I і II Інтернаціоналу. Виникнення соціалістичних партій. Соціальний реформізм в другій половині XIX - початку XX ст. Д. Ллойд Джордж Т. Рузвельт. В. Вільсон. Ж. Клемансо.

Завершення промислового перевороту.Індустріалізація. Технічний прогрес у другій половині XIX - початку XX століть. Монополістичний капіталізм, його особливості в провідних країнах Заходу. Загострення протиріч індустріального суспільства.

Глава IV. Провідні країни світу в середині XIX - початку XX століття.

Великобританія і її домініони. Північ і Південь Сполучених Штатів Америки: економіч-ське і політичний розвиток, взаємини. Рух за скасування рабства. Громадянська війна 1861-1865 рр. А. Лінкольн. Реконструкція Півдня. Демократи і республіканці. США і країни Латинської Америки. Доктрина Монро. Реставрація Мейдзі. Початок модернізації в Японії.

Глава V. Схід в орбіті впливу Заходу.

Створення колоніальних імперій. Встановлення британського колоніального панування в Індії. Повстання сипаїв 1857-1859 рр. «Опіумні війни». Рух тайпинов. Колоніальні захоплення в Африці. Імперіалізм - ідеологія і політика. Мексиканська революція 1910-1917 рр.

Криза традиційного суспільства в країнах Азії на рубежі XIX-XX ст. Революції в Ірані, Османської імперії, Китаї

Глава VI. Загострення протиріч на міжнародній арені в кінці XIX-початку ХХ ст.

Європа і світ напередодні і в роки Першої світової війни. Початок боротьби за переділ світу. Виникнення військово-політичних блоків. Антанта і Центральні держави.

Глава VII. Наука, культура і мистецтво в XIX - початку XX століття

Розвиток культури в XIX - початку XX ст. Розвиток наукової картини світу в XIX в. Зміна поглядів на природу і суспільство на рубежі XIX-XX ст. Демократизація освіти. Зміни в побуті. Містобудування. Розвиток транспорту і засобів зв'язку. Основні течії в художній культурі XIX - початку XX ст. (Романтизм, реалізм, модерн, символізм, авангардизм). Народження кінематографа.

ІСТОРІЯ РОСІЇ.

Введення (1 ч)

Тема 1

Російська імперія на початку XIX ст.

Внутрішня і зовнішня політика Павла 1. Змова проти імператора. Палацовий переворот 11 березня 1801 р

Особистість Олександра 1. оцінки особистості нового імператора сучасниками в історичній літературі.

Внутрішня політика Олександра 1. негласний комітет. Укази перших років царювання. М.М.Сперанский. Проект політичних реформ. А.А.Аракчеев. Військові поселення.

Зміни внутрішньополітичного курсу Олександра 1 в другій половині царювання.

Соціально-економічний розвиток Росії.

Соціальний склад населення Російської імперії.

Розвиток промисловості, торгівлі. Міста - центри торгівлі і підприємництва.

Тема 2

Зовнішня політика Російської імперії на початку XIX ст.

Зовнішня політика: війни зі Швецією, Туреччиною, Іраном. Розширення території Російської імперії - приєднання Фінляндії, Бессарабії, Грузії. Участь Росії в антифранцузьких коаліції.

Вітчизняна війна 1812 р

Закордонний похід російської армії в 1812-1814 рр.

Віденський конгрес і «віденська система». Росія і освіту Священного союзу.

Тема 3

Положення Росії після Вітчизняної війни 1812 р

Проект А.А.Аракчеева щодо скасування кріпосного права і проект Конституції країни Н.Н.Новосільцева.

Таємні суспільства. Декабристи: організації декабристів. Північне і Південне суспільства, їх програми. Виступ на Сенатській площі.

Тема 4

Російська імперії в роки правління Миколи 1 (1825-1855).

Імператор Микола 1 і його оточення, оцінки особистості Миколи 1 в історичній літературі.

Внутрішня політика Миколи 1: перетворення в системі управління країною. Централізація, бюрократизація державного управління. «Звід законів Російської імперії». Фінансова реформа Е.Ф.Канкрин.

Селянське питання в царювання Миколи 1. П. Д. Кисельов і поліпшення становища державних селян.

Посилення контролю над суспільством А.Ф.Бенкендрф і Третє відділення.

Теорія офіційної народності С.С.Уваров.

Тема 5

Національне питання і імператорські інтереси в період царювання Миколи 1

Польща в складі Російської імперії. Польське повстання.

Кавказька війна.

Микола 1 і його принципи зовнішньої політики. «Східне питання». Кримська війна.

Тема 6

Початок промислового перевороту в Росії (

Промисловий переворот, його особливості в Росії.

Нові тенденції в розвитку промисловості і сільського господарства в першій половині XIX ст.

Тема 7.

Громадська думка Росії в першій половині XIX ст.

Західники і слов'янофіли про історичні шляхи розвитку Росії.

Н.М.Карамзин і зародження російського консерватизму. «История государства Российского».

Російська Православна Церква і світська влада. Подвижники - Серафим Саровський, оптинские старці, митрополит Філарет.

Русский утопічний соціалізм. Русский общинний соціалізм. А. И. Герцен, В. Г. Бєлінський, Н. Г. Чернишевський.

Революційно-демократичне крило в російській громадському русі.

Тема 8

Культура Росії в першій половині XIX ст.

Національне коріння вітчизняної культури і західні впливи. Впливу масонства на російську життя.

Література, золотий вік російської культури. О. С. Пушкін, М. Ю. Лермонтов, М. В. Гоголь.

Основні стилі в художній культурі. Архітектура, театр, живопис, музика. Становлення російської національної музичної школи.


Підсумкове повторення (1 ч)


Тема 9

Росія в роки правління Олександра II (1855-1881)

Особистість Олександра II. Передумови та проекти реформ. Скасування кріпацтва. Реформи Олександра II.

Вплив реформ на соціально-економічний розвиток Росії. Особливості модернізації країни. Сільське господарство після скасування кріпосного права. Перетворення Росії в аграрно-індустріальну країну. Діяльність М. Х. Рейтерна.

Зовнішня політика Росії. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр.

Громадський рух. Консерватори, ліберали, радикали в російському суспільстві 1860-1880-х рр.

Народництво. Конституційні проекти М.Т.Лорис-Меликова.

Вбивство Олександра II.

Тема 10

Росія в епоху царювання Олександра III (1881-1894).

Особистість Олександра III. Російська Православна Церква і К.П.Победоносцев.

Економічна політика уряду Олександра III, заохочення розвитку російської промисловості. Діяльність Н.Х.Бунге.

Політичний і адміністративний устрій Російської імперії. Станова структура російського суспільства.

Завершення територіального формування Російської імперії, приєднання Середньої Азії.

Роль Росії в «концерті» світових держав: участь у військово-політичних союзах.

Тема 11

Початок епохи останнього царювання.

Особистість Миколи II. С. Ю. Вітте і реформа грошового обігу.

Початок індустріалізації країни.

Загальний перепис населення Російської імперії в 1897 р

Зовнішня політика Росії в кінці XIX ст .: основні напрямки зовнішньої політики.

Тема 12

Громадський рух в кінці XIX в.

Робітничий рух і російська соціал-демократія. Поширення марксизму в Росії. Г.В.Плеханов і В.І.Ленін.

Церковний просвітитель Іоанн Кронштадтський

Тема 13

Освіта, наука і культура Росії в другій половині XIX ст.

Розвиток освіти. Російська наука, розвиток природних і суспільних наук. Досягнення російських вчених, їх внесок в світову науку і техніку.

Розширення видавничої справи.

Напрям у літературі та мистецтві. Діячі російської культури. Реалістичне мистецтво. Внесок російської культури XIX ст. в світову культуру.


підсумкове узагальнення
3. Календарно-тематичне планування

ЗАГАЛЬНА ІСТОРІЯ

п \ п

програмний матеріал

Кількість годин

терміни

Тип уроку

Теорія предмета, розвиток мови

Форма контролю

повторення

Методична література, ЦОР, ЕОР

За планом

фактично

РОЗДІЛ I.

РЕАКЦІЯ І РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА світового розвитку. (5Ч)

1

Імперія Наполеона.

1комбінований урок

Роялісти, імперія,

Коаліція, реставрація, контрибуція, континентальна блокада

Фронталь ний опитування

Велика

французька

революція


Всесвітня історія

Тщел Н.Б. Наполеон

www.hrono.ru

2

Народи проти Французької революції.

1комбінований урок

Республіка, окупація, капітуляція., Коституційних монархія, національна самосвідомість.

індиві дуальний опитування.

Вітчизняна війна 1812 р.

Всесвітня історія Тарлі.Е. Наполеон www.prosv.ru


3

Похід до Росії і крах імперії Наполеона I

1комбінований урок

Коаліція, конгрес.

Індиві дуальний - опитування.

Вітчизняна війна 1812 р

Всесвітня історія

Тарле. Е. І Наполеон

www.infrance.ru

4

Священний союз і революційний рух в Європі в1820-1830-е роки.

1комбінований урок

Реакція, консерва тизм, романтизм, компроміс, абсо лютізм, декларація

Індиві дуальний опитування

Велика Французька революція

Історія Європи

www.lawinrussia.ru

5

Перемога визвольного руху в Латинській Америці

1комбінований урок

Колонія, республіка, революція, докт рина Монро, експансія, інтервенція
Индивидуа ний опитування

Конкістадори в латінс кой Америці

Буретін Н.М. Американський колоніальний досвід.

Медіаучебнік Історія нового часу

РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ В ЄВРОПІ. (3 Ч)

6

Незавершені революції 1848-

1849 рр. в Європі

1комбінований урок

Революція, атеїзм,

президентська республіка, самоопред еление

Перевірка зошитів Перевірка і використання, робота із завданням по картках, історичний диктант, текст з пропусками, таблиця. Тест по розділу

розділи Польщі

Вели кая Французька революція.

Медіаучебнік Історія нового часу

7

Початок Возз'єднання Італії та Німеччини.

1Комбини рова урок

Модернізація, ре волюція, парламент, рейхстаг.

Індивіду альний опитування


Чубинський В.В Бісмарк, Історія Італії.

collection.edu.yar.

ru

8

Франко-прусська війна і Паризька комуна

1Комбини рова урок

Паризька

комуна, контрибуції ия.

Індивіду альний опитування

Велика Французька революція

Історія Франції, Дюбрейля Л. Ком муна 1871 р

РОЗДІЛ 3. ЄВРОПА НА ШЛЯХУ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ. СОЦІАЛЬНІ І ИДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ПІДСУМКИ. (3ч)


9

Зростання промислового виробництва і зародження робітничого руху в Європі першої половини XIX ст.

1вивчення нового

матеріалу

Промислова революція, ману фактура,

фабрика.

Фронталь ний опитування

ознаки капіталізму

Юдовський А.Я. Нова історія

historic.ru

10

Індустріальні країни в другій половині XIX - початку XX ст.

1комбини рова

урок

Чартизм, пролетарів ат, хартія, тред юніони.

Індивіду альний опитування

Становище робітників в ранній новий час.

Міжнародне робітничий рух.

trubinskaya-oosh.narod.ru

11

Консервативні, ліберальні і соціалістичні ідеї в XIX столітті

1Лабораторна робота

Консерватизм, чи бералізм, утопічес кий соціалізм, марксизм.

Робота в групах

Становище робітників в ранній новий час.

Міжнародне робітничий рух.

trubinskaya-oosh.narod.ru

РОЗДІЛ 4. ПРОВІДНІ КРАЇНИ СВІТУ У середині XIX - ПОЧАТКУ XX В. (5Ч)

12

Великобританія і її домініони.

1Комбини рова урок

Доімініон, иму громадськості ценз, олігархія, анти трестівський закон, анархо синдикалізм

Іівідуальний опитування

Англійська та Американська революції.

Уткін А.І. Теодор

Рузвельт.

Галеві. Англія в

епоху

імперіалізму.

kolpschool7.tom.ru

13

США: причини і підсумки Гражданскорй війни 1861-1865рр.

1Комбини рова урок

Резервація, аболиционизм, конфеде рація, громадянська війна, Гомстед, ре конструкція.

Індивіду альний опитування

Освіта США в 1 8 столітті.

Бурстин Д.М. Американці: національний досвід. Медіаучебнік Історія нового часу

14

Країни Західної та Центральної Європи в кінці XIX - початку XX ст.

1Урок вивчення нового матеріалу. (Лабораторна робота)

Рантьє, екстреміст, кайзер, протекціонізм.

Робота в групах


his.1september.ru

15

Держави Південної і Південно-Східної Європи

1комбінований урок

Автономія, республ ики, конституційна монархія.

Індивіду альний опитування

Росія і Балканські країни.

collection.edu.yar.ru

16

Японія на шляху модернізації.

1комбінований урок

Реставрація, сьогунат, самурай, дай ме, синтоїзм, парла ментських монархія

Індивіду альний опитування

Політика самоізоляції.

Ейдус Х.Т. Історія Японії з давньої ших часів до наших днів.

festival.1september.ru

РОЗДІЛ 5. СХІД В ОРБІТІ ВПЛИВУ ЗАХОДУ. ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА НАПРИКІНЦІ XIX - ПОЧАТКУ XX В. (7 Ч)

17

Індія під владою англійців.

1Комбини рова урок.

Метрополія, коло ня, сипаї.

Індивіду альний опитування

Положення Індії в ранній новий час.

Неру Д. Відкриття Індії.

historic.ru

18

Опіумні війни і закабалення Китаю індустріальними державами.

1Комбини рова урок.

Екстерріторіаль ність, напівколонія сеттльмент, Тайпін и.

Індивіду альний опитування

Положення Китаю в раннє і новий час.

Нарочніцкий А.Л Колоніальна політика капіталістичних держав на Далекому Сході. Медіаучебнік Історія нового часу

19

Османська імперія і Персія в XIX - початку XX ст.

«Східне питання»
в європейській політиці.

1комбінований урок


Питання по темі, робота із завданням за картками; працювати по карті, складати план.


Медіаучебнік Історія нового часу

20

Завершення колоніального розділу

1Лекція з елемента ми бесіди

Колонія, півколіна ня, джихад, бури, метрополія

Фронталь ний опитування

колоніальні захоплення

Нова історія країн Азії і Африки. historic.ru

21

Колоніалізм: наслідки для метрополій і колоній

1Комбини рова урок.

Колонія, півколіна ня, метрополія, політика "відкритому тих дверей", інтерв'ю ція

Індивідуальний опитування.

Колоніальні захоплення в 17-18 століттях.

Нова історія країн Азії і Африки. collection.edu.yar.ru

22

Латинська Америка в світовій індустріальної цивілізації в другій половині XIX - початку XX ст.

1комбини рова

урок.

Політика "біль шой кийки",

латифундия, револю ція, президент.

Індивіду альний опитування.колоніальні захоплення

в 17-18 століттях.

Лавров Н.М Мексиканська революція 1910-

1917 р.

Медіаучебнік Історія нового часу23

Повторительно-узагальнюючий урок.

1Урок перевірки знань.


Тестування.РОЗДІЛ 6. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИРІЧ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ наприкінці XIX-початку XX В. (4Ч)

24

Військово-політичні союзи і міжнародні конфлікти на межі XIX-
XX ст.

1комбінований урок

Військово-політичний блок, Антанта, пафі ціфізм, мілітаризм, реваншизм.

Індивідуальний опитування Питання по темі, робота із завданням по картках, складання плану параграфа.


Англійська та Американська революції.

Уткін А.І. Теодор

Рузвельт.

Галеві. Англія в

епоху

імперіалізму.

kolpschool7.tom.ru

25

Перша світова війна 1914-
1918 гг.Прічіни і початковий період.

1комбінований урок

Ультиматум, морська блокада

Робота в групах


his.1september.ru

Історія Европи.От Французької революції кінця 18 століття до першої світової війни.

www.szags.ru

26

Перша світова війна 1914-
1918 р. На фронтах Першої світової війни

1повторення


індивідуальний опитування


collection.edu.yar.ru

РОЗДІЛ 7. НАУКА, КУЛЬТУРА Й МИСТЕЦТВО В XIX-початку XX В. (2Ч)

27

Технічний прогрес

і розвиток наукової картини світу

1комбини рова урок

атеїзм

диктант

Перехід до індустріальної цивілізації її ознаки. Ознаки індустріальної цивілізації.

Бернал Д. Наука в

історії суспільства.

collection.edu.yar.ru Кредер А, А. Нова історія. historic.ru

28

Культурна спадщина XIX - початку XX ст.

1Урок-презентація

Імпресіонізм, постімпресіонізму, експресіонізм, декаденство, дадаїзм, масова культура

Презентації в Power-Point, індивідуальні повідомлення, виставка репродукцій


historic.ru

29

підсумковий урок
по курсу «Нова історія XIX - початку XX ст.»

1повторення


Групова робота:

- з поняттями;

- документами;

- картою;

- характеристиками історичних діячів;

- тести.historic.ru

ІСТОРІЯ РОСІЇ.

п / п

програмний матеріал

Кількість

годин

терміни

Тип уроку

Теорія предмета, розвиток мови

форми контролю

повторення

Метод. література

ЦОР, ЕОР

за планом

фактично

29

вступний урок

1лекція

Імперія, метрополія, колонія

Фронтопрос

Росія в 18 ст.


ТЕМА: РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ НА ПОЧАТКУ 19 СТОЛІТТЯ. (4 год.)


30

Змова 11 березня 1801 року.

1лекція

Цесаревич, палацовий переворот

комбінований

опитування

Палацові перевороти 18 в

Росія в мемуарах.

ЦОР Російська імперія на межі XVIII-XIX століть

31

Курс державної політики.

1комбінований урок

Конституційна монархія, Негласний комітет, указ про вільних хліборобів

індивідуальний опитування

Кріпосне право в Росії

Троїцький Н.А

Лекції з історії Росії.

Медіаучебнік Росія 19 століття.

32

Проект політичних реформ М.М.Сперанского

1комбінованим урок

дер-

ний рада,

Індивіду-ний опитування

Реформи 18 століття

Троїцький Н.А.

Олександр I і

Наполеон.

ЦОР Внутрішня політика Олександра I


33

Стану в Росії на початку 19 в.Промиш-

лінощі і торгівля

1Вивчення нового матеріалу

Стану, військові поселення,

промисли, ярмарок

фронталь

ний опитування

Стану в 18 столітті

Заичкин І.А.,

Почкарёв І.М.

Російська історія від Катерини Великої до Алек

сандра II

ЦОР Внутрішня політика Олександра IТЕМА: ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ 19 СТОЛІТТЯ. (3 год)

34

Російсько-турецька війна, війни зі Швецією і Персією

Відносини Росії і Франції

1Комбінова-ний урок

Балканський питання, револю

ційних війни

тестування

Наполеонівські війни.

Троїцький Н.А.

Олександр I і Наполеон.

Керсновскій А.А. Історія російської армії.

www.proshkolu.ru

35-36

Вітчизняна війна 1812.

2Комбінов.

урок

Вітчизняна війна, конгрес

Індивід.

опитування

наполеонівські

війни

Тарле Е.Н Наполеон

shkola.lv/index.php

ТЕМА: ПОЛОЖЕННЯ РОСІЇ ПІСЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1812 г. (2 ч.)


37

Урядові проекти щодо скасування

кріпосного право

і введення конституції

1Комбіні-

рова урок


Індивіду-ний

опитування

Положення кріпаків

Російські самодержці.

1801-1917.

Медіаучебнік Росія в 19 столітті

38

Таємні суспільства в

офіцерському середовищі.

1лаборатор

ная робота

Таємне суспільство, «Руська Правда»,

Перевірка зошитів


Нечкина М.В.

декабристи

Політична історія Росії

Першої половини 19 ст

decemb. hobby. ru

. www. krugosvet. ru / enc / istoriya / DEKABRISTI. html

ТЕМА: РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ У РОКИ ПРАВЛІННЯ МИКОЛИ 1. (3 год.)


39

Микола 1-людина і політик. Перетворення в державному житті.

1лекція

Кодифікація законів, кредитні квитки.

індивідуальний опитування

реформи Сперанського

Астольф де Кюстін.

Миколаївська

Росія.

ЦОР Внутрішня політика Миколи

40

Селянське питання в епоху Миколи I.

1комбінований урок

Зобов'язані селяни, Міністерство державного майна, сільські волості.

індивідуальний опитування


Історія Росії в особах. 5-20 ст.

Медіаучебнік Історія Росії 19 століття

41

Внутрішня політика Миколи I.

1комбінований урок

Третє відділення, Теорія офіційної народності.

Диктант.

Ідеї ​​декабристів

Історія Росії

в портретах.

http://eor.edu.ru

ТЕМА: НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ І ІМПЕРСЬКІ ІНТЕРЕСИ В ПЕРІОД царювання МИКОЛИ I. (3 год)

42

Національна політика в Російській імперіі.Польское повстання

1комбінований урок

Сейм, русофобія.

індивідуальний опитування


Ейдельмана Н.Я

«Революція згори».

www.proshkolu.ru


43

Кавказька війна.

1комбінований урок

Іслам, мюридизм,

газават.


індивідуальний опитування


www.slovari-online.ru/...

44

Зовнішня політика

Росії при Миколі

I .Кримская війна.

1Комбінований урок.

Легітимність, «східне питання».

індивідуальний опитування

Зовнішня політика Рос-

вічную першої

чверті 19 ст.

Дебидур А.

Дипломатична історія Європи. Медіаучебнік Історія Європи. Росії 19 століття

ТЕМА: ПОЧАТОК ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ В РОСІЇ. (1ч.)

45

Розвиток промисловості технічної думки.

1лекція

Мануфактура, посесійні селяни, фабрика.

індивідуальний опитування

економічне

розвиток Росії в 18 ст.

revolution.>

ТЕМА: ГРОМАДСЬКА ДУМКА РОСІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТОЛІТТЯ. (3 год.)

46

громадська думка

в першій половині 19 ст.

1лекція з

елементами

бесіди

Західники, слов'янофіли, панславізм.

фронтальне опитування

громадська

думка в Європі

у 19 столітті.

Леонтович В.В

Історія лібералізму в Россіі.1762-

1914.

mgup-vm.ru/history

47

Російська Православна церква в першій

половині 19 ст.

1комбінований урок

Святійший Синод,

єпархії, обер-прокурор.

індивідуальний опитування


Медіаучебнік Історія Росії 19 століття.

48

Русский утопічний соціалізм.

1лекція

Утопічний соціалізм, селянська

революція.

індивідуальний опитування

зародження соціалістичних

ідей в Європі

cior.edu.ru/...russkiy-utopicheskiy-socializm

ТЕМА: КУЛЬТУРА РОСІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ

19 СТОЛІТТЯ. (2 год.)

49

Умови розвитку російської культури в

першій половині 19в

1лекція

Романтизм, реалізм.

фронтальний

опитування

Культура Європи в першій половині 19 ст.

ЦОР Наука і освіта в I половині XIX ст.

50

З історії російського мистецтва першої половини 19 ст.

1семінар

Класицизм.

фронтальне опитування

Культура Європи

першої половини

19 в.

Алпатов М.П. немеркнучим спадщина

51

Повторительно-узагальнюючий урок

1тестування


Перевірка

зошитівТЕМА: РОСІЯ В ЕПОХУ царювання ОЛЕКСАНДРА II (5 ч.)52

Олександр II: початок правління. Підготовка Великої реформи.

1лекція з

елементами бесіди.


фронтальне опитування

Становище селян в Росії

Ляшенко Л.

Цар-освоєння-

бодітель.

http://royalty.baltinform.ru

53

Великі реформи.

1лекція

Викупна операція,

временнообязанное

становище, кругова порука.


фронтальне опитування


Захарова Л.

Великі ре-

форми.

http://ant-m.ucoz.ru/

54

Економічний розвиток Росії

після скасування кріпосного права.

1комбінований

урок

Товарно-грошові

відносини, обезземелення селян

експорт, імпорт.


Індивідуальний опитування.

розвиненіша індустріальної

цивілізації в

Європі.

КорніловА.А

курс історії

Росії.

ЦОР Соціально-економічний розвиток країни

55

Зовнішня політика

Росії.

1комбінований урок

«Східне питання».

індивідуальний опитування

міжнародні

відносини у

другій половині

19 в.

Корнілов А.А. курс

історії

Росії 19

століття. Медіаучебнік Історія Росії 19 століття.

56

Народники 70-х

1Комбінований урок з елементами лабораторної роботи.

Народники, ходіння в народ, анархісти, радикалізм,

Індивідуальний опитування.

Зародження робітничого руху в

Європі.

Пантин І.К.,

КПлімак Є.Г., Революційна

традиція в

Росії ..

ТЕМА: РОСІЯ В ЕПОХУ царювання ОЛЕКСАНДРА III (1891-1894) (4ч.)


57

Початок правління Олександра III. РПЦ і К.П.

Побєдоносцев.

1комбінований урок

Цар-миротворець,

Синод, обер-прокурор

Самостійна робота


Боханов О.Н

імператор

Олександр III.

http://ant-m.ucoz.ru

58

Економічний розвиток

Росії в 1880-1890-і роки.

1лекція


індивідуальний опитування


Корнілов А.А Курс

історії

Росії 19 ст. fcior.edu.ru

59

Політичний і адміністративний устрій

Росії.

1Лабораторна робота.

Повіти, округи, Сенат.

Перевірка

Зошитів.

країни Захід-

ної Європи.

Корнілов А.А. курс

історії

Росії 19 ст

ЦОР Релігійна і національна політика Олександра III


60

Зовнішня політика Росії.

1Комбінований урок.

Генерал-губернаторство, Союз трьох імператорів

фронтальний

опитування

міжнародні

відносини у

другій половині

19 в.

ЦОР Зовнішня політика Олександра III

ТЕМА: ПОЧАТОК ЕПОХИ ОСТАННЬОГО царювання (2год.)


61

Внутрішня політика

Миколи II

1комбінований урок

Грошова реформа, золота валюта.

тестування

Великобританія

в кінці 19 ст.

Історія Батьківщини: люди, ідеї, рішення. ЦОР Зміни в економіці і соціальному ладі

62

Зовнішня політика Росії в кінці 19 ст.

1комбінований урок

Гаазька конференція, сфери інтересів.

індивідуальний опитування

міжнародні

відносини


Медіаучебнік Історія Росії 19 століття.

ТЕМА: ГРОМАДСЬКЕ РУХ НАПРИКІНЦІ 19 в. (3 год.)

63

робітничий рух

1комбінований

урок

Сезонники, заробітчани, концентрація виробництва

і робочої сили.

індивідуальний опитування

положення

робітників у

Європі.

Миронов Б.Н.

Соціальна історія Росії періоду

імперії.

ЦОР Громадський рух 80-90-х г

64

поява марксизму

1комбінований урок

Народники, марксисти

революція, соціалізм,

люмпени.

індивідуальний опитування

Поширення марксизму в Європі.

Кропоткін П.А. записки

революціонера

ЦОР Громадський рух 80-90-х г

65

В.І.Ленін

1Лекція з елементами

бесіди


фронтальне опитування


Історія Росії в портретах.

ТЕМА: ОСВІТА, НАУКА І КУЛЬТУРА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 ст. (2 год.)

66

Система освіти

і наука.

1комбінований урок

Гімназія, реальне училище.

фронтальне опитування


Алпатов М.В.

немеркнучим

спадщина.

ЦОР Досягнення науки і освіти в другій половині XIX ст.

67

російське мистецтво

другої половини 19 ст.

1лекція

Передвижники.

Перевірка

зошитів


www.pedsovet

www.rusedu.

ru

68

Повторительно - узагальнюючий урок.

1тестування

69

Підсумкове повторення з історії Росії.

70

Підсумкове повторення за курс історі 8 класу.

4.Требованія до рівня підготовки учнів в 8-му класі

Знати / Розуміти:

 • Основні дати, ключові події і поняття епохи нового часу світу і Росії;

 • Часові межі епохи нового часу історії людства, особливо товариств епохи нового часу.


вміти:

 • Переказувати текст підручника, відтворювати інформацію, розкривати зміст ілюстрацій.

 • Порівнювати історичні явища в різних країнах, виділяючи схожість і відмінності.

 • Сперечатися і відстоювати свої погляди, давати усний відгук на відповіді однокласників, робити нескладні висновки.

 • Оперувати історичними поняттями і датами.

 • Працювати з історичною картою: читати легенду, добувати корисну інформацію, показувати території розселення народів і завоювань, кордони держав, міста, місця значних історичних подій.

 • Аналізувати історичні джерела, застосовувати міститься в них інформацію для підтвердження своїх суджень.


Використовувати набуті знання і вміння в практичній діяльності та повсякденному житті для:

 • визначення власної позиції по відношенню до досліджуваних явищ;

 • надання результатів вивчення історичного матеріалу в формах повідомлень, планів, коротких конспектів, інших творчих робіт;

 • участі в дискусіях по історичних проблем, формулювання власної позиції з обговорюваних питань, використовуючи для аргументації історичні відомості.

5.Перечень навчально-методичного забезпечення.


 • Н.В. Загладин, Х.Т. Загладіна Програма курсу «Нова історія. XIX - початок XX ст. »Для 8 класу. - М .: Російське слово, 2013.

 • Загладин Н.В .. Загальна історія. Історія нового часу. Підручник для 8 класу. - М .: Російське слово, 2012.

 • Атлас «Історія нового часу» з контурними картами і контрольними завданнями. 8 клас. - М .: Дрофа-Дік, 2012

 • Електронний посібник. Загальна історія. Історія нового часу

 • Програма курсу «Історія Росії. XIX століття »для 8 класу. - 2-е вид. - М .: Російське слово 2009

 • Сахаров А.Н., Боханов А.Н .. Історія Росії XIX ст. Підручник для 8 класу. - М .: Російське слово, 2012

 • Атлас "Історія Росії XIX ст." з контурними картами і контрольними завданнями. 8 клас. - М .: Дрофа-Дік, 2012

 • Електронний посібник. Енциклопедія історії Росії 862-1917 рр.

 • Електронний посібник. Велика енциклопедія Росії. Правителі Росії.

 • Електронний посібник. Велика енциклопедія Росії. Війни Росії.

Медіаресурси.

 1. . Лук'янова «Всесвітня історія для школярів. Історія первісних часів », (httр: // сепtе r. Fio. Ru / som / getblob. Asp? Id = 10006785)

 2. Історія Сходу (Схід в давнину) (l1ttр: //www.kulichki.com/~ gumilev / HE 1)

 3. Еллада (httр: // www. H е1lаdоs.гu) забезпечена алфавітним УКа3ателем і містить понад 500 ілюстрацій до давньогрецьких міфам-

 4. Антична міфологія (http: // mythology. Sgu. Ru / mythology / ant / index / htm) передбачає не тільки вивчення матеріалу, але і .Можливість on-line тестування, а Міфологія (http://mifologia.cjb.net) містить статті, нариси, бібліографію, твори класиків, малюнки в «міфологічному» стилі, рецензії на книги (наукові і художні), тексти пісень, статті по музиці і т.д.

 5. School-collection.edu.ru - колекція освітніх ресурсів

 6. festival.1september.ru

 7. shkola172007.narod.ru

 8. ido.tsu.ru

 9. www.uroki.net

<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
 • Історія
опис:

робоча програма з історії для 8 класу складена на основі Примірної програми основної загальної освіти з історії програми «Історія Росії XIX століття» А.Н. Боханова, Д.А. Фадєєвої, 2009р. і програми «Нова історія. XIX - початок XX століття »Н.В. Загладіна. Х.Т. Загладін. 2013 р

Робоча програма розрахована на використання наступного УМК:

- Н.В. Загладин, Х.Т. Загладіна Програма курсу «Нова історія. XIX - початок XX ст. »Для 8 класу. - М .: Російське слово, 2013.

- Загладин Н.В .. Загальна історія. Історія нового часу. Підручник для 8 класу. - М .: Російське слово, 2012.

- О.Н Боханов, Д.А. Фадєєва Програма курсу «Історія Росії. XIX століття »для 8 класу. - 2-е вид. - М .: Російське слово 2009

- Сахаров А.Н., Боханов О.Н .. История России XIX ст. Підручник для 8 класу. - М .: Російське слово, 2012