Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Роль громадськості в організації середньої професійної освіти в Росії в кінці XIX - початку XX століть

Скачати 11.02 Kb.
Дата конвертації 07.01.2019
Розмір 11.02 Kb.
Тип реферат

Роль громадськості в організації середньої професійної освіти в Росії в кінці XIX - початку XX століть

Ігтісамова Г.Р., Ігтісамова Р.Х.

Аналіз історії професійної освіти в Росії демонструє існування безпосередньої залежності між рівнем розвитку професійних навчальних закладів і становленням системи суспільно-державного управління освітою. У зв'язку з цим представляється цікавим досвід дореволюційних навчальних закладів, в діяльності яких відігравали значну роль представники торгових і промислових кіл російського суспільства.

З середини XIX століття роль російських громадських організацій і приватних осіб в становленні системи професійної освіти стала особливо помітною. В цей час організація перспективних професійних навчальних закладів ініціювалася не так державою, скільки представниками виробничої та фінансової сфер суспільства. Однак поняття «ініціатива» стосовно ситуації XIX століття передбачало не тільки поява абстрактної думки, а й формування громадської проекту, концепції діяльності навчальних закладів. Наприклад 30 червня 1868 року в Нижньому Новгороді представниками громадських і комерційних організацій був утворений Комітет з влаштування в місті Кулібін- ського ремісничого училища [1, с.2]. Його метою була розробка фінансових і правових основ діяльності нового училища, вони надалі знайшли відображення в його Статуті. Питання про статус навчального закладу, типі навчання і бажаному рівні підготовки вирішувалися не стільки державою, скільки представниками зацікавлених організацій та приватними особами.

Найбільш складним питанням при відкритті професійних навчальних закладів було питання про джерела їх фінансування. Професійні та ремісничі училища обходилися дорожче, ніж загальноосвітні навчальні заклади. Так, зміст того ж кулібінська училища мала складатись із наступних надходжень: 1) клопотання училища - до 2000 руб .; 2)% з 12000 руб. капіталу Ка лінина-Шушляева, який заповідав його на установа в Нижньому Новгороді ремісничого училища; 3) від Нижегородського губернського земства - 500 руб .; 4)% з 10000 руб., Пожертвуваних міським товариством в пам'ять 200-річного ювілею від дня народження Імператора Петра I - 650 руб .; 5) від комерційного клубу - 450 руб .; 6) дворянського клубу 100 р .; 7) від пароплавного товариства «Дружина» - 250 руб .; 8) від всесословного клубу - 300 руб .; 9) від почесного члена Ради училища І. М. Рукавишникова - 100 руб .; 10)% з 1000 руб., Пожертвуваних р Остафьево - 50 руб .; 11)% з одного квитка 2-го внутрішньої позики, пожертвуваного Нижньогородським ремісничим суспільством - 5 руб. [1, с. 12]. Настільки складна фінансова схема свідчить про те, що професійні навчальні заклади могли бути організовані не стільки на кошти окремого приватного особи або держави, скільки на громадські капіталовкладення. Приватні особи не могли самостійно утримувати професійний навчальний заклад. Торгова школа М.В. Георгі, що відкрилася в Нижньому Новгороді в 1896 році як приватний навчальний заклад, була унікальною школою через існування при абсолютній збитковості. Зміст школи в 1897-1898 н.р. обійшлося в 5072 руб.50 коп., Плати за навчання в це рік школа отримала 2650 руб. У 1898 -1899 н.р. утримання школи дорівнювало 8021 руб., плата за навчання дала 4160 руб. [4, л. 31] і т.д. Цей явний дефіцит щорічно покривався за рахунок власних коштів М.В. Гергієв. Тому найчастіше професійні навчальні заклади спочатку розраховували на 3 основні статті доходів: 1) пожертвування організацій і приватних осіб; 2) плата за навчання; 3) державні кошти.

Досвід діяльності професійних навчальних закладів другої половини XIX - початку XX ст. показує, що з початком освітньої діяльності училища його фінансові потреби зростали. Наприклад, відомо, що і через 10 років після свого відкриття кулібінська ремісниче училище потребувало нових і значних фінансових надходженнях: в 1878 - тисячі вісімсот сімдесят дев'ять рр. Нижегородське суспільство але підписці зібрало капітал в 3000 рублів, який був звернений в облігації східного позики за номінальною ціною в 3300 рублів, на утримання стипендій імені колишнього тимчасового Нижегородського генерал-губернатора, графа Н.П. Ігнатьєва; нижегородське губернське земство пожертвував 500 рублів на придбання землеробських знарядь - сеяльной, віяльно і молотильної машин, як зразків, за якими училище могло б саме виготовляти такі [1, с. 4]. Я.Е Башкіров щорічно оплачував практично всі потреби цього училища, включаючи не настільки важливі для процесу навчання, як, наприклад, різдвяні подарунки учням [1, с. 5].

В цілому, представники громадськості надавали матеріальну допомогу професійним навчальним закладам XIX - початку XX ст. наступним чином:

Вишукували кошти на утримання училищ, особливо в тих випадках, коли навчальні заклади повністю були позбавлені підтримки держави (як Нижегородське річкове училище, засноване 18 жовтня 1887 року). Найбільш ефективними способами матеріальної допомоги вважалися організація передплати та вклади під відсотки.

Здійснювали щорічні добровільні пожертвування на користь училищ, крім грошових робилися пожертвування посібниками, книгами, речами, інструментами, верстатами, матеріалами для практичних робіт [2, с. 7]. У трикласній торговельній школі М.В. Георгі завдяки чуйності нижегородських представників торгового світу (Н. Бугрова, М.Є. Башкірова, А.А. Зайцева, А.А. Смирнова, А.В. Долгова, Строганова) містилися унікальні колекції зразків, детально ілюстрованих борошномельне, лляні -прядільное, канатне, винне, соляне і шкіряну виробництва, що було необхідно для правильної постановки товарознавства [3, с. 4].

Сприяли в організації сучасних майстерень (з паровими машинами, системою електричного освітлення та ін.).

Забезпечували училища будівлями під навчальні корпуси і майстерні.

Для здійснення безперервного взаємодії професійних навчальних закладів і ділових кіл міста при училищах створювалися Опікунські ради. Їх почесними членами вважалися особи, які жертвували на користь училищ значні суми грошей (не менше 1000 рублів) [4, л. 11]. Через Піклувальна рада залучалися до вирішення різнопланових питань діяльності училища міська влада, земства, громадські організації. У ряді випадків Опікунські ради складалися не стільки через осіб, що надають матеріальну підтримку училищу, скільки з кращих фахівців в тій чи іншій професійній області. Наприклад, Нижегородське середнє механіко-технічне училище, яке складається при Нижегородському Володимирському реальному училищі, відкрите в 1896 році, возглавлялось радою, який майже повністю складався з інженерів високого класу. У нього входили колишній директор Сормовський заводів інженер-механік Ф.А.Фосс, окружний інженер Верх- неї-Волзького гірського округу, гірничий інженер Н.А.Зайцевскій, старший фабричний інспектор Нижегородської губернії, інженер-технолог М.І.Селівановскій тощо . В даному випадку такий склад піклувальної ради був обумовлений необхідністю приймати рішення не тільки з фінансових, але також з технічних і технологічних питань організації професійного навчання. В кінці XIX - початку XX ст. при професійних училищах створювалися як постійні, так і тимчасові Опікунські ради, повноваження яких обмежувалися чітко встановленими термінами. Тимчасовий склад піклувальної ради був пов'язаний з тим, що в нього входили особи, які не були фінансовими покровителями училища і при цьому отримували доступ до його грошовим і іншим матеріальним засобам.

Якщо порівнювати функції піклувальної ради, що відкривалися в XIX і XX ст., То на початку XX століття Опікунські ради крім питань фінансування, вирішували організаційні, навчально-виховні та різні педагогічні завдання (вибори директора, визначення програм навчання, прийом і виключення учнів і т. д.). Показовою є діяльність піклувальної ради початку XX століття в Нижегородському комерційному училищі. Протоколи засідань ради присвячені різноманітним питанням, що стосуються життя і діяльності училища: від розгляду окремих прохань учнів і їх батьків до питань фінансування і розширення матеріальної бази. Багато уваги рада приділяв питанням вдосконалення викладання, розширенню наочності. З цією метою закуповувалися різні навчальні посібники [5, л. 15]. Багато навчальні посібники за рішенням піклувальної ради виписувалися навіть з-за кордону [5, л. 64]. Також Піклувальною радою встановлювався розмір плати за навчання. Такий широкий спектр повноважень Рад дозволяє говорити про передумови державно-громадського управління освітою.

В успішній діяльності професійних навчальних закладів були зацікавлені не тільки члени піклувальних рад, а й представники ділових кіл суспільства. Основною формою сприяння підприємств навчальним закладам, крім добровільного фінансування, була організація практики учнів (частіше - в літній час) безпосередньо на виробництві, в банках, торгових та інших конторах міста. Торгова школа М.В. Георгі користувалася в Нижньому Новгороді значним авторитетом, літні практичні роботи її учнів терміном 1 місяць влаштовувалися в конторах найбільших і упорядкованих торгових і промислових фірм. Практикантів брали такі солідні кампанії як «Віленський взаімнокредітний ремісничий банк», торговий дім «трепел та Позняк», «Російський банк» [4, л. 26]. Протягом навчального року власники підприємств надавали можливості для організації екскурсій учнів на виробництво. Як повідомляють звіти Нижегородського середнього механіко-технічного училища, «не можна не відзначити того привітності, з яким власники заводів і фабрик відкривають доступ до них учням технічного училища, в той же час завідувачі технічною частиною на заводах ставляться з дуже приємним увагою до учнів, нерідко особисто пояснюють їм пристрій заводу і його частин, виробляючи на їхніх очах цікаві досліди »[6, с. 38].

Таким чином, можна говорити про безумовну зацікавленість ділових кіл російського суспільства на рубежі XIX - XX ст. в підготовці грамотних фахівців: громадські організації та приватні особи спільними зусиллями готували професійні кадри для регіонального виробництва і регіональної економіки. Контроль якості підготовки фахівців здійснювався з боку суспільства як завдяки діяльності піклувальної ради, так і за допомогою організації практики учнів, іспитів із залученням представників професії. Підтримка з боку громадських організацій і приватних осіб давала можливість навчальним закладам здійснювати процес навчання на сучасній технічній і технологічній основі.

Список літератури

Історичний нарис виникнення, відкриття і розвитку Нижегородського Кулі- бінской ремісничого училища. / Упоряд. І. Ігнатьєв. Нижній Новгород: Друкарня В.Ройскаго і С.Душіна, 1897.

Короткий нарис діяльності Нижегородського річкового училища. Нижній Новгород, 1903.

Короткий нарис за три роки (1897-1899) діяльності торгової школи М.В. Георгі в Нижньому Новгороді. Н.Новгород: Друкарня губернського правління, 1900.

ГУ ЦАНО (Держ. Упр. Центр. Архіву Ніжегор. Обл.). Ф.505. Оп. 408. Д. 2138.

ГУ ЦАНО (Держ. Упр. Центр. Архіву Ніжегор. Обл.). Ф. 2732. Оп. 9а. Д. 61.

ГУ ЦАНО (Держ. Упр. Центр. Архіву Ніжегор. Обл.). Ф.505. Оп. 407. Д.1153.