Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Розвиток народної освіти в місті Новий Уренгой (1976 - 1999 р.р.)

Скачати 150.72 Kb.
Дата конвертації 13.05.2018
Розмір 150.72 Kb.
Тип реферат

Міністерство освіти Російської Федерації

Уральський ордена Трудового Червоного Прапора

Державний університет ім. О.М.Горького

Історичний факультет

Кафедра архівознавства

Розвиток народної освіти в місті

Новий Уренгой (1976 - 1999 р.р.)

Дипломна робота

студентки V курсу

Енгельгардт Олени

Володимирівни

Науковий керівник:

канд. іст. наук, доц.

Черноухом Едуард

Анатолійович

Єкатеринбург

2000

зміст

С.

Вступ

3
Глава 1. Управління освіти в системі Адміністрації міста Новий Уренгой

14

1.1. Структура, повноваження та функції Управління освіти

14

1.2. Основні напрямки діяльності Управління освіти

21

Глава 2. Стан, тенденції та проблеми розвитку народної освіти в Новому Уренгої

27

2.1. Становлення загальноосвітньої школи в місті Новий Уренгой

27

2.2. Дошкільна освіта і виховання 46
2.3. Національна школа 60

2.4. Професійну освіту

63
Глава 3. Школи компенсуючого навчання і організація дозвілля учнів поза стінами навчальних закладів 67
3.1. Освітні установи компенсуючого навчання 67

3.2. Додаткове позашкільну освіту

72

висновок

79

Джерела та література

83
додаток 86

ВСТУП

Вивчення історії та сучасного стану народної освіти традиційно є одним з ключових напрямів вітчизняної науки. Адже національно-особливий тип світовідношення передбачає і відповідний йому спосіб передачі, зберігання, відтворення досвіду поколінь, тобто національно-особливі форми освіти. "Зрозуміти систему освіти даного суспільства - значить зрозуміти лад його життя", - влучно підмітив С. І. Гессен [1].

В даний час вибір моделі освіти відбувається різними шляхами практично всередині нової суспільної системи. Вектор його майбутнього стану складається як рівнодіюча багатьох сил і тенденцій.

Ситуація певного вибору в системі освіті - віддзеркалення загального стану сучасного суспільства. Єдине освітнє простору в значній мірі зруйновано. На території Росії практично плутано і імпульсивно реалізуються ідеї децентралізації управління та різноманіття типів шкіл, йде вимушена комерціалізація середньої та вищої шкіл, оскільки вони не отримує належного бюджетного фінансування. Освітня політика Росії в умовах перманентної фінансової кризи все більше схиляється до виконання різних рекомендацій зарубіжних кредиторів.

Бюрократизація всіх сторін життя країни природно виявилася і в організації народної освіти. Єдині державні програми і методики, виконуючи в цілому прогресивну роль, разом з тим сковували і, з урахуванням постійного зростання всілякої шкільної звітності, багато в чому продовжують сковувати творчі сили кращих педагогів країни та міста Новий Уренгой зокрема. Колишня система вимагала від школи добробуту соціального поведінки учнів і загальної успішності. Вимушене лицемірство педагогів сприяло поширенню інфантилізму і ліні серед учнів. Наслідком цього стало зниження якості виховання і освіти молодого покоління, а серед більшості педагогів - певна незадоволеність своєю працею.

Однією з головних причин падіння якості освіти продовжує залишатися так званий "залишковий принцип" фінансування народної освіти. Основні засоби на Півночі Росії різними шляхами традиційно направлялися і скеровуються на відкриття нових родовищ нафти і газу, будівництво трубопроводів тощо Мізерна частка матеріальних засобів, що виділяється з державного бюджету країни на соціальну сферу, призвела до найчастіше тяжкому стану матеріальної бази низки шкіл, їх перевантаженості, до низького рівня заробітної плати педагогічних кадрів і до зниження їх якості [2].

Було б глибоко помилково бачити в сучасне становище школи лише негативні моменти. Учитель набагато частіше має можливість говорити правду про минуле та сьогодення країни, її проблемах. Школа звільняється від певного формалізму в викладанні, від досить традиційного неуваги до особистісним особливостям учнів. Учитель отримав великі можливості для самостійної творчої діяльності, в навчальних закладах з'явилися численні нові підручники, створюють можливість вибору.

Однак далеко не всі ці сприятливі можливості використовуються школою. Їх реалізації перешкоджає не тільки важке матеріальне становище школи, відсталість і звичка працювати по-старому ряду вчителів, а й недостатня теоретична розробка корінних теоретичних проблем педагогічної науки.

Відповідно до перебудовою загальноосвітньої школи відбуваються певні зміни в освіті школярів. За шкільною програмою в 1998 році навчалося 43% дітей шестирічного віку. У більшості шкіл є навчальні кабінети з основних предметів, телевізори, магнітофони та інше навчальне обладнання. У зв'язку з комп'ютеризацією в старших класах запроваджено курс "Основи інформатики та комп'ютерних знань". Учні X - XI класів проходять професійну освіту в спеціально організованих міжшкільних навчально-виробничих комбінатах.

Загальноосвітня школа повинна забезпечити всіх учнів базовою загальною середньою освітою, має давати той мінімум знань, умінь і навичок, які необхідні кожній людині для активної участі в суспільному житті. Важливе місце в розбудові освіти було відведено підготовці робітників і трудящих на більш високому рівні професійних знань і швидкому оволодінні новою технікою і новими технологіями.

Останнім часом вихователі і педагоги прийшли до висновку, що важливі не тільки знання, а й виховання визнання загальнолюдських цінностей, найчастіше превалювання інтересів індивідуальних над громадськими і державними. Для цього у нас повинні бути грамотні педагоги, нові підручники, потреба в демократизації шкільного процесу.

Новий людина, яка отримала вже наше, сучасна освіта, повинен мати зовсім інше виховання і мати більш широким кругозором. Такі дисципліни, як екологія, етика, естетика, соціологія, психологія, економіка, інформатика, будуть, в певній мірі, заважати молодій людині порушити дане слово, образити іншу людину.

Право на освіту в Росії забезпечувалося наявністю, доступністю і безкоштовністю навчання. У 90-і рр. XX ст. безкоштовність навчання збереглася тільки в державних школах і в деяких середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. Будь-який громадянин нашого суспільства може здобути освіту без відриву від виробництва на вечірніх і заочних відділеннях вузів і середніх спеціальних навчальних закладів.

Завданням задоволення освітніх потреб особистості відповідає мережу гуртків, курсів, можливість самоосвіти з використанням послуг культурно-просвітніх установ і закладів мистецтва (музеї, бібліотеки).

Революційні перетворення соціально-економічного життя, які охопили Росію в кінці 80 - початку 90-х років, природно, має велике значення торкнулися і таку життєво важливу сферу суспільства, як освіта. Минулі роки значно змінили життя і діяльність загальноосвітніх шкіл усіх видів, проте необхідно визнати, що школа і сьогодні далека від виконання її основного завдання - готувати освіченого, культурного громадянина, працівника, сім'янина.

Автор дипломної роботи вибрала тему розвитку народної освіти в місті Новий Уренгой, тобто його історії і сучасного стану, не випадково. По-перше, ця тема розглядається на всіх суспільно-політичних рівнях, починаючи з державного і, закінчуючи індивідуально-сімейним, коли в багатьох сім'ях вирішується питання: в яку школу краще віддати свою дитину, де його навчать і виховають відповідно до вимог сучасного світу. По-друге, автор дипломної роботи, отримавши середню педагогічну освіту, в даний час працює в системі управління освітою і не може не цікавитися всім новим в різних сферах, що стосуються історії та сучасного стану школи. По-третє, історія народної освіти в Новому Уренгої досі не ставала об'єктом спеціального дослідження. Все це зумовлює актуальність і практичну значимість проведеного дослідження.

Об'єкт дослідження стала система народної освіти в місті Новий Уренгой: процес її виникнення, розвитку та сучасного стану. Автор прагне об'єктивно проаналізувати діяльність різних типів навчальних закладів в неофіційній "газової" столиці Росії.

Місто Новий Уренгой розташовується на Крайній півночі Ямало-Ненецького автономного округу, практично на Полярному колі. У ньому проживає близько 99 тисяч чоловік (дані станом на 01.01.1999 р), четверту частину яких складають діти у віці від 6 до 16 років (близько 24,5 тисяч осіб), одного з п'ятидесяти - діти, зайняті в установах додаткової освіти (приблизно 2 тисячі чоловік), одну двадцять п'яту частину - діти у віці від 3 до 6 років (4 тисячі чоловік) [3]. До цих показників слід додати і дітей, які живуть і навчаються в Центрах адаптації дітей та молоді - близько двохсот чоловік. Таким чином, загальне число дітей до 17 років в місті - більше 30 тисяч чоловік (тобто, приблизно одна третина від загального числа городян).

Крім того, слід враховувати і студентів філій вищих навчальних закладів, професійно-технічних училищ і педагогічного коледжу, яких в місті також чимало. Вони також є одним з об'єктів проведеного дослідження.

Тому автор роботи закономірно вважає, що в місті з таким "молодим" населенням необхідно простежити шлях розвитку системи освіти. До того ж сам автор є жителем міста Новий Уренгой з 1981 року, і відповідно сама навчалася в різних закладах системи народної освіти міста.

Хронологічні рамки дослідження обмежені останньою чвертю ХХ століття. Адже місту Новий Уренгой 2000 року виповнюється 25 років. Місто було утворено в 1975 році як селище Ягельная, а статус міста він отримав 16 липня 1980 році. У цей час вклалися і висадка першого десанту, і назва "селище міського типу", і створення перших навчальних закладів, і різні реформи в сфері народної освіти. Яку б галузь життєдіяльності міста не візьми - її вік від 5 до 25 років.

Початковою датою дослідження стало літо 1976 року - підготовка до відкриття першої школи на сучасній території м Новий Уренгой. Кінцева грань дослідження досить умовна (1999 рік). З об'єктивних причин, перш за все, знаходженню частини документів Управління освіти Адміністрації Новий Уренгой в поточному документообіг і на стадії підготовки до здачі на державній зберігання, певна частина відомостей, що містяться в роботі, обмежується більш раннім періодом.

Як уже зазначалося, розвиток системи народної освіти в місті Новий Уренгой не стає предметом спеціального дослідження.Автори, що зверталися до цієї теми, зачіпали лише окремі різні аспектам. Причому це були, в основному, місцеві журналісти та публіцисти, що висвітлювали історію і сучасний стан навчальних закладів міста на сторінках періодичної преси.

В результаті література по темі представлена ​​в основному статтями в журналах "Освіта" та "Педагогіка", а також і в міській суспільно-політичній газеті "Правда Півночі", яка випускається з 01 січня 1981 року. Автор, шляхом фронтального перегляду цих видань за останнє десятиліття, виявила десятки публікацій, присвячених розвитку народної освіти на Крайній Півночі, в цілому, і Новому Уренгої, зокрема [4]. Крім того використовувалися статті та повідомлення з цієї проблеми, поміщені в інших регіональних засобах масової інформації [5]. У них представлені матеріали про діяльність різних навчальних закладів міста: їх успіхи, проблеми, перспективи. Природно, дослідник повинен критично підходити до аналізу цих публікацій, іноді носять чисто публіцистичний або ювілейний характер.

Крім газетних і журнальних статей автором використовувалися дослідження різного рівня, що розповідають про історію освоєння Крайньої Півночі нашої країни. У них закономірно головну увагу приділено освоєння нафтогазових родовищ, нелегкої трудової діяльності сіверян. Однак тут же є і деякі відомості про розвиток соціальної інфраструктури на Крайній Півночі, в тому числі і зародженню тут системи народної освіти [6].

Істотна увага приділялася і новими підручниками і посібниками з різних напрямків педагогіки. З них автором взяті ключові новітні розробки дослідників з проблем розвитку різних навчальних закладів на сучасному етапі [7].

Таким чином, історіографія розглянутої проблеми досить невелика. Це зумовило звернення особливої ​​уваги на опубліковані і неопубліковані джерела, а також відомості, отримані в результаті безпосереднього спілкування з працівниками Адміністрації міста Новий Уренгой, перш за все, Управління освіти, а також Управління освіти Ямало-Ненецького автономного округу в Салехарді. Зокрема, останні люб'язно поділилися матеріалами щодо розвитку національної школи в окрузі.

В результаті автором були залучені різноманітні джерела. Їх умовно можна розділити на кілька рівнів: федеральний, окружної та обласної (Ямало-Ненецький округ входить до складу Тюменської області), міський та шкільний. Більшість джерел перших двох рівнів опубліковані. Значна частина інших - вперше вводиться автором у науковий обіг.

Особливо відзначимо федеральний закон "Про освіту", який можливо стане, при виділенні державою відповідних коштів, основою законодавчої бази освітніх установ. Він декларує суспільну потребу в світському, позбавленому ідеологічної і класової "лушпиння" освіті. Цей закон представляє розумним, наполегливим, спритним і багатим досить широкий спектр діяльності. І саме зараз ми на законній підстава "вростаємо" в життя суспільства і "ставимо" суспільну піраміду на величезну шкільну освіту [8].

Особливо відзначимо і "Програму розвитку освіти в місті Новий Уренгой на 1996 - 2001 рр.", Затверджену 1 квітня 1996 року Міським зборами депутатів Нового Уренгоя. У ній міститься інформація про практично всіх освітніх навчальних закладах, розкрито перспективи і альтернативи подальшого розвитку народної освіти в місті на цей період часу [9].

Крім того підвищена увага приділялася звітів структурних підрозділів Адміністрації міста по освітній системі. Частина з них опублікована в місцевій періодичній пресі [10].

В роботі використовувалися й інші звіти за деякі навчальні роки Управління освіти, Управління молодіжної та сімейної політики Адміністрації Нового Уренгоя. У них коротко описуються результати роботи цих установ, а також міститися Статути шкіл та дошкільних установ. Ці матеріали витягнуті автором з відомчого архіву Адміністрації міста і практично вперше вводяться в науковий обіг [11].

Крім того, в Управлінні освіти ведуться спеціальні стенди "Заслужений вчитель Російської Федерації" і "Відмінник народної освіти Російської Федерації", куди регулярно поміщаються відповідні відомості про працівникам системи народної освіти міста, які отримали ці почесні звання. Ці матеріали також знайшли відображення в дослідженні.

Ряд документів, створених в результаті діяльності попередників Управління освіти вже здані на державне зберігання. У Міському архіві Нового Уренгоя створено фонд Міського відділу народної освіти (ГорОНО). Автор використовувала в роботі деякі його матеріали, головним чином, річні звіти і накази по основній діяльності цього органу управління [12].

Крім того, автором використовувалися джерела і кілька більш широкого (окружного і обласного) рівнів, зокрема, матеріали Тюменської обласної наукової конференції, присвяченій проблемам народної освіти [13] і "Програма розвитку народної освіти в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на період до 2001 року ". У вищеназваної Програмі не можна не відзначити доступність і ясність викладу основних проблем і методів їх вирішення. Програма охоплює всі сфери освіти: дитячий вік, дитячий сад, школу, установи професійної підготовки [14].

Узагальнення і критичне зіставлення відомостей, виявлених в джерелах, в поєднанні з матеріалами, залученими з літератури, робить можливим поставити проблему створення комплексного дослідження.

Метою дослідження став комплексний аналіз розвитку системи народної освіти в місті Новий Уренгой з моменту її зародження до теперішнього часу. Особливу увагу закономірно приділялося загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до мети дослідження автор поставив перед собою такі взаємопов'язані завдання:

- показати процес зародження системи народної освіти в місті Новий Уренгой, простежити основні віхи в її розвитку;

- розкрити труднощі, з якими довелося зіткнутися педагогам-першовідкривачам, а також наступним поколінням вчителів;

- розглянути управління системою народної освіти в Новому Уренгої;

- проаналізувати структуру системи освіти в місті, взаємодія його різних ланок;
- встановити рівень розвитку народної освіти в місті Новий Уренгой на рубежі XX - XXI ст

У той же час деякі питання, пов'язані з темою дослідження, в роботі тільки поставлені, але детально не розглядаються. На нашу думку, спеціального дослідження вимагають такі аспекти, як рівень життя працівників системи народної освіти Нового Уренгоя, а також методики викладання в різні періоди часу.

Автор обрав тематичний принцип викладу матеріалу. Він представляється найбільш плідним для вивчення відносно невеликої тимчасового періоду розвитку системи народної освіти в місті Новий Уренгой. Дослідження складається з трьох розділів.

У першому розділі розкриваються організація і діяльність Управління освіти Адміністрації Нового Уренгоя (а також, природно, і його попередників), його повноваження, функції і особливості. У другому розділі розповідається про історію розвитку різних типів навчальних закладів у місті, про стан виховання та освіти в дитячих садах і школах в умовах докорінної перебудови в освітній системі як країни, так і міста, в тому числі і проблеми національної школи. Третя глава роботи включає в себе аналіз діяльності установ компенсуючого навчання, де виховуються і навчаються діти-сироти, кинуті, підібрані на вулицях, наркомани, інваліди, алкоголіки - тобто діти, яким немає і вісімнадцяти років, а також установах додаткового позашкільної освіти (клуби, гуртки, секції).

У висновку автор хотів би подякувати всім тим, хто допоміг їй в підборі необхідних матеріалів для роботи над темою, а також цінними консультаціями. Це, перш за все, відповідальні працівники Адміністрації м.Новий Уренгой:

- Костогриз Іван Іванович, начальник Управління освіти Адміністрації р Новий Уренгой;

- Годунко Віктор Сергійович, начальник Управління фінансів та економіки Адміністрації м.Новий Уренгой;
- Меньшикова Олена Вікторівна, начальник Відділу у справах архівів при Адміністрації р Новий Уренгой;
- Шергін Тетяна Семенівна, начальник Управління молодіжної та сімейної політики Адміністрації м Новий Уренгой;
- Пляшечник Людмила Миколаївна, начальник Управління статистики р Новий Уренгой;
- а також співробітників Управління містобудування та архітектури Адміністрації м.Новий Уренгой і міської бібліотеки імені журналу "Зміна".

ГЛАВА 1. Управління освіти в системі Адміністрації міста Новий Уренгой.

1.1. Повноваження, структура і функції Управління освіти

Місто Новий Уренгой розташований на Крайній Півночі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це один з найбільших міст не тільки в нашому регіоні, а й в цілому в північних широтах світу. Місто відносно молодий. Однак за чверть вікової період свого існування він покращав, виріс вшир і вгору. На сьогоднішній день в ньому проживає близько ста тисяч населення [15].

На чолі міста знаходиться Адміністрація. В даний час її очолює виборний глава (мер) - Комарова Наталія Володимирівна. Вона вважає, що народна освіта - одне з найпріоритетніших напрямків життя міста [16].

Відділ народної освіти був створений при Виконкомі Міської Ради народних депутатів на підставі розпорядження від 11.08.1980 року. Через місяць 15 вересня 1980 року, завідувачем Ямало-Ненецького відділу народної освіти був підписаний Наказ № 60, пункт 22 якого свідчив: "З метою впорядкування роботи і контролю за роботою дитячих садків-ясел і шкіл ... створити Відділ народної освіти при Виконкомі міської Ради народних депутатів м Новий Уренгой ... Вважати початком діяльності Новоуренгойского ГорОНО дату 15 вересня 1980 р ... Призначити завідувачем Валентину Олексіївну Гаран ... "[17]. Відразу відзначимо, що з лютого 1992 р ГорОНО очолив Валерій Іванович Варламов, а потім і по теперішній час органом управління освіти керує Іван Іванович Костогриз [18].

Основними завданнями перших чотирьох співробітників Новоуренгойского відділу народної освіти (начальника, заступника начальника, інспектора і методиста) були проголошені: реалізація рішень XXVI з'їзду КПРС, XIII з'їзду профспілок і XIX з'їзду ВЛКСМ. Однак реально вони природно зайнялися нелегкої проблемою становлення народної освіти в бурхливо розвивався місті.

Сучасний правонаступник ГорОНО - Управління освіти Адміністрації міста Новий Уренгой було створено на виконання Постанови № 875 від 27.06.1997 р мера міста. Воно забезпечує виконання повноважень адміністрації у сфері освітньої діяльності, є виконавчим органом міського самоврядування з питань освіти, входить в структуру адміністрації м Новий Уренгой [19].

Управління освіти є юридичною особою, фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Воно включає в себе виплату заробітної плати, придбання інвентарю, комплектування літературою і 60% надбавку до зарплати, має самостійний кошторис, печатку із своїм повним найменуванням, штампи і бланки, розрахунковий рахунок.

В даний час розроблена і діє Програма соціального захисту населення Ямало-Ненецького автономного округу [20], на підставі якої з окружного бюджету доплачують до основної зарплати 100% надбавка, оплачується проїзд студентів, що навчаються на денних відділеннях у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах за межами нового Уренгоя до місця проживання батьків, організовано безкоштовне харчування учнів пільгової категорії громадян (багатодітні, малозабезпечені). Працівникам Управління освіти, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, з федерального бюджету фінансуються загальноросійські пільги. Фінансування відомчих дошкільних освітніх установ здійснюється за рахунок прибутку підприємств.

Засновником Управління освіти є Адміністрація міста Новий Уренгой.У своїй діяльності управління керується Конституцією Російської Федерації, федеральним і окружним законодавством, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Губернатора Ямало-Ненецького автономного округу, Статутом міста, рішеннями Міського зборів, постановами і розпорядженнями мера міста, а також вищезгаданим "Положенням про управлінні освіти Адміністрації міста Новий Уренгой ".

Управління може від свого імені набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем в судових органах. Управління освіти засновано на невизначений термін і в своїй діяльності підпорядковується меру міста.

Структура Управління освіти Адміністрації міста Новий Уренгой в даний час наступна:

начальник
заступники начальника Апарат управління секретар

У Апарат управління входять:

- централізована бухгалтерія;
- юрист;
- фахівці Відділу кадрів;
- інспекторський відділ;
- Науково-методичний і інформаційний центр;
- Відділ соціальної психології та корекційної педагогіки;
- Відділ дошкільного виховання;
- Відділ опіки та піклування.

За час відносного недовгого існування в місті Новий Уренгой і довколишніх селищах - Коротчаево, Лимбяяха - склалася багатофункціональна мережу освітніх установ: від дитячих садків до філій університетів і інститутів різних міст Російської Федерації. На початок 1999 року вона включає в себе 42 дитячих дошкільних установи, де виховується 7983 дитини, 24 середніх загальноосвітніх установи, де навчається 19693 учнів, вечірня школа з 460 учнями, дві філії університетів р Тюмені з кількістю студентів 570 чоловік, професійне училище № 31 , де навчається 438 учнів, профцентр "Еврика", де предпрофессиональное підготовку проходить 2.070 учнів, а також відкрито п'ять груп для учнів, які продовжили навчання в 10-х класах загальноосвітніх шкіл, загальною чисельністю 157 ч ловек, педагогічне училище-коледж і філія Салехардского медичного училища з числом студентів 405 чоловік [21].

Крім того система додаткової освіти представлена ​​"Центром творчості", "Екологічної станцією", соціально-педагогічним комплексом "Витоки", клубом "Контакт", Дитячо-юнацькою спортивною школою (ДЮСШ), Центром дитячо-юнацького туризму. Додаткова освіта в місті здійснюють і дві музичні школи, школа мистецтв Управління культури та інформації Адміністрації міста, клуби за місцем проживання, ДЮСШ "Сибірські ведмеді", клуб "Норд" виробничого об'єднання "Уренгойгазпром", гуртки, спортивні секції, студії, творчі групи культурно -спортивних комплексів та інших відомчих установ культури і спорту [22].

Таким чином, система освіти, на нашу думку, має в своєму розпорядженні достатніми ланками для задоволення зростаючого попиту населення міста Новий Уренгой та прилеглих селищ на освітні і додаткові послуги.

У період інноваційних процесів і експериментальної роботи (1991-1995 р.р.) в Новому Уренгої були відкрита гімназія, школа-профілакторій, чотири школи-ліцею, Центр дитинства (на базі дитячого садка "Золотий ключик"), Центр розвитку дитини (на базі дитячого садка "Мальвіна"), Центр "Підтримка", Центр адаптації дитини "Садко". В результаті введено 84 нових навчальних предмета, в тому числі - світова художня культура, краєзнавство, здоров'я людини на Крайній Півночі, захист прав споживачів, культура душі і тіла, граждановедение, етика, естетика, економіка, валеологія, психологія.

Практично у всіх з них організовано раннє вивчення іноземної мови, інформатики. Дитячі дошкільні установи орієнтовані на профілактику захворюваності дітей, ранній інтелектуальний розвиток, психофізіологічну адаптацію, установи додаткової освіти оперативно реагують на привабливі для дітей і молоді форми проведення дозвілля, засоби отримання додаткових знань і практичних навичок.

Відмітна особливість системи освіти в Новому Уренгої в тому, що вона є саморозвивається, багатофункціональною і всеосяжної, що особливо важливо для арктичного міста. Значна частина педагогів включилася в творчий пошук нового змісту, форм, методів навчання і виховання, розробку і освоєння програм форма роботи - звіт вихователів і музичних керівників, показ сценічної майстерності та рівня розвитку творчих здібностей дітей. Медичне обслуговування здійснюється медичним персоналом муніципальної міської багатопрофільної лікарні, штатним медичним персоналом ДОУ, який поряд з адміністрацією і колективом несе відповідальність за здоров'я і фізичний розвиток дітей, проведення лікувально-профілактичних заходів. У Центрі розвитку дитини "Мальвіна" є повний комплект цілого низки нових дисциплін.

Проведена атестація вчителів стала додатковим стимулом підвищення кваліфікації і творчої активності педагогів. Управління освітньо-виховним процесом набуває характеру демократичного співробітництва.

Разом з тим, аналіз ситуації в усіх сферах міського освіти - дошкільному, загальному, професійному, додатковому, середньо-спеціальній і вищій - позначив ряд проблем, що вимагають для свого рішення змін в освітній інфраструктурі, нормативно-правовій базі, фінансовому, програмно-методичному, матеріально-технічному, науковому, інформаційному забезпеченні системи освіти, у вдосконаленні її економічних механізмів управління.

Так, зростає кількість учнів вечірньої школи - в основному, за рахунок неповнолітніх, які закінчили IX клас і не мають реальної можливості продовжувати навчання в денній школі, а також тих, хто в силу певних причин змушений відвідувати цей тип навчального закладу, часто паралельно набуваючи робочу професію . Найчастіше це педагогічно запущені, обділені батьківською увагою, діти т.зв. групи "ризику".

Значну увагу Управлінням освіти приділялася поліпшенню роботи з кадрового забезпечення системи. У школах міста працює 1410 вчителів, при цьому залишаються відкритими 127 вакансій (тобто 9%). Тобто в ряді шкіл міста не викладаються деякі дисципліни. З урахуванням перспективи зміни числа учнів шкіл міста до 21017 чоловік в 2000/2001 навчальному році число вчителів повинна буде скласти 1.750 чоловік [23].

Таким чином, однією з найважливіших проблем, що стояла перед Управлінням освіти Адміністрації міста є кадрова. Вона буде посилюватися природним виходом на пенсію нині працюючих педагогів. Хронічна нестача вчителів стримує якісне зростання системи освіти, однією з основних причин такого стану справ є нестача житла. Близько 35% вчителів потребує поліпшення житлових умов. Багато проживають в гуртожитках і на приватних квартирах. Зарплата педагогів в 3-4 рази "відстає" від рівня оплати праці в промисловості міста.

Відповідно до розроблених заходів здійснюється підготовка педагогічних кадрів для освітні установ міста, проводиться робота з профорієнтації молоді на педагогічну діяльність за рахунок Новоуренгойского педагогічного училища-коледжу і за договорами з Ішимський і Тобольским державними педагогічними інститутами.

Проводиться робота з комплектування закладів освіти психологами і соціальними педагогами, здійснюються заходи щодо підвищення кваліфікації. Серед вчителів і вихователів міста сьогодні трудиться десять "Заслужених учителів", 234 - "Відмінника освіти", 257 педагогів атестовані на вищу і 340 - на першу кваліфікаційну категорії, 310 - другу, курсову перепідготовку пройшов 451 педагог (31,4% від загального числа вчителів).

Слабкою залишається база освітніх установ з курсів: основи безпеки життєдіяльності, фізична культура і трудове навчання. Забезпеченість спортивним інвентарем, обладнанням та інструментами в освітніх установах становить 35%. Протягом ряду років практично не оновлюється фонд навчально-наочних посібників, є проблеми і з оновленням навчального фонду. Основною причиною такого становища справ є що стало хронічним відсутність достатнього фінансування системи освіти. У зв'язку з труднощами фінансування зменшилася кількість дітей, охоплених шкільним харчуванням, акцент доводиться робити на дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей.

На сьогоднішній день спектр турбот фахівців Управління освіти дуже широкий: керівництво навчально-виховним процесом в школах, дошкільних і позашкільних установах Нового Уренгоя, контроль за якістю навчання, виховання і знань учнів, повне охоплення всеобучем дітей шкільного віку, зміцнення матеріально-технічної бази шкіл і поліпшення житлово-побутових умов освітян, питання патронату, опіки, усиновлення, охорони прав дитинства, державна статистична звітність, питання підвищення педагогічної квалифик ації, видача підручників, медичні аспекти навчання, організація відпочинку учнів і вчителів.

Таким чином, повноваження і функції Управління освіти Адміністрації Нового Уренгоя, на нашу думку, досить типові для подібних установ. У його веденні знаходиться розгалужена система різних освітніх установ. Досить типові й проблеми, які стоять перед Управлінням. Більшість з них пов'язані з хронічним недофінонсірованіем з бюджету.

1.2. Основні напрямки діяльності Управління освіти

Основними напрямками діяльності Управління освітою Нового Уренгоя є:

- знайти і привести в дію механізми і резерви, що дозволяють в умовах нестабільності, переходу до ринкової економіки забезпечити сталий розвиток і випереджальне оновлення освітньої системи міста.
- вийти на наукову обгрунтовану систему вивчення потреб населення в освітніх послугах.
- завершити в основному формування освітнього комплексу, єдиного освітнього простору міста, скоординованого з освітнім комплексом Ямало-Ненецького автономного округу і Тюменської області.
- забезпечити різнобічну підтримку експериментально-пошукової та інноваційної діяльності освітніх установ.
- скоротити розрив у матеріальному, кадровому, фінансове забезпечення і умов роботи міської та приміської школи, покращуючи і удосконалюючи педагогічну діяльність останньої.
- передбачити заходи пріоритетного розвитку дошкільної освіти, реабілітаційних та профілактичних установ, а також зробити провідним напрямком у всіх освітніх установах роботу з охорони здоров'я, медичного обслуговування, формування культури здоров'я та здорового способу життя, забезпечення більш ефективної адаптації до північних умов.
- передбачити заходи для формування нової системи виховання, заснованої на вільному виборі видів діяльності, але забезпечує формування громадянськості, наступності кращих моральних традицій і естетичного виховання.
- забезпечити оновлення змісту освіти за рахунок розробки та впровадження програмно-методичних засобів, стандартів освіти і освітніх технологій.
- глибше і послідовніше розробити і провести в життя економічний компонент в освіті, як умова соціальної адаптації та успішної життєдіяльності школярів і випускників.
- розробити і впровадити в навчально-виховний процес освітніх установ систему екологічного виховання та освіти з урахуванням особливостей регіону, в якому розташоване місто Новий Уренгой.
- забезпечити включення до навчальних планів середніх загальноосвітніх шкіл навчальні дисципліни, що сприяють формуванню в учнів громадянської самосвідомості, патріотизму і законослухняності.
- розробити модель вищої освіти в місті, що передбачає навчання без виїзду за його межі.
- домагатися вирішення проблеми педагогічних кадрів, розширюючи підготовку в місті і забезпечуючи педагогів житлом і зарплатою відповідно до вимог Федерального закону Російської Федерації "Про освіту".
- розробити механізм і домагатися здійснення нормативного фінансування освітніх установ, підтримуючи приміську школу, експериментальні і інноваційні установи.
- завершити перебудову управління освіти, надавши йому переважно програмно-цільовий, стратегічний, перспективний характер, забезпечуючи наукове проектування, консультування та експертизу розвитку освітніх установ та систем.
- домогтися поновлення шкільного будівництва з урахуванням тенденцій зростання контингенту учнів і зносу шкільних приміщень.
- проводити на території міста освітньої політики, що спрямовується на забезпечення прав громадян на здобуття якісної освіти та задоволення освітніх потреб на основі чинного законодавства Російської Федерації [24].

Для реалізації вищевказаних цілей Управління освіти здійснює такі функції:

1.Контрольний-аналітична функція. Створює і підтримує міську інформаційно-довідкову службу, яка

- контролює:

а) стан навчально-виховного процесу в установах міста;

б) освітні потреби населення;

в) матеріали із зовнішнього середовища (з освітньої сфери: округ, республіка; інші джерела: з організацій і установ міста, пов'язаних у своїй роботі з життєдіяльністю дітей і учнівської молоді);

- проводить аналіз стану освіти на території міста, тенденції його розвитку і прогнозування перспектив;

- аналізує результати вивчення громадської думки жителів міста з питань навчання і виховання;

- узагальнює дані репрезентативного контролю освітніх установ з метою вироблення рекомендацій, пропозицій щодо вжиття додаткових управлінських рішень в питаннях навчання, виховання, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зміцнення матеріальної бази, виявлення передового досвіду;

- розробляє програму розвитку освіти міста та забезпечує умови її практичної реалізації.

- бере участь у формуванні замовлень на наукові дослідження, підвищення кваліфікації кадрів, організовує обмін досвідом, інформує установи освіти про хід реалізації програм, на підставі експертних оцінок, вживає оперативних заходів щодо коригування цих програм, надаючи конкретну допомогу закладам освіти.

Для найбільш ефективного вирішення перерахованих вище завдань Управління освіти здійснює:

- планування, організацію, регулювання, контроль за діяльністю освітніх установ з метою здійснення політики в галузі освіти;

- розробку та затвердження освітніх програм, програм робочих курсів і дисциплін;

- розробку і прийняття правил внутрішнього розпорядку та інших локальних актів;

- контроль за своєчасністю надання окремим категоріям учнів додаткових пільг і видів матеріального забезпечення, передбачених федеральним законодавством і правовими актами органів місцевого самоврядування;

- регулювання в освітніх установах діяльності громадських (в т.ч. дитячих і молодіжних) об'єднань, дозволених чинним на території Російської Федерації законодавством [25].

На нашу думку, необхідні новації у трудовій, військової, життєвої підготовці молоді. Ключові питання - це питання проведення традиційного конкурсу "Учитель року", проблеми оздоровлення дітей, про дітей-інвалідів, сиріт, багатодітних сім'ях, про сім'ях представників корінних народів Півночі.

2. Програмне і науково-методичне забезпечення:

- узагальнює досвід по впровадженню науково-педагогічних і управлінських інновацій, передає інформацію, підбирає необхідний матеріал для поширення в установах відповідно до їх специфікою. Надає необхідну допомогу освітнім закладам, які впроваджують інновації.

- Створює умови для науково-методичного забезпечення закладів відповідно до їх типом. Забезпечує установи освіти навчальними програмами та науково-методичною літературою.

- На договірній основі надає освітні послуги, в тому числі по науково-методичному забезпеченню, недержавним установам освіти.

- узагальнює дані про засвоєння учнями підвідомчих установ базового компонента освіти, надаючи в необхідних випадках методичну допомогу педагогічним кадрам установ.

- узагальнює дані про потреби міста в науково-методичному забезпеченні, шукає оптимальних підрядників для їх задоволення з числа міських установ або створює власні науково-інформаційні, консультативні центри або інші необхідні структури.

- узагальнює досвід освітніх установ і вносить пропозиції про зміни і доповнення в змісті базового компонента освіти, різних рівнях диференціації і напрямах навчання, навчальних планах, програмах та інших методичних документах, а також в терміни навчання в різних типах освітніх установ.

- На підставі заявок установ формує міської замовлення на навчальну, навчально-методичну, науково-популярну і суспільно-педагогічну літературу для вчителів, учнів та батьків. Привертає кооперативи і приватні видавництва для більш повного задоволення потреб міста в літературі і спеціальної інформації.

- Привертає компетентних фахівців для експертної оцінки готовності установ розгорнути на своїй базі експериментальні педагогічні майданчики.

- Проводить міські семінари, конференції, симпозіуми з актуальних для міста проблем розвитку освіти. У разі необхідності безпосередньо співпрацює із зарубіжними організаціями та установами, маючи на увазі більш ефективне задоволення потреб учнів і педагогічних кадрів

- Сприяє поширенню в місті позитивного педагогічного досвіду, який отримав відповідну експертну оцінку.

- Формує міські структури психологічної служби в освіті (методичні кабінети, спеціалізовані центри).

Крім того особливо важливою вважається робота по кадровому забезпеченню, має функції:

- Узагальнення даних про потреби в педагогічних кадрах, оформлення замовлення на підготовку кадрів з використанням фінансово-економічних можливостей міста.
- На основі пропозицій установ - формування замовлень на перепідготовку кадрів в Інституті удосконалення вчителів і в інших центрах підвищення кваліфікації. Відповідно до потреб установ міста - організація семінарів, короткострокових курсів, науково-практичних конференцій, організаційно-діяльних ігор і т.д.
- Створення фонду матеріального стимулювання педагогічних кадрів, сприяння поліпшенню соціально-культурних умов їх життя, всіляко заохочуючи творчих працівників.
- Оформлення нагородних документів і клопотання в установленому порядку про нагородження героїв працівників освіти.

Таким чином, основні напрямки діяльності Управління освіти Адміністрації р Новий Уренгой також, на нашу думку, досить типові для подібних організацій. Їх успішне здійснення багато в чому залежить від кадрового потенціалу та гідного фінансування.

ГЛАВА 2. Стан, тенденції та проблеми розвитку народної освіти в Новому Уренгої

2.1. Становлення загальноосвітньої школи в місті Новий Уренгой

Народна освіта в Новому Уренгої закономірно починалося практично "з нуля". У 1976 році на Крайню Північ з "великої землі" приїхала молода вчителька Гаран Валентина Олексіївна, яка вирішила взятися за відкриття першої школи в селищі Ягельная (нині в межах міста Новий Уренгой). Це було важке, але багато в чому прекрасний час.

До першого вересня в місто приїхали перші 14 вчителів. Серед них були Никонович Юлія Андріївна і Ковбасюк Ніна Павлівна - вчителя початкових класів, М.А.Рабіновіч- вчитель фізики. Першим головою профспілки школи стала Марія Андріївна Гереш, першим інспектором - Ніна Яківна Сидорова, першим методистом - Т.С.Рязанцева, першим шкільним хореографом - Ірина Валіловна Закірова.

1 вересня 1976 року перші 72 учня сіли за парти середньої школи № 1, директором якої стала В.А.Гаран. У випускному X класі навчалися 5 учнів (вони ж, природно, стали першими випускниками першої школи): О.Белоножкін, Л. Боруш, С.Боровік, В.Ісаєв і срібна медалістка Е.Костенко.

З 1980 по 1988 р директором школи, після відходу В.А.Гаран керівником ГорОНО, була Галина Петрівна Журавльова. Зараз керує школою Тетяна Іванівна Кокоева. За ці 20 років школа № 1 зазнала великі зміни: у 1989 р було побудовано нову будівлю, придбаний статус школи-ліцею. Школа пишається своїми випускниками: 5 золотих і 45 срібних медалей. Двічі школа була нагороджена Дипломами "Школа року" (в 1994 і 1995 рр.).

У 1980 р була відкрита середня школа № 2, першим директором якої стала Тамплон Сельора Раймольдовна. Вона першою в м.Новий Уренгой отримала звання "Заслужений вчитель". Тоді в школі навчалося 1.452 учня, було 69 вчителів. З 1992 р школа стала школою-ліцеєм "Земле рідна", і головним напрямком в роботі педагогічного колективу є програми "Відкриття світу", "Земле рідна", "Мандри до витоків". Особлива увага приділяється фізичному розвитку і здоров'ю учнів. В даний час колектив учнів і педагогів очолює Татаринов Михайло Миколайович.

У 1981 р в місті відкрилася школа № 3 (сьогодні - школа-ліцей "Екоцентр"), першим директором якої була Помазан Віра Іванівна. За останні 17 років зі школи випущені понад 1500 учнів, серед них двоє - із золотою медаллю, 53 - срібною. Серед учнів школи 619 осіб - призери шкільних олімпіад, 57 - міських, 6 - обласних, 3 учасника республіканських олімпіад. Сьогодні "Екоцентр" очолює Поглазова Тетяна Миколаївна, відмінник народної освіти. У педагогічному колективі 19 педагогів мають звання "Відмінник освіти".

У 1984 році відбулося відкриття школи № 4. Більше 15 років колектив викладачів та учнів очолює Горбенко Таїсія Володимирівна, заслужений вчитель Російської Федерації.

У наступному, 1985 році, відчинила свої двері школа № 5, директором якої до сих пір є Негинській Ігор Семенович, заслужений вчитель Російської Федерації. Головний напрямок роботи цієї школи - естетичне виховання та фізичний розвиток. Спортсмени п'ятої школи є учасниками і переможцями президентських змагань. Школа двічі була нагороджена Дипломами "Школа року" (в 1996 і 1997 рр.).

В цьому ж році в селищі Уралец, в семи кілометрах від Нового Уренгоя, відкрилася школа № 6. Її першим директором стала Лівкутная Лідія Миколаївна. У школі було організовано рух самоврядування "Я + Ми" під чуйним і пильним керівництвом прийнятої за першим наказом Шергін Тетяни Степанівни, вчителя географії (нині вона - начальник Управління молодіжної та сімейної політики Адміністрації Нового Уренгоя). Зараз колектив школи № 6 очолює Ярославцева Антоніна Павлівна, відмінник народної освіти.

У 1987 році учні Північної частини міста, мікрорайону Ювілейний увійшли в стіни школи № 8, директором якої з самого початку і до 1998 року був Байтлер Іван Михайлович, відмінник народної освіти.За десять років школа стала одним з провідних навчальних закладів міста. Творчо працюють вчителі на хороший і відмінний результат: 22 призера олімпіад, випускники нагороджені медалями (1 золота, 11 срібних). 18 педагогів працюють в школі з дня відкриття. У 1991 році школа була визнана "Школою року".

У 1998 році школі № 11 виповнилося 10 років. Першим її директором був Чередниченко Віктор Євгенович, а з 1989 року школу очолює Калабина Зінаїда Яківна, заслужений вчитель Російської Федерації.

Великою подією 1989 роки для міста стало відкриття школи-профілакторію № 12. Всі роки їй керує Лівкутная Лідія Миколаївна. У школі функціонують 11 медичних кабінетів, а робота всієї школи має три напрямки - охорона і профілактика здоров'я учнів, реальний стан навколишнього середовища Приполяр'я, вплив стану здоров'я на результативність навчально-виховного процесу.

Не менш важливою подією було відкриття школи № 13 в мікрорайоні Мирний. Колектив школи очолює Манакова Євгенія Олександрівна, заслужений вчитель Росії. Перспектива розвитку цього освітнього закладу - демократична школа. Сьогодні школа - навчально-виховний комплекс з дитячим садом, додатковим освітою, вузами, базовими підприємствами. Увага педагогів спрямоване на учнівське самоврядування, побудоване за принципом президентського правління.

У 1995 році в мікрорайоні Східний, на самій околиці Північної частини Нового Уренгоя, відкрилася школа № 14, єдина в місті окрема початкова школа. Директор цього навчального закладу - Крилова Наталія Володимирівна. У колективі трудяться молоді та творчі педагоги, багато з яких - випускники Новоуренгойского педагогічного училища-коледжу. Символами школи стали допитливість, милосердя, допитливість, розум і кмітливість.

Центр реабілітації та адаптації молоді "Підтримка" був відкритий в 1994 році. У Центрі розроблена і успішно діє і розвивається структура організаційно-педагогічної роботи. Майстрами педагогічної праці є Кручинина Зінфера Сітдіковна, Кручинін Іван Григорович, Шелковникова Юлія Миколаївна, Нікітіна Наталія Володимирівна і директор Сальникова Ірина Львівна.

У 1995 році жителі будмайданчика отримали подарунок - школу № 15, директором якої наказом Управління освіти був призначений Сидоров Василь Гаврилович, відмінник освіти. У школі працюють ще три відмінника освіти - Л.В.Сідорова, Л.П.Турінцева, С.Н.Голобородова.

Поруч зі школою № 13 в мікрорайоні Мирний в 1997 році відкрита школа № 16 - педколледж, директором якої став Терновий Олексій Семенович [26].

Таким чином, в місті регулярно ставали до ладу нові школи. Багато з них обрали власні оригінальні напрямки діяльності. Педагогам міста вдалося реалізувати цілий ряд унікальних педагогічних проектів. Практично всі освітні установи працюють в режимі розвитку або в режимі дослідно-пошукової діяльності, кожне з них набуло свою індивідуальність. В результаті батьки і діти міста отримали реальну можливість вибору оптимального навчального закладу.

В даний час в системі освіти міста працюють більше 4.300 працівників освіти. З них 10 вчителів мають звання "Заслужений вчитель Російської Федерації": Бєляєва А.А., вчитель біології гімназії; Гереш М.А., вчитель математики ЗОШ № 1; Горбенко Т.В., директор СШ № 4; Калабина З.Я., директор СШ № 11; Луковкіна Н.В., заступник директора СШ № 11; Манакова Е.А., директор СШ № 13; Негинській І.С., директор СШ № 5; Сердцева І.Ф., вчитель початкових класів СШ № 11; Уразманов Ш.Х., вчитель фізики ЗОШ № 2; Шіренкова В.І., вчитель початкових класів СШ № 2. Знаком "Відмінник освіти" в місті Новий Уренгой нагороджені 234 вчителя. Вища кваліфікаційна категорія присуджена 257 педагогам [27].

Особливо відзначимо "рідну" для себе школу № 3. Її педагогічний колектив вибрав основним напрямком у своїй діяльності - екологічне виховання школярів, створення екологічного ліцею, як екологічного центру, здатного через розум, свідомість, душу дитини, навчальний процес шкільної програми створити нове мислення нового людини. Адже як не гірко це визнавати, здорових людей серед нас меншість: три чверті дітей позбавлені здоров'я вже з народження [28].

Термін "екологія" існує давно. Він був введений в науку ще в 1865 році німецьким дарвіністом Ернстом Геккелем для позначення взаємовідносин рослин і тварин, що мешкають на певній площі, між собою і з навколишнім середовищем. Однак понад століття він існував як одна з біологічних дисциплін і за винятком вузького кола біологів його ніхто не знав. У червні 1972 року Організація Об'єднаних націй скликала в Стокгольмі Першу Міжнародну конференцію з оцінки стану навколишнього природного середовища. У конференції брали участь делегації 106 країн. Конференція прийшла до висновку, що екологічний стан навколишнього середовища людини стало загрозливим не тільки для здоров'я, але і для самого існування людства, що якщо ми не змінимо докорінно шляху подальшого розвитку, то вже в наступному столітті воно приречене на більш повільне, але таке ж вірне вимирання, як у випадку з ядерною війною ..

Становище різко змінилося після Стокгольмської конференції. З'ясувалося, що людина не тільки суб'єкт, що вивчає екологію тварин і рослин, а й об'єкт, який сам повинен стати предметом екологічних досліджень. Тому прийшли до висновку, без загального екологічного освіти, без перебудови в цьому напрямку людського мислення не можуть бути вирішені назрілі екологічні проблеми.

Особливо значна роль у вихованні підростаючого покоління і суспільства в цілому належить школі. Будувати велику треба з малого. Здоров'я людини і середовища її проживання - головна мета екологічного ліцею, "Екоцентра".

Особлива увага приділяється екологічному вихованню дітей молодшого шкільного віку і це пояснюється двома основними причинами: необхідністю розглядати екологічне виховання як безперервний і систематичний процес протягом усього періоду шкільного навчання і актуальністю формування елементарної екологічної культури в найбільш сприятливий період емоційного взаємодії дитини з природою. Звичайно, діти молодшого шкільного віку засвоюють лише перші елементи такого знання. Велику роль в екологічній освіті та вихованні школярів віку грає практична, дослідницька робота в природних умовах. Теоретичні знання, отримані учнем під час уроків, стають базою для самостійної оцінки які у природі процесів і явищ, для проведення власних досліджень, спостережень, вміння узагальнювати результати своїх спостережень, сприяти екологічно грамотному, безпечного природі і власного здоров'я поведінці. Розроблений педагогами школи план роботи на увазі виконання дітьми початкових класів дослідницької роботи, проведення спостережень, узагальнення результатів досліджень, у різноманітній формі. Так в курсі "Здоров'я людини на Крайній Півночі" учням прищеплюються основні гігієнічні навички, де учні вчаться самостійно підтримувати свій організм в здоровому стані [29].

Екологічний ліцей продовжує роботу відповідно до плану по формуванню ліцейського компонента змісту освіти. Логічним продовженням формування ліцею стало укладення договору з Уральським державним технічним університетом про довузівської підготовки школярів з IX класу.

Подальший розвиток отримала дослідно-пошукова експериментальна робота в школі-ліцеї "Земля рідна" та НВК "Школа-ліцей № 1". До інтегрованим курсам "Відкриття світу" і "Подорож до витоків", розробленим колективом учителів і вчених протягом 1996-1997 навчального року, створено цілу низку методичних посібників і підручників:

Вчителькою Н.М.Журавель (НВК "Школа-ліцей № 1" розроблено та апробовано програму з краєзнавства, видана хрестоматія (маються рецензії Тюменського інституту удосконалення вчителів), складено навчальний фільм з краєзнавства; її робота "Проблеми глобального потепління клімату на прикладі Тюменського Півночі "відкрила школі дорогу на Всеросійську науково-практичну конференцію в місті Обнінськ; на Всеросійському конкурсі методичних матеріалів в 1997 році за" Програму з краєзнавства "та хрестоматію" Краєзнавство Ямало-Ненецького про кола "[30] вона отримала звання лауреата. Учителькою Г.П.Міліціной видано посібник з геометрії" Побудова плоских перетинів "; вчителькою С.А.Певневой створено посібник для учнів з інформатики [31].

1 вересня 1991 року в місті відкрилася перша гімназія з поглибленим вивченням економіки. Понад 300 учнів-гімназистів щорічно випускаються з стін гімназії з прекрасними знаннями і широким кругозором. Перша гімназія відкрила широкий шлях до нових форм навчання дітей в місті. Рішенням сесії Міської Ради збільшена заробітна плата вчителям гімназії на 50%, вирішені питання будівництва кооперативного житла, виділення компенсаційних витрат на індивідуальне будівництво для педагогів. Першим директором гімназії була Фаїна Леоновна Максимова. Зараз керівництво гімназією взяла на себе один з кращих психологів міста - Недзведцкая Олена Анатоліївна.

Чим же характеризується гімназійну освіту? Гімназія дає широке загальна освіта з глибоким знанням іноземних мов. Особлива увага приділяється розвитку індивідуальності дитини, формуванню високого рівня культури. У навчальному плані гімназії є блок культурологічних дисциплін: світова художня культура, історія релігій світу, основи філософських знань, етика та інші. Особлива увага - розвивати мову учнів, в старших класах викладається риторика. Вивчаються норми етикету. Фізичний розвиток не обмежується тільки уроками фізкультури, вводиться ритміка, хореографія.

Прийом до гімназії проводиться за конкурсом, досягти успіху більше шансів у дітей, рівень розвитку яких вище середнього. Конкурсний набір проводиться в два етапи: першим - тестування, другий - співбесіда. В ході тестування перевіряються вміння класифікувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, в якійсь мірі виявляється кругозір дитини. Оцінюється розвиток дрібних м'язів руки, координація руки і очі, звертають увагу на те, як розвинене у дітей довільне увагу, воля, посидючість, наскільки рівень інтелектуального розвитку відповідає віку дітей. У співбесіді беруть участь педагоги, психолог.

Освітній процес в гімназії здійснюється відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів освіти:

II ступінь - основна загальна освіта (нормативний термін освоенія- 5 років) - забезпечує освоєння які навчаються освітніх програм основної загальної освіти, умови становлення та формування особистості того, хто навчається, його схильностей, інтересів і здібностей до соціального самовизначення. Основна загальна освіта є базою для отримання середньої (повної) загальної освіти, початкової та середньої професійної освіти.

III ступінь - середня (повна) загальна освіта (нормативний термін освоєння 2 роки) - є завершальним етапом загальноосвітньої підготовки, що забезпечує освоєння які навчаються загальноосвітньої програми даної щаблі освіти, розвитку стійких пізнавальних інтересів і творчих здібностей, формування навичок самостійної навчальної діяльності на основі диференціації навчання.

На додаток до обов'язкових предметів вводяться предмети для організації навчання за вибором самого учня, спрямовані на реалізацію інтересів, здібностей і можливостей особистості. У навчальному плані гімназії використовується гнучка модель освітнього процесу, що припускає варіювання навчальних груп, вибір учнями спеціалізованих предметів, посилення профільних дисциплін предметами за вибором, індивідуальними консультаціями.

Особливостями навчального плану гімназії є:

- курс комп'ютерної грамотності з п'ятого класу;

- введення з шостого класу другої іноземної мови;

- раннє вивчення економіки з 8-го класу;

- введення в сьомих класах хімії і додаткових годин з вивчення біології, так як програми установи по хімії і біології передбачають вивчення Держстандарту з даних предметів за курс основної школи;

Навчальний план X-XI класів передбачає введення профілів гуманітарного та економічного спрямування.У викладанні профільних предметів відбувається розширення і поглиблення навчального матеріалу з урахуванням вимог вузів даного профілю.

Членами кафедри іноземних мов міської гімназії пророблена велика робота з коригування програм МГИМО в умовах гімназії, створення, створення програм факультативних курсів з фізики, економіки, математики для обдарованих дітей. Як правило, випускники гімназії надходять в ті вищі навчальні заклади, в які мали намір, оволодівають навичками, необхідними для безперервної самоосвіти. Рік від року міцніють зв'язку з Санкт-Петербурзьким фінансово-економічним університетом [32].

У 1989 році в школу-новобудову в північній частині міста прийшов новий директор - Лідія Миколаївна Левкутная, родом з Кримського півострова, яка дуже близько до серця приймала дитячі хвороби. З групою однодумців підготувала проект нової школи. Для більшої переконливості запросила фахівців з Сибірського відділення Академії медичних наук, які, перевіривши 400 дітей школи, видали моторошні дані за станом їх здоров'я. За ним виходило, що на один довільно обраний клас не доводилося жодного здорової дитини, або знаходився всього один "відносно здоровий". Захищати свою ідею довелося довго і важко. Де це було видано, щоб у школі працювали 20 медичних працівників?

Міськрада пішов на зустріч педагогічному колективу школи з питання створення експериментальної школи-профілакторію. 7 червня 1994 року відбувся президія Міськради, на якому школі було виділено 2,5 мільйона рублів для реалізації експерименту. Так вперше на російському півночі, в нашому місті, відкрила свої двері школа-профілакторій № 12, покликана показати залежність навчально-виховного процесу від стану здоров'я дітей і максимально поліпшити результати навчання. Її мета не лікувати, а зберегти здоров'я, яке дано дитині від народження. На другий рік роботи програми крива успішності різко і наполегливо поповзла вгору. Діти стали вчитися краще. Вчитися добре стало вигідно.

Четвертий рік в школі № 12 діє програма профільного навчання з орієнтацією на професію медичного працівника середньої та вищої ланки. За два роки старшокласники перетворюються в медсестер і медбратів, отримуючи на руки відповідний документ. Протягом третього року проводиться довузівська підготовка з медичної орієнтацією у співпраці з Тюменської державної медичної академією. За перший рік навчання 17 дітей отримали довузівську підготовку дванадцять з них стали студентами медінституту. У 1997 році з 28 випускників - 12 студенти Тюменської державної медичної академії (ТГМА), четверо - вчаться в інших містах. У 1998 році з 26 випускників 14 - студенти ТМА, шестеро - в інших містах.

У 1994 році був створений адаптивно-реабілітаційний центр "Діалог", який включає в себе дві служби: дозвілля і соціально-психологічну. У центрі працюють соціальні педагоги, юрист, психотерапевт, логопед-дефектолог, психолог, педагоги додаткової освіти.

Основним завданням центру є - здійснення індивідуального підходу до кожної дитини на основі психологічних якостей її особистості. На початку навчального року в результаті масового опитування виявляються інтереси учнів і на їх підставі формується мережу гуртків і секцій додаткової освіти. У спортивних секціях, таких як вільна боротьба, дзюдо, теніс, футбол, волейбол, баскетбол, плавання, займається 50% учнів. У гуртках художньо-естетичної спрямованості: хореографія, ритміка, драматичний, "Умілі руки", "Модниця", "Технік", "М'яка іграшка", хорової, прес-центр та інші - займається 25% хлопців.

Центром "Діалог" ведеться діагностична та корекційно-розвиваюча робота в класах вирівнювання і компенсуючого навчання, де навчаються діти, які потребують особливої ​​індивідуального підходу в навчанні і вихованні.

Лікувальна база школи-профілакторію № 12 (а це інгаляторій, фізкабінет, фітобар, стоматологічний, масажний кабінет, фітокамера, галокамера та інші процедурні кабінети) працюють без вихідних і канікул. Влітку в школі оздоровчий майданчик. За літні канікули 1998 року пролікувалися більше 1800 учнів з різних шкіл міста. І бажаючих все більше.

Спільно з Тюменським державним університетом (ТГУ) і ТГМА розроблена і впроваджується регіональна програма охорони здоров'я школярів в умовах Крайньої Півночі.

У школі-профілакторії № 12 зробили упор на гуманістичне виховання. Сотні дітлахів приходять працювати в центр "Милосердя", розташований в цій же школі. Там навчаються і лікуються діти-інваліди з усього міста. Діти, які не мають фізичні вади дуже бережно допомагають своїм підопічним. Це не тільки дуже зворушливо, але і корисно. Діти вчаться бачити і чути інших, поступово удосконалюючи свою душу.

Відроджуючи кращі традиції вітчизняної педагогіки тут звернули увагу на її досвід у релігійно-моральне виховання, де особлива роль відводилася свят російської православної церкви. У школі щорічно влаштовують різдвяні і великодні вернісажі, кожен свято має свої традиції, що склалися в результаті духовного і соціально-культурного досвіду всього народу. Педагоги розуміють, як важливо створити емоційно-психологічну атмосферу в передсвяткові дні, діти своїми руками роблять всілякі прикраси, вироби, малюють, вчать вірші, пісні. В день свята влаштовуються вистави, ярмарок розпродаж. У ці дні назустріч з дітьми приходять священнослужителі, ці зустрічі вчать дітей доброті, милосердю, готовності допомогти, хто потрапив у біду, скромності, мужності, справедливості, а звідси і більш глобальним моральним цінностям: Життя, Краси, Труду, людяності. Педагоги, медики, учні школи, батьки та діти-інваліди вдячні своїм спонсорам, матеріально підтримує цю гуманну акцію, - підприємствам "Уренгойгазпром", "Ямбурггаздобича" і бурове Підприємство "Тюменбургаз" [33].

Адміністрацією школи № 5 проведена велика робота по створенню експериментального майданчика. Як і будь-яке колективне справу, воно не тільки надихало, а й тривожило, так як генеральна ідея експерименту - створення моделі школи, що допомагає розвитку мистецьких та творчих здібностей школярів, - передбачала участь практично кожного члена колективу.

Тому досить швидко вивчалася документація, особисті справи і медичні карти учнів, а в зв'язку з цим - запити та побажання батьків. Одночасно працював семінар-практикум з вивчення досвіду навчальних закладів у даному напрямку, а також напрацювання вчених. Важливе значення набула і робота з відбору діагностичних методик обстеження дітей для первинного, основного і заключного етапів їх розвитку в умовах експерименту.

Неможливо було уявити масштаби заданих завдань без "вливання" додаткових матеріальних засобів, на що Управління освіти міста пішло свідомо, а колектив постарався виправдати ці надії. Треба врахувати, що хоча школу не можна вважати віддаленої від центрів культури, проте соціальний паспорт мікрорайону, прилеглих до нього кварталів малоповерхової забудови і "вагон-містечка" показує досить низький рівень культурних домагань живуть в них.

Наскільки ж сміливим і надзвичайно необхідним стало відкриття в умовах експерименту спеціалізованих класів образотворчого мистецтва, хореографії, музичної культури, мистецтва театру ляльок та акторської майстерності, іноземних мов! Хочеться сказати, що, навіть змінивши місце проживання, діти продовжують ходити в цю школу.

Досить високий освітній в світі культури рівень фахівців дозволив будувати різноманітні змістовні програми розвитку цих класів, вводячи такі дисципліни, як історія мистецтв, класичний і народний танці, музична грамота (основи теорії музики і сольфеджіо), а також використовувати всілякі форми організації занять: індивідуальні ( вокал, музичний інструмент), різні типи ансамблів, оркестр.

Створення нового зразка педагогічної та навчальної діяльності, що дозволяють освоювати новий зміст виховання, стало одним із завдань класних керівників: адже тільки в комплексному взаємодії можливо було припустити позитивний результат експерименту.

Учительський колектив, звичайно, розумів, що Експертній раді Управління освіти і громадської комісії важливо було представити кінцеві результати роботи: зміни в психологічному кліматі колективу дітей і дорослих, рівень впливу дітей цих класів на товаришів в школі і вдома, позиції в педагогічному колективі до експерименту, один до одного, вдосконалення своєї майстерності, а головне, розвиток індивідуальних здібностей особистості, рівень культури і моральності дитини.

Ця мета не змогла б бути досягнута настільки успішно, що не проводься ця робота в умовах шкільних занять, гурткової роботи, які поглиблювали процеси, а також без повного розуміння і підтримки батьків, що підтверджували діагностичні дослідження.

Таким чином, створювалися умови для розвитку художніх здібностей дітей, відпрацьовувалася управлінська модель школи зі спеціалізованими класами.

Вчителі ставлять за мету: чітко направити урок на розвиток творчої самостійності учнів, залучаючи кожного з них в живий процес тісної співпраці вчителя з класом, з кожним з учнів. Так, на уроках образотворчого мистецтва стали використовуватися нові технології навчання. Виявляючи самостійність, творчість викладачі встановили нову логіку розгортання навчального предмета, комбінуючи ігрові дії і ситуації, дитячі та власні вірші, пісні, казки, збагачуючи заняття знаннями про природу.

Методичні об'єднання школи шукають нові проведення засідань, на яких намагаються уникати одноманітних, розлогих доповідей, а більше планують практичну роботу: відкриті уроки, проблемні дискусії, взаимопроверки і обмін досвідом, що сприяє безперервному педагогічної освіти і впливає на підвищення результативності роботи об'єднань.

Входять в життя творчі звіти вчителів з підготовленими виставками дидактичного матеріалу, наочних посібників, зразків тематичного планування, серіями конспектів уроків за темами, списками використовуваної методичної літератури, чому, безсумнівно, допомагає атестація, яка в школі проводиться щороку.

У школі, прикрашаючи її життя, зміцнилися традиційні заходи: свято масниці, ярмарки та концерти, в яких у спільній діяльності з батьками отримують велику радість співтворчості дорослі і діти. Все більше піднімається в ціні професіоналізм і висока результативність у навчанні, вихованні та розвитку школярів. Безсумнівним підсумком цього стали неодноразово займані перші і інші місця в міських олімпіадах школярів, персональні та колективні виставки художніх робіт у виставкових залах міської картинної галереї, участь в міських спортивних змаганнях і "зрізовий" роботах з фізичної культури, авторські концерти танцювального ансамблю.

Таким чином, прагнення не стояти на місці стало провідною цінністю педагогічного колективу, в якому за останні три роки з'явилися два відмінника освіти і культури. У місті Новий Уренгой мережу освітніх установ розвивається як цілісна система. Фахівцями Управління освіти розроблені і успішно діють наступні напрямки:

Вивчаються можливості і створюються "наскрізні" навчальні комплекси, які об'єднують групи закладів дошкільної, шкільної та професійної освіти:

- дитячі сади-школи;

- початкова школа-педагогічний коледж (школа № 16);

Освітньо-виховний комплекс:

- школа № 7 - Центр технічної творчості,

- школа № 12 - дозвільний центр;

- Коротчаевская школа № 1 - Центр технічної та художньої творчості.

Впровадження наскрізних програм:

- школа № 1 - Тюменський державний університет;

- школа № 5 - Тюменський інститут культури;

- школа № 11 - Московський відкритий соціальний університет, Тюменський міжнародний коледж;

- школа № 16 - Новоуренгойскій педагогічне училище - Тобольський педагогічний інститут;

- школа - профілакторій № 12 - Тюменська державна медична академія;

- школа - ліцей "Земля рідна" № 2 - МДУ ім. Ломоносова;

- школа № 4 - Російська академія ім. Плеханова.

Організовано міські конкурси серед школярів по вирішенню реальних наукових, культурних, соціальних проблем міста:

- конференція "Екологічний стан навколишнього середовища міста Новий Уренгой", загальноміська гра "Блакитна планета")

- конкурс телевізійних дитячо-юнацьких передач "Серпантин" на соціально-економічну тематику;

- щорічний конкурс наукових робіт, доповідей учнів по соціально-економічній, культурній тематиці;

- конкурс творів, що відображає реальні, наукові, соціально-культурні проблеми міста ( "Твої люди Уренгой", "Майбутнє міста газовидобувників" і ін.);

- проводяться телегра "Моє місто"; літературно-музичні конкурси юних співаків і поетів "Слово про моє місто";

- створюється відеотека "Моє місто - Новий Уренгой";

- розроблено спеціальну програму факультативних курсів "Люблю тебе, пишаюся тобою ...";

- введені в плани виховної роботи розділу "Виховання патріотичних відносин до рідного міста";

- створені в школі № 12 та школі-ліцеї № 2 "Земля рідна" шкільні краєзнавчі музеї;

- організовуються щорічні шкільні і загальноміські вернісажі дитячої творчості.

Організовано постійні зв'язку з обміну учнями і викладачами з іншими країнами і державами:

- школа № 5, школа-ліцей № 11 - м.Санкт-Петербург;

- школа № 8 - міжнародний проект "Вивчення німецької мови за методикою та програмами інституту імені Ф.Гете" (Мюнхен, Німеччина);

- гуманітарно-педагогічний ліцей м Тобольська.

- школа ліцей № 2 "Земля рідна" - участь в міжнародних проектах, організованих ЮНЕСКО і Євроклубом - лабораторія додаткової освіти "Відкриття світу" РАО;

Розроблено і реалізуються спільні міжрегіональні та міжнародні науково-педагогічні проекти співробітництва:

- гімназія, школа-ліцей № 1 - міжнародний проект "Поглиблене вивчення англійської мови за методикою та програмами Московського державного інституту міжнародних відносин";

- школа № 4 - Київський університет імені Т. Г. Шевченка;

- школа-ліцей № 3 "Екоцентр" - Всеросійські програми екологізації освіти і "суспільствознавства", впроваджувальний центр "Громадянин" - Російська Академія освіти;

- школа-профілакторій № 12 - регіональна програма охорони здоров'я школярів в умовах Крайньої Півночі, інститут ім. Сім'ї Рауля Валенберга міста Санкт-Петербург [34].

Зроблено перші кроки по створенню "Дитячої академії". Більшість викладачів, які займаються науково-дослідною роботою, стали в своїх школах організаторами дитячих наукових товариств. Перша науково-практична конференція учнів, проведена в 1997 році в рамках "Дитячої академії" виявила велику групу хлопців, схильних науково-дослідній роботі, і талановитих педагогів. У роботі наукової конференції взяли участь вчені Тюменського державного університету, всього було представлено 24 доповіді учнів НВК "Школа-ліцей № 1", гімназії, "Екоцентра", школи - ліцею № 2 "Земля рідна".

Систематично проводиться велика робота по виконанню програми "Обдаровані діти".

Як відомо, в Москві щорічно проходить Всеросійський конкурс "Школа року". Дипломами цього конкурсу в Новому Уренгої нагороджені: міська гімназія, "Школа-ліцей № 1", школа-ліцей № 2 "Земля рідна", "Екоцентр", загальноосвітні школи № 5 і 13.

У цих школах склалися гуманні, добрі відносини між вчителями, учнями та батьками. Діти тут цікаво навчаються. Вчителі відчувають моральні і професійне задоволення від своєї праці. Директорам цих шкіл присвоєно почесне звання "Директор року".

Таким чином, більшість загальноосвітніх шкіл Нового Уренгоя успішно пройшли період становлення. Багато з них отримали статус ліцеїв і гімназій різного профілю. Налагоджено успішну співпрацю з багатьма провідними вузами країни. Все це сприяє розвитку ефективного навчального процесу.

2.2. Дошкільна освіта і виховання.

В даний час, коли в країні відбувається корінна перебудова всіх сторін суспільного життя, особливого значення набуває ідейно-моральне, ідейно-патріотичне виховання, формування почуття відповідальності, громадянської позиції. Вирішуються ці важливі завдання в основному в школі, але фундамент, основа основ, закладається на першому місці - в дитячому садку. Дошкільне виховання є рівноправної складовою частиною загальної ланцюга народної освіти, це свого роду нульовий цикл - фундамент у будівництві людської особистості.

Скільки б критики ні лунало на адресу дитячих садків, їх корисність і необхідність визнають всі. А недоліки можуть бути в будь-якій справі, і їх треба намагатися усувати.

Вихідним положенням при визначенні основних напрямків розвитку дошкільної освіти є визнання дошкільної освіти як підсистеми загальної освіти, що має певну структуру (освітні програми; мережа дитячих дошкільних установ різних організаційно-правових форм, типів і видів; систему органів управління дитячими дошкільними установами) і при звання задовольняти запити громадян з надання професійних педагогічних послуг сім'ї в справі виховання дітей дошкільного віку, охорони зміцнення їх фізичного та психічного здоров'я, розвитку індивідуальних здібностей і необхідної корекції вад розвитку в підготовці до школи з урахуванням національних і регіональних особливостей, характеру побуту і праці населення.

З цього положення випливають такі основні напрямки розвитку дитячого дошкільної освіти в місті:

- забезпечення захисту дитинства від негативних проявів навколишньої дійсності, зосередження уваги дорослих на пріоритетності особистості, життя і здоров'я дитини, розвиток його індивідуальних якостей, потенційних здібностей і можливостей;

- створення соціальних, фінансових, матеріальних умов і нормативної бази, кадрове забезпечення з метою більш успішного вирішення завдань, що стоять перед педагогічними колективами;

- подолання одноманітності в системі дитячих дошкільних установ, подальший розвиток і вдосконалення мережі дитячих дошкільних установ, в т.ч. спеціалізованих, приведення її структури у відповідність зі зміненими запитами населення, забезпечення громадянам можливості вибору між різними формами суспільного телебачення і сімейного виховання, створення умов для їх розумного поєднання і доступності;

- збереження і розвиток позитивних національних традицій виховання дітей дошкільного віку пошук оптимальних шляхів і форм організації дошкільної освіти дітей різних національностей;

- вдосконалення механізму управління, фінансування та матеріального забезпечення дитячих освітніх установ, розвитку додаткових (у т.ч. платних) освітніх послуг населенню;

- соціальний захист працівників дитячих дошкільних установ [35].

Головним підсумком роботи відділу дошкільного виховання Управління освіти міста є те, що незважаючи на всі складнощі перехідного періоду, соціально-економічну нестабільність, гострий дефіцит фінансування, зниження рівня соціального захисту учасників педагогічного процесу, мережа дошкільних закладів не тільки збереглася, а й продовжує змістовно розвиватися.

На території міста Новий Уренгой, а також селищах Коротчаево і Лимбяяха функціонує 42 дошкільних освітніх установ, в тому числі 20 - муніципальних, 22 - відомчих. У них виховуються 7983 дитини, при проектної чисельності 7.620 місць, 27 дітей корінний національності відвідують дитячі садки міста [36].

У дошкільних освітніх установах міста йдуть глибокі зміни, оновлення змісту освіти. Дитячі садки пішли від однакового тотального освіти і переходять на варіативної навчання; освіту за вибором, розвиваюче пізнавальну мотивацію, здібності дітей, що забезпечує процес спільної діяльності з однолітками і дорослими; становлення особистісної культури ( "Веселка", "Розвиток", "Гармонія", "Дитинство", "Синтез"). Тим самим батьки і діти отримують можливість рости і розвиватися відповідно до своїх можливостей, інтересів, здібностей та стану здоров'я. Мета дошкільних освітніх установ - сприяти дитині розвиватися, приймати самостійні рішення з урахуванням віку, не дитина для дитячого садка, а сад - для дитини.

У зв'язку з цим значно змінилася структура і зміст освіти, структура освітніх установ, технологія навчання, економічний фундамент дошкільних установ. Деякі дошкільні установи стали самостійними в усіх відношеннях. Вони організують контроль і несуть відповідальність за якість навчання і виховання. Разом з тим є великі труднощі з оцінкою творчого розвитку дитини. Є потреба в розробці регіональних підходів до діагностики розвитку дитини. Підвищилися вимоги до рівня підготовки випускників. Створено умови для засвоєння дитиною творчого способу отримання знань будь-якого роду, розвитку його індивідуальності, підвищується мотивація дітей на продовження освіти; реформування мовного освіти забезпечується розвитком психологічної служби допомоги дітям. За новим будується співробітництво дитячих установ зі школами, позашкільними установам, відмовилися від розуміння наступності як формальних зовнішніх зв'язків між дитячим садом і школою. Більшість шкіл і дитячих установ чітко визначилися з метою і задачами наступності, змістовно реалізують їх на практиці, перебудували систему підготовки та перепідготовки кадрів з орієнтацією на різні профілі і послуги.

Позитивні зміни торкнулися не тільки зміст, а й форми навчання: в дитячих освітніх установах створюються студії, секції, гуртки та ін., Що дозволяє більшою мірою задовольняти індивідуальні інтереси і потреби дітей, робить педагогічний процес більш диференційованим і гнучким з урахуванням схильностей та вподобань кожної дитини. Нові форми роботи сприяють також розширенню спектра спілкування дитини з іншими дітьми, в тои числі різного віку, збагачуючи його соціальний досвід. Проведена загальноміська виставка дитячої художньої творчості "Світ очима дітей", присвячена Міжнародному дню захисту дітей.

Триває перехід на нову, стимулюючу за характером, систему атестації, що дозволяє підвищувати мотивацію працівників освіти до зростання професійної педагогічної майстерності. За 1998-1999 роки атестовано 164 вихователя; з них на вищу категорію - 10 осіб, на 1 категорію - 48 осіб, 11 категорію - 106 осіб, атестовано 4 дошкільні установи два на першу кваліфікаційну категорію; два - на другу категорію [37].

Система підвищення кваліфікації педагогів будується таким чином, що педагогу стає вигідно підвищувати кваліфікацію не формально, а для творчого зростання, зростання свого добробуту. У 1998 році пройшли курсову перепідготовку 131 педагог, з них 120 осіб на курсах підвищення кваліфікації в м Новий Уренгой, 7 осіб - у м Москві, 4 людини - за кордоном. Є певні складності з перепідготовкою кадрів відомчих дошкільних установ. Ця робота вимагає регулювання і настройки, формування зворотного зв'язку [38].

У місті проводиться велика робота по підвищенню професійної майстерності педагогів, проводяться семінари - практикуми, методичні об'єднання, консультації, навчання, проведена міська конференція педагогічних працівників дошкільних установ по темі: "Стан і перспективи розвитку дошкільної освіти в місті", для керівників ДНЗ: "Атестація як основна форма державно-громадського контролю за освітньою діяльністю дошкільного закладу ".

Реформується робота по сімейному вихованню, відродженню патріотизму, духовної комунікації дітей і дорослих. У дошкільних установах сформовані банки даних сімей вихованців, забезпечується диференційований підхід до різних груп сімей.

У дошкільних установах міста розширюється перелік додаткових безкоштовних послуг, в штатний розклад вводяться нетрадиційні фахівці: психологи, логопеди, хореографи, вихователі З, комп'ютерної грамотності, іноземної мови.

У всіх дошкільних установах міста організовано п'ятиразове харчування з урахуванням вікових груп дітей: ясельної, дошкільної, шкільної. Всі дитячі установи з 01.06.96 року працюють за новими нормами добового набору продуктів харчування для регіонів Крайньої Півночі, що передбачає збільшення норми денного раціону за рахунок білків, жирів, вуглеводів. Цілий проводиться С- вітамінізація їжі (третього страви). У дитячому садку "Руслан" організована загальна їдальня, яка створила більш широкі можливості для залучення дітей до культури поведінки за столом під час їжі, для придбання соціального досвіду молодшими дітьми на прикладі старших, сприяє підтримці чистоти в групових приміщеннях і розвантаженні персоналу.

Є в місті своєрідне, єдиний навчальний заклад - навчально-виховний комплекс "Центр дитинства", створений в 1993 році на базі дитячого садка "Золотий ключик". Це освітня установа нового типу, в якому діти починають навчання з 5 років і при переході в 1-й клас залишаються в дитячому саду, в звичній для них обстановці і так до десяти років. Гнучкий режим дня дозволяє чергувати розумові і фізичні заняття, включаючи і прогулянки на свіжому повітрі. У другій половині дня діти під наглядом вихователя виконують домашнє завдання і відвідують різні гуртки та секції: спортивні, хореографії, естетичного циклу, екологічні, які ведуть прекрасні фахівці - Ж.В.Двінянікова, У.В.Багазей, І.В.Агафонова, Л.А.Давітошвілі.

Колектив постійно в творчому пошуку нових форм роботи з дітьми, вирішуючи основні завдання: оздоровлення і розвиток дитини, створення тієї розвиваючого середовища, яка необхідна кожній віковій категорії. Головна проблема-це спадкоємність дитячого садка і початкової школи. Центр дитинства випустив друге покоління дітей в 5-й клас.

Значні зміни відбулися в середовищі розвитку дитини. Практично у всіх дитячих садках обстановка стала більш домашньою і затишною, з'явилися затишні куточки з м'якими меблями, предметами домашнього інтер'єру. Створюються різноманітні "куточки усамітнення" з використанням ширм, стінних шаф, нестандартного обладнання для гри та відпочинку дитини. Раціонально стали використовуватися все приміщення - групові кімнати, спальні, роздягальні, коридори для розміщення різноманітних зон. Таке гнучке полифункциональное використання простору дозволяє створити умови для розвитку дитини та її емоційного благополуччя, дає йому можливість вільно пересуватися по дитячому саду, спілкуватися з дітьми інших вікових груп і дорослими, створює у дитини почуття впевненості в собі і захищеності.

Серед нових, прогресивних тенденцій хочеться відзначити створення умов для проведення лікувальних і профілактичних процедур, які сприяють проведенню оздоровчих заходів. Однак медичного обладнання в дошкільних установах міста не вистачає. Відділ дошкільної освіти підтримує тісний контакт з дитячою поліклінікою, проводиться поглиблений огляд дітей вузькими спеціалістами. І як наслідок планомірної і взаємодіє роботи відділу та фахівців міської дитячої поліклініки зростання захворюваності не спостерігається.

У зв'язку із загостренням міжнаціональних відносин, наростанням правової та соціальної невпевненості громадян і, як наслідок цього вимушеним переселенням в Російську Федерацію і конкретно в наше місто, проводиться спільна робота з міграційною службою, управлінням соціального захисту, відділом охорони прав дитинства при міському Управлінні освіти по позапланового влаштування дітей в дитячі освітні установи.

У нашому місті більшість дошкільних установ побудовані за поліпшеним типовими проектами, в яких враховувалися наші суворі кліматичні умови. У прекрасних сучасних дошкільних установах передбачені прогулянкові веранди, ігротеки, просторі зали, басейн з підлогою, що обігрівається, зимовий сад, класи розвитку творчої уяви, ізостудії, приміщення для спортивного інвентарю та багато іншого без чого зараз не можна обійтися, якщо виконувати "Програму виховання і навчання в дитячому садку".

Сучасні дошкільнята більш ерудовані, краще поінформовані, ніж їх однолітки ще недавніх років. Перед вихователем стоїть завдання реалізувати ці інтелектуальні можливості хлопців до успішного навчання, до осягнення шкільної програми, яка вимагає не просто механічного запам'ятовування фактів, а вміння аналізувати, зіставляти, мислити, робити узагальнення.

У зв'язку з цим ведуться інтенсивні пошуки нових форм навчання дітей. Тут багато залежить від ініціативи, творчості педагога, вміння критично поглянути на свою роботу. Адже педагог, подібно письменнику, художнику, не може не творити, тому що робота з дітьми один із способів самовираження.

Шостий рік дошкільні установи міста здійснюють перехід до варіативності форм, змісту і методів дошкільної освіти, реалізуючи програми "Дитинство", "Гармонія", "Світ дитинства", "Веселка", "Розвиток", "Синтез". Виховно-освітній процес в дошкільних установах будується шляхом поглиблення і підвищення розвитку дитини, створення для нього комфортних умов виховання. Систематично ведуться пошуки нових форм навчання. Зараз думаючий, творчий педагог все частіше і частіше виступає як активний експериментатор. Він будує навчання так, щоб їх підносили на заняттях (і в грі!) Матеріал викликав у хлопців здивування, дивував їх.

Наші вихователі намагаються давати своїм вихованцям не просто відомості, а систематизовані знання, непросто знайомлять з тими чи іншими фактами, а пояснюють причини і слідства, вчать зіставляти, аналізувати, бути уважними і допитливими.

Творчо організований процес навчання допомагає більш повно розкрити можливості вихователів та дітей, сприяє виявленню індивідуальності-своєрідності розуму, духовного складу, сприйняття навколишнього світу. Довгі роки особистісне своєрідність дитини заведено вважати відхиленням від норми. Це тепер ми розуміємо, що та "норма" передбачала ординарність, безособовість. Талант, обдарованість виключає схожість, яка так радує педагога. Навчання вимагає вдумливого, пильної ставлення до кожної дитини і розумних дій, сприяють виявленню та розвитку його індивідуальності [39].

Таким чином, дошкільні освітні установи міста відповідно до їх спрямованістю поділилися на наступні основні типи:

Дитячі садки комбінованого типу ( "Росинка", "Веселка", "Колобок" - ВО "Уренгойгазпром"; "Квітка Уренгоя", "Лада", "Струмочок", "Руслан" - Управління освіти).
Дитячі садки догляду й оздоровлення ( "Теремок", "Загадка" - Управління освіти; "Журавушка", "Морозко" - ВО "Уренгойгазпром").
Дитячі садки з пріоритетним здійсненням художньо-естетичного, інтелектуального і фізичного напрямків розвитку вихованців ( "Берізка" - Підприємство "Ямбурггаздобича"; "Івушка", "Золотий півник", "Оленя", "Ялинка", "Руслан" - Управління освіти.
Центри розвитку з здійсненням психічного і фізичного розвитку, корекції і оздоровлення (Центр дитинства, Центр розвитку дитини "Мальвіна" - Управління освіти).

У наявності реальні успіхи в цих дошкільних освітніх установах підвищеного рівня в підготовці випускників.

Дошкільна гімназія "Мальвіна" (створена Постановою № 212 від 30.12.1993 р Глави Адміністрації міста Новий Уренгой) - єдине в місті установа такого роду. До цього йшли сім років. ДНЗ "Мальвіна" - одне з установ міста, яке прагне до того, щоб дитинство 250 дівчаток і хлопчиків було радісним і щасливим. Спочатку це був звичайний дитячий садок, з не зовсім, правда, звичайними вихователями і неординарної завідуючої - Ніною Володимирівною Воробйової. Неординарність ця призвела до того, що стала "Мальвіна" трохи пізніше спочатку дитячим садом комплексного виховання, потім дошкільної гімназією, з вересня 1997 року - Центром розвитку дитини - вищий етап у дошкільній освіті - заслужене звання [40].

Контингент вихованців формується відповідно до їх віку. Кількість груп визначається санітарними нормами, умовами освітнього процесу і граничної наповнюваності груп.

У ДОП приймаються діти від 2 до 7 років, крім дітей з хронічними захворюваннями, важкими формами розлади опорно-рухового апарату і розумової відсталості. ДОУ комплектує такі групи, які щорічно змінюються в залежності від потреби в процесі комплектування: реабілітаційна, перша молодша, друга молодша, середня, старша, підготовча до школи, а також спеціалізовані групи хореографічного, оздоровчого, коригуючого, художньо-естетичного напрямків, груп продовженого і вихідного дня та інші. Середня наповнюваність однієї групи - 20 осіб.

У ДОП в першу чергу приймаються діти працюючих одиноких батьків, учнів матерів, інвалідів I і II груп, діти з багатодітних сімей, опікувані діти, діти військовослужбовців, діти безробітних, біженців і вимушених переселенців, студентів.

Кожній дитині гарантується:

- охорона життя і здоров'я;
- захист від усіх форм фізичного і психічного насильства;
- захист його честі і гідності;
- задоволення його потреб в емоційно-особистісному спілкуванні;
- задоволення фізіологічних потреб в харчуванні, сні, відпочинку) відповідно до його віком та індивідуальними особливостями розвитку;
- розвиток його творчих здібностей та інтересів;
- отримання допомоги в корекції наявних відхилень у розвитку;
- освіту відповідно до державних освітніх стандартів;
- отримання додаткових медичних послуг;
- надання обладнання, ігор, іграшок, навчальних посібників.

Зміст дошкільного навчального процесу визначається програмами, затвердженими Міністерством народної освіти Російської Федерації:

"Розвиток" розроблена Центром Л. А. Венгер (м.Москва);
"Веселка" Т.Н.Дороновой;
"Гармонія" К. В. Тарасової;
"Синтез" К. В. Тарасової і Т.Г.Рубан;
"Граємо в оркестрі по слуху"

М.А.Трубніковой;

"Малюк" В.А.Петровой,

а також спеціально розробленими авторськими програмами і методиками, схваленими експертним Радою Управління освіти [41].

В "Мальвіни" 10 груп. На першому плані виховання - розумовий та інтелектуальний розвиток дитини. Здійснюється воно за новою програмою "Розвиток", розробленої науковим центром м.Москва. Суть цієї складної програми - розвинути логічне мислення, навчити дитину самому здобувати знання, а не давати вже готові, навчити вчитися. У колишніх же мало зверхність розвиток умінь і навичок.

У ДОП виховують красою. І завжди експериментують. У маленькій будівлі побудованому за проектом 60-х років є все необхідне, щоб випустити зі стін його освіченого дитини. Все продумано до дрібниць, і кожна деталь інтер'єру несе смислове навантаження. Тут казка починається буквально з порога, щоб дитина на кожному кроці бачив і відчував красу. Прямо з вулиці мармуровими сходами, яка протягом всього року застелена килимом, вступає малюк в свій дитячий світ, де його зустрічає блакитноока Мальвіна, веселий довгоносий Буратіно та інші казкові персонажі, різьбленням прикрашені сходи, вкриті батареї і пожежний кран, різьбленими рамами прикрашені дзеркала - все тут виконано зі змістом. І краса - продумана і сувора [42].

Ще на початку століття З.Фрейд показав роль ранніх вражень для формування особистості, заявивши, що деформації, відхилення в ранньому віці дають в майбутньому незворотні девіації поведінки. Їх можна порівняти з порушенням траєкторії польоту, тобто на початку життя, на початку динаміки духовного розвитку. Тому турботу про душу дитини, про моральному ядрі особи має бути виявляти дуже рано і саме з книги. Книга в першу чергу, потім - театр, потім - всі інші види мистецтва.

Залучення до мистецтва, читання для дитини багато важливіше, ніж для дорослого. Мозок, що розвивається формується в перші півтора-два десятиліття. Це збігається з періодизацією Льва Толстого, який ділив духовне життя на семиріччя - дитинство, отроцтво, юність.

Педагогічний колектив тісно співпрацює з інститутом педагогічних інновацій Російської академії освіти, і зокрема, з кафедрою дошкільної педагогіки інноваційного творчості, і тому все нове, що тільки з'являється в дошкільній педагогіці, знаходить своє відображення в житті "Мальвіни". Бажання творити народжує всі ці експерименти і новаторства, змушує вихователів перебувати в стані постійного пошуку.

Робота в "Мальвіни" будується за трьома напрямками: розумовий розвиток, естетичне виховання та оздоровлення. Чи не кожний дошкільний заклад може похвалитися таким штатом співробітників, де є свої хореограф, викладач іноземної мови, логопед, психолог, вихователі по біології, театральної і ігровий діяльності, образотворчого мистецтва, фізичної культури, три викладача музичних дисциплін: по скрипці, баяну, акордеону.

Педагоги музичної школи ведуть заняття на високому професійному рівні. Після закінчення навчання найбільш обдаровані діти без іспитів приймаються в музичну школу. Є тут свій ансамбль народних інструментів "Ложкарев", неодмінний учасник концертних програм багатьох загальноміських заходів, переможець міського конкурсу "Веселі наспіви".

Медичне обслуговування здійснюється медичним персоналом муніципальної міської багатопрофільної лікарні, штатним медичним персоналом ДОУ, який поряд з адміністрацією і колективом несе відповідальність за здоров'я і фізичний розвиток дітей, проведення лікувально-профілактичних заходів. У Центрі розвитку дитини "Мальвіна" є повний комплекс для проведення оздоравліванія і загартовування: процедурний кабінет, физиокабинет, сауна, кімната психологічного розвантаження, гідромасаж, тренажерний зал.

Харчування, як в "Мальвіни", немає ні в одному дитячому садку. Харчування різноманітно і здійснюється по замовленому двотижневого меню, організований шведський стіл. Кожна дитина вибирає собі блюдо, і немає тут відходів: малята їдять те, що хочуть.

Так "Мальвіна" вчить жити в колективі, тут відійшли від дисциплінарної моделі виховання, тут особистісно-орієнтована педагогічна модель спілкування. Відносини між вихователями і дітьми - партнерські, дружні і доброзичливі, діти більш самостійні, вільні, впевнені і підготовлені до виходу в життя.

ДОУ має статус юридичної особи. Ця самостійність дала можливість зробити все, що зараз є, чим пишаються колектив установи, його завідуюча Н.В.Воробьева, заступники завідуючої О.Н.Буксірнова і В.І.Заводцева, вихователі Н.А.Давидова, І.В. Краснова, І.М. Ільінова, І.А. Рахманкіна, Е.В.Овдіенко, Н.С.Хрістосова, старша медсестра Л.Н.Кравчута.

ДОУ має право надавати населенню, підприємствам, установам і організаціям платні додаткові освітні послуги: образотворчий діяльність, ритміка, хореографія, навчання грі на музичних інструментах та іноземних мов, понаднормовий нагляд і догляд за дітьми, а також лікувально-профілактичні, медичні додаткові послуги: наприклад, масаж, сауна, плавання, фізіотерапія, лікувальна гімнастика, заняття на тренажерах.

Фінансові кошти утворюються:

- з бюджетних асигнувань в розрахунку нормативного фінансування на одну дитину;
- батьківської плати;
- доходів від платних послуг (зароблених ДОУ);
- добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій;
- коштів спонсорів та шефів.

Та попри все "видимому" благополуччя матеріальна база дитячих освітніх установ за минулий період значно погіршилася. Через відсутність фінансування в дитячих садах, які працювали 10-15 років, групове устаткування входить у непридатність, потрібно м'який інвентар, кухонне обладнання та посуд, іграшки. Є великі проблеми з навчально-методичним забезпеченням дошкільних установ.

Таким чином, дошкільні навчальні заклади м Новий Уренгой також досягли безсумнівних успіхів у справі навчання і виховання маленьких громадян. Серед них особливо виділяється ДОУ "Мальвіна".

2.3. Національна школа

Питання про створення національної школи дуже специфічний. Більш того, сьогодні позиція федеральних органів така, що національна школа - регіональна проблема і вирішуватися вона повинна "на місцях". Це, з одного боку, дає свободу, "розв'язує руки", але, з іншого боку, виникає проблема, як цією свободою скористатися [43].

Комітетом у справах національної школи Управління освіти Ямало-Ненецького автономного округу (голова - П.Ф.Макаренко) опрацьована концепція національної школи. Але проблема в тому, що вона багато в чому не вписується в усі ті, які існують в сучасній Росії. У нас адже національної школи в її традиційному розумінні немає. Є тільки окремі її елементи. Тобто тут вивчають рідну мову як предмет, і попутно з цим йде вивчення якихось елементів культури, традиційних промислів і т.д. По суті це, на нашу думку - змішана школа. І ось знайти місце такій школі в цій системі народної освіти округу досить-таки непросто.

Це не означає, що необхідно прагнути до створення національної школи в чистому вигляді. В першу чергу дитина повинна засвоїти культуру свого народу, а від неї йти до засвоєння загальнолюдських цінностей. На сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що повинен являти собою національно-регіональний компонент в освіті. З одного боку, виділяється російськомовна школа, де необхідно ввести вивчення географії, екології, економіки, природних ресурсів та етносу краю. З іншого боку, необхідно окреме виділення проблеми шкільного навчання малочисельних корінних народів Крайньої Півночі, компактно проживають на території округу. Постає питання вивчення рідної мови. Сьогодні нереально говорити, наприклад, про викладання всіх навчальних предметів рідною мовою, але свою рідну мову дитина повинна обов'язково знати. Напевно, ще більш важлива проблема полягає в тому, що неможливо зберегти рідну мову, якщо національна школа не буде спиратися на вивчення культури, історії, традицій і звичаїв народу, його традиційних промислів.

Є ще одна серйозна проблема - існуюча система шкіл-інтернатів. Її можна порівняти з насосом, висмоктує з корінного народу його суть: назад повертається мало і не в тому вигляді, який необхідний для збереження етносу. Необхідна кардинальна зміна змісту виховання в існуючих школах-інтернатах.

В даний час відзначається підвищений інтерес до історії, сучасного стану і майбутнього малих народів Тюменського Півночі, що пояснюється як швидко зростаючими темпами промислового освоєння регіону, так і низкою гострих протиріч, що склалися в ході соціально-економічного та етнокультурного розвитку його корінного населення. У зв'язку з цим актуальним є звернення до історії діяльності Тобольського Комітету Півночі в галузі освіти, так як в цій сфері на сьогоднішній день залишаються невирішеними багато проблем.

Ще в 1925 - 1931 рр. Тобольским Комітетом за освітою в основу розвитку шкіл для корінного населення було покладено такі положення, досить актуальні і в наш час:

- Школа для малих народностей Півночі має давати тільки такого роду освіту, яка не відірве корінне населення від його господарської обстановки; НЕ відучить його від звичайної трудової промислової діяльності і полегшить йому важку щоденну боротьбу з суворими умовами північної природи і утримає корінне населення у своїй рідній "стихії" - тундрі або тайзі.
- Система навчання і виховання в школі повинна бути строго погоджена з місцевими звичаями корінного населення, з укладом економічного життя кочового та мисливського господарства без порушення північних промислів.
- Шкільна програма повинна бути тісно пов'язана з життєвими потребами північного людини, бути практикою культурного домоведення і давати йому навички вдосконалення досвіду [44].

Таким чином, в основу організації освіти в корінних народностей Півночі повинен бути покладений принцип зв'язку з життям, традиційними господарськими заняттями. Тбіліський Комітет із освіті в 1931 р вирішив піти по шляху створення "кочових" шкіл, оптимальних для місцевих умов. Однак усе закінчилося створенням вищезгаданих шкіл-інтернатів.

І тим не менше позитивне, раціональне рішення даної проблеми має працювати на перспективу розвитку національної школи з урахуванням знання мови, традицій, звичаїв, досвіду народної педагогіки. Відповідно до проблемою, об'єктом, предметом і метою дослідження Управлінням освіти Тюменської області були поставлені наступні завдання:

- вивчити історичний досвід північної школи і виявити позитивні моменти в роботі таких типів шкіл, як пересувні школи, школи при "червоних чумах", "червоних ярангах", культбази і т.п .;
- проаналізувати поетапне здійснення всеобучу рідною мовою в північних регіонах нашої країни;
- виявити зв'язок навчання з традиційними видами господарювання (оленярство, звірівництво, рибний промисел, полювання);
- розробити методичні рекомендації щодо подальшого розвитку і вдосконалення елементів системи народної освіти для корінних національностей Крайньої Півночі, в тому числі і кадрової проблеми [45].

Питання підготовки педагогічних кадрів шкіл для корінних жителів Півночі повільно, але позитивно вирішується: при Тюменському педагогічному інституті відкрилася філія педагогічних кадрів рідної мови, культури, філології.

Майже 200 років тому І.Фіхте висловив думку про те, що всякий народ або окремі його представники, механічно запозичують інші духовні цінності, типи, мислення, втрачають здатність творити, творити в рамках і рідний, і інший для себе культури.

Комітет народної освіти Ямало-Ненецького автономного округу співпрацює з вищими навчальними закладами Єкатеринбурга, Москви, Новосибірська, Санкт-Петербурга, Ярославля. Складається ринок підготовки фахівців в області навчання і виховання дітей сімей корінний національності округу ..

2.4. Професійну освіту

Професійно-технічну освіту в місті здійснюють професійно-технічне училище № 31 (ПТУ-31), профцентр "Еврика", а також навчально-курсові комбінати низки промислових об'єднань і підприємств. Вони здійснюють підготовку фахівців за основними спеціальностями, необхідним місту, в тому числі, орієнтуючись на заявки міського Центру зайнятості.

Історія створення міського ПТУ починається з 1985 року. Керівництво дванадцятитисячної колективу будівельників тресту "Главуренгойгазстрой" задумалося тоді про перспективу свого розвитку, для чого постійно були потрібні кваліфіковані кадри. Начальник тресту А.І.Налівайко проявив особисту зацікавленість у створенні профтехучилища, але минуло три роки, перш ніж ідея змогла втілитися в життя. Практичну і методичну допомогу надали керівники Тюменського обласного управління профтехосвіти, трест "Уренгойгазстрой" (який і став базовим для училища). Училище готує фахівців з широкого кола будівельних спеціальностей.

1 вересня 1988 роки за парти сіли перші 180 учнів.Приміщення училищу було виділено як тимчасові, пристосовані на 330 місць. Прийом учнів проводився і проводиться з урахуванням переліку медичних показань до роботи і виробничого навчання професій, за якими проводиться підготовка кваліфікованих робітників. Переважним правом при зарахуванні користуються випускники основної школи, які мають у свідоцтві і атестаті оцінки "4" і "5", діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, діти корінних національностей [46].

Відзначимо, що конкурс досить високий, але прийом обмежений у зв'язку з тим, що в даний час навчається 480 чоловік. Це значно вище проектної місткість будівлі. У профтехучилище № 31 в 1993-1997 навчальних роках отримали среднеспециальное освіту більш 3.000 учнів за 12 спеціальностями.

Дещо інший профіль має профцентр "Еврика", створений в 1994 році. Тут більше 450 учнів опановують 15 спеціальностями (від кухарі до оператора котельних установок). Зі зміною суспільних потреб закономірно з'являється підготовка за новими досить "престижним" у сучасної молоді спеціальностями. Так, в ПТУ № 31 створена матеріальна база для навчання професії слюсар з ремонту автомобілів, а також водій категорії "С", а в ПРОФЦЕНТР "Еврика" - за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, водій категорії "С", "швачка-мотористка "," секретар - друкарка "[47].

Крім того середню професійну освіту в Новому Уренгої здійснюють міське педагогічне училище-коледж, філія Салехардского медичного училища і технікум нафтової та газової промисловості.

Відкриття технікуму нафтової і газової промисловості було продиктовано виробничою необхідністю і самим життям. У дітей першопрохідців з'явилася можливість отримати послешкольное освіту в межах місця проживання. Понад дві тисячі фахівців для газової галузі регіону підготовляє технікум. Механіки, електрики, оператори, фахівці автоматизованої системи управління котельних установок працюють в даний час на газових промислах підприємств "Ямбурггаздобича", "Уренгойгазпром" і "Тюменбургаз". Кожен дев'ятий працівник газопромислового управління - випускник технікуму, кожен сьомий - очолює відповідальну ділянку газопромислового управління. У 1997-1998 н.р. в технікумі викладав 91 людина, навчалося 1340 дітей з шести спеціальностей [48].

Повна вища освіта відповідного в Новому Уренгої здійснюється філіями Тюменського державного університету та Тюменського державного університету нафтової і газової промисловості, Московського відкритого соціального університету, Уфимського авіаційного інституту, Санкт-Петербурзького інституту залізничного транспорту. Останні чотири вузів працюють в місті тільки за заочною формою навчання.

Принципи формування системи професійної освіти відбивають вихідні установки "Програми розвитку системи народної освіти в місті Новий Уренгой". Серед них можна виділити наступні:

- забезпечення гнучкості, безперервності, многоступенчатости професійної освіти;

- задоволення потреби міста у фахівцях масових професій традиційних і нових сфер діяльності;

- багатопрофільність (орієнтація на соціальну і виробничу сферу життя суспільства);

- задоволення освітніх потреб молоді за місцем проживання або поблизу його при збереженні якості освіти;

- скорочення міграції фахівців за рахунок перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- оптимізація форм навчання, оперативність форм, гнучкість їх змісту;

- використання потенціалу викладацьких кадрів міста і залучення провідних фахівців обласного центру, сусідніх регіонів для забезпечення якісної освіти;

- підпорядкування управління професійної освіти в місті завданню збереження єдиного безперервного освітнього простору, розвитку демократичних засад його організації, забезпечення наукового підходу до проектування і розвитку [49].

Програма становлення цілісної ступеневої системи неперервної професійної освіти може бути реалізована як послідовна розробка і впровадження окремих проектів. Проектний підхід до реалізації програми дозволить, не створюючи нових управлінських і організаційних структур, вирішити проблему залучення кваліфікованих фахівців, використовуючи принцип тимчасових творчих колективів, делегування повноважень вже існуючим структурам.

При цьому завдання експертизи та контролю за діяльністю робочих груп проектів покладаються на органи управління освіти міста. Проектний принцип реалізації програми дозволить інтегрувати в робочих групах потенціал вчених і практиків - працівників системи освіти.

ГЛАВА 3. Школи компенсуючого навчання і організація навчання дітей поза стінами освітніх установ

3.1. Освітні установи компенсуючого навчання

В даний час нашу країну захльостує молодіжна злочинність. Вражає жорстокість і агресивність скоєних злочинних діянь. Можуть виникнути питання: до чого тут система освіти? І чи впливає якість і спрямованість освіти на злочинність неповнолітніх і криміналізацію суспільства?

Важливу роль в зниженні освітнього рівня молоді, в тому числі і в виправних установах, зіграв прийнятий в 1992 році закон "Про освіту", відповідно до якого повну загальну середню освіту фактично перестало бути обов'язковим. Адміністрація шкіл отримала право виборчого прийому в Х - ХI класи середньої школи. Підлітки, які не ввійшли в число вибраних, часто стали потрапляти під вплив дорослих злочинців.

Тому цілком закономірно збільшення в виховних колоніях числа неповнолітніх, які до засудження ніде не навчалися і не працювали. Так, якщо в 1987-1990 рр. їх частка не перевищувала 20%, то в 1993 р вона склала 50%, а в даний час досягла 60% [50].

З усього великого кола виховних проблем сучасної школи нами виділено три, пов'язані з ідеологією, сексуальною освітою, валеологією.

Великою проблемою для теорії і практики виховання є відсутність в державі ідеології, яку поділяє більшість населення, тобто певної системи ідей, принципів, які об'єднують найважливіші цінності народу. Довгоочікуване проголошення реальної свободи слова, зібрань, совісті і т.п. в умовах "роздержавлення" країни призвело до того, що в наші школи буквально ринули різні "проповідники" із Заходу і Сходу. Чим же страшна ця, на перший погляд, здається різнопланова агресія? Вона спрямована на руйнування психіки людини, на повний контроль над його свідомістю, на відрив від реального світу. Підлітки, що потрапили під вплив деструктивних сект, йдуть із сім'ї, не працюють, не вчаться, створюючи середовище для злочину на релігійному грунті [51].

Статеве виховання школярів, на нашу думку, - друга проблема, яка отримала в 1996 - 1997 рр. широкий громадський резонанс і стала предметом спеціального розгляду на різних комісіях і комітетах Держдуми. Ще відомий радянський педагог А.С.Макаренко писав: "Питання про статеве виховання вважається одним з найважчих педагогічних питань ... Він стає дуже важким, коли його розглядають окремо і йому надають дуже велике значення, виділяючи із загальної маси інших виховних питань" [52].

В останні десятиліття практично по світу прокотилася сексуальна революція. Одним з її результатів стало падіння авторитет цінностей сімейного життя. Однак педагогічні істини також вічні, як і біблійні заповіді, порушення яких веде до катастрофічних наслідків. Саме це і відбувається, коли дану проблему взялися вирішувати люди, далекі від педагогіки, дитячої та вікової психології.

І, нарешті, третя важлива проблема. У перекладі з латинської мови "валеологія" означає "вчення про здоров'я". Для кваліфікованого викладання цієї дисципліни знадобилися б фахівці в області медицини, психології, психоневрології, психіатрії, соціології, культурології, сексології, релігієзнавства. Навряд чи Міністерство загальної та професійної освіти при намічається скорочення педагогів, яких і так не вистачає в багатьох школах з базових наукових дисциплін, зможе фінансувати роботу цих фахівців.

Молодість - сама романтична, повна оптимізму і надій пора життя. Але в той же час їй властиві труднощі становлення особистості і вступу у доросле життя з її тривогами, клопотами, відповідальністю. Не завжди життя відповідає всім запитам і бажанням, ще частіше зустрічаються перешкоди різного характеру, особливо у тих, хто недавно перейшов невидиму межу, що розділяє дитинство і юність. В першу чергу саме для таких дівчат і юнаків створений в 1995 році в Новому Уренгої Центр адаптації та реабілітації дітей та молоді "Садко" при Комітеті у справах молоді, фізкультури і спорту.

У його структуру увійшли кілька служб: соціальний готель, служба педагога-психолога, юриста, нарколога, служба сім'ї та шлюбу. Від Центру в міській дитячій поліклініці веде анонімний прийом підлітковий гінеколог. Цілодобово працює телефон довіри, номер якого знають практично всі новоуренгойцев: 3-33-33.

У соціальній готелі проживають близько 50 дітей дошкільного та шкільного віку. Кожен потрапив сюди після трагедії в рідній сім'ї; тут вони переживають шок, отриманий в екстремальній соціальної ситуації [53].

Директор Центру "Садко" Е.А.Терпіловская веде роботу в тісній співпраці з іншими соціальними службами міста. Адже відокремити життя і проблеми дітей від дорослого життя практично неможливо.

Наше жорстоке час вносить свої штрихи і корективи в соціальне життя. Навіть дорослі не витримують тиску кризових явищ, прихованої і відкритого безробіття, затримок важкою працею заробленої зарплати, невідповідності сімейного бюджету реальними цінами на продукти першої необхідності. В результаті діти "втрачають" близьких і залишаються один на один зі своєю бідою. І поки вирішиться їх подальша доля, вони повинні харчуватися, вчитися, лікуватися, мати дах над головою і знати (відчувати!), Що їх люблять, що вони комусь потрібні. Тоді і приходять добрі "мами" з "Садко" на допомогу дітям. Важка у "мам" робота: часто доводиться спілкуватися з неповнолітніми алкоголіками, наркоманами, повіями; кожного треба вислухати, кожному - допомогти. Іноді дітям і підліткам допомагає звичайна бесіда "по душам", але, на жаль, все частіше доводиться вдаватися до медичної допомоги [54].

Створення спеціальних шкіл для дітей з затримкою психічного розвитку почалося з середини 70-х років, а до 1981 року вони були засновані офіційно в якості нового типу шкіл, ще одна спроба вирішити проблему шкільної неуспішності шляхом створення адекватних (відповідних особливостям розвитку) умов навчання і виховання.

У місті Новий Уренгой на базі дитячого садка "Ягідка" постановою Глави адміністрації № 1542 від 01.08.1994 р відкрився єдиний в Ямало-Ненецькому окрузі центр "Підтримка". Перше, на чому зосередив свої сили весь його педагогічний колектив, було створення навчально-матеріальної бази. Як відомо, велике місце в корекційній роботі відводиться наочно-практичної діяльності, навчання прийомів дій, тому вчителі за допомогою батьків і дітей виготовили для індивідуальної роботи кількість різного роздаткового матеріалу, опор, дидактичних ігор. Одночасно обладнали кабінет логопедії, ігрові кімнати, кімнату психологічного розвантаження і тренажерний зал для занять ритмікою, кабінет ручної праці і гурткової роботи.

За п'ять років в школі виросли свої кадри. Прийшовши сюди працювати, вчителя по суті змушені були змінювати свою спеціалізацію. Щоб це зрозуміти, достатньо місяць попрацювати в спеціальній школі. Педагогу треба рішуче відмовитися від аматорських і досить стійких уявлень про дітей із затримкою психічного розвитку та дітей-інвалідів як про малоздібних, а то і зовсім розумово-відсталих. Саме визначення "затримка психічного розвитку" говорить про уповільненому індивідуальному темпі розвитку дитини, а це значить, що в правильно організованих умовах навчання він зможе реалізувати наявні у нього інтелектуальні можливості.

На початковому етапі було проведено навчання вчителів основам спеціальної психології та педагогіки.В першу чергу організували дефектологічний всеобуч. Дефектологічний мінімум вчителя отримали через систему семінарів (причому він залишився незмінним для всіх початківців вчителів).

Створення адекватних умов навчання і виховання передбачає також наявність щадного охоронно-педагогічного режиму. Ось основні умови, які є обов'язковими для кожного вчителя:

- досконало знай спецпсіхологію;

- впливай на дитину відповідно до принципів лікувальної педагогіки;

- Чи не дратує, будь терплячий і наполегливий;

- пам'ятай: максимум заохочення, мінімум покарання;

- вимагаючи, враховуй реальні можливості дитини;

- кожній дитині індивідуальний підхід;

- поступово збільшуй і ускладнюй навантаження;

- вправляйся, вправляйся, вправляйся;

- вчи дитину посильним прийомам регуляції поведінки;

- стверджуй позицію дитини в колективі, віру в свої сили;

- дотримуйся всі гігієнічні вимоги до уроку, організації життя дітей;

- працюй в тісному контакті з лікарем [55].

Тут, в Центрі, діти з розумовими та фізичними вадами здобувають освіту, елементарні професійні навички, відпочивають, малюють, співають, займаються в спортивних секціях, оволодівають комп'ютерними навичкам, всі вихованці відчувають себе повноцінними дітьми, в чому можна було переконатися після перегляду пісень і танців в їх виконанні. Діти не чують, але із задоволенням танцюють, діти не ходять, але із задоволенням співають.

150 дівчат і хлопців у віці від 4 до 17 років оточені турботою, увагою, чуйністю і терпінням досвідчених педагогів, що володіють даром відчувати чужий біль як свою власну. Все, що зараз є в Центрі, - від іграшок до м'яких меблів і відеотехніки, - придбано за рахунок численних спонсорів - Адміністрації міста, фізичних осіб, підприємств та організацій.

Директором Центру "Підтримка" з самого його заснування працює людина великий і доброї душі - Ірина Львівна Сальникова. Педагогічні колективи обох Центрів та їх вихованці вдячні своїм спонсорам - Управлінню освіти Адміністрації Нового Уренгоя, міському Управлінню внутрішніх справ, пожежних частин № 30 та № 62, Комерційному банку газової промисловості "Газпромбанк" [56].

Відрадно усвідомлювати, що Новий Уренгой славний не тільки видобутком газу і трудовими подвигами, а й милосердям і сердечністю. Хто сказав, що біля Полярного кола холоне кров і черствіє душа? Швидше, навпаки, тут живуть люди з великою душею.

3.2. Додаткове позашкільну освіту.

У зв'язку з тим, що багато дитячі дошкільні установи і школи не в змозі дати своїм вихованцям всебічний обсяг знань, в місті Новий Уренгой успішно розвивається мережа додаткової освіти. Вона представлена ​​Центром дитинства, Дитячо-юнацькою школою, соціально-педагогічним комплексом "Витоки", дитячо-юнацьким клубом фізичної підготовки "Контакт", дитячо-юнацьким центром туризму і іншими установами.

Додаткова освіта в місті розвивається через мережу освітніх установ, позакласну і позашкільну діяльність. За минулі п'ять років (1992 - 1997 р.р.) склалася досить розвинена структура установ додаткової освіти, гуртків і секцій.

Наведемо красномовні дані про зростання кількості учнів, що займаються в установах додаткової освіти міста Новий Уренгой:

Установи додаткової освіти 1994/95 н.р. 1995/97 н.р. план (до 2001 р)
центр Дитинства 1600 1600 1650
ДЮКФП "Контакт"

940

840

916

Дитячо-юнацький центр туризму

-

120

570

СПК "Витоки" 1899 1900 2000
Разом: 4439 4500 5136 [57]

Ці цифри показують, що в умовах згортання даної системи в багатьох регіонах країни, в Новому Уренгої в наявності її стабільне функціонування і навіть певний розвиток.

У 1992 р в якості експерименту при школі-профілакторії № 12 відкрилося муніципальне освітній заклад "Домашня школа", керівництво діяльністю якій взяла організатор "Школи", єдиний в Тюменській області педагог, нагороджений орденом "Відмінник освіти імені Н. К. Крупської", - Людмила Борисівна Кресова.

Чому "Домашня школа"? Тому що цей заклад відроджує історичний досвід домашнього навчання, тобто реального навчання на дому. Основний напрямок її діяльності - індивідуальне навчання, в тому числі гувернерство і репетиторство.

Працювати в "Домашньої школі" теоретично міг кожен вчитель або вихователь, який має відповідну освіту і досвід, в тому числі, педагог-пенсіонер з багаторічним педагогічним стажем. Учитель "Домашньої школи" міг оцінювати поточну навчальну діяльність свого учня, а іспити і річні перевірочні роботи проводила нейтральна міська екзаменаційна комісія, створена при Управлінні освіти [58].

Чи можлива халтура в роботі педагогів "Домашньої школи"? У звичайній, масовій школі учні та батьки "зобов'язані" любити і поважати викладача, а в "Домашньої школі" це все треба заробити. У батьків і учнів з'явився реальний вибір, який можна було зробити в будь-який час навчального року.

Послугами даного закладу скористалися 823 сім'ї. Викладацький склад складався з 197 осіб, майже третина з них - випускники міського педагогічного училища-коледжу.

Через три роки після відкриття такого потрібного місту навчального закладу (в 1995 році), був проведений опитування кожної скористалася послугами "Домашньої школи" сім'ї і викладачів, де чільним питанням був соціальне замовлення на її діяльність. Адміністрація "Домашньої школи" отримала безліч позитивних відгуків і масу найкращих побажань.

У 1996 р "Домашня школа" запрацювала на повну силу: до спільної роботи залучалися досвідченіші педагоги, психологи. Однак Управління освіти, пославшись на відсутність коштів і неможливість подальшого фінансування діяльності "Домашньої школи", в 1997 році ліквідувало цю установу.

Крім того в Новому Уренгої на базі Будинку культури "газодобувачами" шостий рік працює школа естетичного розвитку дітей. Школа знаходиться на госпрозрахунку, тобто існує, в основному, на батьківські внески. Тричі на тиждень тут навчаються діти від 4 до 7 років.

Особливо люблять дітлахи заняття Н.С.Семченко - викладача англійської мови, Ю.Н.Шелковніковой - природознавця, С.Н.Богдановой - вчителі читання і директора школи, Л.І.Шуляк - дитячого психолога, Т.П.Вахрушевой - керівника театральної студії, І.В.Гарнізовой - художника і екскурсовода дитячого музею, Т.І.Красюк - вчителі музики, І.А.Куліковскіх - хореографа [59].

Діти естетичної школи разом з дітьми Центру "Підтримка" роблять екскурсії на природу, в зимовий сад при дитячому садку "Руслан", де їм розповідають про рослини, тварин, вчать розуміти і любити оточуючі нас предмети. Адже саме природа-матінка дає нам притулок, їжу, одяг, збагачує наше існування, впливає на наше духовне і фізичний розвиток.

На жаль, на Крайній Півночі ми майже дев'ять місяців (з вересня по червень) споглядаємо безкраї простори сніжних полів, а душа тужить по зеленому листочку, травинці, ніжної і яскравою розфарбуванні квітів. Ось тому і створені в нашому місті такі "зелені куточки" [60].

У 1994 р в одному з мікрорайонів південній частині міста Новий Уренгой відкрилася Кімната школяра. В "Олімпі" організовані секції айкідо, карате, кікбоксингу. Займаються з дітьми досвідчені тренери, люблячі дітей і свою справу. Для хлопців також є настільні ігри, тенісні і більярдний столи, тренажери. З дітьми проводяться повчально-пізнавальні ігри.

До кімнати школяра "Олімп" діти приходять просто прийти і відпочити; їх зустрінуть добрі, грамотні, чуйні педагоги: К.А.Гафарова і Н.В.Таушканова. Багато в чому завдяки їм діти зайняті корисними справами у вільний від школи час, стали брати активну участь в міських змаганнях [61].

У 1998 році спортивного клубу "Контакт" Управління освіти виповнилося 10 років. Більше тисячі дітлахів з превеликим задоволенням займаються в різних секціях. Благо є з чого вибирати: футбол, хокей, рукопашний бій, фігурне катання. Один з улюблених видів спорту - кікбоксинг, "батьком-засновником" якого в місті став А.Борщев; тренують юних борців Л.Вороной, А.Кахно, В.Кушнір, П.Кошель. Перші тренування почалися у вересні 1990 р, а сьогодні новоуренгойцев з "Контакту" - чемпіони Росії, Європи і світу [62].

У місті Новий Уренгой, селищах Уралец, лімб-яха, Коротчаево і Ево-яха в культурно-освітніх установах навчається півтори тисячі дітей. Заняття проводяться на відділеннях баяна, фортепіано, акордеона, скрипки, духових інструментів, гітари.

На базі шкіл створені чудові творчі колективи викладачів та учнів. Добре відомі не тільки в Новому Уренгої, а й далеко за його межами ансамбль народних інструментів під керівництвом С.Савічевой, зразково-показовий ансамбль пісні і танцю "Сяйво" (В.Гомоля, А.Філатов), тріо скрипалів (В.Поезжалов) , дитяча філармонія (Л.Насікан), оркестр камерно-класичної музики (І.Козіна).

Однак, незважаючи на вищезгадані установи системи додаткової освіти, даний стан цієї системи не може забезпечити запити населення, слабко розвинена мережа платних додаткових послуг. У приміських школах додаткову освіту майже не розвивається, дуже низька залученість в додаткову освіту дітей і підлітків.

У числі основних причин такого становища слід назвати:

- організаційно-управлінську роз'єднаність і нерозробленість способів регулювання і координації діяльності установ додаткової освіти;

- відсутність фінансових коштів, необхідних для нормального функціонування установ додаткової освіти;

- слабку матеріальну базу установ (обмеженість площі, непристосованість приміщень, відсутність необхідного обладнання).

Першочерговими завданнями у розвитку додаткової освіти є:

- розробка на основі типового положення про установу додаткової освіти нормативно-правових механізмів і підприємств, що видають умови для економічного, соціального, організаційного самозабезпечення розвивається системи додаткової освіти;

- визначення основних напрямків оновлення змісту і типів установ додаткової освіти;

- розробка нових підходів до залучення до додаткового утворення установ і організацій інших сфер і відомств громадськості;

- зміна системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів додаткової освіти з урахуванням специфіки міста і передмість;

- організаційне, інформаційне, управлінське забезпечення становлення цілісної системи додаткової освіти і повноцінного ринку додаткової освіти і додаткових освітніх послуг [63].

Таким чином, в місті досягнуті безсумнівні успіхи в розвитку мережі установ додаткової освіти. Батьки отримали можливість реальної повноцінної підготовки свою дитину до школи, а також організації його дозвілля у вільний від основних занять час. Однак подальший розвиток цих корисних починань стримує традиційний брак коштів. Це стало однією з головних причин закриття такого оригінального починання низки Новоуренгойскій педагогів, як "Домашня школа".

ВИСНОВОК

Яким буде освіту XXI століття в Росії? Мабуть, відповідь дадуть вже найближчими роками.Вони повинні стати, на нашу думку, роками необоротного повороту від однаково для всіх змісту навчання до утворення за вибором; роками, коли остаточно переможе ідеологія навчання, роками справжнього розкріпачення як вчителя, так і учня, школи в цілому.

Народна освіта в Новому Уренгої закономірно зародилося практично одночасно з його появою. 1 вересня 1976 року тут відкрилася перша школа, яка діє до теперішнього часу. У 1980 році в місті було створено відділ народної освіти. З 1997 р його правонаступником є ​​Управління освіти при Адміністрації р Новий Уренгой.

Його колектив останні роки цілеспрямовано працює над реалізацією Закону Російської Федерації "Про освіту" (1992 р), подальшим розвитком системи освіти в місті, здатної враховувати різноманітні здібності учнів, соціальним захистом педагогів і учнів, розвитком охорони здоров'я школярів, вдосконаленням методичної майстерності та підвищення кваліфікації вчителів і вихователів.

Управління освіти і адміністрації шкіл прагнуть до створення умов для проведення навчально-виховного процесу, що гарантує охорону і зміцнення здоров'я вихованців. Майже у всіх школах працюють спортивні секції, тренажерні зали, спортивні майданчики, що сприяє значному поліпшенню оздоровлення учнів. Діяльність Управління освіти і освітніх установ Нового Уренгоя неодноразово отримувала високу оцінку не тільки в області і окрузі, але і на всеросійському рівні.

Через два десятиліття від дня перейменування селища Ягельная в місто Новий Уренгой можна говорити про досягнення, недоліки і стані народної освіти в цілому. На початок 2000 р в місті Новий Уренгой, має майже стотисячне населення, значна частина якого молодь, функціонує:

- 15 загальноосвітніх шкіл, в тому числі: 3 школи-ліцею та 1 гімназія;

- 30 дошкільних установ, в тому числі 16 відомчих;

- 6 установ додаткової освіти;

- 2 Центру адаптації молоді.

Абсолютна більшість освітніх установ (школи, гімназія, установи додаткової освіти, Центри адаптації молоді, педагогічне училище-коледж, ПТУ-31, а також 14 дитячих садків) фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Вони направляються на виплату заробітної плати, придбання інвентарю, комплектування літературою і 60% надбавку до зарплати педагогів та допоміжного персоналу.

Ряд дошкільних установ, що знаходяться у віданні Підприємства "Ямбурггаздобича" і виробничого об'єднання "Уренгойгазпром" фінансуються за рахунок прибутку цих структур. Філії вищих навчальних закладів в місті працюють на основі "госпрозрахунку".

Новоуренгойскій утворення зараз важко. Багато стурбовані ходом освітніх реформ, які потребують економічних механізмах, здатних закріпити правові гарантії загальнодоступності освіти, забезпечити соціальні права педагогів та учнів. Разом з тим очевидна позитивний підсумок останніх років - в системі освіти стався радикальний поворот від колишньої моделі освіти до нового його станом, який відповідає потребам реформируемого держави.

Реальністю сьогоднішнього дня стало відкриття нових видів освітніх установ, створення нових програм, курсів, підручників нового покоління, впровадження нових форм і технологій організації навчально-виховного процесу (див. Додаток).

Сьогодні надзвичайно важливо зберегти і зміцнити досягнуте, зробити процес навчання по-справжньому демократичним. На думку колишнього міністра освіти Російської Федерації, це можливо лише в умовах демократичної держави [64].

В даний час педагогам і вихователям досить важко виховувати і вчити своїх підопічних, прищеплювати їм почуття патріотизму, відповідальності, любові до Батьківщини, красою: колишня ідеологія впала, а відсутність нової породило бездуховність суспільства. Однак двома структурними підрозділами Адміністрації міста: Управлінням молодіжної та сімейної політики спільно з Управлінням освіти щорічно розробляється план заходів щодо формування умов для цивільно-особистісного становлення, духовно-морального та патріотичного виховання підростаючого покоління, реалізація якого до 2001 р буде здійснюватися спільно з загальноосвітніми школами , дитячими садами, військовими частинами та військовим комісаріатом.

Управління освіти проводить роботу зі створення умов для реалізації здібностей кожного учня, чому сприяє досить наявність розгалуженої мережі дошкільної освіти, запровадження варіативного освіти у всіх загальноосвітніх закладах міста. Значно активізувалася експериментальна робота практично в навчальних закладах. Управлінням освіти і установами освіти укладені договори з вищими навчальними закладами Тюмені, Москви, Санкт-Петербурга з підготовки учнів до продовження освіти за обраними спеціальностями. Учні багатьох шкіл побували в країнах далекого зарубіжжя - Німеччини, Великобританії, Сполучених Штатах Америки - з метою навчання економіці і іноземним мовам.

За 1995-1998 рр. істотно збільшилася кількість учнів, нагороджених золотими та срібними медалями "За особливі успіхи у навчанні", Почесними грамотами. За відгуками деканатів вищих навчальних закладів Москви, Санкт-Петербурга, Тюмені, Єкатеринбурга, Салехарда підсумки вступних випробувань показують досить високий рівень підготовки випускників Нового Уренгоя [65]. Це є високою оцінкою вчительської праці в нашому місті.

Протягом останніх років (1997-1998 рр.) Підвищили свою кваліфікацію понад 1970 вчителів і вихователів. Педагогічне училище-коледж, що діє при школі № 16 в Північній частині міста, враховуючи потреби в педагогічних кадрах міста, крім основних - дошкільна і шкільна освіта - проводить навчання за другою спеціальністю (вчитель іноземної мови, російської мови, літератури, соціальний педагог, шкільний психолог ).

Таким чином, народна освіта в Новому Уренгої відрізняється динамізмом, очевидна тенденція до позитивних змін, вдосконалення форм і змісту освіти, пошуку нових видів і методик навчання. У місті склалася наявність розгалуженої мережі освітніх установ самого різного рівня і профілю: дошкільних і загальноосвітніх, підвищеного типу та компенсуючого навчання, середньоспеціальних і філій вищих. При наявності гідного фінансування, воно здатне вирішити поставлені перед ним нелегкі завдання.

Джерела та література

опубліковані джерела

1. З історії промислового розвитку Тюменської області (1917-1987): Збірник документів. - Тюмень, 1988.
2. Про освіту: Закон Російської Федерації. // Ріс. газ. - 1992. - 31 липня. - С. 3-6.
3. Про реформу загальноосвітньої та професійної школи: Збірник документів. - М., 1984.
4. Звіт Управління освіти Нового Уренгоя за 1998 р // Правда Півночі. - 1999. - 18 січня.
5. Програма розвитку освіти Ямало-Ненецького автономного округу на період до 2000 р - Салехард, 1996..
6. Збірник Законів ЯНАО: 1995 - червень 1998 р.м. - СПб, 1998. / Про державних установах ЯНАО /.
7. Статут міста Новий Уренгой / Прийнято Міським зборами депутатів 18.01.1997 р // Правда Півночі. - 1997. - 22 січня.

неопубліковані джерела

8. Міський архів Нового Уренгоя
9. Ф. 24. Міський відділ народної освіти (ГорОНО). Оп. 1.
10. Д. 1. Звіт ГорОНО за 1980/1981 н.р.
11. Д. 4. Звіт ГорОНО за 1981/1982 н.р.
12. Д. 8. Звіт ГорОНО за 1986 / одна тисяча дев'ятсот вісімдесят сім уч. м
13. Д. 11. Накази ГорОНО за 1980/1981 н.р.
14. Д. 15. Звіт Управління освіти (УО) Адміністрації міста Новий Уренгой за 1997 р
15. Д. 19. Накази УО за 1997 р

Юридичний відділ

16. Положення про Управління освіти Адміністрації міста Новий Уренгой / Затверджене Розпорядженням № 17-Р від 12.01.1998 р мера міста Новий Уренгой. Б.н.

методичний відділ

17. Програма розвитку освіти в місті Новий Уренгой на 1996 - 2001 р.р. / Затверджено Зборами депутатів міста Новий Уренгой 01.04.1996 р Б.М.
18. Статут професійного училища № 31 / Затверджено Розпорядженням № 328-Р від 20.05.1998 р мера міста Новий Уренгой. Б.н.
19. Статут Центру розвитку дитини "Мальвіна" / Затверджено Постановою № 18-Р від 12.01.1998 р мера міста Новий Уренгой. Б.н.
20. Статут школи-ліцею № 3 "Екоцентр" / Затверджено Розпорядженням № 21-Р від 28.01.1998 р мера міста Новий Уренгой. Б.н.
21. Статут загальноосвітньої школи № 5 / Затверджено Розпорядженням № 25-Р від 29.01.1998 р мера міста Новий Уренгой. Б.н.
22. Статут школи-профілакторію № 12 / Затверджено Розпорядженням № 40-Р від 01.02.1998 р мера міста Новий Уренгой.

література

23. Артюхов А. Подячний лист меру міста Новий Уренгой Н.В.Комаровой // Правда Півночі. - 1997. - 3 жовтня.
24. Багатство народу: Повчальні факти з життя Уренгойського освіти // Щоправда Півночі. - 1999. - 2 вересня.
25. Валицкий А.П. Сучасні стратегії освіти: варіанти вибору // Педагогіка. - 1997. - № 2.
26. Васильєва Т. Жити - страшно: Про Центрі соціальної адаптації молоді "Садко" // Газ Уренгоя. - 1999. - 29 травня.
27. Гага П. Роздуми про долю російської школи // Педагогіка. - 1998. - № 6.
28. Галагузова М.А., Шеланков В.А. Хто захистить права дитини в школі? // Педагогіка. - 1994. - № 5.
29. Гаран В. Сподіваємося на розуміння // Щоправда Півночі. - 1991. - 24 жовтня.
30. Журавель Н. Краєзнавство Ямало-Ненецького округу. - Новий Уренгой: НВК № 1, 1996..
31. Іванова Н. В школу - до школи; Шелковникова Ю. Природа - наш вчитель // Щоправда Півночі. - 1996. - 6 квітня.
32. Історичний досвід народної освіти Тюменського краю: Матеріали обласної наукової конференції. / Под ред. Т.Вараксіной. Тюмень, 1992.
33. Калуве Л. Розвиток школи: моделі та зміни. - Калуга, 1994.
34. Кисельов А.Ф. 12-річна школа в Росії: "за" і "проти". //Освіта. - 1999. - № 1.
35. Козицький Ф. Домашня школа // Правда Півночі. - 1991. - 2 квітня.
36. Козицький Ф. Шкільна реформа в дії // Правда Півночі. - 1992. - 17 вересня.
37. Копилов Д. Розповіді з історії Тюменського краю. - Свердловськ: Сер.-Урал. кн. вид-во, 1978.
38. Кощеева С. Приходьте в "Олімп" // Правда Півночі. - 1994. - 5 квітня.
39. Кривчиков К. Чи не відстати від життя // Ямальський меридіан. - 1993. - № 5.
40. Кудаєва Л. Релігійно-моральне просвітництво в загальноосвітніх установах Росії // Педагогіка. - 1998. - № 8.
41. Мінюкова С.А. Питання виховання у вітчизняній педагогіці другої половини XIX - початку XX ст. // Педагогіка. - 1999. - № 7.
42. Молчанов С.Г., Гостєв А.Г. Поняття "Освітня програма" в Законі України "Про освіту" // Освіта. - 1998. - № 4.
43. Налимова С. "Підтримка" - без підтримки. Васильєва Т. Швидка соціальна допомога // Газ Уренгоя. - 1997. - 7 листопада.
44. Оновлена ​​земля .. - Свердловськ, 1980.
45. Орлова А. Національної школі - досвід народної педагогіки // Радянська педагогіка. - 1991. - № 7.
46. Основи педагогіки. Введення в прикладну філософію. М., 1996.
47. Вітчизняна освіта: тенденції та перспективи розвитку. // Педагогіка. - 1998. - № 8.
48. Нариси історії Тюменської області. - Тюмень, 1994.
49. Петровичев В.М. Регіональні аспекти єдиної освітньої політики. // Педагогіка. - 1994. - № 5.
50. Поглазова Е. Тут допоможуть кожному. // Правда Півночі. - 1994. - 9 серпня.
51. Проблеми соціалізації дітей і підлітків / За ред. Л.Коган. - Єкатеринбург - Надим, 1994.
52. Стурова М.П. Система освіти та молодіжна злочинність // Педагогіка. - 1998. - № 6.
53. Ткаченко Е.В. Про цивільно-правовому освіті учнів в загальноосвітніх школах Російської Федерації // Початкова школа. - 1996. - № 9.
54. Туктаров Ф. Тисячі уренгойцев прийшли на бокс. // Правда Півночі. - 1998. - 5 травня.
55. Тюменський меридіан. - Тюмень, 1983
56. Уренгой - факел юності. - Свердловськ, 1985.
57. Хрущов В. Здоров'я людини на Півночі: Медична енциклопедія жителя Півночі. - М., 1994.
58. Людина і Північ. - Свердловськ, 1986.
59. Що очікує новоуренгойцев: Реформа освіти // Щоправда Півночі. - 1988. - 9 травня.
60. Чунихина С. На Півночі Крайній "Мальвіна" живе ... // Правда Півночі. - 1997. - 31 травня.
61. Шакшін А.Д. Майбутнє виростає тут. - Свердловськ, 1981.

додаток

Дані про кількість навчальних закладів в м Новий Уренгой

і числі учнів, що навчаються в них на 1998 рік [66]

Найменування установи

рік відкриття

число учнів

план факт.

Кількість класів
Школа - ліцей № 1 1978 1176/1125 50

Школа - ліцей № 2

"Земля рідна"

1980

1176/1797

60

Школа - ліцей № 3 "Екоцентр" 1 983 1176/1330 54
СШ № 4 1 983 1176/1545 68
СШ № 5 1984 1176/1491 66
СШ № 7 1986 1176/1240 57
СШ № 8 1987 1176/1515 68
СШ № 10 (п. Піонерний) 1988 192/195 17
Школа-ліцей № 11 1988 1176/1745 68
Школа-профілакторій № 12 тисячу дев'ятсот дев'яносто один 1176/1264 55
СШ № 13 1989 1266/1924 82
Початкова школа № 14 1994 607/779 33
СШ № 15 1995 624/634 34
гімназія 1989 1176/2501 29
Педагогічне училище-коледж 1990 296/803 8 отд.
СШ № 16 (при педучилище-коледжі)

1996

250/661

25

центр дитинства 1994 150/188 9
Центр "Підтримка" 1994 99/109 13

[1] Цит по: Основи педагогіки. Введення в прикладну філософію. - М., 1996. - С.25.

2. Проблеми соціалізації дітей і підлітків / За ред. Л.Н.Когана. - Єкатеринбург - Надим, 1994. - С. 15.

[3] Ці дані люб'язно надані автору Управлінням статистики р Новий Уренгой.

[4] Див, наприклад: Багатство народу: Повчальні факти з життя Уренгойського освіти. // Правда Півночі. - 1999. - 2 вересня; Козицький Ф. Шкільна реформа в дії. // Правда Півночі. - 1992.- 17 вересня; Петровичев В.М. Регіональні аспекти єдиної освітньої політики. //Педагогіка.- 1994. - № 5 та ін.

[5] Васильєва Т. Жити страшно: Про центр соціальної адаптації молоді "Садко". // Газ Уренгоя. - 1999. - 29 травня; Кривчиков К. Чи не відстати від життя. // Ямальський меридіан. - 1993. - № 5 та ін.

[6] Уренгой - факел юності.- Свердловськ, 1985; Людина і Північ. Свердловськ, 1986 і ін.

[7] Див., Наприклад: Основи педагогіки. М., 1996; Проблеми соціалізації дітей і підлітків. - Єкатеринбург-Надим, 1994.

[8] Про освіту: Закон Російської Федерації // Ріс. газ. - 1992. - 31 липня. - С. 3-6.

[9] Програма розвитку освіти в місті Новий Уренгой: 1996-2001 р.р. // управління освіти Адміністрації р Новий Уренгой.- Методичний відділ. Б.н.

[10] Звіт Управління освіти Нового Уренгоя: 1998 рік // Правда Півночі. - 1999. - 18 січня.

[11] Див. Список неопублікованих джерел.

[12] Міський архів Нового Уренгоя. Ф. 24. Новоуренгойскій відділ народної освіти. Д. 1, 4, 8, 11, 19 та ін.

[13] Історичний досвід народної освіти Тюменського краю: Матеріали обласної наукової конференції Тюмень, 1992.

[14] Програма розвитку освіти Ямало-Ненецького автономного округу на період до 2001 року. - Салехард, 1996..

[15] Подробиці про те, як починався Уренгой // Щоправда Півночі. - 1994. - 9 серпня.

[16] Артюхов А. Подячний лист меру міста Новий Уренгой Н.В.Комаровой // Правда Півночі. - 1997. - 3 жовтня.

[17] Міський архів Нового Уренгоя. Ф.24. Новоуренгойскій відділ народної освіти. Оп. 1. Д. 11. Л. 78.

[18] Там же. Д. 29. Л. 12.

[19] Статут м.Новий Уренгой. Розділ 1 "Загальні положення". Стаття 3. "Історія Нового Уренгоя" / Прийнято Міським зборами депутатів 18.01.1997 р // Правда Півночі. - 1997. - 22 січня.

[20] Дані надані Головним Управлінням фінансів і економіки адміністрації р Новий Уренгой.

[21] Ці дані люб'язно представлені автору в Управлінні освіти Адміністрації Нового Уренгоя.

[22] Виявлено автором на основі даних Адміністрації Нового Уренгоя і матеріалів міської періодичної преси.

[23] Що очікує новоуренгойцев: Реформа освіти // Щоправда Півночі. - 1998. - 9 травня.

[24] Програма розвитку освіти міста Новий Уренгой ... - С. 18-19.

[25] Положення про Управління освіти Адміністрації міста Новий Уренгой ... С. 4-5.

[26] Складено автором за матеріалами Архіву Управління освіти Адміністрації р Новий Уренгой.

[27] Що очікує новоуренгойцев ... С. 4.

[28] Статут школи-ліцею № 3 "Екоцентр". / Затверджено Розпорядженням № 21-Р від 28.01.1997 р мера м Новий Уренгой // Управління освіти. -методичний кабінет. Б.н.

[29] На заняттях активно використовується література: Хрущов В.Л. Здоров'я людини на Півночі. М., 1994. (Медична енциклопедія жителя Півночі), відповідні статті в педагогічних журналах і газетах ( "Учительська газета", "Педагогіка" та ін.).

[30] Журавель Н. Краєзнавство Ямало-Ненецького округу: Посібник для учнів. - Новий Уренгой, 1996..

[31] Поглазова Е. Тут допоможуть кожному // Щоправда Севера.- 1994.- 9 серпня.

[32] Багатство народу: Повчальні факти з життя Уренгойського освіти // Щоправда Півночі. - 1999. - 2 вересня.

[33] Що очікує новоуренгойцев ... - С. 5.

[34] Програма розвитку освіти м Новий Уренгой ... С. 23-26.

[35] Програма розвитку освіти ... С. 46-47.

[36] Звіт Управління освіти Адміністрації р Новий Уренгой за 1998 р // Правда Півночі. - 1999. - 18 січня. - С. 3.

[37] Положення про Управління освіти Адміністрації р Новий Уренгой ... С. 49.

[38] Звіт Управління освіти Адміністрації р Новий Уренгой за 1998 р // Правда Півночі. - 1999. - 18 січня.

[39] Кривчиков К. Чи не відстати від життя // Ямальський меридіан. - 1993. - № 5.

[40] Чунихина С. На Півночі Крайній "Мальвіна" живе ... // Правда Півночі. 1997. 31 травня.

[41] Статут Центру розвитку дитини "Мальвіна" / Затверджено Постановою № 18-Р від 12.01.1998 р // Управління освіти Адміністрації р Новий Уренгой. Методичний кабінет. Б.н.

[42] Чунихина С. На Півночі Крайній "Мальвіна" живе ... // Правда Півночі. - 1997. - 31 травня.

[43] Багато дані, використані в параграфі, люб'язно надані автору фахівцями Управління народної освіти Ямало-Ненецького автономного округу (м Салехард).

[44] Історичний досвід народного ... С. 66-67.

[45] Там же. - С. 70-71.

[46] Статут професійного училища № 31 / Затверджено Розпорядженням № 328-Р від 20.05.1998 р мера м Новий Уренгой. // управління освіти Адміністрації р Новий Уренгой. - Методичний кабінет. Б.н.

[47] Багатство народу ... С. 15-16.

[48] Що очікує новоуренгойцев ... С. 10-11.

[49] Програма розвитку народної освіти в місті ... С. 18-19.

[50] Стурова М.П. Система освіти та молодіжна злочинність // Педагогіка. 1998. № 6. С. 4-5.

[51] Стурова М.П. Система освіти ... С. 5.

[52] Макаренко А.С. Педагогічна поема. //Збірка творів. Т. 4. - М., 1957. - С. 406.

[53] Васильєва Т. Швидка соціальна допомога. // Газ Уренгоя. - 1997. - 7 листопада.

[54] Васильєва Т. Жити - страшно: Про Центрі соціальної адаптації молоді "Садко". // Газ Уренгоя.- 1999. - 29 травня. - С. 4.

[55] Налимова С."Підтримка" без підтримки // Газ Уренгоя. 1997. 7 листопада.

[56] Багатство народу ... С. 5.

[57] Дані люб'язно надані автору в Управлінні освіти Адміністрації р Новий Уренгой.

[58] Козицький Ф. Домашня школа. // Правда Півночі. - 1991. - 2 квітня.

[59] Іванова Н. В школу - до школи // Правда Півночі. - 1996.- 6 квітня.

[60] Шелковникова Ю. Природа - наш вчитель // Щоправда Півночі. - 1996. - 6 квітня.

[61] Кощеева С. Приходьте в Олімп // Правда Півночі. - 1994. - 2 квітня.

[62] Туктаров Ф. Тисячі уренгойцев прийшли на бокс. // Правда Півночі. - 1998. - 5 травня.

[63] Програма розвитку народної освіти в місті ... С. 27-28.

[64] Ткаченко Е.В. Про цивільно-правовому освіті учнів в загальноосвітніх школах Російської Федерації. //Початкова школа. - 1996. - № 9. - С. 2-3.

[65] Артюхов А. Подячний лист меру р Новий Уренгой Н.В.Комаровой. // Правда Півночі. - 1997. - 3 жовтня.

[66] Дані люб'язно надані автору співробітниками Відділу Державного архітектурно-будівельного нагляду Адміністрації р Новий Уренгой