Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Сибірське козацьке військо: грамотність і система освіти

Скачати 49.11 Kb.
Дата конвертації 03.05.2019
Розмір 49.11 Kb.
Тип курсова робота

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Алтайська державна педагогічна академія»

ФГБОУ ВПО «АлтГПА»

Історичний факультет

Кафедра вітчизняної історії

Курсова робота

з дисципліни «Історія Росії»

Сибірське козацьке військо: грамотність і система освіти

Виконав студент Борисов Ілля Володимирович

Науковий керівник

доктор іст. наук зав. каф. Щеглова Т.К.

Барнаул - 2014

Зміст

Вступ

Глава 1. Відображення козацтва в російській історії

1.1 Поняття і формування козацтва

2.2 Історія розвитку сибірського козачого війська

Глава 2. Козаче освіту і роль грамотної прошарку

2.1 Шляхи отримання козаками освіти в XVIII столітті

2.2 Формування системи освіти козаків в XIX столітті

висновок

Список літератури

Вступ

Сибір - унікальне місце в Росії. Це край безкрайньої тайги і боліт, холодних зим і короткого літа. З півночі на південь вона простяглися від полярного кола, до степів Казахстану. Освоєння цього регіону навіть в XXI столітті не може через суворих кліматичний умов. Сама природа наклала свій відбиток на які тут живуть. Зараз, важко уявити, як важко припадала першим російським першопрохідникам кинули виклик цього суворого місця. Освоєння Сибіру почалося більше 400 років тому, в кінці XVI століття, коли перші розвідувальні експедиції стали проникати на незвідану територію Сибірського царства, переваливши за «Кам'яний пояс» Уралу. І цими сміливцями були «служиві люди», вільного походження, більшу частину з яких становили козаки, на чолі з отаманом Єрмаком Тимофійовичем.

Наступні два століття в історії характеризувалися зміцненням влади Росії в цьому регіоні, і господарським її освоєнням. Перебуваючи у відриві від «Великої землі», місцевому уряду доводилося вирішувати чимало проблем в умовах обмеженості ресурсів. Особливо гостро стояла потреба в людському матеріалі. Величезна і незахищена межа в умовах дуже низької щільності населення, у порівнянні з Європейською частиною Росії, була уразливим місцем. Роль прикордонників лягала нелегким тягарем служивих людей, а особливо сибірських козаків. У зв'язку з посиленням господарського освоєння Сибіру, ​​і відкриттям родовищ мінеральних ресурсів на території Південного Сибіру, ​​розвідкою нових територій, в кінці XVII - початку XVIII виникає дефіцит не простих людей, а грамотних і кваліфікованих кадрів у багатьох областях діяльності. За традицією, до виконання особливо важливих робіт селяни не допускалися, і тому уряд змушений був шукати таких людей з числа служивих. Постало питання про відтворенні власного грамотного люду, за допомогою формування системи народної освіти в Сибірської губернії. Але, поки цей процес набирав обертів, до різночинної службі грамотних людей набирали не лише серед дітей боярських, а й серед козаків, які виконували багато службових обов'язків. Вони бачилися одним з джерел грамотного люду. Надалі, і в самому війську виникла потреба в грамотної прошарку. Якщо до початку другої половини XIX століття процес заповнення грамотної прошарку не була усвідомлений, то до початку XX століття цей процес набирає обертів.

Цей процес був невід'ємною частиною історії Сибірського козачого війська, бо знання грамоти давало багато можливостей для кар'єри козакові, а роль грамотної прошарку була цілком велика. Однак, в описах війська цей процес майже не розглядається, ось тут і виникає робота для історика.

Актуальність даної курсової роботи пов'язана відродженням феномена козацтва і відновленні козацької системи освіти в контексті інституту сучасної школи. Поновлення процесу відродження неможливе без розуміння історичного досвіду, який ввібрав в себе ті труднощі з якими зіткнулися попередники, і шляхи їх подолання, щоб надалі не зіткнутися з тими ж проблемами в сфері модернізації процесів навчання.

Вивчення історіографії показало, що дана тема не була об'єктом глибинних досліджень присвячених даній проблемі, і немає спеціалізованих монументальних праць щодо розвитку системи козачого освіти, але представляла собою предмет дослідження багатьох істориків протягом XX століття. Цій темі присвячені наукові статті таких істориків як Д.В. Колупаєв «Освіта в поселеннях сибірського козацтва в другій половині XIX століття», О.П. Вутин. «Освіта в сибірському козачому війську» і т.д .. У більших наукових роботах присвячених історії Сибірського козачого війська дана тема порушується в контексті, або у вигляді окремих глав. Тематику козачого освіти зачіпали в своїх працях такі дослідники як А.Р. Ивонин «Міське козацтво Західного Сибіру XVII-XVIII століття», Малолєтко М. Н. «Воїнство Алтайського гірського округу», Катанаев Г. «Західно-Сибірське служивий козацтво і його роль в обстеженні і занятті російськими Сибіру та Азії» і ін ..

Метою даної роботи є реконструкція подій сприяли розвитку системи освіти в Сибірському козачому війську.

Дана мета реалізується за допомогою вирішення наступних завдань:

Визначити поняття феномена козацтва в Російській історії.

Виявити шляхи отримання козаками освіти впродовж XVIII -XIX століть.

Визначити роль грамотної прошарку козаків перебували на державній службі.

Об'єктом в дослідженні виступає сибірське козацьке військо.

Предметом дослідження є освітні процеси відбувалися в Сибірському козачому війську на початку XVIII - кінця XIX століть.

Територіальні рамки обмежуються Сибірської губернією Російської Імперії в межах дислокації частин Сибірського козацтва в досліджуваний період на різних етапах розвитку його адміністративних кордонів. Хронологічними рамками задані початком XVIII - кінцем XIX століть. Верхня хронологічна рамка: 1701 рік - відкриття першого навчального закладу в Тобольську, куди для навчання допущені діти козаків. Нижня хронологічна рамка: 1886 рік - рік видання «Тимчасових правил по влаштуванню училищной частини в Сибірському козачому війську», які завершили оформлення системи козачого освіти.

В якості методів дослідження використані загальнонаукові: аналіз. Дана проблема буде розкладена на певні елементи - історичні факти.

Порівняльно-історичний: діахронний. У даній роботі освітні процеси відбувалися в Сибірському козачому війську розглядаються на раніше заданих етапах їх розвитку, а саме XVIII - XIX століть.

Хронологічний: проблемний. Проблема буде описана і вивчена відповідно до її поетапне розвитком в заданих хронологічних рамках.

У дослідженні використана методологія модернізації.

Як джерельної бази використані законодавчі, статистичні, і історіографічні джерела, а саме «Хронологічний перелік подій з історії сибірського козачого війська», «Повне зібрання законів Російської імперії», Г. Катанаев «Західно-Сибірське служивий козацтво і його роль в обстеженні і занятті росіянами Сибіру та Азії »і ін.

Новизна дослідження пов'язана з її малої історичної вивченістю в області історико-краєзнавчих, так і історико-педагогічних дисциплін. Перебуваючи на стику історії та педагогіки дана тема не дуже освітлена в тій і іншій галузі. На даний момент немає жодної роботи, яка узагальнила розрізнені факти стосуються даної теми, і підвела підсумки розвитку даного історичного процесу, надала їм систематичність.

Практична значимість дослідження може бути реалізована при написанні кваліфікаційних робіт з історії Сибірського козачого війська, або історії розвитку освіти в Сибіру. Можливе використання матеріалів даної курсової роботи в науковій сфері для залучення в якості збірки фактів про даному історичному процесі для написання доповідей для наукових конференцій, опорного матеріалу для проведення дослідницьких робіт, а також при читанні спецкурсів про історії Сибірського козацтва.

Робота складається зі змісту, вступу, трьох розділів і чотирьох параграфів, висновків та списку літератури. Робота будується за проблемно-хронологічним принципом.

Глава 1. Відображення козацтва в російській історії

1.1 Поняття і формування козацтва

Козацтво - унікальне соціокультурне явище російської історії, що бере своє коріння глибоко в темряві століть. Достеменно невідомо, як формувалося це рух на самому початку свого шляху, які чинники грали в цьому головну роль. Багато дослідників займалося цим питанням, і по нині існує безліч теорій про походження козаків, навколо яких до сих пір точаться суперечки про їх істинності.

Концепція С.М. Соловйова розглядає козаків на початку свого історичного шляху як звичайних вільних людей, ні пов'язаних ніякої державною службою і життєвими обставинами, безперешкодно переміщалися по країні, частково осідали на її околицях. Словом «козак» називали саме таких людей. Схожої концепції дотримується іншої відомої російський історик - В.О. Ключевський. У своїх лекціях Ключевський пише: «Ще в XVI ст. козаками звали найманих робітників, наймитував по селянських дворах людей, без певних занять і постійного місця проживання. Такою була початкове загальне значення козака »1 + 1 Ключевський В. О. Російська історія - повний курс лекцій // Лекція 45, розд. Походження козацтва. М., 2004. С. 431. Пізніше ці козаки осідали на південних кордонах Русі, селилися по Дону, і поповнювали свою чисельність за рахунок швидких людей. Іншої версії дотримувався Л.Н. Гумільов. Він розглядав осіли в південно-руських степах козаків як самостійний етнос, що виник шляхом злиття таких народів як касоги і бродники, тобто мають тюркське походження. Під бродниками Гумільов має на увазі мішанину народів Єгипту тюрко-слов'янського походження «Бродники - народ російсько-хазарського походження, спадкоємці древніх хазар» 2 + 2 Гумільов, Л.Н. Відкриття Хазарії // Глава IX, Дон. М., 1966. С. 317 .. А слово козак має тюркське походження: «Забігаючи наперед, скажемо, що в XI ст. нащадки тюрко-хазар (аборигенів) відмовилися від свого етнічного імені і стали називати себе спочатку по-слов'янськи - «бродниками», а потім по-тюркською - «козаками» 1 + 1. Гумільов, Л.Н. Етносфера: Історія людей і Історія природи. М .., 1993. С. 366 .. Не дивлячись на рясне кількість теорій, єдиної думки у дослідників козацького питання в російській історії так і не склалося, але єдине думка про те, що культура козаків формувалося під впливом «степовиків», що кочували в південно-руських степах після татаро-монгольської навали, і російської православної цивілізації.

Пізніше, в утворилися місця постійного проживання козаків по річках Дон, Яїк, Волга - почали стягуватися величезна кількість переселенців з Царства Московського, втікачів каторжників і селян. Багатьох з них приваблювала знаменита «козача вольниця», але насправді люди бігли від переслідування урядом і непомірних податків. Особливо цей процес прискорився після введення «визначених років». Як правило, які втекли в козацькі землі люди вже не поверталися, не дивлячись на активний розшук з боку влади. Пізніше, навіть з'явиться вираз - «З Дону видачі немає!».

У XVII столітті все повёрстанние в козаки швидкі будуть називатися голотою, і складати найбільшу за чисельністю категорію в Донському війську, частенько пригнічує з боку заможних, і стали найбільш вибухонебезпечної прошарком для наступних антифеодальних повстань Разіна, Болотникова, Булавіна.

Основними заняттями козаків в XVI столітті залишалася вільнонайманих служба, але деякі не гребували розбоєм на великих дорогах, або здійснювати групові набіги. Причому, саме голота була найбільш схильна до розбійного способу життя. Але найбільшою мірою козаки прославилися не тільки в ряді повстань, але і в ході військових походів, як зроблених Московським Царством, так і самостійно. Так, в 1558 році донські козаки здійснили зухвалий, і в той же час грабіжницький набіг на Кримське ханство, розоривши західну частину півострова «... і наповнивши здобиччю тури, з торжеством попливли назад» 1 + 1 Історичний опис землі Війська Донського Том I. / / Упоряд. А. Н. Савельєв. Новочеркаск. 1869. С. 19. Двома роками раніше донські козаки успішно здійснювали військові маневри паралельно з російською армією в поході проти Астраханського ханства. Так, царська грамота 19 січня 1570 написана Іваном IV, закликає козаків «з'явитися на службу» 2 + 2 Історичний опис землі Війська Донського Том I. // Упоряд. А. Н. Савельєв. Новочеркаск. 1869. С. 28. З цієї грамоті можна судити, що центральна влада була зацікавлена ​​в казках, бо вони могли служити надійною опорою на південних рубежах країни. Вона закликала слухатися царського посланника «як його самого». Саме ця дата у козаків вважається офіційним днем ​​заснування донського козачого війська.

Козачі поселення іменувалися станицями, а окремі садиби заможних козаків - хутора. У Сибіру вони називалися острогами, і виконували в першу чергу функцію прикордонних аванпостів. У порівнянні зі звичайною російською селом козачі селища були не настільки багатолюдні. І пояснювалося це звичаями самих козаків. «Містечка козачі завжди були малолюдні, бо козаки, люблячи військові тривоги, нудьгували жити вдома і безперервно йшли шукати небезпек і видобутку в краю ворожого, або наймалися на службу царську» 3. 3 і прожив там же. Такий характер козацьких селищ був характерний для XVI-XVII століть, але і в наступні роки станиці не були настільки багатолюдні, особливо в Сибіру.

Вся центральна влада у козаків була зосереджена в руках козачого кола - регулярного зборів, на якому обговорювалися найважливіші питання, обирався отаман, штабні посади війська і т. Д. Кожен козак мав на зборах право голосу, і кожен міг виступити з пропозицією, вийшовши в центр кола. Реальною влади військовий отаман не мав, виконуючи в основному адміністративні функції, але були певні привілеї при голосуванні, бо багатьом доводилося зважати на його думку, і обирався «погодно», т. Е. Щороку. Протягом наступного століття правління дому Романових, царська влада була зацікавлена ​​в службі козаків трону. Постійно розширюючи володіння козацької вольниці, до 1917 року було утворено близько 12 козацьких військ.

В цілому, до революції 1917 року, традиції і побут козаків практично не змінювалися, і зберегли деякі свої особливості і в відродженому козацтві кінця XX століття.

1.2 Сторінки історії сибірського козачого війська. Основні етапи його розвитку

Історія сибірського козацтва, за мірками сучасної людини, сягає глибокої давнини, а саме XVI століття, і нерозривно пов'язана з історією Сибіру в цілому. Адже саме козаки проклали шлях до Сибіру, ​​були першими колонізаторами і представниками російського народу. Офіційною датою заснування сибірського козачого воїнства козаки вважають 6 січня 1582 року, коли загону козака Єрмака Тимофійовича, цар Іван Грозний дає найменування «Царської служилой раті», тим самим, узаконивши положення його загону як офіційного військового формування на службі Московського царства. Термін «Царська служива рать» згадується в «Ремезовськая літописі». Ця назва значилося за сибірськими козаками до видання в 1808 році «Положення про штатний пристрої Сибірського козачого війська». Розвиток сибірського козацтва, його стану і зміни в ньому, нерозривно пов'язані з розвитком сибірського регіону. Умовно, її можна розділити на кілька етапів.

На першому етапі йшло зародження козацтва в Сибіру, ​​а саме проникнення російських козаків до Сибіру. Задовго, до походу Єрмака в Сибір, російських тягло простір знаходиться за «Кам'яним поясом». Так, московські великі князі посилали раті за «камінь». Відомий похід воєводи Василя Скряба за Урал в 1465 році, або воєвод Курбського-Чорного і Салтиков -Травніка в 1489 році, що закінчився прибуттям з «покірною» князів Югри і Вогульска1 1 Катанаев, Г. Е. Західно-Сибірське служивий козацтво і його роль в обстеженні і занятті російськими Сибіру та Азії, Том 1. Томськ. 1885. С. 2. По-чутками, незліченні багатства лежать за Уральським хребтом манили росіян, а особливо династію Строганових. Активність заселення території Пермського краю російськими тривожила хана Кучума, але і Москва усвідомлювала що одного разу доведеться зіткнутися з сибірськими татарами на цій території, тому Строгановим було дозволено будувати містечка і остроги, заселяти добровольцями. Але, як повідомляє Строгановская літопис, після винищення 87 торгових людей в цьому регіоні під час одного з набігів людей Кучума, цар Іван Васильович просить «найняти людей охочих, козаків з усяким зброєю ... посилайте війною ходити і воювати наших зрадників - черемиси, остяків, вотяков, ногаїв, які нам змінили ». За словами тієї ж літописі Строганова запросили до себе отамана одного із загонів «чинили розбій Волзі» 1 + 1 Сибірський козак. Військовий ювілейний збірник сибірського козачого війська. Вип. 1 // Під ред. Ю.А. Белозерцева. Бійськ. 2009. С. 22. Цим козаком виявився Єрмак Тимофійович. У 1582 році Єрмак перевалив за Урал. Просуваючись по річках Тура і Тобол, Єрмак не раз зустрічав опір з боку місцевих татар. Взимку 1853 він захопив столицю сибірського ханства - Искер. Після марних спроб закріпитися в цьому районі в 1585 році з 5 на 6 серпня, так і не дочекавшись підкріплень на чолі воєводи Мансурова. Точна дата і причина смерті отамана є спірною, через суперечливість даних джерел. Після слідувала експедиція Чулкова, яка заклала «Тюменський містечко» в гирлі річки Тури. Спираючись на нове місто, від природи майже не неприступний для нападів, для інородців, росіяни почали вдруге завойовувати Сибірське царство2 2 Сибірський козак. Військовий ювілейний збірник сибірського козачого війська. Вип. 1 // Під ред. Ю.А. Белозерцева. Бійськ. 2009. С. 29. Далі в 1587 році Чулков заклав р Тобольськ, а в 1593 Сургутський острог, де оселялися однойменні козачі гарнізонні формування. Надалі, закріплення російської влади в Сибіру йшло шляхом закладення нових міст. Подальший залишок століття і початок XVII століття характеризувалися боротьбою із залишками Кучумовской раті.

Таким чином, перший етап у становленні сибірського козачого війська був пов'язаний з прямим завоюванням Сибіру, ​​розвідкою і приєднанням нових територій.

Другий етап розвитку в життя сибірського козацтва, доводиться з 1630-х по 1808. Саме тут відбувалися найбільш важливі соціальні та політичні перетворення серед сибірських козаків, під впливом військово-політичних процесів, пов'язаних із захистом цього регіону. Чому саме такі рамки. Саме після закінчення Смутного часу в центральній Росії, нейтралізації кучумовской загрози, створенням Сибірської захисної лінії і виданням положення «Про статус Сибірського лінійного козачого війська». XVII століття характеризується в історії козацтва просуванням російський далі в глиб континенту і активним його дослідженням, захистом і зміцненням південних рубежів Сибірського царства. Козаки виступають в ролі першопрохідників і картографів, піонерів царської влади в цих краях. Так, найбільш відомі експедиції отамана Василя таємницями, отамана Хабарова, Семена Дежньова, 1697 року п'ятдесятник Атласов підкорює Камчатку. На початку XVIII століття російські починають просування на південь. Ще в 1618 році був побудований Кузнецький острог для охорони рубежів, але також це означало південний напрямок колонізаціі1 1 Ивонин, А.Р., Д. Колупаєв, Д.В Історія алтайського козацтва. Барнаул. 2008. С. 21.

Але це просування відкладалося до кінця XVII століття через ускладнених відносин з кочовими племенами «Великого Алтаю», які перебувають під протекторатом Джунгарии.

До початку XVIII століття чисельність сибірських козаків сягала 3386 чоловік пешіх2 2 Золотов, П.М. Матеріали для історії Сибірського козачого війська. Омськ. 1878. С. 72. Козаки як і інші служиві люди в Сибіру належали до числа нерегулярних збройних частин. Починаючи з 1716 року за наказом Петра Великого Починається активне будівництво окремих фортець і в'язниць, що утворили після єдину мережу - Сибірську захисну лінію. Козаки виконували роль гарнізонних для охорони фортець, і заводів Алтаю. Але по суті козацтво залишалося вільним військовим формуванням, що складається з іррегулярних частин, не дивлячись на формальний характер знаходження на царській службі. Це створювало деякі проблеми в організації війська. Так, для прикладу, категорія «козачих дітей» які формально мали право на верстання в службу, але фактично могли реалізувати його з великими труднощами, залишаючись в невизначеному становищі між людьми служивих і податковим населеніем1 1 Ивонин, А.Р., Д. Колупаєв, Д.В Історія алтайського козацтва. Барнаул. 2008. С. 27. Для збереження чисельності гарнізонів протягом першої половини XVIII робилися певні заходи по залученню козаків на лінії шляхом різних реформ в організації війська, бо велика козаків була зосереджена в великих містах Сибіру мають стратегічне призначення - такі як Томськ або Тобольськ. Таким чином уряд починаючи зі спроби Петра I вирівняти служивих людей, в т.ч. Казаков, з кріпаками; проектом Х.Х. Кіндермана про переведення всіх сибірських козаків на кордон, то ж стосується проекту І.І. Шпрингера, який домігся збереження на лінії вже задіяних козаків. Указ сенату від 9 червня 1777 забороняв відрядження на лінії козаків складаються «при містах» Тобольської губернії. Цей акт завершив процес диференціації козацтва на городові та лінійне.

Указ Олександра I від 19 серпня 1808 року «Положення про Сибірському лінійної козачому війську», поклало початок 3-го етапу в історії розвитку сибірського козацтва. Положення оформило військо в певні рамки, дало чітку структуру в його організації. Всі козаки оборонних ліній Західного Сибіру були зібрані під єдиний прапор і розділені на 10 полків з чисельністю в 5950 человек2 2 Повне зібрання законів Російської Імперії, Том 35. СПБ. 1830. З 302. Даний документ встановлював довічний термін служби, але дозволяв поповнення чисельності війська за рахунок прийняття в якості рекрутів всіх бажаючих. На думку хронографіста Путинцева, дана система набору негативно позначилася на кадровому складі в козацьких рядах: «... в розряд козаків надано було надходити всім без винятку бажаючим, в слідстві чого в козачий стан стали стікатися з усіх усюд люди низької якості, складові громадські поддонкі» 3 3 Путинцев Н.Г. Хронологічний перелік подій з історії сибірського козачого війська. Омськ. 1882. З 92 .. Однак, сучасний дослідник С.М. Андрєєв стверджував що документ показував 2 шляхи поповнення козацтва, за рахунок козацьких дітей, або зарахування до його складу калмиков1 1 Андрєєв, С.М. Сибірське козацьке військо: становлення, виникнення, розвиток: 1808-1917. Омськ. 2006. С. 8. Таким чином, даний указ оформив на весь наступні півстоліття структуру цілого прошарку населення на території сибірської губернії, лише наступні імператорські укази 1846 1871 році, 1880 року знову змінили чисельну структуру і методи комплектації, також покладаючи нові зобов'язання, і ліквідуючи старі. В цілому, указ підтверджував попередні привілеї, закріплені за козаками. Протягом усього XIX століття, і почала століття XX, сибірські козаки візьмуть участь у всіх великих війнах, які вела Російська імперія, але основним об'єктом їх військових дій залишалася Середня Азія. Так, в першій половині XIX століття відбуватимуться постійні сутички з киргизами, що населяли казахські степи, посилаючи каральні загони, візьмуть активну участь в експансії територій Кокандского ханства і Бухари. Так, з військами Туркістанского округу візьмуть участь в Хивинском поході 70 козаків 1-го Сибірського козачого полка2 2 Сибірський козак.Військовий ювілейний збірник сибірського козачого війська. Вип. 1 // Під ред. Ю.А. Белозерцева. Бійськ. 2009. С. 41.

Історія сибірського козачого війська завершується подіями кровопролитної громадянської війни 1918-1922 р.р. Беручи участь на в події війни на стороні Колчака, так і в рядах червоних, козаки вписали в історію імена і блискучі перемоги на сторінки історії. Протягом 300 століть військо несло свою службу на благо Батьківщини, і історія гідно оцінили заслуги козаків, які охороняли південні рубежі Сибіру.

Глава 2. Козаче освіту і роль грамотної прошарку

Козацька служба в Сибіру, ​​була досить важка, і вимагала від козака певних знань, умінь і навичок необхідних для виживання. Хоч Сибір і була віддалена від основних центрів народної освіти і освіти, але не мало грамотного народу тут проживало, особливо серед козаків. На думку дослідника А.І. Соболевського, оцінював грамотність козаків в XVII столітті, лише близько 1% серед всіх козаків володіли грамотой1 1 вінків А.В. Козачий Дон: п'ять століть військової слави. .М. 2010. С. 92. Але, навіть для XVIII-го століття дана цифра зовсім не була правдивою, особливо для сибірських козаків. Як писав Катанаев Г. «знання грамот завжди високо цінувалося між сибірськими служивий людьми, прокладаючи їм дорогу до всякого роду службовим підвищенням і посилення Государевого грошового і хлібного жалування» 2 + 2 Катанаев, Г. Е. Західно-Сибірське служивий козацтво і його роль в обстеженні і занятті російськими Сибіру та Азії, Том 1. Томськ. 1885. С. 10, «їх 37 офіцерів, все за винятком одного, були грамотні, і в тому числі деякі з пізнаннями арифметики, геометрії, тригонометрії і навіть топографії» 3. 3 Катанаев, Г. Е. Західно-Сибірське служивий козацтво і його роль в обстеженні і занятті російськими Сибіру та Азії, Том 1. Томськ. 1885. С. 13. Таким чином, можна прийти до думки що грамотний козак був далеко не унікальним явищем, але знання грамоти було характерно в основному для козацьких верхівок.

Військові заняття і службові обов'язки вимагали від козаків знань, кмітливості. Прості знання про виживання в суворому кліматі обов'язкові, але і тут, в Сибіру, ​​були потрібні знання певних наук. Козачі розвідувальні загони постійно йшли в пошуки, що вимагало знань картографії. Вищі козацькі чини поголовно вміли читати і писати, через постійне ведення звітів і написання грамот. Для спілкування з азіатським населенням в XVIII столітті активно готувалися перекладачі та толмачи.

Обов'язки канонірів, покладені на деяких службових козаків, вимагало елементарних знань математики і геометрії. Кур'єрська служба запитувала ті ж вимоги для знань орієнтування і елементарних навичок читання. Та й роботи, звалені на козаків також запитували деякі наукові пізнання. Одна з обов'язків козаків - подвозная, вимагала елементарних знань навігації, для транспортування вантажів по сибірських річках «... вивантажувати на дощаннікі і барки, казенні суду і сплавляти їх назад до Тобольська ...» 1 + 1 Путинцев Н.Г. Хронологічний перелік подій з історії сибірського козачого війська. Омськ. 1882. З 15. Заняття торгівлі також вимагало арифметичних знань. Як пише історик Челябінського державного університету О. П. Вутин про способи формування грамотної прошарку, для виконання службових обов'язків козаків: «необхідні для служби грамотні люди комплектувалися майже виключно за рахунок висланих з Москви і полонених« грамотіїв »» 2 + 2 Вутин, О.П . Освіта в сибірському козачому війську // Вісник челябінського державного університету. - 2007. - №5. - Челябінськ. - С. 60. Цей спосіб був найбільш характерним для середини XVII - початку XVIII століття.

Перш ніж говорити про світській освіті козаків в досліджуваний період, варто на початку розглянути виховання і навчання козачат до вступу в школи. Навчання молодих козаків військовому ремеслу і навичкам необхідним для несення служби починалося з 7-8 років, і методи навчання в усіх козацьких військах майже не відрізнялися один від одного, і по-суті носили традиційний характер.

У вихованні молодого козака важливу роль грав хрещений батько - саме він займався морально-духовним вихованням дитини, тому вибір хрещеного батька був серйозною справою. Батько ж виступав в якості керівника всього процесу. Хрещений і кровний батьки як би доповнювали один одного. Якщо рідний батько міг проявити зайвою м'якість, то хрещений міг стати суворим. І навпаки.

Навчання починалося ще з малих років, в якому через гру він пізнавав навколишній світ і звикав до напіввійськових способу життя. Для цього в якості іграшок давалися ті речі, які були атрибутами будь-якого козака, або по-простому намагалися його оточити ними. У козаків було прийнято так: ставили дитину в певні умови, а потім дивилися, як про відреагує, виявляючи недоліки і починали його коригувати. Перші кроки в навчанні і вихованні робилися в сім'ї. Вся система будувалася на товариських і родових принципах. Кожен принцип включав фізичне, моральне та інтелектуальне виховання. В основі раннього виховання лежала наочність. З 8 років починалося навчання військовому мистецтву. Чоловіки починали вчити дитину володіти головним атрибутом козака - нагайкою. Навчали навичок верхової їзди. У цей період казачёнка вчили долати страх і боротися з ним, і дорослі козаки примовляли: «Терпи козак, отаманом будеш». Фізичне виховання проходило за допомогою ігор-вправ, де козачата змагалися між собою. У 12 років період фізичного виховання закінчувався. З 12 років козачого недоростка починають вчити володіти козацької шаблею - шашкою. У цьому віці козака долучали до суспільних справ - починали водити на схід. Його завдання було дивитися і запам'ятовувати. У 16 років козака чекав своєрідний іспит - полювання на велику дичину. У процесі такого виховання виходив підготовлений до суворих сибірських умов воїн.

2.1 Шляхи отримання козаками освіти в XVIII столітті

Разночинная служба козаків в XVIII столітті була досить різноманітною. Козаки виконуючи роль першопрохідців в господарському та промислове освоєння Південного Сибіру формували цілий пласт джерел про природному описі цього краю, якими надалі користувалися вельмишановні географи і дослідники, такі як Верещагін, Ядрінцев і т. Д .. Розвідка геологічних ресурсів за участю служивих людей, основну масу яких становили козаки, була одним з її основних напрямків. Супроводжуючи академіків і фахівців гірничої справи козаки були для них головними помічниками, ефективність яких залежала від рівня їх освіченості.

Нові потреби служби і дефіцит кваліфікованих кадрів диктували умови уряду в самостійній підготовці грамотних людей серед городових козаків, так і серед міщан. Але і загальний рівень грамотності був відносно гідним. М.М. Покровський, аналізуючи книги Тарского протесту 1722 року прийшов до обгрунтованого висновку про «порівняно високий рівень грамотності» серед козаків і крестьян1 1 Ивонин А.Р. Міське козацтво Західного Сибіру в XVIII - перш. чет. XIX століття. Барнаул. 1986. С. 106 .. У перші роки XVIII століття в Тобольську відкривається перша в Сибіру школа, де навчалися діти вищих чинів, а в середині двадцятих стали готувати кадри геодезистів. Підвищення рівня освіти серед козаків в першу чергу торкнулося військову верхівку.

Одвічне в Сибіру дефіцит людських ресурсів давав козакам, і іншим людям служивих можливості для безпосереднього навчання «на практиці» азам наук необхідних для несення службових обов'язків. Тому до навчання і набору в учні допускали найбільш «кмітливих» з числа службових. Як може здатися нераціональне використання козаків у інших, не властивих для них службах зовсім не було зловживанням влади з боку воєвод, а вимушеним заходом. Наприклад, в канонерские учні досить активно набирали козаків, які в наслідку опановували необхідними навичками для несення служби. Особливо ця практика була поширена в гарнізонах заводських фортець. В середині 50-х XVIII століття на цьому грунті виникали конфлікти між гірничозаводським і військовим начальством козаків, яке було впевнено в тому, що такі обов'язки відволікають козаків від служби.

Найбільш характерний такий спосіб навчання був для козаків Алтаю. Характер гірничо-металургійного виробництва на заводах передбачав широкий спектр освічених фахівців, яких в умовах дефіциту кадрів практично ніким було замінити. Деякі посади були відкриті і для козаків, бо заводське начальство воліло набирати з більш вільних служивих людей, ніж приписних селян. За даними 1756 р з 225 козаків, що перебували при Барнаульском заводі, один знаходився в учнях у геодезії підпоручика Астахцова, один був приписаний до штаб-лікаря, двоє - в підпорядкуванні «у аптекарського Гезель». Чотири козака значилися «в Целовальник у провіанту», один - виконував обов'язки фельдшера, один був приставлений лічильником грошової скарбниці, ще один перебував «у палітурки письмових справ» 1 + 1 Ивонин А.Р. Міське козацтво Західного Сибіру в XVIII - перш. чет. XIX століття. Барнаул. 1986. С. 106 ..

Цей спосіб отримання освіти козаків дозволяв «на місці» отримати необхідні знання для виконання покладених на нього обов'язків. Але, такі утворення було не повним, необхідним для повного оволодіння професією, а також профільним, звужує весь спектр загальних знань.

Ще один для формування грамотної прошарку в сибірському козачому війську, було безпосереднє навчання козацьких дітей в школах Сибірської губернії. Процес шкільної освіти козачих дітей багато в чому визначався політикою влади щодо козацтва в цілому, але розвивалося воно в контексті загального становлення і розвитку шкільної справи. Як говорилося раніше, господарський розвиток Сибіру потребувала грамотних людей взагалі. Таким чином склалося два типи навчальних закладів - світські і духовні. У 1701 році в Тобольську відкривається перша приватна світська школа, чиїм засновником був воєвода Михайло Якович Черкаський. Уже навесні 1702 року в ній налічувалося 96 учнів - дітей бояр, дворян і людей служілих1 1 Енциклопедія освіти в Західному Сибіру // під ред. В.М. Лопаткіна. Барнаул. 2003. С. 11. А так як козаки були служивим станом в Сибіру, ​​ймовірно припустити що козачі діти теж могли бути учнями цієї школи. Учні вивчали слов'янську писемність, арифметику, геометрію, фортифікацію і артилерійську справу. Однак ця школа проіснувала недовго, і була закрита митрополитом Сибірським і Тобольским Фелофеем Лещинським.

У першій половині XVIII століття стали виникати світські початкові школи з професійним ухилом для навчання дітей, учнями яких могли стати діти всіх станів, за винятком кріпаків і приписних категорій селян. До них належали гарнізонні і «числових» школи.

Величезну роль в навчанні козачат грали якраз гарнізонні школи, пов'язані з військовим ремеслом. Гарнізонні школи виглядали розряд нижчих військових навчальних закладів, до навчання допускалися хлопчики від 7 років. На території Західного Сибіру, крім Тобольської, в середині XVIII століття такі школи організовувалися в Томській, Омській, Ямишевского і Бийской крепостях2 2 Там же .. Середня чисельність учнів в таких школах могла досягати 450 учнів. У ній учні навчалися грамоті, арифметики, артилерійської або інженерній науці, музиці, писарські справі, плотницким, слюсарним і іншим прикладним дисциплінам. Але навчалися в таких школах в основному діти городових козаків. Після того як ці школи в 1788 були передані в цивільне відомство, козачата втратили право навчання. 24 січня військова колегія наказала залишити учнів з козацьких дітей до досягнення ними 15-ти річного віку, а «надалі ж таких козацьких дітей в гарнізонну школу не брати» 1 + 1 Ивонин А.Р. Міське козацтво Західного Сибіру в XVIII - першій чверті XIX ст. Барнаул. 1996. С. 108. На початку XIX століття служиві козаки наполегливо просили повернути дітей в школи. Освіта в даний період стає багатопрофільним.

Під час правління Катерини Великої, згідно її приписами у веденні внутрішньої політики, уряд прагнув створити інститут всестанової освітньої школи. Згідно зі статутом 1786 року засновувалися чотирикласне і двокласні народні училища. На території Сибіру народні училища були створені в Тобольську, Барнаулі, Тюмені, Томську, Тарі, Нариме. Діти городових козаків нерідко ставали учнями цих шкіл, але їх він найменший відсоток у порівнянні з дітьми чиновників і офіцерів. Для прикладу в 1788 в Тобольское головне народне училище надійшли 88 учнів, серед яких діти різночинців - 31, дворян - 3, священиків - 6, купців - 7, міщан - 12, цехових робітників - 4, солдат і козаків - 19, селян - 22 2 Прібильскій Ю.П. Школи Тюменського краю в XVII-XIX століттях. Тобольськ. 1998. С. 32. Випускники - козачата відразу визначалися на військову службу до війська по досягненню необхідного віку.

Місцевий уряд заклопотане проблемою підвищення ефективності служби козаків, не приділяла інтерес щодо питання козачого шкільної освіти. Вперше цієї проблеми торкнувся генерал-поручик І.І. Шпрінгер, призначений в 1763 році начальником прикордонних ліній Сибіру. Проект Шпрингера присвячений структурних змін козацьких команд, приділив цьому питанню місце в своїй доповіді Сибірському губернатору. Він пропонував ввести обов'язкову шкільну освіту для козацьких дітей. Перетворення Шпрингера, які на жаль не вдалося завершити до кінця, дали деякий тимчасовий поштовх у вирішенні цієї проблеми. З його подачі в 1765 комендантом фортець ставилося організовувати навчання дітей військовослужбовців, в тому числі і козацьких дітей. У 1767 р, наприклад, в школі при Бийской фортеці навчалося 60 драгунських і солдатських, 40 козацьких дітей. Всього ж в кріпаків школах навчалося 394 чол. (в тому числі 176 козацьких дітей, або 45% учнів) 1 + 1 Ивонин, А.Р., Колупаєв Д.В. Історія алтайського козацтва. Барнаул. 2008. С. 48. Говорячи про Шпрінгер хотілося б відзначити, що його заслуга ще полягає в розвитку шкільної освіти в Сибіру в цілому. Саме завдяки його діям відкривалися нові гарнізонні школи. Про це свідчить Н.Г. Путинцев в своїй праці «Хронологічний перелік подій з історії сибірського козацтва», посилаючись на оригінальний текст проекту Шпрингера параграфа №18:

«... інструкції на обов'язок комендантів покладено також і спостереження за школами, влаштовані Шпрінгер в Омській, Петропавлівської, Ямишевского і Бийской фортецях для навчання драгунських і козацьких дітей. У всіх цих школах належало навчати 450 дітей. Обмундирування і все грошове забезпечення для учнів в школах хлопчиків відпускалося з казни ... »2 + 2 Путинцев, Н.Г. Хронологічний перелік подій з історії сибірського козачого війська. 1882. С. 59.

Плюсом цих шкіл була не тільки їх орієнтованість на військово-патріотичні виховання, про що може свідчити курс предметів, що вивчаються, але і їх фінансова економічність для скарбниці Сибірської губернії.

«Крім того, для придбання навчальних посібників відпускалося щорічно в Омську школу 150 руб., А в інші по 100 руб. Повний річне утримання цих шкіл обходилося в 2850 руб. 50 коп. »3. 3 і прожив там же.

Ще одним плюсом в таких школах можна помітити було безкоштовну освіту для дітей служивих людей. За мінусом економічної складової, хотілося б відзначити те, що ці школи утримувалися за рахунок скарбниці гарнізону фортеці.

На жаль, у другій чверті XVIII століття спосіб поповнення грамотної прошарку за рахунок прийняття до війська осіб не мають козацьких коренів значно сходить на «ні». Практика наповнення військом людьми володіють грамотою була найбільш поширена в XVII столітті. Надалі формування козацьких команд проводилося за рахунок верстання козацьких дітей. Раніше, для вступу на службу до війська вистачало поручительства майбутніх товаришів по службі. Є підстави вважати що цей звичай змінився через посилення розшукового апарату уряду, що зумовило пильний нагляд за служивих людьмі1 1 Малолєтко, М. Н. Воїнство Алтайського гірського округу. Томськ. 2001. С. 110. Сильний нагляд швидше за все був встановлений з метою виявлення неблагонадійний людей і в першу чергу втікачів.

Підводячи підсумок досліджуваної епохи, можна зробити наступні висновки про якість козачого освіти:

Частина козаків мала певної підготовкою, і могла бути використана в наукових експедиціях не тільки як охоронці або вантажники, а й про якість писарів, помічників і т. Д.

Процес отримання освіти був досить складний і залежав від багатьох факторів, в першу визначалася умовами служби та політикою влади щодо козацького стану.

Шкільна освіта давало далеко не повний набір знань і носило військово-прикладну спрямованість, але вже ставало на шлях розвитку багатопрофільного навчання, і здебільшого носило світський характер.

Простежується загальна динаміка підвищення числа грамотних людей у ​​війську, і в першу чергу серед військових чинів. У 1761 серед 132 козацьких старшин грамотними були 107 осіб, приблизно 81%, в той час як в 1719 році з 296 грамотними були лише 28 осіб (9,5%) 2 + 2 Ивонин А.Р. Міське козацтво Західного Сибіру в XVIII - першій чверті XIX ст. Барнаул. 1996. С. 107. Але варто зауважити що не враховувалися рядові козаки, які цілком могли приховувати свої навички і знання.

Навчання дітей в народних училищах і гарнізонних школах могли собі дозволити далеко не всі родини козаків, в основному учнями були діти козацьких чинів.

Козаки не мали власної системи та інститутів освіти. Ставка на майбутні розумовий розвиток війська припадала на козацьких дітей. Дорослі козаки навчалися грамоті «де і як доведеться».

Ще не сформована система освіти складалася з двох гілок: традиційне (сімейне) - морально-військову освіту, і світське - шкільне.

Таким чином XVIII в історії розвитку козачого освіти стає початковим етапом, на якому відбувається зародження системи народної освіти щодо служивого стану. Розширення грамотної прошарку надалі дозволить вже в XIX столітті провести реформи уряду з модернізації управління Сибірського козачого війська.

2.2 Формування системи освіти козаків в XIX столітті

сибірський козачий освіту

Державна служба козака вимагала про нього всіх його здібностей. Призначаючи на певну посаду у війську кандидата з числа козацьких, або виконання покладених на нього обов'язків на службі залежало в першу чергу від наявних у нього навичок. Тому знання грамоти, наук давали значні шанси просування по службі. Грамотна прошарок в першу чергу була адміністративно-управлінської опорою в війську. Займати вищі адміністративні посади у війську мали право козаки мають цивільний чин не нижче XIV класу, а отаман обирався з числа «гідних штабних офіцерів» 1 + 1 Андрєєв С.М. Сибірське козацьке військо: становлення, виникнення, розвиток: 1808-1917. Омськ. 2006. С. 113. Возглавлявшие станичні управління військом отамани також обиралися з числа козаків знали грамоту, умови диктувалися підзвітній роботою перед полковий канцелярією окружного правління.

Що були в пореформений період автономія станиць в фінансових питаннях заявляла перед отаманом не тільки талантів керівника, але і конкретних знань фінансового справ. В цілому, життя в станиці вимагала та знання законів Російської імперії, для вирішення дрібних судових питань. Для таких цілей формувався станичний суд з числа військових офіцерів або обраних на станичним сході суддів, де отаман міг бути його засідателем. Помічник станичного отамана здебільшого виконував роль писаря. Фінансовими питаннями також відав станичний отаман. Таким чином грамотність в XIX столітті почала грати ще більшу роль, у порівнянні з попереднім періодом, і причиною цьому послужила дароване козакам самоврядування.

Взагалі, володіння грамотою, як зазначалося вище, давало чимало можливостей для просування по службових сходах. У сибірському козачому війську існувала можливість вислуги в офіцери нижнього чину. Для цього требовалось1 1 Сибірськими морозами гартовані [Електронний ресурс]. - Кемерово, 2007 URL: http://www.skvko.narod.ru/istkuzkaz.doc (дата звернення: 12.11.2014) С. 15:

Вислуга певного терміну в нижньому чині.

Удостоєння начальства (клопотання).

Грамотність, старанність у службі.

Витримавши встановлений іспит (знання статутів, грамотність, знання арифметики) - нижні військові чини (прикази, унтер-офіцери) ставали кандидатами на офіцерські посади. На цій посаді вони вже підпорядковувалися сотенним командирам.

А тепер варто повернутися до головного питання і розглянути шляхи отримання освіти козаками. Грамотна прошарок сибірських козаків в 19 столітті про раніше могла автоматично розширяться за рахунок приписаних до війська за височайшим повелінням Його Імператорської Величності, але таких випадків в 19 столітті було лише двічі: в жовтні 1813 - березні 1814 і листопад 1831 - 1834 березні. Перший раз в військо були зараховані полонені наполеонівської імператорської армії, загальна чисельність яких склала 850 осіб, більшість з яких складали полякі2 2 С.М. Андрєєв Сибірське козацьке військо: становлення, виникнення, розвиток: 1808-1917 р Омськ 2006. стор 8. Інший групою знову стали поляки, що увійшли в сибірське козацтво після ряду Польських повстань. На цей раз прибуло 367 пленних3 3 Там же ..

Такий спосіб формування грамотної прошарку за рахунок засланців на момент початку XIX вже переживала себе. Прискорення освітніх процесів в Сибіру, ​​і політика Його імператорської величності Олександра I щодо народної освіти, відкривали можливість збільшити число навчених грамоті козачат. Але XIX століття був знаменний вже тим, що саме в цей час починається формування власної освітньої системи в війську. І в цьому заслуга командира військ сибірської інспекції Григорія Івановича Глазенапа, пізніше в 1816 р першого командира Окремої Сибірського корпусу. У 1810 році він заснував школи для початкового навчання козаків грамоті у всіх відділеннях Сибірського козачого войска1 1 Сизова, С. Г. Хронограф Омська. XIX століття, Частина 1. // під. ред. Павлов Г.А. Омськ. 2009. С. 32. Пізніше, за його ініціативою засновано найстаріше військовий навчальний заклад Сибіру - Сибірський кадетський корпус. Даний навчальний заклад став першим великим освітнім установа в Західному Сибіру. Більш ніж за столітнє існування кадетський корпус у своїй організації пережив 6 станів: Військове козацьке училище (1813--1826); Училище лінійного Сибірського козачого війська (1826--1845); Сибірський кадетський корпус (Старого типу, 1845--1866); Сибірська військова гімназія (1882--1907); Омський кадетський корпус (1907--1917) 2 + 2 Вутин, О.П. Освіта в сибірському козачому війську // Вісник челябінського державного університету. - 2007. - №5. - Челябінськ. - С. 60. Як писав сам Галензап в своїх щоденниках, метою училища було «наполягати юнацтво в пізнанні посад людини, а в чесноті, в покорі та в страху Божому» 3. 3 Путинцев Н.Г. Хронологічний перелік подій з історії сибірського козачого війська. Омськ. 1882. С. 102. За весь час існування училища кілька змінювалися і освітні програми в зв'язку з його переформовуванням, але основне коло предметів і дисциплін не змінювався. Спочатку кількість годин і перелік предметів узгоджувалися з потребами краю. Створене навчальний заклад мав строго певну задачу - готувати грамотних офіцерів для армії і козацьких підрозділів. Наступним чином описував це училище О.П. Вутин в своїй статті: «Сибірський кадетський корпус, будучи оплотом російської громадянськості і колискою вірних і відданих Царю і Батьківщині ратних людей і громадських діячів, служив в той же час і розсадником освіти Сибіру і прилеглих районів в усі дні свого існування». Г.Н. Потанін в одному зі своїх Сибірських збірок написав про училище наступний відгук: «У кадетському корпусі в Омську був в той час (т. Е. В 50-60 рр. XIX ст.) Кращий у всій Сибіру навчальний персонал» 4. 4 Там же .. Крім військового виховання учнів, в кадетському корпусі була поширена практика морально-естетичного виховання, тому понад навчальної програми викладалися такі предмети як спів, танці, фехтування тощо

У 1817 році у військовому училищі відбувся перший випуск вихованців, які закінчили повний курс училища. Перший випуск дав війську багато хороших урядників і вчителів для полкових шкіл, яких надалі справили в офіцери.

Таким чином, вжиті Глазенап заходи принесли величезні плоди в галузі освіти. Кадетська училище в наступні роки виробляло високообученние військові кадри для служби у війську і в інших військових формування на території Сибіру. Піднявся загальний рівень грамотності. Через рік після його смерті, в 1820 році в полкових і ескадронів школах навчалося 2170 козацьких детей1 1 Справа штабу окремого Сибірського корпусу за 1820 рік №18 // документ в складі збірки «Хронологічний перелік подій з історії сибірського козачого війська» Омськ. 1882 рік, стор. 115 ..

Другим етапом у розвитку системи козачого освіти стало видання «Високого затвердженого статуту про сибірських городових козаків». Даний документ по-суті перетворився в статут сибірських козаків. Цей статут проголошував уже на державному рівні право на отримання козачатами світського шкільної освіти, тим самим затвердивши офіційно існування системи освіти в сибірському козачому війську, і відкривши дорогу дітей козаків до пізнання наук.

З тексту статуту сибірських городових козаків від 1 липня 1822 года2 2 Повне зібрання законів Російської Імперії, Том 38. СПБ .. 1830. С. 457:

«За такого відмінності, Статут про городових козаків розділяється на дві частини:

1-я має предметом управління городових козаків у складі полків;