Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Служба безпеки України

Скачати 6.5 Kb.
Дата конвертації 10.02.2018
Розмір 6.5 Kb.
Тип реферат

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.

План.

1. Організація ДІЯЛЬНОСТІ Служба безпеки України.

2. Повноваження Служби безпеки.

1. Служба безпеки України - державний орган спеціального призначення, Який Забезпечує державну безпеки України. Вона підзвітна Президенту України и підконтрольна Верховній раді України.

Правову основу ДІЯЛЬНОСТІ Служба безпеки України становляться Конституція України, Закон України "Про Службу безпеки України" та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, візнані Україною.

На Службу безпеки покладається захист державного суверенітету, Конституційного влаштую, теріторіальної цілісності, економічного, науково-технічного и оборонного потенціалу України, законних інтересів держави и прав громадян від розвідувально-підрівної ДІЯЛЬНОСТІ іноземних спецслужб, посягань з боку окремий ОРГАНІЗАЦІЙ, груп и осіб.

До завдання служби безпеки такоже Належить попередження, виявлення, припиненням и Розкриття злочінів проти світу и безпеки людства, тероризму, Корупції и організованої злочинної ДІЯЛЬНОСТІ в сфері управління и економіки, других протиправних Дій, Які безпосередно створюють загроза жіттєво важлівім інтересам України.

Діяльність Служби безпеки України, ее ОРГАНІВ и співробітніків базується на принципах законності, поваги до прав и гідності особи, позапартійності и відповідальності перед народом України.

Система СБУ: Центральне управління Служби безпеки України; Регіональні органи СБУ (обласні управління, Районні, міжрайонні, міські підрозділі); Служба безпеки АРК; органи ВІЙСЬКОВОЇ контррозвідкі; військові формирование; навчальні, науково-дослідні та інші заклади СБУ.

Керівництво всією діяльність Служби безпеки України, ее Центральної управлінням Здійснює Голова Служби безпеки и Несе персональну відповідальність за виконання завдання, покладених на СБУ. ВІН прізначається Верховною Радою України за поданих Президента. Голова має заступніків, Які прізначаються за его поданих Президентом України.

Начальники підрозділів Центрального управління, а такоже начальники регіональніх ОРГАНІВ - обласних Управлінь Служби безпеки прізначаються Президентом за поданих Голови СБ України. Начальники регіональніх ОРГАНІВ Служба безпеки України прізначаються за погодження з головою місцевої держадміністрації.

2. Служба безпеки України, ее органи и співробітнікі при віконанні покладених на них завдання наділені такими повноваженнямі:

- Вимагати від громадян та посадових осіб припиненням правопорушення и Дій, что перешкоджають здійсненню повноважень СБУ, перевіряті документи, Які посвідчують особу, Проводити огляд осіб, їх речей и транспортних ЗАСОБІВ, если є загроза втечі підозрюваного або знищення речових доказів;

- подаваті органам державного управління обов'язкові для РОЗГЛЯДУ Пропозиції по вопросам национальной безопасности;

- одержуваті на письмовий запит керівника відповідного органу СБУ від міністерств, відомств, підприємств, установ, ОРГАНІЗАЦІЙ, Військових частин, громадян дані и Відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України;

- входити в порядку, погодження з адміністрацією установ, ОРГАНІЗАЦІЙ, підприємств и командуванням Військових частин на їх теріторію и в службові приміщення;

- мати слідчі ізоляторі для Утримання взяти під варту и затримання осіб;

- використовуват з Наступний відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, Які належати підпріємствам, установам и організаціям, військовім Частина І громадянам (кроме транспортних ЗАСОБІВ дипломатично, консульськими та других представництв іноземних держав и ОРГАНІЗАЦІЙ, транспортних ЗАСОБІВ спеціального призначення), для проїзду до місця події, припиненням злочінів, переслідування та затримання осіб, Які підозрюються в їх вчіненні, доставки до лікувальніх установ осіб, что потребують термінової медичної допомоги;

- Виключно при безпосередно пріпіненні злочінів, Розслідування якіх віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні осіб, что підозрюються у їх вчіненні, заходіті в Жилі, службові, виробничі та інші приміщення, на территории и земельні ділянки та оглядаті їх з Наступний повідомленням прокурора в течение 24 годин;

- Проводити гласні и негласні Оперативні заходи у порядку, визначених Законом України "Про оперативно-розшукова діяльність" (2135-12);

- Здійснювати Співробітництво з Громадянам України та іншімі особами, в тому чіслі на договірніх засідках, дотрімуючісь при цьом умів добровільності и конфіденційності ціх отношений;

- користуватись на договірніх засідках службовими пріміщеннямі підприємств, установ, ОРГАНІЗАЦІЙ, Військових частин, а такоже жілімі та іншімі пріміщеннямі громадян;

- направляти Військовослужбовців Служби безпеки України для роботи на штатних посадах в других установах, підпріємствах и організаціях на годину Виконання конкретних завдання в інтересах розвідки, контррозвідкі, Боротьба з корупцією та організованою злочин діяльністю; в окремий випадки у порядку, визначених колегією Служби безпеки України, допускається направлення на роботу таких Військовослужбовців в установі, підприємства и организации за ініціатівою їх керівніків та ін.

Матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки України складають: співробітнікі-військовослужбовці, працівники, Які постелили трудовий договір Із Службою безпеки України, а такоже військовослужбовці строкової служби. До ОРГАНІВ Служба безпеки України пріймаються на конкурсній, добровільній и договірній Основі громадяни України, здатні за діловими та моральними якости, освітнім рівнем и станом здоров'я ефективного Виконувати службові обов'язки. Критерії професійної прідатності, зокрема юридичної обізнаності, визначаються кваліфікаційно-нормативними документами, Які затверджуються головою Служби безпеки України.

Держава Забезпечує соціальний и правовий захист Військовослужбовців и ПРАЦІВНИКІВ Служба безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки України корістуються політічнімі, соціально-економічнімі та особістом правами и свободами, а такоже пільгамі відповідно до Закону України "Про соціальний и правовий захист Військовослужбовців та Членів їх сімей", Закону "Про Службу безпеки України", других АКТІВ законодавства.

Контрольні ПИТАННЯ:

1. Що таке Служба безпеки України?

2. Кому підзвітна Служба безпеки?

3. Які завдання має Служба безпеки?

4. Хто Керує діяльністю СБУ?

5. Хто прізначає голову СБУ?

Яка система ОРГАНІВ СБУ?