Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Співвідношення світської і церковної юрисдикції на Русі в XII-XIV ст.

Скачати 33.84 Kb.
Дата конвертації 29.03.2018
Розмір 33.84 Kb.
Тип реферат

реферат

Співвідношення світської і церковної юрисдикції на Русі в XII-XIV ст.


XII-XIV століття на Русі - це час значного розвитку продуктивних сил в місті і селі, посилення класової диференціації і поляризації суспільства, перемоги і панування феодальних відносин на старих територіях держави і поширення їх на підвладних землях, час зростання церковних і боярських вотчин, розквіту міста як однієї з форм соціально-політичного життя середньовічного суспільства. Це - час, коли політична (і юридична) влада переходить до груп феодалів, які є первинними ланками експлуатації селянства, що призводить до політичного дроблення державної території і влади. Особливостями цього періоду є також монгольське розорення, встановлення завойовниками особливого фінансового і політичного режиму в південних, центральних і східних землях Русі, перехід під владу литовських і польських феодалів західних її земель. До кінця даного нас періоду з'являються тенденції до політичного об'єднання ряду земель навколо нових центрів і до використання в цих цілях церковних організацій.

Церква до XII-XIII ст. значно змінила своє економічне та політичне становище. Важливим джерелом її матеріального забезпечення замість відрахувань десятини від князівських данин і судових мит стає земельна власність. Вона формується як з княжих волостей, так і з сіл і незаселених, але культурно освоєних територій (пожнемо, озер та ін.), Переданих їй в дар і за заповітом. Церква і самостійно освоює села і території, що не входять до складу вотчин, але знаходяться лише під верховної юрисдикцією князя. Ця власність церковних організацій була безстроковою, а корпоративний характер власника, приналежність його до верхніх шарів державної церковної організації поряд з нормами права християнської церкви, перенесеними на Русь, оберігали церковну власність і сприяли її необоротного розширення протягом декількох століть.

Церковні феодали мали право суду над належним їм на засадах феодальної власності населенням не тільки у церковних справах, а й у цивільних та кримінальних, як про це можна судити за непрямими даними, переносячи на вотчини кафедр основи феодального устрою монастирських вотчин і з огляду на поступові обмеження в судовому імунітеті московської митрополичої кафедри в XV в. [Веселівка, 401-412]. З появою в першій половині XII в. цих феодальних організмів і збільшенням протягом наступних століть їх числа розширюється юрисдикція кафедр, як феодальних вотчинників.

Від XI ст. кафедри зберегли і розширили найдавніші сфери своєї юрисдикції: над усім християнським населенням Русі по деяких справ, що не підлягає князівському суду ( «тяжі єпископські», або «церковні суди», за термінологією джерел), і над деякими групами цього населення незалежно від території, де вони жили, але вже по всіх справах ( «церковні люди», з тієї ж термінології).

Важливим засобом формування феодальної залежності від церкви було поширення її юрисдикції на ті групи населення, які виявлялися поза традиційними, залежних від князя груп раннеклассового ладу. Якщо в XI ст. в числі церковних людей ми зустрічаємо лише монахів, церковнослужителів і членів сімей останніх, а також людей, які брали участь у здійсненні культу (проскурніца, паламар), то в XII-XIII ст. цей перелік значно зростає. Серед церковних людей в князівських статутах з'являються згадки селян, безпосередніх виробників, які стають феодально від церкви (задушний людина, прикладник, прощеннік), людей, в підпорядкуванні яких церква була зацікавлена ​​(лічець, паломник, прихильник, каліка), нарешті, людей, позбавлених засобів існування за своїми фізичними даними (сліпець, Хромець та ін.), які жили на кошти церкви і служили пропаганді її ідеології.

Значним джерелом забезпечення церкви в той час стала й інша, загальнодержавна сфера її юрисдикції - суд у сімейних і шлюбних справах. Число цих Справ у веденні церкви в XII - XIII ст. розширилося на майнові суперечки подружжя, справи про нецерковних і іноцерковних релігійні культи, про застосування досвіду народної медицини, змішаної з язичницької магією, і на випадки смерті, викликані застосуванням цих засобів ( «зілля і душогубства»), норми життя і діяльності церковників. Розширюється і коло справ, вже належали єпископського суду раніше: на шлюби і контакти з особами нехристиянських сповідань, взаємини всередині сім'ї та ін.

Розвитку церковної юрисдикції сприяли зміцнення і ущільнення її структури, що виражалися в створенні нових кафедр і дробленні території єпархій. Це членування не встигає за дробленням князівської влади в процесі посилення феодальної роздробленості на всій території Русі, але багато людей ішло за ним, і при сприятливому для даного князя співвідношенні політичних сил на Русі столиця його, а іноді і територія князівства збігалися з новою єпархією.

Паралельно з виникненням нових кафедр і єпархій, випереджаючи і доповнюючи його, йшов процес розвитку церковної організації - на периферії епископий, в центрах не отримали церковної автономії князівств і в великих містах з'явилися Владична намісники, представники єпископського управління і суду. Виникнення цього інституту, як в містах єпархії, так і на кафедрах, при самих єпископів, можна віднести до XII в., Хоча деякі дослідники припускають його існування ще в кінці XI ст. [Попі, 69-71], а інші відносять його виникнення до кінця XIII в. [Янін, 86]. Владична намісники вперше згадуються в новгородських і суздальських документах 20-30-х років XIII ст., Але вони виступають в них не як який-небудь новий, а як відомий і визнаний інститут. Джерела XIII-XIV ст. характеризують владичних намісників як чиновників, які несуть функції церковного суду і управління. Можливо, ця посада при кафедрах виникла спеціально для відправлення судових функцій в пору значного зростання юрисдикції церкви на Русі в XII в. Владична намісники термінологічно не пов'язані з візантійськими патріаршими посадами, і це дає змогу відслідковувати в них інститут, викликаний місцевими особливостями, причому з'явився не з початку виникнення церковної організації, а з часу формування її структури, пристосованої до умов давньоруського суспільного і державного ладу [Голубинський, 385].

Для державної церковної організації на давньоруських землях, які підпали під владу Золотої Орди, велике значення мала своєрідна релігійна інертність завойовників. Використавши її, російської церкви вдалося значно зміцнитися, розширити вотчинну і державну юрисдикцію і отримати відповідні гарантії не тільки від російської князівської влади, а й безпосередньо від Орди.

Економічний і політичний розвиток давньоруських земель в XII-XIII ст., Еволюція органів влади, управління і суду приводили до зіткнення церковної і світської юрисдикції, їх конкуренції і перерозподілу, до злиття відомств або до витіснення одних відомств іншими.

Розглянемо цю конкуренцію церковного і світського судів в трьох сферах державної юрисдикції, там, де вона залишила зримі сліди в документах. Це, по-перше, суд по спадкових справах, по-друге, у кримінальних і, по-третє, відомча приналежність служби мір і ваг і суд по цих справах. Поза нашого аналізу залишиться четверта велика сфера постійної конкуренції - випадки, коли конфлікти виникали між людьми різної відомчої приналежності (світської і церковної), коли була потрібна участь «загального», змішаного суду.

Велика Правда містить велику групу статей про право на спадщину і відносить все спадкові справи до відомства княжого суду, не обумовлюючи будь-яку участь церковного відомства в розгляді суперечок про спадщину. Статут князя Володимира відносить деякі суперечки про спадщину ( «дупі») до суду митрополита і єпископів, причому в різних текстах статуту обсяг і значення цих справ різняться. Так, в редакціях Синодальної-Волинської групи, що виникли у другій половині XIII-XIV ст., До церковного суду віднесено казус, коли «брати чи діти тяжются про задницю». Так само говорить про приналежність цих справ церковному суду грунтується на статуті Володимира новгородський статут Всеволода XIV в. У наступних обробках цього тексту, що належать XV ст., Формула змінена. У ній йдеться про тяжбі «братніх дітей», т. Е. Племінників (Софійський ізвод Варсонофьевском редакції). Інша обробка того ж тексту - Толстовський вид, що знаходиться в тих же рукописах, що і Скорочена редакція Руської Правди, опускає вказівку на причину спору і залишає у веденні церковного суду справи про суперечки взагалі між молодшими членами великої родини, не вказуючи, про яких. У більш ранніх текстах кордону XII-XIII ст. (Оленинське редакція, що збереглася в списках XV- XVI ст.) Також йдеться про приналежність суперечок по спадкових справах церковної юрисдикції, і є всі підстави бачити аналогічну формулу і в архетипі статуту XII в. [Щапов, 121].

Таким чином, протиріччя в відомчої належності суперечок про спадкування майна в двох найважливіших кодексах безсумнівні.

У викладі ст. 108 Великої Правди, що говорить про звернення братів за спадковим спору до князівського суду ( «аже ростяжются перед князем про задницю»), відчувається якийсь уступітельние характер, як ніби у цій справі можна було «розтягується» і перед будь-ким іншим. Очевидно, це і був єпископський суд. М.Ф. Володимирський-Буданов вважав, що відомству князя належали справи про поділ майна у разі, якщо самі тяжущиеся побажають звернутися до його відомству [Владіморскій, 64]. А.Е. Пресняков визнавав в княжому чиновника роль третейського судді, т. Е. Відносив фактичне рішення цих справ до світської влади, а в статтях статуту Володимира бачив швидше вираження прагнень і домагань духовенства, ніж кодифікацію норм чинного права [Пресняков, 117-118].

Сутність цього конфлікту можна бачити в прагненні церкви в XII-XIII ст. брати участь у вирішенні спорів при спадкуванні майна на нижній, сімейної, їх стадії до передачі справи до публічної, князівської, влади. На такий поділ ролей церкви і княжого суду крім формули ст. 108 Правди вказують також детальна розробка норм спадкового права в цьому світському княжому судебнике і відсутність будь-якої згадки про регулювання спадкового права в державному судебнике церковного відомства - статуті Ярослава.

Про прагнення церкви зберегти в своєму віданні суд нижчої інстанції по спадкових справах в подальшому говорять тільки церковні полемічні пам'ятники кінця XIII-XIV ст., Присвячені захисту традиційних десятин, земельних володінь, судових та інших привілеїв церкви: «Правило про церковних людях» і «Інша слово »про церковні суди. Обидва пам'ятники виникли, очевидно, у Володимиро-Суздальської Русі і в відповідних місцях сягають до статуту Володимира Синодальної-Волинської групи редакцій. При цьому одна з переробок «Правила про церковних людях» XIV-XV ст. замінює формулу «брати чи діти» на іншу: «сестри, або діти, або плем'я» (Крестінінскій ізвод), що, з одного боку, розширює коло осіб, підвідомчих в спадкових справах церкви, а з іншого - виставляє на перше місце спадкоємиць - жінок. Можливо, в цьому пам'ятнику відбилися тенденції до розширення кола спадкоємців і визнання права спадкування за дочками як загальна норма, яка не є Руської Правди і зближуються з нормами Судебник 1497 р

У своєрідній формі брав участь в суді по спадкових справах в Новгородській землі XV в. владика, однак, немає підстав бачити в нормах цього часу нововведення. Документи XV в. кажуть, що в компетенції владичного управління перебував суд щодо земельних спорів, пов'язаних із здійсненням права спадкоємців на викуп земель, що належали свого часу їх предкам, але проданих на сторону. Саме в актах такого роду, і тільки в них, вказується, що владика (як і князь) отримує неустойку в разі порушення ряду. Участь владичних органів в цих спадкових справах в XV в. показує, що домагання церкви на така участь не були безрезультатними і в певних історичних умовах могли перетворитися в визнану правову норму, позначилася в актах.

Складну картину взаємовідносин світської і церковної юрисдикції малюють пам'ятники XII-XIII ст.щодо кримінальних справ - крадіжок, вбивств, побоїв і образ.

Велика Правда фіксує норми права XII-XIII ст. про переслідування за вбивства чоловіків і жінок, членоушкодження, образи чоловіків дією, за крадіжки в різних формах і інші замаху на майно. Тут немає встановлень і норм, що стосуються образи дією жінок, згвалтувань, образи чоловіків і жінок словом і деяких інших справ. Однак всі ці справи з відповідними пенітенціальнимі нормами перераховані в церковних статутах Володимира, Ярослава і Всеволода, а велика їх частина - і в Смоленській статутний грамоті Ростислава 1136 р Одні з цих справ, такі, як зґвалтування, образи жінок дією і словом, належать найбільш раннім текстів цих пам'яток, що належать до XI-XII ст., інші з'являються пізніше, вже в XII і XIII ст. Це відповідність справ, зафіксованих в двох - світської і церковної - групах пам'ятників права Русі XI-XIII ст., Підтверджує існування сфер юрисдикції, що належали двом великим відомствам управління і суду.

Разом з тим існує чимало справ, які дублюються і стикаються в світських і церковних кодексах, виявляючи збіг або більшу близькість в сферах інтересів цих відомств.

Близькість і зіткнення, але не протиріччя світської і церковної юрисдикції виявляються в особливих випадках вбивства, образ дією, крадіжок і пограбувань. Так, в статутах Володимира і Ярослава ведення церковного суду належать вбивства в особливих умовах: в результаті вживання зілля і під час традиційних весільних обрядів-ігор, т. Е. Ті випадки, коли ці вбивства не мали великої соціальної небезпеки для феодального суспільства. У текстах статуту Володимира кінця XII - початку XIII ст. з'являються справи про видах пограбування, не підвідомчих князівської юрисдикції: крадіжка з церкви і пограбування трупів. Нарешті, відомству єпископа належали побиття дітьми батьків, бійки між жінками і деякі інші проступки, також відсутні в світських кодексах, але включені в церковні.

Поряд з цим колом справ, що сполучаються з колом князівської юрисдикції Руської Правди і не суперечать йому, є цілий ряд таких, які прямо дублюються в світських і церковних кодексах і свідчать про існування конфліктів або конкуренції. Це, по-перше, крадіжки продуктів сільського господарства і домашнього промислу, а також одягу, що відносяться в статуті Ярослава до ведення єпископа, в той час як Руська Правда, нечисленний актовий матеріал і пам'ятники кінця XIV-XV ст. одноголосно розглядають всі випадки крадіжки належать світської юрисдикції. По-друге, це підпал двору або току, який віднесений до ведення єпископа в статуті Ярослава, але по інших пам'ятників права належить до відання князівської влади і навіть, судячи за коштами покарання ( «потік і грабіж»), - більш ранній, общинної юрисдикції . По-третє, це викрадення дівчини з метою укладення шлюбу ( «тяжа уволочская»). Останнє правопорушення, згідно з постановами Володимира і Ярослава, належить нероздільної юрисдикції єпископа, в Руській Правді воно зовсім не згадується, але в Смоленській статутний грамоті несподівано віднесено до змішаного суду світської влади (князя або посадника) і єпископа.

Протиріччя показань джерел можуть бути пояснені як різним соціальним значенням правопорушень, так і особливостями виникнення самих пам'ятників. Включення до статуту Ярослава деяких справ про крадіжку і підпал свідчить про прагнення церковної організації взяти участь в розгляді цих справ не тільки як гріхів, порушень етичних принципів, включених в християнське вчення, але і як кримінальних дій, що караються продажем на користь митрополита. При цьому значення названих справ у претензіях церкви на юрисдикцію по-різному.

Крадіжка конопель, льону, жита, полотен і одягу - це найменш небезпечні форми порушення власності. У перераховані об'єкти не входять ні знаряддя праці, і худоба, ні коні, ці порушення не стосуються кордонів земель, вони не супроводжуються відкритим насильством. Не випадково, очевидно, обидві статті в статуті називають порушником не тільки чоловіка, але і жінку: у Великій Правді нічого не говориться про норми процесу і покарання при порушенні власності жінками, в якій мірі поширювалися на них загальні норми цього кодексу. У деяких пізніших обробках статуту Ярослава з'являється вказівка, що мова йде про крадіжку дружиною у свого чоловіка і навпаки, т. Е. Про крадіжку в сім'ї. Очевидно, церковна влада претендувала на юрисдикцію у справах про крадіжки лише в особливих випадках, коли відповідачем виступала жінка або коли об'єктом порушення були предмети споживання, що знаходилися в будинку, причому нерідко ці конфлікти обмежувалися колом сім'ї в моменти її кризового стану.

Інша працювати з підпалом. Стаття про підпал - чужорідне тіло в групі статей статуту Ярослава про шлюб і блуді. Поміщена вона між статтями про блуді з кумою і сестрою і включена до статуту пізніше, ніж інші статті групи, - тоді, коли основний його текст уже склався. Можна датувати поява статті в статуті XII в. часом виникнення церковної земельної власності і вотчинної юрисдикції церкви і пов'язувати її з цією сферою. У подальшій історії текстів статуту стаття про підпал ніколи не опускається, не змінювався віднесення цієї справи до церковного відомству і в північно-східних обробках XIV-XV ст., В яких, як буде показано нижче, простежується обмеження церковної юрисдикції на користь князівської влади з найважливіших кримінальних справах.

Належність змішаного суду справ про порушення християнських форм укладення шлюбу, про «уволоченіі» - особливість Смоленської статутний грамоти, яка не має аналогій в інших пам'ятках XII-XIII ст. Якщо ця норма не результат пізнішої вставки (грамота збереглася в єдиному пізньому списку XVI ст., А розширення світської юрисдикції на традиційні церковні відомства на землях, що входили в XV-XVI ст. До складу Великого князівства Литовського, відомо), то вона відображає місцеві особливості Смоленського князівства, які нелегко пояснити. Можливо, вони пов'язані з пізнім установою місцевої єпископії (1136 г.), слабкістю церковного судового відомства в Смоленській землі в XI - першій половині XII ст., Коли ця земля належала юрисдикції Переславський єпископів, і переходом в зв'язку з цим деяких справ про ліквідацію язичницьких звичаїв до світської влади в особі самого князя або його смоленського намісника - «посадника». В інших частинах Русі, перш за все в Київській землі, з якою пов'язаний походженням статут Володимира, справи про язичницьких формах укладення шлюбу безроздільно належали церковній компетенції.

Вивчення співвідношення юрисдикції світських і церковних відомств в XII-XIII ст. показує, що в процесі розвитку суспільного і державного ладу і зміцнення церковної організації продовжували розширюватися кордону церковної юрисдикції. Поширюючи свою судову владу по країні слідом за княжої владою, давньоруська церква наклала руку на нову велику групу інститутів ранньокласового суспільства, не зустрівши в більшості випадків протидії з боку держави, але об'єктивно допомагаючи державної влади в зміцненні класового феодального ладу. Разом з тим в ряді випадків розширення церковної юрисдикції приходило в зіткнення з княжої юрисдикцією. Результатом цього були вимушені компроміси, що виражалися в установу змішаного суду по окремих справах в Смоленську, в прагненні зберегти суд нижчої інстанції по деяких справах про крадіжки і про спадщину в церковній компетенції і в фіксації цієї конкуренції відомств не тільки в полемічних пам'ятниках, а й в актах .

Умови державного життя на Русі в XII- XIII ст.- існування єдиної централізованої церковної організації з центром у традиційному Києві, певне політичне єдність давньоруських князівств, спільно наследовавших землі Давньоруської держави і структуру влади на них, тісні політичні зв'язки князівств і ряд інших факторів, - незважаючи на феодальну роздробленість, сприяли тому, що напрямок еволюції церковної юрисдикції в різних частинах Русі в XII-XIII ст. при окремих нюансах типу смоленського було відносно єдиним.

Ця єдність в деяких сферах простежується і в наступний період розвитку державної організації - в XIV в. Така відомча приналежність деяких міських інститутів, пов'язаних з юрисдикцією єпископа, зокрема служби мір і ваг.

Спостереження за правильністю мір і ваг і зберігання еталонів заходів вперше в пам'ятках староруського права з'являється на рубежі XII-XIII або на початку XIII в. в архетипі Синодальної-Волинської групи редакцій південного, київського, походження. Ні в текстах статуту Володимира XII в., Ні в Смоленській статутний грамоті 1136 року про цю службу нічого не говориться. Тексти статуту Володимира відносять контроль за заходами і вагами до компетенції єпископа, про зберігання їх еталонів в кафедральному смоленському соборі говорить і договір Смоленська з Ригою 1229 р Залишилося мало відомостей для того, щоб судити, чи виникла служба мір і ваг на Русі відразу як церковне установа або перейшла у відання епископий і кафедральних храмів від якихось інших, княжих або міської влади [Щапов, 101-102].

Еволюція приналежності цієї служби дуже показова. Існують свідоцтва про відомчої приналежності міських міряв на двох далеко віддалених один від одного територіях Русі: в Новгороді в кінці XIII і початку XIV в. і в Турові і Пінську в середині XIV ст. Обидва вони показують втрату єпископ монопольного права експлуатації міських міряв і перехід більшої частини цих прав до інших відомств. Так, в Новгороді, судячи з церковним статутом князя Всеволода, розвиває норми статуту Володимира в нових умовах республіканського Новгорода XIII-XIV ст., Торгові ваги і мірила номінально продовжують належати єпископу, який несе за них відповідальність "в день великого суду». Фактично ж, судячи з порядку розділу конфіскованого майна порушника правильних заходів, це відомство належить поряд зі «святою Софією» ще двом республіканським організаціям - купецького «Иванскому сту» і новгородським сотским [Пам'ятники, 164]. Тут епископия, що грала в республіканському управлінні важливу роль, зберегла номінальну відповідальність за цю службу, але втратила дві третини реальних доходів від її експлуатації.

В іншій частині Русі, в Турово-Пінської землі, до часу включення її до складу Великого князівства Литовського в середині XIV ст. місцевий єпископ зберіг лише право на отримання невеликої частки (1/26) мит при користуванні заходами і вагами протягом двох тижнів на рік 16. До кого перейшли протягом XIII-XIV ст. юрисдикція і основні доходи, пов'язані з цим відомством, вказівок немає. Це могли бути представники міської адміністрації, наприклад турівські старости, які значно пізніше, в XVII ст., Порушували права єпископа на його доходи, або князівські чиновники, оскільки князь в XIV в. володів правами на інші міські доходи, наприклад на надходження з корчем.

Особливості еволюції цього відомства в XIV в. в Північно-Східній Русі не відображені джерелами. Однак більш пізні свідоцтва середини XVI ст., Що говорять про приналежність міських міряв до ведення царських чиновників, дозволяють вважати, що основний напрямок у розвитку інституту було таким же.

Значно більше розходяться шляху еволюції співвідношення світської і церковної юрисдикції в різних частих Русі XIV в. в інших сферах. Простежимо цю еволюцію за трьома основними регіонами: в Новгородській, землі, в Північно-Східній і Південно-Західної Русі.

Перерозподіл адміністративних і судових функцій світських і церковних відомств в Новгороді в XIII - XIV ст. було викликано республіканським ладом Новгородського держави, в якому церковні організації становили важливу і невід'ємну частину. Це були новгородський владика, що виконував найважливіші державні функції, організація чорного духовенства на чолі з архімандритом новгородським, організація новгородських соборів. Для Новгородської республіки, більш ніж для будь-яких інших феодальних держав, було характерно зрощування світської і церковної адміністрацій та злиття мирських і конфесійних функцій в руках деяких церковних інституцій.

Важливим в цьому плані є розширення юрисдикції новгородського владики на справи, які пов'язані з традиційними функціями і інтересами церковних організацій.Можна виділити кілька сфер суспільного життя Новгорода, які в XIII-XIV ст. переходять у відання владики. Такі зовнішньополітичні відомства республіки, активну участь владики в регулюванні державних відносин з іншими країнами та російськими князями, що знайшло відображення в утвердженні єпископом договорів, а потім і в укладанні договорів від його імені разом з іншими вищими представниками республіки. Далі - це вторгнення кафедри в особі самого владики і владичних намісників в широку сферу суду у цивільних справах, раніше ніколи не належала церкві.

Про ці нові функції владики останнім часом зібрані значні і цікаві, хоча і суперечливі свідчення. Велика частина їх відноситься до XV ст., Але формування та зміцнення тих же явищ належать більш раннього часу. Такі пряма вказівка ​​на посередницький суд владики Олексія в світському земельному спорі 60-80-х років XIV ст. і цілий ряд непрямих даних: поява в третій чверті XIII в. або не пізніше рубежу XIII і XIV ст. [Янін, 58] серії анонімних печаток новгородських архієпископів, якими затверджувалися документи, очевидно, від імені цієї фінансової інституції; виникнення в 30-х роках XIV ст. нових функцій новгородського намісництва - затвердження актів поземельних відносин [Янін, 87].

Розширення владичной юрисдикції на світський суд показує також Новгородська редакція статуту Володимира, що збереглася в списках середини XIV в. і пізніших, але що датується XIII ст., швидше за останньою його чвертю [Щапов. 45]. Тут серед додатків до стародавнього тексту статуту XII в. знаходяться розпорядження (також, природно, від імені князя Володимира) не судити церковні суди без владичного намісника і ділити судові мита між князем і церквою. В дещо пізнішій обробці цієї редакції, Крестінінском ізвод, який можна віднести до першої половини XIV ст., Ці вимоги церковного відомства, вкладені в уста князя Володимира, звучать більш виразно: «не судити наших (т. Е. Княжих) судів без судді Владичня »,« із судів з міських давати дев'ять частин князю, а десята частина святої церкви ». Тут міститься пряма вимога ділити княжий і торговий суди з владикою, виробляти їх в присутності владичного намісника.

Нарешті, новою сферою юрисдикції владичного відомства стали управління і суд від імені Новгорода на деяких територіях Новгородської землі, які здійснювалися Владична намісниками. Таке Ладозьке Владична намісництво, функционировавшее в останній чверті XIII в., Новоторжского в XIV в. і Двінське, який сформувався тільки до XV в. [Янін, 51-87].

У Північно-Східної Русі в XIV ст. основні сфери церковної юрисдикції, зафіксовані в джерелах XII-XIII ст., залишаються незмінними. Перенесення на рубежі XIII і XIV ст. в Північно-Східну Русь митрополичої кафедри сприяв зміцненню церковної організації і збільшення її ролі в початок процесу складання централізованої держави. Дроблення єпархій і виникнення нових епископий в XIV в. майже призупинилися. В кінці XIV ст. на частини Пермської землі, захопленої місіонером Стефаном, була заснована нова єпархія. Єпископ Стефан Пермський став своєрідним намісником московського великого князя, що об'єднував у своїх руках світські та церковні функції управління і суду. Пам'ятником цій широкій юрисдикції пермських єпископів можна вважати так зване «Правосуддя митрополичье».

У взаємовідносинах світських і церковних властей в Північно-Східній Русі в XIV ст. можна простежити тенденції до обмеження судових прав церкви за деякими найбільш важливим і небезпечним злочинам: душогубства і татьбе, а також згвалтування. Ці тенденції є частиною більш широкого процесу посилення влади великих князів, що йшов на різних територіях Русі напередодні складання Російського централізованого держави. Вони вперше проявилися у взаєминах між московським великим князем і монастирем в 1330-х роках, коли справи про татьбе, розбої і душогубство в належному московської адміністрації місті Волоку були вилучені з судового імунітету Юр'єва монастиря і передані князівському суду. Поступовий перехід кримінальних справ в вотчинах місцевих феодалів до місцевих і московським князям відбувається, судячи зі збережених грамотам, в процесі зміцнення нової держави в XV-XVI ст.

У XIV і XV ст. приходить кінець тим судовим правам єпископів, які існували протягом кількох століть феодальної роздробленості країни. В обробці статуту Ярослава, відомої під назвою Короткої його редакції, традиційні статті про крадіжку продуктів сільського господарства і одягу, про конфлікти під час весільних та інших ігор отримують важливі доповнення, які проголошують, що «вина», т. Е. Штраф, які належать їм влади, платиться "не тільки владиці, а владиці і князю« на поли », а віра за убитого в весільних боях - не тільки владиці, а князю і владиці також« на поли »30. Коротка редакція статуту разом з іншими пам'ятниками російського церковного права має в рукописах підтвердження великого князя Вас лія і митрополита Кипріяна 1402 року і належить часу до цієї дати, т. е. XIV в. На підставі аналізу всього комплексу статей її можна датувати серединою XIV ст.

Подібне ж обмеження на користь князівської влади відчуває церковна юрисдикція і по такій справі, як згвалтування. Анонімна статутна запис північно-східного походження, відома під назвою «Ряд і суд перших князів», яка може бути віднесена також до XIV ст., Традиційно включає «пошібаніі» в число «церковних знарядь», т. Е. Справ. Однак деякі списки XV-XVI ст. містять важливу вставку «а з князем на підлоги» ( «пошібаніі»), яка говорить про часткову відмови від юрисдикції у цій справі на користь князівської влади. Таким чином, у другій половині XIV і в XV ст. відбуваються важливі зміни в співвідношенні юрисдикції церковної і світської влад, князівської, влади, які полягають у появі контролю з боку останньої за єпископським судом по найбільш небезпечним кримінальним злочинам.

Особливим шляхом йшов розвиток церковної юрисдикції на південно-західних землях Русі, включених в XIV в. до складу сусідніх держав - Польського і Литовського. Посилення феодальної роздробленості на цих землях і зростання фактичної влади світських феодалів супроводжувалися ослабленням церковної організації і нерідко випаданням цілих її ланок - як вищих органів церковного управління, єпископів і митрополитів, так і нижчих - священиків. Про ці явища говорять джерела більш пізнього часу - XV ст., Але початок їх відноситься до XIV ст. Перенесення митрополії до Володимира-на-Клязьмі, а потім до Москви зробив митрополитів політичними діячами обмеженою, хоча і великої частини Русі, де йшов процес формування нової держави. Спроби організації митрополичих кафедр на західних землях Русі були малоуспішні, хоча і робилися неодноразово. У Галицькій Русі місцевими князями, а потім польським королем митрополія протягом XIV ст. створювалася три рази, а на білоруських землях литовськими великими князями - два рази. Значення цих спроб на початку XIV ст. і в більш пізній час було різним, а співвідношення політичних сил у Східній Європі не сприяло тривалому функціонуванню митрополичих кафедр, що призводило до ліквідації церковної організації на деяких територіях Русі. Коли 1371 р в Галичі в четвертий раз була відновлена ​​митрополича кафедра, всі чотири підвідомчі їй єпархії - Холмська, Турівська, Перемишльська і Володимирська - не мали єпископів і новий митрополит Антоній повинен був одночасно виконувати їх обов'язки. Зміни в співвідношенні світської я церковної юрисдикції в бік звуження останньої в таких умовах були неминучі.

Це звуження можна простежити в різних сферах. В одній з пізніх обробок статуту Володимира кінця XIV - початку XV ст., Яку можна пов'язати з територією Великого князівства Литовського, в списку церковних людей, підвідомчих суду єпископа, зникають такі традиційні для давньоруського права об'єкти, як поп і попадя. Це є відображенням переходу юрисдикції над причетом ктиторських церков до князів і бояр, відомого по пам'ятниках права Великого князівства Литовського. Вони малюють такий стан церковної організації в державі, коли єпископи підпорядковувалися влади митрополита, чому сприяли світські феодали, також не визнавали ніякої його юрисдикції, світські власники церков, що містили їх на свої кошти, не зважали нормами діяльності церковної організації, здійснювали суд над священиками , самі ставили їх в свої церкви, а то і виконували їх функції. Суд у справах про шлюби і розлучення перебував у віданні світських феодалів, а сама форма укладення шлюбів була мало пов'язана з церковними нормами, що дало дослідникам можливість говорити про світський характер шлюбного права на білоруських землях Великого князівства Литовського в XV-XVI ст.

Виниклий в цих умовах в першій чверті XV ст. полемічний пам'ятник, званий «сувої Ярославлем», мав на меті відновити розпалася церковну організацію і зробити її однією з ланок феодального держави. Він прагнув закріпити в церковному відомстві .Суд тільки по трьох справах з усього того, що колись йому належало: розлучення, блуд і еретичество. При цьому у справах про розлучення для суду над феодалами, що володіли нерідко більшу владу, ніж єпископ і митрополит, в «Свиті» обумовлено існування другої, великокнязівської інстанції.

Вивчення сфер церковної юрисдикції та їх еволюції на Русі в XII-XIV ст. дозволяє глибше зрозуміти загальні риси розвитку давньоруських земель в період феодальної роздробленості, причини особливостей в їх політичному та державному ладі.


література

1. Веселовський С.Б. Феодальне землеволодіння в Північно-Східній Русі. т. 1. - М., 1947.

2. Попі А. Установча грамота смоленської єпископії // Археографічної щорічник за 1965 р. М., - +1966.

3. Янін В.Л. Актові друку Стародавньої Русі X- XV вв. т. ІІ. - М., 1970.

4. Голубинський Є.Є. Історія російської церкви, т. 1. - М., 1901.

5. Щапов Я.М. Княжі статути і церква в Стародавній Русі. - М., 1972.

6. Володимирський-Буданов М.Ф. Хрестоматія з історії російського права, вип. 1. - К., 1908.

7. Пресняков А.Є. Лекції з російської історії, т. 1. - М., 1938.

8. Пам'ятки російського права, вип. 2. Упоряд. А.А. Зімін. - М., 1953.