Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Стародавній Єгипет 4

Скачати 75.33 Kb.
Дата конвертації 23.08.2018
Розмір 75.33 Kb.
Тип реферат

ЗМІСТ

ВСТУП................................................

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ В

РІЗНІ ПЕРІОДИ СВОГО ІСНУВАННЯ

1.1 Період Раннього царства ........................

1.2 Період Стародавнього царства .......................

1.3 Період Середнього царства .......................

1.4 Період Нового царства .........................

ГЛАВА II. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

2.1 Царська влада ................................

2.2 Місцеве управління ............................

2.3 Організація суду ..............................

ГЛАВА III. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОГО ТОВАРИСТВА ....................

3.1 Древнє царство ...............................

3.2 Середнє царство ...............................

3.3 Нове царство .................................

ГЛАВА IV. Основні риси ПРАВА ..........................

ВИСНОВОК ...............................................

Список використаних джерел .........................

.

- 3 -

2ВВЕДЕНІЕ

Поняття Схід в історичній науці використовується не стільки

як географічне, скільки як історико-культурне, цівілізаціон-

ве. Тут вперше в історії розвитку людського суспільства сложі-

лись ті соціальні і політичні інститути, держава, право,

світові релігії, які і породили з часу виникнення антіч-

них держав (Стародавньої Греції та Риму) в I тисячолітті до н.е. ди

хотомію Схід - Захід.

Єгипет нарівні з Шумером - найдавніший в світі осередок людської

культури.

Культура давньоєгипетського суспільства, який намагався першим разре-

шити в дії проблему соціальної справедливості і гуманності,

який поклав початок матеріалістичному світогляду наглядом

над мозком, який підготував створення алфавіту, який створив великі

цінності в галузі мистецтва, літератури і науки, повинна бути приз-

нанной народами наступних історичних епох.

Культури Індії, Китаю та інших країн стародавнього Сходу виникли,

звичайно, незалежно від культур Єгипту та Шумеру, але їх возникно-

вение відноситься до пізніших часів. Витоки сучасної миро

виття культури сходять в значній мірі до греко-римського світу, а

останній, в свою чергу, був спадкоємцем культури стародавнього Восто-

ка, в створенні якої стародавній Єгипет грав величезну роль.

Тому цілком зрозумілий інтерес всієї світової науки до цих двох

країнам. Ще Геродот присвятив другу книгу свого великого праці

Єгипту, де велику увагу приділив політичної історії. стародавні

вчені: Діодор, Страбон, Плутарх Херонейской, Манефон описали в

своїх роботах єгипетське держава, його історію, самобутню

культуру і релігію. А розшифрувати давньоєгипетські написи уда-

лось лише на початку 19 століття французькому філологу Ф. Шампольону.

Тому зовсім молодий можна назвати науку єгиптології, основан-

ву на першоджерелах. Зусиллями зарубіжних дослідників Леп-

Сіусі, Бругша, Марріета, Масперо, де-Моргана, Навілль, Петрі,

Рейснера, Зете, Ферта, Генна, Лауера, Жакье і мн. ін. музеї світу

поповнювалися фактичними матеріалами - цінними пам'ятками пісьме-

нности і виробами ремісників, ритуальної атрибутикою і саргофа-

ками фараонів Давнього Єгипту. Цінний внесок у єгиптології рус-

- 4 -

ські і радянські вчені: А.С.Норов, Т.Н.Грановский, О.Прахов,

Б.А.Тураєв, В. С.Голеніщев, В. В.Струве, В.І. Авдиев, І.С. Кац-

нельсон, І.М.Лурье. Але в історіографії стародавнього Єгипту проблема

виникнення держави взагалі не займає самостійного місця.

Дослідники Петрі, де-Морган, Зете, стверджують, що "монар-

хия "була превнесена ззовні, як етнічної особливості ка

ких-то завойовників долини Нілу. А так як археологічні відкриття

20 в. зробили очевидним генетичну єдність культури і расового

типу "додинастического" і "династичного" Єгипту, то ці вчені

стали носити момент цього завоювання і культурних взаємодій, в

внаслідок яких нібито виникла "монархія", до незапам'ятних време-

нам неолітичного періоду.

Інші, як, наприклад, Ед. Мейер, Брестед, Тураєв, визнають

самобутність розвитку давньоєгипетської культури стверджують, що го-

сударство існувало в Єгипті вже задовго до "історичного вре-

мени ".

Виключне місце в історіографії питання про розвиток дер-

дарства в Єгипті займає робота А.Море, написана в сотруднічест-

ве з Дави. На противагу Масперо, Ед. Майеру і Зете, Море

спеціально ставить питання про виникнення держави, вважаючи, що

воно з'явилося в результаті процесу соціального розвитку родового

( "Кланового", за висловом автора) ладу. Але, що стосується характе-

ристики соціальної структури цього суспільства, причин походження і

шляхів розвитку держави Море не розкриває.

Наукове вирішення проблеми походження держави було да-

але Марксом і Енгельсом. Вони вперше дали науковий аналіз природи

стародавнього держави, його особливостей, обумовлених еко-

номического ладом давньосхідних товариств.

Спеціально питання про походження держави в стародавньому Єгипті

зачіпається в роботі В.І.Авдіева "Сільська громада і штучне

зрошення в стародавньому Єгипті ", в якій було досліджено питання про сох-

пораненні в системі державного апарату часу Стародавнього царс-

тва інститутів, висхідних до родового ладу.

Н.Постовская в своїй статті "Початкова стадія розвитку дер-

дарчого апарату в стародавньому Єгипті ", аналізує формування

державного апарату в стародавньому Єгипті в період архаїки на ос-

нованіі джерел, сучасних цього періоду.

Безліч статей І.М.Лурье присвячені давньоєгипетському законо-

- 5 -

ства. Наприклад, його робота "Юридичні документи по социаль-

но-економічної історії Єгипту в період Нового царства ". Тут

вчений публікує джерела - юридичні документи Нового царства,

причому переклади всіх джерел в статті, забезпечені посиланнями на їх

видання та переклад (в тих випадках, якщо він вже був будь-ким зроблений).

Або робота того ж автора "До історії давньоєгипетського законодавчих

тва часу Нового царства "встановлює факт існування

давньоєгипетського законодавства, розбирає значення термінів,

позначають слова "закони", "накази", "декрети", стосується питання

про значення клятви в судочинстві, робить спробу відновити

деякі норми давньоєгипетського законодавства, нарешті, цілком

справедливо вказує на той вплив, який це законодавство

зробило на пізніший грецький. Наступна робота І.М.Лурье "хра-

мовий суд в стародавньому Єгипті за часів Нового царства "вивчає воп-

ріс храмового суду, незалежно від світського.

Курсова робота спирається на роботи В.І.Авдіева, Г.М.Бон-

гард-Левіна, І.М.Лурье, Н.М.Постовской, З.М.Черниловский.

Завданням курсової роботи є виявлення і аналіз теоретичного

чеських джерел з проблеми виникнення і розвитку древнеегі-

петскій держави.

Мета курсової роботи:

1. Виявити особливості становлення і розвитку державності в

різні періоди давньоєгипетської історії;

2. Вивчити форму державного управління з її гілками влади;

3. Визначити соціальну структуру давньоєгипетського суспільства;

4. Розглянути основні риси права в Стародавньому Єгипті.

Для досягнення мети курсової роботи я використовувала історико

правовий метод.

Методологічною основою моєї курсової роботи послужили роботи

декількох вищеперелічених вчених: монографії, статті з сборні-

ков, журнальні статті, навчальна література.

Перша глава курсової роботи присвячена становленню государс-

тва стародавнього Єгипту в різні періоди свого розвитку (в період ран-

нього царства, період Стародавнього царства, період Середнього царства і в

період Нового царства). Другий розділ розглядає державний

лад Стародавнього Єгипту, а конкретно царську владу, місцеве управле-

ня і організацію суду. Третя глава вивчає соціальну структуру

суспільства. Основними рисами давньоєгипетського права присвячена четвер-

- 6 -

тая глава.

2 Глава 0 2I

1СТАНОВЛЕНІЕ ДЕРЖАВИ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

1В РІЗНІ ПЕРІОДИ СВОГО ІСНУВАННЯ

Історія Стародавнього Єгипту поділяється на ряд періодів:

Період Раннього царства (3100-2800 рр. До н.е.), або період царс-

твование перших трьох династій єгипетських фараонів;

Період Стародавнього, або Старого, царства (близько 2800-2250 рр. До

н.е.), в який включається час царювання III - VI династії;

Період Середнього царства (близько 2250-1700 рр. До н.е.) - час

царювання XI-XII династій;

Період Нового царства (близько 1575-1087 рр. До н.е.) - час царс-

твование XVIII-XX династій єгипетських фараонів. (8.С.293)

11.1. Період Раннього царства:

Єгипетський народ, як і багато інших давньосхідні народи,

поступово склався на основі схрещення цілого ряду різних пле

мен Північної і Східної Африки. Стародавні єгиптяни були народом, на-

селян долину і дельту Нілу з глибокої доісторичної давнини.

Давньоєгипетський мову, що виник ще в період первіснообщинного

ладу, продовжував існувати протягом всієї рабовласницької епо

хи (1.С.135).

У міру зникнення рослинності в Північній Африці і прев-

рощення її в область майже суцільних пустель населення накопичувалось

в оазисах і поступово спускалося в долини річок. кочові мисливські

племена стали осідати в дельті і в долині Нілу, поступово переходячи

до осілого землеробства. Сприятливі умови оазисного природи спо

собствовать подальшому розвитку господарського життя. населення оа-

зисів займалося полюванням і рибальством, розводило худобу і возделива-

ло ячмінь і полбу. Вони вміли полірувати тверді породи каменю,

робили з каменю сокири, тесла і наконечники стріл.

Поряд із землеробством в архаїчну епоху розвиваються різні

ремесла. Одним з найдавніших видів ремесла, які мають широке

поширення і досягли високої технічної досконалості, б-

ла обробка каменю.

Однак в цей період все господарство міцно зберігає свій древ-

- 7 -

ний натуральний характер. Всі повинності носили натуральний харак-

тер (1.С.141).

В епоху Раннього царства населення Єгипту жило окремими общі-

нами, на чолі яких стояли громадські ради і старійшини. спершу

громади, а потім державна влада беруть на себе функцію созда-

ня збереження в порядку і постійного розширення іригаційної

мережі.

Найдавніша царська влада виникає в кінці архаїчної епохи,

коли племінний вождь перетворюється в царя. На території Єгипту

поступово утворюються найдавніші держави, які постійно ве-

дуть між собою боротьбу за панування в країні. На чолі цих дер-

дарств стояли царі, яких жерці проголошували богами.

Щорічні періодичні розливи Нілу ставили людей перед необ-

ходимостью рівномірного розподілу надлишкових вод повені по

всій країні.Всі сільськогосподарське виробництво Єгипту було

пов'язане з щорічними розливами Нілу, з дуже раннім будівництвом

іригаційних споруд, на яких і став вперше використовуватися

працю рабів-військовополонених.

11.2. Період Стародавнього царства:

Період Стародавнього царства - це час освіти в Єгипті пер-

вого централізованого рабовласницького держави, час першо-

го значного розквіту економіки, культури і військово-політичної

мощі Єгипту. Єгипетські царі, прагнучи до захоплення видобутку, головним про-

разом худоби і рабів, і до завоювання територій, багатих рудою, на-

чали проникати на Синайський півострів і в Північну Нубію (8.С.301).

У період Стародавнього царства поряд з розширюється землеробством

зберігають своє господарське значення рибальство і полювання. поряд

зі скотарством господарське значення має і птахівництво. зна-

ве розвитку досягли ремесла, зокрема обробка дерева,

каменю, металу, глини, папірусу, вироблення шкіри. У цей період особливе

значення отримує металургія. Кам'яні знаряддя все більше витесня-

ються металевими, в першу чергу мідними.

Основною господарською та громадської осередком в Стародавньому царс-

тве залишалася сільська громада. Існували й особливі громадські з-

вети, колишні органами судової, господарської та адміністративної

влади на місцях (1.С.141)

Єгипетські фараони-царі, завойовуючи сусідні області, стрім-

лись до внутрішнього зміцнення держави. Визнанням сили

- 8 -

централізованої держави є піраміди, побудовані фарао-

нами III-IV династій (4.С.39).

Інтенсивно розвивається поливне землеробство сприяє з-

циальному розшарування, виділення управлінської верхівки на чолі з

первосвящениками-жерцями вже в першій половині IV тисячоліття до

н.е.

Древнє царство змінюється часом занепаду Єгипту. помітно усі-

ється місцева рабовласницька знать, яка зміцнюється в від-

слушних областях (номах). Процес ослаблення центру та посилення

місцевої знаті призводить до розпаду Єгипту на окремі області - ті

древні номи, з яких колись склалося єдине Єгипетське го-

сударство.

11.3. Період Середнього царства:

Розпад Єгипту на окремі номи погрожував загибеллю єгипетського

державі. Ослаблення центральної влади призвело до припинення

завойовницькоїполітики і зовнішньої торгівлі, таких необхідних для

розвитку рабовласницького господарства. В умовах занепаду єдиної го-

жавного стала поступово руйнуватися зрошувальна мережа, що

сильно шкодило сільському господарству. Для подальшого розвитку рабів-

ладельческого господарства необхідно було політичне возз'єднання

країни. Природно, що в найбільш значних областях Єгипту

починається боротьба за відновлення державної єдності. наи-

більшими об'єднавчими центрами були на півночі Гераклео-

поль, а на півдні - Фіви. Остаточну перемогу в цій боротьбі здобув

фиванский цар Ментухотеп I, що відновив єдине Єгипетське дер-

дарства.

Об'єднання всього Єгипту в сильну державу супроводжувалося

значним розвитком рабовласницького господарства, в якому пре

володіє місце займало сільське господарство. На загальне зростання еко-

міки в цю епоху вказує розвиток водного і сухопутного транспор-

та, зростання міст і розширення торгівлі, як внутрішньої, так і зовніш-

ній. Розвиток військової політики призвело до виникнення зачатків

особливої ​​великодержавної теорії.

Об'єднання Єгипту фиванскими фараонами похитнуло могутність

номовой знаті, особливо посилилася протягом попереднього смут-

ного часу. Однак номархи ще зберігали в своїх руках більшу

реальну владу.

Прагнучи до об'єднання держави і до зміцнення центральної

- 9 -

влади, фараони намагаються ввести в рамки майже необмежену владу

номархов, замінюючи старих, незалежних правителів областей новими,

підлеглими царської влади.

В кінці Середнього царства, в XVIII в. до н.е., в Єгипет вторга-

ються іноземні азіатські племена - гіксоси. Вторгнення до Єгипту гік-

Сосова і завоювання ними його північній частині було досить тривалим

процесом обумовленим внутрішньою слабкістю Єгипту, його розпадом

на ряд дрібних самостійних князівств, серед яких виділялися

Фіви (1.С.180).

11.4. Період Нового царства:

Остаточну перемогу над гиксосами здобув один з наступних

фиванских царів - Яхмос I, який вважається засновником XVIII фи-

ванской династії.

Зображення, збережені на стінах гробниць, і написи гово-

рят про подальший розвиток господарського життя об'єднаного Єгипту.

У номах процвітають як сільське господарство, так і ремесла. примітив-

ве скотарство перетворюється в більш організоване жівотноводс-

тво. Розвиток продуктивних сил привело до розширення внутрішньої

і зовнішньої торгівлі. В силу переважання натурального господарства тор-

Гауліт зберігала свій древній мінової характер. Однак все більше

значення набувають товарні еквіваленти вартості, зокрема

метали, які поступово перетворюються в вагові металеві

гроші примітивного типу, ще повністю не втратили свого товар-

ного значення.

Розвиток сільського господарства і ремесел, постійна потреба

в сировині, в рабів, необхідність подальшого розширення зовнішньої тор-

говли були основними причинами грабіжницьких загарбницьких воєн,

які відновили фараони XVIII династії. Єгипет Нового царства

- перша в історії світова імперія, величезна різноплемінне дер-

дарства, створене шляхом завоювань сусідніх народів. До його складу

увійшли Нубія, Лівія, Палестина, Сирія і інші багаті природними

ресурсами області. В кінці Нового царства Єгипет занепадає,

стає здобиччю завойовників, спочатку персів, потім римлян,

які включили його до складу Римської імперії в 30 м до н.е. (1.С.199)

2 Глава II

1ГОСУДАРСТВЕННИЙ СТРОЙ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

- 10 -

Давньоєгипетську державу було централізованим майже на

всіх етапах свого розвитку, за винятком нетривалих пери

одов розпаду (7.С.19).

Аналіз поховального інвентарю некрополів, що відносяться до вре-

мени I-II династій, свідчить про наявність в цьому суспільстві рез

кого майнової нерівності; в той час як поховання рядових

єгиптян є простими ями з мізерним похоронним ін-

інвентарю. Пам'ятники цього періоду дають точні відомості про наявність

одного з видів рабства - рабства військовополонених.

У написах часу I-II династій ми зустрічаємо ряд назв ве-

відомств і посад державного апарату, які свідчать про

існування влади, відокремленої від народу. Такі назви "сокро-

віщніца "," зберігач друку відомства збору данини Півночі ", начальні-

ки відомства іригаційного управління, відомство продовольчо

го постачання і писар цього відомства, відомство управління муко-

Мольн і керуючий борошномельні, начальник відомства по відгодівлі

биків, хранитель друку для щоденного таврування худоби, різник,

віноградодавільні окремих областей і спеціально царського дому,

"Сехедж" винного льоху, наглядач за обробітком царських са

дов при Червоному будинку.

Згадка про посади писаря свідчить про існування

відомств обліку - органів, характерних для державної организа-

ції і чужих родового ладу. Вже за часів I династії писарі зані-

малі високе положення в системі державного управління.

Всі вище перераховані назви відомств і посад свиде-

ність про існування спеціальних органів збору данини, тобто про

існування апарату, який здійснював головну функцію деятельнос-

ти держави: функцію експлуатації більшості населення країни.

Таким чином, на підставі вивчення джерел, дослідники

констатують факт існування держави в період I-II династій.

Причому протягом I-II династій система державного управ

лення безперервно змінювалася.

Для найдавніших стадій процесу становлення державного

апарату в Стародавньому Єгипті характерне пристосування старовинних инс-

титут родової організації до нових завдань. Сам інститут царської

влади носить на собі яскравий відбиток свого походження з інсти-

тута влади племінного вождя. Саме до цього інституту сходить

- 11 -

верховне право царя на всю землю країни і на розподіл пріба-

вочной праці її населення, що відбилося в таких назвах відомств

державного апарату, як перераховані вище відомства збору і

розподілу продуктів і відомства безпосереднього управління

галузями господарства країни. Це верховне право царя являє

собою пристосування права вищого єдності родо-племінного коллек-

тива, що виконується в особі вождя, до потреб експлуатації ос

новной маси населення з боку можновладців. економічно держ-

подстве клас за допомогою держави "стає також воістину

панівним класом і здобуває таким чином нові засоби

для придушення і експлуатації пригнобленого класу ", - як пише Ен

гельс. Додаткова праця колективу, що призначався спочатку

для накопичення загального запасу і для покриття витрат колективу,

тобто для війни, богослужіння і т.д., розподіляється тепер серед

осіб правлячого класу. Про це свідчить, наприклад, той факт,

що поховальний інвентар в гробницях високопоставлених осіб запе-

чативался печатками з ім'ям царя, отже, все забезпечення

цих осіб йшло з урядових складів.

Вивчення архаїчних написів привело дослідників до ряду

висновків:

По-перше, що в період I і II династій система дер-

ного управління знаходиться в процесі безперервного зміни.

По-друге, що в цей період державний апарат проходить

тільки початкову стадію становлення. становлення державного

апарату йде невпевненим, вагається кроком: спочатку немає

взагалі ніяких посад і відомств і все управління державою

здійснюється, з одного боку, руками старих посадових осіб ро-

доплеменной ладу (наприклад, племінних посадових осіб по управле-

нию ирригацией і воєначальників), а з іншого боку, руками приб

Ліжень царя, які складають на перших порах тільки конгломе-

рат виконавців волі царя без певних, твердо фіксованих

функцій. Лише поступово з'являються назви посад, що відображають

обов'язки даної особи, система підпорядкування, система диференціювання

ації відомств за територіальним принципом і по галузях господарства.

При цьому ще майже відсутня принципова відмінність між служ-

бами царського палацу і відомствами державного управління. та-

дещо розвиток державного управління призводить до виникнення

надзвичайно громіздкого, незграбного апарату влади, який роз-

- 12 -

тет, як снігова куля. Укрупнення відомств, розвиток системи їх з-

підпорядкування становить вже наступний етап розвитку державного

апарату, який в період архаїки ще навіть і не почався.

По-третє, послідовно-хронологічний вивчення архаічес-

ких написів показує нам, що процес становлення дер-

ного апарату йде шляхом перетворення органів родового ладу і

поступового витіснення їх новими органами справжньою дер-

ної влади, причому характерну особливість цього процесу в Стародавньому

Єгипті становить переважання тенденцій перетворення, пріспособ-

лення органів родового ладу до нових завдань класового суспільства

над тенденцією створення нових органів, яке йде повільним тем-

пом. Причиною цього явища був застійний, консервативний характер

економіки Єгипту, який зумовив виникнення деспотичної форми

держави (15.С.233).

12.1. царська влада

Починаючи з III династії відбувається зміцнення могутності фарао-

на, який тепер не тільки обожествлялся, але вважався рівним бо-

гам. Логічним наслідком змін у єгипетській теології стано

вітся скрупульозна розробка ритуалу поклоніння богу-фараону,

будівництво гігантських пірамід на місцях їхніх поховань.

Тепер остаточно оформляється державна влада у вигляді

своєрідною давньосхідної деспотії. Її відмінними рисами

є централізація управління, використання аристократичного

чиновництва і зміцнення авторитету фараона за допомогою религиоз-

ної ідеології (7.С.21).

У цю епоху оформляються найдавніші органи влади: відомство

громадських робіт, найдавніший суд, фінансово-податкові та військове

відомства.

На чолі всього бюрократичного управління державою стояв

верховний чиновник, помічник царя з управління країною, об'едіняв-

ший в своїх руках вищу адміністративну, військову і судову

влада. Цей високий пост, особливо за фараонів IV династії, звичайні-

але займав син царя, що сприяло посиленню централізованої

деспотії (1.С.155).

Найбільшої могутності влада фараонів досягає в Новому царс-

тве, коли остаточно затверджується заснована на військовій силі і

численному бюрократичному апараті імперська влада центру,

повністю підкорив собі управління великою територією.

- 13 -

Накази фараона неухильно дотримувалися, він був головним за-

конодателем і суддею, призначав усіх вищих чиновників. вважалося,

що від фараона-бога залежали врожай, справедливість в державі і

його безпеку. Всякий соціальний протест проти царя - преступ-

ня проти релігії. Фараона, як носію вищої державної

влади, належало верховне право на земельний фонд. Він міг жа

лову землю разом з державними рабами знаті, чиновникам,

жерцям, майстрам. Жалував він і титули.

Влада фараона вже в Древньому царстві передавалася по наследс-

тву (принаймні за часів царювання тієї або іншої династії).

Але династії, як відомо, часто змінювалися, деякі фараони царс-

твовала, особливо в період смут, три-чотири роки, що знаходило оп-

равданіе в єгипетській теології, в уявленнях єгиптян про владу.

Згідно з цими уявленнями божественності фараона було недоста-

точно, щоб народити нового фараона-бога. У єдиного родівшего-

ся дитини разом з насінням батька-бога повинен увійти бог, божествен-

ве царське початок. В іншому випадку всі інші діти фараона

були б іпостассю бога-творця, а при безлічі дружин і наложниць у фа-

раон їх було б надто багато.

Царське Богосинівство як унікальна якість правлячого

монарха не передавалася безпосередньо у спадок. воно могло

бути передано, "увійти" в будь-яку жінку, яка навіть ніколи не ви-

дя царя, здатна була зробити нового бога-фараона.

Ці уявлення і служили визнанню нового ненаследственного

фараона, легітимації влади нової правлячої династії, яка, як

свідчить тривала історія Стародавнього Єгипту, могли основи-

тися і одним з численних монархів або головних жерців храмів.

При всій широті повноважень фараона його владу не можна рассмат-

ривать як особисту, довільну. Політична стабільність єдиного

держави Єгипту, недоторканність трону залежали від того, нас-

Скільки успішно фараон служив інтересам пануючих соціальних

шарів, особливо військової і жрецької верхівки. Влада фараонів сдер-

жива і релігійно-моральними нормами справедливості (маат),

дотримання яких вважалося особливою заслугою царя-бога. Аменхотеп

III (1491-1424 рр. До н.е.), наприклад, в своїх написах вказував,

що він завжди "дотримувався закон", тобто встановлений в Єгипті право-

порядок (6.С.53).

У розділі 125 "Книги мертвих", великому творі, составлен-

- 14 -

ном в епоху Нового царства на основі більш ранніх жрецьких записів

(Які клалися в гробницю при похованні царів і сановників в ка-

честве свого роду путівника для мерця на тому світі), одна з

заповідей-клятв свідчила: "Я не чинив людям зла, я не завдав шкоди

худобі. Я не здійснював гріха в місці істини, я не творив дурного "."

Вислів Ипувера ", як і інший літературний твір давнини

"Пророцтво Неферти", містить застереження на адресу правителів,

недбальство і помилки в управлінні яких можуть привести до краху го-

сударства, його загибелі, "коли Ніл висихає, а жінки не народжують".

Всі ці тексти свідчать про двоїстий поданні

єгиптян про носіях влади. Фараон не тільки Бог, але і людина, ко

торий вмирає як все, впадає в гріхи, приходить до "Суду вічності",

обтяжений хорошими або поганими справами, і може бути засуджений.

Природа фараона-людини слабка, смертна, схильна до стра-

даніям, всіляким хворобам, тільки об'єднавшись з природою Божест-

кої, виявляється здатною до виконання виняткової сверх'ес-

тественного ролі, в якій єгиптяни бачили заставу їх благополуччя не

тільки на землі, але і при входженні в посмертне буття. У цьому све-

ті можна по-іншому поглянути і на саме поняття "східна деспотія",

і на масову участь єгиптян в будівництві пірамід, яке сти-

муліровалось, мабуть, не одним насильством, наказом (7.С.24)

Двоїстість уявлень єгиптян про владу відбивалася і в

особливості управлінського апарату давньоєгипетського государс-

тва, який, незважаючи на свою численність, був слабо діффе-

ренцірован. Майже всі чиновники Єгипту були одночасно пов'язані з

господарської, військової, судової та релігійної діяльністю. при-

ніж якщо з часом прямий зв'язок царських чиновників з деятель-

ністю тих чи інших господарських підрозділів зростала, то їх

роль в релігійній сфері падала. У Новому царстві релігійні функ-

ції зосереджуються в руках замкнутої касти жерців, протівостоя-

щей в ряді випадків царським чиновникам. Все більше посилюється роль

армії, військових начальників у сфері господарського управління (8.С.

395).

На всіх етапах розвитку Єгипту особлива роль в управлінні дер-

вою належала царського двору. Про розвиток функцій государс-

твенного апарату можуть свідчити зміни повноважень пер-

вого помічника фараона - 1 джати. 0 Джати спочатку жрець міста - різі-

денції правителя. Він разом з тим начальник царського двору, ведаю-

- 15 -

щий придворним церемоніалом, канцелярією фараона. повноваження джати

згодом виходять за рамки управління царським двором, царським хо-

дарства. У Новому царстві джати здійснює контроль за всім уп-

равлением в країні, в центі і на місцях, розпоряджається земельною

фондом, усією системою водопостачання. У його руках - вища військова

влада. Він контролює набір війська, будівництво прикордонних

фортець, командує флотом і ін. Йому належать і вищі судові

функції. Він розглядає скарги, що надходять до фараона, щодня

доповідає йому про найбільш важливі події в державі, непос-

редственно стежить за виконанням отриманих від фараона вказівок.

Посада джати зазвичай виконував один з царевичів чи інших

близьких родичів фараона; при деяких династіях, наприклад, V

і VI, - будь-якої з високопоставлених сановників - вельмож з

знатнихпрізвищ, що було свідченням ослаблення центральної

влади в цей час (7.С.25).

Під безпосереднім контролем джати знаходилися глави специа-

лу управлінь: "начальник будинку зброї", який керував во-

енним відомством, який відповідав за озброєння, за постачання армії,

будівництво фортець і ін., "завідувач тим, що дає небо, про-

нищить земля і приносить Ніл "- хранитель державних комор і

складів, "начальник робіт", який відповідав за велике будівництво і

пр.

Слабка диференціація окремих ланок управлінського аппа-

рата, їх нерозривний зв'язок з релігійно-господарською діяльністю

в Стародавньому Єгипті визначили існування тут особливих груп осіб,

отримали при XVIII династії назву "слухняних призову". кожна

з цих груп не була однорідною ні з станової, ні з класової то-

чек зору. В одну з цих груп могли входити лише великі санов-

ники, придворні фараона, в іншу - разом з вільними і раби, в

третю - тільки раби. Ці групи осіб займали певне місце і

у виробництві, і в управлінні давньоєгипетських суспільством.

"Слухняні призову" - це ті, хто міг безпосередньо вислу-

шать і повинен був виконати наказ свого пана. Одне і теж

особа могла мати "слухняних призову" і складатися в групі "слухняних

заклику "свого пана, начальника вищого рангу.

В системі органів управління особливу роль грала група "1боль-

1шіх слухняних призову царя 0 "- придворних, великих вельмож, дер-

дарчих діячів, охоронців царя. Частину своїх Управлінська

- 16 -

ких функцій представники цієї групи могли передавати своїм "пос

Лушня заклику ". Вони часто поєднували ряд посад, отримуючи за

кожну з них особливе посадова земельне володіння. "Великі пос

Лушня заклику царя "очолювали всі вищі відомства в государс-

тве, в яких служили їх "слухняні призову".

Так, наприклад, особливо численну групу складали працівни-

ки "1белих будинків 0", центрів з переробки, зберігання і розподілу

продуктів сільського господарства і ремесла, будинку "1царскіх скарбів 0" -

своєрідного податкового відомства. Стародавні написи говорять про "на-

чальник слухняних призову, які супроводжують його величність ", про" на-

чальник слухняних призову местапребиванія царя ", тобто власне

палацових слуг тощо.

Особливу групу "слухняних призову богів" становили працівники

храмових господарств, поминальних храмів померлих єгипетських фараонів.

Їх діяльність очолювалася особливими начальниками. Весь цей складність

ний комплекс служб, господарських підрозділів так чи інакше був

пов'язаний з трьома головними галузями управління, з трьома головними ве-

відомств (військовим, податковим та відомством громадських робіт), ви-

ража ці роботи в будівництві іригаційних споруд або

царському (7.С.27).

12.2. 0 1місний управління

На місцях державне управління здійснювали глави номів.

Спочатку, коли номи користувалися самостійністю, це

були місцеві царі, пізніше, з об'єднанням Єгипту, правителі но

мов - це призначені царем посадові особи, яких цар по

свій розсуд міг переводити з одного нома в інший.вони

здійснювали вищу судову і адміністративну владу в номі,

збирали податі в скарбницю.

Древнє царство - це об'єднання невеликих сільських громад, у

чолі яких стояли громадські старости і громадські ради - 1джаджа-

1ти. 0 Громадські ради в Стародавньому царстві, що складаються з представників

заможного селянства, були органами судової, господарської та

адміністративної влади на місцях. Вони реєстрували акти передачі

землі, спостерігали за станом мережі штучного зрошення, за

розвитком землеробства. Але згодом громадські ради повністю те-

ряют своє значення, а общинні старости перетворюються в чиновників

централізованого державного апарату.

1Номархі 0 - представники невеликих держав, створених на ба-

- 17 -

зе старих громад. Ще в Середньому царстві номархи, які мають роз-

особистим обсягом повноважень в залежності від свого багатства, сили

і впливу при дворі, могли очолювати місцеве ополчення, ви-

ступати жерцями місцевих богів і керівниками храмових господарств.

У Новому царстві номовая адміністрація повністю підпорядковується центру,

Призначають в кожен ном особливого царського чиновника, при якому

були секретар-переписувач і адміністративна палата. На місцях були

також місцеві судді, писарі, завідувачі складами.

Центральною фігурою розгалуженого адміністративно-командного

апарату в Стародавньому Єгипті на всіх етапах його розвитку була фігура

писаря-канцеляриста. Їх готували в спеціальних школах, вони відали

численними прибутково-видатковими книгами, два рази на рік состав-

лялі кадастр всіх земель в країні, переписували населення, його иму-

щество тощо.

Країна ділилася не тільки на області, а й на два великих ок-

руга - Південний і Північний Єгипет, на чолі яких стояли царські на-

месника. Такий адміністративний поділ, відповідне древньому

поділу Єгипту на Верхнє і Нижнє царства, визначало і особливі ти-

тули фараона, що збереглися і в пізній історії країни, - "владика

двох країн "," цар Нижнього і Верхнього Єгипту "(6.С.56).

12.3. організація суду

Суд на всіх етапах історичного розвитку Стародавнього Єгипту не

був відділений від адміністрації. У Стародавньому царстві функції місцевого

суду зосереджуються в основному в общинних органах самоуправле-

ня, які вирішують спори про землю і воді, регулюють сімейні та

спадкові відносини. У номах царськими суддями виступали номар-

хи, що носили титули "жерців богині істини". Вищі наглядові функ-

ції над діяльністю чиновників - царських суддів здійснював сам

фараон або джати, який міг переглянути рішення будь-якого суду, ви-

будити судове переслідування проти посадових осіб. джати непос-

редственно підкорявся "начальник шести великих будинків", возглавляв-

ший судове відомство і відповідає за судочинство по всій

країні. У Новому царстві джати підпорядковувалася і верховна судова кол

легія з 30 суддів. Фараон міг призначити надзвичайну судову колле-

гію з його довірених осіб для розгляду таємних справ, пов'язаних з

державними злочинцями, змовами проти нього. определен-

ні судові функції мали і храми (6.С.57).

- 18 -

2 Глава 0 2III

1СОЦІАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Основною господарською та громадської осередком в Стародавньому Єгипті

на ранніх етапах його розвитку була сільська громада. закономірний

процес внутрішньогромадських соціального і майнового розшарування був

пов'язаний з інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, з рос

тому додаткового продукту, який починає привласнювати громадська

верхівка, яка зосередила в своїх руках керівні функції по соз-

Данію, змістом в порядку і розширенню іригаційних споруд.

Ці функції згодом перейшли до централізованої держави.

Процеси соціального розшарування давньоєгипетського суспільства

особливо посилюються в кінці IV тисячоліття до н.е. коли фор-

ється панівний соціальний шар, в який входили родоплемен-

ная номовая аристократія, жерці, заможні громадяни-селяни.

Цей шар все більше відділяється від основної маси вільних общін-

ників-селян, з яких стягується державою рента-податок. вони

ж залучаються до примусової праці з будівництва каналів,

дамб, доріг тощо. (7.С.28)

13.1. древнє царство

Ранньо створення єдиної держави з централізованим в руках

фараона земельним фондом, до якого переходять функції управління

складної іригаційної системою, розвиток великого царсько-храмового

господарства сприяє фактичного зникнення громади як самос-

тоятельной одиниці, пов'язаної колективним землекористуванням. вона

припиняє існування разом зі зникненням вільних землевласників

ділків, незалежних від державної влади і непідконтрольних

їй. Якоюсь подобою громад залишаються постійні сільські поселення,

глави яких відповідають за сплату податків, за безперебійне функцио-

нирование іригаційних споруд, примусові роботи тощо.

Разом з тим зміцнює свої економічні та політичні позиції

правляча верхівка, поновлена ​​в основному за рахунок місцевої номовой

аристократії, чиновництва, що складається централізованого ад

міністратівной апарату і жрецтва. Її економічна міць зростає,

зокрема, за рахунок рано сформованої системи царських пожалувань

земель і рабів. Від часу Стародавнього царства збереглися царські

укази, що встановлюють права і привілеї храмів і храмових поселе-

- 19 -

ний, свідоцтва про царських пожалованиях земельних ділянок аріс-

тократіі і храмам.

У царських господарствах і господарствах світської і духовної знаті

трудилися різні категорії залежних підневільних осіб. сюди вхо-

дили різні категорії залежних підневільних осіб. сюди входили

безправні раби-військовополонені або одноплемінники, доведені до рабс-

кого стану, "слуги царя", що виконували наказує їм норму

роботи під наглядом царських наглядачів. Вони володіли невеликою

особистим майном і одержували мізерний прожиток з царських складів.

Експлуатація "слуг царя", відірваних від засобів виробництва,

будувалася як на позаекономічний, так і на економічному прінужде-

ванні, так як земля, інвентар, тяглова худоба та інше були собс-

твенность царя. Межі, що відокремлюють рабів (яких в Єгипті ніког-

та не було багато) від "слуг царя", були виражені нечітко. рабів в

Єгипті продавали, купували, передавали у спадок, в дар, але

іноді саджали на землю і наділяли майном, вимагаючи з них частина

врожаю. Однією з форм виникнення рабської залежності стала са-

мопродажа єгиптян за борги (яка проте не заохочувалася) і превра-

щення в рабів злочинців (7.С.28).

13.2. 0 1Среднее царство

Об'єднання Єгипту після перехідного періоду смут та раздроб-

лінощів (XXII ст. до н.е.) фиванскими номами в межах Середнього

царства супроводжувалося успішними завойовними війнами єгипетських

фараонів, розвитком торгівлі з Сирією, Нубією, зростанням міст, рас

розширенням сільськогосподарського виробництва. Це призвело, з одного

боку, до зростання царсько-храмового господарства, з іншого - до укрепле-

нию позицій приватного господарства вельмож-сановників і храмових жре-

цов, органічно пов'язаного з першим. Номів знати, що має крім

подарованих за службу земель ( "будинок номарха") спадкові землі

( "Дім батька мого"), прагне перетворити свої тримання в собствен-

ність, вдаючись з цією метою до допомоги храмових оракулів, які

могли засвідчити її спадковий характер.

Рано яка виявила неефективність громіздких царських господарств,

заснованих на праці підневільних хліборобів, сприяє широко-

му розвитку в цей час надільне-орендної форми експлуатації трудя-

щегося люду. Земля стала віддаватися "слугам царя" в оренду, вона про-

розробляє ними в основному своїми знаряддями в щодо обособ-

ленном господарстві. При цьому виплачувалася рента-податок скарбниці, храму,

- 20 -

номарха або вельможі, як і раніше виконувалася трудова повинність в

користь скарбниці.

У Середньому царстві виявляються і інші зміни як в положе-

ванні правлячих кіл, так і нижчих верств населення. Все більше замет-

ву роль в державі, поряд з номовой аристократією і жречест-

вом, починає грати нетитуловане чиновництво.

Із загальної маси "слуг царя" виділяються так звані 1 неджес

( "1маленькіе 0"), а серед них "1сільние неджес" 0. Їх поява була свя-

зано з розвитком приватного землеволодіння, товарно-грошових отноше-

ний, ринком. Не випадково в XVI-XV ст. до н.е. в єгипетському лексико

не вперше, з'являється поняття "торговець", а мірилом вартості при

відсутності грошей стає срібло.

Неджес разом з ремісниками (особливо таких дефіцитних в

Єгипті спеціальностей, як каменотеси, золотих справ майстри), будучи

не настільки міцно пов'язані з царсько-храмовим господарством, набувають

вищий статус, продаючи частину своєї продукції на ринку.

Разом з розвитком ремесла, товарно-грошових відносин ростуть горо

да, в містах виникає навіть подібність цехів, об'єднання ремесленні-

ков за спеціальностями.

Про зміну правового становища заможних груп населення

свідчить і розширення поняття "будинок", раніше позначає

родинно-кланову групу підвладних патерові-вельможі членів

сім'ї, родичів, слуг-рабів та ін. Головою будинку міг виступати

тепер і неджес.

Сильні неджес разом з нижчими ланками жрецтва, дрібного

чиновництва, заможними ремісниками в містах складають

середній, перехідний шар з дрібних виробників до пануючого

класу. Зростає число приватних рабів, посилюється експлуатація зави

сімих хліборобів-надільників, несучих головні тяготи податного

оподаткування, військової служби в царських військах. Ще більш убожіє го-

порті біднота. Це призводить до крайнього загострення соціальних про-

протиріч в кінці Середнього царства (посилився під впливом

вторгнення в Єгипет гіксосів), до великого повстання, яке розпочалося

середовищі найбідніших верств вільних єгиптян, до яких згодом

приєдналися раби і навіть деякі представники заможних

хліборобів (7.С.29).

13.3. нове царство

В результаті переможних воєн Єгипет Нового царства становіт-

- 21 -

ся першої найбільшої імперією в стародавньому світі, що не могло не ска

позначитися на подальшому ускладненні його соціальної структури. Ослабля-

ються позиції номовой родової аристократії. Яхмос залишає на міс-

тах тих правителів, які виявили йому повну покірність, або за-

змінює їх новими. Добробут представників правлячої верхівки

відтепер прямо залежить від того, яке місце вони займають в должност-

ної ієрархії, наскільки близько стоять до фараона і його двору. центр

тяжкості адміністрації і всієї опори фараона істотно переміщається

на нетітулованние шари вихідців з чиновників, воїнів, землеробів

і навіть наближених рабів.

Поряд з неджес в цей час з'являється і особлива категорія КГІ-

петскій населення, близька до нього по положенню, що позначається тер-

мином "1немху 0".У цю категорію включалися землероби, які мають своє

господарство, ремісники, воїни, дрібні чиновники, які з волі

фараонів адміністрації могли бути підвищені або знижені в своєму

соціально-правовий статус, в залежності від потреб і потреб

держави.

Пов'язано це було з створенням в міру централізації в Середньому

царстві системи загальнодержавного перерозподілу робочої си-

ли. У Новому царстві, в зв'язку з подальшим зростанням численного

імперського, ієрархічноїспівпідпорядкованістю шару чиновництва, армії і

пр., ця система знайшла подальший розвиток. В Єгипті систематично

проводилися перепису, що враховують населення з метою визначення на-

логів, комплектування армії за віковими категоріями: отроки, юно-

ши, мужі, люди похилого віку. Ці вікові категорії в певній мірі б-

Чи пов'язані зі своєрідним становим поділом населення, непосредс-

твенно зайнятого в царському господарстві Єгипту, на жерців, військо, чи-

чиновниками, майстрів і "простих людей". Своєрідність цього поділу

полягало в тому, що чисельний і персональний склад трьох перших

станових груп визначався державою в кожному конкретному випадку

з урахуванням його потреб в чиновниках, майстрів та ін. Відбувалося

це в ході щорічних оглядів, коли формувалися штати тієї або

іншої державної господарської одиниці, царського некрополя, ре-

месленних майстерень.

"Наряд" на постійну кваліфіковану роботу, наприклад архі-

Тектор, ювеліра, художника, відносив "простої людини" до катего-

рії майстрів, що давало йому право на посадову володіння землею і

неотчуждаемую приватну власність. До тих пір, поки майстер не пе-

- 22 -

РЕВОД в розряд "простих людей", він не був безправною людиною.

Працюючи в тому чи іншому господарському підрозділі за вказівкою

царської адміністрації, він не міг покинути його. Все те, що произво-

дилось їм в урочний час, вважалося власністю фараона, навіть

його власна гробниця. Те, що вироблялося їм в позаурочний

час, було його власністю.

Чиновники, майстри протиставлялися "простим людям", поло-

ються яких мало чим відрізнялося від становища рабів, їх тільки

не можна було купувати і продавати як рабів. Ця система розподілі

ня робочої сили мало торкалася основну масу надільних земле-

ділків, за рахунок яких і містилася ця величезна армія чиновни-

ков, військових і майстрів. Періодичний облік і розподіл на робо

ту основного резерву робочої сили в Стародавньому Єгипті були прямим

наслідком нерозвиненості ринку, товарно-грошових відносин, повного

поглинання державою єгипетського суспільства.

Для Стародавнього Єгипту була характерна крайня сповільненість ево-

люции соціальної структури, визначальним фактором якої було поч-

ти безроздільне панування в економіці державного царс-

ко-храмового господарства. В умовах загальної залученості населення

в державне господарство різниця в правовому становищі окремих

верств трудового люду не вважалося такою істотною, як в інших

країнах Сходу. Вона не відбивалася навіть в термінах, найбільш упот-

реблять серед яких був термін, що позначає простолюдина, -

1мерет. 0 Це поняття не мало чітко вираженого правового змісту,

як і спірне поняття "1слуга царя 0" - напіввільний, залежний ра-

ботник, що проіснувало в усі періоди унікальною і тривалої

історії Єгипту (7.С.30).

2 Глава IV

1ОСНОВНИЕ риси ПРАВА

Від стародавнього Єгипту не дійшли до нас склепіння законів. цей сяючий

пробіл в пам'ятках єгипетської писемності ставить єгиптологів в

дуже скрутне становище. У той час як соціально-економічні від-

носіння в інших східних країнах (в Шумері, Вавилонії і Ассирії,

в Хетском царстві і Юдеї) можуть вивчатися в значній мірі на

підставі справжніх установлений, вироблених древніми законодате-

- 23 -

лями і затверджених царями, староєгипетське суспільство доводиться

аналізувати, залучаючи такі першоджерела, які не в состоя-

ванні повністю замінити втрачені записи законів. Як би не були

багаті і різноманітні знаходяться в розпорядженні дослідників па-

мятніком, знайдені в долині Нілу, вони не можуть компенсувати ранку-

ту збірників законів, які зберігаються в судових установах царства

фараонів, і до того ж, цілком ймовірно, в значній кількості

примірників, але потім майже безслідно зниклих.

Для відновлення, хоча б в гіпотетичного, основ древнее-

гіпетского права доводиться користуватися різними документами. до

нас дійшло кілька декретів фараонів часів Стародавнього і Нового

царств. Вони стверджують привілеї тих чи інших храмів. В одному з

таких пам'ятників - "Декреті з Наурі" (в Куше), виданому фараоном

Мережі I (1312-1298 рр. До н.е.) на користь храму Осіріса, - устанавли-

ються суворі покарання за розкрадання надбання названого храму.

Особливий характер має декрет царя Хоремхеба (середина XIV ст.

до н.е.), виданий після смут, що відбувалися в зв'язку з ліквідацією

релігійною реформою Ехнатона. Заходи, їм передбачені,

слід застосовувати в загальнодержавному масштабі. Їхньою метою була

боротьба з хабарництвом і розкраданням, в яких були винні чи-

чиновниками і воїни. Очевидно, що існують законоположення виявилися

недостатні і не містили чітких і конкретних вказівок, спрямованість

них проти зловживань привілейованих військових кіл і бю-

рократіі. Потрібні були екстрені заходи для приборкання хабарників і

вимагачів (10.С.279).

Багато даних про єгипетському законодавстві міститься в дошед-

ших до нас звітах про судові процеси часів Нового царства і бо-

леї пізніх. Особливо цікава напис Меса, що описує длитель-

ний процес про спадкування земельного наділу, який тягнувся два

століття і закінчився лише при Хоремхебе.

Дуже цікаві вказівки, розкидані в літературних вироблена-

дениях стародавнього Єгипту, особливо в міфах і казках. З огляду на специ-

фіку цих першоджерел, в яких містяться найжахливіші

гіперболи, слід, однак, взяти до уваги, що в основі їх

лежать уявлення про знайомих і звичних юридичних нормах. ака-

Демік В.В.Струве вважає цілком можливим використовувати для характе-

ристики єгипетського цивільного права епізоди з казки пізнього

часу про Сатні-Хемуасе. У цьому творі відбилися воспомина-

- 24 -

ня про складні і нескінченних позовах про спадщину і ненадійності за-

нарад, які вміло оскаржувалися єгипетськими падать того

часу.

Хоча писані закони з'явилися в Єгипті ще за часів Стародавнього

царства (а може бути, і Раннього царства), т. е. в III тисячолітті

до н.е., це не означало повного зникнення звичаєвого права часів

родо-племінного ладу. Особливо це відноситься до внутріродинним від-

Носіння. Судячи з єгипетським міфам і казкам, злочини проти

рідних і родичів розбиралися главою сім'ї або всією сім'єю. В

відомому міфі "Суперечка Гора з Сетом" згадується про страшний преступ-

лення першого з цих богів. Він відрубує голову рідної своєї матері

Исиде, заступився за свого брата Сета. Поки Еннеада богів, яв-

ляющая в міфі верховним судилищем, розшукує вбивцю, щоб по-

карати його, Сет встигає вдатися до самосуду. Він розшукує і

засліплює Гора і ніякої відповідальності за це не несе.

Точно так же Сет не відповідає за вбивство свого брата Осіріса.

Гор веде судовий процес проти нього тільки за спадок свого

батька і виграє його, але за вбивство Осіріса Еннеада богів Сета НЕ

карає. Цікаво, до речі, відзначити, що одним із способів вирішити,

здавалося б, дуже просте питання про спадщину Осіріса служить су-

Дебні поєдинок. Гор і Сет сідають в кам'яні тури та метають один в

друга гарпуни. Таким чином, питання вирішує не право, а сила.

В "Казці про Правду і Кривді" юнак загрожує розправою своїй ма-

тери, яка поневолила його батька і жорстоко поводиться з ним. він

збирається кинути її в присутності всієї родини на поталу крокодилів

лу. В іншій казці - "Казці про двох братів" - старший брат Анупу

намагається вбити свого молодшого брата Бату за намовою своєї ковар-

ної дружини, обмовити дівер. Переконавшись в невинності свого

брата, Анупу вбиває наклепниці - дружину і кидає її труп на с'еде-

ня собакам.

З іншого боку, в тих же самих казках згадується передача

сімейних чвар на рішення суду. Той же Бата, якого зрадила його

дружина, ставши фараоном, утримується від особистої розправи і доручає

розбір справи суддям, які засуджують злочинницю до смертної

кари.

Цікаве поєднання самосуду і нормального переслідування по

закону ми знаходимо у відомій "Казці про фараона Хуфу і чародіїв"

(Папірус Весткар). Жрець Убаонер викриває свою дружину в прелюбодея-

- 25 -

ванні і в присутності фараона небко направляє на спокусника кроко-

дила (створеного ним магічним шляхом). Що стосується зрадниці-дружини,

то про її долю "піклується» не ображений чоловік, а сам фараон. він

наказує відвести її в північну частину столиці і спалити на багатті.

Свою дружину Убаонер схильний був пощадити. Він сам нічого проти

неї не робить, але фараон відправляє її на страту, чи не спраші-

вая думки чоловіка. Очевидно, згідно непорушному звичаєм, раз оскорб-

ленний чоловік покарав образника, то він не міг уже заперечувати проти

засудження зрадниці-дружини. Цікавими є й способи розправи в обох ви-

чаях. Убаонер віддає злочинця на розтерзання крокодилу. так само

збирається вчинити юнак з "Казки про Правду і Кривді" зі своєю

жорстокої матір'ю.

В інших випадках жертву самосуду вбивають і кидають на поживу

собакам і кішкам ( "Казка про двох братів", "Сказання про Сатні-Хемуа-

се "). Все це - типовий казковий мотив в описах самосуду. Од-

нако навіть в казках, якщо справа доходить до суду, винуватицю НЕ броса-

ють диким звірам, а спалюють (таке ж покарання, зафіксоване в

гл.38 Книги Буття, належало для викриття блудниці). Коли в

Єгипті утвердилася централізована рабовласницька деспотія, то

право самосуду звелося до мінімуму. Сам фараон міг, нікого не спра-

Шівая, карати тих, що провинилися підданих. Тільки бунтівників рекомен-

довай винищувати. Очевидно, в законах не було ясних вказівок на

цей рахунок і все надавалося на волю царя.

При XX династії суд розбирав справу про змову проти Рамсеса

IV. Навіть такі злочини, як дезертирство, розбиралися в суді.

Що стосується кримінального права, то в втрачених кримінальних зако

нах, судячи по посиланнях в юридичних документах, чільне місце занима-

Чи статті, що охороняють недоторканність приватної власності, і

особливо володінь і майна фараона і храмів. Безумовно, при ре-

шеніі цих справ строго враховувалося (так само як за законами Хаммурапі

або хетських царів) соціальний стан кривдника і потерпілого. В

відомої "Повісті про красномовного селянин" описується, як не-

кий Джухтінахт, керуючий вельможі Ренсі, незаконно відбирає ос

лов і поклажу у скромного жителя оазису, т.е. рядового підданого.

Судді, що розбирали цю справу, відхилили позов потерпілого. Понадобі-

лось втручання самого фараона, щоб повернути селянинові похі-

щенное майно і покарати кривдника.

Це покарання слід вважати виключно м'яким. за ваві-

- 26 -

Лонського і хеттским законам допускалося за крадіжку відшкодування имущест-

ва в десятикратному і навіть тридцятикратному розмірі, а в разі не-

можливості відшкодувати - навіть смертна кара. особливо показник-

але, що, можливо, допускалося мирну угоду між злодієм і по-

який зазнав, якщо перший не в змозі був сплатити штраф (10.С.241).

І.М.Лурье вказує, що за часів Нового царства, предусмат-

Ріва за крадіжку наступні покарання: 1. За крадіжку будь-якого иму-

щества у приватної особи - повернення викраденого і штраф в розмірі

двох-триразовою вартості вкраденого. Потерпілий міг відмовитися

від свого права на штраф. 2. За крадіжку худоби, що належав част-

ному обличчю, належало більш суворе покарання (може бути, отреза-

ня руки, яке згадується як покарання за злодійство) (11.С.28).

Набагато суворіше ставився єгипетський закон до злочинів

проти фараона і храмів, і зокрема до розкрадань в некрополях. В

юридичних документах Нового царства згадується відрубування рук за

пограбування інвентарю царському. В одному випадку сім расхіті-

телей майна царському були посаджені на кіл. Звичайно, вчи-

Тива і ступінь провини, і різні обставини справи. особливі

покарання за крадіжку передбачалися спеціальними декретами. вони,

звичайно, відрізнялися від звичайних законодавчих норм в сторону усі-

лення кари (інакше не було б сенсу їх видавати). згідно з декретом

Хоремхеба воїни, які вкрали у хліборобів шкіри, присуджувалися до 100

ударам палицями і нанесення п'яти ран, а так само до повернення украденно-

го та пені. Ця незвичайна для єгипетського законодавства суро-

с-, і при тому за злочини привілейованих людей проти осіб,

що стоять нижче за своїм суспільним становищем, пояснювалася, веро-

Приємно, особливими обставинами. Під час заворушень першої половини XIV

в. в Єгипті можна припустити масові грабежі і крадіжки, проти

яких довелося вдатися до рішучих заходів.

Ще лютіше були кари за розкрадання майна храмів, зна

дившейся під охороною, зафіксовані в пільгових грамотах. згідно

декрету про захист надбання храму Осіріса в Наурі пропонувалося

відшкодування украдених речей в стократному розмірі (небувала пропорції

ція), а за викрадення храмового худоби відрубування носа і вух, поневолення

дружини і дітей і навіть саджання на кіл.

Вельми своєрідними були закони, що стосувалися скупки краденого.

Обвинуваченим давалася повна можливість виправдатися посиланням на неві-

дення. Під час розбору подібних судових справ за часів Рамессидов

- 27 -

один обвинувачений був повністю виправданий, бо з'ясувалося, що він спла-

тил знайдене у нього срібло, отримане від грабіжників (10.С.285).

Єгипетське право приділяло багато уваги каре за помилкове обвіне-

ня. Звичайним покаранням для наклепника було нанесення ста ударів

палицею.

Що стосується цивільного права стародавнього Єгипту, то, за всіма

даними, в ньому займали чільне місце статті, що стосуються спадщини.

Зазвичай законним спадкоємцем вважався старший син, а решта членів

сім'ї залишалися в будинку на підпорядкованому становищі. яскравим прикладом

цього є сім'я Анупу в "Казці про двох братів".

Або в "Казці про Сатні-Хемуасе", яку проаналізував акаде-

мик В.В.Струве, царевич закохується в жрицю Табубу і за обіцянки

вступити з ним у шлюб згоден заповідати її дітям (своїм майбутнім па-

синкам) все своє майно, знедолені своїх власних дітей. ха

Характерною при цьому є та обставина, що заповіт сос

тавляется на користь зовсім сторонніх осіб, що належали до

інший жрецької корпорації (Табубу була жрицею богині Баст).

Законні спадкоємці - діти Сатні-Хемуаса повинні були в пись-

менном вигляді запевнити свою згоду з волею батька і відмовитися від

своїх спадкових прав. Однак Табубу не задовольняється цим.

Вона вимагає, щоб Сатні-Хемуас вбив своїх рідних дітей і кинув їх

трупи на поживу собакам і кішкам. Засліплений пристрастю, батько ви-

полняет цю вимогу. На щастя, все виявляється сном, і казка

закінчується благополучно.

На думку академіка В.В.Струве, жорсткі вимоги Табубу НЕ

були простим капризом. Тут був свідомий і безжалісний рас

чет. Вона побоювалася, що діти Сатні-Хемуаса, якщо вони залишаться в

живих, незважаючи на всі виконані формальності, зможуть почати су-

Дебні процес. У казці все доведено до крайності, але і в реальному

життя, хоча і не в такій гострій формі, аналогічні колізії мали

місце.

Найчастіше процеси про спадкове майно велися між

родичами, яких відбувалося чимало. специфічною егіпетс-

кой особливістю був облік заупокійного культу, скоєного спадкоємця

никами в пам'ять про померлого. Виконання цих обрядів закріплювало пра-

во на спадщину (10.С.285).

Як зазначає М. Е. Матьє, відмінною рисою єгипетської патрі

архальной сім'ї було положення в ній жінки, явно відрізнялося

- 28 -

своєю незалежністю в порівнянні з положенням жінки в інших

країнах давнини. Наприклад, жінки стародавнього Єгипту в юридичному

відношенні була рівноправною з чоловіком. Вона володіє майном, не-

залежним від майна чоловіка. Своєю власністю вона розпоряджається

самостійно, заповідає, продає і купує. Жінка в Єгипті

самостійно виступає в суді і як позивачка і як свідетельні-

ца (14.С.45).

В втрачених зведеннях законів стародавнього Єгипту були статті,

регулюють спадок, заповіту і купівлю-продаж, заставу і дарування

майна. Ймовірно, єгипетські закони регулювали також куп-

лю-продаж і віддачу в оренду рабів. Судячи з контрактами, рабовласник

відповідав за працездатність свого раба або рабині, відданих в оренду.

У разі їх хвороби зменшувалася плата, яка видається власникові

(10.С.285).

Провадження у цивільних і кримінальних справах було однаковим.

Кримінальні справи, як і громадянські, виникали за скаргою потерпевше-

го, якій надавалося право підтримувати обвинувачення. Потер-

співав мав у своїй скарзі вказати як покарання, яке, по

його думку, належить винному, так і розмір винагороди, ко

лось він стягує (6.С.63).

Дуже різноманітні були прийоми судового розгляду уго-

ловний і цивільних справ. Крім допиту свідків, розбору доку-

ментів і виявлення в них протиріч, тортур і т.д. велику роль,

як уже говорилося, грало проголошення клятв.

Право Стародавнього Сходу нерозривно пов'язане з релігією і релігійні

озной мораллю. Правова норма тут, за рідкісним винятком, мала

релігійнеобгрунтування. Правопорушення - це одночасне наруше-

ня норми релігії та моралі.

Рішення жерця-оракула, який мав величезний релігійний авторитет,

не могло бути оскаржене царським чиновником. використовувалися також

вказівки оракула, значення яких в стародавньому Єгипті було особливо

велике. Виносилися з храму статуї богів, і по руху голови оп-

ределяет виправдання або звинувачення підсудного (6.С.58).

У Єгипті були своєрідні тюрми, що представляють собою адміні

ністратівно і господарські поселення злочинців і спеціально

залучених до роботи в них царських людей. Їх діяльність здійснювала

влялась в тісному зв'язку з "відомством постачальника людей" - царського

бюро, зайнятого розподілом різних категорій безправного насе-

- 29 -

лення: злочинців, рабів-іноземців і інших - на важкі примусового

тільні роботи (7.С.31).

2Заключение

Єгипет, що зробив значний вплив на розвиток античної

цивілізації, протягом століть привертав до себе увагу просвещен-

них людей.

Єдина держава в долині Нілу склалося не відразу: первонах-

чільного утворилося кілька десятків невеликих держав, так

званих номів. Утворення номів супроводжувалося об'єднанням

декількох сільських громад.

Ранні державні форми в єгипетському державі стали

складатися в ході розкладання общинно-родової організації. вони

складалися в міру посилення поділу праці, ускладнення управ

ленческих функцій, а разом з тим перетворення осіб, що виконують ці

функції, в стан знаті, яка не брала участі у виробництві,

стояло надрядовимі общинниками. Самодостатня сільська громада, уп-

Рочен позицій якої сприяли колективні зусилля її чле-

нов по створенню іригаційних споруд, мала величезний влия-

ня на уповільнення процесів класоутворення, форми земельної

власності та способи експлуатації в давньосхідних суспільствах.

Тут безпосереднім власником-власником землі була сама про-

щина. Разом з тим і держава виступала в якості верховного

власника землі, владно-власницькі права якого реалі

зовивать в отриманні з общинників ренти-податку.

В період Раннього царства, в результаті об'єднання номів сло-

жілісь дві великі держави в долині Нілу - Верхній Єгипет (Південь)

і Нижній Єгипет (Сервер). Приблизно до 3200 року до н.е., в результа-

ті боротьби за об'єднання Півдня і Півночі, в якій здобув перемогу Південь,

відбулося утворення єдиної держави.

У період Стародавнього царства створюється строго централізована

монархія з необмеженою владою царя (фараона), але економічної

основи для централізованої держави не було, і з 2400 по 2169

рр. до н. е. починається період політичної роздробленості Єгипту,

ослаблення центральної влади на чолі з фараоном і посилення ролі і

значення глав окремих номів.

У період Середнього царства виникає новий рух за об'єднува-

- 30 -

ня Єгипту. На перше місце висувається фиванский ном, якому

вдається стати на чолі руху і успішно його завершити. царі XI

Фіванської династії кладуть початок новому періоду в історії Єгипту -

періоду, коли Єгипет знову стає єдиним централізованим го-

Сударства; але приблизно в 1730 році до н.е. Єгипет стає доби-

чий племені гіксосів, які оволоділи всією країною і господствова-

Чи в ній приблизно 150 років. Після довгої і наполегливої ​​боротьби Єгипту у

чолі з фиванским номом вдалося вигнати гіксосів за межі країни

і відновити політичну самостійність.

Боротьба з гиксосами призвела до посилення військової могутності держави

в період Нового царства. Починається новий період в історії егіпетс-

кого держави, коли Єгипет набуває рис могутньої во-

енной держави зі строго централізованим військово-бюрократичним ап

Параті влади. Але знову ж таки під кінець Нового царства відбувається

роздробленість Єгипту. Занепад Єгипту призводить врешті-решт до за-

воеванію його Перською державою (525 до н.е.).

У своєму політичному розвитку Древній Єгипет пройшов в цілому

шлях - від невеликих племінних утворень, номів міст-дер-

ств до гегемонії-земних царств, а потім до відносно централізованим

імперіям, як правило, поліетнічним, створюваним за рахунок завоева-

ня і анексій своїх сусідів.

В Єгипті рабовласницька держава прийняла своєрідну

форму деспотії, тобто держави, в якому вся повнота влади но

номінальних належить одній особі, спадковому монарху, правяще-

му при посередництві більш-менш складного централізованого, бю-

рократіческі організованого апарату. Причина освіти цієї

форми держави полягає в тому, що в країні тривалий час

зберігається поземельна громада і не отримує розвитку приватна собс-

твенность. Вершиною єгипетської держави є цар-фараон,

якому належала вся повнота законодавчої влади. На всіх

етапах розвитку Єгипту особлива роль в управлінні державою при-

належної царського двору. Джати (візир) - всемогутній глава бюрокра-

тичного апарату, що з'єднував у своїй особі і адміністративну, і

судову владу. На місцях державне управління здійснювали

глави номів. Судова влада не була відокремлена від державної.

Вищі посадові особи були і верховними суддями. місцеві судові

установи - номів суди розбирали справи під головуванням пра-

ставника нома. Вся судова організація в кінцевому рахунку була підпорядкованих-

- 31 -

нена царю - верховному носію вищої судової влади.

Строй багатоукладної господарського життя визначав ісключітель-

але строкатий соціальний склад давньоєгипетського суспільства, який

можна диференціювати в межах трьох основних соціально-класових

утворень: 1) різні категорії осіб, позбавлених засобів виробниц

ства, залежні підневільні працівники, до яких належали і раби;

2) вільні дрібні виробники - общинники-селяни і ремісники

ники, які живуть своєю працею; 3) панівний соціальний шар, куди

входили придворна і служива аристократія, командний склад армії,

заможна верхівка землевладельческих громад тощо.

Право стародавнього Єгипту нерозривно пов'язане з релігією і релігійні

озной мораллю. Звичай, що наповнюється новим соціальним змістом,

санкціонований державою, залишався головним джерелом права.

У давньоєгипетському держав право умовно поділяється на право

власності, обов'язкове право, сімейне та спадкове право,

кримінальне право.

.

- 32 -

2СПІСОК використаних джерел:

1. Авдиев В.І. Історія стародавнього Сходу / Изд. 3-е, перераб М .:

Вища школа, 1970. - 605 с.

2. Авдиев В.І. Радянська наука про стародавньому Сході за 40 років. - М .:

Вид-во східної літ., 1958. - 102 с.

3. Бібліографія по загальній історії держави і права (1918 -

1978 років народження.). - М .: Юрид. лит., 1979. - 132 с.

4. Стародавні цивілізації * Ancient Civilizations / С. С. Аверинцев,

В.П.Алексєєв і ін .; За заг. ред. Г.М. Бонгард-Левіна. - М .: Думка,

1989. - 479 с.

5. Стародавній Схід: Атлас по ін. Історії Єгипту, Передньої Азії,

Індії і Китаю / Упоряд. І.Л.Снегірев, під ред. В.В.Струве. - Л.,

1937. - 259 с.

6. Історія держави і права зарубіжних країн: Уч. посіб. Т. 1

/ За заг. ред. П.Н.Галанза. - М .: Изд-во юр. лит., 1963. - 597 с.

7. Історія держави і права зарубіжних країн: Уч. для ВНЗ.

Ч.1 / Под ред. Н.А.Крашенінніковой, О.А.Жідкова. - М .: Изд. група

ИНФРА * М - НОРМА, 1997. - 480 с.

8. Історія стародавнього Сходу. Зародження найдавніших класових про-

речовин і перші осередки рабовласницької цивілізації. Ч.2. передня

Азія. Єгипет / За ред. Г.М.Бонгард-Левіна. - М .: Наука, 1988.- 623

с.

9. Джерелознавство історії Стародавнього Сходу: Уч. для студ. іст

факів ВНЗ / За ред. В.І.Кузіщіна. - М .: Вища. шк., 1984. - 392 с.

10. Культура стародавнього Єгипту / Ред. Кацнельсон. - М .: Наука, 1975.

- 444 с.

11. Лур'є І.М. До історії давньоєгипетського законодавства време-

ні Нового царства // Вісник древньої історії.- 1946.- N 3.- С.

26-45.

12. Лур'є І.М. Храмовий суд в стародавньому Єгипті за часів Нового

царства // Вісник древньої історії.- 1949. - N 2.- С. 33-39.

13. Лур'є І.М. Юридичні документи по соціально-економічній

історії Єгипту в період Нового царства // Вісник древньої історії.-

1952. - N 1. - С. 209-280.

14. Матьє М.Е. З історії сім'ї та роду в стародавньому Єгипті // Вісник

- 33 -

давньої історії.- 1954. - N 3. - С. 45-75.

15. Постовскій Н. Початкова стадія розвитку державного аппа-

рата в стародавньому Єгипті // Вісник древньої історії. - 1947. - N 1. -

С. 233-252.

16. Постовскій Н.М. "Цар" "Скорпіон" і його час // Вісник древ-

ній історії. - 1952. - N 1.- С. 49-67.

17. Семенов Ю.І. Проблема становлення класів і держави в

країнах стародавнього Сходу (в працях радянських ассиролог і егіпто-

логів) // Народи Азії та Африки. - 1965. - N 3. С. 160 - 171.

18. Черниловский З.М. Загальна історія держави і права. - М .:

МАУП, 1995. - 575 с.