Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Тимчасове відступ радянської влади. НЕП

Скачати 10.68 Kb.
Дата конвертації 20.02.2019
Розмір 10.68 Kb.
Тип доповідь

Реалізуючи установку вождя на економічну угоду з селянством, Х з'їзд партії (березень 1921 р) прийняв рішення про заміну продрозкладки податком: почалася нова економічна політика (НЕП). Розмір продподатку був в два рази менше в порівнянні з продрозверсткою, причому основний тягар падала на заможне селянство. Залишки продукції можна було реалізувати за вільними цінами на ринку. У селі почала зменшуватися число насаджувалися владою колективних господарств. Селяни-одноосібники давали 98,5% всієї продукції сільського господарства. У місті приватним особам було дозволено відкривати або брати в оренду дрібні промислові і торгові підприємства. До середини 1920-х рр. капіталістичний сектор включав приблизно 20% промислових об'єктів, де вироблялося 5% всієї продукції. У роздрібній торгівлі приватні підприємства контролювали 53% товарообігу.

Змінилася система управління державними підприємствами, ослабла надмірна централізація. Об'єднання державних підприємств (трести) перейшли на госпрозрахунок, їх права та самостійність істотно розширилися. Трудові мобілізації змінив вільний наймання робочої сили.

В цілому непівської економіка носила змішаний ринково-адміністративний характер. Не відмовляючись від кінцевої мети (створення неринковою соціалістичної економіки), більшовики вдалися до використання товарно-грошових відносин, одночасно зберігши в руках держави "командні висоти": велику і середню промисловість, транспорт, зовнішню торгівлю, банки. Передбачалося, що соціалістичний уклад досить довго буде співіснувати з укаладамі несоціалістичними - капіталістичним, дрібнотоварним, патріархальним, поступово витісняючи їх з економіки країни.

З точки зору В.І.Леніна, неп був обхідним, опосередкованим шляхом до соціалізму, єдино можливим після провалу спроби прямого і швидкого зламу всіх ринкових структур. Прямий шлях до соціалізму, втім, не відхилявся в принципі: Ленін визнавав його цілком придатним для розвинених капіталістичних держав.

Головним пріоритетом господарської політики для більшовиків було відновлення та інтенсивний розвиток великої промисловості. Вона оцінювалася, по-перше, як основна економічна опора влади, свого роду соціалістичний оазис у бурхливій і малокерованою стихії дрібнотоварного виробництва, що переважали в народному господарстві: по-друге - як становий хребет обороноздатності держави, який перебував в зовсім недружньому оточенні.

Оскільки велика промисловість майже цілком була збиткова, домогтися такої мети можна було тільки за рахунок коштів, які з села через податки і штучну цінову політику (завищення цін на промислову продукцію і заниження - на сільськогосподарську).

Чітко виражений пріоритет промисловості, нееквівалентний обмін між містом і селом породили друга основна суперечність непівського періоду. Воно постійно загрожувало влади новими конфліктами з селянством.

Восени 1923 р вибухнув так званий "криза збуту". Селянству, ледве оговтавшись від небувалої посухи і голоду 1921/22 рр., Виявилося не по кишені купувати гостро необхідні їм промислові товари, які швидко забили все склади і магазини. Село завирувало і почала у відповідь затримувати відсипання в державні сховища зерна по продподатку. Спалахнули селянські повстання - в Амурській області (грудень 1923 р.) в Грузії (серпень 1924) та ін.

Утихомиривши повстанців, більшовики знову, як і в 1921 р, виявилися перед необхідністю в чомусь поступитися селянської стихії. У 1924-1925 рр. була пом'якшена цінова політика д користь селян, дозволені оренда землі та використання найманої праці. Завершується фінансова реформа, що перетворила рубль в конвертовану валюту. Тоді ж був здійснений перехід до грошового обкладенню селян, що давало їм велику свободу в розвитку свого господарства.

Однак ці заходи, трохи послабивши протиріччя між промисловістю і сільським господарством, що не усували перекосу в класової орієнтації аграрної політики Радянської влади: вона підтримувала (скасуванням або зниженням податків. Наданням пільгових кредитів та ін.) Економічно немічні бідняцько-середняцкие господарства і стримувала розвиток великих куркульських господарств. Питома вага великих господарів не піднімався вище 5% від усього сільського населення.

Негативні наслідки політики "обмеження куркульства як класу" обтяжувалися і регулярно проводяться Радянською владою зрівняльним переділом землі. При зростанні сільського населення це тягло за собою загальне дроблення селянських дворів. У 1920-ті рр. темпи перевищували дореволюційні в два рази.

Прямим наслідком аграрної політики більшовиків стало зниження з другої половини 1920-х рр. товарності селянських господарств (тобто скорочення частки продуктів, що виділяється ними для ринку), стагнація сільгоспвиробництва в цілому.

На той час непівської економіка досягла піку в своєму розвитку. У 1925 році валовий збір зернових на 21% перевищив середньорічний збір в 1909-1913 рр. Через рік на рівень тих років вийшло тваринництво. Повільніше відновлювалася промисловість. Довоєнні показники за основними видами продукції тут були досягнуті в 1926-27 рр. Покращилися умови життя міського і сільського населення: за деякими оцінками, споживання харчових продуктів перевершило рівень дореволюційної Росії.

У країні ще завершувалося відновлення народного господарства, коли партія більшовиків на своєму XIV з'їзді (грудень 1925 року) проголосила курс на індустріалізацію - переважне розвиток базових галузей промисловості (енергетики, металургії, машинобудування, хімічного виробництва). Проведення цього курсу в життя досить швидко загострило всі суперечності, властиві непівської Росії, підвело ринково-адміністративну економіку до краю прірви.

На рубежі 20-30-х рр. в країні формується тоталітарна система влади. Передумовою її виникнення стала монополія РКП (б) - ВКП (б) на владу, яка виникла ще влітку 1918 р, коли в країні залишилася єдина правляча партія. Після ліквідації опозиції її влада стає безконтрольною (навіть спеціально створений державний контрольний орган - РСІ, пізніше об'єднаний з партійним контрольним органом, - не був у змозі контролювати діяльність ЦК цієї партії). Усередині самої партії після 1921 року була заборонена діяльність будь-яких фракцій. У 1924 р Н. Бухарін заявив: «Нам для того, щоб підтримати пролетарську диктатуру, необхідно підтримати диктатуру партії, яка немислима без диктатури старої гвардії, яка в свою чергу немислима без керівної ролі ЦК як владного установи». Така ієрархія влади неминуче передбачала поява одноосібної диктатури вождя. Партійна влада швидко зросталася з владою державного апарату і в 1939 р Й. Сталін зазначив: «Кадри партії - це командний склад партії, а так як наша партія стоїть при владі - вони є також командним складом керівних державних органів». Керівники партії одночасно займали керівні державні посади. Партія мілітаризована згідно зі сталінською ідеєю «партія - орден мечоносців».

У ситуації, що адміністративно-командної системи державні і господарські органи діяли під жорстким контролем партійних органів і в рамках централізованого управління відомчого апарату. Сформувався привілейований шар бюрократії, що займала місця в партійних, радянських, військових, господарських, репресивних та інших органах.

Боротьба в керівництві партії вела до зміцнення одноосібної влади. У 1923 р для знищення троцькістської «лівої» опозиції був створений політичний блок: Сталін, Зінов'єв, Каменєв. У 1925 р Сталін підтримав «праву» позицію Бухаріна проти Зинов'єва, який очолив «нову опозицію». У квітні 1926 р потрійний блок розпався, а Зінов'єв і Каменєв приєдналися до Троцького. Нове політичне об'єднання було строкатим за складом ( «демократичні централісти», «робоча опозиція» і ін.), Його гасла були нечіткими (заклики до боротьби з апаратом, попередження про «термідора», про зраду бюрократією революції). Опозиціонери створювали мережу своїх підпільних організацій. У жовтні 1926 року лідери опозиції, налякані наростанням «лівого» радикалізму, звернулися до керівництва партії з покаянним заявою. Пленум ЦК і що відбулася Восени 1926 р партконференція, проте, суворо засудили їх дії. Восени 1927 р опозиція зважилася на нову атаку: вона опублікувала свою програму реформ і організувала в листопаді контрдемонстрацій в Москві та Ленінграді. За проведення цих акцій велика частина опозиціонерів була виключена з партії, а окремі її члени (на чолі з Троцьким) були піддані посиланням.

У листопаді 1928 пленум ЦК засудив «правий» ухил в партії і лідери «правої» опозиції (Бухарін, Риков, Томський) відмежувалися від перебігу. У 1929 р ЦКК і органи ГПУ провели велику чистку в рядах партії. У листопаді 1929 на пленумі ЦК опозиція піддала себе самокритики і після тривалої перерви (в 1934р.) Її лідери разом з представниками попередньої опозиції (Зінов'єв, Каменєв) повернулися в русло «партійної лінії».

У січні 1934 року на сімнадцятому з'їзді партії позиції Сталіна остаточно зміцнилися, а «партійна лінія» перетворилася в догму. До цього часу посилюються політичні репресивні заходи, завершується колективізація індивідуальних селянських господарств, встановлюється кримінальна відповідальність для сімей репресованих і т.п. Після вбивства в грудні 1934 г. С. Кірова було проведено арешти членів опозиції. У 1935 р прихильники Сталіна займають всі ключові пости в державі.

Ще в 1924 р Сталін сформулював гасло про «побудову соціалізму в одній країні». На чотирнадцятому з'їзді партії в 1925 р з цього гасла був зроблений практичний висновок: СРСР повинен завоювати економічну самостійність, щоб перетворитися з «країни ввозять машини та обладнання», в країну, їх виробляє. Це була ідеологічна передумова індустріалізації. Починався період «великого перелому».

На сімнадцятому з'їзді партії було відзначено, що політичні та інші проблеми обумовлені розривом між «директивами партійного керівництва і тим, як вони виконуються». Й. Сталін дав своєрідну класифікацію винуватців такого розриву: «невиправні бюрократи, які ошукують своє керівництво», «чесні базіки, віддані влади, але не здатні керувати», «люди, що стали вельможами ... які вважають, що партійні та радянські закони писані не для них ». Для подолання розриву потрібно «посилення контролю і боротьби з бюрократизмом і шкідництвом». З'їзд оголошував, що головна мета - «побудова соціалізму досягнута», а труднощі - тільки результат некомпетентності або шкідництва. Влада була готова до проведення масових репресій. Сталий режим особистої влади Генерального секретаря партії, який став одночасно главою держави, буде характерною ознакою радянської політико-державної системи аж до середини 50-х рр. Уже в 1929 р Й. Сталін називався самим «видатним теоретиком ленінізму», «Леніним наших днів».

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту www.studentu.ru