Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Українські землі під властью Австрійської та Російської імперій

Скачати 45.87 Kb.
Дата конвертації 07.08.2018
Розмір 45.87 Kb.
Тип реферат

Українські землі під властью Австрійської та Російської імперій

Як позначають в Попередній темі, входження Галичини та Буковини до Австрійської Короні Покращена їх становище внаслідок реформ, Які проводила Марія-Терезія та ее наступником. Проти смороду трівалі недовго. После смерти Йосифа ІІ модернізація припинали, а соціально-економічне становище населення, особливо селян, стало нестерпнім.

Дійшло до того, что власне господарство не давало селянину возможности Забезпечити мінімальні спожи сімї. Середня длительность життя НЕ перевіщувала 30-40 років. Значний маса українського населення віснажувалася й вімірала. Практично українські землі ставали колоніальнім придатком промислово розвинутих централь-них та західніх провінцій імперії.

У Російській імперії соціально-економічне становище переважної більшості населення як новопрієднаніх, так и старих губерній характерізувалося крайнім політичним безправям, національнім гнітом та економічнім зубожінням. Модер-нізаційні процеси, что розпочаліся з Селянської реформи и могли привести до покращення соціально-економічного становища, проводилися з запізненням, зали-шаліся обмеження, непослідовнімі, незавершеного, суперечлівімі и не малі системного характеру.

Це, як и в Австрійській части України, ускладнювало процеси переходу Суспільства до більш прогресивного способу виробництва, до нового типу людської цівілізації, что получила в Нашій літературі назви "капіталізму". Соціально-еко-номічні утиски переважної части населення українських земель віклікалі про-тідію (див. Табл. 6.1):

Таблиця 6.1 - Виступи проти влади в Австрійській та Російській імперіях

В Австрійській імперії

У Російській імперії

- 1809р. Виступи селян Чортків-щини;

- 1810-1825рр. розбійніківській рух. Лідери: Ю.Оженюк, Д.Якімчук, П.Мельничук, С. Товта, І. Кокоша та ін .;

- 1819-1822 р. Виступи селян Кома-рівщіні.

- 1848р. Виступи селян Північної Буковини під проводом Л.Кобіліці.

За неповний данімі, в Україні з 1797 по 1825 рр. відбулося понад 100 віступів кріпосніх селян. Найбільш відомі:

- Виступи селян Поділля під проводом У. Кармелюка (1812-1835 рр.);

- "Київська козаччина" (1855 р.) - рух охопів понад 400 СІЛ, брало участь 180тіс. чол .;

- "Похід в Таврію за волею" (1856 р.) - понад 75 тис. чол .;

- в течение 1826-1854 рр. відбулося 354селянські Виступи.

Криза феодальної системи господарства, Посилення СОЦІАЛЬНОГО та національного гніту, Вплив прогресивних Ідей Західної Європи привели до нового етапу українського національно-духовного відродження. Оскількі будь-яке невдах-волення не могло проявітісь у Політичній сфере, то воно Набуль національно-духовної, просвітніцької, культурологічної форми. Зокрема, коли в 1797-1835 рр. Петербурзька Геральдія (спеціальна комісія), в ході Перевірки законності набуття дворянства Козацька старшиною, признал почти половину з них безпідставнімі, то та не організувала політічніх акцій, а зусилля Р. Марковича, Т. Калинський, М. Милорадовича, В. Полетики, А. Чопі, Які називали себе "патріотамі рідного краю" через Вивчення історії, України взялися захіщаті Захоплення НЕ лишь дворян, а й Всього українського народу. Центром цієї ДІЯЛЬНОСТІ ставши Заснований зусилля Василя Каразіна Харківський університет (1805 р.).

Спріяв вивченню самобутності України Вплив Великої Французької рево-люції, Завдяк Йому та ідеям німецького філософа І.Г. Гердера, Які обґрунтовувалі індівідуальність кожної нації, ее право на свободу, в Україні зароджується етнографія. У 1819 р. русіфікованій грузинський князь М. Церетелі видав Першу збірку українських історічніх дум. У +1827 р. видатний російський енциклопедист Михайло Максимович видав "Малоросійські пісні", Які малі Величезне Вплив на національне формирование передової української інтелігенції, зокрема, П. Куліша та М. Костомарова. Величезне значення мало такоже видання викладачем-філологом Харківського університету Ізмаїлом Срезневськім, вчителем М. Костомарова, протягом 1833-1838 рр. шести випусків "Запорізької старовини".

Загальне Захоплення старовина спріяло появі "Енеїди" І. Котляревського, яка Зроби Справжній переворот в українській літературі. Під вплива І. Котли-ревського Сучасний українською мовою начали писати члени харківського гуртка, что Склаві вокруг університету в 20-30 рр. XIX ст., Зокрема, П. Гулак-Арте-мовській, Г. Квітка-Основ'яненко, Є. Гребінка.

У пробудженні национальной самосвідомості українців значний роль відігралі історичні дослідження, зокрема "Історія Русів", чотірітомна "Історія малої Росії" Д. Бантиш-Каменських, п'ятитомне "История Малороссии" М. Маркевича.

Таким чином, етнографічні та історичні дослідження, літературні твори були тім "пожівнім" Середовище, у якому пробуджувалась національна самосвідомість української інтелігенції. Чим далі, тим тісніше їй ставало в рамках національно-духовного відродження, Пожалуйста не могло привести до визволення України. Потрібен БУВ лишь Поштовх, щоб состоялся перехід до Політичної форми національного руху. Ним стала творчість Т. Шевченка. Саме ВІН зумів силою свого таланту продовжіті працю своих попередніків, піднесті до СВІТОВОГО уровня правду про Історію, культуру, ментальність українців, засвідчіті їх право на свою самобутність и незалежність, на свою державність. Тому не буде перебільшенням порівняння Кобзаря з Мойсеєм. Обоє смороду по суті врятували свои народи. Один - з полону єгіпетського, а другий - з рабства духовного, з денаціоналізаційніх пазурів Російської імперії.

В Галичині початок Українському національно-духовному відродженню поклали у 1816 р. в Перемишлі священик Іван Могильницький, заснувавші тут Перше освітнє товариство. Его опікуном ставши Перемишлянський єпископ Іван Снігурській. Навколо него в 20-30-х роках XIX ст. зосередівся гурток передової інтелігенції: Й. Левицький, Й. Лозинський, А. Добрянський, І. Лаврівській. Смороду дере запроваджувалі україномовне шкільництво, бачили граматики української мови Могильницький (1822 р.), Лозинського (1833 р.), Левицького (+1834 р.). Однако смороду були Досить далекими від народної мови, тяжілі до церковнословянської.

Дерло організацією, что відстоювала українську народну мову та культуру, булу "Руська трійця", Створена в 1831 р. Вихованця Львівської духовної Семінарії Маркіяном Шашкевичем, Іваном Вагилевичем и Яковом Головацький. Весною 1834 р. смороду підготувалі збірник "Зоря". Хоч Віденська цензура его дозволила, но професор моральної теології Львівського університету В. Левицький и митрополит М. Левицький запретили видання. Лише в 1837 р. "Руській трійці" удалось Видати Дещо перероблений збірник під назв "Русалка Дністровая" в Будапешті. Однако почти весь тираж БУВ арештованій цензурою. Провал видання, утиски з боку греко-католицьких ієрархів прізвелі до смерти 32-річного священика Шашкевича. Перейшов до польського табору І. Вагилевич, ставши пізніше москвофілом Я. Головацький.

Альо справа "будителів", як їх називали І. Франко, не пропала марно. Іскра, запалена "Русалкою Дністровою", важкі умови життя українських селян и рядових священіків заставил керівництво Опис греко-католицької церкви в середіні 40-х років XIX ст. поступово перейти з позіцій захисту інтересів австрійськіх и польських магнатів до виразу корінніх інтересів українського народу. Остаточно цею перехід завершівся з початком революції 1848 р. З цього часу и до сегодня греко-католицька церква булу и є лідером українського національно-визвольного руху на Західноукраїнськіх землях.

Паралельно з Українським національно-духовним відродженням та Зародження національно-визвольного руху малі місце різноманітні форми соціальної БОРОТЬБИ. Оскількі становище селян Правобережної України НЕ змінілося на краще после переходу ціх земель від Польщі до Російської імперії, а до польського поміщіка дотиснути ще й російський чиновник, то становище селян погіршілось. Спріяло цьом жорсткіше, чем за Речі Посполитої, закріпачення селянства, а такоже запровадження для згаданого стану рекрутської повінності, якої в попередні часи не знало Правобережне селянство. Щоправда, певні надії селяни покладали на ті, что доля їх як добровольців у війні 1812 р. приведе до Скасування кріпосного права. Альо указом Олександра І селян повернули назад поміщікам, а ті посил визиск, щоб за рахунок кріпаків компенсуваті свои Втрата від Війни з Наполеоном.

Тому закономірнім ставши вибух народного протесту, найяскравішім проявити которого БУВ опришківський (розбійніцькій, бунтарській) рух, Який на теренах, прінаймні Правобережної України МАВ значні традиції. Найвідомішім та найвідатнішім представником згаданого явіща, зокрема на Поділлі, ставши Устим Кармалюк (Справжнє прізвище ватажка, як засвідчує метричну книга его рідного села Головчинці - тапер Кармалюкове Жміренського району Вінницької області - Устим Карманюк).

Навколо цього руху нагромаділось Чима легенд, Які міцно увійшлі НЕ лишь у масово народну свідомість, а й закріпілісь у Працюю Радянська історіків, кінофільмах, літературних творах, Усній народній творчості. ВІН трактувався як Революційна боротьба, яка то розшірюючісь до 20 тис. учасников, виходом за рамки Поділля на Волинь, Бесарабію, Кіївщіну, то звужував до десятка найближче соратніків Кармалюка и кількох населених пунктів. Та в селянське войну ВІН НЕ переріс. Занадто сильно БУВ противник - військово-адміністративний апарат Російської імперії в союзі з усім поміщіцькім класом. Учасники віступів НЕ малі ні чіткої програми Дій, ні якогось обєднуючого організованого стержня, Яким в українських Повстань XVII -XVIII ст. та Коліївщіні 1768 р. Було козацтво. Рух під проводом Кармалюка звівся лиш до знищення и грабунку поміщіцькіх маєтків и господарств багатіїв (Було Здійснено біля 1 Тисячі нападів). Чи не Було в ньом ні послідовніх служб агітації за превращение повстання у всенародне, ні усвідомленого розуміння необхідності боротьбу за знищення існуючої влади и создание Власний ОРГАНІВ управління. Це БУВ Останній, згасаючій прояв традіційної для минули віків форми масового селянського протесту проти існуючої соціальної несправедлівості.

Проти, як показують дослідження доцента кафедри історії та країнознавства Хмельницького національного університету В.Дячка, У. Карманюк через Різні Життєві обставинних Потрапивши на каторгу и втікші з неї, ЦІМ поставивши собі поза законами Російської імперії, а Пошуки ЗАСОБІВ до Існування підштовхнулі его спочатку до дрібніх крадіжок, а Згідно - до відвертіх грабунків и розбійніх нападів спільно з такими ж, як и ВІН сам, особами.

Документальні джерела засвідчують Дійсно неабіякі природні здібності У. Карманюкової (фізична сила, витривалість), а такоже непересічну вдачу относительно свого "ремесла": десятіразові Арешт та увязнення й семіразові вдалі Спроба втечі, вміння унікат облав, планування и організація ДІЯЛЬНОСТІ ватаги ТОЩО.

Серед найближче оточення ватажка, за соціальнім статусом, переважають декласовані елементи (дезертири, втікачі з Місць позбавлення Волі ТОЩО), Які, Втрата соціальні звязки, обєднуваліся з У. Карманюком, переслідуючі Власні цілі. Обовязково умів Залучення новачків булу наявність в них попередня досвіду відповідної ДІЯЛЬНОСТІ або й судимості чи перебування під слідством.

Що стосується кількісного складу карманюківців, то спостерігаємо певне Збільшення їх числа: если в течение 1813-1822 рр.безпосередніх учасников Дій Було лишь 13 (причому ті чи інші вчінкі здійснюваліся Груп по 3-4 чоловіки), то Вже в 1825-1827 рр. маємо 26 осіб, а в 1830-1835 рр. - около 50 (деякі напади нараховують до 10 учасников). В цілому, протягом згаданого часу, за пряму, а в основном за опосередкованих пріналежність до ватаги розбійніків, до суду Було прітягнуто до 300 осіб.

Жертвами карманюківців у 1813-1822 рр. ставали в основном селяни (24 випадки, з якіх 15 пріпадає на крадіжкі, 6 - на розбійні напади и по одному - на підпал, вбивство та ґвалтування). На всі інші соціальні групи пріпадає лишь 11 віпадків активних Дій. В период Найвищого піднесення ДІЯЛЬНОСТІ У. Карманюкової (1825-1835 рр.), МАВ місце 31 випадок насильства Стосовно селян; міщан-торговців - 17 віпадків; представителей шляхти, включаючі службових, чіншову, посесійну и поміщіків -22 випадки. Активні Дії карманюківців относительно представителей прівілейованого стану - шляхти лишь в період з 1825 по 1835 рр. Набуль більш сталого, хоч нерідко стіхійного и далеко не безкомпромісного характеру. До того ж жертвами, як правило, ставали представник чіншової и службової шляхти. Однако тут переважає прихована форма Дій-крадіжкі.

Зважаючі на віщезгадане є очевидним, что У Карманюк та его спільнікі НЕ переслідувалі мети Зміни існуючіх соціально-економічних та політічніх порядків, а тому немає підстав розглядаті їх діяльність як боротьбу проти національного и релігійного гноблення та наділяті антікріпосніцькою, антіпоміщіцькою спрямованістю.

На Відміну Від Карманюкової, его сучасниками були представник новітньої форми БОРОТЬБИ проти кріпосніцькіх порядків. Це політична організація з чіткою структурою, програмою, планом Дій. Пізніше Цю організацію назвуть груд-рістською - за годиною ее Спроба захопіті владу в Російській імперії в грудні +1825 р. Декабристського організація булу всеросійською. Серед ее організаторів були і люди українського походження, як брати Муравйова-Апостоли. Єдиний виходець Із селян - уродженець с. Ружічної Проскурівського повіту Т.Х. Дунця-Вігодовській. ВІН вступивши у 1 825 р. до Товариства обєднаніх селян. Був засуджений до каторги и за-СЛАН в Сибір. У 1854 р. его повторно засудили до заслання и покарали батогами за рукописи антіурядового змісту. Проти самодержавства, за встановлення демократичної РЕСПУБЛІКИ Виступ в цею годину Створена іншому О.С. Пушкіна, такоже поетом, В.Ф. Раєвськім організація "Залізні персні", центр якої знаходівся у Камянці-Подільському. Осередок цього гуртка існував и в м. Ярмолинцях, проти его діяльність НЕ досліджена. Редактором "Руської правди" і одним Із керівніків Південного товариства БУВ уродженець Поділля О.А. Юшневській. Помітне місце среди Дворянська революціонерів Займаюсь уродженець с. Борсуки Ушіцького повіту О.Й. Корнілов та інші. В цілях конспірації організація, Створена в 1816 р. в Петербурге, двічі саморозпускалась и міняла назв. З 1821 р. вона розділілась на 2 части: Північне товариство (Петербург) и Південне товариство (центральна Україна). Абсолютна більшість Членів организации були офіцерамі російської армії. Це зумов и, что методом Захоплення влади декабристи Вибравши військовий переворот. Влада потрібна Їм булу НЕ заради влади, а для проведення революційніх Перетворення: ліквідації абсолютизму и кріпосніцтва. Більш радикальним Було Південне товариство.

Склади П. Пестелем програма Південного товариства "Руська правда" передбачало повне знищення самодержавства и феодальних отношений, но в тій же година узаконювала військову диктатуру и унітарну державу, в Якій національне питання Взагалі не брали до уваги. Програма Північного товариства "Конс-тітуція" М. Муравйова вісувала Вимоги обмеження влади монарха законом и ліквідацію лишь кріпосніцтва, а не феодальних отношений в цілому. Зато булу за більш демократичні порядки и врахування національного питання при перетворенні унітарної держави на федеративну. Мала буті відновлена ​​и русский державність. Та не одна, а зразу три: на Лівобережжі зі столицею в Харькове, Правобережжі - в Києві и на Півдні - в Одесі. Це пояснюється тім, что за основу державотворення БУВ взяття існуючій тоді поділ України на три генерал-губернаторства, Які були Муравйовим немного підкоректовані и підвіщені до статусу держав-членів загально-російської Федерации. У 1823 году в Новоград-Волинський брати Борисова создали "Товариство обєднаніх словян". Его осередки діялі у Красілові и Старо-костянтінові. У них поряд з офіцерамі-росіянамі виступали Місцеві дворяни Скала-маровській, Понятовського. Товариство передбачало повну ліквідацію самодером-жавства и феодалізму, но Майбутній державний устрій вбачалася в форме Федерации держав всех звільненіх слов'янських народів. У 1825 году воно увійшло до складу Південного товариства.

Виступ готувався на літо тисячі вісімсот двадцять шість р. Однако, непередбачені події: Арешт керівніків Південного товариства, Раптова смерть імператора Олександра І - заставил декабристів віступіті НЕ зовсім підготовленімі. 25 грудня тисяча вісімсот двадцять п'ять р. відбулось повстання Північного товариства в Петербурге, а в кінці грудня та на качана січня, Вже после его розгром, як акт відчаю и солідарності, відбулося повстання, контрольоване декабристами Чернігівського полку на чолі з С. Муравйовим-Апостолом. Керівніків повстання Було Страча, его учасников-членів товариства заслано в Сибір, а солдат покаране шпіцрутенамі и Відправлено на Кавказька войну.

Перша українська Таємна політична організація вінікла в Києві в 1845 - на качану тисяча вісімсот п'ятьдесят-шість р. на основе Студентського гуртка, Який виник в 1842 р. Ініціатором создания товариства БУВ професор університету св. Володимира Микола Косто-Маров. Навколо него обєдналісь професор Микола Гулак, письменник Панта-Леймон Куліш, видатний етнограф Василь Білозерський - всього около 100 осіб. После Довгих суперечок спеціалісти дійшлі єдності про ті, что активним членом товариства БУВ Тарас Шевченко.

Програмнного документами товариства, Пожалуйста его члени називали братством (за аналогією з початком ХVІІ ст.) Були: "Статут и правила товариства святих Кирила і Мефодія", напісані В. Білозерськім з врахування позіції других Членів; "Закон божий (Книга буття українського народу)" М. Костомарова та установчо "Записка" В. Білозерського. У них, на Основі Дещо романтичного історічного екскурсії, робів Висновок про необходимость добіватся національного визволення України и создание Федерации великих рівноправніх слов'янських народів з центром у Києві. У відозвах "До українців" та "До братів поляків та москалів" уточнювалось, что українці хотят действительно рівноправного союзу з білорусамі, москалями, поляками, чехами, словаками, словенці, сербо-хорватами та бол-гарамі, в якому НЕ Було б ненавісті между народами, а Кожний з них МАВ бі право на свою мову, свою літературу й свою Власний державність зі своими парламентами.

Одночасно кирило-мефодіївці Вимагаю ліквідації кріпосного права, свободи друку, віри й науки, Загальної освіти, заміні рекрутської армії на народну милицию ТОЩО. Щодо методів Досягнення мети среди Членів братства НЕ Було єдності. Поміркована більшість, обєднавшісь вокруг М. Костомарова, виступала за еволюційній шлях, просвітніцтво, а через него - проведення відповідніх реформ. Радикальна меншість - Т. Шевченко, М. Гулак и їх прихильники - прагнулі досягті мети Шляхом Підняття Селянської революції. Реально ж сил для перемоги НЕ Було. Тому влада, Вікрам в квітні тисяча вісімсот сорок-сім р. за доносом студента Петрова товариство, Надзвичайно жорстока з ними розправілась. М. Гулака Було засуджено до увязнення в Шлісельбурзькій фортеці, Т. Шевченка - до 10 років солдатчини, без права писати и малювати, Решт - до різніх строків увязнення з подалі заслання.

Кирило-Мефодіївське братство поклали початок перетворенню українсь-кого національно-духовного відродження в політичний національно-визвольний рух. Его характерними ознака були демократизм и багатонаціональній склад учасников. Подібні процеси (політізації народних рухів) відбуваються и в Австрійській імперії.

Найяскравішімі проявити як антифеодального, так и національно-визволу-ного рухів у Буковіні Було селянське повстання тисячу вісімсот сорок три р. під проводом Лукян Кобилиці, а в Галичині - революція 1848 р., в ході якої Цісар Фердінанд І проголосують констітуцію, скликав парламент, скасував панщину. В ході революції українці виступили самостійною Політичною силою, створі в квітні +1848 р. Головну Руську Раду на чолі з єпіскопом греко-католицької церкви Грігорієм Яхимович. Вона Вимагаю запровадіті в школах та органах влади українську мову, допустіті українців до зайняття державних посад, зрівняті в правах українське духовенство з польським. У травні 1848 р. вона організувала видання Першої української газети "Зоря Галицька", в Жовтні тисячі вісімсот сорок вісім р. перший зїзд діячів української культури та науки заснував "Галицько-руська матиця" - Першу куль-турно-освітню організацію, покликання Шляхом видавництва книг для народу Сприяти Поширення освіти та национальной свідомості.

После Збройних повстання 1 листопада 1848 р., Піднятого робітнікамі та студентами, и его придушенням революція булу розгромлена. Перший парламент, в якому Було 39 послів-українців, розпущено.

За новою констітуцією, вводівся Вже и Галицький Крайовий сейм, но в ньом українці становили Всього 49 послів Із 150. Конституція 1867 р. завершила процес превращение абсолютістської імперії в констітуційну монархію з елементами федералізму (для Угорщини), но національне становище українців почти НЕ Покращена. Навпаки, в Галичині посілюється полонізація, а в Закарпатті - мадярізація. Лише віділення в 1861 р. Буковини в окремий "коронний край" Дещо актівізує національне відродження на Цій территории, розшірює рамки громадсько-Політичної ДІЯЛЬНОСТІ українців. Проти їх економічне становище НЕ змінілося. Проведена селянська реформа на основе викуп державою селянських наділів в течение 50 років и виплата ціх сум селянами ставила їх у залежність від Чиновництво, гальмувала розвиток капіталізму на селі.

Дуже складно проблеми звільнення селян від кріпосніцтва вірішуваліся и в підросійській Україні. Утворення Царське УРЯДОМ в січні 1857 р. таємний комітет для подготовки відміни кріпосного права передбача, кроме Загальні положення, викладеня у "Маніфесті 19 лютого", цілу низьку призначення спеціально для українських губерній указів и постанов. На Відміну Від российских, у всех украинских губерніях селянські наділі после реформи різко зменшено внаслідок Втрата селянами "відрізків". Чи не міняло становище и, что на Правобережжі, аби привернути українців супроти ненадійніх польських шляхтічів, селянам надавали право одержаний полного наділу. У Середньому наділі, Які здобули українські селяни, в условиях Західної Європи вважать достатнімі, но в Україні при ее агротехніці такий Наділ НЕ забезпечував даже Прожитковий мінімуму. За те, що бере землю селяни України до 1906 р. Сплата 382 млн карбованців при ее рінковій ціні 128 млн.

Значний прогресівнішімі и значущих для України були судова и Земському реформи. Земському самоуправління в Україні нашли своих самовідданіх праців-ників, Які много Зроби в Галузі сільського господарства (матеріальна допомога, культура землеробства), медицини (ЗРАЗКОВЕ медичне обслуговування, гігієна и санітарія) та освіти (школи и курси на селі и для села), торгівлі . Альо земства на Правобережній Україні, оскількі там мала предпочтение польська шляхта, були введені лишь в 1911 р.

Шкільна реформа 1860-1864 рр. засновувала єдину систему освіти різніх ступенів, что розшірювало ятір шкіл в Україні, но одночасно посілювався контроль за цією сферою з боку офіційніх ОРГАНІВ власти. Нею не допускалось создания українських шкіл.

Міська реформа +1870 р. запроваділа у великих містах України віборні міські думи (Київ, Катеринослав, Полтава, Харків, Херсон, Миколаїв). Вказані реформи в России малі буржуазний характер и в основному спріялі історичному поступу України як складової части імперії.

Непослідовність и незавершеність реформ 60-70-х років та різніця в соціально-економічному розвитку регіонів України в складі Російської імперії спріялі переходу головного аграрного сектора економіки на капіталістічній лад як прусськім (уповільненім), так и американских (прискореного) шляхом, что зумов:

- теріторіальну нерівномірність в розташуванні и розвитку української економіки;

- превращение Півдня України (де набув Поширення американський способ) на основнову паливно-металургійну базу всієї імперії, Із значний Залучення іноземних інвесторів;

- більш Швидкі Темпи індустріального розвитку та вищу концентрацію виробництва, зростання міст;

- формирование української торгово-промислової еліти: Терещенків, Бродський, Харітоненків, Яхненків, Семіренків та других; класу вільнонайманіх робітніків, інтелігенції.

Закладені в ті роки діспропорції в теріторіальному розташуванні вироб-ничих сил не только НЕ були подоланні, а ще более поглібіліся и превратились в наш час на складаний економічну проблему национальной економіки. Так само великою проблемою.Більше, яка залишилась з тих часів, є проблема прив'язки економіки України до імперії через виготовлення кінцевої продукції. Українські підприємства, что віроблялі готовий продукцію, Складанний лишь 15%, решта ж только готувалі сировина, СКЛАДОВІ частині, Вузли. Це зумовлювало ее меншовартісність, залежність від центру, тобто носило колоніальний характер.

Ще одним наслідком реформи середини ХІХ ст. стала Втрата Українськими селянами понад 15% Загальної площади кращої землі, что булу Ранее в їх корістуванні та Обтяження селянських дворів непомірнімі поборами (вікупнімі платежами, подушним и Поземельної податку), натуральні повинності. Правда, на Правобережжі уряд (что НЕ безпідставно НЕ довіряв польській шляхті) Надав селянам землі на 18% більше, но за віщою ціною.

В обох імперіях, незважаючі на проведені реформи, українське населення терпіло національний гніт. Українська мова ігнорувалася. Навчання в школах велося російською, німецькою, польською, Угорська чи румунський мовами. Чи не прийомів до РОЗГЛЯДУ в установах будь-які заяви чи документи пісані українською мовою, замінюваліся географічні назви. Як Реакція НЕ це відбувається актівізація українського національного-визвольного руху. У 1855 году проходити "Київська козаччина", в 1856 р. - втечі селян "в Таврію за волею". В кінці 50-х років у Петербурге колішні кирило-мефодіївці, Яким запретили после повернення Із заслання проживати в Україні, создали Громаду з помощью поміщіків-меценатів Галагана и Тарновського. Вона заснувала друкарню, яка відавала книги українських авторів. У 1861 р. за Редагування Білозерського начали відаваті громадсько-літературний часопис "Основа". У ньом проводилася ідея права українців на ВЛАСНА самобутність. З российских демократів Громаду підтрімав лишь О. Герцен. в самій Україні за прикладом Петербурзької Громади створювалісь аналогічні организации, Які Займаюсь культурно-освітньою діяльністю среди народу. Найвідомішою среди них стала громада студентів київського університету, яка получила назви "хлопомани" (від польського "хлоп" - селянин). У переважній Біль-шості це були віхідці з польських чи спольщених козацьких родин Правобережної України. Їх кредо вислови лідер "хлопоманів" Володимир Антонович у "сповіді" на страницах часопису "Основа". На Переконаний гуртківців, польська шляхта, что живе в Україні, має полюбити народ, среди которого живе, и докласті всех зусіль до відродження українського народу, покращення долі селян. Цім шляхта спокутує кривди, Які ее предки завдан українцям. В ІНШОМУ випадки вона залишилась ворожок до українства спільнотою зайд-паразітів.

"Хлопоманів» не підтрімувалі Ідеї повстання, тому смороду, вбравшісь у селянський одяг, ходили по селах, навчаючі селян грамоти, пропагуючі знання з історії України та українську культуру. Поліція арештувала Деяк "хлопоманів", тому гурток на рубежі 1860-1861 рр. формально Припін своє Існування. Его провіднімі діячамі були Володимир Антонович, Кость Михальчук, Борис Поз-нанській, Тадей Рильський та інші.

Польське повстання 1 863 р., В якому активну участь брали й українці, зокрема, А. Потебня, налякалася царат и заставил вдатися до репресій проти українського руху. У 1863 р. министр внутренних дел П. Валуєв видав циркуляр, Яким заборонено всі українські организации, включаючі недільні школи та друкування книг українською мовою. В кінці 60-х років ХІХ ст., Коли пільність власти зменшіть, В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський создали "Стару громаду", яка прагнула продовжуваті діяльність своих попередниця. Вона Фактично спрямовувала діяльність київського відділення російського імператорського географічного товариства. В его структурі Було Створено бібліотеку та музей. У 1875 р. "Стара громада" Придбай газету "Київський телеграф" і превратилась его у свой орган. Актівізація українського національно-визвольного руху віклікала хвилю доносів. Особливо старався попечитель Київського шкільного округу Юзефович. Як наслідок, в травні 1876 р. Олександр ІІ подписал в м. Емс указ, Який забороняв даже Ввіз в країну книг, видання українською мовою за кордоном, та постановку театральних вистав українською мовою; підтверджувалась Заборона українських ОРГАНІЗАЦІЙ. Київське відділення російського імператорського географічного товариства Було розпущено, "Київський телеграф" закрили ... Було дозволено друкувати українською мовою лишь анекдоти, але "яріжнім" шрифтом, тобто українські слова російськімі буквами. Кроме того, чиновникам, Які прібулі працювати из России в Україну, підвіщілі заробітну плату. У 1892 р. наворожили цензорам про недопустімість одобрения до друку українського перекладу будь-которого російського твору, а в 1894 р. повторили Заборона імпорту українських книжок ТОЩО.

Активні діячі "Старої громади», не чекаючі арештів, віїхалі в Петербург, Харків чи, як Михайло Драгоманов, за кордон. Центр українського національно-визвольного рух перемістівся до Львова, де українські организации могли діяті легально. Приїзд до Львова відних діячів українського руху значний посил українські сили в Галичині. Тім более, что український національно-визвольний рух переживає там Певна кризу, зумовлену розкол на качана 60-х рр. ХІХ ст. Частина ветеранів, зневірівшісь у можливіть швидкої перемоги української справи, перейшла на позіції москвофільства и Почаїв стверджуваті, что русини Галичини - це частина велікоросійського народу, а їх мова - це зіпсована польськими Вплив російська мова. За це смороду начали отрімуваті фінансування з Петербурга. Молода генерація навпаки, стверджував, что русини - це частина українського народу, а їх мова є діалектом української мови. Смороду собі називали народовцями. У 1868 году смороду заснувалі "Просвіту", яка Шляхом видання дешевих книг для народу, создание народних домів, шкіл ТОЩО спріяла Пробудження национальной самосвідомості українців. У 1873 р. Було Заснований товариство ім. Т. Шевченка, Пожалуйста зусилля М. Драгоманова и М. Грушевського Було реор-ганізоване в наукове товариство ім. Т. Шевченка - по суті Першу академію наук України.

В кінці ХІХ ст. український національно-визвольний рух переходити від етапу Громадського ОРГАНІЗАЦІЙ до создания політічніх партій, что зумовлювало як загальноєвропейськімі процесами, так и потребами більш тісного згуртування політично активних українців з метою підготовкі їх до революції, Шляхом якої смороду сподівалісь відстояті Захоплення України та захістіті Захоплення трудящих.

У 1890 р. в Галичині з ініціативи І. Франка и М. Павлика Було Створено русько-українську радикальну партію (РУРП), яка в Програмі-мінімум ставила завдання Шляхом реформ покращіті життя трудящих, а в Програмі-максимум - побудуваті соціалізм в Україні (ця Вимога булу зняти в 1895 р.). У +1899 р., После розпад РУРП, утворілісь Українська національно-демократична партія (УНДП) та Українська соціал-демократична партія (УСДП). Перша з них вісувала Вимоги обєднання всех украинских земель и корістувалась підтрімкою більшості українців Галичини Під егідою УНДП діяла більшість культурно-просвітніцькіх та господарських ОРГАНІЗАЦІЙ. На ВИБОРИ до австрійського парламенту 1907 р. вона здобула 4 мандати, а УСДП - 2. У 1895 р. український громадський діяч Ю. Ба-чінській видав книгу "Ukraina irredenta", в Якій обґрунтовував необходимость незалежності України. На Закарпатті Ще не Було партій.

З початком XX ст. створюють свои Власні національні Політичні партії українці в Російській імперії. Дерло з них булу РУП - Революційна українська партія (Харків, 1900 р.). Ее програмою стала брошура адвоката Миколи Міхновського "Самостійна Україна", яка проголошувалися мету - створення єдиної, Самостійної, соборної Української держави "від Сяну до Дону, від гір Карпатських до гір Кавказька". Різнорідній склад партии прізвів до розкол РУП, оскількі більшість керівніків перебувалі під Вплив соціал-демократичної Ідеї про недоцільність создания самостійніх держав. Тому в 1902 р. М. Міхновський створює НПП (Народну українську партію, якові з грудня 1917 р. Стали назіваті русски партією самостійників-соціалістів). У 1905 р. РУП на своєму іншому зїзді реорганізувалась в УСДРП (Українську соціал-демократичну робітнічу партію під проводом М. Порша, В. Винниченка, С. Петлюри, Д. Антоновича). У 1906 р. сформувалась найчісленніша та найвплівовіша українська партія - УПСР (Українська партія соціалістів-революціонерів), на чолі з ее лідерамі М. Ковалевський, Л. Ковальова, П. Христюком. В кінці 1905 р. в результате обєднання Української демократичної партии (О. Лотоцький, Є. Чикаленко та ін.) и Української радікальної партии (Б. Грінченко, Є. Єфремов, Ф. Матушевський та ін.) вінікла УРДП (Українська радикально-демократична партія), з червня 1917 р. - Ук-раїнська партія соціалістів-федералістів. Найчісленнішімі и найвплівовішімі партіями були УСДРП и УПСР. Всі партии, кроме НПП, в своих програмах Вимагаю шірокої автономії України в складі демократичної России. Всі українські партии Вимагаю Здійснення соціально-економічних реформ.

На початку ХХ ст. становище на українських землях погіршілось внаслідок Світової економічної кри 1899-1903 рр., яка охопіла и обідві імперії. Особливо важка становище склалось в російській части України. Так, з 56 домен Працювало лишь 23. На 1/3 скоротівся випуск паровозів у Луганську и Харькове. Понад 100 тисяч робітніків стали безробітнімі. Кроме того посілівся національний гніт, Який носів НЕ только духовний, культурний характер, но й економічний. Польські, Єврейські, французькі, німецькі, бельгійські підприємці встановлювали для українських робітніків нижчих оплату праці, зневажліво ставити до звічаїв и національніх традіцій місцевого населення. Невіпадково українці брали участь в революції 1905-1907 рр.

Причини революції:

- економічна відсталість, низька рівень життя широких верств населення імперії;

- Залишки феодалізму, что гальмувалі прогрес. До них відносілось:

а) панування поміщіцького землеволодіння, І, як наслідок, 54 відсотки селянських дворів малі до 6 десятин, 30% - від 6 до 10, 16% - понад 10 десятин (1 десятина - около одного гектара);

б) Відсутність політічніх прав не лишь у селян и робітніків, а й у буржуазії.

На Відміну Від робітніків и селян, Які вісловлювалі своє невдоволення страйками та політічнімі Вимогами, буржуазія намагались добитися влади петіціямі та тостами на різдвяно-новорічних банкетах 1904 р.

Каталізатором, Який пришвидшив початок революції, стала поразка царату в Російсько-японській війні 1904-1905 рр. Революція в своєму розвитку пройшла ряд етапів, что видно зі схеми (рис. 6.2).

После маніфесту 17 жовтня 1905 р. актівізувався український національний рух, якому удалось:

- ліквідуваті Всілякі обмеження на вживання мови. Українське слово залунало в школах и Вищих Навчальних закладах;

- создать україномовну пресу. У 1905 р. в Лубнах Почаїв віходити газета "Хлібороб", зявились журнали "Дзвін", "Українська хата", "Рідний край", "Посів", "Село" та інші. Всього 24 україномовні виданя;

- організуваті 35 осередків культурно-освітньої організації "Просвіта", в якіх Працював М. Коцюбинський, Б. Грінченко, П. Мирний, Д. Яворницький та інші представник української інтелігенції.

У тій самий час набірають сили и досвіду українські Політичні партії: РУП, УСДРП, УПСР (есерів); створюються заради робітнічіх депутатов и Профспілкові орга-нізації; розгортається кооперативний рух, вінікають Місцеві организации російської Селянської спілки, Які були створені в 7 губерніях, 12 повітах, 120 волостях; набувається досвід парламентської ДІЯЛЬНОСТІ через Українські думські громади, Які функціонувалі в І і ІІ ДЕРЖАВНИЙ думах и поставили на порядок денний питання про автономію України.

Таким чином український національний рух в роки Першої російської революції досяг суттєвіх соціально-економічних и Суспільно-політічніх зрушень, что дало можлівість Офіційно поставити в Державній думі питання про Надання Україні автономії.

До такого перебігу подій, коли постанов питання автономії, а Згідно и суверенітету, Кращі сили української спільноті готуваліся заздалегідь. Більше того, смороду передбачало необходимость подготовки до Збройних захисту української справи.

З цією метою в Австрійській части України створюваліся Молодіжні спортивні та пожежні товариства "Сокіл", "Січ" і "Пласт". Перше таке товариство Було Створено в 1894 году в Львові інженером Нагірнім. Перша "Січ" під проводом лідера Радікальної партии Галичини Кирила Трильовського вінікла в 1900 р. в с. Завалля на Снятінщіні. У березні 1913 року пройшли Перші збори "Товариства Українських Січових Стрільців", Які прийнять свой статут. На початок 1914 року Було Створено 96 стрілецькіх товариств. Смороду охоплювалі своим Вплив десятки тисяч української молоді. При ціх общество створюваліся воєнізовані загони.

Історічною заслугою цієї организации є доля в проголошенні и захісті Західно-Української Народної Республики, створенні ядра Української Галицької Армії (УГА), яка відіграла помітну роль во время польсько-української Війни 1918-1919 рр.

Січовій рух ставши наслідком виховної та просвітніцької ДІЯЛЬНОСТІ українських партій, "Просвіти", КООПЕРАТИВіВ, 15 українських гімназій и понад 3 тисяч українських народних шкіл ... Особливо великий Вплив на відродження национальной свідомості українців Галичини мала діяльність митрополита греко-католицької церкви А. Шептицького. Все зазначеним дало Підстави М. груші-кому назваті Галичину "Українським Пємонтом". (За аналогією з італійською провінцією Пємонт, з якої розпочалось відродження державності Италии).

У підросійській части України Значний Вплив мала Століпінська аграрна реформ, розпочата после розгром всех лівіх, зокрема українських політічніх партій и почти всех профспілок. Вона руйнувала Селянська громаду з ее Колективне ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. З помощью Створення у кожному повіті державних комісій за з проведення реформи, селяни отримай можлівість війт з общини, отріматі свою землю Єдиним наділом и створити власний хутір або, Продовжуючи жити в селі, - користуватись своєю землею ( "відрубом"). За за-думом ініціатора реформи Такі селяни повінні були дива надійною опорою існуючого ладу. Для допомоги таким господарство Було Створено селянський поземельний банк. В ході реформи ЦІМ правом на Правобережжі скорісталось 50,74%, на Півдні - 34,2%, на Лівобережжі - 13,8% господарств. Загаль по Україні - 33%, тоді як по Росії - 24%. Реформа дозволила збільшити середньо-річний збір зернових до 1070 млн пудів 1909-1913 рр. проти 775 млн пудів в 1896-1902 рр.

Ще одним напрямком реформи Було переселення безземельних и малоземельних селян на Вільні землі в Сибір. Однако через ті что гроші, віділені для їх ПІДТРИМКИ, розікралі - з одного миллиона переселенців 70% або померли, або повернулись назад.

Оскількі започаткована для Розширення соціальної бази самодержавства аграрна реформа насправді створювала Гостра конкуренцію в особі селян-власніків поміщікам, хоч їх землеволодіння вона НЕ зачіпала, то смороду виступили проти цієї реформи. Такоже проти неї виступали ліві Політичні сили, в якіх скорочував опора на селі. Тому виник протіпріродній альянс крайніх лівіх и правих сил, внаслідок которого агент полиции Д. Багров, член партии есерів, 1 вересня 1911 р. в Київській опері смертельно поранивши П. Століпіна.Постать Століпіна для України однозначна. ВІН БУВ затято україно-фобом. У 1910 р. ВІН Своїм указом ще раз заборонено українську мову та всі українські организации з формулюванням "об'єднання на націоналістичних інтересах веде до збільшення національного відокремлення", а такоже відніс українців до інородців, Яким даже заборонялось створюваті свою школу, хоч це Було дозволено делать грузинам, полякам, литовцям , естонцям та іншім. У 1911 р. ВІН розяснів, что "історичним завдання російської державності є боротьба з рухом, у теперішнім часі прозваним Українським, Який містіть у Собі ідею відродження старої України й устрою Малоросійської України на автономних націонал-територіальних основах".

Продовжуючи антіукраїнську політику Століпіна, царський уряд в 1914 р. Заборона Святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка (рис. 6.3). Однако, незважаючі на це, в Києві Відбулась 100-Тисячна Демонстрація патріотіч-ної молоді Вперше під синьо-жовтими прапорами як символами національно-визвольних змагань українського народу (Вперше жовто-блакитний стяг став символом боротьбу за національне відродження України во время революції 1848 року) .

Подалі розвиток національного руху БУВ перерваній дерло світовою війною, яка поставила українців обох імперій в Надзвичайно складне становище:

- По-перше, смороду були втягнуті у войну всупереч своим власним націо-нального інтересам;

- по-друге, виявило в протилежних воюючи коаліціях и змушені були вбивати один одного. У російській армії перебувало 3,6 млн українців, у австро-угорській - 250 тис .;

- по-Третє, їх землі стали обєктом експансії з боку обох воюючи блоків;

- по-четверте, територія України превратилась в арену воєнніх Дій з усі-ма ее незручно - руйнацією економічного життя, господарських и промислових споруд, житла и т.д .;

- по-п'яті, в годину Війни в обох імперіях вживалися заходи придушенням опо-зіції, скорочував возможности Політичної ДІЯЛЬНОСТІ и захисту національніх прав;

- по-шосте, війна зумов глибокий розкол національного руху, як между українцями воюючи сторон, так и в межах імперій на пріхільніків та протівніків переможної Війни.

Организации, Які Займаюсь ті чи інші позіції показано в табл. 6.2:

Таблиця 6.2 - Ставлення українських ОРГАНІЗАЦІЙ до Першої Світової Війни.

Проавстрійські позіції

Проросійські позіції

- Головна Українська Рада Створена в Львові (серпень 1914 р.) Вона являла собою блок партій: радікальної, соціал-демократичної, національно-демократичної;

- Союз визволення України, Створений у Відні 1914 р. емігрантамі из России Д. Донцовим, В. Дорошенком, А. Жуком та іншімі.

Програмнного Вимоги СВУ Було создания незалежної України с помощью Четвертного Союзу.

- Товариство Українських поступовців (ТУП);

- частина УСДРП на чолі з С. Пет-люрою;

- "Карпато-російський визвольний комітет", Який організувалі емігранті-москвофіли в Києві.

В. Винниченко и значний частина українських соціал-демократів Займаюсь антівоєнну позицию під гасла "Геть войну! Хай живе автономія України! "

3 вересня 1914 р. російські війська зайнять Львів. Генерал-губернатором Галичини БУВ призначення відвертій шовініст О. Бобрінській. ВІН відразу заявил, что "Галичина і Лемківщина споконвіку корінна частина великої Русі ... Все пристрій має грунтуватися на російських засадах. Я буду вводити тут російську мову, закон та устрій ". Практично відразу ВІН від слів перейшов до справ: були розгромлені всі українські организации, а школи, Просвіти, народні доми, ко-оперативний - закриті. Дванадцять тисяч активістів українського руху без суду були заслані до Сібіру. Лідер українського руху митрополит А. Шептицький БУВ заслання в Суздаль.

Тому в 1915 году, коли австро-німецькі війська перейшлі в наступ, їх радо віталі галичани, Які ще недавно хлібом и сіллю зустрічалі російські війська. У 1916 р. землі Тернопільщини стали ареною кровопролитних боїв во время Брусіловського прориву российских войск. Альо через брак резервів та боєприпасів ВІН захлінувся и війна перейшла в позіційну фазу, что принесло краю додаткові муки и нещастя. Зокрема, Шалене зростання цен. Для простого люду смороду стали просто недоступними. Це стосувалося й территории Подільської Губернії. Вже в квітні 1915 року на засіданні Камянець-Подільської міської думи наголошувалося: "... в городе может вінікнуті голод ..."

Війна до краю загостріла всі протіріччя в обох воюючи блоках, но з особливими силою це проявилося в России: занепали економіка, розпадаліся фінанси, скороти постачання міського населення продуктами харчування. Суспільство терпіло від зловжівання Вищих посадовців, несло невіправдані Втрата на фронтах. На кінець 1916 р. в стране сталося кризового становище, что загрожувало перерости в революцію.

Таким чином, Перша світова війна принесла важкі випробування укра-їнському народу. Разом з тим вона створювала передумови краху імперій, обєднання переважної більшості українських етнічніх земель и побудова на них незалежної української держави.