Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Урок історії, як навчальне заняття

Скачати 5.41 Kb.
Дата конвертації 24.04.2018
Розмір 5.41 Kb.
Тип курсова робота
АКАДЕМІЯ, 2003. - 509 с.
33. Станкевич В.А. Методика викладання історії в середній школі // Викладання історії в школі - 1987 - №4. - 305 с.

34. Степанищев А. П. Методичний довідник вчителя історії. - М .: ВЛАДОС, 2001. - 320 с.

35. Степанищев А.Г. Методика викладання та вивчення історії: Учеб. посібник для студ. вищ. навч закладів: в 2 ч. - М .: ВЛАДОС, 2002. - 304 с.

36. Степанищев А.Т. - Методика викладання та вивчення історії: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів: в 2 м - М .: ВЛАДОС, 2002. - гл.2 - 208 с.

37. Студеникин М.Т., Добролюбова В.І. Методика викладання історії. - М .: ВЛАДОС, 2004.-253 с.

38. Хмарка О.Т. Розвиток школи як інноваційний процес. - М .: ТОВАРИСТВО, 1997. - 200 с.

39. Шаталов В. Методичні рекомендації для роботи з опорними сигналами з історії. - М .: Знание, 1981. - 421 с.

Додаток 1

У V - VI класах

У VI-VII класах

У VIII-X класах

1

2

3

1. Урок, який містить всі ланки процесу навчання.

2. Урок викладу у формі розповіді.

3. Урок повторення

1. Урок, який містить всі ланки процесу навчання.

2. Урок повідомлення нового матеріалу (розповідь, кіно, екскурсія).

3. Вступний урок.

4. Заключний урок.

5. Урок розбору.

6. Урок вироблення умінь і навичок.

7. повторительно-узагальнюючий урок

1. Урок, вступний до теми.

2. Урок повідомлення нового матеріалу.

3. Урок розбору.

4. Урок, заключний по темі.

5. Урок повторювальний.

6. Урок узагальнюючий.

7. Урок опитування.

8. Урок вироблення умінь і навичок.

9. Урок застосування знань.

10. Урок, який містить всі ланки процесу навчання

ТИПИ УРОКІВ ІСТОРІЇ ТА ЇХ СТРУКТУРА

типи уроків

їх структура

1. Урок вивчення нового матеріалу 2. повторительно-узагальнюючий урок 3. Контрольний урок 4. Комбінований урок

1-2-3-4-5-6 1-4-5-6 1-7-5-6 1-7-2-3-4-5-6

Джерело: Вяземський Є.Є., Стрелова О.Ю. Теорія і методика викладання історії: навч. для студ. вищ. навч. закладів. - М .: Гуманіст. изд. центр Владос, 2003. - С.218.


Додаток 2

Адекватні прийоми і засоби вивчення різного за характером історичного матеріалу (12 груп)

j

j

i

i

i

Прийоми і засоби форми-вання образних представле-ний про головні історичні факти - одинична подія-ях і типових повторюють-ся явищах

Прийоми і засоби изуче-П1я неглавнихісторіческіх Ьактов - одиничних подію-ГСШ і типових повторюю-ціхся явищ і іншого [тактичного матеріалу

А

Б

А

Б

Прийоми і засоби емпіричного вивчення фактичного змісту історичного матеріалу

Прийоми і засоби тео-ретические вивчення ис-торического матеріалу

А

Б

А

Б

i

Метод нагляд-ного навчання основам наук

Метод усного навчання осно-вам наук

Метод друк-но-словесного навчання осно-вам наук

Метод практи-чеського навчання основам наук

Джерело: Вяземський Є.Є., Стрелова О.Ю. Теорія і методика викладання істо-рії: навч. для студ. вищ. навч. закладів. - М .: Гуманіст. изд. центр Владос, 2003. - С.162.

...........