Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Внутрішня політика після Вітчизняної війни

Скачати 14.14 Kb.
Дата конвертації 20.11.2018
Розмір 14.14 Kb.
Тип реферат

Після закінчення Вітчизняної війни 1812 р реформи стали носити більш помірний характер. Багато з них пов'язані з ім'ям графа Аракчеєва. Кар'єра його при Олександрі I почалася в 1803 р Імператора залучали в ньому такі якості як педантичність, неухильне старанність, неабиякі організаторські здібності, безмежна віра в силу самодержавства. Ставши в 1808 р військовим міністром, Аракчеєв, на думку військових фахівців, багато зробив для відновлення боєздатності російської армії.

У листопаді 1815 Олександр I дарував Конституцію освіченій у складі імперії Царства Польського. На ті часи це був досить ліберальний документ. При відкритті Польського сейму у Варшаві цар виголосив промову, в якій оголосив про намір поширити конституційні порядки на всю Росію.

У 1818 році цар доручив своєму найближчому другові і помічнику Новосильцеву скласти "статутну державну грамоту" в дусі принципів польської конституції. Проект був підготовлений в 1820 р, отримав "найвище схвалення", проте залишився на папері.

У 1818 р ряд сановників отримали секретні доручення царя підготувати проект скасування кріпосного права. Всі ці проекти і наміри свідчили про розуміння Олександром I необхідності проведення ліберальних реформ.

Однак з 1820 р курс Олександра I різко змінюється. Прийнято пов'язувати цю зміну з революційними подіями в Європі, з повстанням Семенівського полку в жовтні 1820 В цей же час в розпорядження царя надходять донесення про створення таємних товариств.

Руйнівні для феодально-кріпосницької системи реформістські і революційні ідеї спочатку проникали в Росію з Заходу, де раніше почався процес становлення індустріальних суспільств і, відповідно, раніше сформувалися буржуазні ідеї. Велика Французька революція, Вітчизняна війна 1812 р сприяли зростанню суспільної самосвідомості в Росії. Все це підштовхнуло найбільш передову та освічену частину дворянства до пошуку шляхів перетворення політичної та економічної життя російського суспільства. Нездійснені надії на звільнення селян, які винесли на своїх плечах основний тягар війни з Наполеоном, спонукали їх перейти від слів до справи.

Перше таємне товариство "Союз порятунку" виникло в лютому 1816 в Петербурзі з ініціативи молодих гвардійських офіцерів О.М. і Н.М.Муравьyoвих, С.І. і М.І.Муравьyoвих-Апостолів, С. П. Трубецького та І.Д.Якушіна. Пізніше в нього увійшов П.И.Пестель. У 1817 р після прийняття Статуту організація отримала назву "Товариство істинних і вірних синів Вітчизни". В члени товариства брали по найсуворішому відбору тільки офіцерів гвардійських полків і Генерального штабу. Воно було нечисленним (30 чоловік). У 1817 р союз самоліквідувалася. Було вирішено приступити до створення ширшої і бойової організації.

У січні 1818 року в Москві виникла нова організація "Союз благоденства". Протягом її трирічного (до 1821 г.) існування розроблялися організаційні принципи, тактика і програма перетворень. Організація налічувала вже близько 200 членів. На перше місце висувалося завдання формування громадської думки, сприятливого для перетворень. В якості головного політичного кошти розглядалося революційний переворот. До 1820 відноситься початок розробки тактики військового повстання без участі в ньому народних мас. Революціонери вважали, що "військова революція" може бути найбільш організованим, швидким і безболісним переворотом. Повстання Семенівського полку 1820 р спонукало членів таємних товариств задуматися про можливість залучення до "революції" незадоволених солдатів.

Отримавши звістку про донос на організацію, що надійшов Олександру I, члени суспільства прийняли рішення про формальне розпуск з тим, щоб звільнитися від випадкових людей і створити суворо законспіровану організацію.

У 1821-1822 рр. на основі "Союзу благоденства" виникли дві нові таємні організації: "Південне товариство" на Украінево чолі з П. І. Пестелем і "Північне товариство" в Петербурзі, яке очолив Н.М.Муравьyoв, а потім провідну роль зайняв К.Ф. Рилєєв. Товариства приступили до розробки конституційних проектів і планів повстання. Було підготовлено два програмні документи: "Руська правда" Пестеля і "Конституція" або "Наказ тимчасового верховному правлінню" М. Муравйова. Вони відрізнялися один від одного.

"Руська правда" - перша республіканська програма в історії Росії. Вона передбачала ліквідацію монархії і встановлення республіканського ладу. На чолі республіки мало стояти законодавче Народне віче. Виконавча влада передавалася Державної Думі, вибори в яку повинні були здійснюватися на основі рівного виборчого права. Всі громадяни республіки повинні були отримати рівні права, проголошувалася скасування всіх станових привілеїв і обмежень, загальна військова повинність. В області аграрних відносин Пестель виходив з того, що земля є суспільним надбанням, з якого кожен громадянин має право отримати наділ. Разом з тим, він визнавав справедливої ​​і приватну власність. Тому в програмі передбачалося створення громадського земельного фонду, який не підлягав продажу. Їм розпоряджалися волосні суспільства. Цей фонд повинен був поповнитися за рахунок часткової конфіскації поміщицьких земель. Інша частина землі повинна була залишитися в приватному користуванні і перебувати у вільному товарному обігу.

Конституційний проект М. Муравйова був побудований на іншій політичній концепції. Росія повинна була стати федерацією з 14 держав і 2 областей. Вищим законодавчим органом федерації було двопалатні Народне віче. Законодавчим органом в Державі було державне віче, теж складалося з двох палат. Вибори здійснювалися на основі виборчого права, обмеженого віковим, майновим цензом і цензом осідлості. Вища виконавча влада, за проектом Муравйова, належала імператору. Таким чином, Росія повинна була стати конституційною монархією. Проголошувалися ліквідація станової структури, рівність громадян перед законом, свобода слова, друку, зборів. Декларувалася ліквідація кріпосного права, однак землі поміщиків залишалися за ними. Передбачалося наділення селян землею (по 2 дес. На двір), замість старих станових судів передбачалося введення гласного суду з присяжного адвокатурою, змагальністю сторін.

Крім програмних документів, був розроблений і план дій. Був намір розпочати революцію в Петербурзі повстанням гвардії і флоту, вигнати членів імператорського прізвища, заарештувати імператора, скликати Сенат і через нього обнародувати новий порядок речей. На периферії повинні були надати сприяння повстання в столиці. Виступ планувалося на літо 1826 г. Однак несподівана смерть Олександра I в Таганрозі 19 листопада 1825 р змінила плани. Оскільки відмова брата Олександра Костянтина від престолу тримався в таємниці, війська були приведені до присяги йому, а не Миколі. Після двотижневої листування Костянтин підтвердив свою відмову від престолу і на 14 грудня була призначена переприсяга новому імператору - Миколі I. Революціонери вирішили скористатися урядовим кризою і виступити в цей день на Сенатській площі. Повстання, яке отримало назву "повстання декабристів", було жорстоко придушене урядом. Микола звелів передати суду офіцерів, а солдат піддати тілесним покаранням. Верховний суд засудив усіх учасників до розстрілу, проте Микола I наказав стратити тільки п'ятьох - Рилєєва, Пестеля, С.Муравьyoва-Апостола, М.Бестужева-Рюміна, Каховського. Решта були відправлені на заслання.

Виступ на Сенатській площі 14грудня 1825 поклало кінець прогресивним реформам. Самодержавство відчуло загрозу самому своєму існуванню і зробило зусилля зберегти фортечну систему.

Період правління брата Олександра I - Миколи Павловича (1825-1855). - це остання передреформний спроба самодержавства з'єднати майже непоєднуване: зберегти непорушною політичну систему абсолютизму і, одночасно, піти на поступки новим вимогам часу в економіці, в аграрному питанні - особливо. Шляхом мілітаризації державного ладу Миколі I вдалося лише на час відстрочити проведення більш рішучих реформ.

Прагнучи всіляко відгородити російське суспільство від впливу західних ідей, Микола I зробив ряд заходів, покликаних посилити контроль і нагляд за діяльністю адміністративного апарату, за печаткою, системою освіти, а також посилити особистий вплив на всі сторони державного життя. Імператорська канцелярія розрослася. При ній було створено II відділення - для кодифікації законів, III відділення - вища поліція, IV відділення - для керівництва жіночими училищами і благодійними закладами, V відділення - для проведення реформи державних селян, VI відділення - для управління Закавказзям. III відділення стало органом особистої влади імператора, державою в державі за своїм значенням. Правління Миколи I характеризується створенням всіляких таємних і несекретних комітетів і комісій з різних питань, підпорядкованих самого царя. Під керівництвом Сперанського була здійснена кодифікація законодавства. всі відомі закони були зібрані в хронологічному порядку, з них вибрані діючі. Повне зібрання законів Російської імперії з 1649 по 1825 рр. склало 45 томів. Цей колосальний труд досі є незамінним джерелом для істориків.

У 1826 був створений Комітет по влаштуванню навчальних закладів. У його завдання входила перевірка статутів навчальних закладів, вироблення єдиних принципів освіти, визначення дисциплін та навчальної літератури. Освіта повинна було, на думку уряду, виховувати "скромних громадян", які б працювали для уряду кожен на своєму терені. Ідейною платформою перебудови системи освіти, управління всією сферою культури стало гасло міністра освіти, президента Академії наук С. С. Уварова: "самодержавство, православ'я, народність".

Університети втратили значну частку колишньої автономії, прийом до них обмежувався, а плата зростала, з навчальних програм були вилучені такі предмети, як природне право, філософія. Однак призупинити процес поширення освіти вже не представлялося можливим. Введення нового "чавунного" цензурного статуту також не принесло очікуваного результату. Крамольні ідеї продовжували поширюватися не дивлячись на всі перешкоди, а посилення нагляду за літературою не тільки не зупинило перо ні Пушкіна, ні Лермонтова, ні інших видатних російських поетів і письменників. Саме на період правління Миколи I доводиться "золотий" вік російської поезії.

Зберігаючи в недоторканності політичну систему самодержавства і не наважуючись чіпати систему кріпацтва, яка все більше заходила в глухий кут, Микола I був змушений прийняти ряд заходів, які ослаблюють залежність селян від поміщиків, скасовують її найбільш одіозні прояви. Заборонялося віддавати кріпаків на заводи; обмежувалося право поміщиків засилати селян до Сибіру; заборонялося продавати селян з публічного торгу після роздроблення сім'ї, дарувати або платити ними борги; дворянам без маєтків заборонялося купувати селян без землі; поміщики отримали право відпускати дворових на волю; при продажу маєтків з публічного торгу селяни отримали право викупу на свободу; селянам дозволялося купувати за згодою поміщика нерухомість.

Більш серйозні заходи розв'язання селянського питання неодноразово обговорювалися в численних секретних комітетах (більше 10). Комітет 1835 поставив задачу "нечутливою зведення селян зі стану кріпосного до стану свободи". Передбачалося в три етапи і в невизначені терміни звільнити селян без землі. Робота комісії закінчилася без результату. У 1839 році був створений новий комітет, де видатну роль грав відомий державний діяч тогочасу, людина високоосвічена, що дотримується ліберальних поглядів - П. Д. Кисельов. Підсумком роботи комітету став указ 2 квітня 1842 року "про зобов'язаних селян.". Він не відміняв указу 1803 г. "про вільних хліборобів", але покликаний був виправити його "незручні сторони". Власникам дозволялося укладати з селянами за взаємною згодою договори на такій підставі, щоб поміщики зберігали повне право вотчинної власності, а селяни отримували від них ділянки землі в користування за встановлені повинності. Таким чином до реформи 1861 р було звільнено всього 27 тис. Селян.

У 1844 руряд зробив складання так званих "інвентарів" в західноруські губерніях, де поміщиками були в основному поляки, що знаходилися в опозиції до російського уряду. Це був опис поміщицьких маєтків із чіткою фіксацією розмірів земельних наділів селян і виконуваних ними повинностей.

Найбільшою мірою в області аграрного питання була реформа державних селян, проведена наприкінці 30-х років. Державні селяни становили 34% всього податного селянського населення і юридично були вільним станом, що знаходяться в підпорядкуванні у держави. Метою реформи було підняти добробут цієї категорії населення і подати приклад поміщикам за управління їхніми власними селами. Керував реформою П. Д. Кисельов, в 1835 р очолив V відділення імператорської канцеляріі.Государственние селяни розглядалися як вільні жителі, обробні державну землю. Малоземельні були наділені землею, переглянуте оподаткування податками відповідно до місцевих умов; засновані "допоміжні позики" для дрібного кредиту селянам; створювалися медичні і ветеринарні пункти; розширилася мережа нижчих шкіл.

Микола I визнав за необхідне заохочувати розвиток промисловості. Для захисту інтересів буржуазії були засновані Мануфактурний і Комерційний поради. З метою розширення системи технічного освіти створено Технологічний університет в Петербурзі, Московське ремісниче училище. При всій суперечливості вжитих заходів в них простежується прагнення підняти промисловий рівень Росії.

Однак революційні події в Європі в 1848-1849 рр. поклали кінець скромним реформаторським спробам Миколи I.

Таким чином, до середини XIX століття феодально-кріпосницька система підійшла до вирішального рубежу. В її надрах визрівали нові структури, що готували перехід до індустріального типу розвитку. Все більш широкими верствами суспільства опановували ідеї, що руйнували традиційні уявлення про крепостническом суспільному устрої. Політика самодержавства в цей період характеризувалася спробами підправити, поліпшити найбільш застарілі елементи політичної та економічної системи, не порушуючи, однак, головних підвалин. Однак ці спроби лише на час відсунули на необхідності вирішення головного питання: долі кріпацтва. В середині століття це питання для уряду встав так: або звільнити селян і зберегти свою владу, або не звільнити і втратити її.