Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Вплив поправки Джексона-Веніка на радянсько-американські і російсько-американські відносини в п

Скачати 108.79 Kb.
Дата конвертації 21.01.2019
Розмір 108.79 Kb.
Тип курсова робота

зміст

Вступ

Глава I Конгрес США і радянсько-американські відносини

1.1 Торгово-політичний режим США та прийняття поправки Джексона-Веніка

1.2 Ключові проблеми радянсько-американських відносин

Глава II Формування нового курсу у взаєминах США і Росії з 1992 р

2.1 Норми російсько-американського торговельно-економічного співробітництва

2.2 Дискусія навколо скасування поправки Джексона-Веніка

висновок

Список літературиВступ

Глобальні геостратегічні зрушення, пов'язані з розпадом Радянського Союзу і закінченням "холодної війни", привели до зміни міжнародного статусу США. Загальновизнано, що Сполучені Штати багато в чому визначають розвиток сучасних міжнародних відносин. У той же час Російська Федерація як правонаступник СРСР залишається активним учасником дипломатичних процесів. Найважливіші зовнішньополітичні рішення не приймаються без урахування "фактора Росії". Тому сучасне міжнародне становище і перспективи розвитку світового співтовариства в значній мірі залежать від характеру російсько-американських відносин. Сучасні російсько-американські відносини неможливо об'єктивно оцінити і спрогнозувати поза історичним контекстом і аналізу їх основних напрямків.

Важливий етап в радянсько-американських відносинах наступив в 70-і роки, коли відбулася зміна політики конфронтації на політику переговорів. Протягом 1972-1975 рр. відбулися чотири зустрічі керівників СРСР і США для обговорення і прийняття рішень з найбільш гострих питань радянсько-американських відносин. Пошук взаємоприйнятних рішень давно існуючих проблем, а також способів завершити холодну війну, уникнувши «втрати обличчя», йшов повільно, з неминучими труднощами і відкатами назад. Прикладом такого "відкату" явилась поправка до Закону про торгівлю, прийнята Конгресом США в грудні 1974 і пов'язала виконання торгово-економічних угод між США і СРСР з дотриманням останніми цивільних прав і свобод, включаючи свободу еміграції. Саме ця поправка стала символом зовнішньої політики США по відношенню до СРСР.

З розпадом СРСР тема скасування поправки Джексона-Веніка не втратила актуальності. Після формального оголошення в 1990 р закінчення холодної війни, обом державам залишилося безліч невирішених проблем, неулаженних протиріч, невдалих компромісів, невикористаних можливостей і, найголовніше, багато в чому застарілі уявлення про навколишній світ і один про одного. Звідси випливало, що в якихось ситуаціях США і Росія співпрацюватимуть, а в якихось будуть неминучі конфлікти і навіть серйозне протистояння. Поправка Джексона-Веніка, що блокує надання Москві стандартного (загального для всіх торгуючих з США країн) статусу найбільшого сприяння в торгівлі не скасована досі, хоча реально виступає не обмежувачем економічних і торговельних відносин, а одіозним символом "холодної війни" і колишнього протистояння двох держав. Проблема полягає в тому, що в даний час скасування Конгресом США поправки Джексона - Веніка, зв'язується із закріпленням за Конгресом права ратифікувати умови вступу Росії до Світової організації торгівлі. Росія все ще не розглядається США як країна з ринковою економікою, що дозволяє застосовувати проти неї більш жорсткі антидемпінгові правила, зберігаючи поправку Джексона-Веніка.

Таким чином, російсько-американські відносини на сучасному етапі відрізняються наявністю кола проблем і протиріч, як дісталися в спадок від часів "холодної війни", так і накопичених за останнє десятиліття. Їх усунення здатне відкрити шлях для конструктивних двосторонніх відносин і оздоровлення міжнародної обстановки в цілому. Досвід російсько-американської взаємодії останніх років стає фактором сучасної внутрішньополітичному житті обох країн. Потенціал російсько-американських торговельно-економічних відносин не вичерпаний. Є чимало перспективних сфер для взаємовигідної співпраці. У світлі цього вивчення проблеми, пов'язаної з впливом поправки Джексона-Веніка на радянсько-американські і російсько-американські відносини, є безумовно важливим і актуальним як в науковому, так і в практичному відношенні.

Наше дослідження, розпочате в рамках дипломної роботи, присвячене вивченню теми, пов'язаної з прийняттям і дією поправки Джексона-Веніка, її впливу на взаємини СРСР і США, Росії і США.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від 1974 року - часу прийняття Закону про торгівлю і поправки до нього - до наших днів, коли дія поправки Джексона-Веніка вже скасовано щодо Китаю і більшості країн Центральної і Східної Європи, але зберігається щодо Росії.

У вітчизняній літературі перші загальні роботи про радянсько-американських відносинах, які стали результатом переходу від конфронтації до політики розвитку двосторонніх взаємин, були присвячені аналізу економічних зв'язків і співпраці, або представляли нову зовнішньоторговельну стратегію двох країн [1]. У колективній праці радянських економістів, присвяченому торгово-економічних зв'язків СРСР з Північною Америкою, відзначалася пряма залежність даних відносин від політичних чинників: "Протягом всієї історії зв'язків Радянського Союзу зі Сполученими Штатами Америки погіршення політичного клімату вело до згортання торгово-економічних контактів. Навпаки, розвиток економічного співробітництва завжди було наслідком сприятливих політичних умов "[2].

Розгляду проблем радянсько-американських відносин в 70 - 80-ті рр. XX ст., Аналізу зовнішньополітичної діяльності адміністрацій Ніксона, Форда, Картера, Рейгана присвячені дослідження Н.І.Лебедева [3], Р.С.Овчіннікова [4], В.Г.Курьерова [5], А.В.Куніцина і Н.П.Шмелева [6]. Особливий інтерес представляє робота А.А.Сергуніна [7], в якій автор звертається до розгляду роботи Конгресу США з ключових проблем, що існували у відносинах між СРСР і США, зокрема, розглядається встановлення для Радянського Союзу дискримінаційного режиму торгівлі з США внаслідок прийняття поправки Джексона-Веніка.

Проблеми російсько-американських відносин у всьому їх різноманітті представлені в роботах російських істориків: В.А.Кременюка і А.Д.Богатурова [8], В.І.Батюка [9], В.Л.Фролова [10], Г. А.Трофіменко [11], І.Ю.Жінкіной [12], які критично підходять до розгляду співпраці двох держав, вказують причини розбіжностей, аналізують політику російсько-американського партнерства, її плюси і мінуси, визначають перспективи. Дослідження С.М.Рогова [13], О.І.Уткін [14], Т.А.Шаклеіной [15] відрізняє фундаментальність, залучення великої статистичного і фактографічного матеріалу, вибудовування своїх поглядів на можливі моделі і подальші перспективи російсько-американських відносин . Перераховані автори згодні з тим, що в новій системі міжнародних відносин, що склалася після закінчення холодної війни, інтереси Москви і Вашингтона чи не підштовхують їх до конфронтації, відсутні політичні та економічні причини для російсько-американського зіткнення. Але підтримка стабільності і стійкості нової системи міжнародних відносин вимагають координації по ряду ключових питань світової політики.

Економічний аспект російсько-американських відносин протягом останніх 15 років розглянуто Р.І.Зіменковим [16]. Важливий висновок автора, який вважає, що, незважаючи на деякі несприятливі тенденції в сучасних російсько-американських взаєминах, "співпраця з широкого спектру торговельно-економічних питань увійде в доступній для огляду перспективі в більш активну фазу" [17].

Проблема стійкості в розвитку і динаміці відносин між Росією і США в нових реаліях розглянута А.І.Кубишкіним [18]. Автором виділені проблеми, за якими групуються основні розбіжності і проблеми в російсько-американських відносинах. На наш погляд, важливим висновком є ​​думка про необхідність перенесення "акценту російсько-американського співробітництва зі сфери рішення військово-стратегічних проблем і питань безпеки ... в сферу співробітництва з економічної модернізації і включення російської економіки в світ глобального ринкового господарства" [19]. Такої ж думки дотримується В.І.Батюк, який прогнозує, що "... набагато більш важливе місце у взаєминах Москви і Вашингтона повинні будуть зайняти їх торгово-економічні та науково-технічні зв'язки" [20], а створення нової структури російсько-американських відносин буде сприяти не тільки прогресу в цих відносинах, а й "зміцненню становища Росії в" великій вісімці "[21].

З'явилися в 1990-і роки статті та наукові монографії американських вчених показують, що основними темами для обговорення стали питання про новий світовий порядок, системі міжнародної безпеки, лідерство США. У значної частини досліджень висловлювалася думка за більш «демократичну» зовнішню політику, за участь Росії в процесах реформування світу, проти силових методів врегулювання конфліктів, проти розширення НАТО. Серед робіт американських авторів назвемо насамперед дві книги З. Бжезинського "Поза контролем (Глобальний безлад напередодні XXI століття)" [22] і "Велика шахівниця (Панування Америки і його геостратегічні імперативи)" [23].

У книзі "Поза контролем" автор вказує причини краху соціалістичної системи (природно, в своєму розумінні), аналізує сучасний стан США і Росії, називаючи Америку "єдиною наддержавою, яка не має собі рівних" [24], не приховує, що Сполучені Штати мають намір " просунути своє політичне присутність в нові пострадянські республіки Євразії "[25].

У монографії "Велика шахівниця" З. Бжезинський, аналізуючи ситуацію поточного десятиліття в світі, визначає положення Росії як "дійової особи" на "євразійській шахівниці", яка залишається великим геостратегічним дійовою особою, плекає амбітні геополітичні цілі [26].

Докладно розглянута історія зовнішньої політики США в фундаментальній праці колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера "Дипломатія". В останньому розділі свого дослідження автор звертається до характеристики російсько-американських відносин після 1991 р Г.Кіссінджер вельми стриманий щодо американської політики підтримки економічної реформи в Росії, застерігає, що політика ця не повинна бути самоціллю, не повинна підміняти «серйозних зусиль по збереженню світової рівноваги сил стосовно країні з тривалою історією експансіонізму »[27]. Щодо прогнозів російсько-американських відносин на рубежі XX - XXI ст. - автор пророкує відродження старих моделей відносин, нехай іноді забезпечували більш-менш тривалу мирний перепочинок, але незмінно змінюються конфронтаціями. Г. Кіссінджер відзначає пріоритети американської дипломатії - перетворення Росії на невід'ємну частину міжнародної системи через надання підтримки позитивним російським зовнішньополітичним стимулам і обмеження російських егоїстичних розрахунків [28].

Положення США в період після "холодної війни", їхнім стосункам з Росією та іншими країнами присвячені книги Залмей М. Халізад "Від стримування до глобального лідерства: Америка і світ після" холодної війни "[29] і Річарда Куглера" До небезпечного світу. Стратегія національної безпеки США в епоху прийдешнього неспокою в світі "[30].

У статті історика Стівена Коена "Американська політика і майбутнє Росії" [31] аналізується політика США щодо Росії. Автор вважає, що скільки-небудь продуманої і практично здійсненною політики в цьому плані у Сполучених Штатів немає і не було з часів розпаду Радянського Союзу.

Американська зовнішньополітична доктрина в період "постхолодной війни" проаналізовано в статтях головного редактора журналу "ForeignPolicy" Ч.Мейнс. Слід зазначити, що в статті Мейнс "Реальний характер доктрини Клінтона" дається критична оцінка прагнень США до світового лідерства, занадто великої активності Америки [32].

У статті американських політологів Ч.Лейна і Б.Шварца "Американське лідерство без ворога" аналізується зовнішньополітична стратегія США, метою якої, на їхню думку, є збереження економічного переважання країни в світі [33].

Американський історик Дж.Метлок в статті "Співпраця з Росією в безладді" називає ті сфери міжнародного співробітництва, в яких інтереси США і Росії збігаються. Це - "боротьба з міжнародним тероризмом, злочинністю та погіршенням стану навколишнього середовища". Але він вважає, що "навіть в той час, коли основні інтереси знаходяться в гармонії, можливі розбіжності з приводу способів досягнення спільної мети, викликані зіткненням основних і другорядних інтересів (як партнера, так і своїх власних)" [34].

Дж. Шлезінгер в статті "Роздуми про зовнішню політику після" холодної війни "критикує зовнішню політику США, розкриває двоїстість і непослідовність проведення Сполученими Штатами політики захисту прав людини, демократії, і що, на наш погляд дуже важливо, засуджує застосування економічних санкцій обмеження міжнародної торгівлі [35].

Аналіз вітчизняної та американської літератури показує, що накопичений значний матеріал і досвід вивчення взаємин двох країн в різні періоди історії конфронтації і зближення. Даний матеріал являє солідну опору для дослідження теми дипломної роботи, але в той же час показує відсутність спеціальних робіт, що розглядають вплив на взаємини СРСР і США, Росії і США поправки Джексона-Веніка.

Це дослідження базується на різноманітних за своїм характером і змістом джерелах. Використані джерела можна розділити на наступні групи:

1. Матеріали конгресу, пов'язані з російсько-американськими відносинами. Дані стенограм Конгресу допомагають визначити ключові проблеми двосторонніх відносин. Крім того, вони дозволяють краще усвідомити суть обговорюваних питань, варіанти зовнішньополітичних рішень і аргументи учасників обговорення, що висловлювалися в їх користь, а також контури основних платформ з питань зовнішньої політики, на яких об'єднувалися конгресмени.

2. Міжурядові російсько-американські документи, що відображають розвиток двосторонніх відносин в аналізовані роки. Особливий інтерес для дослідження представляють, зокрема, ті документи, які стали предметом дебатів в конгресі США.

3. Опубліковані зовнішньополітичні доктрини двох країн. Вони дозволяють виявити загальні принципи і пріоритети зовнішньої політики США і Росії в сучасному світі.

4. Документи законодавчої влади двох країн, які застосовувалися для забезпечення радянсько-американських і російсько-американських відносин.

5. Статистична інформація, яка відображає розвиток зовнішньоекономічного і торгового взаємодії двох країн.

6. Матеріали російської і американської преси з проблем взаємин між Росією і США. В роботі використані публікації американських і російських періодичних друкованих видань. Важливе значення мають містяться в них заяви, публікації та інтерв'ю членів конгресу, депутатів Державної Думи. Ці матеріали розраховані на широку аудиторію і тому в популярній формі відображають обговорювалися проблеми і підходи до них членів законодавчих органів двох країн. Крім того, публікації друкованих засобів масової інформації містять аналіз вузлових проблем російсько-американських відносин.

У нашому дослідженні були використані джерела, опубліковані в періодичних виданнях, в Зборах законодавства РФ, представлені на сайтах державних установ в Інтернет: мережеві представництва Державної Думи РФ (http://www.duma.gov.ru/index.htm), сайт міністерства закордонних справ (http://www.mid.ru/) сайт Держдепартаменту США (http://www.state.gov/www/issues/economic/index.html), сайт Адміністрації з міжнародної торгівлі (ITA) (http: //www.ita.doc.gov/)

Частина документів взята в електронному вигляді з розділів «Законодавство. Версія Проф »і« Міжнародні правові акти »довідкової правової системи" КонсультантПлюс. Технологія 3000 ". Статистична інформація в найбільш повному вигляді зібрана на сайтах Світового Банку (www.worldbank.org), Держкомстату РФ (http://www.gks.ru/@win/), Бюро економічного аналізу (www.bea.gov).

Аналіз і зіставлення використаних в роботі джерел дозволить вирішити поставлені завдання дослідження і виявити вплив поправки Джексона-Веніка на радянсько-американські і російсько-американські відносини.

Мета дослідження - виявити вплив поправки Джексона-Веніка на радянсько-американські і російсько-американські відносини в період зниження рівня безпосередньої конфронтації двох держав.

Завдання дослідження:

1. Розглянути прийняття Конгресом США поправки Джексона-Веніка до торгового законодавства.

2. Показати відповідну реакцію СРСР, виявити зміни в радянсько-американських відносинах.

3. Розглянути формування нового курсу у взаєминах США і Росії.

4. Визначити характер російсько-американських економічних відносин, показати торгово-економічна взаємодія двох держав;

5. Уявити норми, що регулюють російсько-американські торгово-економічні взаємини з 1992 р, уточнити залежність скасування поправки зі вступом Росії до СОТ.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що проблеми російсько-американських відносин розглядаються в зв'язку з діяльністю і позицією Конгресу США, аналізом процесу прийняття рішень в Сполучених Штатах.

В основі дипломної роботи лежать принципи історизму, об'єктивності та наукової достовірності. Дослідження теми проводиться на основі комплексного аналізу документальних матеріалів радянсько-американських і російсько-американських відносин, з встановленням причинно-наслідкових зв'язків в хронологічній послідовності подій і їх конкретно-історичній інтерпретацією.

Структура работи.Діпломная робота побудована за проблемно-хронологічним принципом і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку джерел і літератури.Глава I Конгрес США і радянсько-американські відносини

1.1 Торгово-політичний режим США та прийняття поправки Джексона-Веніка

На рубежі 60-70-х років у зовнішній політиці США відбуваються зрушення і зміни у відносинах з СРСР, пов'язані з виробленням адміністрацією Р. Ніксона позиції щодо процесу ліквідації небезпечної напруженості між соціалістичними і капіталістичними країнами. Це був відхід від політики "холодної війни", перегляд відносин між державами на принципах мирного співіснування, рівної безпеки і взаємовигідного співробітництва.

Радянський уряд з увагою поставився до заяви Президента США щодо того, що в своїй політиці щодо СРСР вони будуть віддавати перевагу переговорам. З боку СРСР було підкреслено, що в разі, якщо уряд США буде на ділі проводити таку лінію, Радянський Союз виявить готовність шукати узгодження позицій як з питань відносин між обома країнами, так і з неврегульованих міжнародних проблем [36].

Із загальним курсом радянсько-американських зовнішньополітичних відносин завжди був тісно пов'язаний торгово-політичний режим США щодо Радянського Союзу. Торгово-політичний режим спирався на певну законодавчу основу. Зазвичай його зміна в стосовно тієї чи іншої країни здійснюється шляхом пом'якшення або посилення, перш за все, механізму втілення в життя відповідного законодавства. Однак нерідко відбувалися зміни і самих законів, якщо їх статті містили занадто жорсткі формулювання, які заважали американської адміністрації гнучко проводити свій стратегічний курс.

В основу торгово-політичного режиму США щодо СРСР лягли два основних закони - Закон про торгівлю 1974 року і Закон про регулювання експорту 1979 г. Вони з'явилися результатом і одночасно яскравим відображенням еволюції торгово-політичної платформи американських правлячих кіл з питань відносин Схід - Захід .

Угода про торгівлю, підписані повноважними представниками СРСР і США в жовтні 1972 р, охоплювали широке коло торгово-політичних питань. Перш за все воно передбачало, що сторони надають одна одній режим найбільшого сприяння в питаннях митного оподаткування, зборів та інших формальностей (при імпорті та експорті товарів). В умовах 70-х років ця домовленість мала не тільки велике торгово-політичне значення, тому що знаменувала собою важливий крок на шляху нормалізації відносин, але і вела до істотного полегшення продажу багатьох радянських товарів на американському ринку, так як передбачала зниження митних зборів на них в 2-6 разів [37].

Далі, угода передбачала, що кожна сторона не тільки відмовляється від яких би то не було дискримінаційних форм в торгових відносинах, але і бере на себе зобов'язання заохочувати встановлення ефективних ділових зв'язків між комерційними організаціями і фірмами обох країн з урахуванням ресурсів і довгострокових потреб кожної країни в сировину, обладнання та технології [38]. Подібне положення ніколи раніше не фігурувало в торгово-політичних угодах між СРСР і США. Але воно повністю відповідало духу рішень московських переговорів на вищому рівні, в ході яких сторони домовилися взаємно сприяти діловим колам обох країн в їх комерційній діяльності.

Важливим розділом угоди стало також врегулювання деяких «технічних» питань комерційних взаємовідносин сторін. До них відносяться, наприклад, техніка розгляду можливих претензій сторін: з огляду на особливості, а також характер проектів і комерційних угод, які будуть визначати найближчим часом специфіку радянсько-американських відносин, була встановлена ​​можливість проведення арбітражу в третіх країнах. Йдучи по шляху створення сприятливих умов для розширення комерційних угод, сторони також домовилися про включення в торговельну угоду особливого розділу, що передбачає створення торгового представництва СРСР у Вашингтоні і комерційного бюро США в Москві [39].

У матеріалах "круглого столу", який відбувся в Москві 5 квітня 2001 р міститься цікавий спогад Е.В.Кіріченко, яка працювала на початку 70-х років в Інституті світової економіки і міжнародних відносин, і яка писала в ЦК КПРС аналітичну записку про торговельну угоду 1972 року, між СРСР і США. "Даючи аналіз цієї угоди, фахівці інституту вказали на ймовірність того, що воно може не увійти в силу, якщо Конгрес не надасть президенту повноваження поширити принцип режиму найбільшого сприяння (РНБ) на нашу країну. Це викликало неадекватну реакцію в ЦК: нагорі не могли уявити ситуацію, щоб Конгрес не затвердив угоду, якщо керівники держави підписали його "[40]. Дійсно, щоб зрозуміти ситуацію, що склалася в радянсько-американських відносинах в 1973-1991 рр. необхідно знати процес прийняття рішень в Сполучених Штатах, розглянути позиції адміністрації та Конгресу США.

Конгрес грає важливу роль у формуванні зовнішньої політики США. Президент при необхідності бере ініціативу на себе, проте, відповідно до американської конституції Президент і Конгрес є рівноправні гілки державної влади, і підтримка Конгресу часто необхідна для забезпечення успіху зовнішньої політики.

В американській конституції міститься лише нечіткий малюнок схеми розподілу зовнішньополітичних повноважень. Сенат має право затверджувати всі угоди, які укладаються президентом, і має затверджувати призначення послів та інших високопосадовців зовнішньополітичного відомства [41]. Конгрес зберігає за собою контроль над фінансуванням зовнішньої політики і, зрозуміло, має повноваження вирішувати питання, пов'язані з чисельністю та технічним оснащенням збройних сил, а також повноваження оголошувати війну [42].

У руслі перерахованих повноважень, Конгрес США, за визначенням Гордона Х.Сміта, володіє значною "владою гаманця": "Використовуючи цю владу при визначенні розмірів федерального бюджету, конгрес здатний" стримувати і врівноважувати "президентські ініціативи - і нерідко саме так і поступає" [43].

Законопроекти в США вносяться не в Конгрес як такої, а в його палати, тобто в Палату представників або в Сенат. Президент США, не маючи права законодавчої ініціативи, спрямовує бажаний для нього законопроект до Конгресу, але розгляд цього законопроекту в тій чи іншій палаті починається лише після того, як він буде внесений якимось членом цієї палати.

Прагнучи прискорити проходження законопроекту, що стосується питань торгівлі з СРСР і соціалістичними державами, адміністрація Р. Ніксона об'єднала його з спільним законопроектом про реформу торгівлі, який і представила на розгляд конгресу в 1973 році.

На початку 1973 р під час обговорення в палатах Конгресу ідентичних законопроектів про перегляд Закону про торгівлю (заснованих на законопроекті, представленому президентом США) дуже подібні поправки були внесені в Палаті представників конгресменами Вілбером Мілз [44] і Чарльзом Веніка (останній обирався в Конгрес в 1955 -1981 роки) і в Сенаті сенатором Генрі Джексоном (був членом Палати Представників Конгресу США в 1941-1953 роки, членом Сенату - в 1953-1983 роки).

Г.Джексон і Ч.Венік були членами Демократичної партії США, чиє перевагу в обох палатах Конгресу стало ще більш значним після проміжних виборів в 1974 р Дана ситуація збіглася з т.зв.. "Уолтергейтскім скандалом", результатом якого стала відставка Р.Никсона і вступ на посаду президента-консерватора Джеральда Форда. Протистояння президента-консерватора і конгресменів-лібералів розгорнулося з багатьох питань як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Спроби Дж.Форда домогтися підтримки законодавців у зовнішньополітичній сфері виявилися малоефективними.

У грудні 1973 р законопроект про перегляд Закону про торгівлю з уточненою поправкою Веніка (що збігається з поправкою Джексона) був прийнятий Палатою представників. Наприкінці 1974 р законопроект з поправкою Джексона був прийнятий Сенатом. 3 січня 1975 року новий Закон про торгівлю, що включає поправку Джексона-Веніка, був підписаний президентом США.

Закон 1974 року було однією з перших спроб пов'язати права людини і торгівлю. Розділ IV Закону про торгівлю 1974 року (саме цей розділ Джексоном і Веніка були внесені поправки) спочатку повинен був встановити рамки торгових відносин США з комуністичними країнами. Однак поправка докорінно змінила акцент цього розділу - при регулюванні торговельних відносин з країнами комуністичного блоку США були зобов'язані брати до уваги дотримання цими країнами прав людини і свободи віросповідання. У статті 402 «Свобода еміграції в торгівлі Схід-Захід» була прописана заборона на використання режиму найбільшого сприяння країнам, які обмежують права своїх громадян на еміграцію. Поправка забороняла надавати офіційні кредити і кредитні гарантії таким державам, а також передбачала, що товари, які імпортуються США з країн з неринковою економікою, потрапляють під дію дискримінаційних тарифів.

На наш погляд, прийняття політичною опозицією в Конгресі поправки Джексона-Веніка завдало не просто "чутливий удар" по укладеним в 1972 р радянсько-американською угодою про торгівлю і загальмувало двосторонні торгово-економічні зв'язки, а й вплинуло на інші аспекти радянсько-американських відносин .

1.2 Ключові проблеми радянсько-американських відносин

Статистичні дані радянсько-американських зовнішньоекономічних відносин за період 1971-1975 рр. показують небувалі результати: сумарний обсяг торгівлі досяг понад 5,4 млрд. дол., тобто більш ніж в 8 разів перевищив обсяг товарообігу в порівнянні з попередніми 5 роками [45]. У взаємовідносинах країн зміцнилося значення елементів довгострокового характеру, а в ряді областей почала визначатися стабільність і крупномасштабность відносин. Таке зростання став важливим показником зміни обстановки і результатом прийняття радянсько-американської угоди про торгівлю. На жаль, більш істотне просування в цьому напрямку виявилося загальмованим діями американської сторони: спочатку затягуванням вирішення ряду торгово-політичних питань, а потім і прямими дискримінаційними рішеннями Конгресу.

Необхідно відзначити, що керівні кола США розуміли ситуацію в Наприкінці 1974 р ситуацію. Так, президент Дж. Форд заявив про несприятливі наслідки нових дискримінаційних поправок щодо Радянського Союзу: "У США є чимало людей, які розуміють, що невступ чинності економічної угоди між СРСР і США стало результатом непродуманих рішень в конгресі в зв'язку з законопроектом про продовження повноважень Експортно-імпортного банку і законопроектом про торгівлю 1974р. "[46].

За пропозицією американської сторони в грудні 1975 року в Нью-Йорку відбулося засідання Виконкому американо-радянського торгово-економічної ради. Центральною темою цього засідання було практично одне питання - обговорення тієї ситуації, яка склалася на той час в економічних взаєминах обох країн. У всіх виступах американських учасників зустрічі відчувалася тривога у зв'язку з прийнятим в США законодавством і заклопотаність перспективами розвитку радянсько-американської торгівлі. Очевидним був той факт, що США просто упускають можливості використання такого ємного ринку, яким є Радянський Союз. І не дивно, що в ділових колах США стало складатися все більш певне розуміння того, що в результаті позитивних змін в області радянсько-американських відносин за перші роки розрядки напруженості Сполученим Штатам вдалося наздогнати країни Західної Європи, а також і Японію у використанні ємного ринку соціалістичних країн на основі розгортання взаємовигідних економічних відносин, а також і розуміння того, що в ряді питань рішення конгресу в 1974 р знову відкинуло американську сторону на вихідні позиції.

У 1975 р в американській пресі на перший план висувається тема про "прорахунки Конгресу" і пропозиції перегляду його рішень. Президент Дж.Форд в спеціальному листі Конгресу оголосив такий перегляд "терміновою необхідністю" [47].

У самому Конгресі в цей період загострюється боротьба з питань радянсько-американських відносин. Прихильникам їх подальшої нормалізації доводилося все енергійніше відстоювати свої позиції під натиском реакційних сил, що підсилили свій вплив в сенаті і палаті представників в ході виборів 1974 - 1978 років.

У цей період в позиції Конгресу особливо посилилися елементи подвійності і суперечливості по відношенню до Радянського Союзу. Особливо наочно це проявилося в ході обговорення в сенаті резолюції, запропонованої в березні 1976 року сенаторами А. Кренстон та Г. Бейкером, в якій підкреслювалося важливе значення нормальних взаємин з Радянським Союзом і висловлювалось сподівання на їх подальший розвиток. Співавторами резолюції, були сенатори Е. Кеннеді, Дж. Тауер, Д. Кларк, Ч. Метайес. Цей крок відбивав розуміння необхідності більш активних дій, спрямованих на збереження процесу розрядки, в обстановці посилення тиску правих сил. Однак прагнення авторів резолюції забезпечити їй максимально широку підтримку в сенаті призвело до половинчасте рішення. В результаті гострих дебатів, що тривали майже два місяці, позитивні положення резолюції виявилися в значній мірі ослабленими. Вона була прийнята з застереженнями, які вимагали від адміністрації розвивати співпрацю з СРСР в економічній та інших сферах, виходячи з пріоритету військово-політичних міркувань [48].

Посилення протистояння прихильників і супротивників розрядки вело до подальшої поляризації політичних сил в конгресі. Сенатори Ч. Персі, Е.Стівенсона і інші помірні діячі, стурбовані зростанням антирадянських тенденцій в політиці США, все частіше стали віддавати свої голоси на підтримку конструктивного радянсько-американського діалогу. Вони підтримали сенаторів Дж. Макговерна, Е. Кеннеді і їх прихильників, які виражали свою незгоду з практикою використання торгівлі в політичних цілях. Був підтриманий, зокрема, заклик Е.Кеннеді призупинити дію поправки Джексона-Веніка і надати режим найбільшого сприяння в торгівлі одночасно СРСР і Китаю без будь-якої дискримінації однієї з країн. Е.Стівенсона зробив спробу домогтися скасування дискримінаційних щодо СРСР поправок до законів про торгівлю і повноваження Експортно-імпортного банку США, одна з яких була прийнята за його ініціативою. З цією метою в лютому 1979 року ним було внесено на розгляд сенату законопроект, в якому пропонувалося відмовитися від спеціальних обмежень на кредити Експортно-імпортного банку США Радянському Союзу і встановити єдиний ліміт в 2 млрд. Дол. Для державних кредитів будь-соціалістичній країні. Законопроект давав також можливість президенту США надати СРСР статус найбільшого сприяння терміном на п'ять років. У липні того ж року законопроект, що мав подібні положення з питань фінансування радянсько-американської торгівлі, був висунутий конгресменом Л.Айкеном в палаті представників. Переглянув свою позицію і виступив на підтримку надання режиму найбільшого сприяння Радянському Союзу конгресмен Ч.Венік - один з авторів дискримінаційної поправки до Закону про торгівлю 1974 року. Однак ці ініціативи не отримали необхідної підтримки законодавців.

Проти скасування, або ослаблення антирадянських застережень різко заперечував інший автор поправки - Г. Джексон. Виступаючи за застосування до СРСР широких заходів економічного впливу, сенатор і його оточення домагалися фактично заморожування радянсько-американської ділової співпраці.

Переважання консерваторів в Конгресі помітно позначилося на його підході до ключових проблем радянсько-американських відносин. Нова адміністрація змогла домогтися підтримки Конгресом взятого нею курсу на відхід від розрядки, ескалацію напруженості у відносинах з СРСР, досягнення військово-стратегічної переваги. Що стосується економічного співробітництва двох країн, то більшість законодавців стримано ставився до його розвитку, схиляючись в бік ще більш тісної ув'язки питань торгівлі із зовнішньою політикою. Посилення подібних поглядів продемонструвала боротьба, що розгорнулася навколо заборони на поставки зернових в Радянський Союз і про ставлення США до спорудження газопроводу з СРСР в Західну Європу та участі американських компаній у реалізації цього проекту [49].

Боротьба в Конгресі США з торговельно-політичних питань прийняла ще більш гострий характер навесні 1983 року. У зв'язку з наближалися закінченням терміну дії Закону про регулювання експорту 1979 року конгрес приступив до його перегляду. Адміністрація домагалася прийняття більш жорсткого закону, розраховуючи з його допомогою закрити СРСР доступ не тільки до американської технології, а й до її західним аналогам. Запропоновані Білим домом поправки до закону основний упор робили на посилення контролю за експортом передової, наукомісткої техніки і технології і її використанням іноземними покупцями. Фактично уряд США хотіло в законодавчому порядку закріпити свої претензії на право контролювати торгівлю між Сходом і Заходом і карати ті зарубіжні компанії, які порушують його розпорядження. Згідно із законопроектом, президент наділявся повноваженнями відмовити цим компаніям в доступі на американський ринок.

Ініціативи Білого дому зустріли рішучу опозицію в Конгресі. У багатьох законодавців міцніло переконання, що почастішали спроби адміністрації використовувати торгові обмеження для того, щоб "покарати" СРСР і змусити союзників взяти приклад США, виявляються все більш неефективними. Вони шкодять економічним інтересам країни, викликають непотрібні конфлікти з партнерами по НАТО. Найбільш гострій критиці піддавалися зернове ембарго і заборона на поставки для газопроводу Сибір - Західна Європа.

Негативні наслідки такої політики змусили Конгрес зайняти більш прагматичну позицію щодо торгівлі Схід - Захід.У Конгресі склалася широка коаліція, яка вважала за необхідне обмежити повноваження президента на втручання в торгівлю з політичних міркувань. Посиленню подібних настроїв серед законодавців сприяла активна лобістська діяльність ділових кіл США. Вони хотіли отримати надійні гарантії непорушності укладених контрактів і можливість вільно експортувати товари, які доступні в інших країнах [50].

Остаточний варіант поправок до Закону про регулювання експорту 1979 був схвалений Конгресом і підписано президентом лише в липні 1985 року, після більш ніж дворічної завзятої боротьби. В цілому її результат зважився на користь Конгресу, який зумів домогтися відомого обмеження повноважень президента в торгово-економічній сфері і посилив свій контроль за діями адміністрації.

Вибори 1984 року внесли деякі зміни в розстановку політичних сил у вищому законодавчому органі США. В їх результаті зазнали поразки ряд конгресменів і сенаторів, які належали до правого крила республіканської партії. В обох палатах конгресу збільшилася кількість законодавців, які дотримувалися поміркованих поглядів [51]. Це сприяло певній консолідації прихильників більш тверезого підходу до радянсько-американським відносинам в Конгресі. Вони проявляли все більше ініціативи у відновленні атмосфери конструктивного діалогу між двома країнами, зокрема шляхом активізації міжпарламентських зв'язків. Так, в 1985 році Радянський Союз відвідали з візитами чільні американські сенатори Ч. Метайес і Г. Харт, а також група членів палати представників конгресу на чолі з Т. Лентос [52].

Намітилися зрушення і в підході значної частини законодавців до взаємин між СРСР і США в торговельно-економічній галузі. Характерним у цьому зв'язку є заява конгресмена Ч. Уайлі, голови підкомітету з торгівлі об'єднаного економічного комітету конгресу. Відкриваючи 9 жовтня 1985 р слухання підкомітету з питання про стан і перспективи радянсько-американських торговельних зв'язків, він сказав: "У світлі постійного дефіциту торгового балансу США, на мою думку, конгресу слід робити все, що в його силах, для забезпечення розширення експорту що не мають відношення до військової області американських товарів на іноземні ринки. Одним з таких ринків є Радянський Союз "[53].

Зрушення в підході адміністрації США до взаємин між СРСР і США починаються з першої зустрічі радянського і американського керівників в листопаді 1985 року в Женеві. В ході дводенних переговорів М.С.Горбачев і Р. Рейган мали можливість не тільки особисто познайомитися один з одним, але і підписати Угоду про обміни і контакти в галузі науки, освіти та культури, а також спільну заяву про необхідність досягнення прогресу на переговорах по ядерних і космічних озброєнь. Хоча конструктивних зрушень в радянсько-американських відносинах і в питаннях контролю над озброєннями не відбулося, проте, зустріч радянського і американського керівників в Женеві і подальша в жовтні 1986 року зустріч в Рейк'явіку стали переконливим свідченням можливості і реальності радикального повороту в радянсько-американських відносинах.

У грудні 1987 року під час зустрічі на вищому рівні в Вашингтоні США і СРСР домовилися про ліквідацію ракет наземного базування середньої і ближньої дальності. Хоча мова йшла лише про невелику частину арсеналів цих країн, досягнута угода ознаменувала відродження процесу розрядки міжнародної напруженості. Тоді ж було досягнуто домовленості про обмін офіційними візитами між радянським і американським лідерами. У травні - червні 1988 р Рейган завдав візит в СРСР, а в грудні того ж року США відвідав з візитом у відповідь Горбачов. В ході цих двох зустрічей були підписані важливі двосторонні угоди.

1 червня 1990 р Вашингтоні було підписано Угоду про торговельні відносини між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки, що закріпило режим найбільшого сприяння і недискримінаційний режим кожної зі сторін [54]. В Угоді були прописані загальні зобов'язання щодо доступу до ринку для товарів і послуг, передбачено розширення і заохочення торгівлі, створення сприятливих умов для комерційної діяльності. Цікавим є розділ, в якому позначені області подальшого економічного співробітництва, зокрема сказано: "Сторони вживуть відповідних заходів для зміцнення економічного співробітництва на можливо ширшій основі в усіх галузях, що становлять взаємний інтерес, включаючи також статистику і стандарти" [55]. Початковий термін дії Угоди визначено в три роки і обумовлено, що він буде продовжуватися на кожні наступні трирічні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить у письмовій формі іншу Сторону про свій намір розірвати Договір не пізніше ніж за 30 днів до закінчення відповідного періоду [56 ].

Не дивлячись на прийняті Угоди, торгово-політичний режим США, визначався поправкою Джексона-Веніка, гальмував економічне співробітництво двох країн навіть в періоди поліпшення політичних взаємин між Москвою і Вашингтоном. Так, наприклад, у другій половині 1980-х років, незважаючи на "перебудову" і "нове мислення", товарообіг між двома країнами так і не зміг перевершити рекордні показники 1984 р коли відносини між двома країнами були вкрай напруженими. В цілому ж загальний обсяг торгівлі між СРСР і США в "застійних" 1981-1985 рр. перевищив аналогічний показник для "перебудовних" років (1986-1990 рр.) (відповідно, 11.826 млрд. руб. і 10.864 млрд. руб.) [57]. Більш того, структура радянсько-американського товарообігу залишалася вкрай недосконалою: майже 50% торгового обороту припадало на закупівлі Москвою американського зерна.

Що ще гірше, економічні зв'язки між двома країнами зводилися виключно до двосторонньої торгівлі: такі перспективні нові форми міжнародного поділу праці, як спільне виробництво і інвестиції, так і не отримали помітного розвитку аж до розпаду СРСР. Після прийняття поправки Джексона-Веніка до американського закону про торгівлю в 1974 р радянсько-американські кредитно-фінансові відносини були вкрай обмежені: фактично вони зводилися лише до отримання Москвою експортних кредитів тільки у приватних банків або фірм-постачальників, оскільки при відсутності гарантій з боку Ексімбанку США американські приватні банки не виявляли зацікавленості в наданні Радянському Союзу довгострокових кредитів.

У грудні 1991 р Радянський Союз розпався, поступившись місцем Співдружності Незалежних Держав (СНД), які були негайно визнані США. Правонаступником СРСР стала Російська Федерація. У лютому 1992 р спільно з російським президентом Б. М. Єльциним Дж.Буш вперше офіційно проголосив закінчення «холодної війни». Обидві сторони оголосили, що більше не вважають один одного потенційними противниками. У жовтні 1992 року вступив в силу оголошений Сполученими Штатами 9-місячний мораторій на всі види ядерних випробувань, а також прийнятий в США Закон про підтримку свободи (FreedomSupportAct), який передбачав ряд програм на підтримку вільного ринку і демократичних реформ в Росії та інших державах СНД . У вигляді поправки до закону була прийнята програма Нанна-Лугара, яка передбачала американське сприяння Росії та іншим країнам СНД у вирішенні проблем ліквідації зброї масового знищення та конверсії.

Підводячи підсумок аналізу радянсько-американських відносин, можна стверджувати, що вступ в силу прийнятого Конгресом Закону про торгівлю, що включає поправку Джексона-Веніка, загальмувало двосторонні торгово-економічні зв'язки, вплинуло на інші аспекти радянсько-американських відносин. Зміни характеру взаємовідносин між СРСР і США можна констатувати з листопада 1985 і жовтня 1986 рр. - з моменту зустрічей і переговорів М.С.Горбачева і Р.Рейгана. З початку 1990-х років Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки була зроблена спроба формування нової моделі російсько-американських відносин - моделі партнерства, заснованої на спільності національних інтересів, головним чином в питаннях безпеки і в другу чергу в питаннях торгово-економічного співробітництва.


Глава II Формування нового курсу у взаєминах США і Росії з 1992 р

2.1 Норми російсько-американського торговельно-економічного співробітництва

Формування російсько-американських відносин проходило в ході перших контактів російського керівництва з офіційними особами адміністрації Дж.Буша-старшого, а з 1993 р - з адміністрацією Клінтона. В результаті цього було підписано два важливих документи - Кемп-Девідської Декларація про нові стосунки (1 лютого 1992 p), яка проголосила, що Росія і США більше "не розглядають один одного як потенційних супротивників" [58] і Вашингтонська Хартія російсько американського партнерства та дружби (17 червня 1992 p), в якій стверджувалося, що відносини двох країн будуть будуватися на основі спільних демократичних цінностей [59].

Важливою подією у визначенні змісту та принципів розвитку російсько-американських відносин стала перша зустріч президента Росії Б. М. Єльцина з тільки що вступив на посаду президентом США Б. Клінтоном, що проходила 3-4 квітня 1993 року в Ванкувері. В її ході обидва президенти підтвердили свою прихильність до розвитку російсько-американського партнерства, основним положенням Кемп-Девідської Декларації і Вашингтонської хартії партнерства і дружби [60].

За підсумками зустрічі президентів Росії і США, що проходила в середині січня 1994 р була підписана Московська декларація, в якій говорилося про перехід російсько-американських відносин в якісно нову стадію - стадію «зрілого стратегічного партнерства, що базується на рівності, взаємної вигоди і визнання національних інтересів один одного »[61].

У зовнішньополітичній програмі Клінтона розвиток відносин з Росією і допомогу в становленні демократичних інститутів і ринкової економіки було одним з пріоритетних напрямків його міжнародної політики, представленої в 1994 р в новій стратегії національної безпеки [62]. У ній зазначалося, що відносини з Росією будуватимуться «з урахуванням регіональних викликів і можливостей» [63]. Визнавалося, що з крахом комунізму з'явилися умови для формування партнерських відносин між Сполученими Штатами і Росією.

Економічне співробітництво з Росією США бачили в наданні фінансової, гуманітарної та технічної допомоги для стабілізації російської економіки, в сприянні інтеграції Росії в систему міжнародних економічних структур (в СОТ, АТЕС та ін.), В розвитку торговельних відносин, відкритті нових ринків, залучення інвестицій в російську економіку. Згідно з цим в США навесні 1993 був прийнятий пакет економічних заходів (так званий «пакет Клінтона»), який включав ряд цільових програм сприяння Росії в сфері охорони здоров'я, продовольства, а також програм, спрямованих на розвиток приватного сектора і торгівлі, інвестицій [64 ].

На реалізацію цих програм було виділено 1,6 млрд. Дол., Проте велика частина з цих коштів (а саме 0,9 млрд. Дол.) Надавалася у формі кредитів [65]. В цілому, загальні суми допомоги Російській Федерації з бюджету США склали кілька мільярдів доларів. Але і ці фінансові кошти надавалися Росії головним чином на поворотній основі. Проте, вони відкрили дорогу і для кредитування Росії міжнародними фінансовими інститутами, найбільшим акціонером яких були Сполучені Штати, і для приватних інвестицій.

Окремо необхідно зазначити напрямок американської допомоги в підтримці російських реформ, здійснюване під егідою "Акта на підтримку Свободи". Даний Акт з'явився основний ініціативи Уряду США, яка була підтримана Конгресом і придбала статус закону, спрямованої на співпрацю з Росією [66].

Основною метою Акта на підтримку свободи було «надання підтримки і знань для політичної та економічної трансформації Росії».Акт передбачив двосторонньо співпраця між нашими державами принаймні в 13 секторах економіки, включаючи гуманітарну допомогу, освіту, державне управління та юстицію, громадянську атомну енергетику. Конгрес підкреслював, що необхідно саме довгострокове, практичне співробітництво з виїздом американських фахівців на об'єкти фінансування тощо [67]

Можна виділити три основних напрямки, за якими американська допомога надавалася Росії:

- технічне сприяння;

- пряма гуманітарна допомога (тільки до 1995 р) і закупівлі продовольства;

- сприяння в ліквідації ядерних озброєнь і забезпеченні їх безпечного зберігання.

Оцінюючи ефективність програми, офіційні джерела США підкреслюють той факт, що "США не вдалося врахувати ті труднощі, з якими Росія буде стикатися при переході до ринку. У Росії чиновницький апарат залишився практично незмінним, причому з усіма властивими йому негативними характеристиками типу корумпованості і забюрократизованості, що гальмувало реформи і перешкоджало ефективному використанню коштів американських програм "[68].

Двосторонні економічні відносини між Росією і США в 90-х роках розвивалися відносно високими темпами. Сполучені Штати стали третім за значенням торговельним партнером Москви (після України та Німеччини). Правда, частка США в російській зовнішній торгівлі склала всього лише близько 7%, в той час як частка Європейського союзу перевищила 40%. У свою чергу частка Росії в американській зовнішній торгівлі склала трохи більше 0,5% [69].

Приблизно 60% американських прямих капіталовкладень було направлено в російську паливно-енергетичну промисловість. У проектах Сахалін-1 і Сахалін-2 брали участь американські фірми "Марафон", "Екссон" і "Макдермот", були також проекти з компаніями "Шеврон", "Мобіл", "Амоко" і "Орікс". Енергетичні проекти включали угоду між "Лукойлом" і "Конако" про розробку нафтових родовищ на півночі, а також участь американських інвесторів в будівництві нафтового терміналу в Махачкалі. Крім того, американські компанії залучали проекти в космічній, авіаційній, хімічній та медичної промисловості, а також в сфері електронних комунікацій [70].

Інвестиційне співробітництво - невід'ємна частина торгово-економічних відносин США і Росії. До 1999 року обсяг всіх накопичених в Росії з 1992 р американських інвестицій склав 5,22 млрд. Дол., В тому числі прямих інвестицій - 4,22 млрд., Портфельних (інвестиції в цінні папери Росії) - 0,07 млрд. та інших (різні кредити) - 1,22 млрд. дол. [71]

Американські прямі інвестиції в Росії були зосереджені головним чином в сфері матеріального виробництва (приблизно чотири п'ятих загального обсягу накопичених прямих інвестицій). При цьому компанії США були найбільшими іноземними інвесторами в базову галузь економіки Росії - машинобудування і металообробку. Пріоритетними сферами вкладень капіталу США виступали, перш за все нафтогазова (приблизно 60% всіх накопичених інвестицій) і харчова промисловість (близько 16%). Інші області вкладень американського капіталу - авіакосмічна промисловість, телекомунікації, автомобільна промисловість, виробництво медичного обладнання та медикаментів, конверсійні оборонні підприємства. На невиробничі галузі припадало близько 20% прямих інвестицій США. В основному вони були вкладені в фінансово-кредитну і страхову діяльність, пенсійні фонди, а також в сферу консультаційних та інформаційних послуг [72].

На думку економістів, одна з причин гіпертрофії в сторону паливно-енергетичного та агропромислового комплексів - відсутність належних заходів економічної політики, що визначають пріоритети в розвитку російської економіки і реалізують диференційований підхід до залучення іноземних інвестицій. Американські інвестори самі вибирали сфери діяльності, орієнтуючись на освоєння нових ринків збуту, розширення своєї участі у видобутку сировинних ресурсів і підвищення економічної ефективності всієї господарської мережі ТНК. Російська держава, на жаль, не робило на цей процес істотного впливу [73].

На відміну від економістів, політиків вважали, що для Росії значення торгово-економічних відносин з США, не вичерпувалася кількісними показниками. Набагато важливіше інше - роль Америки на світовому ринку високих технологій, їх інвестиційні можливості, науково-технічний потенціал, а також та роль, яку Сполучені Штати відіграють в міжнародних економічних і фінансових організаціях [74].

Для США значення і зацікавленість в торгово-економічних зв'язків з Росією було набагато менше. Проте, зростаючий імпорт з Росії кольорових і чорних металів, деяких інших товарів, а також досягнуті домовленості про постачання нафти в США підтверджують цю зацікавленість. Головне ж, полягало в іншому: Росія представляє особливий інтерес для США як величезний потенційний ринок товарів і капіталів.

У Вашингтоні усвідомлювали, що таку країну, як Росія, що мала в минулому статус великої держави, не може задовольнити залежність від економічної допомоги США. Росія домагалася свого визнання в якості рівноправного партнера. Постало питання про її прийняття до Групи семи промислово розвинених держав. З 1993 р Росія була присутня на самітах «великої сімки», проте її присутність обмежувалося протокольними заходами. У телефонних розмовах з Клінтоном Єльцин неодноразово пропонував трансформувати «сімку» в «Велику вісімку». Американський президент обіцяв посприяти у позитивному вирішенні даного питання. Однак в політичних колах США знайшлося чимало супротивників цього. У червні 1997 р саміт Групи семи проходив в Денвері, Клінтон як глава приймаючої сторони вирішив запросити Єльцина представляти Росію на саміті. Президент США бачив в цьому спосіб сприяти інтеграції Росії в міжнародну систему, що склалася після холодної війни. Він вважав, що це допомогло б їй подолати комплекс парії, принаймні у свідомості і поведінці її президента, а також додало б більш передбачуваний характер поведінки Росії на міжнародній арені. Правда, зустрічі країн - членів групи проходили в форматі «7 + 1», тобто Росія не брала участь в обговоренні ряду міжнародних проблем; по суті, присутність там Росії мало в більшій мірі політичний сенс.

Економічна криза 1998 р Росії показав всю неспроможність політики, що проводиться урядом Єльцина і підтримуваної МВФ. Все частіше стали звучати звинувачення на адресу США, які нав'язують Москві свої рецепти економічного оздоровлення, втручаються у внутрішні справи. Однак у Вашингтоні не стали переглядати свою політику. Характерним була відмова МВФ в черговий порції кредиту на переговорах з представниками уряду, сформованого Е.М.Примакова. МВФ мотивував це тим, що новий уряд відійшло від курсу, взятого на початку 90-х років.

Результати такого розвитку російсько-американських торговельно-економічних відносин в 90-і рр. дозволяють дослідникам з жалем констатувати про явно нереалізований потенціал російсько-американських економічних зв'язків [75].

Підтримка Росії в здійсненні демократичних перетворень і економічних реформ здійснювалася як на двосторонній, так і на багатосторонній основі, в тому числі через міжнародні фінансові установи (МВФ, Світовий банк, Паризький і Лондонський клуби); Велика сімка, де США володіли серйозним політичним вагою. Вашингтон повністю підтримав економічну політику команди «молодих реформаторів» в уряді Єльцина, яка представляла вкрай радикальний варіант оздоровлення економіки - «шокову терапію», методи якої (мінімізація ролі держави в економіці, в прийнятті та виконанні податкового законодавства, проведення повної приватизації державної власності, скорочення дефіциту бюджету за рахунок скорочення соціальних програм, створення сприятливого інвестиційного клімату) були також підтримані МВФ. Виділення кредитів Росії по лінії МВФ курирував заступник міністра фінансів США Л. Саммерс. Економічна допомога США була обумовлена ​​виконанням Росією рекомендацій фахівців МВФ [76].

Одним з перших юридичних документів, що визначили правові норми економічного співробітництва Росії і США був двосторонній Договір від 17.06.1992 р "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал" [77]. В Преамбулі до Договору сторони визначили причини його ув'язнення: "бажання розвивати і зміцнювати економічне, наукове, технічне та культурне співробітництво між обома державами". 28 статей і докладний Протокол з прикладами регламентують питання подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень від оподаткування. Даний Договір містить всі види норм - принципи, визначення, правомочності, обов'язки, заборони; за своєю роллю регулювання норми Договору виступають і як регулятивні і як охоронні. В даному документі широко розроблені "загальні визначення" - розглянуті і детально пояснені такі терміни як "особа", "компанія", "міжнародне перевезення", "капітал" "компетентний орган" та ін [78].

У 1993 р на саміті в Ванкувері президенти домовилися про створення міжвідомчих комісій, яким належало займатися розвитком економічного співробітництва двох країн: комісії з торгово-економічних питань (яку очолювали від російської сторони - віце-прем'єр А.Н. Шохін, від американської - міністр торгівлі США Р.Браун; Спільна російсько-американська комісія з економічного та технічного співробітництва (Комісія Гор-Черномирдін), у веденні якої було двостороннє співробітництво в галузі енергетики та космосу (під очолюваних голова уряду Росії BCЧерномирдін і віце-президент США А.Гор). За п'ять років свого існування вона зуміла налагодити конструктивну взаємодію з вирішення спірних питань в торговельно-економічному та науково-технічне співробітництво двох країн [79].

Були введені нові програми кредитування малих спільних підприємств, обміну державних позик на російські природні ресурси, затверджені програми космічного співробітництва, схвалені кілька програм прямої економічної допомоги Росії.

У вересні 1994 р на російсько-американському саміті було підписано двосторонню угоду, яка отримала назву «Партнерство для економічного прогресу» [80]. Обидві сторони підтвердили відданість ідеї партнерства в економічній сфері, розширенню торговельних відносин, сприяння притоку інвестицій. Зокрема, було заявлено, що їх економіки багато в чому доповнюють один одного і що нинішні масштаби економічного співробітництва між ними складають лише незначну частину потенційних можливостей такого співробітництва. США офіційно закріпили за Росією статус країни з перехідною економікою. В якості пріоритетних областей співробітництва були позначені агробізнес і виробництво харчових продуктів, аерокосмічна і гірничодобувна галузі, виробництво медичного обладнання та ліків, телекомунікації, транспорт, засоби захисту навколишнього середовища, житлове будівництво та конверсія оборонної промисловості. Було укладено низку контрактів загальною вартістю в 1 млрд. Дол. США підтвердили свою підтримку вступу Росії до ГАТТ і СОТ. Американська сторона висловила задоволення ходом перетворень в Росії, більш того - визнала їх успішними і підтвердила намір до подальшого їх кредитування [81].

Наступним кроком по визначенню норм, що регулюють торгово-економічне співробітництво, була Постанова уряду РФ від 06.12.1993 "Про введення в дію у відносинах між Україною та Російською Федерацією і США угоди між Урядом СРСР та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво і взаємодопомогу між митними службами цих країн "[82]. В даному документі містилося постанову Державному митному комітету Російської Федерації провести спільно з Міністерством закордонних справ Російської Федерації переговори з Американською Стороною щодо укладення міжурядової угоди про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах, що відображає сучасний рівень російсько-американських відносин.

У 1994 рбув прийнятий двосторонній документ - Меморандум від 27.09.1994 "Про взаєморозуміння між міністерством зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації і агентством з торгівлі та розвитку США з питання фінансування розробок техніко-економічних обґрунтувань" [83]. В Преамбулі обгрунтовані причини звернення до теми Меморандуму: "визнаючи важливість співробітництва в плануванні і здійсненні великих проектів в Російській Федерації, беручи до уваги сприятливі можливості розширення торгівлі в результаті структурної перебудови і розвитку ринкової економіки в Російській Федерації, слідуючи по шляху успішної співпраці Агентства з російськими організаціями в справі фінансування розробок техніко-економічних обгрунтувань на суму понад 25 мільйонів доларів за більш ніж 65 проектів за п оследніе два роки, і дотримуючись принципу рівноправності і взаємної вигоди "[84]. В основній частині прописані взаєморозуміння з наступних питань: безоплатні гранти на фінансування техніко-економічних обґрунтувань та інших консультаційних послуг на суму до 3000000 доларів для російських організацій за проектами в Російській Федерації; надання (поки тільки в планах) фінансування в розмірі до 15 мільйонів доларів в 1995 фінансовому році на розробки техніко-економічних обґрунтувань інших пріоритетних проектів в Росії. З боку Російської Федерації було закріплено положення за яким Міністерство згідно надати допомогу Агентству у виявленні пріоритетних проектів в Російській Федерації для можливого фінансування Агентством їх техніко-економічних обґрунтувань. З метою продовження співпраці в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, Міністерство і Агентство можуть проводити періодичні консультації [85]. Даний документ містить в собі галузеві норми-принципи, норми-правомочності і норми-обов'язки, які є регулятивними.

Нарешті, представляє інтерес двосторонній документ "Рамкова угода між Державним Комітетом Російської Федерації з розвитку і підтримки малого підприємництва, Федеральним фондом підтримки малого підприємництва та експортно-імпортним банком Сполучених Штатів Америки щодо надання підтримки експортних поставках з США для малих підприємств в Російській Федерації" від 11.03.1998 р [86] За результатами досягнутих раніше домовленостей про надання підтримки експортних поставках з США для малих підприємств в Російській Федерації ( "Програма по малому бізнесу"), був розроблений даний документ. У вступі сказано, що Рамкова угода дозволить Ексімбанку фінансувати закупівлю товарів і послуг із США підприємствами малого бізнесу Росії. В основній частині документа детально обговорені гарантії кредитів, форма забезпечення повернення кредиту, правомочність покупців, процес спостереження за ходом здійснення Програми по малому бізнесу, зобов'язання за звітами і відстеження діяльності російських банків [87]. Даний документ містить всі види норм приписів, регламентує кредитні відносини між конкретними організаціями двох країн.

У 1990-ті роки важливу роль в регулюванні іноземного капіталу грали закони Російської Федерації. У 1999 р був прийнятий новий федеральний закон "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації" [88] (до цього діяв закон, прийнятий в 1991 г.). Цей закон і в даний час регулює відносини, пов'язані з гарантуванням прав іноземних інвесторів при здійсненні інвестиційної діяльності в реальний сектор економіки Росії. У ньому дано визначення терміна "прямі іноземні інвестиції", введено поняття "пріоритетні інвестиційні проекти", а також перераховані гарантії, на які можуть розраховувати іноземні інвестори. Закон надав іноземним інвесторам тільки національний режим, тоді як у світовій практиці інвестору зазвичай дається право вибору між національним режимом і режимом найбільшого сприяння. У порівнянні з законом 1991 року, кількість гарантій і пільг іноземним інвесторам та підприємствам з їх участю скорочено. Ці пільги надаються тільки на пріоритетні інвестиційні проекти, але на строк не більше сім років з дня початку їх фінансування. Крім того, закон 1999 р допускає, що для іноземних інвесторів особливими законодавчими актами можуть бути встановлені вилучення обмежувального характеру. Однак, згідно з рекомендаціями Світового банку, встановлення вилучень можливо лише в інтересах національної безпеки [89].

Таким чином, в торгово-економічній сфері російсько-американського співробітництва спостерігається різноманітність форм нормативно-правових актів, що регламентують в першу чергу інвестиції США в економіку Росії, підтримку підприємництва, оподаткування, співпраця митних служб.

2.2 Дискусія навколо скасування поправки Джексона-Веніка

Як ми з'ясували вище, з 1992 р торгово-економічні відносини Росії і США базуються на розгалуженої договірно-правовій базі. Однак, всупереч положенням статті Угоди 1990 про торговельні відносини між СРСР і США [90] (яке з 1992 р діяло з урахуванням адаптації до Росії) і Угоди між Україною та Російською Федерацією і США 1994 "Партнерство для економічного прогресу" [91 ] про безумовне надання сторонами одна одній режиму найбільшого сприяння, США в односторонньому порядку встановили надання такого режиму Росії тільки на основі щорічного "Вейвера", тобто тимчасове припинення дії поправки Джексона-Веніка, яка в будь-який момент може бути відновлена ​​в односторонньому порядку.

Спроби скасувати дану поправку приймалися з 1994 р Так, в розділі "Торгівля" Спільної заяви про принципи та цілі розвитку торгового, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки було визначено: "Сполучені Штати визнають важливість виведення Росії з-під дії положень Розділу IV Закону про торгівлю 1974 роки (так званої поправки Джексона-Веніка). Адміністрація США зробила позитивний висновок про те, що Російська Федерація повністю відповідає критерію м Розділу IV і найближчим часом проведе консультації з Конгресом США щодо прийняття законодавчого акту, що виводить Росію з-під дії Розділу IV "[92].

Наступні положення даного заяви 1994 р можна розцінювати, як можливі "лазівки", що дають способи обійти дію даної поправки. Зокрема, було заявлено: "Росія і США відзначають, що 30 вересня 1993 р Сполучені Штати поширили на відповідні товари російського експорту безмитний режим ввезення в Сполучені Штати в рамках програми Генеральної системи преференцій, що покриває 4400 найменування товарів, а також що на протязі 1994 року технічні експерти США забезпечать інформацією російських офіційних осіб і підприємців з ефективного використання програми ГСП.

Сполучені Штати припускають поширити на Росію пільги за програмою ГСП на той термін, протягом якого вона буде діяти і поширюватися на Росію за відповідним законодавством. Росія розгляне можливість усунення певних торгових бар'єрів, що перешкоджають розвитку торгівлі "[93].

У 2002 році на зустрічі в Любляні Президентів В.В.Путіна і Дж.Буша знову спливає питання про скасування поправки Джексона-Веніка. 24 травня 2002 року в спільній декларації про нові стратегічні відносини між Україною і Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки визнається, що успіх в двосторонніх економічних і торговельних відносинах вимагає відмовитися від обмежень минулого: "Ми підкреслюємо важливість і бажаність виведення Росії з-під еміграційних положень Закону США про торгівлю 1974 року народження, відомих також як поправка Джексона-Веніка. Ми відзначаємо, що Міністерство торгівлі США на основі проведеного ретельного і виваженого розгляду передбачає прийняти не п озднее 14 червня 2002 року своє остаточне рішення про те, чи слід вважати Росію країною з ринковою економікою за американським торгового законодавства "[94]. На наступний день, даний абзац з декларації був озвучений в спільній заяві Президентів про розвиток російсько-американських економічних зв'язків [95]. Однак, визнавши відсутність в сучасній Росії порушень прав на еміграцію, що лежало в основі поправки, в документі ставиться під сумнів відношення Росії до країни з ринковою економікою.

Економісти і політики з натхненням коментують зустріч Президентів і заяви про поправку: "Скасовується поправка Джексона-Веніка. Нехай сама по собі вона не має великого значення, але важливий зрушення. Для того щоб американський конгрес скасував горезвісну поправку, потрібна більшість голосів. Отримати його по підсумками візиту Володимира Путіна в США стало можливо "[96].

У цей час виникає ув'язка питання про зняття поправки і надання Росії статусу країни з ринковою економікою зі вступом до СОТ. Світова організація торгівлі була заснована 8 грудня 1994 року і розпочала свою діяльність з 1 січня 1995 року. СОТ є правонаступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). На відміну від ГАТТ, СОТ придбала юридичний статус і стала спеціалізованою установою. Таким чином, СОТ є як організацію, так і свого роду кодекс правових норм, що поширюються на сферу міжнародного обміну товарами, послугами і предметами інтелектуальної власності. СОТ контролює виконання торгових угод і веде спостереження за торговельною політикою своїх членів, організує проведення нових багатосторонніх торгових переговорів, займається дозволом торгівельних суперечок між членами організації [97].

У Конгресі знову повертаються до питання про скасування поправки Джексона-Веніка. Демократи Макс Бокус, член сенатського комітету з фінансів, і члени палати представників Чарльз Рейнджел, член бюджетного комітету, і Сандер Левін, член підкомітету з торгівлі визнаючи, що Росія повністю виконує вимоги щодо свободи виїзду, викладені в поправці Джексона-Веніка, разом з тим висловлюють побажання, щоб Росія докладала подальші зусилля щодо лібералізації торгівлі, забезпеченні свободи релігії, прав людини і демократичних реформ [98].

У заяві сенатора Макса Бокуса і членів палати представників Чарзльза Ренджела і Сандера Левіна міститься пропозиція зняття поправки замість підготовки Конгресом умов, на яких Росія може вступити до СОТ: "Незабаром ми приймемо законодавство, що встановлює з Росією постійні нормальні торговельні взаємини, і разом з тим будемо домагатися того, щоб в процесі приєднання Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) Конгрес грав істотну роль. Ми всі вважаємо, що Росію пора викреслити з четвертого пункт а Закону про торгівлю 1974 (так звана «поправка Джексона-Веніка») з метою зміцнення наших двосторонніх взаємин і закріплення успіхів, яких Росія домоглася по ряду напрямків. Ми також єдині в тому, що Конгрес може зіграти істотну роль в підготовці такої угоди про вступ Росії до СОТ, яке б в максимальному ступені забезпечувало інтереси американських робітників, фермерів і підприємців "[99].

У Росії ініціативу демократів сприйняли вкрай насторожено. "Це не подарунок для Росії, - зазначає М.Носов. - Подібних прецедентів, коли американський Конгрес ратифікував умови вступу окремих країн до СОТ, ще не було. Конгрес робив спроби вплинути на умови вступу до СОТ Китаю, але був зупинений потужним китайським бізнес- лобі. Але проросійського лобі там немає ", - констатує Носов [100].

Втім, аналітики відзначають, що останнє слово буде належати не демократам, а президенту-республіканцеві Джорджу Бушу: "... і в Сенаті, і в Конгресі більшість належить республіканцям. Це дає підстави сподіватися, що поправка Джексона-Веніка буде скасована без додаткових умов" [ 101].

Менш оптимістичний у своїх прогнозах А.Балієв, який вважає, що залишається до сих пір в силі поправка Джексона-Веніка дозволяє Вашингтону "... вводити односторонні санкції проти не тільки" недемократичних режимів, а й тих держав / компаній, що співпрацюють з країнами-"ізгоями" - Іраком, Суданом, Сирією і Лівією "[102]. Саме цим А.Баліев пояснює причину зняття поправки" з 13 республік колишнього СРСР до серпня 2003р. "та продовження її дії по відношенню до Росії і Білорусії.

Зняття в 2006 р поправки Джексона-Веніка з України - логічна нагорода за "Помаранчеву революцію", яка за визнанням в лютому 2005 р сенатора Джона Маккейна, "ознаменувала собою величезну перемогу в справі просування демократії в світі". Саме після цього сенатором було визнано, що поправка Джексона-Веніка щодо України "тепер виглядає анахронізмом" [103].

Для Росії до сьогоднішнього дня не скасована поправка Джексона-Веніка, дискримінуюча нашу країну як торгового партнера. Її дія щорічно заморожується Конгресом на рік, торгово-економічні відносини Росії і США будується на розгалуженої договірно-правовій базі. Але символічне значення поправки продовжує використовуватися в цілях тиску на Росію. Як і раніше нам нав'язуються такі умови для вступу до Світової організації торгівлі, які приведуть до краху більшості галузей російської економіки, що не володіє конкурентоспроможністю на світовому ринку.


висновок

Укладена в 1972 році радянсько-американська угода про торгівлю передбачало беззастережне взаємне надання режиму найбільшого сприяння. Щоб ввести цю угоду в дію, президент повинен був отримати від конгресу повноваження на поширення принципу найбільшого сприяння на Радянський Союз.

Розвиток торговельних відносин розглядалося як найважливіший елемент розрядки міжнародної напруженості і тому повністю повернутися до політики торгового ембарго було вже неможливо. Противники співробітництва з СРСР спробували обумовити надання режиму найбільшого сприяння і кредитів Радянському Союзу політичними вимогами, висунувши поправку до Закону про торгівлю 1974 роки (поправка Джексона - Веніка). Поправка пов'язувала можливість надання країнам з неринковою економікою статусу найбільшого сприяння в торгівлі і гарантованих урядом США кредитів зі свободою еміграції з цих країн.

Вступ в силу прийнятого Конгресом Закону про торгівлю, що включає поправку Джексона-Веніка, докорінно змінило радянсько-американське угоди про торгівлю 1972 р загальмувало двосторонні торгово-економічні зв'язки, вплинуло на інші аспекти радянсько-американських відносин.

З 1975 р характер торгово-економічних зв'язків СРСР і США визначався станом політичних відносин. Це простежувалося і в позиції Конгресу щодо радянсько-американської ділової, економічної та торговельної співпраці. На засіданнях Конгресу питання про надання СРСР режиму найбільшого сприяння знову і знову пов'язується зі змінами в радянській внутрішній політиці. З 1983 р Конгрес зайняв більш прагматичну позицію щодо торгівлі Схід - Захід, що сприяло відновленню атмосфери конструктивного діалогу між двома країнами, зокрема шляхом активізації міжпарламентських зв'язків.

Зрушення в підході адміністрації США до взаємин між СРСР і США можна констатувати з листопада 1985 і жовтня 1986 рр. - з моменту зустрічей і переговорів М.С.Горбачева і Р.Рейгана. Позиція конгресу щодо радянсько-американської ділової співпраці як і раніше залишалося суперечливою. Зокрема, питання про надання СРСР режиму найбільшого сприяння знову ув'язується зі змінами в радянській внутрішній політиці.

З початку 1990-х років Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки була зроблена спроба формування нової моделі російсько-американських відносин - моделі партнерства, заснованої на спільності національних інтересів, головним чином в питаннях безпеки і в другу чергу в питаннях торгово-економічного співробітництва.

У політиці США щодо Росії офіційно декларувалося дві взаємозалежні цілі: підтримка демократичних перетворень в Росії і, відповідно, трансформації її політичних, економічних і соціальних інститутів; забезпечення безпеки США за рахунок скорочення арсеналів ядерних озброєнь, накопичених за роки холодної війни, недопущення розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ) і технологій його виробництва.

Торгово-економічні відносини 90-х рр. не стали однією з основ для формування партнерських відносин між Росією і США. По-перше, очевидний був величезний розрив в рівні економічної потужності обох держав. По-друге, частка Росії в торгівлі з США була настільки незначна, що не могла серйозно зацікавити американський бізнес. США в торговельно-економічне співробітництво з Росією були суто прагматичні, переслідували або інтереси Сполучених Штатів в цілому, або окремих фінансово-економічних комплексів або компаній.

Режим найбільшого сприяння в торгівлі з Росією встановлювався і продовжує встановлюватися США в односторонньому порядку на основі щорічного "Вейвера", тобто тимчасове припинення дії поправки Джексона-Веніка. Незважаючи на те, що дана поправка визнана морально застарілої, в Конгресі продовжують пов'язувати торговельні обмеження щодо Росії з її діями щодо лібералізації торгівлі, проведення демократичних реформ і контролю за дотриманням громадянських прав і свобод. В даний час зняття поправки і надання Росії статусу країни з ринковою економікою пропонується на умовах підготовки Конгресом умов вступу Росії в СОТ.

До реальних бар'єрів, які існують на шляху розвитку російсько-американських торговельно-економічних зв'язків, американці відносять недосконалу правову базу, незахищеність прав власників, відсутність політичної стабільності в Росії. На наш погляд, більш важливою причиною, яка гальмує не тільки торгово-економічні, а й політичні відносини є поправка Джексона-Веніка, яка скасовується тільки на річній основі. Росія все ще не розглядається США як країна з ринковою економікою, що дозволяє застосовувати проти неї більш жорсткі антидемпінгові правила. Скасування дії поправки Джексона-Веніка повинна створити передумови для більшого взаєморозуміння, для розширення торговельно-економічних відносин між Росією і Сполученими Штатами Америки.Список літератури

джерела:

1. Бюро економічного аналізу // www.bea.gov.

2. Стосовно Росії поправку Джексона-Веніка не скасують // http://info.trud.ru/shortnews.php?id=17492

3. Ванкуверська декларація президентів Росії і США // Известия. -1993. - 6 квітня.

4. Зовнішня політика і безпека сучасної Росії (1991-1998). Хрестоматія. Т.2. Документи. - М., 1999. - 508 с.

5. Зовнішня політика Радянського Союзу і міжнародні відносини. Щорічні збірники документів, 1961-1985 рр. // Упорядник І.А.Кірілін (склад.) - М., 1962-1986.

6. Зовнішня політика СРСР. Документи. Т. I-XXI. - М., 1957-1977.

7. Зовнішня торгівля СРСР. Статистичні огляди. 1971-1975 рр.

8. Головний рабин Росії виступає на захист СРСР //
russia / 2001/10/31 / lazar /

9. Держкомстат РФ // www.gks.ru.

10. Договір між Україною і Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (договір СНО-2). Підписано президентами Росії і США 3 січня 1993 року у Москві // КонсультантПлюс. Міжнародні правові акти.

11. Договір між РФ і США від 17.06.1992 р "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал" // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

12. Договір між СРСР і США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (договір СНО-1). Підписано президентами СРСР і США в Москві 31 липня 1991 р // КонсультантПлюс. Міжнародні правові акти.

13. За неприйняття Росією іракської війни Конгрес США не скасує поправку Джексона-Веніка // economy / 2003/04/28 / jacksonvanik /

14. Заява глав РФ і США "Партнерство для економічного прогресу" // США. Економіка - політика - культура. - 1995 - №1.

15. Історія зовнішньої політики СРСР. Зб. документів. 1917-1975. У 2-х тт. Т. 2. - М., 1981.

16. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року - М., 1994.

17. Конституція США // http://www.pseudology.org/state/Cons_usa.html

18. Кемп-Девідської декларація президентів Росії і США // Дипломатичний вісник. - 1992. - №4-5.

19. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації і агентством з торгівлі та розвитку США з питання фінансування розробок техніко-економічних обгрунтувань [рус., Англ.]. Підписано в м Вашингтоні 27.09.1994. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

20. Світовий Банк // www.worldbank.org.

21. Московська декларація президентів Росії і США // Дипломатичний вісник. - 1994. - №3-4.

22. Про основні положення військової доктрини Російської Федерації // КонсультантПлюс. Офіційні документи // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

23. Основи взаємовідносин між СРСР і Сполученими Штатами Америки // Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, ув'язнених СРСР із іншими державами. Вип. XXVIII.- М., 1974. - С. 37-38.

24. Відмова від "ніжок Буша" буде коштувати Росії місця в СОТ //
economy / 2002/03/06 / wto /

25. Поправка Джексона-Веніка буде діяти до кінця року // http://glavred.info/print.php?news=/archive/2005/12/16/131549-2.html

26. Послання Президента РФ Федеральним Зборам від 16 лютого 1995 року // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

27. Послання Президента РФ Федеральним Зборам "Про національну безпеку" від 1996 року // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

28. Постанова Уряду РФ від 06.12.1993 N 1262 "Про введення в дію у відносинах між Україною та Російською Федерацією і США угоди між Урядом СРСР та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво і взаємодопомогу між митними службами цих країн" // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

29. Програма дій на 1996-2000 рр. Президента РФ // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

30. Проект про скасування поправки Джексона-Веніка щодо України внесений до конгресу США // world / 2005/02/17 / ukraine /

31. Протокол до Договору між Україною та Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 3 січня 1993 року. Підписано в м Нью-Йорку 26.09.1997 // КонсультантПлюс. Міжнародні правові акти.

32. Протокол до Угоди між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією щодо безпечних і надійних перевезень, зберігання і знищення зброї та запобігання розповсюдженню зброї. Підписано в м р Москві, Вашингтоні 15.06.1999 - 16.06.1999. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

33. Рамкова угода між Державним Комітетом Російської Федерації з розвитку і підтримки малого підприємництва, Федеральним фондом підтримки малого підприємництва та експортно-імпортним банком Сполучених Штатів Америки щодо надання підтримки експортних поставках з США для малих підприємств в Російській Федерації. Укладено 11.03.1998. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

34. Розпорядження Президента Російської Федерації «Про забезпечення єдиної зовнішньополітичної лінії Російської Федерації в міжнародних відносинах» // Російські вести. - 1992. - 19 листопада.

35.Розен Дж. Поправка Джексона-Веніка "вже давно себе зжила" // http://www.podrobnosti.ua/power/intpol/2005/03/01/184339.html

36. Росія і Всесвітня торгова організація // http://www.wto.ru

37. Сенат США скасував поправку Джексона-Веніка для України //
news / 2005/11/20 / ukraine /

38. Сергій Миронов зустрівся з делегацією американських сенаторів. Американці знову обіцяють скасувати поправку Джексона-Веніка, на цей раз до кінця року // http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=2169

39. Спільна декларація Президента В. В. Путіна і Президента Дж. Буша про нові стратегічні відносини між Україною і Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки // Російська газета. - 2002 г. - 25 травня.

40. Спільна заява про принципи та цілі розвитку торгового, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. 1994 28 вересня // Дипломатичний вісник. -1994. - № 19-20. - С. 15-18.

41. Спільна заява Президента В. В. Путіна і Президента Дж. Буша про розвиток російсько-американських економічних зв'язків 2002 24 травня // Російська газета. - 2002 г. - 25 травня.

42. Спільна заява сенатора Макса Бокуса і членів палати представників Чарзльза Ренджела і Сандера Левіна (27.01.2003) // http://www.wto.ru/ru/opinion.asp?msg_id=3890

43. Угода між Україною і Російською Федерацією і США "Партнерство для економічного прогресу". Підписано 12.09.1994. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

44. Угода про торговельні відносини між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки. Вашингтон, 1 червня 1990 року // Бюлетень міжнародних договорів. - 1993. - № 1. - С. 64 - 75.

45. Стратегія національної безпеки США. Стратегія залучення в міжнародні справи і поширення демократії в світі // США. Економіка - політика - ідеологія. - 1994. - №11-12, 1995. - №1-2.

46. ​​Указ Президента РФ від 02.11.1993 п. 1833 "Про основні положення військової доктрини Російської Федерації" // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

47. Федеральний закон "Про міжнародні договори Російської Федерації" від 15 липня 1995 // Відомості. - 1995. - №29. - Ст.2757.

48. Федеральний закон 09.07.1999 N 160-ФЗ "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації" // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

49. Хартія російсько-американського партнерства і дружби // Російська газета. - 1992. - 19 червня.

50. Члени РСПП розраховують, що поправка Джексона-Веніка буде скасована до кінця 2002 року // http://www.strana.ru/print/136474.html

51. Trade relations with countries not receiving nondiscriminatory treatment // http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=browse_usc&docid=Cite:+19USC2432

дослідження:

1. Алімов К.З. Ідеологічні установки зовнішньої політики США і міжнародне право. - Ташкент, 1988. - 276 с.

2. Арбатов Г.А. Російсько-американські відносини: проблеми і завдання // Зовнішня політика і безпека сучасної Росії. Хрестоматія. Т.1. - М., 1991. - С. 90-105.

3. Балієв А. «Білоруська карта» Вашингтона // http://www.rusvest.ru/?s&31&17-2003

4. Баранова Е. Російсько-американські економічні відносини 1990 - 2000-і рр. // http://www.amstd.spb.ru/Library/Rus-USeconrelations.htm

5. Батюк В. І. Перші п'ять років російсько-американських відносин // США. Економіка - політика - культура. -1997. - № 4. - 47-60.

6. Батюк В.І. Російсько-американські відносини після "вісімки" в Гленіглсі // Міжнародна життя. - 2005. - №9. - С. 60-70.

7. Бжезинський З. Велика шахівниця. Панування Америки і його геостратегічні імперативи. - М .: Междунар. відносини, 1999. - 256 с.

8. Блінов А. Скасування поправки Джексона-Веніка не покращить умови для українського експорту в США // http://www.podrobnosti.ua/economy/foreign/2005/11/24/264900.html

9. Бурмістров В.Н., Холопов К.В. Зовнішня торгівля Російської Федерації. - М .: Юрист, 2001. - 382 с.

10. Зовнішньоекономічна політика США: проблеми і протиріччя. - М .: Наука, 1982. - 172 с.

11. Грайнер Б. Американська зовнішня політика від Трумена до наших днів (Дебати про зовнішньополітичні принципах і стратегіях США). - М .: Междунар. відносини, 1986. - 176 с.

12. Дюмулен І.І. Бар'єри на торгових шляхах. - М .: Междунар. відносини, 1977. - 220 с.

13. Жинкина І. Ю. Стабільність міжнародних відносин і зовнішня політика Росії // США. Економіка - політика - культура. - 1997. - № 4. - С. 22-34.

14. Замятіна Т. Чого нам чекати від саміту Росія - США? // WWW.RUBRICON.COM / Кругозір

15. Зіменков Р.І. Антидемпінгове політика США // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2004. - №11. - С. 15-35.

16. Зіменков Р.І. Прямі інвестиції США в економіці Росії // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2004. - №5. - С. 3-18.

17. Іванян Е.А. З історії: Росія і США - союзники, партнери чи супротивники? // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2001. - №12. - С. 25-39.

18. Іванян Е.А. Історія США. - М .: Дрофа, 2004. - 572 с.

19. Історія США. Т. 4. 1945-1980. - М .: Наука, 1987. - 744 с.

20. Капустіна Є.Б. Еволюція американської концепції партнерства з Росією в 1990-і роки // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 20004. - №9. - С. 81-95.

21. Кіссінджер Г. Чи потрібна Америці зовнішня політика? До дипломатії для XXI століття. - М .: Ладомир, 2002. - 352 с.

22. Конгрес і зовнішня політика (погляд демократа і республіканця) // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2000. - №9. - С. 82-89.

23. Кременюк В. А., Богатуров А. Д. Російсько-американські відносини: між конфронтацією і партнерством // США. Економіка - політика - культура. - 1996. - №7. - С. 3-12.

24. Кубишкін А.І. "Холодний світ" в російсько-американських відносинах: від демократичного романтизму до прагматичного партнерства // Вісник Волгоградського державного університету. Серія 4: Історія. Регіонознавство. Міжнародні відносини. - 2001. - Випуск 6. - С. 117-121.

25. Куніцин А.В., Шмельов Н.П. США і проблеми економічних відносин Схід - Захід. - М .: Междунар. відносини, 1985. - 248 с.

26. Кур'єрів В.Г. Зовнішньоторговельна стратегія США. - М .: Междунар. відносини, 1980. - 228с.

27. Леба А. Економіка як локомотив путінської політики // http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=6&id=-1&aid={600F22DF-233A-49E4-B42E-63E3FF89D7D6}

28. Лебедєв Н.І. Новий етап міжнародних відносин. - М .: Междунар. відносини, 1976. - 304 с.

29. Лейк Е. Нова стратегія США: від "стримування" до "розширення" // США. Економіка - політика - ідеологія. - 1994. - №3. - С. 29-38.

30. Мельников Ю.М. Імперська політика США: витоки і сучасність. - М .: Междунар. відносини, 1984. - 256 с.

31. Мельников Ю.М. Сила і безсилля: зовнішня політика Вашингтона. 1945-1982. - М .: Политиздат, 1983. - 368 с.

32. Мельников Ю.М. Становлення і розвиток сучасних російсько-американських відносин // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 1999. - №12. - С. 3-19.

33. Мігранян А., Марков С. Два погляди. Істина десь поруч // WWW.RUBRICON.COM / Кругозір

34. Наборів В. Основні зміни у зовнішній торгівлі США в 80-і роки // Зовнішня торгівля. - 1991. - №4. - С. 26-29.

35. Овчинников Р.С. Зигзаги зовнішньої політики США. Від Ніксона до Рейгана. - М .: Политиздат, 1986. - 400 с.

36. Парканский А.Б. Азербайджан і Вірменія в економічній політиці Вашингтона в Закавказзі // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2004. - №4. - С. 50-65.

37. Поправка Джексона-Веніка: вдаримо торгівлею з прав людини // WashingtonProFile 13 ноябpя 2002 р // http://www.mizinov.net/articles/1876

38. Проект про скасування поправки Джексона-Веніка щодо України внесений до конгресу США // world / 2005/02/17 / ukraine /

39. Рогов С. Росія і США. Випробування кризою // Міжнародна життя. - 1998. - Осінь. - С. 97-112.

40. Рогов С. Росія і США: партнерство чи нове відчуження // Міжнародна життя. - 1995. - №7ю. - С. 5-15.

41. Рогов С.М. Новий етап в російсько-американських відносинах // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2001. - №12. - С.3-24.

42. Рогов С.М. Російсько-американські відносини: підсумки та перспективи // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 1996. - №11. - С. 6-27.

43. Рогов С.М. Росія і США на порозі XXI ст. // Зовнішня політика і безпека сучасної Росії. Хрестоматія. Т.1. - М., 1991. - С.114-130.

44. Російсько-американські відносини після обрання нового президента США. Матеріали "Круглого столу". - М .. 2001. - 48 с.

45. Росія - США: партнерство замість суперництва. Що це означає? // WWW.RUBRICON.COM / Кругозір // http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=6&id=-1&aid={F2993283-EEC8-4FC5-8B72-6E600D8D019B}

46. ​​Ринкова вермішель виробництва фабрики ім. Джексона-Веніка // http://vlasti.net/?Screen=news&id=134847

47. Самуйлов С.М. Етапи політики США щодо СНД // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2004. - №3. - С. 61-83.

48. Сахаров А.Д. Спогади: У 2 тт. Т.1. - М .: Права людини, 1996. - 916 с.

49. Сергунін А. А. Президентський лобізм і криза зовнішньополітичного апарату США. - Горький, 1987. - 423 с.

50. Симаков Д., Кудашкіна Е. Підніжка Грефу. Американські демократи хочуть контролювати приєднання Росії до СОТ // http://www.wto.ru/ru/press.asp?msg_id=3815

51. Сітнін В. Президент попросив олігархів подумати про бюджет // http://www.vremya.ru/2002/91/4/23335.html

52. Сучасна міжнародна торгівля: проблеми та перспективи. Зб. оглядів. - М., 1989. - 179 с.

53. Согрин В.В. Історія США. - М., 2003. - С. 192 с.

54. Согрин В.В. Політична історія США. XVII - XX ст. - М .: Весь Світ, 2001. - 400 с.

55. СРСР - США і Канада: проблеми торгово-економічних відносин / Відп. ред. А.В.Анікін, А.З.Астаповіч. - М .: Междунар. відносини, 1987. - 328 с.

56. СРСР - США: економічні відносини. - М: Наука, 1976. - 416 с.

57. Супян В. Російсько-американські економічні відносини: значення, проблеми, перспективи // http://www.gorby.ru/rubrs.asp

58. США: зовнішньоекономічна стратегія. - М .: Наука, 1976. - 494 с.

59. Торгово-економічні зв'язки між Росією (СРСР) і США // http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=6&id=-1&aid={263D68EF-94C2-4368-BFA1-2339F05716FC}

60. Тренін Д. ЮКОС і російсько-американські відносини // http://www.carnegie.ru/ru/print/69046-print.htm

61. Трофименко Г. А. Національний інтерес США щодо Росії // Міжнародна життя. - 1996. - №3. - С. 3-23.

62. Уткін А.І. Пауза в російсько-американських відносинах: що далі? // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 1996. - №11. - С. 28-40.

63. Фролов В. Л. "Глобальне лідерство" США і перспективи "стратегічного партнерства" з Росією // США. Економіка - політика - культура. - 1996. - № 5. - С. 47-59.

64. Хемілтон Лі Х. Міжнародні економічні проблеми і зовнішня політика США // // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2000. - №10. - С. 93-97.

65. Чернов С.А. Аналіз політики США щодо СРСР: системно-циклічний підхід // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2001. - №6. - С. 76-88.

66. Шаклеин Т.А. Зовнішня політика США і Росія: підсумки десятиліття // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2001. - №12. - С. 53-69.

67. Шаховська Л.С., Дніпровська І.В., Кліот С.Є. Адаптація російських промислових підприємств до умов Світової організації торгівлі. - Волгоград: Політехнік, 2004. - 108 с.

68. Шиша А.І. Регулювання міжнародної торгівлі товарами. - М .: Центр економіки і маркетингу, 1998. - 174 с.

69. Економіка США на порозі третього тисячоліття (наукова конференція) // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2000. - №9. - С. 60-78.

70.Brzezmski Zb Out of Control (Global Turmoil on the Eve of the Twenty First Century). - New York, 1993.

71. Kohen S. American Policy and Russia's Future // Nation. - Prinston, 1993. - Vol. 256. № 13. // http://judaism.about.com/od/worshiprituals/f/kohen.htm.

72. Layne Ch., Schwartz B. American Hegemony - Without an Enemy // Foreign Police. - 1993. - № 92.

73. Matlock J. Dealing with Russia in Turmoil // Foreign Affairs. - 1996. - Vol. 75. - № 3.

74. Maynes Ch. W. A Wbrkable Clinton Doctrine // Foreign Policy. - 1997. - (Winter). - № 93.

75. Richard Kugler. Toward a Dangerous World. US National Security Strategy for the Coming Turbulence. - N. Y: RAND, 1995 // http://www.foreignaffairs.org/19930901faessay8561/ronald-d-asmus-richard-l-kugler-f-stephen-larrabee/building-a-new-nato.html.

76. Schlezinger J. Quest for a Post-Cold Foreign Policy // Foreign Affaire. - 1993. - Vol. 72. - № 1.

77. Zalmay M. Khalizad. From Containment to Global Leadship. America and the World after the Cold War // http://www.fpif.org/commentary/2002/0205cabal_body.html


[1] Сучасна міжнародна торгівля: проблеми та перспективи. Зб. оглядів. - М., 1989 .; СРСР - США і Канада: проблеми торгово-економічних відносин / Відп. ред. А.В.Анікін, А.З.Астаповіч. - М .: Междунар. відносини, 1987; СРСР - США: економічні відносини. - М: Наука, 1976 .; США: зовнішньоекономічна стратегія. - М .: Наука, 1976; Зовнішньоекономічна політика США: проблеми і протиріччя. - М .: Наука, 1982.

[2] СРСР - США і Канада: проблеми торгово-економічних відносин / Відп. ред. А.В.Анікін, А.З.Астаповіч. - М .: Междунар. відносини, 1987. - С. 11.

[3] Лебедєв Н.І. Новий етап міжнародних відносин. - М .: Междунар. відносини, 1976.

[4] Овчинников Р.С. Зигзаги зовнішньої політики США. Від Ніксона до Рейгана. - М .: Политиздат, 1986.

[5] Кур'єрів В.Г. Зовнішньоторговельна стратегія США. - М .: Междунар. відносини, 1980.

[6] Куніцин А.В., Шмельов Н.П. США і проблеми економічних відносин Схід - Захід. - М .: Междунар. відносини, 1985.

[7] Сергунін А. А. Президентський лобізм і криза зовнішньополітичного апарату США. - Горький, 1987.

[8] Кременюк В. А., Богатуров А. Д. Російсько-американські відносини: між конфронтацією і партнерством // США. Економіка - політика - культура. - 1996. - №7. - С. 3-12.

[9] Батюк В. І. Перші п'ять років російсько-американських відносин // США. Економіка - політика - культура. -1997. - № 4. - 47-60.

[10] Фролов В. Л. "Глобальне лідерство" США і перспективи "стратегічного партнерства" з Росією // США. Економіка - політика - культура. - 1996. - № 5. - С. 47-59.

[11] Трофименко Г. А. Національний інтерес США щодо Росії // Міжнародна життя. - 1996. - №3. - С. 3-23.

[12] Жинкина І. Ю. Стабільність міжнародних відносин і зовнішня політика Росії // США. Економіка - політика - культура. - 1997. - № 4. - С. 22-34.

[13] Рогов С.М. Росія і США на порозі XXI ст. // Зовнішня політика і безпека сучасної Росії. Хрестоматія. Т.1. - М., 1991. - С. 114-130; Рогов С. Росія і США: партнерство чи нове відчуження // Міжнародна життя. - 1995. - № 7. - С. 5-14; Рогов С.М. Російсько-американські відносини: підсумки та перспективи // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 1996. - №11. - С. 6-27; Рогов С. Росія і США. Випробування кризою // Міжнародна життя. - 1998. - Осінь. - С. 97-112; Рогов С.М. Новий етап в російсько-американських відносинах // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2001. - №12. - С.3-24 ;.

[14] Уткін А.І. Пауза в російсько-американських відносинах: що далі? // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 1996. - №11. - С. 28-40.

[15] Шаклеин Т.А. Зовнішня політика США і Росія: підсумки десятиліття // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2001. - №12. - С. 53-69.

[16] Зіменков Р.І. Прямі інвестиції США в економіці Росії // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2004. - №5. - С. 3-18; Зіменков Р.І. Антидемпінгове політика США // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2004. - №11. - С. 15-35.

[17] Зіменков Р.І. Прямі інвестиції США в економіці Росії // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2004. - №5. - С. 18.

[18] Кубишкін А.І. "Холодний світ" в російсько-американських відносинах: від демократичного романтизму до прагматичного партнерства // Вісник Волгоградського державного університету. Серія 4: Історія. Регіонознавство. Міжнародні відносини. - 2001. - Випуск 6. - С. 117-121.

[19] Там же, с. 120.

[20] Батюк В.І. Російсько-американські відносини після "вісімки" в Гленіглсі // Міжнародна життя. - 2005. - №9. - С. 69.

[21] Там же, с. 70.

[22] Brzezmski Zb Out of Control (Global Turmoil on the Eve of the Twenty First Century). - New York, 1993.

[23] Бжезинський З. Велика шахівниця. Панування Америки і його геостратегічні імперативи. - М., 1999..

[24] Brzezmski Zb Out of Control (Global Turmoil on the Eve of the Twenty First Century). - New York, 1993. Р. 87-88.

[25] Brzezmski Zb Out of Control (Global Turmoil on the Eve of the Twenty First Century). - New York, 1993. Р. 157.

[26] Бжезинський З. Велика шахівниця. Панування Америки і його геостратегічні імперативи. - М., 1999. - С. 59.

[27] Кіссінджер Г. Дипломатія. - М., 1997. - С. 743.

[28] Там же, с. 745.

[29] ZalmayM. Khalizad. From Containment to Global Leadship. America and the World after the Cold War // http://www.fpif.org/commentary/2002/0205cabal_body.html

[30] Richard Kugler. Toward a Dangerous World. US National Security Strategy for the Coming Turbulence. - N. Y: RAND, 1995 // http://www.foreignaffairs.org/19930901faessay8561/ronald-d-asmus-richard-l-kugler-f-stephen-larrabee/building-a-new-nato.html.

[31] Kohen S. American Policy and Russia's Future // Nation. - Prinston, 1993. - Vol. 256. № 13. // http://judaism.about.com/od/worshiprituals/f/kohen.htm.

[32] Maynes Ch. W. A Wbrkable Clinton Doctrine // Foreign Policy. - 1997. - (Winter). - № 93.

[33] Layne Ch., Schwartz B. American Hegemony - Without an Enemy // Foreign Police. - 1993. - № 92.

[34] Matlock J. Dealing with Russia in Turmoil // Foreign Affairs. - 1996. - Vol. 75. - № 3. - Р. 73, 40.

[35] Schlezinger J. Quest for a Post-Cold Foreign Policy // Foreign Affaire. - 1993. - Vol. 72. - № 1.

[36] Історія зовнішньої політики СРСР. Зб. документів. 1917-1975. У 2-х тт. Т. 2. - М., 1981. - С. 438.

[37] СРСР - США: економічні відносини. - М: Наука, 1976. - С. 208.

[38] Там же, с. 209.

[39] СРСР - США: економічні відносини. - М: Наука, 1976. - С. 209.

[40] Російсько-американські відносини після обрання нового президента США. Матеріали "Круглого столу". - М., 2001. - С. 45.

[41] У статті II Розділ 2 Конституції США сказано: "Він (Президент) має право за порадою і за згодою Сенату укладати міжнародні договори за умови їх схвалення двома третинами присутніх сенаторів; він за порадою і за згодою Сенату призначає послів, інших офіційних представників і консулів "// Конституція США // http://www.pseudology.org/state/Cons_usa.html

[42] Дані положення детально прописані в статті I Розділ 8 // Конституція США // http://www.pseudology.org/state/Cons_usa.html

[43] Конгрес і зовнішня політика (погляд демократа і республіканця) // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2000. - №9. - С. 86.

[44] Ім'я конгресмена Уїлбура Милза і його роль в прийнятті поправки фігурує в воспомінаніяхА.Д.Сахарова. Див .: Сахаров А.Д. Спогади: У 2 тт. Т.1. - М .: Права людини, 1996. - С. 575-578.

[45] Зовнішня торгівля СРСР. Статистичні огляди. - М., 1975. - С. 17.

[46] Цит. по: СРСР - США: економічні відносини. - М., 1976. - С. 242.

[47] Цит. по: СРСР - США: економічні відносини. - М., 1976. - С. 244.

[48] ​​СРСР - США і Канада: проблеми торгово-економічних відносин / Відп. ред. А.В.Анікін, А.З.Астаповіч. - М., 1987. - С. 84.

[49] СРСР - США і Канада: проблеми торгово-економічних відносин / Відп. ред. А.В.Анікін, А.З.Астаповіч. - М., 1987. - С. 89-91.

[50] Куніцин А.В., Шмельов Н.П. США і проблеми економічних відносин Схід - Захід. - М., 1985. - С. 198.

[51] Согрин В.В. Політична історія США. XVII - XX ст. - М., 2001. - С. 345.

[52] СРСР - США і Канада: проблеми торгово-економічних відносин / Відп. ред. А.В.Анікін, А.З.Астаповіч. - М., 1987. - С. 94.

[53] Цит. по: СРСР - США і Канада: проблеми торгово-економічних відносин / Відп. ред. А.В.Анікін, А.З.Астаповіч. - М., 1987. - С. 94.

[54] Угода про торговельні відносини між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки // Бюлетень міжнародних договорів. - 1993. - № 1. - С. 64 - 75.

[55] Там же. - С. 74.

[56] Угода про торговельні відносини між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки // Бюлетень міжнародних договорів. - 1993. - № 1. - С. 75.

[57] Наборів В. Основні зміни у зовнішній торгівлі США в 80-і роки // Зовнішня торгівля. - 1991. - №4. - С. 29.

[58] Кемп-Девідської декларація президентів Росії і США // Дипломатичний вісник. - 1992. - №4-5.

[59] Хартія російсько-американського партнерства і дружби // Російська газета. - 1992. - 19 червня.

[60] Ванкуверська декларація президентів Росії і США // Известия. -1993. - 6 квітня.

[61] Московська декларація президентів Росії і США // Дипломатичний вісник. - 1994. - №3-4.

[62] Стратегія національної безпеки США. Стратегія залучення в міжнародні справи і поширення демократії в світі // США. Економіка - політика - ідеологія. - 1994. - №11-12, 1995. - №1-2.

[63] Там же. - 1995. - №2. - С. 119.

[64] Баранова Е. Російсько-американські економічні відносини 1990 - 2000-і рр. // http://www.amstd.spb.ru/Library/Rus-USeconrelations.htm

[65] Бюро економічного аналізу // www.bea.gov.

[66] Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets, коротка назва - Freedom Support Act of +1992 // http://www.amstd.spb.ru/Library/Rus-USeconrelations.htm

[67] Акт в Підтримку Свободи 1992 // http://thomas.loc.gov.

[68] Баранова Е. Російсько-американські економічні відносини 1990 - 2000-і рр. // http://www.amstd.spb.ru/Library/Rus-USeconrelations.htm

[69] Росія в цифрах 2003. - М., 2003. - С. 331.

[70] Рогов С. Росія і США. Випробування кризою // Міжнародна життя. - 1998. - Осінь. - С. 100.

[71] Росія в цифрах 2003. - М., 2003. - С. 333.

[72] Зіменков Р.І. Прямі інвестиції США в економіці Росії // // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 2004. - №5. - С. 8

[73] Там же, с. 9.

[74] Рогов С. Росія і США. Випробування кризою // Міжнародна життя. - 1998. - Осінь. - С. 9; Рогов С. Росія і США. Випробування кризою // Міжнародна життя. - 1998. - Осінь. - С. 102; Капустіна Є.Б. Еволюція американської концепції партнерства з Росією в 1990-і роки // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 20004. - №9. - С. 85.

[75] Супян В. Російсько-американські економічні відносини: значення, проблеми, перспективи // http://www.gorby.ru/rubrs.asp; Кубишкін А.І. "Холодний світ" в російсько-американських відносинах: від демократичного романтизму до прагматичного партнерства // Вісник Волгоградського державного університету. Серія 4: Історія. Регіонознавство. Міжнародні відносини. - 2001. - Випуск 6. - С. 119.

[76] Капустіна Є.Б. Еволюція американської концепції партнерства з Росією в 1990-і роки // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 20004. - №9. - С. 85.

[77] Договір між РФ і США від 17.06.1992 р "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал" // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[78] Там же.

[79] Капустіна Є.Б. Еволюція американської концепції партнерства з Росією в 1990-і роки // США. Канада. Економіка - політика - культура. - 20004. - №9. - С. 89.

[80] Угоду між Україною і Російською Федерацією і США "Партнерство для економічного прогресу". Підписано 12.09.1994. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[81] Угоду між Україною і Російською Федерацією і США "Партнерство для економічного прогресу". Підписано 12.09.1994. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[82] Постанова Уряду РФ від 06.12.1993 N 1262 "Про введення в дію у відносинах між Україною та Російською Федерацією і США угоди між Урядом СРСР та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво і взаємодопомогу між митними службами цих країн" // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[83] Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації і агентством з торгівлі та розвитку США з питання фінансування розробок техніко-економічних обгрунтувань [рус., Англ.]. Підписано в м Вашингтоні 27.09.1994. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[84] Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації і агентством з торгівлі та розвитку США з питання фінансування розробок техніко-економічних обгрунтувань [рус., Англ.]. Підписано в м Вашингтоні 27.09.1994. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[85] Там же.

[86] Рамкова угода між Державним Комітетом Російської Федерації з розвитку і підтримки малого підприємництва, Федеральним фондом підтримки малого підприємництва та експортно-імпортним банком Сполучених Штатів Америки щодо надання підтримки експортних поставках з США для малих підприємств в Російській Федерації. Укладено 11.03.1998. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[87] Там же.

[88] Федеральний закон "Про іноземні інвестиції" // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[89] Федеральний закон "Про іноземні інвестиції" // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[90] Угода про торговельні відносини між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки. Вашингтон, 1 червня 1990 року // Бюлетень міжнародних договорів. - 1993. - № 1. - С. 64 - 75.

[91] Угоду між Україною і Російською Федерацією і США "Партнерство для економічного прогресу". Підписано 12.09.1994. // КонсультантПлюс. Законодавство. Версія Проф.

[92] Спільна заява про принципи та цілі розвитку торгового, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. 1994 28 вересня // Дипломатичний вісник. -1994. - № 19-20. - С. 15-18.

[93] Спільна заява про принципи та цілі розвитку торгового, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. 1994 28 вересня // Дипломатичний вісник. -1994. - № 19-20. - С. 16-17.

[94] Спільна декларація Президента В. В. Путіна і Президента Дж. Буша про нові стратегічні відносини між Україною і Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки // Російська газета. - 2002 г. - 25 травня.

[95] Спільна заява Президента В. В. Путіна і Президента Дж. Буша про розвиток російсько-американських економічних зв'язків 2002 24 травня // Російська газета. - 2002 г. - 25 травня.

[96] Мігранян А., Марков С. Два погляди. Істина десь поруч // WWW.RUBRICON.COM / Кругозір 2001

[97] Росія і Всесвітня торгова організація // http://www.wto.ru

[98] Спільна заява сенатора Макса Бокуса і членів палати представників Чарзльза Ренджела і Сандера Левіна (27.01.2003) // http://www.wto.ru/ru/opinion.asp?msg_id=3890

[99] Спільна заява сенатора Макса Бокуса і членів палати представників Чарзльза Ренджела і Сандера Левіна (27.01.2003) // http://www.wto.ru/ru/opinion.asp?msg_id=3890

[100] Симаков Д., Кудашкіна Е. Підніжка Грефу. Американські демократи хочуть контролювати приєднання Росії до СОТ // http://www.wto.ru/ru/press.asp?msg_id=3815

[101] Симаков Д., Кудашкіна Е. Підніжка Грефу. Американські демократи хочуть контролювати приєднання Росії до СОТ // http://www.wto.ru/ru/press.asp?msg_id=3815

[102] Балієв А. «Білоруська карта» Вашингтона // http://www.rusvest.ru/?s&31&17-2003

[103] Проект про скасування поправки Джексона-Веніка щодо України внесений до конгресу США //
world / 2005/02/17 / ukraine /