Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Законодавче закріплення свободи совісті Тимчасовим урядом

Скачати 9.05 Kb.
Дата конвертації 02.08.2018
Розмір 9.05 Kb.
Тип доповідь

Дорская А.А.

У 1917 році Тимчасовий уряд отримало не тільки цілий комплекс нових проблем, що стоять перед російським суспільством, а й величезна кількість невирішених питань, одним з яких було прийняття закону про свободу совісті. Тимчасовий уряд виявився в досить складній ситуації. З одного боку, було ясно, що новий уряд, щоб утриматися при владі, має піти на демократичні перетворення. Так, Д.В.Філософов в газеті "Річ" писав: "Кожному ясно, що свобода совісті в російській церкві є одна з приватних цілей революції". З іншого боку, Тимчасовому уряду необхідно було встановити з російською православною церквою лояльні відносини, щоб мати в її особі союзника.

Лютневі події застали православну церкву зненацька. Однак, як зазначає американський дослідник Г.Фріз, "останні роки царського режиму були відзначені кризою не тільки в державі, а й у православній церкві ... Навіть найбільш консервативні представники духовенства шукали виходу із ситуації і боролися за інтереси і з самостійність церкви" .

Тимчасовий уряд стало демонструвати свою повну лояльність і невтручання в справи церкви. Наприклад, якщо раніше всі постанови Св. Синоду підлягали затвердженню імператора, тепер формально ця вимога була скасована (хоча фактично Синод очолювався обер-прокурором, що входили на правах міністра під Тимчасовий уряд). Більше того, новий уряд стало надавати православної церкви велику матеріальну допомогу. Так, Синоду було асигновано 500 тис. Рублів на видавничу діяльність, церкви були повернуті багато друкарень, раніше відібрані за рішенням Рад.

Церква, в свою чергу, оговтавшись від початкового шоку, стала, в основному, підтримувати Тимчасовий уряд, побачивши в ньому "одне з найбільш дієвих і надійних засобів до усунення громадських лих і негараздів".

Перебуваючи в такому досить двозначному становищі, Тимчасовий уряд спочатку обмежувалося лише заявами про готовність вирішити питання про свободу совісті в Росії. Уже в декларації 3 (16) березня 1917 р, а потім у зверненні до громадян Росії 6 (19) березня уряд, поряд з іншими обіцянками, висловилося за амністію в релігійних справах, за скасування всіх віросповідних і національних обмежень. Близькою за змістом була і декларація першого коаліційного уряду 6 (19) квітня 1917 р

Всі ці заходи не викликали у православного духовенства скільки-небудь негативного ставлення. Наприклад, Всеросійський з'їзд духовенства і мирян, який проходив в Москві в червні 1917 р, вітав існуючий лад як форму народоправства, оголосив обов'язкову свободу віросповідань і культів, правда, обмовившись, що православна церква як і раніше повинна залишатися "першої між іншими сповідувані в державі релігіями ".

Однак від Тимчасового уряду чекали насамперед реальних заходів, тому незабаром виник і привід для розбіжностей між православною церквою та урядом. 20 червня 1917 з'явилася постанова Тимчасового уряду про передачу церковно-парафіяльних шкіл у відання Міністерства народної освіти. І хоча цей захід так і не була втілена в життя, а про наступний крок - відокремлення церкви від держави - Тимчасовий уряд і не помишляло, протестуючий указ, який закликає чинити опір такій передачі, видав Св.Синоду, пізніше засудив її і Помісний собор російської православної церкви .

Незабаром вийшов липневий криза Тимчасового уряду, а також жорсткість політики: Петроград був оголошений на воєнному стані, на фронті вводилася смертна кара і засновувалися військові суди, вийшла постанова про обмеження свободи друку і т.д. Але паралельно, в цих же умовах, 14 (27) липня 1917 з'явилася постанова про свободу совісті. Воно складалося з 11 пунктів:

"1. Кожному громадянину Російської держави забезпечується свобода совісті. Тому користування громадянськими і політичними правами не залежить від віросповідання і ніхто не може бути переслідуваний і обмежуємо в яких би то не було права за переконання в справах віри.

2. Віросповідання малолітніх, які не досягли 9-річного віку, визначається їх батьками. При відсутності угоди батьків малолітні діти йдуть віросповіданням матері.

3. У разі смерті або невідомості батьків або неможливість встановити віросповідання малолітніх, які не досягли 9-річного віку, віросповідання малолітніх визначається їх усиновителями або вихователями.

4. Для переходу досягли 17-річного віку з одного віросповідання в інше, або визнання себе не належить ні до якої віри, не потрібно дозволу будь-якої влади. Правові ж відносини, що випливають з приналежності до даного сповідання, припиняються письмовою або усною заявою залишає це сповідання підлягає органу місцевого самоврядування (земської волосний або міській управі або замінюють їх установам).

5. Що надійшла в порядку зазначеному в попередній статті заяву органами місцевого самоврядування негайно повідомляється приходу або релігійній громаді, до якої належало залишило їх особу. Примітка. Перехід в інше сповідання здійснюється тільки шляхом прямого звернення до підлягає духовним особам або громадам.

6. Особи, які не досягли 17-річного віку, але мають більше 14 років, можуть здійснювати права, викладені в статтях 4 і 5, не інакше як за згодою батьків, усиновителів, опікунів або взагалі тих осіб, під опікою яких вони складаються.

7. Малолітні, які не досягли 9-річного віку, можуть бути перекладаються в інший віросповідання при переході в таке обох батьків або що залишився в живих батьків. При переході ж одного з батьків до іншого віросповідання і відсутності між батьками угоди малолітні, які не досягли 9-річного віку, залишаються в колишньому сповіданні.

8. Малолітні віком понад 9 років не можуть бути перекладаються в інший віросповідання без їх згоди.

9. Акти громадянського стану осіб, які не належать ні до якого віросповідання, ведуться органами місцевого самоврядування за правилами, що містяться в ст.ст. 39-51 разд.2 іменного найвищого указу 17 жовтня 1916 року про порядок утворення і дії старообрядницьких і сектантських громад і про права та обов'язки входять до складу громад послідовників старообрядницьких згод і відокремилися від православ'я сектантів.

10. Означення в статтях 4 та 5 цих правил заяви про залишення сповідань не підлягають оплаті гербовим збором.

11. Дія цих правил не поширюється на ізуверние вчення, зазначені в ст.96 Кримінального уложення ".

Загальні положення даної постанови дуже схожі на законопроект, запропонований кадетами ще в I Державній думі, з відзнакою тільки в тому, що про вневероісповедном стані говориться відкрито. Таким чином, вперше в російському законодавстві була закріплена свобода совісті, а не свобода віросповідань.

Чому ж Тимчасовий уряд у липні 1917 року, в такий складний момент, все-таки прийняв постанову про свободу совісті?

По-перше, через ще одне декларування основних громадянських свобод уряд намагалося утримати свій вплив на народ.

По-друге, це була поступка кадетів, тому що у другому параграфі їх програми висувалося вимога: "Кожному громадянину забезпечується свобода совісті і віросповідання". Прийняття постанови якраз припадає на час між виходом кадетів з уряду 2 (15) липня і входженням їх в другу коаліцію 24 липня (6 серпня) 1917 року. П.Н.Милюков на IX з'їзді кадетської партії 24 липня відкрито заявив, що вступ в уряд - "прояв торжества", результат перемоги кадетських вимог. Був змінений другий параграф кадетської програми: якщо раніше мова йшла про відділення церкви від держави, то тепер церква розглядалася як один з державних інститутів публічно-правового характеру.

По-третє, реалізація постанови про свободу совісті тісно перепліталася з питанням національним, тому що повинна була зрівняти представників різних віросповідань (що часто одно - національностей) в тому числі і в цивільних правах. А 1917 був часом "сепаратистських настроїв численних неросійських національностей, що вимагають автономії", що особливо посилилося в липні. В цей час фінляндський сейм прийняв закон про верховної влади в Фінляндському князівстві, в якому за Тимчасовим урядом визнавалися суверенні права у військовій області, а також в сфері зовнішніх зносин, а повнота законодавчої і виконавчої влади передавалася сейму. Тоді ж ускладнилися відносини з Українською Радою, яка вимагала автономії для України, створення національних військових частин, відкриття секретаріату України в Петербурзі, українізації школи і т.д. Тимчасовий уряд змушений був задовольнити деякі вимоги.

По-четверте, це була і спроба налагодити відносини з православною церквою. Приймаючи таке постанову, Тимчасовий уряд абсолютно не змінювало звичного для церкви стану речей. Не випадково, мабуть, ніяких протестів у православного духовенства цей крок не викликав.

Головним наслідком проголошення свободи совісті стало скасування 5 (18) серпня 1917 р посади обер-прокурора Св.Сінода і створення з об'єднання його канцелярії і департаменту духовних справ іноземних сповідань міністерства сповідань, яке складалося з двох відділів: Департаменту у справах православної церкви і Департаменту у справах інославних і иноверческих сповідань. Більше ніяких законодавчих актів про свободу совісті Тимчасовий уряд вже не брало.