Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Акредитив, як форма безготівкового розрахунку

Скачати 6.21 Kb.
Дата конвертації 02.05.2018
Розмір 6.21 Kb.
Тип реферат

МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
ЯРОСЛАВСЬКИЙ ФІЛІЯ

АКРЕДИТИВ,

ЯК ФОРМА БЕЗГОТІВКОВОГО РОЗРАХУНКУ.

Виконав: Раздувалова Е.Н.

БЗ-6Я

перевірив:

оцінка:

2001 рік

Аккредітів- це обов'язок банку зробити на прохання і відповідно до вказівок імпортера платіж експортеру, в межах визначених сум і терміну.

Документарний акредитив є найбільш вигідною формою розрахунків для експортера завдяки надійності платежу і більш швидкому одержанню експортної виручки. Крім, того акредитивні операції є дуже рентабельним і ефективним інструментом банківської діяльності.

За способом забезпечення акредитиви поділяються на покриті та непокриті.

У разі відкриття покритого акредитива банк-емітент при його відкритті зобов'язаний перерахувати суму акредитива за рахунок платника, або наданого йому кредиту в розпорядження виконуючого банку на весь термін дії зобов'язання банку-емітента.

У разі відкриття непокритого акредитива виконуючому банку надається право списувати всю суму акредитива з ведеться у нього рахунки банку-емітента.

Порядок здійснення розрахунків за акредитивом регулюється законом, а так само встановленими відповідно до нього банківські правила.

Залежно від ступеня відповідальності банків акредитиви поділяються на відкличні та безвідкличні.

Відзивним визнається акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів. Відкликання акредитива не створює будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів. Виконуючий банк зобов'язаний здійснити платіж або інші операції за відкличним акредитивом, якщо до моменту їх здійснення ним не одержано повідомлення про зміну умов або скасування акредитива. Акредитив є відкличним, якщо в його тексті прямо не встановлено інше.

Безвідкличний акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів. На прохання банку-емітента виконуючий банк, що бере участь в проведенні акредитивної операції, може підтвердити безвідкличної акредитив. Таке підтвердження означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язанню банку-емітента зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива. Безвідкличної акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку.

З точки зору використання акредитива, як засобу розрахунку з постачальником товару розрізняють звичайні і трансферабельні (перекладні) акредитиви.

Траснферабельние акредитиви дають право постачальнику товару передавати свої права на отримання коштів з акредитива третій особі.

За способом використання акредитивних коштів можуть бути виділені револьверні (відновлювальні) акредитиви, що використовуються в основному при регулярних поставках товару, коли сума акредитива в міру виплат автоматично відновлюється в рамках встановленого загального ліміту і терміну дії акредитива.

Для виконання акредитива одержувач коштів подає до виконуючого банку документи, що підтверджують виконання всіх умов акредитива. При порушенні хоча б одного з цих умов виконання акредитива не провадиться.

Якщо виконуючий банк провів платіж або здійснив іншу операцію відповідно до умов акредитива, банк-емітент зобов'язаний відшкодувати йому понесені витрати. Зазначені витрати, а так само всі інші витрати банку-емітента, пов'язані з виконанням акредитива, відшкодовуються платником.

Якщо виконуючий банк відмовляє у прийнятті документів, які за зовнішніми ознаками не відповідають умовам акредитива, він зобов'язаний негайно проінформувати про це одержувача коштів і банк-емітент із зазначенням причин відмови.

Якщо банк-емітент, одержавши прийняті виконуючим банком документи, вважає, що вони не відповідають за зовнішніми ознаками умовам акредитива, він має право відмовитися від їх прийняття і вимагати від виконуючого банку суму, сплачену одержувачеві коштів з порушенням умов акредитива, а за непокритим акредитивом відмовитися від відшкодування виплачених сум.

Відповідальність за порушення умов акредитива перед платником несе банк -емітент, а перед банком -емітентом виконуючий банк. За винятком деяких випадків:

- при необгрунтованій відмові виконуючого банку у виплаті коштів по покритому або безвідкличного акредитиву відповідальність перед одержувачем коштів може бути покладена на виконуючий банк;

- в разі неправильної виплати виконуючим банком грошових коштів по покритому або безвідкличного акредитиву, внаслідок порушення умов акредитива відповідальність перед платником може бути покладена на виконуючий банк.

Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться:

- по закінченню терміну акредитива;

- за заявою одержувача коштів про відмову від використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива;

- на вимогу платника про повне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе за умовами акредитива.

Про закриття акредитива виконуючий банк повинен довести до відома банк-емітент.

Невикористана сума покритого акредитива підлягає поверненню банку-емітенту негайно одночасно із закриттям акредитива. Банк-емітент повинен зарахувати повернені суми на рахунок платника, з якого депонувалися кошти.

Приклад використання акредитива:

На підприємстві N при поставках товару в Білорусію оплата проводилася по акредитиву. Ніяких порушень при розрахунках не було. При припиненні поставок товару акредитив був закритий. Надалі більше не використовувався.

В основному акредитивні операції застосовуються при міжнародних розрахунках.

ЛІТЕРАТУРА

1. Цивільний Кодекс РФ частина 2. изд. БЕК Москва стор 138-140

2. «Основи зовнішньоекономічних знань» словник-довідник. Вид. Москва «Вища школа» під редакцією С.І. Долгова, В.В. Васильєв та інші.

3. Інструкція №14 від 09,07,1992г «Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів»