Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історичні форми грошей

Скачати 26.08 Kb.
Дата конвертації 20.09.2018
Розмір 26.08 Kb.
Тип курсова робота
на першу вимогу може погасити 43% своїх зобов'язань за рахунок ліквідних активів.

Дохідні активи становлять 19% від усіх активів банку, що майже відповідає нормальному рівню за умови, що доходи банку перевищують його витрати.

Коефіцієнт розміщення платних засобів більше 1. Це може свідчити про те, що фінансові ресурси банку направляються на строго визначені цілі.

Коефіцієнт загальної стабільності дорівнює 70% і хоча витрати банку покриваються його доходами за всіма видами діяльності, банк все ж ризикує своєю частиною прибутку, якщо не знизить свої операційні витрати, особливо за операціями з іноземною валютою.

Меншою стабільності в роботі банк досягає на кредитному ринку, що становить 40% від його роботи.

Рівень рентабельності активів перебуває в межах норми.

Власний капітал банку в структурі пасивів дорівнює 13%, що вважається достатнім.

З коштів засновників 50% направлено на формування капіталу банку, що є плановою нормою.

Здатність банку розплачуватися за своїми зобов'язаннями в довгостроковій перспективі або в разі ліквідації становить 1,05, що свідчить про достатню ефективність роботи банку.

Частка вкладень банку в нерухомість і обладнання, які приносять незначні доходи, становить всього 5%.

Дані отримані після розрахунку всіх коефіцієнтів свідчать про ефективної діяльності банку.

Незалежно від форми власності комерційний банк є самостійним суб'єктом економіки. Його відносини з клієнтами носять комерційний характер. Основна мета функціонування комерційного банку «Слов'янський кредит» - отримання максимального прибутку.

Значна частка активів банку (приблизно 88%) фінансується вкладниками. Тому головною функцією акціонерного капіталу банку і прирівняних до нього коштів є захист інтересів вкладників. Власний капітал дозволяє зберігати платоспроможність банку шляхом створення резерву активів, дозволяють банку функціонувати, незважаючи на природне поява збитків. Також не мало важливо, що велика частина збитків банку покривається не за рахунок капіталу, а поточних активів. Банк вважається платоспроможним, тому що вартість активів дорівнює сумі зобов'язань, за вирахуванням незабезпечених зобов'язань плюс його акціонерний капітал. Структура власних коштів банку неоднорідна за якісним складом і змінюється протягом року залежно від ряду факторів, зокрема від характеру використання одержуваної банком прибутку.

Комерційний банк «Слов'янський кредит» прагне створити мінімальний резерв ліквідних коштів і забезпечити максимальний кредитний потенціал, виходячи зі своєї ліквідності, надійності, прибутковості.

висновок

Сьогодні золото перестало грати роль грошей: вартість товару ніде не вимірюється в золотому еквіваленті; золото перестало виконувати функцію накопичення (немає вільного обміну банкнот на золото); золото не виконує функцію платежу; золото не виконує жодної з функції грошей в міжнародному обміні.

Сьогодні всі розрахунки виконуються в національних валютах, які не мають золотого забезпечення.

Ринкова економіка не може існувати без грошей. Гроші виконують в економіці три основні функції:

1) засіб обігу (допомагають товарам обмінюватися, минаючи труднощі бартеру). Ця функція забезпечує поділ праці в економіці.

2) вимір цінності товару (гроші майже така ж одиниця виміру цінності, як метр - одиниця виміру довжина),

3) засіб заощадження (надійніше всього зберігати багатство саме в грошах, якщо є впевненість в тому, що не інфляції).

В даний час грошима є папери і монети (грошові знаки), що випускаються Центральним банком будь-якої держави. Ніякої самостійної цінності в господарстві грошові знаки на відміну від грошових товарів і дорогоцінних металів не мають. Цінність їм додає лише авторитет випускає їх держави. Відповідно до закону, який діє в кожній країні, грошові знаки обов'язкові для прийому на її території в якості плати за товари і послуги.

Гроші (вірніше, не самі гроші, а можливість деякий час розпоряджатися чужими грошима) теж можуть купуватися та продаватися на ринку, як і будь-який інший товар.

У багатьох високорозвинених країнах грошові знаки доживають свої останні роки. Якщо в країні добре розвинена банківська система, уряд користується довірою у населення, немає ніякої необхідності носити з собою купи паперових грошей і монет. Можна перейти на безготівковий розрахунок. Це у багато разів зручніше і практичніше. Люди можуть приходити в магазин з пластиковою платівкою в кишені, і купувати скільки завгодно товарів, якщо звичайно дозволяє рахунок, можуть подзвонити і замовити товари по телефону або через Internet. Майже всі великі угоди проводяться за безготівковим розрахунком.

Але такий вид розрахунку може бути перспективним лише при стабільній економіці, розвиненій банківській системі та абсолютному довірі населення державі. Якщо хоч один з цих компонентів не виконується, повний перехід на безготівкову систему просто неможливий. На жаль, в нашій країні не виконується жодна умова. Отже, поки не буде довіри до уряду, що не буде розвинена банківська система і не стабілізується економіка, цей вид розрахунку вкрай неперспективним.

Для визначення роботи банку в умовах ринкової економіки, розраховується цілий ряд коефіцієнтів, за допомогою яких дається оцінка (ефективної чи неефективної) роботи підприємства.

Розрахувавши весь ряд коефіцієнтів для комерційного банку «Слов'янський кредит», можна зробити висновок, що банк є надійним і стійким, а його діяльність ефективною.

Список використаної літератури

Все про гроші Росії / Под ред. Певічева І.Н.-М., 2003.

Гроші, кредит і банки / Под ред. Лавруша О.І. - М., 2001;

Гроші. Кредит. Банки. / Под ред. Жукова Е.Ф. - М., 2003;

Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова і ін.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова М .: Банки і біржі, 2000..

Долан Е.Д. Гроші, банки та кредитно-грошова політика. - СП б., 2002

Долан Е.Дж. та ін. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика / За заг. Ред. - В.Лукашевіча.- М., 2006.

Леонтьєва Г.А., Шорін П.А., Кобрин В.Б. Ключі до таємниць Кліо: Кн. Для учнів і студентів. - М .: Просвещение, 2000..

Нурієв Р.М. Гроші, банки та грошово-кредитна політика: Уч. Пос.- М .: Финстатинформ, 2005.

Загальна теорія грошей і кредиту: Підручник / За ред. Проф. Е.Ф. Жукова М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005.

Основи банківської справи в РФ: Учеб. посібник / За ред. О.Г. Семенюта. - Ростов н / Д: Фенікс, 2001..

Поляков В.П., Московкина Л.А. Основи грошового обігу та кредиту: Навчальний посібник. - 2-е вид., Доп. - М .: ИНФРА-М, 2004.

Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура і функції центральних банків. Зарубіжний досвід: Учеб. допомога. - М .: ИНФРА-М, 2001..

Кравець М.А. Гроші: їх види і функції. - М .: Видавничо-консалтингова фірма «Анкил», 2006.

Семар Г.М. Серед монет. - М .: Просвещение, 2000..

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Підручник / За ред. В.К. Сенчагова, А.І. Архипова. - М .: Проспект, 2001..

Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Підручник для вузів / Під ред. проф. Л.А.Дробозіной. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 2000..

Харріс Л. / Грошові теорії. Пер. з англ. - М., 2004.

Бухгалтерський баланс (яку публікує форма) на 1 квітня 200 7 року

№ п / п

Найменування статті

Дані на звітну дату

Дані на відповідну звітну дату минулого року

I

АКТИВИ

1

Грошові кошти

52 331

59 109

2

Кошти кредитних організацій в Центральному банку Російської Федерації

132 112

434 023

2.1

обов'язкові резерви

70 734

68 114

3

Кошти в кредитних організаціях

392 942

302 377

4

Чисті вкладення в торгові цінні папери

130 404

118 937

5

Чистий позичкова заборгованість

1 963 999

1 665 766

6

Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення

0

0

7

Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу

25

25

8

Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси

18 269

28 233

9

Вимоги щодо отримання відсотків

183

199

10

Інші активи

32 971

31 204

11

всього активів

2 723 236

2 639 873

II

ПАСИВИ

12

Кредити Центрального банку Російської Федерації

0

0

13

Кошти кредитних організацій

18 502

37 236

14

Кошти клієнтів (некредитних організацій)

1 563 007

1 389 033

14.1

Вклади фізичних осіб

589 624

322 744

15

Випущені боргові зобов'язання

72 292

156 660

16

Зобов'язання зі сплати відсотків

3 191

3 062

17

Інші зобов'язання

12 896

6 306

18

Резерви на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, іншим можливим втратам і за операціями з резидентами офшорних зон

6 721

5 316

19

всього зобов'язань

1 676 609

1 597 613

III

ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ КОШТІВ

20

Кошти акціонерів (учасників)

940 000

940 000

20.1

Зареєстровані звичайні акції та частки

940 000

940 000

20.2

Зареєстровані привілейовані акції

0

0

20.3

Незареєстрований статутний капітал неакціонерних кредитних організацій

0

0

21

Власні акції, викуплені в акціонерів

0

0

22

Емісійний прибуток

0

0

23

Переоцінка основних засобів

270

270

24

Витрати майбутніх періодів і майбутні виплати, що впливають на власні кошти (капітал)

8 266

6 804

25

Фонди і невикористана прибуток минулих років у розпорядженні кредитної організації (непогашені збитки минулих років)

125 369

106 163

26

Прибуток (збиток) за звітний період

-10 746

2 631

27

Всього джерел власних коштів

1 046 627

1 042 260

28

всього пасивів

2 723 236

2 639 873

IV

Позабалансових зобов'язань

29

Безвідкличні зобов'язання кредитної організації

91 325

156 144

30

Гарантії, видані кредитною організацією

582 093

372 261

V

РАХУНКИ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ

АКТИВНІ РАХУНКИ

1

каса

0

0

2

Цінні папери в управлінні

2 523

424

3

Дорогоцінні метали

0

0

4

кредити надані

0

0

5

Кошти, використані на інші цілі

0

0

6

Розрахунки з довірчого управління

10 635

1 715

7

Сплачений накопичений відсотковий (купонний) доход по процентних (купонним) борговими зобов'язаннями

0

0

8

поточні рахунки

14 408

5 599

9

Витрати з довірчого управління

0

0

10

Збиток по довірчому управлінню

0

0

ПАСИВНІ РАХУНКУ

11

Капітал в управлінні

11 306

5 385

12

Розрахунки з довірчого управління

10 581

1 705

13

Отриманий накопичений відсотковий (купонний) доход по процентних (купонним) борговими зобов'язаннями

0

0

14

Доходи від довірчого управління

0

0

15

Прибуток з довірчого управління

5 679

648

Звіт про прибутки і збитки (яку публікує форма) за I квартал 200 7 року

№ п / п

Найменування статті

Дані на звітну дату

Дані на відповідну звітну дату минулого року

Відсотки отримані та аналогічні доходи від:

1

Розміщення коштів у кредитних організаціях

11108

2707

2

Позичок, наданих клієнтам (некредитні організації)

35448

25577

3

Надання послуг з фінансової оренди (лізингу)

0

0

4

Цінних паперів з фіксованим доходом

1 647

тисячу триста тридцять-дев'ять

5

інших джерел

109

103

6

Всього відсотків отриманих та аналогічних доходів

48312

2876

Відсотки сплачені та аналогічні витрати від:

7

Залучених коштів кредитних організацій

1711

4

8

Залученими коштами клієнтів (некредитних організацій)

13712

8358

9

Випущеними борговими зобов'язаннями

155

546

10

Всього відсотків сплачених і аналогічних витрат

15578

8908

11

Чисті процентні та аналогічні доходи

32734

19818

12

Чисті доходи від операцій з цінними паперами

16881

9126

13

Чисті доходи від операцій з іноземною валютою

1476

4100

14

Чисті доходи від переоцінки з дорогоцінними металами та іншими фінансовими інструментами

0

0

15

Чисті доходи від переоцінки іноземної валюти

3243

-833

16

комісійні доходи

12422

10567

17

комісійні витрати

1 496

тисячу вісімдесят три

18

Чисті доходи від разових операцій

-1064

13

19

Інші чисті операційні доходи

121

-167

20

Адміністративно-управлінські витрати

43795

33739

21

Резерви на можливі втрати

-22167

-2383

22

Прибуток до оподаткування

-1645

5419

23

Нараховані податки (включаючи податок на прибуток)

9101

2510

24

Прибуток (збиток) за звітний період

-10746

2909

Звіт про рівень достатності капіталу, розміром резервів на покриття сумнівних позик та інших актів на 1 липня 200 7 року

№ п / п

Найменування статті

Дані на звітну дату

Дані на відповідну звітну дату минулого року

1

Власні кошти (капітал) тис.руб.

1057188.0

1042488.0

2

Фактичне значення достатності власних коштів (капіталу),%

40.4

37.9

3

Нормативне значення достатності власних коштів (капіталу),%

10.0

10.0

4

Розрахунковий резерв на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості, тис.руб.

61425.0

34560.0

5

Фактично сформований резерв на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості, тис.руб.

61425.0

34560.0

6

Розрахунковий резерв на можливі втрати, тис.руб.

7934.0

8749.0

7

Фактично сформований резерв на можливі втрати, тис.руб.

7934.0

8749.0

...........