Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Cистема форм власності в 20-30-і рр. в СРСР

Скачати 46.4 Kb.
Дата конвертації 12.02.2018
Розмір 46.4 Kb.
Тип курсова робота

Розміщено на http: // www. . ru //

Розміщено на http: // www. . ru //

ВСТУП.

Трансформація відносин власності як перманентний процес перетворень системи відносин власності, е? елементів і відносин між ними в результаті впливу внутрішніх джерел розвитку та зовнішнього середовища є закономірним процесом, який супроводжує будь-яку революцію.

Ступінь наукової розробленості теми недостатня. На шкоду вивченню речового права радянського періоду, зокрема, права власності, найбільша увага приділяється специфіці права обязательственного.В зарубіжній літературі проблема системи форм власності, сложівшейсяв20-30-е рр. в СРСР не представлена.

Окремі положення, пов'язані з системою форм власності в зазначений часовий відрізок, знаходяться в фундаментальній праці І. Б. Новицького "Історія радянського цивільного права". Мета дослідження - формування цілісного уявлення про систему форм власності в 20-30-і рр. в СРСР. Завданнями ж дослідження є: 1) показати розвиток кожної з форм власності, установітьегозакономерності; 2) виявити особливості розвитку кожної форми і пояснити походження цих особливостей; 3) визначити місце кожної з форм в сформованій системі форм власності.

РОЗДІЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯСОБСТВЕННОСТЬ.

1.1 Розвиток державної власності до прийняття Цивільного кодексу РРФСР 1922 року

Інститути речового права, особливо право власності і, перш за все, джерела виникнення права соціалістичної власності, в найбільшою мірою цікавили законодавця в перші роки радянської влади. Вивчаючи розвиток державної власності в 20-30-і рр., Перш за все бачиться необхідним виявити причини, за якими вона стала однією з провідних форм власності в СРСР, а також показати процес формування фонду державної власності в період становлення Радянської держави. Жовтневий переворот 1917 року привела до влади партію більшовиків, що сповідує класичний марксизм як "безпосереднє керівництво до дії". Саме в роботах До. Маркса і Ф. Енгельса містяться ідеологічні причини переважання державної власності. Безроздільна соціалістична власність на засоби виробництва в цих роботах є одним з критеріїв системи соціалістичних виробничих відносин, тобто тієї самої системи, яку мала на меті вибудувати Радянська влада. К. Марксом і Ф. Енгельсом була створена так звана концепція наукового соціалізму, відповідно до якої протиріччя між приватним характером капіталістичного виробництва і його фактичної суспільної природою мало долатися на основі усуспільнення, соціалізації засобів виробництва, перетворення їх в суспільне надбання. Передбачалося, що соціалістична власність на засоби виробництва вирішить всі основні протиріччя, характерні для частнокапиталистической власності, перш за все, протиріччя між суспільним характером капіталістичного

виробництва і приватною формою привласнення умов і результатів виробництва. Громадська власність може виступати в формі кооперативної, груповий або общинної власності. К. Маркс і Ф. Енгельс обрали як історично змінювалися приватнокапіталістичну власність спільну власність всієї асоціації "безпосередніх виробників", тобто фактично загальнонародну власність, яка юридично і була закріплена як державна. Крім ідеологічних причин, що вплинули на піднесення державної власності, існували і об'єктивні історичні причини. Прийшовши до влади, більшовики отримали зруйновану в ході Першої світової війни економіку зі зростаючою інфляцією і нестачею продовольства. Економічні проблеми, викликані Першою світовою війною тільки посилилися вибухнула війною громадянською. Не маючи чіткого плану боротьби з розвалом народного господарства і оздоровлення економіки, більшовики сформулювали програму, що передбачала комплекс заходів економічного і соціально-політичного характеру, спрямованих на докорінну ломку сформованого економічного ладу, що включають націоналізацію всіх засобів виробництва, впровадження централізованого управління і зрівняльного розподілу продуктів, примусовий працю, політичну диктатуру, - політику "воєнного комунізму". Націоналізація як одна з основ військового комунізму перевела величезний масив майна в сферу державної власності, що безсумнівно призвело до зміцнення її положення, а також обґрунтувала посилені заходи охорони державної власності в порівнянні з іншими формами власності.

Так, Д.М. Генкін вважає, що націоналізація - початковий спосіб придбання права власності, так як до націоналізації майно складалося в приватній власності, а в результаті націоналізації виникла державна власність на нього, тобто абсолютно новий вид права.20Ряд інших юристів, наприклад, Я.Ф. Миколенко, дотримуються протилежної точки зору, розглядаючи націоналізацію як правонаступництво. Заперечуючи Д.М. Генкін, Я.Ф. Миколенко висуває тезу про те, що зміна приватної власності державної має місце і в деяких інших випадках, які не викликають сумнівів щодо правонаступництва (наприклад, при переході майна до держави на підставі угод з громадянами). Це заперечення не спростовує першу точку зору, так як приклади, наведені Я.Ф. Миколенко, не можна порівняти з націоналізацією: націоналізація грунтується не на договорі, а на законодавчому акті державної влади. Таким чином, бачиться, що юридична природа соціалістичної націоналізації полягає в тому, що спеціальними актами державної влади приватна власність на певні майна була скасована і створено змістовно нове право на дані майна - право державної соціалістичної власності. Тобто Новицька зазначає, що в розглянутий період "вперше в законодавчій практиці" виникає ситуація, яка проголошує, що будь-яке безхазяйне майно, т. Е. Майно, що не знаходиться ні в чиєму володінні, оголошується державної собственностью.Данная норма була особливо актуальна в умовах, коли багато багаті люди в поспіху бігли зі своїх будинків і маєтків, кинувши своє майно. Таким чином, фонд державної власності всупереч націоналізованого майна поповнило і розширило також і майно безхазяйне. Однак варто заперечити, що подібна норма зустрічається вже у Французькому Цивільному кодексі 1804 р отже, принципово новим така підстава для виникнення права власності назвати не можна. Ще один спосіб виникнення права державної власності - перехід у власність держави виморочної спадкового майна. Отже, ми можемо зробити висновок, що державна власність, що стала основним інститутом речового права, розвиваючим в перші роки радянської влади, отримала переваги перед усіма іншими формами власності, що існують в Радянській державі, і значно збільшилася в обсязі завдяки широкому колу підстав для виникнення права державної власності. Відбулося тотальне одержавлення власності на засоби виробництва, виникло безліч державних монополій, причини чого можна знайти як в ідеології, взятої на озброєння пануючої партією, так і в історичних обставинах, які супроводжують процес формування радянської системи форм власності.

1.2 Статус державної власності за Цивільним кодексом Української РСР 1922р.

Якщо в період з 1918 по 1920 рр., Період політики військового комунізму, говорити що-небудь про цивільне право досить важко, так як Звід законів цивільних втратив чинність, а будь-якого акта, що регулює майнові відносини, ще не було (можливо, в цей період такий закон не був конче потрібна: вироблені товари не надходили в майновий оборот, а прямо розподілялися), то відродження майнового обороту в ході реалізації нової економічної політики зажадало створення громадянського кодексу, що дозволило б розширити сферу г ражданско-правового регулювання, максимально суджену в попередні роки на користь регулювання адміністративного, і, тим самим, створити більш сприятливий клімат для залучення інвестицій в економіку, так потребує них. Частина, присвячена речовому праву, займає в ГК РРФСР трохи місця. Одне із завдань законодавця - створити режим найбільшого сприяння соціалістичної власності, зокрема, державної. Так, наприклад, А.Г. Гойхбарг, який зробив великий внесок у розробку проекту ГК РРФСР, визначаючи цілі створюваного Кодексу, стверджував, що "треба ... захистити інтереси робітничо-селянської держави, дати гарантії йому в тому сенсі, що ті завоювання, ті командні висоти, які воно за собою зберігає, навіть при поступках нової економічної політики, будуть залишені недоторканними в руках робітничо-селянської держави ". ГК РРФСР виділяє два види державної власності. Стаття 52 визначає, що власність може бути націоналізована і муніціпалізірованние. Грань між націоналізованим і муніціпалізірованние майном досить нечітка, так як в різних нормативних актах часто містилися суперечливі вказівки на цей рахунок. З Декрету ВЦВК від 22 травня 1922 року "Про основні приватних майнових правах, визнаних РРФСР, що охороняються її законами і захищаються судами РРФСР", можна зробити висновок, що "якщо майно переходить у відання, розпорядження і експлуатацію до місцевих Рад, то це називається муніципалізація; якщо ж майно стає власністю держави і надходить у безпосереднє ведення центральних органів (наприклад, ВРНГ), то це націоналізація ". Таким чином, зарахування до того чи іншого виду державної власності визначається тим, в чиєму безпосередньому віданні перебуває даний об'єкт державної власності. Специфічний суб'єкт (держава) визначає і особливий об'єктний склад державної власності. Цивільний кодекс, передбачаючи державну власність на землю, природні ресурси і засоби виробництва, в цілому повторював положення Конституції РРФСР 1918 р, що визначають склад державної собственності29, проте він, відповідно до новою економічною політикою, передбачав часткову денаціоналізацію і демуніціпалізацію, виводячи за межі державної власності дрібні підприємства. Передача дрібних підприємств в приватні руки в 1921-1922 рр. дозволяла державі зняти з себе тягар фінансування таких підприємств, збереження яких у власності держави було визнано недоцільним. Але цей процес проходив під суворим контролем держави, передбачалася процедура державної реєстрації, яка носила НЕ повідомний, а дозвільний характер, тому часткова денаціоналізація і демуніціпалізація в цілому не суперечили Конституції. Законодавство наділяла державу правом виключної власності на окремі види майна: статті 21 і 53 відповідно до Конституції закріплювали виключне право державної власності на землю, її надра, води, ліси, залізниці загального користування, їх рухомий склад, літальні апарати; стаття 22 ЦК РРФСР передбачає виключне право власності держави на основні засоби виробництва. Звідси випливає наступне: так як зміст права власності за чинним на той момент праву значною мірою визначається соціально господарським значенням майна, то і зміст трьох видів власності, зазначених у ст. 52, поширюючись на різні за значенням категорії майна, відповідно, різниться. Змісту соціалістичної власності за ЦК РРФСР 1922 р був притаманний ряд особливостей. Згідно ст. 58 ЦК РРФСР власникові належать, в межах, встановлених законами, право володіння, користування і розпорядження майном. Однак по відношенню до державної власності право розпорядження, наприклад, є серйозно обмеженим приміткою до цієї статті. Об'єкти, вилучені з приватного обороту не можуть бути невідчужуваними та закладиваеми тими органами, у веденні яких вони складаються, а також зверненнями на задоволення кредиторів. Відчуження майна, перерахованих в ст. 53 неприпустимо, можливо лише відчуження негідних або застарілих частин. Майна же, що складаються в державній власності, але можуть складатися й у приватній власності, у відомих випадках можуть бути невідчужуваними і при інших умовах (приклад знайдемо в постанові ВЦВК і РНК від 21 серпня 1924 року "Про відчуження муніціпалізірованние будівель"). Якщо в період становлення Радянської влади і Громадянської війни основним джерелом виникнення державної власності була націоналізація і муніципалізація майна, то після відносної стабілізації політичної та економічної обстановки головним джерелом стало розширене соціалістичне виробництво. Але ГК РРФСР закріплював і інші способи виникнення державної власності. У статтях 68-70 вказані способи виникнення власності, властиві виключно державі. Зберігається як джерело перехід у власність держави безхазяйного майна. У поняття "безхазяйне майно" включається майно, кинуте власником, а також незатребувані знахідки і скарби. Стаття 68 вводить в радянське право презумпцію належності державі майна, господар якого невідомий. Вказані в ГК РРФСР і реквізиція і конфіскація. Держава зобов'язується відшкодувати вартість реквізованого майна, якщо знадобиться вилучення недержавної власності на користь держави. Конфіскація майна передбачається в законодавстві тільки в якості штрафної санкції, хоча і не наводяться підстави конфіскації. Норми з такою санкцією містилися не тільки в цивільному праві (наприклад, ст. 147 і 402 ЦК РРФСР 1922 р про наслідки визнання недійсними договорів, які суперечать інтересам держави). Велика частина таких норм розташувалася в адміністративному та кримінальному праві. Відзначимо: націоналізація, широко застосовувалася в перші роки Радянської влади в якості джерела виникнення державної власності, в Кодексі відсутня. Таким чином держава підкреслює стабільність сформованого порядку: націоналізоване раніше майно залишається у власності держави і не буде повернуто колишнім власникам, проте і нова хвиля націоналізації надалі не передбачається. Це було особливо важливо в роки НЕПу, так як надавало деякі гарантії підприємцям, що їх майно надалі не буде довільно отчуждаема. Особливий статус державної власності в РРФСР підтверджується особливими заходами захисту державної власності, прописаними в законодавстві.

Практика пішла ще далі, встановивши рішенням Громадянської касаційної Колегії Верховного Суду України 11 березня 1924 р"Презумпцію державної власності", коли при наявності спору передбачалося, що майно належить саме державі, а противна сторона повинна була довести зворотне; фактичний же власник міг презюміроваться власником тільки в суперечках між приватними особами одного класу. В.І. Стучка, який вітав таку практику Верховного Суду, пропонував внести в ГК відповідну новелу. Примітка 1 статті 59 захищало державну власність, придбану в ході націоналізації, від віндикаційний позовів з боку колишніх власників, позбавивши права віндикації колишніх власників, майно яких було експропрійовано до 22 травня 1922 року. Крім того, з метою охорони фонду соціалістичної власності державні підприємства, переведені на госпрозрахунок, відповідали за свої борги лише майном, що складається в їх вільному распоряженіі43, тобто виключалося звернення стягнення на основні фонди, вилучені з цивільного обороту. Тим самим запобігає перехід націоналізованого майна в руки приватних власників. Питання про розміри відповідальності державної власності в особі державних юридичних осіб у цивільних зобов'язаннях був мало

розроблений і викликав суперечки серед вчених. Весь матеріал з даного питання був розкиданий по різних положень "з усім їх потворним і дріб'язковим різноманітністю, замість раціональної стандартизації цих відносин". За характером майнової відповідальності цих юридичних осіб можна виділити підприємства на господарському розрахунку і на держбюджеті. Державні підприємства та їх об'єднання, перекладені на госпрозрахунок, що не фінансуються в кошторисному порядку, виступають в обороті як самостійні і неcвязанних зі скарбницею юридичних осіб. За їх борги відповідає лише майно, що перебуває в їх вільним розпорядженні (тобто не вилучене з обігу). Іншими словами, матеріальна відповідальність юридичних осіб, що відносяться до цієї групи, обмежується майном, на яке, відповідно до законодавства, можливе звернення стягнення. По- іншому регулюється відповідальність за вчиненим від свого імені господарськими операціями установ, які перебувають на державному бюджеті: вона огранічіваетс бюджетними асигнуваннями і спеціальними засобами, відпущеними і наданими даній установі на дані операції і не може бути поширена на інше майно держустанови. Особливістю радянського права є те, що до здійснення охорони державної власності залучаються також заходи кримінального права і адміністративного регулювання, що підкреслює значення державної власності в радянській системі форм власності. Так, Кримінальний кодекс передбачає особливий захист державної власності в разі невиконання зобов'язань за договором, укладеним з державною установою або підприємством. Переважна становище державної власності помітно і з інших положень кримінального законодавства. Кодекс розрізняє дві категорії злочинів: а) спрямовані проти встановлених робітничо-селянської владою основ нового правопорядку або визнані нею найбільш небезпечними, за якими певний Кодексом нижча межа покарання не підлягає зниженню судом і б) всі інші злочини, за якими встановлено вищий межа визначається суду наказанія48 . Злочини, пов'язані з порушенням права державної власності, згідно з цією класифікацією відносяться до злочинів другої групи. Кодекс забезпечує і вигідне становище держави як учасника економічного життя, передбачаючи, наприклад, захист державних монополій. Отже, підбиваючи підсумки аналізу статусу державної власності за Цивільним Кодексом РРФСР і деяких інших законів, прийнятих в той же період, можна сказати, що суб'єкт власності в даному випадку визначив особливості статусу даної форми власності, які полягають в специфічних способах виникнення права власності і його особливою, абсолютної захисту. Причина такої уваги до державної власності полягала в тому, що інтереси держави, в тому числі в сфері права власності, мали переважаюче значення. Тому при регулюванні права власності законодавець став на класові позиції, відкрито захищаючи право державної власності.

1.3 Розвиток державної власності після прийняття Цивільного кодексу Української РСР 1922р

Вивчаючи розвиток державної власності після прийняття ЦК РРФСР 1922 р, варто звернути увагу на принцип єдності суб'єкта державної власності, що отримав розвиток в законодавстві 20-30-х гг.Государственная власність утворювала єдиний фонд.Правомочія власника здійснюються державою через різні державні органи (установи, підприємства та ін.), які отримували майно у відання і управління, але наділення держорганів "власними" засобами не порушувало принцип єдності держвласності і ленінський принцип демократичного централізму, так як окремі органи є як би керуючими щодо майна, довіреного їм; при цьому право власності як і раніше належить державі в цілому. Єдність державної власності підтверджується, по-перше, тим, що розпорядження соціалістичної власністю велося в плановому порядку. Планове початок отримало вираз, зокрема, в Положенні про державні промислові трести 29 липня 1927 р в постанові РНК СРСР від 23 квітня 1929 "Про п'ятирічний народногосподарському плані 1928/29 рр. - 1932/33 рр." Та інших нормативних актах. По-друге, існувала можливість перерозподілу майна між держорганами в адміністративному порядку, причому передача основних фондів від одного державного органу до іншого могла проводитися тільки з належного дозволу та, що не менш важливо, без оплати. Дане питання регулювало постанову ЦВК і РНК СРСР від 29 квітня 1935 р. "Про передачу державних підприємств, будівель і споруд", доповнене постановою РНК СРСР 15 лютого 1936 г. "Про порядок передачі державних підприємств, будівель і споруд". Зазначені постанови визначають, що державні підприємства, будівлі і споруди не можуть продаватися і купуватися за гроші одним державним органом в іншого, можлива лише їх передача без оплати: за постановою РНК СРСР, якщо хоча б одна зі сторін є установою або підприємством союзного підпорядкування; якщо орган, що передає основні фонди, і орган, який приймає їх, - республіканського або місцевого підпорядкування, передача проводиться за постановою РНК союзної республіки. Передача майна всередині одного і того ж відомства здійснюється за розпорядженням керівника відомства. Відповідно, якщо майно переходить від державної господарської організації до кооперативної або назад, то такий перехід здійснюється за винагороду, так як в даному випадку воно переходить від одного власника до іншого. Наступним вартим уваги пунктом розвитку державної власності в названий період є планомірне посилення її охорони, - процес, що не відокремлюється на той момент від посилення охорони кооперативно- колгоспної власності. Радянська держава завжди надавала великого значення охороні соціалістичної власності, але тепер ще більше зусиль було направлено на те, щоб уберегти суспільне майно від всякого роду розкрадань і зазіхань на нього. Ідеологічною основою необхідності даного процесу стала теорія класової боротьби І.В. Сталіна, яка полягає в наступних словах: "У міру нашого просування впер? Д, до соціалізму, опір капіталістичних елементів буде зростати, класова боротьба буде загострюватися" Дана теорія обґрунтувала, зокрема, посилення політики в даній області. Охорона соціалістичної власності здійснювалася за допомогою різних галузей права: кримінального (Постанова ЦВК і РНК від 7 серпня 1932 р, так званий "Закон про три колоски", вплинув на практику застосування кримінального законодавства в бік значного посилення покарання для зазіхають на суспільне надбання), адміністративного , трудового і т.д. Крім того, частина цивільно-правових інститутів, виконуючи службову роль по відношенню до соціалістичного базису, сприяли охороні соціалістичної власності; в якості прикладу можна навести відповідальність за шкоду, яку завдають соціалістичної власності -Інститут, мета якого - виховання в громадян поваги до суспільної власності і попередження посягань на народне добро. Конституція СРСР 1936 р (а слідом за нею і Конституція РРФСР 1937 г.) визначає державну власність як соціалістичну форму власності, що іменується "загальнонародним надбанням" і закріплює за кожним громадянином СРСР обов'язок "берегти і зміцнювати суспільну, соціалістичну власність, як священну і недоторканну основу радянського ладу, як джерело багатства і могутності Батьківщини, як джерело заможного культурного життя трудящих "

РОЗДІЛ 2. КООПЕРАТИВНО-КОЛХОЗНАЯСОБСТВЕННОСТЬ

2.1 Розвиток кооперативно-колгоспної власності до прийняття Цивільного кодексу Української РСР 1922р.

Кооперація у вузькому сенсі - це суспільно-економічний уклад, в якому дрібні товаровиробники колективно володіють засобами виробництва і здійснюють спільну господарську діяльність

У період становлення радянської влади сформувалося подвійне ставлення до кооперації. З одного боку, класики марксизму, чиї погляди були взяті на озброєння більшовиками, не надавали кооперативної власності значення основної форми власності на засоби виробництва, яка змінила б приватнокапіталістичну власність. До того ж, внаслідок того, що різні форми кооперації отримали розвиток вже до революції (сучасні дослідники відносять появу кооперативного руху до скасування кріпосного права; кооперація в дореволюційній Росії здійснювалася в різних формах: виробничі артілі, споживчі товариства, ощадні товариства), до кооперативам ставилися з підозрою і бачили в них спадщина дореволюційної Росії, наповнене дрібнобуржуазним елементом, що займають там на момент революції керівну роль. У 1917 р Росія займала перше місце в світі за кількістю кооперативів і темпам їх росту, але в період становлення радянської влади кооперативний рух зіткнулося з протидією уряду, тому що внаслідок відсутності правових норм, що регулюють їх діяльність, кооперативи визнавалися незаконними і переслідують революційні цілі. Декрет "Про землю" згадує кооперативну форму власності, але в даний період кооперативна власність істотного розвитку не отримала. Створені комуни і товариства були нечисленні, а статус їх майна в правовій формі закріплений не був. З іншого боку, незважаючи на те, що класики марксизму не бачили кооперативну власність в якості основної форми власності, передбачалося, що кооперація буде мати велике значення в період переходу від капіталізму до соціалізму. На кооперацію не дивилися "як на те яйце, з якого саме вийде соціалізм", але бачили в ній "високоцінних форму, яка ще довго буде корисна". Так, наприклад, В.І. Ленін в "Плані брошури про продовольчий податок" писав: "Шляхи переходу до соціалістичного землеробства: невеликий селянин, колгоспи, електрифікація," - відзначаючи, що перехід від дрібних хазяйчиків до соціалізму є перехід від дрібного виробництва до великого через кооперацію.Помімо того, історичні події розглянутого періоду сприяли розвитку і зміцненню кооперативно-колгоспної власності. Так, в період військового комунізму розвиток отримала споживча кооперація, так як уряд намагався налагодити прямий обмін продуктами між містом і селом. Прагнення перейти до розподілу продуктів без посередництва грошей зажадало розвитку споживчої кооперації. Декрет від 16 березня 1919 року "Про споживчі комуни" наказував всьому населенню в обов'язковому порядку включитися в члени місцевої потребкоммуни. Одержавлення кооперативів і кооперативної власності з метою організації єдиного розподільного центру є основною тенденцією, характерною для розвитку кооперативної форми власності в період військового комунізму. Причина такого підходу - прагнення налагодити розподіл продуктів без посередництва грошей. Здавалося, що для цього в найбільшій мірі підходять організації споживкооперації, однак подальші події і показали, що таке рішення ошібочно.Декретом РНК від 20 березня 1919 р кооперацію підпорядкували наркомату продовольства. Декретом

"Про об'єднання всіх видів кооперативних організацій" від 27 січня 1920 рвсі кооперативні організації підпорядковувалися споживкооперації, яка, в свою чергу, перебувала у віданні Наркомпрода. 13 грудня 1920 р кооперація переводилася на фінансування з державного бюджету. Московський Народний банк (кооперативний) ліквідується, а всі його майно передається Державному банку. Лише з переходом до нової економічної політики кооперативна власність отримала розвиток в якості самостійної форми соціалістичної власності. Таким чином, на даному етапі кооперативи зазнають перетворення, спрямовані на знищення їх буржуазних рис, закладених в період розвитку кооперації до революції, а кооперативно-колгоспна власність в цілому зближується державною власністю, що викликано конкретними історичними причинами.

2.2 Статус кооперативно-колгоспної власності в період нової економічної політики

З переходом до нової економічної політики кооперація, особливо в галузі сільського господарства, отримала нове значення. Згідно ленінському кооперативному плану, ідеї якого знайшли вираз в роботі 1921 "Про продовольчий налоге1, кооперативний капіталізм як різновид державного капіталізму вигідний і корисний для держави, так як, по-перше, він протиставляється приватногосподарський капіталізму, що допускається в певних рамках в період НЕПу , а по-друге, кооперативна форма торгівлі полегшує контроль держави за капіталістами і організацію їх діяльності. Організація кооперації спочатку в області збуту, а потім і в області виробництва повинна була стати способом переходу до соціалістичного виробництва товаров.Ісходя з цього, кооперація отримує сприяння держави в економічній та правовій області, а кооперативна власність наділяється важливими перевагами. Законодавством періоду нової економічної політики було встановлено коло можливих суб'єктів кооперативно-колгоспної власності. В липні 1921 м законодавство визнало прості товариства акціонерні товариства (1 лютого 1922 був зареєстрований Статут Першого Акціонерного Товариство "Шкірсировина"). Потім були визнані і інші форми об'єднань: повні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю. У ЦК РРФСР 1922 р кооперативна власність не отримала чіткої регламентації, але вказані такі суб'єкти кооперативно-колгоспної власності: просте товариство, повне товариство, товариство на вірі, товариство з обмеженою відповідальністю і акціонерне товариство (пайову товариство). У галузі сільськогосподарського кооперування виникали такі об'єднання, як товариства спільного обробітку землі (ТОЗи), сільськогосподарські артілі і комуни. Пізніше артіль стала основною, а потім і єдиною формою сільгоспкооперацію, однак на даному етапі всі форми були рівні. Характерно, що діяльність кооперативних організацій повинна була строго відповідати їх статуту і відповідати державним інтересам, що дозволяло державі контролювати дану область. Говорячи про об'єкти кооперативно-колгоспної власності, відзначимо, що їх коло в цілому схожий з колом об'єктів приватної та особистої власності, хоча і дещо ширше. Законодавство встановлювало, що кооперативні організації можуть мати у власності майно нарівні з приватними особами, проте промислові підприємства можуть складатися у власності кооперативних організацій незалежно від числа зайнятих в підприємстві рабочіх.Такое важлива перевага кооперативної власності поряд з іншими пільгами для кооперативів привело в подальшому до створення так званих "лжекооператівов" з метою обійти обмеження в області промисловості для приватних осіб. Ще одним пунктом, що зближає кооперативно-колгоспну і приватну власність є те, що відповідно до ЦК РРФСР 1922 р для даних форм власності характерні тільки вторинні способи набуття права власності на майно. Захист права кооперативно-колгоспної власності відображена в ст. 59 ЦК РРФСР 1922 р, яка закріплювала існування віндикаційний і негаторний захисту права власності для всіх форм власності, в тому числі і для кооперативної. Особливості виндикационном захисту кооперативно-колгоспної форми власності ми бачимо в прим. 3 до даної статті, відсилає до ряду постанов з питання про регулювання повернення націоналізованого і муніціпалізірованние майна кооперативам. Варто сказати також про заходи держави, спрямованих на розширення фонду кооперативно-колгоспної власності. Так, згідно з постановою РНК СРСР від 22 червня 1924 року "Про повернення майна сільськогосподарської, промислової, кредитної кооперації" кооперативам було повернуто всі їх раніше націоналізоване майно. Таким чином, кооперативам забезпечувалася міцна майнова база, що відіграло важливу роль охорони цивільного обороту від впровадження в нього приватного капіталу поза межами, позначених державою. Особливо варто відзначити, що ще до прийняття ЦК РРФСР 1922 р майно промислових кооперативів було оголошено, що не підлягає ні націоналізації, ні муніціпалізаціі.Реквізіція або конфіскація підприємств кооперативних організацій, в силу постанови "Про промислової кооперації" від 7 липня 1921 г.78, допускалася тільки за спеціальними постановами суду або за особливими постановами Раднаркому. Таким чином, способи припинення права власності на кооперативно-колгоспне майно регулювалися таким чином, щоб забезпечити пільговий режим для даної форми власності. Отже, розглядаючи статус кооперативно-колгоспної власності в період нової економічної політики, ми бачимо, що держава побачила в цій формі власності важливого союзника на шляху побудови соціалістичних економічних відносин і, як наслідок, надало їй пільговий режим з метою сприяння кооперації населення. В цілому ж, на даному етапі статус кооперативно-колгоспної власності ще не цілком окреслено і вона тимчасово зближується з приватною власністю, однак уже незабаром після згортання НЕПу вплив держави на кооперативно- колгоспну власність посилиться.

2.3 Кооперативно-колгоспна власність в період колективізації та індустріалізації

Процеси індустріалізації і колективізації привернули пильну увагу законодавця до регулювання права кооперативно-колгоспної власності. На даному етапі її статус змінюється відповідно до нових господарсько-політичними завданнями держави і окреслюється значно чіткіше, ніж в період нової економічної політики. Розвивається кооперативно- колгоспна власність як в місті (споживчі, промислові кооперативи), так і в селі, де бурхливо зростає кількість колгоспів. Знову відбувається зближення статусу кооперативно-колгоспної і державної власності, що знаходить відображення в Конституції СРСР 1936 р, де державна і кооперативно-колгоспна власність були об'єднані під назвою соціалістичної власності. З теоретичної точки зору в радянській політекономії дуалізм форм суспільної соціалістичної власності пояснюється своєрідністю шляхів, за якими робітничий клас і селянство рухаються до комунізму. Якщо державна власність виникає в ході соціалістичної революції як результат експропріації великої капіталістичної власності робітничим класом, які прийшли до влади, то кооперативно-колгоспна форма власності формується внаслідок добровільного об'єднання дрібних і середніх виробників в виробничі кооперативи, де їх власність на основні засоби виробництва усуспільнюється. Суб'єктами кооперативно-колгоспної форми соціалістичної власності Конституція СРСР 1936 р визнає окремі колгоспи і кооперативні організації. Висвітлюючи питання про суб'єктів кооперативно-колгоспної власності, варто відзначити, що в "Положенні про промислової кооперації" від 11 травня 1927 р вперше чіткі організаційні форми набуває промислова кооперація. В області промислової кооперації основною формою стає виробнича артіль. Так само і в сфері сільськогосподарського кооперування форма сільськогосподарської артілі поступово витісняє всі інші форми кооперації. У сільгоспартілях обобществлялись землекористування, праця і основні засоби виробництва. В особистій власності члена артілі залишалися житловий будинок і підсобне господарство, розміри якого обмежувалися Статутом. Розподіл доходів здійснювалося за кількістю і якістю праці (на трудодні). За даними на червень 1929 р комуни становили 6,2% всіх кооперативів в країні, ТОЗи - 60,2%, сільськогосподарські артілі - 33,6%. Велика частина комун і ТОЗов в період колективізації перейшли до Статуту сільгоспартілі. Артіль стала основною, а пізніше і єдиною формою сільгоспкооперацію. Надалі назва "сільськогосподарська артіль" втратило своє значення і в нормативно-правових актах застосовувалося найменування "колгосп" 81. Роботою по виробничому кооперування селян керував спеціалізований центральний союз колективних господарств - Колхозцентр. Згідно ч.1 ст.7 Конституції СРСР 1936 р суспільну, соціалістичну власність колгоспів і кооперативних організацій становлять громадські підприємства в колгоспах і кооперативних організаціях з їх живим і мертвим інвентарем, вироблена колгоспами і кооперативними організаціями продукція, так само як їх громадські будівлі. Кооперативно-колгоспна власність формувалася з вкладів членів кооперативів. Крім цього, у власність промислових кооперативних організацій були передані (безоплатно або на пільгових умовах) підприємства, що знаходилися в їх орендному або фактичному користуванні, а також державні підприємства, які держава не мала можливості використовувати в рамках п'ятирічного плану розвитку державної промисловості. В період активного розкуркулення конфіскуються майно куркульських господарств передавалося колгоспам як внески вступали в колгоспи бідноти і батрачества83.Постановленіем ВЦВК і РНК РРФСР від 10 листопада 1932 р заборонялося всім іншим організаціям розпоряджатися майно куркульських господарств, що надійшли у власність колхозов.Результатом даних заходів стало значне зміцнення кооперативно-колгоспної власності. Охорона кооперативно-колгоспної власності набуває особливого значення в названий період. Охорона і зміцнення суспільної, соціалістичної власності, однією з форм якої є кооперативно-колгоспна власність, згідно ст.131 Конституції СРСР 1936 р Оголошується обов'язком громадян СРСР. Особи, що роблять замах на суспільну власність іменуються ворогами народу, а їх дії кваліфікуються як контрреволюційні злочини. Здійснювана за допомогою різних галузей права, від кримінальної до трудового, охорона кооперативно-колгоспної власності стає вс? суворіше, що зближує її статус зі статусом державної власності.

РОЗДІЛ 3. ІНДИВІДУАЛЬНІ формивласності

Індивідуальна власність як один з історично сформованих типів власності є важливою частиною економічної системи. Такий тип власності, на противагу колективним типу (до нього відносяться державна і кооперативно-колгоспна форми власності), характеризується персоніфікацією суб'єкта - фізичної особи, наділеного (в певних межах) усіма правами власника, в тому числі правом розпорядження, по відношенню до належного йому конкретному об'єкту власності. У зв'язку з цим, відносини власності в даному типі також набувають особливого характеру. Для радянської системи форм власності, на відміну від капіталістичної системи, властива сформувалася подвійність індивідуальної власності, тобто співіснування одночасно приватної і особистої власності, схожих на перший погляд, але значно відрізняються за ідеологічною сутністю і правовим режимом. На дослідження проблеми подвійності індивідуальної власності і буде спрямована дана глава.

3.1 Приватна власність в період становлення Радянської держави

Згідно з ідеологією, взятої на озброєння більшовиками, які прийшли до влади після Жовтневої революції, приватна власність була анахронізмом, що підлягають обмеженню, а потім і скасування. К. Маркс так писав про приватну власність: "Відмінною рисою комунізму є не скасування власності взагалі, а скасування буржуазної власності. В цьому сенсі комуністи можуть виразити свою теорію одним положенням: знищення приватної власності." Однак не варто розуміти ці слова однолинейно і примітивно. К. Маркс вважав за необхідне не усунення всієї взагалі приватної власності, а лише знищення експлуататорської власності, що веде до експлуатації людини людиною, допускаючи при цьому існування дрібної і середньої приватної власності, отриманої трудовим путем87 (саме з цієї марксистської концепції власності пізніше виростає розподіл власності на приватну , що служить для експлуатації, і особисту, трудову).

Таким чином, положення приватної власності в системі форм власності в даний період значно погіршився, тому що вона носила буржуазний характер, що суперечить ідеології нової держави, однак повністю приватна власність знищена була. Для правового регулювання приватної власності в перші роки радянської влади поряд з обмеженням адміністративними методами повноважень власника (наприклад, введенням продовольчого податку і продовольчих розверсток обмежувалося право вільного розпорядження власністю) характерно різке звуження кола її об'єктів з метою знищення капіталістичного устрою, опорою якого є дана форма власності . Приватна власність на землю і промислові підприємства була ліквідована вже на початковому етапі революції. Так, Декретом "Про землю", одним з перших законодавчих актів, прийнятих радянською владою, знищувалася приватна власність на землю, її надра, води і ліси, після чого земля перестала бути предметом цивільного обороту. В ході націоналізації з приватної власності у власність держави перейшли промислові підприємства, приватні банки, будови в містах, приватні лікарні і торгові підприємства. Також держава закріпила за собою право оголошувати всенародним надбанням наукові і художні твори, винаходи і відкриття. Націоналізація і введення державних монополій є значним обмеженням права приватної власності щодо об'єктів. Говорячи про можливі способи виникнення приватної власності, необхідно відзначити, що відповідно до марксистської концепцією права власності, обмежувалися так звані "експлуататорські" способи, тобто способи нетрудові, засновані на пригніченні і експлуатації людини человеком.В Як приклад обмежень способів виникнення приватної

власності можна привести особливе регулювання державою такого вторинного способу набуття права приватної власності як успадкування. Декрет ВЦВК від 27 квітня 1918 року "Про скасування спадкування" скасував спадкування як за законом, так і за заповітом. Якщо вартість майна, що залишилося після померлого, перевищувала 10 000 руб., Воно ставало державним надбанням РРФСР. За спадкоємцями ж визнавалося лише право на утримання з цього майна. Даний декрет є тільки одним із заходів, спрямованих саме проти великої приватної капіталістичної власності в даній сфері. Свої особливості є і у припинення права приватної власності в досліджуваний період. Націоналізація і муніципалізація завдала значного удару по фонду приватної власності. Д. І. Курський, заступник, а згодом і нарком юстиції РРФСР, в 1922 р характеризував законодавство, що стосується приватної власності в перші роки революції таким чином: "Якщо ми простежимо історію декретів про реквізиції і конфіскації, які найкраще відображають ставлення Радянської влади до приватної власності, то ми побачимо, що в 1918 році фактично заперечувалася будь-яка приватна власність на рухоме майно, бо ми були присутні при стихійному, нічим не обмеженому праві реквізиції і конфіскації, при стихійному процесі річок візіціі і конфіскацій [...] в будь-який момент, у разі суспільної потреби, місцева влада може визнати за необхідне провести ту чи іншу реквізицію ". Захист права приватної власності не була пріоритетним напрямком для більшовиків, так як це не збігалося з їх ідеологічним поглядами і практичними потребами. Однак не можна стверджувати, що зовсім захищалися інтереси приватних власників. Специфіка полягала в тому, що тут на перший план вставали кримінально-правові засоби захисту

Таким чином, зміна ідеологічної основи держави відбилося і на праві. Різке обмеження права приватної власності в період становлення радянської влади знайшло яскраве відображення в законодавстві, спрямованому на знищення експлуататорської приватної власності. Неприйняття приватної власності вже на даному етапі заклало основи для теоретичної розробки нової форми індивідуальної власності.

3.2 Статус приватної власності за Цивільним кодексом Української РСР 1922года

Незважаючи на послаблення, надані новою економічною політикою приватному капіталу в зв'язку зі сформованими умовами, в ГК РРФСР 1922 г. продовжується тенденція до обмеження права приватної власності і приділяє значну увагу приватної власності саме в цьому плані. Ст. 54 перераховує коло можливих об'єктів власності приватних осіб. Стаття включає в себе дві частини, відокремлені крапкою з комою. У першій частині статті перераховані предмети приватної власності, які можливо використовувати для одержання нетрудових доходів, володіння якими, з цієї причини, має бути обмежена.

Правомочності власника також обмежені. Згідно ст. 58 власнику належить право володіння, користування і розпорядження імуществав межах, встановлених законом.Спеціальних нормативних актів, які конкретизують дану норму прийнято не було, тому суди, приймаючи рішення, спиралися на ст. 1 ГК, що виражала думку про те, що цивільні права повинні здійснюватися відповідно до їх соціально-господарським призначенням. Даний напрямок зміцнюється і в ст. 4, з якої випливає, що сама цивільна правоздатність надається громадянам "з метою розвитку виробничих сил країни". Із судової практики випливає, що власник зобов'язаний використовувати своє майно не тільки не на шкоду суспільству, а й з максимальною користю для нього. Як приклад можна привести рішення Громадянської касаційної Колегії Верховного суду РРФСР, постановив вилучити млин у власника, який тривалий час не використовував її за призначенням. Це положення відбилося і на зобов'язальне право даного періода.Так, наприклад, в пізнішій практиці Верховного суду РРФСР є вказівки, що якщо оренда державного підприємства не тільки не збільшує виробничий потенціал країни, а й веде до зниження продуктивності орендованого підприємства, то такий договір підлягає розірвання. Розглядаючи особливості захисту права приватної власності в ЦК РРФСР 1922 р, варто відзначити, що законодавець використовує поняття сумлінності і недобросовісності набувача, що з'явилися в римському праві і вже стали частиною правової культури, проте відходить від принципу абсолютної захисту приватного власника, встановлюючи в ст.60 абсолютний захист власності тільки для держави. Після громадянської війни гостро постало питання про відшукання з чужого незаконного володіння майна, втраченого власником в роки революції і громадянської війни. Вирішення цього питання викликало суперечки між укладачами ГК. До прийняття ЦК РРФСР 1922 р зазначена проблема регулювалася декретом РНК від 16 березня 1922 року "Про обмеження права витребування предметів домашнього вжитку колишніми власниками від їх фактичних власників", припускав вилучення власності у недобросовісних власників та її передачу законним власникам. У ГК же зафіксовано принципово інше рішення проблеми. В ході обговорення проекту ЦК член ВЦВК Кондратьєв піддав різкій критиці прийнятий декрет, зазначивши, що його прийняття призвело до того, що "народні суди, незважаючи на свій класовий склад, змушені, всупереч своє робочої совісті, віднімати це майно від рабочіх..і відновлювати в правах старих господарів-власників ".А. Г. Гойхбарг спробував заперечити у відповідь на зауваження Кондратьєва, посилаючись на існування "кількох законів, що всі, хто втік, хто покинув певну територію з метою укриття від Радянської влади, всі вони втрачають своє майно", проте зауваження Кондратьєва були прийняті і декрет про витребування предметів домашнього вжитку колишніми власниками був скасований. Таким чином, право приватної власності в ЦК РРФСР 1922 р та інших законодавчих актах даного періоду допускається, але піддається різноманітним обмеженням відповідно до ідеї пріоритету державних, громадських інтересів над приватними і споживчого характеру індивідуальної власності. На даному етапі ще не розрізняються приватна і особиста власність, але вже ясно проглядаються положення, що сприяють зародженню ідеї особистої власності, яка характеризується тим, що вона не може бути використана для цілей експлуатації, не може стати джерелом нетрудових доходів, не може перерости у власність капіталістичну.

3.3 Розвиток приватної власності після прийняття Цивільного кодексу РРФСР 1922 р

§1. Ідеологічні передумови виникнення особистої власності в радянській системі форм власності: Розподіл власності на приватну, що служить для експлуатації, і особисту, трудову виростає з марксистської концепції власності. При соціалізмі особиста власність включає в себе ту частину виробленої продукції, яка розподіляється між працівниками відповідно до кількості і якості їх праці і стає їх особистою власністю. Комунізм повинен не перекрити повністю всі шляхи особистого привласнення певної частки виробленої продукції, а лише знищити "властивий капіталізму жалюгідний характер такого привласнення, коли робітник живий? Т лише для того, щоб збільшувати капітал, і живий? Т лише остільки, оскільки цього вимагають інтереси пануючого класу ". Однак поняття особистої власності як таке в даний період ще не сформувалося, так як відносини власності ще не досягли необхідного рівня для введення цієї категорії, але ідеологія, сприйнята більшовиками, сприяла поступовій його виробленні.