Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Декабризм як світогляд

Скачати 31.4 Kb.
Дата конвертації 28.12.2018
Розмір 31.4 Kb.
Тип реферат

МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ І

СЕРЕДНЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО

ОСВІТИ

Нижегородському державному університеті

ІМ.ЛОБАЧЕВСКОГО

РЕФЕРАТ З ІСТОРІЇ

НА ТЕМУ: декабризму ЯК світогляду

ВИКОНАВ ЗАЙДЕС ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ПЕРОВ ОЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВІЧКЕ

ЗМІСТ

1. ВВЕДЕННЯ

2) Передумови декабристка руху

3) Перші таємні товариства

4) Повстання на Сенатській площі

5) Використана література

Вступ.

У 1825 році "Росія вперше бачила революційний

рух проти царизму "<�Ленін В. І. Повне. соб. соч.,

т.30 с.315>.14 грудня о Петербурзі революційно

налаштовані офіцери вивели на площу до сенату гва-

Рдейскій полки, щоб домогтися повалення самодерж

віє і ліквідації кріпацтва.

Але на боці царя були гармати, і він скористався

ними, кров'ю повсталих пофарбувавши початок царювання.

Приречена історією стара Росія стріляла карті-

чию в молоду піднімається сілу.Восстаніе тривало

всього кілька часов.Оно почалося близько одіннад-

цати годині ранку і було розгромлено в п'ятій годині

вечера.Потерпело поразку і повстання Черніговс-

кого полку на юге.Декабрісти не змогли домогтися

перемоги.

Декабристи складають цілу епоху в російській рево-

люціонной русі, в історії суспільної думки і

російської культури.На прикладі декабристів виховалося

ціле покоління російських революціонеров.Участнікі

студентських гуртків Московського університету кінця

20-х-початку 30-х років, A.І.Герцен і Н.П.Огарев,

петрашевці бачили себе спадкоємцями і продолжате-

лями справи декабрістов.Декабрісти, незважаючи на своє

поразку 14 грудня 1825 року, не зрадили своїм

бдагородним ідеалам.Об це свідчить спроба

І.І. Сухінова підняти в 1828 році повстання ссиль-

нокаторжних в Нерчинских рудниках, складання та

поширення в кінці 30-х років М. С. Лунін по-

літичних листів і серії публіцистичних статей,

спрямованих проти царизму.

_

Передумови декабристка руху.

Вітчизняна війна 1812 року створила в російській

патріотичний підйом, а закордонні походи

російської армії познайомили російську інтелігенцію з

передовими ідеями європейських мислителів і політи

ного пристроєм різних країн Европи.Ето зна

комство переконало багатьох дворян в недосконалості і

несправедливості російського політичного устройс-

тва. "У той же час погане управління, продажність чиновників, поліцейський гніт стали викликати загальний ропот.Било ясно, що уряд, організоване таким чином, не могло, при всій його доброї волі, захищати від цих зловживань ..." (Герцен) .

Після розгрому повстання кожному з арестован-

них заколотників поставлять один і той же головне питання,

відповідь на яке особливо цікавило імператора:

"Звідки ви запозичили вільний образ думок".

Раз'едененние глухими стінами Петропавлівської кре

пости, декабристи, не змовляючись, дадуть відповіді майже

одінаково.А.Бестужев напише: "... Наполеон вторгся

в Росію, і тоді-то народ російський вперше відчув

свою силу, тоді-то і прокинулося в усіх серцях

почуття незалежності, спершу політичної, а впос-

ледствии і народной.Вот початок вільнодумства в

Росії ".М.А.Фонвізін визнається слідству:" Великі

події Вітчизняної війни, залишивши в душі глибокі

враження, виробили в мені якесь неспокійне

бажання діяльності ".Декабрісти назвуть себе" де-

тьми 1812 ".Під час закордонних походів 1812-

1813 років російська армія проходить по країнах, де не

було кріпосного права.Солдати чекають змін в оте-

честве інадеются на ніх.На всьому шляху

повернення гвардії на Батьківщину були встановлені треум-

фальние аркі.На одній стороні їх було написано: "Слава

хороброму російському воїнству! ". На другий:" Нагорода в оте-

честве! ". Про те як самодержавство виконав цю обіцянку

згадує солдатів лейб-гвардії Фінляндського полку

Назаров: "вирушили по казармам.прішедші в оні, були

нагороджені суспільством по карбованцю сріблом і по Сайкс, але в

Протягом усієї зими було дуже жорстоке науку ... ".

У першій чверті XIX століття в силу відсталості громадськості

но-економічних відносин в Росії російська буржуазія,

тісно пов'язана з феодально-кріпосницької імперією та

її поліцейсько-бюрократичним апаратом, не претендувала

на політичну роль.Между тим в Росії назріла необ

ність ліквідації феодального строя.Протів царизму і

кріпосного права виступили дворянські революціонери.

XIX століття в Росії був наполіг на бурхливі події прошед-

шего столетія.Собитія утворювали суму причин і перед-

посилок для створення Таємного общества.С Французької

революцією для королів почалося грізне время.Реакціон-

ве дворянство Росії намагався пояснити події в

Парижі "слабкістю" короля і діями купки "злонаме-

корінних "ліц.Но в Росію проникали іноземні газети,

кнігі.І передові російські люди розуміли, що "смута" у

Франції-початок всесвітньої, тривалої і наполегливої, боротьби

проти феодальної монархіі.Французскій посол Сегюр пі-

сал в Париж: "хоча Бастилія не загрожувала жодному з жи-

телей Петрбурга, важко висловити той ентузіазм, який

викликало падіння цієї державної в'язниці і ця перша

перемога бурхливої ​​свободи серед торговців, міщан і деяких

молодих людей більш високого соціального рівня ".Крепо-

стное право изживало себе в Россіі.Дворянскіе ідеологи

сперечалися про вигоди і невигоди збереження кріпосного

права для помещіков.Обреченность кріпосного ладу була

очевидна, але цар і велика частина дворян міцно трималися

за середньовічні порядкі.Роль народного партизанського

руху в розгромі Наполеона зміцнила віру селян у

їх право на свободу, вони чекали звільнення як законної

награди.В Росії сподівалися на великі зміни, але в

царському маніфесті 30 серпня 1814 року окрепостних була

лише одна невизначена рядок: "селяни, вірний наш

народ-да отримає винагороду свою від бога ".Крепостние крестья-

Ні-ополченці і партизани-знову повернулися під ярмо панів.

Частина армійських полків і казенних селян зігнали в

військові поселенія.Оні не тільки постачали себе, ведучи

сільськогосподарські роботи, а й в будь-який момент повинні

були бути готовими придушити народне возмущеніе.Поме-

щики стали розширювати панську оранку за рахунок селян

ських земель, збільшили оброчні та інші повинності.

Перші таємні товариства.

У 1816 році в Петербурзі виникла невелика, строго

конспіративна організація- "Союз порятунку" .Ініціатори-

офіцери, учасники війни 1812 року: Олександр Муравйов,

Сергій Трубецькой, Микита Муравйов, Сергій і Матвій Мура-

В'єві-Апостоли, Іван Якушкін.В тому ж році були прийняті

до Товариства Павло Пестель, Михайло Лунін і Федір Глінка.

Восени 1817 року в ньому з'явилися Євген Оболенський та

Іван Пущін.Целью Союзу порятунку, або Товариства істинних

і вірних синів Вітчизни, як він став називатися з при-

заняттям статуту, було знищення самодержавства, введення

конституції і ліквідація кріпосного права.Собранія

членів Таємного товариства не були спокійними засіданнями.

У розпеченій атмосфері, у боротьбі думок вирішувалися воп

роси, які в Россі вперше ставилися ними же.Горячіе

спори велися про структуру самої таємної організації, її

уставе.Союз порятунку став ядром більш численною

організації-Союзу благоденства, утвореного в Москві

в 1818 году.Программу нового Товариства було вирішено

скласти в двох частях.Первая- за кольором обкладинки її

називали "Зеленою книгою" -визначати сфери громадськості

ної діяльності, які потрібно було обрати кожному

члену Таємного общества.Прінімаемих в Суспільство з конс-

піратівних міркувань знайомили спершу тільки з першої

частиною, яка не ставила відкрито вимог скасування

кріпосного права і насильницької ліквідації абсолю-

тизма: "... поширення між співвітчизниками

істинних правил моральності й освіти, споспешес-

твовать уряду до зведення Росії на ступінь

величі і благоденства, до якої вона своїм Творцем перед-

Призначення "Менш верноподданеческіе думки були викладені

у другій частині программи.Вот як пише про Союз благо-

денствія один з поліцейських агентів (М.К.Грібовскій-

член керівного органу Союзу благоденства-корен-

ного ради): "У 1814 році, коли російські війська всту-

пили в Париж, безліч офіцерів були прийняті в масони

і звели зв'язку з прихильниками різних таємних товариств.

Наслідком цього було, що вони наситилися згубним

духом партій, звикли базікати те, чого не розуміють, і

з сліпого наслідування отримали не схильність, але, краще

сказати, пристрасть заводити подібні таємні суспільства у

себе .... Явна мета цих уявних свободномислящіх (либе-

ральних), точніше, своевольномислящіх, була введення конс-

тітуціі або, власне, такого способу правління, під

яким свавілля нічим не було б удерживаемость, а палким

пристрастям, необмеженому честолюбству, бажанням блищати

надана була б повна воля.Разумеется, що

разом стем сподіваючись зайняти вищі місця в правитель-

стве і, не побоюючись втрат (бо не мали нічого),

скористатися вигодами перевороту .... Літа, розваги,

заняття і переходи по службі охолодили і розважили мно-

гих; заведені меж них таємні товариства руйнувалися; сохра-

нівшееся ж довше інших, і скоторим деякі злилися,

було товариство під назвою Союзу благоденства ....

Головні правила ставилися до піклуванню про усовершен-

ствование наук, мистецтв, всіх гілок державного

господарства, судочинства і пр..Первим кроком ...

шанувалося: звільнення селян, до чого кожен член був

зобов'язуємо, і поширення училищ взаємного навчання.

... Товариство з нетерпінням очікувало, що в Пруссії після-

дме насильницький перелом правління, після чого Польща

не забарилася б тому піти, і таким образомнаде-

ялісь подати руку півночі неспокійного південь. ". За заверше-

нию слідства у справі декабристів Никалай I був перед-

ставлен документ, озаглавлений: "Короткий опис раз-

особистих таємних товариств, яких дійсне або уявне

існування виявлено слідчої комісії ".У ньому

зокрема написано: "У 1816 році Олександр Муравйов,

Микита Муравйов і князь Сергій Трубецькой, дізнавшись в бит-

ність свою в Німеччині під час походів 1813-го, 1814-го

і 1815-го років про існуючі там тайнихобществах з

політичною метою, надумали завести в Росії щось

подібне. ... Статут оного був складений Пестелем.Общес-

тво поділялася на три ступені: братів, чоловіків і бояр; з

Цього третьої, вищої, ступеня обиралися щомісячно ста-

рейшіни: Голова, Охоронець, Секретар; для прийняття

призначалися урочисті обряди; бажаючий вступити в

суспільство давав клятву зберігати в таємниці все, що йому

відкриють, якщо воно буде і незгодна цього думкою; по

вступ давав він іншу клятву; понад те кожна

ступінь і навіть стакрейшіни мали свою особливу присягу.

... ціллю складання цього товариства було з самого

початку зміна державних установлений в Росії;

але до досягнення оной ще засоби не призначалися,

члени зобов'язувалися тільки змагається для користі оте-

пра, сприяти всьому корисному, якщо не содей-

ствием, то хоча висловленням схвалення, намагатися припиняючи

зловживання, оголошуючи негожі вчинки недо-

стойних загальної довіреності чиновників, особливо ж стара-

ться посилювати суспільство придбанням нових надійних

членів, розвідавши перш про їх здібностях і нравствен-

них свойствх ... .Общество це, понесогласію засновників

з знову запрошеними членами, які не схвалювали статут

Союзу, не мало успіхів і незабаром (ті з кінця 1817 го або

в початку 1818 роки) змінило свою освіту, прийнявши

нове ім'я-Союзу благоденства .... "

На початку 1820-х років спалахнули революції в Італії,

Греції, Португаліі.Поднялась на боротьбу за незалежність

Латинська Амеріка.1 січня 1820 повстали Асту-

рійська і Іспанська баталій на південно-заході Іспанії.

По всій Іспанії розгорнувся рух за відновлення

конституції 1812 року.У Росії про ці події знали не з

тільки з газет: деякі моряки-декабристи під час

плавань побували біля берегів революційної Іспанії

і борються за незалежність колоній Латинської Америки.

Декабрист М.Ф.Орлов згодом писав: "гішпанскім

події, неаполітанська революція займали велике

місце у всіх розмов ".Стоявшіе за республіку заго-

ворщікі логічно вважали в процесі "міжусобної

війни "необхідність цареубійства.Ету місію брав на

себе Якушкін, який говорив, що нікому не поступиться цієї

честі.Соглашался стати царевбивцею і підпоручик Федір

Шаховский.

У 1820 році в Таємного суспільстві активно обговорюються теми

республіки, царевбивства і тимчасового правітельства.Обос-

тряется внутрішня борьба.Новие плани викликають недоволь-

ство помірно налаштованих членов.Некоторие з них ви-

ходять зі складу Общества.Совместная діяльність роз-

номислящіх стає невозможной.В 1821 році на Мос-

ковського з'їзді Союзу благоденства було оголошено про

припинення діяльності Общества.Повліяло на це ре-

шення і повстання в Семенівському полку.Поводом для нього

послужила жахлива жорстокість нового полкового нача

льніка Шварца.Но Олександр I побачив в цьому виступ

наслідок революційної пропаганди.Восстаніе було пода-

влено, а репресії проти вільнодумства посилилися.

У 1821 році на півдні, в Тульчині, утворилося Південне про-

щество, слідом за ним в Петербурзі виникло Північне

общество.Руководітель Південного товариства П. І. Пестель наз-

вал свій проект конституції для нової Росії "Російської

правдою "." Руська правда "повідомляла знищення само-

Держави, кріпосного права і проголошувала республіку.

Передбачалося збереження жорсткої централізаціі.Проті-

вник тиранії "зловластія", Пестель стверджував необхід

ність і закономірність революційної влади народу:

"Народ російський не їсти приналежність кокого-небудь

особи або семейства.Напротів того, уряд є

приналежність народу, і воно засновано для блага народ-

ного, а не народ існує для блага уряду ".

Вищим Законадательное органом по "Руській правді" яв-

лялось Народне віче, складене з народних перед-

ставітелей.Ізбірательное право отримували чоловіки по дос-

тижения двадцятирічного возраста.В Росії провозгла-

шалась свобода слова, друку, вероісповеданія.Сословія і

соціальні привілеї знищувалися, і стверджувалося ра-

венство всіх громадян перед законом.Пестель вважав необ

ходимо повне звільнення селян із землею, без вся-

кого викупа.В своєму аграрному проекті він об'єднав два

суперечливих принципу: принцип суспільної влас

ності і принцип буржуазної приватної собственності.С

одного боку, стверджував: "земля є власність всього

роду людського ", з іншого-визнавав:" праці і роботи

суть джерела власності "Значить, той, хто обробив

землю, отримує право на володіння ею.Поетому по "Руській

правді "передбачалося розділити всю оброблювану

землю на дві частини: одна, яка не підлягає купівлі та продажу,

стане суспільною власністю, інша-приватної соб

ністю з правом її купівлі і продажі.Общественний

фонд повинен був скластися з частини казенних і частини

поміщицьких земель.

Керівник Північного товариства Микита Муравйов створив

свою конституцію на основі переробки западноевропей-

ського і американського політичного досвіду в застосування

до російської действітельності.В Конституції Муравйова силь-

неї ніж в "Руській правді" відбилася класова, дворян

ська обмеженість автора, який представляв майбутню

Росію як конституційну монархію, створену за Федера-

тивному прінціпу.Імператор залишався лише "верховним чиновником" уряду, що має виконавчу владу, але реальні права його були досить велікі.Так при прийняття нових законів Імператор мав право вето.

У проекті Муравева також проголошувалися буржуазні свободи і оголошувалося про знищення кріпосного права.

Але землю автор припускав в основному залишити у помещіков.крестьяне отримували у власність лише садибний ділянку і по дві десятини на двір в порядку громадського володіння.

Конституція Муравйова не давала виборчих прав тим, хто не мав рухомого або нерухомого майна на 500 рублів.

Особам, що обирається на громадські посади, слід було мати майна на ще більшу суму.

У північному суспільстві цей проект не був, подібно до "Руська правда", прийнятий в якості офіційної програми.

Н.Муравьев поступово позбавлявся колишнього авторітета.Его бездіяльність, заклики до обережності викликають недовольство.Большінство членів Товариства вимагають конкретної справи, а не повільного впливу на уми.

В кінці 1823 року найбільш рішучі змовники вирішили, за словами Оболенського, "дати правлінню Товариства сильне дію і тому вирішили щоб замість одногоправітеля вибрати трьох".

До колишнього правителя Н.Муравьева приєдналися Трубецькой і Оболенський.

Після від'їзду Трубецького в 1824 році до Києва його місце в Думі (верховному органі Північного товариства) зайняв Кіндрат Рилєєв.

Незабаром Олександр Бестужев замінив Н.Муравьева.такім чином, до осені 1825 року склад Думи повністю змінився.

Південне і Північне суспільства прагнуть до об'едіненію.В протягом декількох років велися переговори-розбіжності долати нелегко.

Рішення про об'єднання було прийнято ще в 1824 році, але його виконання за наполяганням М. Муравйова було відкладено до прийняття єдиної програми.

До цього часу спільність засобів, за допомогою яких Товариства сподівалися досягти своїх цілей.

Це перш за все-тактика військової революції, збройного повстання, скоєного армією.

Дворянські революціонери не розуміли значення народних мас в революції і навіть побоювалися участі народу.

Між Північним і Південним товариствами через Трубецького до листопада 1825 було досягнуто згоди про об'єднання і спільні дії.

Обидва суспільства визначили термін повстання-травень 1826 роки (час літнього огляду військ 3-го і 4-го корпусів).

Сигнал до повстання-вбивство Олександра I.Центром перевороту намічався Петербург, як зосередження всіх владовласності і гвардійських полків.

Восени 1825 Петро Каховський запитав Рилєєва: "Коли ще ви почнете діяти?".

І Рилєєв поклявся, "глянувши на образ", що неодмінно в 1826 році: "все майже готово, членів достатньо, залишається лише приготувати солдат".

Повстання на Сенатській площі.

19 листопада 1825 в Таганрозі помер Олександр I.Ізвестіе про кончину імператора прийшло під час урочистого молебня оего здоров'я.

В той же день, 27 листопада, в Петербурзі присягнули великому князю Костянтину, який був намісником в Польщі.

Однак ходили наполегливі чутки про його зречення від престола.Обстановка міжцарів'я здавалася членам Північного суспільства сприятливою.

Вони зважилися на збройне повстання, хоча ретельна його підготовка сорвалась.Началісь щоденні наради в квартирі Рилєєва на Мойці.

Військове востание вимагало військового керівника-диктатора, і був одягнений необмеженої властью.Ім обрали полковника С. П. Трубецького, героя Вітчизняної війни.

Основну організаційну роботу взяли на себе Рилєєв і Оболенський, призначений начальником штабу повстання.

Зважившись виступити, декабристи розробляють план повстання.

Диктатор Трубецкой повинен був об'єднати під своїм командуванням всю зібрану на Сенатській площі "військову силу" і встановити її в бойовому порядку.

Під надійним захистом військ входили до сенату Рилєєв і Пущин і представляли йому маніфест, об'являвшійнізложеніе самодержавного уряду, знищення кріпосного права, скликання Установчих зборів і призначення тимчасового уряду.

Головні ланки плану, необхідні для перемоги-захват Петропавлівської фортеці, Арсеналу, Зимового палацу, арешт царської сім'ї і "винищення" імператора.

У разі невдачі в Петербурзі припускали "ретируватися на Пулково гору", взбунтовать новгородські військові поселення, зробивши їх точкою опори для продовження повстання.

Треба було домогтися, щоб війська не присягнули новому імператорові.

Бойова група повстання-Рилєєв, Оболенський, брати Бестужеви, Пущин, Каховський, Одоєвський-до самого останнього години займалися агітацією у військах.

Увечері 12 грудня Микола I отримав пісьмо.В ньому було написано: "У народі і війську поширюється слух, що Костянтин Павлович відмовляється від престолу ... Для вашої власної слави стривайте царювати-противу Вас має таїтися обурення, яке спалахне за нової присяги".

Завдяки цьому доносом, написаному поручиком Ростовцева, претендент на престол дізнався, що термін повстання призначений на день присяги.

13 грудня, виправдовуючи свій вчинок "благородними мотивами", Ростовцев сповістив про нього Рилєєва та Оболенського.

Декабристи сумнівалися в тому, що Ростовцев, як він сам говорив, що не назвав прізвищ.

Побоюючись арештів до повстання, Микола Бестужев сказав Рилєєву: "Краще бути взятими на площі, ніж в постелі.Пусть краще пізнають, за що ми погоібнем, ніж будуть дивуватися, коли ми потай зникли з товариства, і ніхто не буде знати, де ми і за що пропали ".

У ніч на 14-е грудня на квартирі Рилєєва уточнювалися плани повстання.

А в Зимовому палаці майбутній цар уже почав зривати ці плани.Он призначив присягу Сенату на небачено ранній час-на 7 годину ранку.

Організатори повстання вважали, що його успіх забезпечений, якщо на площу вийде вісім тисяч солдатів.

Після наради всі його учасники роз'їхалися по полкам.Перед світанком почалися трагічні ускладнення.

Рано вранці прийшов Каховський і повідомив Олександра Бестужева, що відмовляється "зазіхнути на життя" Миколи I.

Слідом за Каховським відмовився зайняти з матросами-гвардійцями Зимовий палац Якубович.

Було вирішено заманити його Миколою Бестужевим.Декабрісти ще не знали, що на півдні був заарештований Пестель.Ето завадило виступу Південного товариства в задумане час і в задуманому масштабі.

О 7 годині ранку поручик Оболенський як ад'ютант начальника гвардійської піхоти генерала Бистрома отримує наказ об'їхати полки.

Зовні поручик діє за "обязонностей служби", але вибирає шлях у казарми тих полків, на які сподівалося Північне товариство.

Микола ще вночі наказав не випускати солдатів з казарм і "учиняти присягу гвардійським полкам" не одночасно, як зазвичай, а порізно і в різні години.

Одночасне рух повсталих до площі ставало неможливим.

О 7 годині 20 хвилин сенатори присягають новому імператору і залишають сенат.Возможность оприлюднити від імені Сенату маніфест до російського народу, відкрито проголошував гасла декабристів, втрачені.

Близько 8 години до Миколи I з'явився генерал-губернатор Петербурга граф Мілорадовіч.Он доложілцарю, що в місті і в військах повний спокій.

В цей час в Московський полк уже виїхав Олександр Бестужев. "Я очікував, що закінчу життя на багнетах, не виходячи з полку, бо мало на московцев сподівався і для того обрав це місце, як найпотрібніше", - покаже він на слідстві.

Йому вдалося взбунтовать полк і вивести його з казарм.Іспуганний Микола віддав наказ готувати екіпажі, щоб вивезти сім'ю з Петербурга.

Надія декабристів на багато полки виявилася напрасной.Ніколаю I присягнули Ізмайловський, Фінляндський, Семенівський і Преображенський полки.

Але чотири роти Московського полку з розгорнутими прапорами все-таки вийшли на Сенатську площу і вишикувалися там в каре.

Дейстствовал і Микола I.Он послав наказ кінної гвардії сідлати коней, а 1-му Преображенському батальену-будуватися на площі.

Але кінна гвардія не підтримавши повстання відкрито, також не хотіла виступати і на стороні самодержавія.Она так і не покинула стаєнь.

Тим часом становище на площі було дуже напряженним.Военний диктатор Трубецькой все не появлялся.На площі скупчувалися величезні маси людей: майстрових, різночинців, ремісників.

У їх поведінка була ясно видно співчуття до повсталих. "Підла чернь вся була на боці заколотників", - записала у своєму щоденнику імператриця.

А ось свідчення одного з конногвардейцев: "Один з наших офіцерів, Ігнатьєв, отримав таким поліном настільки сильний удар в живіт біля самої луки, що, втративши свідомість, тут же впав з коня."

Камені, поліна, грудки брудного снігу летіли в царя і його світу.Декабріст Д.Завалішен писав: "... коли члени Таємного обжества на площі говорили про справжню мету їх дій, то люди з простанородья відповідали:" Добра справа, господа.Каби , батьки рідні, ви нам рушниці али яке він є зброя дали, то ми б вам допомогли, духом б все перевороту "".

На бунтівних солдатів намагалися діяти уговорамі.Первую спробу зробив герой війни 1812 року генерал Милорадович.

Його промови виробляли в каре повсталих замішання і відволікали їх від оборони.Декабрісти зважилися на крайні мери.Пуля Каховського і багнет Оболенського смертельно поранили Милорадовича.

Член Північного товариства полковник Буланов не виконав завдання взяти Петропавловську фортецю.

Замість цього він з пістолетом в кишені підкрався до імператора, але вбити його так і не наважився.

Без Трубецького командування перейшло до Оболенскому.Между дванадцятьма годинами і годиною дня стали прибувати вірні імператору войска.Царь наказав атакавоть заколотників, але вони відбили першу атаку.

На повсталих ще раз спробували впливати уговорамі.На цей раз захисниками царизму виступали митрополити Серафим та Євген.

Але солдати »не пошарнулісь" перед мітрополітамі.Оні подолжалі стояти твердо, і духовне делегація пішла.

До першої години дня, прорвавши лад кінної гвардії, до повсталих приєдналася рота лейб-гренадер поручика Сутгофа.В цей час Гвардійський морський екіпаж зіткнувся на галерної вулиці з заслоном з солдатів Павловського полку.

Матроси в рукопашній сутичці опркінулі заслін і прорвалися на площу.

Близько 900 лейб-гренадер, на чолі з поручиком Пановим, перетнула Неву і увірвалася на подвір'я Зимового палацу.

Але лейб-гренадери не стали захоплювати оплот самодержавства, а поспішили приєднатися до соратника на Сенатській площі.

Конногвардійці за наказом Миколи п'ять разів атакували повсталих, і все невдало.

У Петербурзі потім не раз дивувалися: "Як так, загартована в боях кіннота, вишколені вершники в кірасах, на чудових конях не змогли розігнати каре піхоти?"

Збереглося безліч свідчень, що гвардія "діяла неохоче", та й повсталі щадили конногвардейцев.

Підійшла викликана імператором артіллерія.Но без снарядов.Только до вечора підвезли картечь.Орудія стояли на розі Адміралтейського бульвару і у Кінногвардійського манежу.

Військовий диктатор так і не з'явився і повсталі прийняли рішення обрати нового воєначальників.

Ним став Оболенскій.Он в міру можливості намагався врятувати положеніе.Но коли повсталі полки зрушили з місця, по ним вдарила артилерія.

До 5 години вечора повстання було подавлено.Декабріст А.Беляєв згадує: "Петербург представляв місто після штурма.Всю ніч були розкладені костри.Войска були розміщені по всіх частинах; кінні патрулі цілими загонами роз'їжджали вулицями, звичайно порожнім, тому що ніхто не виходив з дому ".

Убитих було понад 1000 осіб, в основному серед простого народу, який перебував на площі та прилеглих вулицях.

Актор Каратигин, згадуючи про той день, пише: "Близько Сенату сніг у багатьох местахбил змішаний з кров'ю".

У початку 1826 року був розгромленої виступ Південного юбщества на Україні.

Солдат повсталих полків судили отдельно.Верним йому полкам Микола I подарував по 2 рубля, по 2 фунта риби і по дві винні порції кожному солдату.

Найважчим покаранням зазнали 120 осіб, переданих Верховному уголовнуму суду.

По-різному вели вони себе перед судом.Некоторие відчиняли, заплутуючи наслідок, деякі каялися, називали імена, писали покаянні листи імператорові.

Декабристи страждали і мучилися виною за кров солдатів, наведених ними на Сенатську площу.

Відомо, як страждав від цього Рилєєв, беручи всю провину на себе: "Істинно скажу, я один винен у справі 14 грудня".

Верховний суд розділив винних на 11 разрядов.36 декабристів були засуджені на смерть.

Але по "височайшим повелінням" страту першому розряду замінили вічної або 25-річною каторгою.

К.Ф. Рилєєва, П.І. Пестеля, С.І. Муравйова-Апостола, М.П. Бестужева-Рюміна, П.Г.. Каховського засудили до четвертувати, але потім суд вирішив "цих злочинців за їх тяжкі злочини повісити".

Для виконання вироку було призначено ранній годині 13 липня 1826 року.

Цар бажав зробити страту і з мінімальним числом свідків, а й тут у нього нічого не получілось.Пропал один з візників, що віз відсутню поперечину для шибениці.

Довелося робити новий брус і шукати залізні кільця, від чого страту сповільнилася на три години.

З засуджених зірвали верхній одяг і змусили одягти довгу білу сорочку, на грудях якої було написано: "царевбивця".

Катів було двоє-обидва злочинці, засуджені раніше за кражу.Дело було розпочато 22 грудня 1825 в зв'язку з надходженням на службу цих "майстрів".

Значить обіцяючи життя Рилєєву і Каховському цар уже знав, що йому понабядся кати.

Кат наблизився для здійснення казні.Но, "коли він побачив людей, яких віддали йому в руки, людей, від одного погляду яких він тремтів, відчувши нікчемність своєї служби і загальне презирство, він знесилів і втратив свідомість".

Його змінив другой.В 5 годин 30 хвилин ранку 13 липня 1826 року декабристів повісили.

Але повісили тільки двох, у Рилєєва, Каховського та Сергія Муравйова обірвалися веревкі.Послалі кур'єрів за новими шнурами, і коли їх превезлі засуджених повісили вдруге.

Цар не відчував впевненості в своїх силах і дуже злякався виступу декабристів.

Ці страх і невпевненість було видно навіть в тій жорсткості з якою він розправився з повсталими.

_

ВИКОРИСТОВУВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Декабрісти в спогадах сучасників.

2.Декабрісти.Біографіческій довідник.

3.Верние сини Вітчизни.