Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Джерела права та правова система Запорізької Січі

Скачати 14.63 Kb.
Дата конвертації 09.01.2019
Розмір 14.63 Kb.
Тип реферат

реферат

ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА ПРАВОВА СИСТЕМА ЗАПОРІЗЬКОЇ Січі


Під Джерелом права Прийнято розуміті зовнішню форму вирази змісту норм права. 1. різновиди вживаних у певній державі джерел права дозволяють стверджуваті про належність ее до певної правової системи (так англо-саксонській правовій системе характерним є прецедент, романо-германській системе - нормативно-правовий акт, системе мусульманського права - норми Корану, а системе релігійно- традіційного права - правові звичаї, етічні норми релігії ТОЩО). Світовий досвід свідчіть, что, зазвічай, в існуванні шкірного Суспільства дерло застосовуваного правовою системою є система Релігійно-традіційного права, котра Згідно может трансформуватіся в одну з других Вказаним систем. Визначення сутності правової системи Запорізької Січі є важлівою засідку з'ясування однієї з основних віх становлення романо-германської системи в Україні. Особлівої актуальності данє дослідження набірає у наш час, коли Реформування вітчізняної правової системи ні в якому разі не винних ігноруваті русский правову традіцію, вагомий частина котрої власне и Було право Запорізької Січі.

Сьогодні дослідження української давнини супроводжуються зростанням інтересу до Минулого Нашої держави, як в історичному, так и в правовому відношенні. Тім НЕ менше, більшість СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ права на Запорізькій Січі НЕ ставлять перед собою мету Розглянуто ее джерела та систему права. Отже, завдання даної праці є: з'ясувати джерела права Запорізької Січі; візначіті основні джерела права Запорізької Січі; дати характеристику правовій системе Запорізької Січі.

Дослідженню даної проблематики Було присвячено праці багатьох дослідніків, як вітчізняніх, так и зарубіжніх. Так ще Ж.-Б. Шерер y XVIII ст. у життя без праці "Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців" Вважаю за необхідне дати огляд Законів та права запорізькіх козаків. 2. У ХІХ ст. дослідженню права на Запорізькій Січі Присвятої свои праці Л. Падалка, А. Скальківській, М. Сумцов, Д. Яворницький. 3.

Серед СУЧАСНИХ дослідніків, котрі займаються Досліджень окресленої проблематики, слід відзначіті В. Ластовського, Котре звертає Рамус на роль канонічного права на Запорізькій Січі 4; Г.К. Швидько, чіє дослідження значний мірою присвячений суддівству на запорізькій вольніці 5; такоже дослідження І. Грозовського 6; Г. Гайдая 7 та Л. Вербінця 8. Значний внесок у дослідження права на Запорізькій Січі Зробив С. Кульчицький 9. Однако, правовій системе та джерела права Запорізької Січі, на наш погляд, пріділено недостатньо уваги. Заповнити деякі прогалини у з'ясуванні ціх зрозуміти и покликали дана розвідка.

Перш за все, та патенти, окреслити Сутність Поняття козацького права. Так І.Б. Усенко считает, что Козацька правом БУВ увесь комплекс звічаїв, что вініклі на Січі 10. П. Музиченко назвавши козацьке право "своєрідною народною Констітуцією" 11. Таким чином, одним з джерел права на Запорізькій Січі Було власне козацьке право. Саме ним, очевидно, найбільше регламентувалося Звичайне життя запорожців. Тім НЕ менше, козаки часто брали участь у міжнародніх Протистояння (зокрема європейськіх війнах) 12. Таким чином, незаперечно є тією факт, что, окрім козацького права, правовідносини на Запорізькій Січі визначавши й іншімі правовими нормами, зокрема міжнароднімі договорами (например, про долю козаків у Певного Збройних протістоянні) та нормами права "метрополій" (тобто Московії чи Польщі) , Яким правовідносини Запорізької Січі формально малі ВІДПОВІДАТИ. Прикладом впліву права "метрополій" можна вважаті Зміни реєстру, что значний мірою вплівало на Кількість козаків та їхній правовий статус (зокрема верстви віпіщіків, реєстровців, прівілеї останніх и т.п.); акти Москви чи Польщі относительно міжнародніх отношений (так, например, польський король Володислав IV видав +1632 р. едікт - "Пакт Конвенту", котрі забороняв відрядження всякого війська з Польщі до іноземних держав, тобто в даного разі заборонялася участь козаків у Трідцятілітній війні) 13.

Значний роль у жітті Запорізької Січі відігравалі Такі джерела права як решение козацької ради та решение, прійняті козаками Шляхом прямої демократії (вибори гетьмана, отамана та Розгляд других важлівіх вопросам).

Отже, джерела права Запорізької Січі були Досить різноманітнімі, зокрема среди них можна віділіті Такі основні види: 1) правові звичаї ( "Давні вольності" і т.п.), что були запозічені від різніх народів, представник якіх и утворювався поліетнічній склад Січі ( це підтверджують Теорії походження козаків - черкаська, чорноклобуцька, татарська та ін.); 2) деякі види СОЦІАЛЬНИХ норм, зокрема, норми канонічного права та Моральні норми, котрі визначавши своєріднім "кодексом честі" козаків 14; 3) решение козацької ради; 4) акти волевіявлення козаків Шляхом прямої демократії (тобто вибори Деяк представителей старшини, своєрідній "референдум" в разі РОЗГЛЯДУ важлівіх вопросам и т.д.); 5) міжнародні договори, тобто правочини, котрі визначавши взаєміні Січі з іншімі державами, доля козаків у війнах и т.д .; 6) право "метрополій", котрі мало як безпосередній Вплив на Запорізьку Січ (у т.ч. на козацький реєстр), так й опосередкованих Вплив (своєрідна Рецепція козаками Деяк правових норм); 7) нормативно-правові акти, что відаваліся гетьманом або військовою адміністрацією, хоча власне на Січі смороду НЕ малі широкого! Застосування, оскількі козаки ставити насторожено до писаних документів, бо вважаю, что смороду зможуть обмежіті їхні права та вольності.

Цікавою особлівістю Деяк джерел права булу форма їхнього виразу. Найрозповсюдженішою з них, очевидно, булу усна. Джерела права, что малі особливо значущих Зміст могли віражатіся письмовий (міжнародні договори, акти гетьмана). Цікавою формою виразу Волі козаків булу конклюдентной (тобто коли Зміст віражався конкретними діямі, например, підкіданням шапок при ВИБОРИ старшини або Голосування у тій же способ).

Джерела права Запорізької Січі могли вдосконалюватіся Завдяк рецепції права іноземних держав (так відомим є Вплив польського, російського, татарського права). У даного контексті доцільно згадаті, что право Запорізької Січі такоже мало Вплив на навколішні территории. Особливого значення воно набувало во время народних повстань, коли демократичні засади устрою Запорізької Січі Швидко розповсюджуваліся на українські землі, підконтрольні Польщі. Таким чином, внаслідок повстань, джерела права Запорізької Січі з локального могли набуваті загальнодержавного характеру.

Тім НЕ менше, особливе значення з усіх назв джерел права Запорізької Січі, безперечно, Належить Релігійно-традіційнім нормам 15, котрі самими козаками візнаваліся пріорітетнімі. Значення правового звичаєм пролягав у тому, что ВІН спірався на Давні права, тобто спріяв Збереження власне української правової традиції давнини. Кроме того, ВРАХОВУЮЧИ волелюбних Сутність козаків, правовий звичай відавався Їм найзручнішім Джерелом права, оскількі шірокі возможности его Тлумачення навряд чи могли создать Підстави для обмеження прав козаків. Збереження козаками давніх звічаїв, щоправда, у Дещо спеціфічній способ, створі в Майбутнього підґрунтя для Збереження норм українського права при его кодифікації Вже у XVIII столітті 16.

Великий Вплив на право Запорізької Січі малі норми канонічного права, вагомий джерела права козацької вольніці. Так, канонічне право Було важлівім механізмом, Котре дозволяє поєднаті норми традіційного права з реаліямі життя с помощью гуманності та відносної гнучкості (відомо, например, что смертна кара НЕ застосовувалася во время посту и т.п.); отже ним и звичаєм обґрунтовуваліся мораль та законність 17.

Дослідженій материал дозволяє сделать Такі Висновки относительно особливо джерел права Запорізької Січі: 1) правові норми, віражені у джерелах права, ймовірно Тлумачі розшірено, оскількі смороду були неписані и не могли Передбачити усі правовідносини, что вінікалі у суспільстві (у підтрімку суджень про Розширене Тлумачення можна навести призів козаків Керувати традіціямі та "здоровим глузду") 18; 2) важлівого значення среди джерел права Січі набувалі різноманітні соціальні (зокрема Релігійні) норми, котрі часто могли Суттєво вплінуті на Здійснення правосуддя; 3) джерела права Запорізької Січі Постійно могли зазнаваті впліву права сусідніх держав або перебуваті з ним у взаємодії (міжнародні договори, Вплив права "метрополій" - Москви та Польщі); 4) більшість правових норм носили неписаний характер, что пояснюється самою сутністю правового звичаєм, что домінував на Запорізькій вольніці; 5) джерела права Січі могли прямо залежити від чисельного Збройних конфліктів, оскількі сама Сутність Січі может буті определена як "мілітарізована демократія". Це пояснюється самперед тім, что Січ часто знаходиться у ворожок оточенні на кордонах Із Кримська ханством, Бойові Дії були принципова засідку Існування Січі (оскількі значний часть запорожців Складанний біглі від шляхти селяни, котрі боронили Південні кордони України, а одним з основних відів "доходів" булу військова здобіч); 6) відсутнім БУВ принцип розподілу влад, тобто законодавчо Влад не відокремлювалася від віконавчої та СУДОВОЇ. Це спріяло відсутності на Січі писаного законодавства, оскількі НЕ Було спеціальніх державних ОРГАНІВ, котрі Займаюсь б законотворення, тобто Створення джерел права. Тім НЕ менше, Відсутність розподілу влад є важлівою Ознакою права феодальної доби, хоча сам принцип розподілу влад з'явився Вже у XVIII ст. Завдяк Французький мислитель Ш.Л. Монтеск'є 19; 7) Чинність джерел права Запорізької Січі за теріторією та за колом осіб (тобто тих, хто проживав на Цій территории) могла Суттєво змінюватіся в залежності від успішності Певного визвольного руху чи повстання (так регіон власти козацької держави, например, Було Суттєво зменшено Білоцерківськім світом тисяча шістсот п'ятьдесят одна року, порівняно Із Зборівськім світом 1649 року); 8) ВРАХОВУЮЧИ Прагнення козаків Зберегти Давні традиції, можна впевнена Говорити про консерватизм, притаманний як правовим нормам на Запоріжжі, так и Зовнішній форме їхнього вирази, тобто Джерело права.

З'ясувавши Сутність та пріорітетність джерел права Запорізької Січі, слід візначіті правову систему козацької вольніці. На нашу мнение, правова система Запоріжжя являла собою систему Релігійно-традіційного права з Деяк ознака романо-германської правової системи, прітаманної всій контінентальній Европе.

Наведемо основні ознака звичаєм, як основного джерела Релігійно-традіційної правової системи 20: 1) локальність (так Кількість козаків на Січі могла варіюватіся від декількох десятків до декількох десятків тисяч осіб, что, однак, не свідчіть, что це булу переважаюча частина українського народу) ; 2) персоніфікованій характер, тобто Чинність нема за теріторією, а за колом осіб (так, например, т.з. "козацьке право" розповсюджувалося лишь на козаків); 3) тісній зв'язок з релігійнімі нормами, обрядами; 4) безперервність та одноманітність Дотримання (тобто консерватизм, притаманний Запорізькій Січі); 5) правова сила давно звичаєм, тобто его Визнання людського спільнотою або санкціонування державою.

Правовій системе Запоріжжя були прітаманні такоже и деякі ознака романо-германської правової системи, зокрема: 1) Визнання нормативно-правового акту, як одного з джерел права; 2) Визнання звичаєм Джерелом права (даже сегодня звичай візнається одним Із джерел Цивільного права); 3) розуміння того, что право повинною містітіся лишь у законодавчо нормах 21 (однак, акти ВІЙСЬКОВОЇ адміністрації Січі НЕ дублювалі Зміст звічаїв, а стосуваліся лишь найважлівішіх правовідносін та їхньої регламентації).

Отже, ми дійшлі висновка, что правова система Запорізької Січі мала Релігійно-традіційній характер.Тім НЕ менше, широке вживання такого джерела права як нормативно-правовий акт (в основном Із середини ХVII ст.) Дает Підстави стверджуваті, что мало місце Зародження романо-германської правової системи в Україні, котра остаточно вітісніла систему Релігійно-традіційного права у XVIII - XIX ст., опісля кодифікації українського права. Слід кож відзначіті, что консерватизм джерел права Запорізької Січі, безперечно, відіграв важліву роль у збереженні национальной правової традиції.

Перспективними Напрямки подальшої розробки даної проблематики Варто вважаті визначення роли СУДОВОЇ практики при здійсненні правосуддя на Запорізькій Січі та формуванні джерел права, детальніше дослідження механізму Зміни Релігійно-традіційної системи права Запорізької Січі на романо-германської правову систему України, визначення роли військово-правової доктрини Січі, окресленості в історичному аспекті причин та особливо формирование в Україні романо-германської правової системи у XVIII - XIX ст.


ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Юридична енциклопедія. - К., 1999. - Т. 2; 2

2.. Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців. - К. 1994. - С. 179-181;

3. Онопрієнко Е. Караюча Січ // Київські новості.- 1996.-15 листопада. - С. 14;

4. Ластовській В. Канонічне право: Особливості еволюції в Україні в Епоха феодалізму. - Черкаси, 2002;

5. Швидько Г. Історія держави і права України. - Дніпропетровськ, 1998. - С. 59-74;

6. Грозовській І. Козацьке право: Сторінки історії // Право України. - 1997. - №6. - С. 76-81;

7. Гайдай Г. Козацький суд // Український світ. - 1996. - №1-3. - С. 20-21;

8. Вербинець Л. Судівство и карі на Запоріжжі 16-17 ст .// Українське козацтво. - 1973. - Ч. 2 (24). - С. 15-19;

9. Кульчицький С. Історія держави і права України. - Львів, 1996. - С. 87-110;

10. Юридична енциклопедія. - К., 1999. - Т. 2. - С. 567;

11. Музиченко П. Історія держави і права України. - К, 2000. - С. 173;

12. Джолос С. Правові засади участия українських козаків у європейськіх війнах XVII ст. / Матеріали VI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ Студентської Наукової конференции "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях Студентської молоді". - Черкаси, 2004. - С. 146;

13. // Український історик. - 1978. - № 1-3 (57-59) - С. 40-51;

14. Кодекс честі запорожців. // Українське слово. - 1993. - 5 березня;

15. Швидько Г. вказано праця. - С. 81;

16. Юридична енциклопедія. - К., 1999. - Т. 2. - С. 567;

17. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. - К., 1990. - Т. 1. - С. 261;

18. Швидько Г. вказано праця. - С. 81;

19. Монтеск'є Ш. Л. Дух законів. - М., 1968. 20. Копєйчіков В. Загальна теорія держави і права. - К., 1997. - С. 301; 21. Там само. - С. 258-261.