Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Дослідження біполярного транзистора

Скачати 3.25 Kb.
Дата конвертації 10.01.2018
Розмір 3.25 Kb.
Тип Лабораторна робота

Лабораторна робота 2

Тема: Дослідження біполярного транзистора

Мета: Отримання вхідних і вихідних характеристик транзистора

Прилади й елементи: біполярний транзистор 2N3904; джерело постійної ЕРС; джерело змінної ЕРС; амперметри; вольтметри; осцилограф; резистори.

Хід роботи:

1. Отримання вихідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ.

Малюнок 1. Включення біполярного транзистора по схемі із загальним емітером

Таблиця 1. Результат експерименту

Ек (В)

Еб (В)

Іб (мкА)

0,1

0,5

1

5

10

20

1,66

9,341

-783,3

-1,604

-1,612

-1,637

-1,749

-1,901

2,68

19,23

-1,656

-3,453

-3,469

-3,595

-3,753

-4,069

3,68

29,32

-2,479

-5,209

-5,233

-5,422

-5,657

-6,129

4,68

39,02

-3,269

-6,903

-6,934

-7,182

-7,439

-8,115

5,7

49,15

-4,042

-8,568

-8,606

-8,914

-9,299

-10,07

2. Отримання вхідних характеристики транзистора в схемі з ОЕ.

а) На схемі (рис. 2) встановити значення напруги джерела Е до рівним 10 В і провести вимірювання струму бази i Б, напруги база-емітер U6е, струму емітера I Е для різних значень напруги джерела Eg відповідно до таблиці 10.2 в розділі " результати експериментів ". Звернути увагу, що колекторний струм приблизно дорівнює струму в ланцюзі емітера.

б) У розділі "Результати експериментів" за даними таблиці 10.2 побудувати графік залежності струму бази від напруги база-емітер.

малюнок 2

в) Побудувати схему, зображену на рис 3. Включити схему. Замалювати вхідні характеристику транзистора, дотримуючись масштаб, в розділі "Результати експериментів".

малюнок 3

г) За вхідний характеристиці знайти опір r ВХ при зміні базового струму з 10 μA до 30 μА. Результат записати в розділ "Результати експериментів".

Контрольні питання

1. Дати визначення транзистора.

2. Види і типи транзисторів.

3. Режими роботи транзисторів.