Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Дослідження біполярного транзистора МП-40А

Скачати 11.83 Kb.
Дата конвертації 31.08.2019
Розмір 11.83 Kb.
Тип контрольна робота

Завдання для РГЗ

1. Виписати з довідника параметри транзистора МП - 40А. Намалювати креслення висновків транзистора.

2. Замалювати вхідну і вихідну характеристики транзистора.

3. Намалювати схему із загальним емітером. Визначити графічно h-параметри для схеми із загальним емітером.

4. Намалювати схему із загальним колектором і загальною базою. Розрахувати h-параметри для схем включення із загальним колектором і загальною базою.

5. Аналіз за отриманими результатами.

транзистор колектор схема


Зв'язок між h-параметрів в різних схемах включення

Довідкові параметри транзистора МП - 40А

Промисловістю випускається 4 групи транзисторів МП - 40А - «В, Г, Д, Е» - У довідниках наводяться параметри і характеристики на групу транзистора. Для проведення розрахунку вибираю транзистор групи «Д», тобто транзистор МП - 40А.

Умовне найменування транзистора має 5 елементів

1 елемент 2 елемент 3 елемент 4 елемент 5 елемент
М П 4 0 А
Позначає вихідний напівпровідниковий матеріал, з якого виготовлений транзистор. М - Кремнієвий Сплавний. Буква визначає підклас (або групу) транзистора п - польовий. Характеризує призначення приладу. 2 - 3. 30 МГц (середньої частоти). Число позначає номер розробки транзистора. Буква, умовно визначає класифікацію транзисторів за параметрами.

Характеристика транзистора МП-40А: кремінний Сплавний, германієвого р-п-р транзистор, призначений для роботи в підсилювальних і перемикальних схемах. Корпус металевий, герметичний, з гнучкими висновками. Маса транзистора не більше 2 м

Умовне позначення.

Найменування позначення значення режими виміру
min макс Uк, В Uе, В Ік, мА I в, мА Iе, мА f, Гц
Зворотний струм колектора Iкбо 0,5 15 5
Зворотний струм емітера Iебо 5 30 5
Вхідний опір транзистора в режимі малого сигналу, Ом h11б 25 35 5 1 1
Коефіцієнт зворотного зв'язку по напрузі h12б 110-3 5-Ю »3 5 1 1
Коефіцієнт передачі струму в режимі малого сигналу в схемі з ОЕ h21е 20 40 5 1 1
Вихідна провідність в режимі малого сигналу при х.х., мкСм h22б 0,5 3,3 5 1 1
Гранична частота коефіцієнта передачі струму, МГц fh21б 1,0 3,0 5 1
Ємність колекторного переходу, пФ з до 20 50 5 465
Коефіцієнт шуму, дБ Кш 5 12 1,5 0.5 1
Опір бази, Ом 200 5 1 465

Максимально допустимі параметри (гарантуються при температурі навколишнього середовища, Тс = -60 ... + 70 ° С):

Ік max - постійний струм колектора, мА .............................. 20

Ік, і max - імпульсний струм колектора, мА ......................... 150

Uек max - постійна напруга емітер-база, В ............. ....... 5

Uкб max - постійна напруга колектор-база, В ................ 30

Uке max - постійна напруга колектор-емітер, В ............ 30

Pк max - постійна розсіює потужність колектора, мВт ...... 150

при Тс = + 100 ° С ......... 75

Uкб ін - пробивна напруга колектор-база, В ................... 30

Uке і max - імпульсна напруга колектор-база, В .......... .... 30

Uкб і max - імпульсна напруга колектор-емітер, В .......... 30

Допустима температура навколишнього середовища, ° С ............ -60 ... +70

Графічне визначення h-параметрів для схеми із загальним емітером

ΔIб = 0,2 мА

Величини А-параметрів можна визначити за статистичними вхідним і вихідним характеристикам задаючи приріст одному з параметрів. Параметри h11і h 12 визначаються за вхідними характеристиками. Параметри h21 і h22 визначаються по сімейства вихідних характеристик.

Вхідний опір - опір транзистора вхідного току.

Коефіцієнт зворотного зв'язку по напрузі показує, яка частина вихідного сигналу транзистора надходить на його вхід.


Коефіцієнт посилення по струму показує у скільки разів зміна струму більше фіксованого зміни струму Iб.

Вихідна провідність характеризує внутрішнє вихідний опір транзистора.

Включення транзистора по схемі із загальним емітером

Каскад за схемою з ОЕ при посиленні перевертає фазу напруги, тобто між вихідним і вхідним напругою є фазовий зсув 180. Гідність схеми з ОЕ - зручність харчування її від одного джерела, оскільки на колектор і базу подаються живлять напруги одного знака. Недоліки даної схеми - гірші порівняно зі схемою ПРО частотні і температурні властивості. З підвищенням частоти посилення в схемі з ОЕ знижується в значно великій мірі, ніж в схемі з ПРО. Режим роботи схеми ОЕ сильно залежить від температури.


Розрахунок h-параметрів для схеми включення із загальною базою

Дана схема дає значно меншу посилення по потужності і має ще менше вхідний опір, ніж схема з ОЕ. Але за своїми частотним і температурним властивостям вона значно краще схеми ОЕ. Для схеми ПРО фазовий зсув між вихідним і вхідним напругою відсутній, тобто фаза напруги при посиленні не перевертається. Каскад за схемою ПРО вносить при посиленні менші спотворення, ніж каскад по схемі ОЕ.

Розрахунок h-параметрів для схеми включення із загальним колектором


У схемі OK вхідна напруга повністю передається назад на вхід, тобто дуже сильна негативний зворотний зв'язок. Вихідна напруга збігається з вхідним і майже дорівнює йому (вихідна напруга повторює вхідний). Тому даний каскад зазвичай називають емітерний повторювачем.

Найважливіші параметри основних схем включення транзисторів

*** схема ОЕ схема ПРО схема ОК
h11 Сотні - тисячі Одиниці - десятки Десятки - сотні
h12 0,01 - 0,1 0,1 - 1 1
| H21 | Десятки - сотні Трохи менше одиниці Десятки тисяч - сотні тисяч
1 / h22 Сотні - тисячі Тисячі - сотні тисяч Сотні - тисячі

Аналіз отриманих результатів.

Зведена таблиця отриманих результатів

досліджуваний параметр Схема включення транзистора мп-40А
ОЕ ПРО ОК
h11 (вхідний опір) 166 Ом 5,35 Ом 166 Ом
h 12 (коефіцієнт зворотного зв'язку) 0,02 0,14 1
| h 2 I | (Коефіцієнт посилення по току) 30 31 0,97
1 / h22 (вихідний опір) 0,33 кОм 11,6 кОм 0,33 кОм

Вхідний опір h 11 схеми включення транзистора має бути максимальним, цим виключається шунтуючі дію каскаду на попередній вузол. За отриманими вхідним опорам для різних схем включення робимо висновок, що найбільшими значеннями володіє схема ОЕ і ОК. Однак схема ОК забезпечує максимальну негативний зворотний зв'язок. Найменшим вхідним опором h 11 = 5.35 Ом володіє схема з ПРО, що ускладнює її використання з високоомними вихідними джерелами. Дана схема застосовується в основному спільно зі схемою ОК (каскадні схеми включення).

Коефіцієнт зворотного зв'язку h 12 визначає коефіцієнт посилення каскаду по напрузі. Найбільшим коефіцієнт посилення по напрузі, володіє схема ОЕ та ОБ (зворотний зв'язок мінімальна). Схема з ОК має максимальну зворотну негативну зв'язок тому дана схема включення володіє мінімальним посиленням по напрузі.

Коефіцієнт посилення по струму h21. Найменшим посиленням по току має каскад ПРО, найбільшим - каскад з ОК, отже схему з ОК доцільно включати на каскади мають низький вхідний опір (наприклад, генератор струму).

Вихідний опір 1 / h22. Найбільшим вихідним опором володіє схема з ПРО, що ускладнює її використання в схемах мають низький вхідний опір.


Список використаної літератури

1.Транзісторидля апаратури широкого застосування: Довідник / К.М. Брежнєва, Є.І. Гантман, Т.І. Давидова та ін. Під ред. Б.Л. Перельмана. - М .: Радио и связь, 1981. - 656 с .: іл.

2. Жеребцов І.П. Основи електроніки. - 5-е изд., Перераб. і доп. - Л .: Вища школа. Ленингр. отд-ня, 1990. - 352 с: ил.

3. Довідник радіоаматора. - 3-е изд. Під загальною редакцією А.А. Куликівського - М: Госенергоіздат, 1961. - 500 с: ил.