Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


древній Новгород

Скачати 43.83 Kb.
Дата конвертації 23.01.2018
Розмір 43.83 Kb.
Тип реферат

1. ВВЕДЕННЯ

Чому я вибрав як тему курсової роботи фрагменти істо рії саме цього російського міста? Відповідь проста: я був в цьому місті, я багато знаю про його історію і можу з упевненістю ска зать, що не дарма він називався раніше не інакше як "Пан Великий Новгород". Це дійсно велике місто як по сво їй архітектурі, так і по багатій, цікавої історії. Саме в Новгороді зародилася берестяна грамота, саме Новгород в середні століття "Північним вартовим Русі", охра- нявшім її від зовнішніх ворогів, саме Новгород був (і є- ється) одним з центрів російської духовності. Треба зауважити, що Новгород майже не піддавався інород- ним набігам (в порівнянні з іншими російськими містами), поет- му він більше інших міст зміг зберегти свою самобутність ність, що йде корінням в старовину. Саме тому Новгород так приваблює істориків і архео- логів, завдяки яким ми дізнаємося все більше цікавого про історію цього чудового міста.

1ІСТОКІ НАШИХ ЗНАНЬ Про ДРЕВНЬОМУ НОВГОРОДІ

Перш ніж приступити до безпосереднього розгляду історії стародавнього Новгорода треба обумовити ті джерела, ко торие дають нам відомості про минуле новгородської землі. Основну частину відомостей історики черпають з летопісей.Ле- топісі - історико-літературні твори, в яких події викладаються погодно, або, як говорили в Стародавній Русі "по ле- там" .Летопісаніе виникло на Русі незабаром після прийняття християнства (Х1 - му столітті ). Першим центром літописання був, по - видимому Київ (Києво - Печорський лавра) .Трохи пізніше почали складати літописі в Новгороді. Цікаво зауважити, що відомості про Новгород можна знайти в будь-який літописі, де б вона не була написана, однак більш важливі літописи, написані безпосередньо в Новгороде.Древ- нейшие літописі (Х1-Х111 ст.) Дійшли до нас в списках Х1V-XV ст . Найдавніший з усіх списків російських літописів - так званий Сіноідальний список Новгородської Першої літописі. На жаль, велика частина Сіноідального списку загублена, і - 2 - розповідь ведеться з 101 року. Події, викладені в літописі систематично доводяться до 1333 року, і, на щастя, в більш пізніх списках цього літопису знаходяться згадки про з- битіях, що відбулися в Новгороді до 101 року. Поряд з Першої Новгородської літописом до нас дійшли більш пізні списки літописних зведень: Друга, Четверта, П'ята Новгородські літописи, літопис Авраамки, Уваровская літопис, а також Софійська перший літопис. Чи не припинялася робота над літописами і в XV11 столітті. У цей період були створені нові великі зводи (Третя Новгороду порті, так звані Погодинская і Забелінская літописі). Десятки збережених літописних списків свідчать, що, мабуть жоден російський місто (за винятком, мабуть, Москви) не мав такої багатої літописної традиції, як новий- місто. І це не випадково. Бурхливе політичне життя, високий рівень культури, інтерес новгородців до минулого способствова- чи створення численних літописів. Як правило, літописи створювалися людьми з духовенства: ченцями, єпископами, монахами і.т.д. Багато людей уявляють собі літописця, як неупередженого ченця, який "Добру і злу слухаючи байдуже" записував всі події навколо себе. А тим часом історія давно довела, що літописи писали теж люди зі своїми інтересами, вподобаннями і суб'єктивною точкою зору. Тому і в списках з літописів знаходили своє місце сильні спотворення. Звідси випливає, що літопис не той документ, з яким можна довіряти на 100%. Тому історики намагаються зібрати якомога більше відомостей про ту чи іншу подію і, спираючись на них, побудувати якомога точнішу, об'єктивну картину події. Тут часто на допомогу їм приходять більш правдиві джерела інформації - стародавні акти. За різного роду давніх заповітів можна судити про разме- рах володінь тих чи інших купців, князів або бояр.Отсюда ж ми можемо дізнатися про порядок спадкування, грошових, дарчих і обмінних операціях. А державні акти дають нам уявлення про політику новгородських правителів. Серед них великий інтерес представля ют договірні грамоти Новгорода з князями, найдавніші з яких датуються другою половиною Х111 века.В них перечісля- - 3 - ються права і обов'язки новгородського князя, запрошеного на престол. Існували також і міжнародні грамоти, в яких засвідчено ставлення Новгорода зі своїми західними сусідами - Ливонським орденом, Литвою, Шведціей, Норвегією. Як правило це мирні договори, які полягали після закінчення війни. Збереглися також кілька десятків грамот, в яких регулювалися різні спірні питання новгородців з їх головним торговим партнером - Ганза, союзом северогерманских міст. Суттєве значення має Судна новгородська грамота, котра не дійшла до нас у своєму повному вигляді Говорячи сучасною мовою, це був кримінальний, процесуальний і цивільний ко деки республіканського Новгорода, який служив для судопро- ництва. Основним джерелом з історії землеволодіння і сільського господарства Новгородської землі в другій половині XV століття виступила- впали Писцовойкниги .По обсягом інформації про найважливіші сторони господарства новгородської землі ці книги перевершують всі осталь- ні джерела, разом узяті .В них докладно розбиралися при- належність землі кому-небудь, територіальний поділ приватних угідь та ін. В останні десятиліття на перший план виходять джерела археологіческіе.Вот вже півстоліття з лишком ведуться широкі архе- ологіческой роботи над культурним шаром Новгорода, який представляє з себе явище унікальне. У деяких місцях він досягає глибини 7-8 метрів. Вчи- тивая, що кожен рік цей шар піднімався приблизно на 1 сан -тіметре, можна зробити висновки про вік збережених побудувати-ек і предметів. Багаторічні розкопки відкрили невідомий раніше исследова- телям світ середньовічних речових пам'яток .Глазам архе- логів постали цілі квартали середньовічного Новгорода: садиби з житловими та господарськими будівлями, вулиці, залишки крамниць торгу. Були знайдені десятки тисяч стародавніх предметів - знаряддя ремісничого і сільськогосподарської праці, зброю, ювелірні вироби, монети і друку, дитячі іграшки, шахма- ти, кераміка, всілякі дерев'яні та металеві вироби, якими новгородці користувалися в побуті. - -

Цікаво зауважити, що на тисячу знайдених одиниць шкіра-ної взуття припали всього лише одні постоли. Цей факт ламає всі наші уявлення про постолах, як про традиційної російської взуття. Але найголовніша знахідка, яка стала сенсацією в археології відбулася 26 липня 191 року. Перша берестяна грамота! Вона і більше семисот берестяних сувоїв, витягнутих з землі за останні кілька десятиліть, значно збагатили наші знання про життя стародавніх новгородцев.В відміну від дорогого пер-гамента, який використовувався для літописів і цінних доку ментів, береста могла бути доступна кожному новгородці в будь-який момент. Різноманіття берестяних послань написаних селянами, ремісниками, торговцями дозволяє зробити висновки про рівень грамотності серед населення Новгородської землі .Берестяние грамоти дозволили проникнути в раніше недоступний ісследовате- лям світ повсякденних турбот рядового новгородця. Отже, я перерахував всі джерела наших знань про древньому Новгороді. Тепер пора перейти до безпосереднього рассмотре- нию історії цього чудового міста.

1НАЧАЛА НОВГОРОДСЬКІЙ ІСТОРІЇ

Найбільш ранні сторінки новгородської історії багато в чому залишаються неясні. Основний загадкою багато років є про- исхождение міста. Найдавніші згадка про Новгород, як про вже існуючому, міститися в літописі під 89 роком .У ті часи, по видимому, літописці не робити ще погодних за- пісей (вони з'явилися з Х - Х1 століття), а записували ті усні легенди і перекази, які були широко відомі народу.Пере- няв Візантійську традицію погодної записи, літописець мав записати історію до початку погодної записи, прикидаючи дати самостоятельно.Естественно, таким записам не можна повністю до- верять. Таким чином, ми не можемо беззастережно довіряти да вання певних подій 1Х - Х століття, яку дає нам літопис. Новгород значить "нове місто". По відношенню до якого ж старому він отримав свою назву. Місто в древньої Русі - укріплене поселення оточене стенамі.Такімі містами були Стара Ладога і Стара Русса. Але - - "старими" вони стали після появи Нової Ладоги і Нової Русси.К того ж найдавніші поселення в Старій Руссі датовані Х1 століттям, коли Новгород був уже досить великим містом. Спочатку літопис називає Новгородом поселення на лівому березі Волхва (На території сучасного кремля) .Лішь пізніше ця назва поширилася на всі поселення, распо- лежання по обидва боки річки. Цей факт навів істориків на думку пошукати "старе місто" на території власне Новгороду рода.Серьyoзние дослідження принесли досить стійку версію. На території стародавнього Новгорода існували три раз-ноетнічних поселення оточені стенамі.Позднее вони об'едіні- лись і їх жителі побудували загальну фортеця, що отримала назву Новгород по відношенню до трьох старим городам.Но тоді на території цих різних міст до об'єднання повинні були бути най - дени вироби якось різняться один від одного .Однак поки різниці між тим що і як робили мешканці одного селища та інших двох не виявлено. Нещодавно санкт петербурзький археолог Е.Н.Носов розвинув вже висловлювалася точку зору що історичним предшествен- ніком Новгорода було Городище - пагорб, що знаходиться трохи вище Новгорода, неподалік від витоків Волхова .Городіще, судячи з літописів, було укріпленим містом, резиденцією Новгороду родских князів, їх намісників. Місцеві краєзнавці висловлювали навіть сміливе припущення, що в городище жив знаменитий князь Рюрик. Багаторічні розкопки показали, що поселення б-ло укріпленим. Крім того це місто стояв на бал-тійскій-Вожское шляху і був великим військово-адміністративним і торгово-ремісничим пунктом. Таким чином це добре ук реплённое поселення цілком могло б бути попередником новий- міста. Тому ми не можемо бути впевненими щодо походження Новгорода, однак більш точну версію можуть дати майбутні розкопки. У перші століття свого існування Новгород дуже неболь- шим, за сучасними мірками, і суцільно дерев'яним містом. Новгород розташувався на горбистій місцевості, по обидва сторо- нам річки, що було унікальним випадком для свого часу (практично всі міста середньовіччя стояли на високому пагорбі на одному з берегів річки). - 6 - Перші жителі будували свої будинки по берегах, але не у са- мій води а подалі, з за частих повеней .Уліци йшли пер-пендікулярно Волхову. Пізніше вони були з'єднані так званим мимі "пробойнимі" вулицями, які йшли паралельно річці .На лівому березі річки височіли стіни першого новгородського дитинця, ко торий був набагато менше сучасного новгородського кремля і займав його північно - західну частину .На протилежному березі був княжий двір і садиби Словенського селища. Літописні відомості про Новгород Х - Х1 століття дуже скупі, але вони становлять велику ценность.В літописі під 882 го- будинок йдеться про похід князя Олега з Новгорода на Київ, в результаті якого були об'єднані два великих восточносла- Вянскя племені: ільменських слов'ян і полян , звідки почалася історія великого Давньоруської держави. У літописі під 912 роком міститься зведення про те, що Новгород платив скандинавів (варягів) 300 гривень на рік "світу ділячи" тобто в ім'я підтримання миру з цим небезпечним на- родом. У 97 році княгиня Ольга встановила порядок збору данини з новгородської землі. Крім того відомості про ранній Новгороді можна знайти не тільки в російських літописах, а й у Візантійських. Так Візан тійскій імператор Костянтин V11 в десятому столітті писав про русів, що припливають з Новгорода до Константинополя на своїх ладь- ях.Также Новгород фігурує під назвою Холмоград в сканді- навський сагах. Найбільш ранні саги про Новгород з'явилися з часів князювання в ньому Володимира Святославича. Згідно Російським літописами він став княжити в 910 році. Тоді знаменитий князь Святослав Ігорович, вирушаючи в похід, посадив своїх синів Ярополка і Олега кннязьямі в великих землях свого дер жави. Літописець розповідав, що до нього прийшли новгородці, заявивши, що якщо Святослав НЕ підшукає їм князя, то вони його самі знайдуть. Великий князь їм відповів "Так хто ж до вас пой- дет?" , І дійсно обидва старших сина Святослава відмовилися .Небольшой північне місто, мабуть не уявляв для них інтересу .Тоді новгородці попросили у Святослава молодшого сина, Володимира. Володимир погодився і разом зі своїм дядьком по матері Добринею відправився в Новгород. Після загибелі Святослава між його синами розгорілася гостра боротьба за власть.Велікім князем став Ярополк, разг- - 7 - ромівшій в 977 році війська Олега.Владімір, побоюючись, що його спіткає доля бути вбитим братом, втік з Новгорода до Скандинавії. Ярополк посадив у Новгород своїх посадників. У 980 році Володимир повернувся в місто з найманою варязької дружі- ної, вигнав ярополкскіх посадників, а сам з військами пішов у Київ і осадив там дружину Ярополка. Ярополк був по-зрадницькому убитий і Володимир став великим Київським князем. У 989 році, слідом за Києвом, відбулося хрещення Новгоро- так. Християнська релігія з її єдинобожжям посилила влада Ки- евской Русі. Церковна організація, побудована за ієрархи зації принципу, стала потужним інструментом російської держав- них. В цей же рік в Новгород був присланий візантійський священний нік Іоаким Корсунянин. Однак християнство прижилося НЕ сра- зу. Багато людей не хотіли розлучатися з вірою батьків і дідів, часто виникали страйки, які закінчуються кров'ю. Археологі- ний матеріал доводить, що Багато обряди язичництва сох ранілісь до X1-X111 століть. Такий язичницьке свято як Масле- ница зберігся до сих пір, однак тепер йому надана більш християнська забарвлення. Володимир, ставши київським князем надіслав у Новгород свого сина Вишеслава, а після його смерті Ярослава. Саме з ім'ям ярослава була пов'язана перша спроба від- ділити Новгород від Київської залежності. Так під 101 роком в літописі повідомляється про відмову Ярослава платити данину Києву. Дізнавшись, що син не збирається платити данину, Володимир став збирати дружину але в розпал підготовки несподівано скон- почався. Престол зайняв Святополк, який убив трьох своїх братів: Бориса і Гліба, пречісленних згодом до лику святих, а також Святослава Древлянського. Ярослав виявився в скрутному по- додатку. Він сам був не проти захопити владу в Києві, але дружина його була мала, а варяги, найняті раніше для оборони від Володимира були перебиті в результаті інцедент. І тоді Ярослав (Не дарма, мабуть, названий в літописі Мудрий) про- ратілся до новгородців з промовою про те, як непогано було б зах- ватіть Київ і повернути собі все, що Київ довгий час відбирав у них у вигляді данини. Новгородці погодилися, і через деякий час Ярослав в битві у Любеча вщент розбив Святополка, - 8 - ккоторой втік до Польщі. Однак 1018 року Святополк Повернувся на русь з дружиною свого тестя - Польського короля Болеслава і зміг розбити Ярослава грунтовно (той втік з поля бою за все з чотирма дрдружіннікамі) .Ярослав хотів тікати до Новгорода з подальшим ннамереніем рушити до Скандинавії, але Новгородці цього не до - ппустілі. Вони порубали човни Ярослава, зібрали гроші, ство-дали нове військо і дали можливість князю продовжити боротьбу. У той час Святополк, упевнений в тому, що міцно сидить нна престолі, посварився з Польщею. Позбавлений таким чином підтримки він зазнав поразки на річці Альті. Після цього Ярослав відпустив новгородців додому і дав їм особливі грамоти - "устав" і "правду", згідно з якими новго РОДЦ повинні були жити. У наступні десятиліття Новгород також залежав від Ки- евского князів. Спочатку Ярослав надіслав своїм намісником сина Іллю, а потім Володимира. Володимир Ярославович в 10 році побудував новгородську фортеця, а в наступному році заклав замість згорілого дерев'яного Софійського собору новий, кам'яний ний. З тих часів до сьогодення храм цей вважається символом новго родской духовності. У 1021 і 1066 році полоцькі князі здійснювали набіги на Новгород, причому місто вдавалося взяти і розграбувати. В обох випадках Ярославу з військом вдавалося наздогнати половців і відняти награбоване. Треба відзначити, що це були єдині (аж до шведської агресії XV11 століття) набіги, коли ворога вдавалося взяти місто. В основному ж Новгород сам здійснював захоплення територій і в період Х-Х11 століття був центром величезної території, про яку я вважаю за потрібне сказати окремо.

1НОВГОРОДСКІЕ ЗЕМЛІ.

Територія древнього Новгорода простягалася від Північного Льодовитого океану до Торжка.Новгородци збирали данину з племені чуді, жівшегов південно - східній Естонії, куди в 1030 році з- вершив похід Ярослав Мудирй і заснував там місто Юр'єв (совре- менний Тарту) .Совершалісь походи в Карелію , в землі сусідських угро - фінських племен. - 9 - Збереглася грамота новгородського князя Святослава Ольго- віча, написана в 1137 році. У ній перераховуються цвинтарі, доходи з яких мали надходити новгородському владиці. Ці цвинтарі перебували в Обонежье, а також на берегах Північ ної Двіни і її приток. Таким чином ще в 12 столітті новго РОДЦ збирали данину далеко на півночі. Однак не тільки військові походи сприяли розширенню території Новгородської землі. Величезне значення мало світ-ве колонізаційний рух російського селянства в північному напрямку. Протягом століть російські хлібороби постоян- але освоювали території, надзвичайно рідко заселені племе- нами угро - фінського походження, які, головним чином займалися полюванням і рибальством. Неосяжна територія Новгородської землі мала основне ядро, яке на останньому етапі новгородської незалежності поділялося на п'ять частин, іменування п'ятина. На північ і се веро - захід від Новгорода лежали землі Водской пятіни, вклю- чавшіе в себе і частину сучасної Карелії. По правому березі Волхова далеко на північ і північний - схід, до білого моря простягалася Обонежская пятіна. До Південно - захід від Новгорода по річці Шелони, а також на південь від неї і вузькою смугою на північ распологайся Шелонская пятіна. До Південно - схід від Новгорода була Деревская пятіна. Бежецкая пятіна - єдина, кото-рая починалася не біля стін стародавнього Новгорода, а в стороні, на схід від міста, між землями Обонежской і Деревської пятин. Основна територія була землеробської .Вона поділялася на податкові кола, що називалися цвинтарями та управлялясь поси- гавкотом з Новгорода посадовими особами. Крім основної території від Новгорода залежали багато віддалені від нього землі, зв'язок з якими була менш тісному і здійснювалася, в основному, за допомогою збирачів данини .Нов- міські збирачі данини доходили до Обі, де жиди ханти і мансі. Данина збиралася в західній Карелії і на Терском березі (Південна частина Кольського півострова). Сплачувалася вона, як правило, хутром. Завдяки такій кількості що сплачується данини X - X111 століттях Новгород був найбагатшим містом. Саме з цих часів він став називатися Великим .Проте офіційно таким він став тільки в 1 столітті. - 10 - Саме великі земельні володіння визначили характер економіки, але про це в наступному розділі.

1ЕКОНОМІКА Древнього Новгорода

Середньовічне суспільство було аграрним. Не уявляв в цій області став винятком і Новгород. Переважна більшість населення займалося сільським господарством. Місто було тісно пов'язаний з сільською округою. Земельні бо- гатства в X1V - XV століттях складали основу могутності правлячої верхівки - боярства. Багаті боярські сім'ї та деякі мо- настирі мали в своєму володінні сотні сіл з залежними кресть- Янами. Однак за своїм складом села були дуже невеликі (навіть в кінці XV століття 90% сіл мали всього 1 двору). Сільські поселення об'єднувалися в адміністративно - господарські еде- ниці, що називалися цвинтарями і які є одночасно цер Ковно парафіями. Цвинтарями називалися також головні поселе- ня цвинтарів-земель. У цвинтарі-селі зазвичай було 10-1 дворів, церква, був староста, відбувався суд Сюди ж с'езжа- лись люди з навколишніх сіл для торгу .Нередко на такому цвинтарі жили панове, а також "непашенние люди". В 1 - 1 століттях виникають сільські торгово - ремісничі поселення, звані рядками. Зазвичай вони розташовувалися на берегах річок і мали по кілька десятків дворів. До 13 століття сільське господарство розвивалося дуже низькими темпами. Впливали зовнішні фактори: неврожайному, епідемії, падіж худоби. Селяни прикордонних земель постійно страждали від дрібних іноземних грабіжницьких набігів. У 13 столітті застарілу підсічно-вогневу систему землеробства, змушувала селян постояно шукати нові ліси для створення родючих грунтів, а значить і постійно кочувати, стала заме нять нова трипільної система, що дає більшу ефективність. З'явилася також двухзубая соха з поліцією, підвищує ефек- тивність обробки грунту. Основною зерновою культурою була жито. Пловіна всіх посівів була виділена під жито (єдину озиму культуру). А трипілля передбачало мати одне поле з озимою культурою. Вирощувалися також гречка, льон, ячмінь, просо, овес, пшені- - 11 - цу. Було поширене огороднічество.Виращівалі цибулю, часник, капусту, ріпу. Існували хмельщікі - виробники сировини для одного з найбільш вживаних в середньовічному Новгороді напоїв - пі ва. У річках і озерах Новгородської землі удосталь водилися риби, причому як "чорні" (коропові, щукові, окуневі і.т.д.) так і "червоні" (осетрові, лососеві). Природно риба у великих кількостях виловлювали новгородцями. Ловили і раків, яких теж тоді було чимало. Новгородці не знали цукру, тому цінний був мед і віск. У зв'язку з цим дуже поширене було бортництво - промисел меду. Спеціально бджіл не розводив, мед брали у ді ких дуплових бджіл. Дуже поширена була полювання і тваринництво. Полювань нічиї угіддя не раз згадувалися в грамотах про купівлю-продаж. Ліси Новгородських земель рясніли багатьма видами звіра, особливо цінувалися хутрові звірі Новгород був найбільшим експортё- ром хутра в Європу, поставлялися білка, куниця, соболь та іншої мех. У Писцовой книгах згадані близько 30 промислів, якими новгородці займалися додатково до своїх землеробським рабо- там. Наприклад в Писцовой книзі згадується виплавка заліза. Займалися їй в Водской пятине і налічувалося близько 21 будинок-ниць які обслуговували 03 Домніка .За рік на кожній такій домниці виплавлялось приблизно 1, тонни металу. Обробляти вався метал ковалями яких у Водской пятине налічувалося 131 чоловік (дані наведені на кінець 1 століття). Іншим промислом що мали, поряд з виплавкою заліза, не- менш важливе значення для економіки Новгорода було солеваріння .їм займалися багато селян Деревської і Шелонской пятин, а також Помор'я .Владельци соляних варниці наймали сезонних ра- бочих - копачів. Цікавим промислом був перловий. У літописах московських і всіляких інших можна знайти опис Новгороду порті перлів як (цитую Івана Грозного) "перли НЕ малі, і гарні і чисті". Хоча сільське господарство новгородських земель було в основ- - 12 - ном натуральним, селяни все ж потребували продукції недо- торих висококваліфікованих ремісників, даючи тим самим стимул для розвитку ремесел. Так в середньовічному Новгороді були поширені багато професій ремісників від коваля до ювеліра. Багато з них були дуже вузькі як наприклад щитник, гвоздочнік, Котельник та інші. Железноделательного виробництво випускало ножі, сокири, серпи, інші знаряддя сільського господарства а також ору- жиє. У 1 столітті новгородська промисловість стала випускати вогнепальну зброю. Причому нерідко зброю, робить бо- гатому замовнику нерідко рясно прикрашалося дорогоцінними кам- нями і металами. Особливо вузькою, і вкрай складною вважалася професія замоч- ника: висячі замки складалися часом з 30-0 дрібних деталей. Великий асортимент виробів виготовлявся майстрами - деревообробники. У культурному шарі Новгорода було знайдено багато музичні інструменти, що виготовляються такими масте- рами: гуслі, дудки, свистки і.т.д. Також широко рспрстранени були гончарство, ткацтво, ко жевенно- взуттєве ремесла. До появи Санкт-Петербурга Новгород був яким-не- яким вікном в Європу Новгород був складовою частиною торговельного шляху "з варяг у греки", тобто з країн Скандинавії в Ві Зантен. Одночасно Новгород стояв на шляху з держав стародавнього сходу на Русь і країни балтійського узбережжя. Торг знаходився на правому березі Волхова, навпаки детін- ца, з яким його з'єднував Великий міст. Лавки яких було близько 18ОО ділилися на ряди .Названіе ряду відповідати прдаваемой на ньому продукції. Початок торгівлі Новгорода з країнами західної Європи від- носиться на період 10-11 століть. У скандинавських сагах не раз згадується про торгівлю між новгородцями та норвежцями. У хроніці Адама Бременського наводяться слова датчан, які розповідали, що при попутному вітрі вони пропливали шлях до Новгорода за один місяць. У 12 столітті пожвавилися відносини новгородців з островом Гот- ланд, розташованому в центрі балтійського моря і є в 11-13 століття центром балтійської торгівлі. - 13 - _ 3Что ввозили в Новгород і що вивозили? Вивозили, в основному, хутра. Відомо, наприклад, що не- мецкій купець Віттенборг продав за три роки в середині 1 століття 6 тисяч шкурок (в основному білки), куплених ним в Новгоро- де. Ще одним широко що вивозять товаром був віск. Для освеще- ня величезних зал і готичних соборів було потрібно багато свічок. Свого воску в західній Європі не вистачало, тому новго родские бортники цілком могли не тільки забезпечувати воском свій регіон, а й продавати його за рубеж.Воск продавали кру гами вагою близько 160 кг. кожен. Торгували і шкіряним взуттям, якою славився в той час Новгород. Ввозили тканини - в основному дороге сукно .Новгородское ткацтво повністю задовольняло повсякденні потреби новгородців в одязі, але для святкових випадків воліли тканини дорожче. Про розміри ввезення говорять такі факти: в 110 році у Німецьких купців в Новгороді було близько 80000 метрів, і причому все було продано в цей рік. Важливим був ввезення кольорових металів, яких не було в болотистих новгородських землях .Медь, олово, свинець та інші метали, привезені із заходу, дозволяли новгородцям задовольняти свої в них потреби. З продовольства ввозили сіль, оселедець, прянощі, а в неврожайні роки і хліб. Торгівля була небезпечною справою, тому купці об'єднувалися в гільдії, де вони платили свої податки, але зате були під за- щитой даної організації. Отже, древній Новгород вів жваву торгівлю. З джерел 19-20 століття можна зрозуміти, що торгівля була основою економіки міста. Однак це не так. Ввозили в Новгород предмети розкоші і тільки частково сировина для ремісників. Експорт же надавав можливості для покупки товарів. Сучасні історики, не заперечуючи важливості торгівлі, з повною очевидністю з'ясували, що основою господарства Новгороду порті землі було сільськогосподарське виробництво поряд з розвиненим ремеслом. -

1 - 1РЕСПУБЛІКА

У древньому Новгороді, на відміну від всіх інших російських земель була інша форма держави - республіка. До 12 століття Новгород був практично не відрізнити від інших російських земель. А в 13 столітті вже були наявні республі- Канські порядки. Звідки виникла республіка? Вивчаючи це питання, історики натрапили на дві грамоти, одна датірова- на 1130 роком, друга 118 роком. Перша починається дуже урочисто 3: "1Се яз Мстислав Володимир син, тримаючи російською 1землю, в своє князювання повелів єсмь синові своє Всеволоду від- 1даті Буіце святому Георгію ... 3". Початок другого значно 3скромнее: "1Се яз князь великий Ізяслав Мстиславич, по бла- 1гословенію єпископа Нифонта, іспрошав есми в Новгорода свято- 1му Пантелеймону землю село Вітославлиці ... 3". Порівнюючи обидві грамоти, видно що в 1130 році Новгороду родские князі були повновладним і розпоряджалися землею як хотіли. У 118 році вони вже були змушені просити дозвіл на земельні подарували монастирю "у Новгорода", тобто у віча. Залишається тільки з'ясувати які події, що відбулися між- ду цими двома датами, так круто повернули ситуацію. Таким переворотом вчені з упевненістю вважають повстання 1136 року. Під час повстання новгородці заарештували князя Всеволода Мстиславовича з дружиною дітьми і тещею і утримували їх під стра- жей сім тижнів на єпископському дворі в дитинці, а потім вигнали з міста. В результаті перевороту 1136 перемогли республі- Канські порядки. Віче перетворилося на верховний дер- ний орган, з'явилися виборні посадники, а позбавлених дер жавної влади князів стали запрошувати в Новгород лише на роль найманого воєначальника. Їм було заборонено володіти зем лёй на території новгородських волостей. Вони навіть не мали права селитися в місті і зобов'язані були жити на Городище. Таким чином в Новгороді утвердився республіканський лад, який, практично в незмінному вигляді проіснував майже три з половиною століття, аж до приєднання Нов-міста до Москви. - 1 - У 12 -13 століттях на руси одночасно правили кілька сильних князів. Новгородці укладали союз з яким - небудь з них і приймали до себе родича то смоленського, то Черні- Виговського, то володимиро - суздальського князя. Незадоволені тим чи іншим князем городяни виганяли його, як нерідко говорилося в літописі "вказували йому шлях", що було здійсненням на ділі "Вольності в князів". Зміна князів на Новгородському престолі відбувалася доволь- але часто. За 2 століття (109-130) князі змінювалися 8 разів, інші продержіваясь всього кілька місяців. Ослаблення вели кокняжеской влади призводило до поступового посилення ролі посадників і розширення їхніх функцій. Вони не тільки контроліро- вали дії князів, а й стали головними магістратами республіки, зосередив у своїх руках всю повноту испол- чої влади. Слід зазначити, що в окремі періоди влада князів посилювалася, і найчастіше це відбувалося за часів військової небезпеки. Так, наприклад, в середині 13 століття, коли з за- пада Новгороду погрожували німецькі лицарі - хрестоносці і шве- ди, а з півдня татари. В роки князювання Олександра Невського новгородці були ви- потреб миритися зі свавіллям князя, сильною рукою і осмот- рительное політикою охороняв новгородську землю. Коли Олександр Невський покинув Новгород, щоб зайняти велікокня- жорсткій престол, новгородці визнавали його владу, повернувшись до древньої традиції визнавати паном Новгорода великого князя, як було за часів Київської Русі. Таким чином до падіння новгородської самостійності в 178 році новгородським князем вважався той, хто отримував від татарських ханів особливий документ-ярлик на велике князювання При цьому новгородці домоглися від князів визнання своїх воль- ностей 3: 1князья не втручалися у внутрішні справи республіки, 1огранічівалісь належних їм збором податків і тільки ізред- 1ко приїжджали в Новгород, залишаючи там своїх посадників.

1ДУХОВНАЯ та культурного життя СТАРОДАВНЬОГО КРАЮ

Православна віра була ідеалогіческой і морально - нравствен- ної основою життя средневнкового суспільства.На чолі Новгороду - 16 - порті церкви стояв архіепіскоі, слід зазначити, що дру- Гії російські єпархії управлялися єпископами. Ще одна відрізни- кові риса - виборність посади архієпископа. У 116 році новгородці вперше обрали своїм духовним пастирем Аркадія і з тих пір після смерті або зречення від кафедри чергового архі єпископа на віче відбувалися вибори владик. Цікаво, що обряд обрання архієпископа проводився за двоступеневою системою. Спочатку на звичайному місці вічових зборів - Ярославовому Дворі, новгородці називали трьох канди- датів, чиї імена записувалися на листках пергаменту ( "Жре- біі") і запечатувалися посадником. Потім новгородці переході- чи на протилежний берег Волхова і збиралися біля стін Со фійского собору, де відправлялася літургія. "Жереб" під час служби перебували на престолі собору, і після її закінчення сліпець або дитина навмання брав один з них. Ім'я написане в "жереб" негайно оголошували присутніх. У 1 столітті стали вважати, що більш угодний богу той, чий жереб залишився на престолі, тому протопоп Софійського собо- ра брав з престолу спочатку один "жереб", а потім інший, і зачитував імена. І тільки потім оголошували ім'я нового владики, якого тут же з пошаною зводили на сіни Святої Софії. Найчастіше це були авторитетні особи з настоятелів мо настирей або представників парафіяльного білого духовенства. Однак бували випадки, коли обраний в архієпископи не мав навіть сану священика. Так в 139 році архієпископом був про- возглашён Олексій - ключник собору Святої Софії. Архієпископи мали високий авторитет - не раз вони пре- дотвращалі кровопролитні зіткнення, благославляя проти- ників і умовляючи сторони не проливати кров своїх співгромадян. Благословення владики було обов'язковим реквізитом всіх договорів Новгорода з руськими князями та іноземними дер- жави. Міць церкви підкріплювалася величезними матеріальними благами, які, в основному, складалися з земельних угідь, доходів від них, пожертвувань приватних осіб і інших доходів. До них, в частості, ставилися доходи від Владича суду, ко торий розбирав злочину проти моралі і моральності. Будь-який злочин проти церкви скупалася тільки біль-шим грошовим штрафом, що йшов на користь архієпископа. Крім того було обов'язковим скріплення різних поземельних актів пе- - 17 - чатью владичного намісника, за що, природно, збиралася мито в три білки. Найбагатша скарбниця новгородських владик, що іменувалися з- фійской, не раз використовувалася для загальнодержавних потреб - будівництво перших кам'яних стін Новгородського Кремля, ук репленія Торгової боку, зведення церков, виплату конт- рібуцій, викуп взятих у полон новгородців і.т.д. Для древніх новгородців віра в Бога була близьким і важливим справою, не випадково саме в Новгороді, вперше на Русі в се редине 1 століття з'явилося єретичне рух стригольників, що проіснувала близько ста років. Стригольники, подібно подальшого руху Боголюбцев, боролося за чистоту віри. Новгородське мистецтво епохи політичної оригінали ності займає визначне місце в історії російської культури. Ранні новгородські храми багато в чому нагадують одночасні їм київські будівлі, проте вже тоді почали з'являтися спе цифические новгородські риси. У другій половині 12 століття новгородські зодчі створюють новий тип храму. Замовниками будівництва виступають вже, як правило, не князі, а боя- ре. Найвагоміші здобутки Новгородського зодчества - церкви Федора Стратилата на струмка (1360-1361) рік, Спаса Пре- розуміннях на Ільїну (137 рік), Петра і Павла в Кожевников (107 рік). На відміну від ранніх пам'яток новгородської церкви другої половини 1 століття, більш пізні церкви отлича- лись багатим оздобленням, а всередині розписувалися фресками. Слід зазначити, що і новгородська живопис дуже са- мобитна - яскрава фарбування, сильна, смілива, з мазками, по- розкладання впевненою рукою. Приклад тому - яскраві, соковиті кольори ікони "Нікола", написаної в 129 році Алексой Петровим; ікони "Битва новгородців з суздальцями" створеної в 1 столітті невідомим художником.

1ВОЕННАЯ СЛАВА НОВГОРОДА

Протягом багатьох століть Новгород вів цілком самостоя- тільну зовнішню політику. Спочатку основною її метою було розширення державної території. У 13 - 1 століттях глав- ної завданням стало збереження в непрекосновенності кордонів новий- - 18 - міський держави і захист державної самостійності новгородської республіки. Для того, щоб домогтися виконання зазначених завдань Новгороду доводилося вести війни, відправляти осольства, укладати договори, вступати в союз і розривати союзницькі відносини. В цілому, незважаючи на окремі неу- дачі сила новгородського війська і мистецтво новгородських дипло- матів забезпечували виконання обох завдань. Особливо важкі випробування витримав Новгород в 13 столітті. Визначною була роль новгородців в відображенні хрестоносної аг- Рессо з Заходу. Не припинялися спроби німецьких і шведських лицарів оволодіти російськими землями і надалі. Перші століття існування Новгорода сильних ворогів у його кордонів не було, тому новгородське військо головним чином здійснювало походи на північ, схід і південно-східну Прибалтику з метою розширенням ня території Новгородських земель. У той же час новгородці на стороні одного або іншого князя іноді брали участь. Допоміжного пам'ятаємо як новгородське військо допомогло Ярославу Мудрому завла- діти великокняжеским престолом. У другій половині 12 століття - першої чверті 13 століття новий- Городці стикалися з Володимиро Суздальськими князями, що прагнули підпорядкувати Новгород своєму впливу. Наприклад в 1170 році величезне військо, послане Андрієм Боголюбським підійшло до неукріплені тоді ще Новгороду. По- біда новгородців біля стін міста самим переможцям здавалася чу- будинок. Вони вважали, що виграли битву тільки завдяки допомозі пресвятої Богородиці. З тих пір ікона Знамення Богородиці, яка, по доданню, врятувала Новгород, стала однією з найбільш шанованих реліквій. У 1216 новгородці втрутилися в боротьбу між синами володимиро-суздальського князя Всеволода Велике гніздо. Військо, основу якого складали новгородці під проводом князя Мстислава Удатного, вщент розбило численну вла- дімірскую рать в битві на річці Ліпецом. Яким же було новгородське військо, в чому секрет його по- бедоносності? Основу новгородського війська складало ополче- ня: бояри, житьи люди, ремісники, селяни. У нього не входили тільки не вільні жителі і священнослужителі. Люди заможніший відправлялися воювати на конях. Бідні билися в пішому строю. Попереду війська розташовувалися лучники, - 19 - обсипали ворога градом стріл. Разом з військом в походи виступав і князь. Наявність в новгородському війську декількох сотень княжих дружинників, добре озброєних і навчених зміцнювало його боєздатність. Загальна чисельність війська, яке могла виставити новго порті земля було 30 - 0 тисяч чоловік. Але це було тільки в останній період новгородської незалежності, і причому в кри- тичні моменти. Звичайна ж чисельність війська при поході становила - 10 тисяч чоловік. Із захисного озброєння особливо поширені були кольчуга і щит, багато зразків яких знайшла археологи. У 13 столітті кольчугу став витісняти "обладунок" - сорочка з надійно закріпленими на ній, що заходять один на одного мета- лическими пластинками на зразок луски. Судячи по літописах, "обладунок" мав кожен вільний новгородец і при нагоді пользо- вався ім. Для захисту голови використовувалися різноманітні шле- ми. Наступальну зброю було двох видів - далекого і бліж- нього бою. Головним знаряддям ближнього бою були прямі двухлез- війна мечі та списи. У 1-1 столітті дворучний меч стала посаді- пінно витісняти шабля. Списи були, головним чином, ударним зброєю. Найбільш потужні з них, з наконечником у вигляді листа лавра, називалися рогатинами. Були і легкі метальні списи - сулиці. У рукопашній сутичці користувалися ножами, сокирами, кинджалами, булавами, Кістень, шестопер. У далекому бою, при наближенні противника використовували луки. Лук часто допомагав і вершникам - вони могли випускати до десятка стріл за хвилину. Менш швидкісними, але зате більш точними і потужними були арбалети або, як говорили на Русі - самостріли. Для натягування тятиви тут уже використовувався важіль, зате стели з металевим наконечником могли "про- шити" наскрізь навіть важкі обладунки. Однак часто до самих битв справа не доходила. Сторона, яка здійснює похід проводила "ослаблення" - тобто проникала на територію ворога, габіла, вбивала або вела в рабство мирне населення. Протилежна сторона часто виробляла в таких випадках відповідні "подвиги". Однак поряд з такими "війнами" існували і настоя- щие, особливо запеклі. - 20 - З середини 12 століття феодальний сусід Новгорода - Шведське держава почала проводити завойовницьку політику в восточ- ном напрямку. Обёектом агресії шведських феодалів стала територія сучасних фіндляндіі і Карелії. Новгородці соби- рали в той час данину з племені ємі, який жив в центральній Фінляндії. Відвідування шведських феодалів були об'єднані одним приводом - окатоличення племен суми і ємі (сучасних угрів, фінів, і Іжора). Однак причина була зовсім інша - захоплення земель, налагодження збору з них данини, а при удачі, просування по- ше, на Руську Землю. Перший "хрестовий похід" був зроблений шведським королем Еріком в 117 році в землю племені сумь. Незважаючи на сопро- тивление місцевих жителів, шведам вдалося захопити частину тер торії і охрестити наявна на ньому населення. Не обмежуючись цим, в 116 році шведи завдали удару по новгородських землях. Флотилія з шведських кораблів, прой- дя Фінську затоку, Неву і Ладозьке озеро, виявилися біля стін новгородської фортеці Ладоги в гирлі Волхова. Жителі міста спалили посад і зайняли оборону фортеці, пославши при цьому гінців до Новгорода .Шведи спробували штурмо- вать фортеця, але зазнали важких втрат. Через днів прийшло військо князя Святослава Ростісла- віча вщент розгромило шведів. Залишки їх на 12 залишилися кораблях бігли. Після цього шведи не робили більш спроб взяти новгород до 1313 року. Однак весь час між 11-1 століттями йшла запекла боротьба новгородців і шведів за території, з яких збиралася данина - карельський перешийок і сучасна територія з північного - заходу росії до Новгорода. При цьому обеі боку здійснювали походи, але новгородці навіть добиралися до глибокої території шведів, виробляючи там численні погроми. Новгородське військо могло б і з успіхом розгромити шведів як держава, але, що складається з вільних Новгород ців, було змушене повернуто до рідних земель, що не воюючи довго на чужій території. В кінці 12 - початку 13 століття німецькі хрестоносці завоева- чи Литву і зміцнилися там, побудувавши кілька великих кре- пост. Просуваючись далі на схід, вони зіткнулися з ін-

- 21 - Тереса новгородців - мешканці південно-східній частині Естонії, куди пішли німці, платила данину Новгороду .Новгородци соверші- чи кілька походів до Литви (1210,1212,1217,1221,1223) Незважаючи на успіх деяких таких експедицій, зупинити дви- ються хрестоносців новгородці тоді були не в силах: німецькі лицарі засновували укріплені замки, у Новгорода ж після по- тери 122 році мечоносцями Юр'єва опорних пунктів не було. У 123 році князь Ярослав Всеволодович з новгородськими і переяславськими військами вторгся на територію Лівонії і під Юрьевом завдав важкої поразки німецькому війську. Згідно з укладеним договором Юр'єв залишився у Німців, які обяза- лись виплачувати данину. Через три роки почалося Татаро-Монгольська навала і Новгороду довелося миритися з втратою Прибалтики. Певне, згідно з попередньою домовленістю ли Вонскій німці напали на Русь в 120х роках одночасно зі шведами. Обстановка тому сприяла - Русь була силь- але ослаблена монголами. Їм (німцям і шведам) вдалося зах- ватіть Ізборськ, а потім і Псков. Над північно-західній Руссю нависла небезпека - німці прагнули захопити Новгород і дру- Гії російські міста. Передові лицарські загони стали появ- ляться вже в 30 верстах від Новгорода. У критичному становищі ліквідувати опсность ужалось виключно завдяки героїзму новгородських воїнів і полко- водческому даруванню Олександра Невського .Несколькімі сильними ударами Невський вибив німців з Пскова і Копорья. Але основне бій відбувся на льоду Чудського озера квітня 122 року. Це і було легендарне льодове побоїще, що принесло славу Олександру Невському. Не менше значення мала Раковорская битва, але в отли- чие від Льодового, ця відома набагато менше. Битва произош- ла 18 лютого 1269 року біля міста Раковор (Нинішній Естонський Раквере) Проти новгородців виступили німецькі і датські лицарі, але новгородці здобули перемогу і знищили більшу частину війська. І хоча пізніше Лівонський орден не раз погрожував північно-за- падная руускім землям, його найсильніший натиск був останов- льон. Русь не стала здобиччю німецького лицарства. - 22 - 1

ВИСНОВОК

Підводячи підсумки, потрібно сказати про декілька основних речах.По-перше, аж до 1 століття Новгородська земля була прак- тично незалежною державою з самостійною культурою, правда не дуже відмінною від решти російського дер- дарства. При цьому вона була дуже сильною державою, з багатьма своїми землями і дуже величезними залежними територій- ями, які були для Новгорода практично "дійними коровами". При цьому в Новгороді був абсолютно певний лад - республіка, який припускав "Вільність в князях", ко-торая виражалася в незалежності від князівської влади. Князі жили поза містом і могли бути в будь-який момент "поставлені на місце". Новгород мав достатньо розвинені ремесла, торгівлю, зем- леделіе. Однак основу новгородської економіки визначав її аграрний характер. Новгород мав достатньо розвинену культуру і високий рівень духовності Особливий досягненням можна вважати широке распрост- поранення грамотності серед народу. І нарешті, Новгород мав достатньо сильне військо, кото рої могло протистояти практично будь-яку загрозу, в рамках то- го часу.