Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Натуральне виробництво і його місце в історичному суспільстві

Скачати 8.67 Kb.
Дата конвертації 15.12.2018
Розмір 8.67 Kb.
Тип реферат

РГТЕУ

Реферат на тему:

Натуральне виробництво і його місце в історичному суспільстві

виконав:

перевірив:

Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства

Натуральне виробництво - це тип господарства, в якому виробництво направлено безпосередньо на задоволення власних потреб виробництва. Натуральне господарство протилежно товарному, що проводить продукти для продажу. В умовах натурального господарства проявляються такі характерні риси економіки:

1) продукт не приймає товарної форми;

2) продукт являє фонд життєвих засобів для самого виробника;

3) засоби виробництва і предмети споживання використовуються для поточного споживання і запасів.

Економічною основою натурального виробництва є сільське господарство (перш за все землеробство) і домашня промисловість.

Домашня промисловість являє виробництво в селянському господарстві готових продуктів, призначених для особистого споживання. Виготовляються вони з сировини, що видобувається в цьому ж господарстві. Домашні промисли представляють необхідну приналежність натурального господарства. Домашня промисловість виникла в епоху первісного ладу, у більшості народів на стадії неоліту, коли формувалися галузі землеробства і скотарства.

Найбільш ранніми й універсальними видами домашньої промисловості були: обробка шкур і вироблення шкіри, обробка дерева і деревної кори, виготовлення повсті, плетіння мотузок, корзин, мереж, гончарне виробництво і інше.

Домашня промисловість була складовою частиною економіки докапіталістичних способів виробництва, особливо феодального. Промисловості як самостійної форми виробництва ще не існувало і продукція її не з'являлася на ринку. За межі селянського господарства вироби домашньої промисловості надходили тільки у вигляді оброку землевласнику.

В епоху розвинутого феодалізму домашня промисловість поступово переростала в ремесло. Однак ніде не була їм повністю витіснена. Домашня промисловість завжди зберігається там, де є селянське господарство. А в даний час домашня промисловість зберігається в країнах, що розвиваються.

Ремесло - це дрібне виробництво, засноване на особистій праці виробника і ручному інструменті. Це перша в історії форма промисловості, яка відокремилася від натурального землеробства. Ремесло було типовим для докапіталістичних способів виробництва, особливо для феодалізму. Ремесло представляло виробництво виробів на замовлення споживача. Праця або продукт праці ремісника оплачувався або грошима, або натурою.

Реміснича промисловість прогресувала дуже повільно. У період раннього феодалізму ремесло в основному було сільським. У період розвиненого феодалізму воно продовжувало доповнювати селянське господарство, але концентрувалася головним чином в містах. Міський ремісник ще довгий час залишався в значній мірі селянином, мав невелику ділянку, худобу, птицю.

Розквіт міського ремесла (XI-XV ст.) Був тісно пов'язаний з переходом від натуральної ренти до грошової та звільненням міст від влади феодалів в результаті «комунальних революцій» (визвольний рух городян проти сеньориального режиму). У Західній Європі набула поширення цехова організація ремесла.

Цехи являли собою замкнуті вузькопрофесійні об'єднання ремісників. У них встановлювалася система підпорядкування майстрів - підмайстрів - учнів. Вона була подібна до ієрархії сільського населення. З розвитком капіталізму ремесло було витіснено мануфактурою і фабричної промисловістю. У розвинених капіталістичних країнах ремесло збереглося головним чином в галузях, які обслуговують індивідуальні потреби споживачів або виробництво дорогих художніх виробів.

На відміну від ремесла кустарне виробництво являло собою дрібнотоварне виробництво на невідомий ринок. У кустарному виробництві застосовувався ручна праця, використовувалися примітивні, століттями не змінюється інструменти. \

На базі ручного виробництва прогрес техніки міг здійснитися тільки в формі по товарного і по детального поділу праці. Система по товарного поділу праці між кустарями виражалася в спеціалізації окремих сіл і цілих районів на виробництві одного якогось вироби. При по детальному поділі праці виробництво одного продукту розчленовувалося на кілька операцій і на кожній з них спеціалізувалися цілі родини, а іноді навіть вулиці, села. Серед детальщіков-кустарів було багато віртуозів. Однак масовим результатом застосування цієї системи було виснаження фізичних і розумових сил робітників.

Розвиток кустарної промисловості викликало диференціацію і розшарування кустарів. В умовах зростання товар-

ного господарства більша частина кустарів біднішала, втрачала господарську самостійність і була змушена переходити на роботу за наймом. Незначне ж меншість кустарів збагачувалося, заощадження яких перетворювалися в капітал.

В рамках натурального господарства, незважаючи на відмінності, і сільське господарство, і домашня промисловість, і ремесло, і кустарне виробництво мали багато спільного. Кожне окреме господарство являло собою відокремлений, замкнутий світ. Суспільство, в якому панувало натуральне господарство, складалося з маси роздроблених, роз'єднаних і однорідних господарських одиниць:

- патріархальних селянських родин,

- примітивних сільських громад,

- феодальних маєтків.

Кожна така одиниця виробляла всі види господарських робіт, починаючи від добування різних видів сировини і закінчуючи підготовкою їх до споживання.

Натуральне господарство - історично перший тип господарської діяльності людей. Воно виникло в далекій давнині, в період становлення первіснообщинного ладу. У цей час почалася виробнича діяльність людини, з'явилися перші галузі господарства - землеробство і скотарство. У докапіталістичних формаціях натуральне господарство займало переважне місце в суспільному виробництві. Воно панувало в державах Стародавнього Сходу. В античних рабовласницьких державах, поряд з натуральним господарством, мало місце досить розвинене товарне виробництво.

В епоху раннього феодалізму натуральне господарство знову стало пануючим. Натуральне господарство переважає на базисі всякої системи особистої залежності, як рабської, так і кріпосницької. Натуральне господарство - одна з головних рис феодальної економіки:

1) натуральну форму мав додатковий продукт, який присвоювався феодалам. Він виступав у вигляді різноманітних натуральних повинностей, податей і платежів;

2) натуральний характер носило господарство феодально залежного селянина. Селянська родина займалася землеробством, скотарством і переробкою їх продуктів в готові предмети споживання - обмолотом зерна, випічкою хліба, прядінням, виготовленням льняних і вовняних тканин, дублением шкір, будівництвом і ремонтом житла

і господарських приміщень, виготовленням інструментів і знарядь праці. Натуральне господарство селянина служило джерелом засобів виробництва, робочої сили і предметів споживання для поточних потреб феодального маєтку. Воно забезпечувало поповнення його запасів.

Натуральне господарство створювало безпосередній зв'язок виробництва зі споживанням. Це забезпечувало його відому стійкість. Для натурального господарства типові:

1) традиційність виробництва;

2) постійний характер виробленої продукції;

3) постійний рівень галузевих пропорцій, які відтворювалися без істотних змін протягом століть і виступали для виробників як обов'язкова, освячена звичаєм господарська норма;

4) рутинна техніка, застій, повільні темпи розвитку;

5) просте відтворення, т. Е. Повторення виробництва в колишніх розмірах, на колишній основі.

З розвитком товарно-грошових відносин при феодалізмі відбувалося перетворення натуральної ренти в грошову. Панування натурального господарства, таким чином, не виключало наявності елементів товарно-грошового господарства. Але тільки в міру перетворення товарного виробництва в капіталістичне натуральне господарство починає руйнуватися, хоча його пережитки ще довго зберігаються в селянських господарствах.