Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Економічні цикли 3

Скачати 9.55 Kb.
Дата конвертації 26.03.2018
Розмір 9.55 Kb.
Тип рефератплан
Вступ
1 Види економічних циклів
2 Фази
2.1 Підйом
2.2 Пік
2.3 Спад
2.4 Дно

3 Причини
4 Вплив на економіку
5 Історія і довгі цикли
Список літератури

Вступ

Економічні цикли - регулярні коливання рівня ділової активності від економічного буму до спаду (економічної депресії).

1. Види економічних циклів

Зазвичай виділяють чотири основних види економічних циклів:

· Короткострокові цикли Китчина (характерний період - 3-4 роки);

· Середньострокові цикли Жюгляра (характерний період - 7-11 років);

· Ритми Коваля (характерний період - 15-20 років);

· Довгі хвилі Кондратьєва (характерний період - 45-60 років).

2. Фази

У циклах ділової активності виділяються чотири відносно чітко помітні фази: пік, спад, дно (або «нижча точка») і підйом; але найбільшою мірою ці фази характерні для циклів Жюгляра [1].

2.1. підйом

Підйом настає після досягнення найнижчої точки циклу (дна). Характеризується поступовим зростанням зайнятості та виробництва. Багато економістів вважають, що даної стадії притаманні невисокі темпи інфляції. Відбувається впровадження інновацій в економіці з коротким терміном окупності. Реалізується попит, відкладений під час попереднього спаду.

2.2. пік

Пік, або вершина циклу ділової активності, є «найвищою точкою» економічного підйому. У цій фазі безробіття зазвичай досягає найнижчого рівня або зникає зовсім, виробничі потужності працюють з максимальною або близькою до неї навантаженням, тобто у виробництві задіяні практично всі наявні в країні матеріальні і трудові ресурси. Зазвичай, хоча і не завжди, під час піків посилюється інфляція. Поступове насичення ринків посилює конкуренцію, що знижує норму прибутку і збільшує середній термін окупності. Зростає потреба в довгостроковому кредитуванні з поступовим зниженням можливостей погашення кредитів.

2.3. спад

Спад (рецесія) характеризується скороченням обсягів виробництва і зниженням ділової та інвестиційної активності. Внаслідок падіння кон'юнктури спад зазвичай супроводжується зростанням безробіття і падінням завантаження виробничих потужностей. Офіційно фазою економічного спаду, або рецесією, вважають ситуацію падіння ділової активності, яка триває понад три місяці поспіль.

2.4. дно

Дно (депресія) економічного циклу - це «нижча точка» виробництва і зайнятості. Вважається, що дана фаза циклу зазвичай не буває тривалою. Однак історія знає і винятки з цього правила. Велика депресія 1930-х років, незважаючи на періодичні коливання ділової активності, тривала майже десять років.

3. Причини

Теорія реальних економічних циклів пояснює спади і підйоми впливом реальних факторів. В індустріальних країнах це може бути поява нових технологій, зміна цін на сировину. В аграрних країнах - урожай або неврожай. Також поштовхом до змін можуть бути форс-мажорні ситуації (війна, революція, стихійні лиха). Передбачаючи зміна економічної обстановки в кращу або гіршу сторону, домогосподарства і фірми масово починають економити або більше витрачати. В результаті скорочується або зростає сукупний попит, зменшується або збільшується оборот роздрібної торгівлі. Фірми отримують менше або більше замовлень на виготовлення продукції, відповідно змінюється обсяг виробництва, зайнятість. Змінюється ділова активність: фірми починають скорочувати асортимент продукції, що випускається або навпаки запускають нові проекти, беруть кредити на їх здійснення. Тобто вся економіка коливається, прагнучи прийти в рівновагу.

Однак, в рамках цієї теорії неможливо пояснити Велику Депресію. У 1929 році в США не відбулося нічого такого, що могло призвести до такого глибокого і тривалого спаду.

Крім коливань сукупного попиту існують і інші фактори, які впливають на фази економічного циклу: а) зміни залежать від зміни пір року в сільському господарстві, будівництві, автомобільної промисловості, сезонність роздрібної торгівлі б) вікові тенденції економічного розвитку країни, які залежать від ресурсної бази, чисельності та структури населення, правильного управління.

4. Вплив на економіку

Існування економіки, як сукупності ресурсів для неухильно зростаючого споживання, має коливальний характер. Коливання економіки виражені в економічному циклі. «Тонким» моментом економічного циклу вважається спад, який при деяких масштабах може перейти в кризу.

Концентрація (монополізація) капіталу призводить до «помилковим» рішенням в масштабі економіки країни або навіть світу. Будь-який інвестор прагне отримати дохід від свого капіталу. Очікування інвестора за розміром цього доходу походять від етапу підйом-пік, коли доходи максимальні. На етапі спаду інвестор вважає невигідним для себе вкладати капітал в проекти з прибутковістю нижче «вчорашньої».

Без таких вкладень (інвестицій) скорочується виробнича діяльність, як наслідок платоспроможність працівників цієї сфери, які є споживачами товарів і послуг інших сфер. Таким чином криза однієї або декількох галузей відбивається на всій економіці в цілому.

Інша проблема концентрації капіталу - вилучення грошової маси (грошей) зі сфери споживання і виробництва споживчих товарів (також і сфери виробництва засобів виробництва цих товарів). Гроші, отримані у вигляді дивідендів (або прибутку), накопичуються на рахунках інвесторів. Виникає брак грошей для підтримки необхідного рівня виробництва, і як наслідок зниження обсягів цього виробництва. Зростає рівень безробіття, населення економить на споживанні, відбувається падіння попиту.

З галузей економіки, сфера послуг і галузі, що випускають товари короткочасного користування, в дещо меншій мірі зачіпаються руйнівними наслідками економічного спаду. Рецесія навіть сприяє активізації деяких видів діяльності, зокрема підвищує попит на послуги ломбардів і юристів, що спеціалізуються на банкрутства. Найбільш чутливі до циклічних коливань фірми, що випускають засоби виробництва і споживчі товари тривалого користування.

Ці фірми не тільки важче за інших переносять ділової спад, але і найбільше виграють від підйому в економіці. Основні причини дві: можливість відкладання покупок і монополізація ринку. Купівля капітального обладнання найчастіше може бути відкладена на майбутнє; у важкі для економіки часи виробники схильні утримуватися від закупівель нових машин і устаткування і будівництва нових будівель. Під час тривалого спаду фірми часто вважають за краще ремонтувати або модернізувати застаріле обладнання, замість того щоб витрачати великі кошти на придбання нового обладнання. В результаті інвестиції в товари виробничого призначення під час економічних спадів різко скорочуються. Це саме можна сказати до споживчих товарів тривалого користування. На відміну від продуктів харчування і одягу, покупку розкішного автомобіля або дорогий побутової техніки можна відкласти до кращих часів. У періоди економічних спадів люди більшою мірою схильні чинити, а не міняти товари тривалого користування. Хоча обсяги продажів продуктів харчування і одягу, як правило, також скорочуються, це скорочення зазвичай менше в порівнянні з падінням попиту на товари тривалого користування.

Монопольна влада в більшості галузей, що випускають засоби виробництва і споживчі товари тривалого користування, пов'язана з тим, що на ринках цих товарів, як правило, панують кілька великих фірм. Монопольне становище дозволяє їм за часів економічних спадів зберігати ціни на колишньому рівні, зменшуючи виробництво у відповідь на падіння попиту. Отже, падіння попиту в набагато більшому ступені впливає на виробництво і зайнятість, ніж на ціни. Інша ситуація характерна для галузей, що випускають товари короткострокового споживання. На падіння попиту ці галузі зазвичай реагують загальним зниженням цін, оскільки жодна з фірм не має значної монопольної владою.

5. Історія і довгі цикли

Економічні цикли не є справді «циклічними» в тому сенсі, що тривалість періоду, скажімо, від одного до іншого піку протягом історії значно коливалася. Хоча економічні цикли в США тривали в середньому близько п'яти років, відомі цикли тривалістю від одного року до дванадцяти років. Найбільш виражені піки (виміряні як процентне підвищення над трендом економічного зростання) збіглися з великими війнами 20 в., А найглибший економічний спад, виключаючи Велику депресію, спостерігався після закінчення Першої світової війни. Слід зазначити, що поряд з описаним економічним циклом в теорії виділяються також т. Н. довгі цикли. Дійсно, в кінці 20 ст. американська економіка, мабуть, вступила в період тривалого спаду, про що свідчать деякі економічні показники, зокрема рівень реальної заробітної плати і обсяг чистих інвестицій. Проте навіть при наявності довгострокової тенденції до зниження темпів зростання економіка США продовжує розвиватися; хоча на початку 1980-х років в країні було зареєстровано негативний приріст ВВП, в усі наступні роки, крім 1991 року, він залишався позитивним. Симптоматичним для розпочатого в 1960-х роках довготривалого спаду є той факт, що, хоча темпи зростання рідко виявлялися негативними, рівень економічної активності в США з 1979 практично жодного разу не перевищував трендовую величину зростання.

Список літератури:

1. Див., Наприклад: Гринин Л. Є., Коротаєв А. В. Глобальна криза в ретроспективі. - М .: Либроком / УРСС, 2009. - ISBN 978-5-397-00998-0.

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономические_циклы