Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Економічний розвиток Київської Русі

Скачати 56.21 Kb.
Дата конвертації 09.12.2017
Розмір 56.21 Kb.
Тип реферат
шумових і рухових ефектів виганяли рибу з естест-ських укриттів (заростей водної рослинності) і заганяли її в верші або мережі.

Для лову великих риб і морського звіра викорис-поклику гарпуни і остроги, обладнані одним або неяк-кими голок-ловіднимі вістрями (з жальцем або без нього).

Береги річок, озер, острови та інші придатні для рибальства місця (лови ща) могли знаходитися в соб-ності феодалів; за користування ними платили оброк. Монастирі ста-ралісь по-лучити у власність рибні угіддя, щоб забезпечити свою братію за необхідне за-пасом риби на час Великого посту.

Спійману рибу готували і вживали в їжу відразу, а також солили і сушили, що дозволяло зберігати її кілька місяців; зустрічаються згадки про копченні.

Промисел моржів був відомий з глибокої давнини - за ним полювали в Білому морі і на Шпіц-Бергені (Груманте), а також на Новій Землі та інших островах полярних морів. Моржів промишляли навесні, влітку і восени у відкритому морі, на крижинах, низинних берегах островів і материка. Він цінувався за сало, шкіру і, головне, за рибну кістку, або зуб, що користувалася біль-шим попитом у місцевих і іноземних купців.

Шкіра моржа вживалася для виготовлення подкаретних ресорних ременів і гужей для хомутів. З її обрізків варили клей. У Нов-міській землі цими товарами торго-вали вже на початку дванадцятого століття. «Риб'ячий зуб» був відомий новгородцям принаймні з рубежу X-XI ст., З цього рідкісного і доро-гого матеріалу поряд творами середньовічного де-коратівно-прі-прикладного ис-кусства, вирізали і виточували ряд побутових виробів: гудзики, намиста , гребені і рукоятки ножів, навер-шия батогів, гральні кістки і фішки, друку.

Менше значення мав кутовий промисел - в складі данини, які корінне населення Беломорья (чудь і лопарі) ще в IX ст. платили Нов-го-роду, згадуються і шкури білух. Са-мим древнім, поширеним і Відомими у поморів, був тюлений про-ми-сіл.

Для промислової стародавні помори використовували: гарпуни, спиці (ко-пья або рогатини), то в'язні кийки; в море вони виходили на біломорських лодьях.

10. ПОДАТКИ

Пер-воначальное встановлення данини присходят в результаті ок-няженія окремих земель і територій, яке могло відбуватися різним шляхом і включало елементи го-жавного устрою і управління; ніж - помітно відрізнялося від військових під-приємств - походів, які мають на меті отримання військової видобутку шляхом грабежів або контрибуцій. Олег - задовго до падіння каганату - зумів схилити (переконати або примусити) територіальні племінні союзи до сплати данини йому, а не хазарам:

- Посла Кь радимичів, рька: "Кому ви данину даєте?" Вони ж сказали: "Козар". І рече їм Олег: "Не дайте Козар, але мені дайте". I в даша Ольгови по щьлягу, яко же і Козар даяху.

- Поча Олег воевати деревлян, і примучили а, имаше на них данину по Чорне куне...

Як видно з вищесказаного «прімученние» древляни і поступливі радимичі заплатили в результаті однакову данину, тому що за часів Олега куниця коштувала приблизно один щьлягу (дирхем).

Організацією встановлення і збору данини з самого початку займався не тільки Великий Князь, його воєводи, дружинники і князівські чиновники (даньщики, черноборци) - але і місцеві князі; вони отримували її вигляді полюдного збору або візництвом; частина цієї данини йшла на користь складальників (кормовиие і ін.). Розмір, вид і форму сплати так-ні встановлював князь; іноді вона залишалася незмінною протягом десятиліть. Надалі полюддя зберігало обмежене значення в XII в. в формі фіксованої грошової повинності.

На початковому етапі Київської Русі - на думку ряду авторів - полюддя для частини спілок племен носило добровільний характер; воно супроводжувалося язичницькими обрядами, виконанням кня-зем судових і управлінських обов'язків, і полягало в тому, що щорічно, зазвичай в зимовий час, князь або його воєвода з дружинниками об'їжджав територію племінного союзу, збирав податі а потім відвозив їх у свою резиденцію.

Пізніше, в умовах Стародавньої Русі зібрати данину з усіх земель і транспор-тировать її полюдним способом було вже неможливо. У міру феодалізації функції цвинтарів відходили до міст і їх адміністраціям та місцевого самоврядування, а в деяких випадках - до княжих резиденцій. У землях, волостях, міських і сель-ських об-щінах і цвинтарях податками займалися: князі, їх адміністрація України та дружини, посадники, старости та ін. В чесних індивідуальних госпо-ствах за сплату данини відповідали власники-вироб-води-ки. Боярські і монастир-ські володіння були звільнені від сплати щорічних данини кня-зю.

Князь і його фінансова адміністрація встановлювали і брали данину в грошових хутряних одиницях або в гривнях, іноді брали медом і іншими продуктами. Організація збору та обліку данини з часів Олега носила територіальний характер, а після Ольги з'явилися і облікові ділення: «уроком», «від диму, від со-хі, від рала», тобто податком обкладалися індивідуальні хо-дарства виробників або громади, а не території в цілому.

З новгородських розкопок відбувається ряд знахідок, що дозволяють підтвердити роль цвинтарів не тільки для розвитку хутровий полювання на Півночі, але й при обліку данини ловили тут хутра. Йдеться про три дерев'яних замках, що служили, як показав В. Л. Янін, для опечатування мішків, в які складалася хутро, що збиралася для сплати податі. На них вирізані географічні назви «Пинега», «Усть-Вага» і «Тіхменьга» - назви північних цвинтарів на річках Ваге, Пінезі і озері Лача.

До середини XII ст. розрізняли наступні види і способи прямого оподаткування населення: данина, полюддя, оброк, повоз, істужніца, почесті, віно, міське. Крім того, існували торгові мита: гостинного, торгове, митий, перевіз, значніше, предмери, листи, пляма, корчміти. До числа судових штрафів і витрат належали: вири, продажу, судові уроки, п е Ресуде, ро-т-ні уроки, залізне.

Виділення до початку XI ст. ощепрінятой частки витрат на утримання княжого двору й дружини свідчить про розвиток фінансів. Князь Олег взяв 300 гривень данини з Новгорода; Яро-слав Мудрий, сторіччям через збирав з нього ж 3000 гр і вен - з них тисячу він витрачав на свою дружину, а решту відправ-вав в Кі-їв. Ольга брала 1/3 данини з древлян для свого двору (на потреби ратного будови), зосередженого в Вишгороді, а 2/3 йшло в київську казну. Мстислав Удатний взяв данину з чуді і 2/3 віддав новгородцям, 1/3 роздав свого двору. Смоленський князь Ростислав в близько 1136 р отримував від свого князівства - понад 3000 гривень.

Список літератури

1. Б.А. Тимощук Древности слов'ян і Русі, М., 1988

2. О.Ф. Сидоренко Українські землі у міжнародній торгівлі, К., 1992

3. М.Ф. Котляр Грошовий обіг на территории України доби феодалізму, К., 1971

4. В.Й. Довженюк Зелеробство Древньої Русі, К., 1961

5. І.М. Шекіра Київська Русь у міжнародніх відносінах, К., 1967

6. В.А. Смолій Феодалізм на Україні, К., 1990.

7. В.М. Ричков Формування території Київської землі, К., 1988

8. М.Н. Тихомиров Давньоруські міста, М., 1956

9. Б.А. Рибаков Нариси з історії російського села, М., 1967

10. В.Л Янін Грошово-вагові системи російського середньовіччя, М., 1956

11. М.Н. Тихомиров, Російське літописання, М., 1979., [Походження назв «Русь» і «Руська земля»], с. 22-48

12. Н.Г. Тимченко Історія полювання і тваринництва в Київській Русі, К., 1972

13. М.М. Гуріна Риболовсво і морський промисел в епоху раннього мезоліту - раннього металу в лісовій і лісостеповій зоні Східної Європи, Л., 1991

14. Бирня П.П. «Старожитності Південно-Заходу СРСР (I - середина II тисячоліття н.е.), [Процес градообразования в Подністров'ї в період раннього средневе-ковья], 1991 р

15. В.Я. Петрухін, Т.А. Пушкіна До передісторії Давньоруської міста, OCR по Історія СРСР, №4, М.-Л., 1979, стор. 100-112

E-mail Certon@ukr.net

ись куфичеські дирхеми, європейські денарії, пфен-НІГІ, пенні; поряд з сереб-рянимі милі-Аріса сюди проникали золоті соліди і мідні монети Візантії - всі вони приймалися в княжу казну у вигляді полюддя, данини, мита, вир, про-даж, гостьових, військової здобичі і ін.

Перші спроби випуску власної монети відносяться до кінця X-початку XI ст. вони були пов'язані з кризою срібла на Сході і припиненням надходження арабських монет на Русь. Фінансова адміністрація Володимира Святославича (980-1015 рр.), Незабаром по-сле хрещення Русі в 988 р, вперше вжила заходів для випуску в обіг універсальної загальнодержавної монети. Однак, емісія національних монет (зла т ників і срібників) була постійною, а продукції епізодичних випусків виявилося недостатньо для того, щоб зайняти скільки-небудь помітне місце на внутрішньому ринку. Ог-ра-ніченний спроби карбування власної монети робили після Володимира - Святополк Ізяславич, Ярослав Мудрий, Михайло Тмутараканське.

Ще в IX-першій половині Х ст. на Русі мали ходіння срібні злитки (гривня и) вагою в 68,22 м, ареал поширення яких був обмежений прилеглими районами Російської землі. Структура грошового рахунку, згідно Руській Правді, мала такий вигляд:

гривня (68,22 м) = 20 ногат (3,41 м) = 25 кун (2,73 м) = 50 різаний (1,36 м) = 100 або 150 ВЕВ е ріц.

Згідно В.Л. Яніну, метрологічної основою давньоруської гри в ни в 68,22 м служив стійкий вага римського денария (3,41 м). Гривно-кунная термінологія і методологія срібно-хутряного рахунку збереглася в наступні століття і знайшла відображення в Короткої і Великої редакції Руської Правди.

До кінця XI ст. пре-припиняється інтенсивне звернення монет на Півдні, а з 20-х го-дов XII в. - трохи пізніше на Півночі - починається без-монет-ний (гривневий) період, хронологічно збігається з розпадом Київської Русі.

Платіжні операції XI-XIII ст. забезпечували пізні срібні злитки различ-но-го виду і ваги; найбільше значення мали київські та новгородські гривни срібла. Київ-ські гривні срібла - це литі злитки шестикутної форми, що мали стійкий вага - близько 160 м, що дозволяє пов'язувати їх вагову норму з вагою візантійської літри (327,456 м), і вважати - рівною її половині (163,728 м). Загальна їх датування, підтверджена спільними знахідками з візантійськими монетами - IX-XII ст; ареал - охоплює майже всю територію Русі, але більшість знахідок концентрується в півд-них районах.

Новгородські гривни срібла мали інший вигляд і вага - це були довжин-ні (14-16 см) палички-бруски вагою близько 200 г.Їх вагову норму пов'язують з полуфунтом (204,756 м), а також з гривнею кун (51,184 м), що дорівнює його чверті, яка не мала срібного злитка-еквівалента, і використовувалася як термін рахункова одиниця. Вага златников князя Володимира, укладений в межах 4,0-4,4 м, і відповідний ваговій нормі візантійських солідів, надалі перетворився в російську оди-ніцу ваги - золотник (4,266 м), точно відповідний 1/96 пізнішого російського фунта . Структура грошового рахунку відповідно до Короткої редакцією Руської Правди (кінець XI ст.):

гривня кун (51,184 м) = 20 ногат (2,56 м) = 25 кун (2,05 м) = 50 різаний (2,02 м);

Велика редакція (XII-XIII ст.) - дає наступне співвідношення:

гривня кун (51,184 м) = 20 ногат (2,56 м) = 25 кун (1,02 м) = 50 різаний (1,02 м).

Як видно зі сказаного вище, пізні гривні срібла мали занижений стійкий вага в порівнянні з вихідними нормами, що пояснюється чадом при плавці. Існували також чернігівські гривні, по вазі близькі до новгородських, але метрологічно з ними не пов'язані. У джерелах київського періоду, згадується і золота гривня.

З настанням феодальної роздробленості розвиваються місцеві грошово-вагові системи, сфера дії яких була обмежена територіями окремих земель. У XIII в. поряд з назвою гривня, для новгородських злитків срібла стало вживатися назва рубл ь, який становив дві полтини (половини). У далекій-шем рубль закріпився як грошово-лічильна одиниця, а позд-неї став основною елементом росийской грошової системи.

Функції засобів платежу в безмонетний період - крім гривень - виконували неко-торие вироби давньоруського ремесла, такі як Овруцький шиферні пряслиця (гру-зики для веретен), широко поширені на території Русі і часто знаходять в міських центрах в кількостях, помітно перевершують господарські потреби в них; ареал їх знахідок, збігається з територією монетного звертання-ня Русі IX - початку XII ст. Таку точку зору підтримували В.Л. Янін, М.Н. Тихомиров та інші дослідники.

За свідченням різних джерел (західноєвропейських, арабських і російських) в безмонетний період в Північній Русі в якості засобів платежу використовувалися шкіряні день-ги. У Новгороді їх постачали пломбами із зображенням князя.

У Руській Правді регламентовано поняття договору (ряд а) купівлі-продажу, позики, кредитування, особистого найму, доручення, успадкування, зберігання. Договору зазвичай за-лягає у усній формі в присутності послухів, на торгу або в присутності Митника. Винятки допускалися лише для позик в сумі не більше 3 гривень: за відсутності свідків для стягнення боргу (при відмові боржника) кредитору було досить при-нести при-сягу. Кредит в ті часи був пов'язаний з обопільним ризиком - тому гроші годину-то зберігали в тайниках, закопували в землю і т.п. Купець, ремісник або смерд, в слу-чаї невикона-Неня боргових зобов'язань міг втратити своє майно і перетвориться в закупа.

При розкопках в Новгороді виявлені берестяні грамоти з проханнями про позику а ткже боргові розписки і заповіту. Боржник зобов'язаний був платити відсотки, які називались резами для грошей, наставивши при позиці меду, прісопом в разі позики жита. Відсоток залежав від терміну позики. «Месяч-ва» ставка, яка була максимальною, дозволялася для коротких кредитів на термін не більше чотирьох місяців; для позик від чотирьох місяців до одного року встановлювалася ставка в «третину року»; для більш довгих позик законної була «річна» ставка, ко-торая була мінімальною, і тільки для неї наголошував процентний стелю - 10 кун за кожну гривню, взяту в позику.

Кредит в Києві був доріг, з нього брали великий відсоток, через що у 1113 році про-спливло повстання проти лихварів, після якого Володимир Мономах обмежив ро-с-товщічество ( «... Навіть хто візьме два різу, то то йому істо; паки чи візьме три різи, то Іста йому не взята »). Зустрічаються також згадки про лихварськоїдіяльності монастирів в Новгороді.

Про рівень життя в Києві говорить той факт, що Яро-сла-ву вдалося знайти працівників для будівництва Святої Софії, лише запропонувавши пла-тить в день по ногаті, на яку тоді можна було купити барана. Для порівняння - низькооплачувані наймані працівники тоді отримували 2-3 ногати в перерахунку на місяць.

Велика редакція «Руської Правди» містить положення, пов'язані з банкрут-ством - при погашенні боргів закон надавав перевагу іно-дивною кредиторам перед місцевими.

В кінці Х ст. князем Володимиром Святославичем була встановлена церков-ва десятина - право на отримання десятої частини доходів, яку платили князі та бояри; вона була своєрідною формою розподілу феодальної ренти між світською і духовною владою.

5. АГРАРНИЦТВО

Одна з географічних особливостей Давньої Русі - поділ країни на природні зони - визначила її економічний розвиток в лісових і степових районах, привела до помітної різниці між північчю і півднем. Кордон тайги на початку I тис. Н.е. була гораз-до на південь від сучасної, її залишком є ​​сучасна Біловезька Пуща.

У степовій зоні спочатку використовувалася перелогова система землеробства, за-клю-ча-вшаяся в тому, що після перших врожаїв землю залишали під паром на кілька років, не дотримуючись якогось певного чергування - пізніше з'явилося двопілля і трипілля (XI ст.). На півдні плуг (рало) використовувався зі скіфських часів, а в якості тяг-ловой сили - коні або воли. Плужне землеробство було ефективним і давало відно-сительно високі і стабільні врожаї. Сучасні розкопки показали, що в IX-X ст. століттях для обробки землі та вирощування врожаю застосовували також лопату, косу і дру-Гії інструменти. В цей же період стало застосовуватися залізо при виготовленні землі-дельческіх знарядь (наральников, чересел і ін.).

У лісовій зоні робота мала починатися з вирубки дерев і випалювання під-волосінь. Така система називається підсічно-вогневої (подсека - вирубка). У перший рік, очищені від лісової рослинності, поля удобрюють деревною золою давали високий урожай (сам-10 і більше), проте, в подальшому врожайність різко падала і через три-чо-ти-ри роки такі ділянки землі ставали непридатними для використання а земля потребувала тривалого відпочинку. На початковій стадії розвитку землеробства в лісовій зоні основними знаряддями праці були сокира, мотика, заступ і борона-суковатка. У вер-ховьях Волги кінь спочатку використовувалася як худобу, на м'ясо і як транспортний засіб, і тільки починаючи з V ст. її пристосували для сільсько-хо-господарських робіт. Північна російська соха був дерев'яне знаряддя з тре-ма зубами. Пізніше до нього приладнали металевий леміш. Хлібороби використовували знаряддя вторинної обробки грунту: граблі та вила. Прибирали урожай при по-мо-щі серпів, скошені колоски зв'язувалися в снопи, які складали в стіжки, а за-тим хліба молотили ціпами або копитами що суне тварин. Для отримання борошна зерно розмелюють кам'яними зернотерками і жорно-вами.

У Новгороді і деяких інших землях застосовувалася дво- і трипільна (лядін-ва) система господарювання.

Система підсобного землеробства, практикувалася протягом декількох століть в Східній Європі, стала фактором деградації грунтів, істотно позначилася на со-стоянні ландшафтів лісової і лісостепової зони, в першу чергу, дерново-подзоле-стих, сірих лісових і опідзолених чорноземів. Значні зміни основи древ-нього агроландшафта зумовили зміну рослинності і тваринного світу великих тер-ритор.

Із зернових культур на півдні вирощували пшеницю, гречку, полбу, пшоно і ін. На півночі - озиме жито, яру пшеницю а також овес, ячмінь і просо. При трехпольной системі обробляли такі культури: волокнисті, придатні для ткацтва (льон і Коно-плю); бобові (горох і сочевицю) і ріпу на окремих полях.

Древніх слов'ян лише умовно можна було назвати осілим народом, так як, виснаживши ріллю на одному місці, вони залишали своє житло і шукали іншого. Таким чином, спочатку селища слов'ян-землеробів мали рухливий характер.

Навколо Києва та інших міст були городи, які часто розташовувалися в реч-них заплавах та інших низьких вологих місцях. Вирощували капусту, горох, ріпу, цибулю, часник і гарбуз. Є згадки про городництві на монастирських землях і в част-них маєтках.

У «Патерику» Києво-Печерського монастиря йдеться, що монахи вирощували неко-торие види фруктових дерев. Зустрічаються дані про експорт фруктів з Візантії.

У Древній Русі розводили свиней, корів, овець, кіз. В якості робочої худоби в півд-них районах використовували волів, в лісовій смузі - коней. У східних слов'ян в IX- X ст. століттях були всі види домашніх тварин, велику і дрібну худобу: корови, свині, коні, домашні птахи (кури, гуси, качки, а також голуби та ін). Відгодовуючи велику рогату худобу селянин забезпе-чи-вал себе не тільки м'ясом і молоком, а й шкірою для виготовлення одягу і взуття.

В індивідуальних господарствах і сільських громадах київського періоду і в подальші-щие століття переважало натуральне виробництво, розподіл занять було слабким; зем-леделіе поєднувалося з тваринництвом, промислами, сільськими ремеслами, обміном і ін. видами діяльності.

Протягом усього київського періоду, землеробство, культура і традиції якого залишалися неіз-змінними протягом багатьох століть, було найбільш стабільним фактором життєдіяльності населення, однак, його якісний розвиток на Русі йшло дуже повільно; йому перешкоджало, з од-ної сторони недосконалість інфраструктури і проблеми ринків, а з іншого - наявність масивів незаселених неосвоєних земель, і отже - альтернативних занять виробників.

У Новгороді випадки масового голоду через неврожаї відзначені в 1128, 1170 р 1215 р 1224 р 1229-1230 рр. Особливо жорстоким він був 1230 року в Новгороді, Смо-льон-ську і інших районах Русі.

6. РЕМЕСЛА

Міста середньовічної Європи помітно відрізнялися від давньоруських. Перші, як пра-ви-ло, не мали сельскохозяйствеенной агломерації, будучи місцями життєдіяльності бюргерів. Феодали мали власні маєтки-замки; в містах їх можливості були обмежені місцевим самоврядуванням. Більшість давньоруських міст перебували під владою князів, їх посадників і місцевих землевласників, які охоче займалися тут господарською та фінансовою діяльністю; виняток становили лише Новгород і Псков, починаючи з середини XII ст. Тому, поряд з вільними майстрами були і залежні, які працювали на садибах князів і бояр. Феодальне ремесло було більш корпоративним, краще забезпечене сировиною і фінансами; в ньому нерідко брали участь зарубіжні майстри. На товарах вироблених «феодальним сектором» іноді ставилися власні знаки Рюриковичів. Розвитку давньоруського ремесла властива общесредневековая тенденція поглиблення спеціалізації і переходу до ринкової орієнтації до XII в.

Раніше інших виділилося теслярські ремесло, тому що больщінства будівель в містах, селах і селах були дерев'яними; серед його інструментів згадуються: сокира долото, свердло, Тесла, і рідко - пила. Для будівництва мостів, церков, оборонних споруд та ін. Створювалися артілі. Ця форма була ближче до вотчинного ремесла, ніж до вільного. Староста будівельної артілі в Києві в кінці одинадцятого століття брав участь в роботі над «Правдою» Ярославичів. Будівельника кріпаків дерев'яних укріплень називали - г ороднік.Міська стіна робилася з окремих зрубів (Городниця), щільно приставлених один до одного і засипаних доверху землею. Над зрубами з зовнішньої сторони влаштовувалися заб о р о ла, що захищали воїнів від стріл. Городна повинність була обов'язковою принаймні з ХIII ст. Значення мостникам а відображено в статуті Короткої редакції Руської правди: його помічника іменували отроком, а за роботу він, як і г ороднік отримував плату з казни в ногат ах і кунах. Мости на важливих дорогах знаходилися в розпорядженні митников, які збирали на них мито (митий).

До числа найбільш древніх відносяться: горнодобича, ткацтво, бондарнічество, шкіряна та полотняне ремесло. Особливе значення мало ковалі і зброярі. Ремісники виготовляли: рала, плуги, серпи, сокири, мечі, стріли, щити, кольчуги, замки, ключі, браслети і персні з золота і срібла.

Місцем зосередження вільного ремесла були посади. До кінця XII-початку XIII ст. київський Поділ досягає найбільших розмірів і найвищого розвитку. У XII в. спостерігається зростання розмірів посадів в Чернігові, Переяславі, Галичі, Суздалі, Смоленську, Полоцьку, Володимирі і Новгороді, а також помітне збільшення ремісничого виробництва. У Києві було представлено близько 50 ремесел.

Міські ремісники селилися групами по роду занятійій і займали вулиці або квартали міста, напримеру, Гончарська кінець або Шитно вулиця в Новгороді, квартал Кожум'яки в Києві. Розкопки шкіряних майстерень в Новгороді свідчать, що разом із зростанням міст і посадів росло ремісниче виробництво: в шарах з середини XI до кінця XII століття кількість знахідок шкіряного взуття зростає в 5 разів.

В умовах переважаючого натурального господарства Русі IX-XII ст. значну роль відігравало домашнє виробництво, сільські ремесла, переробка продукції сільського господарства і промислів. Їм часто займалися в зимовий час, вільний від землеробських проблем. У ряді сільських громадах були виробничі металургійні споруди - сиродутние сурми. Вони располаглісь на околицях населених пунктів або за їх межами, поблизу джерел сировини і палива, які використовувалися місцевими ковалями. Домніка володіли специфічною технологією сиродутного процесу, їм були відомі найпростіші способи отримання сталі. Громадські ковалі виробляли прикраси з міді, бронзи і низькопробного срібла, які користувалися попитом у населення. Застосування гончарного кола в X ст. призвело до витіснення ліпного посуду кругової. Обпалювали глиняний посуд в домашніх печах і в спеціальних гончарних горнах.

Тканини робили з льону, вовни і конопель. Знали складне рисуночное ткання та виш-ку. З лляного і конопляного полотна робили чоловічий та жіночий одяг. Крім виготовлення одягу, лляна і конопляна пряжа були необхідні для технічних потреб - мотузок і канатів. З полотна і парусини робили військові намети і вітрила. Пря-жу і сукно, які в основному використовували в зимовій і верхньому одязі, виробляли з шер-сти. Для виготовлення головних уборів і зимового взуття застосовували фетр.

Спочатку велика частина полотна і льняного полотна була домотканий, а вовняне сукно - домашнього валяння; вони проводилися сільськими і міськими ремісниками і в монастирях. Жінки пряли і ткали, а чоловіки валяли сукно і вили мотузки. На рубежі XII і XIII ст. в Новгороді з'являється горизонтальний ткацький верстат, який замінив давніший - вертикальний; який дозволяє значно підвищити продуктивність ткацького ремесла, після чого зростає виробництво більш простий і дешевої тканини полотняного переплетення.

Пряжу пряли веретенами з пряслицями. Жінки любили носити прикраси: срібні або бронзові скроневі кільця, підвішені до кокошники, намиста, браслети, намиста.

З м'якої шкіри шили поршні, черева, чоботи та ін. Без жорсткої підошви; з лика липи, берези та інших порід дерев плели постоли.

Спочатку зброю виробляли ковалі, а потім виникла спеціалізація: щитники, лучники і ін. Колись запозичені зразки почали самостійно вироблятися місцевим балтським і російським населенням. Озброєння дружини було змішаним: через вікінгів на Русь потрапляли каролингские мечі та скрамасакс, північні наконечники піхов мечів, деякі форми іноземних копій, сокир, стріл, круглі щити, зразки кінського спорядження. Зі сходу - прийшли: шабля, кольчуга, конічний шолом, кочівницькими піку, східний чекан; зустрічалися і оригінальні вироби місцевих майстрів.

В кінці X ст. виникає складне виробництво емалей. B XII в. в Києві, Новгороді та Володимирі виникають іконописні майстерні, діяльність яких продовжувала візантійські традиції.

7. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Внутрішня торгівля в Київській Русі розвивалась під впливом обществееого поділу праці, виділення ремесел, зростання міст, виникнення і накопичення надлишків продукції. У великих містах були постійно діючі торги або торговища - попередники нині існуючих ринків. У 1017 р Києві їх було 8, причому кожен мав свою спеціалізацію. Зазвичай це площі, на яких раполагаться торгові, складські та ін. Будови і церква. На ній продавалися й купувалися продукти харчування, вироби ремісників і ін. Товари; збиралося міське віче, оголошувалися укази князя, і ін. На торгу продавали і купували різні товари за гроші або обміром, в присутності послухів або Митника укладалися договори, торгові угоди, робилися заяви про зникнення майна. Для зважування товарів торговці застосовували різні ваги і гирі (гирьки).

Іншою ранньою формою торгівлі були ярмарки. Для них були характерні: відносно рідкісна періодичність, велике збіговисько люду, наявність привізних і місцевих товарів, супровід торгівлі розважальними заходами. У Кіевсой період на Русі налічувалося понад 100 великих і дрібних міст, де регулярно влаштовувалися яр-марки, які по представляли собою торгові з'їзди.

Торговельна діяльність монастирів в обмежувалася внутрішнього ринком, проте, гості, могли вивозити і вироби монастирських ремісників.

Джерела того часу згадують такі товари регулярного попиту: зерно, хліб, мед, віск, пахощі, домашніх тварин, зброю, вироби з металу, сіль, одяг, хутра, полотно, гончарні вироби, деревину та ін.

За даними археологічних досліджень північно-східного району під час розкопок віддалених сільських громадах поряд з виробами місцевого виробництва зустрічає і імпортні товари, які могли потрапляти туди через міські торги та ярмарки, або - доставлені бродячими купцями-коробейниками.

Є свідчення про діяльність іногородніх та іноземних купців в великих містах. Їх називали гостями (вітальні сотнею), для них будували гостинні двори. Новгородські купці про-являли активність у відкритті своїх представництв по всій Русі.

Внутрішні торгові шляхи XII-XIII ст., Що з'єднували населені райони, на окремих ділянках проходили по: наїждженим дорогах, переправ, Переволока, річках і озерах, лісових просіках і т.п. Зручних доріг, що з'єднували не тільки віддалені Київ і Новгород, Суздаль і Галич, а й сусідні землі і міста було небагато. Спроба провести обоз або судно з зерном - наприклад, із Переяслава в Новгород - технічно доступна для великих купців і їх об'єднань, могла привести настільки значного підвищення вартості, що його не змогли б купувати навіть дуже багаті люди. Цим зокрема пояснюються локальний характер хлібної торгівлі і її проблеми в наступні століття. За даними літопису ціна кади жита в неврожайні роки в Новгороді піднімалася до 4, 6 і навіть 20 гривень, що у багато разів перевищувало її звичайну вартість.

Потреби Південної Русі в солі задовольнялися за рахунок її ввезення з Криму та Прикарпаття, а в Північно-Західну Русь вона надходила з Старої Руси і узбережжя Білого моря або з балтійських країн (Німеччини та ін.).

8. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

В останні століття I тис. Н.е. територію Східної Європи перетнули два великі транзитні торгові шляхи середньовіччя - «шлях із варяг у греки» і Волзько-Балтійс-кий. Обидва вони прходить через Новгород: перший зіграв значну роль в розвитку центральної і південної Русі, інший - північно-східного регіону.

8.1 Балто-Чорноморсько ТОРГОВИЙ ШЛЯХ

Час виникнення і становлення Київської Русі збігся з розквітом торгівлі по дніпровському торговельному шляху - це багато в чому пояснювалося тим, що потреби князів і воїнів-варягів у кричу-жіі, спорядженні, одязі, взутті та ін. Не могли бути задоволені натуральними так-нями і виробами місцевих ремісників, що стимулювало розвиток торгівлі і пошук зовнішніх рин-ків. Торгівля з Візантією, досягла найбільшого розвитку в першій половині X в; в цей період вона мала характер і масштаби організованого вивезення полюддя і була пов'язана з діяльністю торгово-ремісничих поселень. Осо-бенно сприятливі умови для зовнішньої торгівлі Русі з Балтійсько-Че-вірно-морському шляху склалися після військового походу і наступних договорів Олега в період 907-944 рр. Менш вигідними для Русі були угоди 944 р (Ігор), які зберігали преем-ність попередніх договорів і загальний підхід котрий сприяє російсько-віза-нтійской торгівлі. У 955 р княгиня Ольга вела нові переговори в Константинополі з політичних і торговельних питань.

Важко навантажені кораблі русів спускалися по Дніпру, проходили пороги, де де-лали зупинку на Хортиці, і приносили в жертву своїм богам. Потім вони просувалися до Дніпровського гирла до острова Березань (Борисфен - Дніпро), і рухалися вздовж Черномо-рського узбережжя через гирло Дунаю (Добруджа) на Константинополь. Далі через Конс-тантінополь, де було поселення російських купців, шлях лежав до країн Арабського Ха-ліфата. Основними товарами експорту були хутра, віск і мед, а також раби. У X-XI ст. Русь вела торгівлю безпосередньо з Константинополем, де купці купували: доро-Гії тканини, домашнє начиння, прикраси, зброю, прянощі, вина, твори худо-жест-венного ремесла і мистецтва, ікони, ювелірні прикраси, вироби зі скла; брали і монетні гроші - своїх на Русі тоді не було. У арабських купців пользовалься спро-сом хутро чорної лисиці.

Работоргівля на Чорному морі, відома не тільки в київський період, була дуже прибутковою - їй займалися феодали і їх прикажчики-купці.

До кінця X ст. після смерті Святослава умови для південної торгівлі Київської Русі стали погіршуватися, а до кінця XI ст. через політичні розбіжності з Візантією і військових невдач Русі в походах 1024 року і 1043 року - стали несприятливими. Після війни між Візантією і Сицилією, першого хрестового походу (1096-1099 рр.) І подальші-ного й к-дка Арабського Халіфату - торгові шляхи з Європи в Передню Азію, Індію та Китай змістилися в басейн Середземномор'я, де переваги отримала Венеція і некото- риє інші країни.

Прорив тюрків-половців в Причорномор'ї став новим перешкодою для торгівлі з Візантією - київським князям доводилося спускатися з дружиною по Дніпру, щоб охороняти купців-гречніков. В середині XII століття князь Мстислав Ізяславич говорив про те, що половці «шляху забирають». Інші труднощі торгівлі по дніпровському то-р-го-вому шляху були пов'язані з діями князів - полоцких (Усвятскій волок і Ві-тебск) і чернігівських (Любеч).

Особливість транзитної торгівлі з «варяг у греки» полягала в тому, що вона здійс-ствлялась місцевими купцями, відомостей про участь в ній візантійців або інших іно-земців немає.

Торгово-економічні відносини Русі з Візантією і Херсонесом періодично про-продовжували в XII-XIII ст. і пізніше, проте в імпорті цього періоду більше відома продукція Солуки, Коринфа інших провінційних міст, майстрам яких важко було змагатися зі столичними умільцями. Посол Людовика IX Гійом Рубрук в 50-х рр. XIII в. зустрічав російських купців в Судаку, куди вони привозили «горностаїв, білок та інші дорогоцінні хутра».

8.2 ВОЛГО-БАЛТІЙСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ШЛЯХ

Інший трансконтинентальний торговельний шлях з північно-західної і центральної Русі по річці Ітіль до Хвалинському морю проходив через землі Волзької Болгарії її міста: Булгар, Сувар, «Великий місто Біляр» і ін. Де, сходилися торгові шляхи, про-ходили через Хазарію, в середовищ-ню Азію та Іран, на Русь, Прибалтику і Скандинавію, Кавказ і Візантію, а також на Північ - у «Землі Мороку».

До 70-80 рр. VIII ст. арабське срібло з країн Переднього Сходу і Середньої Азії, через Північний Кавказ по Волзі досягає Волго-Окського межиріччя і Ладоги. Перші відомості про торгівлю східних слов'ян з прикаспійськими країнами відносяться до докиївські періоду - плаваючи на кораблях по Волзі, вони досягали столиці Хазарії, де платили мита, а потім виходили в Каспійське море. За даними арабських джерел (Ібн-Даста) можна умовно судити про співвідношення між монетними грошима і хутром в X ст. - в Хазарії за хутро куниці давали два з половиною дирхема; на Русі він коштував один дирхем, а за хутро білки давали чверть дирхеми.

Булгари, ще в IX ст. що прийняли іслам, першими в Європі навчилися виплавляти чу-гун, освоїли виготовлення сталі, ще в X столітті споруджували кам'яні та дерев'яні ме-чоти, школи, палаци з центральним опаленням і водопроводом; пізніше - торгували ро-жью по Волзі і епізодично чеканили власну монету. Їх взуття та вироби зі шкіри були відомі в багатьох країнах. До початку XIII століття кам'яні і цегляні будівлі в місті обігрівалися підпільної системою опалення, в вікнах будинків було кольорове скло. У безмонетний період купці в місті користувалися свин-цовимі або ме-ховимі грошима - їх еквівалентом служили шкурки куниць і білок. Приїжджали здалеку куп-ці зупинялися в караван-сараях. Предмети новгородського і булгарського походження виявлені під час археологічних досліджень Нижньої Печори і острова Вайгач свідчить про проникнення в цей район як новгородців, так і булгар. В воєн-ном справі булгари використовували верблюдів, чим приводили в замішання кінноту ворогів, тому що коні боялися цих тварин.

Протягом 7 років після Калки Волзька Булгарія в самоті вела боротьбу проти монголо-татарської навали. У 1236 році, після монгольської облоги, Биляр, як і дру-Гії болгарські міста, був узятий, розграбований і повністю зруйнований.

Спроби Київської Русі встановити контроль над волзької торгівлею і торговими зв'язками зі східними країнами були зроблені в кінці X ст. Перший похід проти Волзької Булгарії і Хазарії очолив Святослав (965-969 рр.) - наступний підпри-понял князь Володимир (985 м). Про це пише історик В.Н. Татищев: «Володимир в 990 році багатьох ремісників в Росію з Грек і Болгар закликав і багато рукоділля за-вів» (Булгар). Близько 1006 року було укладено торговельну угоду між Руссю і Бул-гаріей.

Про скорочення торгівлі Русі зі сходом у XI столітті свідчить зменшення по-дження арабських дирхемів, що служили основною монетою на Русі. Однак, це не від-носиться до російсько-булгарской торгівлі. Регіональне значення Волзького і Вол-го-Дві-нського шляху, як відзначав М. Н. Тихомиров, обумовлює занепад древніх - Ріс-това і Суздаля і висунення ряду міст, розташованих по Волзі і Оці (Ярославль, Нижній Новгород, Кострома) з центром в Москві.

У 1024 і в 1229 роках булгари постачали продовольством голодуючі російські го-роду.

XII-XIII ст. відбувалося чергування військових зіткнень Болгарського государс-тва і Володимир-Суздальської землі (суперечка за мордовські землі) з мирними періодами, коли розвивалася торгівля. Близько 1229 р згадується світ, по якому обом сторо-нам дозволялося торгувати, сплачуючи мита.

На районах басейну річок Ками і Вятки була виявлена ​​срібний посуд ірансько-го походження. У ряді міст Володимир-Суздальської землі при розкопках об-на-ру-же-ни знахідки болгарської червоної кераміки. Вважається, що пізніша московська ке-Рамик склади-лась під впливом болгарської.

Є відомості про те, що ще в IX ст. вироби з льону і конопель, основним поставщі-ком яких була Володимир-Суздальська земля, де його приймали в сплату податків, - в значних кількостях вивозилися через Дербент в Середню Азію і далі морем потрапляли в Іран, а в XIII в. були відомі і в Європі (Італії).

В кінці XII - початку XIII ст. в Новгород привозилася белогліняная фа-янсовая посуд іранського прісхожденію. Це були, як правило, чаші і блюда, прикрашені сюжетно- геометричним орнаментами.

Волго-Балтійська торгівля відчувала труднощі з-за зіткнень Володимир-Суздальцев з Новгородом.

8.3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Новгород, розташований на північному заході руських земель, був пов'язаний річкою Вол-хов з Фінською затокою і Балтійським морем з Лівонієй, Швецією, з багатьма норвеж-ськими і німецькими містами. Найближчими містами, з якими Новгород вів тор-говлит, були Нарва, Дерпт, Рига, Ревель. Цей морський балтійський шлях був стабільність-ним центром зовнішньої торгівлі в київський період. Через Балтику новгородські купці доходили до німецьких міст Данцига і Любека, до Готланду, а також Або і Виборга.

У період Київської Русі в місті йшов процес складання стану торговців; вони вели торгівлю, виступали прикажчиками і посередниками в торгових угодах. Великі майнові стану, нажиті зовнішньою торгівлею, були відзначені в Новгороді вже до кінця ХII століття; тоді ж в місті з'являються торгові союзи, які об'єд-няли купців, які здійснювали операції за кордоном такі, як: Иванское сто, ЗАМО р ські купці, Нізовскіе купці, Югорщіна. Купецькі об'єднання регулювали зовн-ні-тор-говую діяльність, визначаючи порядок справляння з товарів мита і її ставки, про що свідчить «Статут купецького суспільства в Новгороді», згідно з ко-торому пільгове мито була встановлена ​​для новгородських торгових людей, більш висока - для іноземних гостей. Новгородське купецтво, на відміну від інших міст, мало більше економічне і політичне значення.

Новгород тримав в своїх руках транзитну торгівлю Європи з Руссю: Полоцької, Смоленської, Володимир-Суздальської і іншими землями. Через Новгород, Псков, Торжок (Новий Торг - торгово-ремісниче поселення) в Європу вивозилися цінні хутра - з-больі, горностаєві і ін., Які у великих кількостях надходили з усіх частин об-Ширн Новгородських і Володимир-Суздалькіх земель, а також традиційні товари рус-ської торгівлі: мед, віск, льон, шкіри, деревина, смола, китовий і мережевий жир, ри - бий зуб і т.д. Сюди ж привозили хліб з сусідніх російських земель (Смоленська, Полоцька, Суздаля і з європейських країн), арабські, візантійські і ін. Товари по трансконтінен-тальний торгових шляхах: зброя, шовк, вироби з золота і срібла, вина, твори художнього ремесла, шкіряне взуття, предмети розкоші, прикраси та ін.

Торгівля воском і медом в здавна процвітала в Новгороді. Сюди збували ці про-дукти смоленські, полоцкие, торжокские, Бежецкая купці. 1170 року пуд меду коштував близько 10 кун. Мед і віск продавалися в особливих вощаних і медових рядах.

Великий Новгород експортував за кордон ліс: лісоматеріали були в числі пер-вих товарів, якими він торгував. Про це свідчить і його торгівля з Ганза - річний вивезення лісових товарів цим купецьким об'єднанням досягав згодом 20 тисяч тонн. Багато європейських країн купували хвойні (сосну, ялину, ялицю, модрину, кедр), а також листяні (дуб, бук, ясен, березу, липу).

У київський період виникли торговельні зв'язки новгородських купців з Ганзейским со ю - зом, що розвитку в наступні століття. В архівах зберігся найдавніший доку-мент - договір Новгорода з німецькими містами в 1189-1199 рр. Як випливає з содер-жания, договір був продовженням раніше існуючого угоди.

Життєдіяльність Новгорода була тісно пов'язана з річковим і морським транспортом, він іноді фрахтували німецькі або швед-ські суду і будував свої. Недолік зручних сухопутних доріг, а також залежність від поставок зерна і від-сутсвіе універсальної грошової одиниці - робили уразливими позиції міста у зовн-ній торгівлі. Важливим джерелом новгородського експорту були торгово-військові експедиції уш - куйніков (вушка - річкове веслове судно) в землі північних народів - ненців, зирян, пермі, Югри і ін., А також данини з підвладних йому територій.

8.4 ТОРГІВЛЯ З ЗАХОДОМ

Ще в X - першій половині XI ст. на Русь з Європи ввозилися франкские мечі і панцирі, по-зливи і скляний посуд. Розвиток в XII в. сухопутної торгівлі Київської Русі з Центральною Європою пом'якшило наслідки втрати візантійських і арабських ринків і спо-соб-ство-валі її структурних змін.

Північний торговий шлях в західноєвропейські країни проходив через прибалтів-ські країни йшов по балтійського узбережжя через Ригу і Естонію на Новгород, Полоцьк, Смоленськ. Концентрація знахідок європейської монети (денария) в районах Новгород-ської землі і в басейні р. Ками пов'язана зі значенням торгівлі цінними хутрами на цьому напрямку.

Інший торговий шлях до Західної Європи йшов в напрямку - Регенсбург на Дунаї - Краків - Галич - Київ - Чернігів - Рязань - Володимир. Топографія пред-метов західноєвропейського імпорту (творів художнього ремесла) покази-кість що зв'язки Русі з Францією, Німеччиною, Італією були найбільш інтенсивними в коце XII - початку XIII ст. На цьому шляху торгівля цінними хутрами не мала настільки важ-ного значення, тому що в районах де він пролягав таких звірів не було.

Російська хутро в Західній Європі використовувалася, частіше за все, не для хутряних через робів цілком, а йшла тільки на обробку. Хутро в обробці або великий хутряний комір - часто з соболя - у Франції був відмітною ознакою знатних людей, дворян; його носили лицарі; хутро горностая носили представники правлячої династії.

Через південно-західну Русь проходив західний торговий шлях «з варяг у греки», со-единящей Балтійське і Чорне моря через річки: Вісла, Західний Буг, Дністер. Один з сухопутних шляхів до Візантії по Дністру - через Луцьк, Володимир Волинський, Завіхост, Краків - вів з Києва до Польщі, інший - на південь від, через Карпати, пов'язував руські землі з Угорщиною, звідки відкривалися дороги в інші в інші західноєвропейські країни. Згадується також сухопутний шлях, що починався в Празі, що проходив через Київ на Волгу і далі до Азії.

9. ПРОМИСЛИ

9.1 бортництво

Про існування безлічі бджолиних роїв на території нашої країни, на землях за Дунаєм, прилеглих до Чорного моря, згадує Геродот ще в V столітті до нашої ери. Він повідомляв, що лівобережжі Дніпра займав великий ліс. За дан-ним палеогеографії, по долинах річок Чорноморського басейну тоді росли шіроколі недержавні багаті медом лісу.

На Русі бортництво існувало з незапямятних часів і поширене було повсюдно в лісових і лісостепових районах, які становлять більшу частину її тери-торії.З появою власності намічаються кордону поділу - бортні йду - ділянки лісу з бортних деревами, які тягнулися на десятки кілометрів і відокремлюється-лись один від одного бортних межею і знаком (прапорів), що наноситься на дерева; до них приєднувались боброві гони, рибні лови, перевесища і інші угіддя. Ці межі тща-кові метілісь і дотримувалися. Були випадки коли вони використовувалися для опредеделе-ня державних кордонів.

У міру феодалізації землі кращі бортні йду ставали власністю вла-ділків, які тримали бортників в своїх йду, крім того, були і вільні оброчні бортники - вони видовбували борти, переселяли сім'ї бджіл у зручні місця і збирали мед. Оброк платили натурою. Оподатковувалися не окремі борти, а цілий ділянку лісу - йду, у тому числі кілька десятків бортей. Зазвичай оброк становив деся-ту частку зібраного меду (десятину). У різних районах в різні періоди він міг значно її перевищувати і доходив до половини. Бортні ліси, які звільняються від ме-дових данини, мало духовний-ство - єпископи, мо-настирі, церкви. Князі дарували їм Бортницьке села.

Існували цілі поселення, головним заняттям жителів яких, було бортництво, що мали багатовікову історію. Є відомості про те, що бортники були одними з перших поселенців Харківщини.

Кілька статей Руської Правди присвячені Бортництву - власність на йду прирівняне до права на землю. З неї ж ми дізнаємося і що існували тоді ціни на борть і бджіл: борть без бджіл коштувала 5 кун, з бджолами або рій бджіл - півгривні.

На Русі бортники становили вільний стан і об'єднувалися в цехи, які мали статут і свій прапор а також старост, які стежили за дотриманням звичаїв і законів.

За старих часів мед використовували для виробництво хмільних і десертних медових на-Пітко, він був єдиним сировиною для виноробства. Вживання на Русі вино-град-них та інших вин, міцних хлібних спиртних напоїв було незначним. Медові вина виробляли в монастирях, які отримували мед зі сво-їх бортних йду. Вони були - шипучими, легкими і витриманими і грали таку ж роль, як виноградні вина у фран-цузов або пиво у німців. Прості люди перед святами і на продаж варили медові напої. Оброк з цього виробництва йшов в казну. У 996 р київський князь Воло-димир з нагоди перемоги над печенігами: «І сотворяше празд-ник великий, варя 300 пере-вар меду і сзиваше боляри свої і посадники, старійшини градом, народи многі».

Бортництво наклало відбиток побут, звичаї, весільні та релігійні обряди на-селища. Мед їли з кашами та киселями, подавали до млинців. Він входив в народні куша-нья, з ним пекли пироги «з медом і маком творити», пряники і печива; готували раз-варість пшеницю, ячмінь та інші страви, солодкі сирники і пудинги.

За свідченням візантійських істориків ще в V столітті до нашої ери під час похорону їли мед, ставили на могилах посудини з медом, на обідах по небіжчикам вживали його в їжу. При поминання покійних могили поливали медом і медовим вином, ще в язичницькі часи у слов'ян мед був звичайною жертвою богам.

Віск отримували разварівая звільнені від меду стільники в воді і проціджуючи їх через шерсть, а потім стали і пресувати. Приблизно з двох пудів стільників виходив пуд вос-ка. Були в Древній Русі Воскобоєв, котрі отримували віск необхідної якості, придатний для вживання і продажу.

9.2 ПОЛЮВАННЯ

У період Київської Русі флора і фауна Східної Європи була багата і різноманітна. У перших грамотах - зустрічаються назви багатьох тварин і птахів, які були об'єктами полювання. Серед них - ведмідь, тур, лось, олень, сарна, козуля (дика коза), вепр, вовк, білий вовк, соболь, куниця, горностай, білка (вевериць, векша, мись), бобер, заєць, хом'як, ховрах, песець , дикий кінь, лисиця чорна (чорнобура). За даними розкопок, роль полювання, як засобу добування їжі, повсюдно знижувалася в міру зростання чисельності населення і розвитку жівотновдства.

Найбільше значення вона мала в лісовій зоні Північної Русі, де водилися цінні хутрові звірі, хутро яких становив головну статтю експорту і одночасно служив засобом обміну і платежів. Крім того, полювання доставляла їжу значної частини населення районів проблемного землеробства, забезпечувала хутрами, необхідними для виготовлення теплого одягу в місцевостях з суворими зимами і служили одночасно предметами торгівлі і засобом платежів; давала шкури для кушнірські і шкіряних ремесел і засоби для сплати данини.

Полюванням на Русі не тільки в київський період занімаліс' князі та бояри, які часто тримали професійних мисливців різних спеціальностей: з-кольнічіх, ловчих, Вижла-ників, псарів, конюхів і ін .; в ній брали участь і дружинники. При псовим полюванні використовувалися собаки типу лайки, хорта і гончака. При полюванні на прудконогих тварин крім собак використовували мисливських леопардів (Пардус). З ловчими птахами (соколами, кречета, яструбами) полювали на птахів: лебедів, м'ясо яких вважалося на Русі делікатесом, а також на журавлів, гусей, качок, чапель, на зайців і лисиць.

Навіть для феодалів полювання (Ловитва, лови) була не тільки розвагою, але і промислом а також - застосовувалася для захисту домашніх тварин і людей від хижаків (ведмедів, вовків і ін.). У районах, де було багато промислового звіра існували мисливські громади. Місця для полювання (ловища, перевесища, боброві гони, тетеревнікі, г про Голинь лови) могли знаходитися у власності феодалів - князів, монастирів і захищали межовими знаками. У Руській Правді були передбачені штрафи за полювання в чужих угіддях, а також за крадіжку або псування мисливських мереж і вбивство мисливської собаки.

На тварин і птахів полювали за допомогою луків і стріл; використовували сокиру, меч, спис, Сулиця (метальний спис), рогатину; ловили живцем в мережі і пастки різних типів. Невеликі сильця використовувалися для лову птахів. У джерелах того часу згадуються: тенета, сили, промислові мережі, пров е ваги, Пругли, закрутка. Тенетами ловили зайців і сарн (косуль); Пругло, якими називали різного роду пастки для птахів, закрутка і силами (петлями) ловили борову дичину; переважить служили для упіймання водоплавної птиці. Петлі і великі мережі ставилися в лісах для упіймання лосів і оленів. Зустрічаються також згадки про сміливо і капкани.

Переважить, що застосовувалися при ловах птахів, представляли собою великі мережі, встановлені на стовпах або місцевих предметах на шляхах перельоту качок і гусей біля берегів озер і заток річок; їх розвішували в лісах між дерев для лову тварин, яких заганяли в них мисливці; вони збереглися на Півночі до недавнього часу.

На туру, зубра та інших великих тварин полювали, застосовуючи ями-пастки, прикриті гілками і листям.

Звірина і дичина була важливим компонентом харчування простих людей і знаті. Їли тетеревів і глухарів, качок і гусей, журавлів і лебедів, м'ясо ведмедя і дикого кабана, козулі і лося, зайця і оленя, туру і зубра. Прості люди вживали м'ясо білки, ховраха, хом'яка, бобра. Християнська церква на Русі виступала проти використання в якості їжі м'яса деяких тварин: білки, ховраха, хом'яка, ведмедя, бобра і ін.

9.3 РИБАЛЬСТВО ТА МОРСЬКІ ПРОМИСЛИ

Цей вид промислової був повсюдно поширений на Русі, але найчастіше служив аль-тернатівним заняттям виробнику поряд із землеробством, полюванням, жівотновдства, ре-месла. У джерелах XII в. згадуються професійного риболовецькі артілі на Півночі - на річці Волхов і озері Білому (Белоозеро). Тоді ж галицькі рибалки обгрунтувати ва-лися в низов'ях Дунаю. Ловили: щуку, сома, сазана, окуня, язя, лина, миня (мень), судака та ін. Од-ної з найцінніших риб вважався осетер.

Індивідуальні рибалки ловили рибу на вудку на малих річках і озерах. Волосінь робилася з кінського волоса або кручений нитки, поплавці - з дерева або гусячих пер-їв; використовувалися кістяні, кам'яні та металеві гачки, кам'яні та глини-ні свердління вантажі, а також болісно і жерлиці різної форми. Найкращі резуль-тати давало застосування гачків з жальцем. Іноді для лов-ли щук, осетрів та інших великих риб використовували сило - укріплену на кінці вудилища петлю.

У товарному рибальстві використовували різні плетені вузлові мережі, долбо-лені і ін. Веслові або вітрильні човни і судна. Довгі мережі-неводи застосовувалися в XI-XII ст. в поліських містах Турові і Пінську. Такий спосіб лову в подальшому став одним з факторів зменшення чисельності популяцій риб, їх видового різноманіття і розмірів.

При ловлі на малих водоймах використовували вершу (Буг, топтуха, котец) - плету-ву з лика, лози, прутів або скіп рибальську снасть; рідше - брудні (бреднік, бродень), саки, плетені вилікуєш, слабніц и та інші снасті. Зазвичай вершачи (решітчаста кошик) мала овальну або вугільну форму, розмір - міг досягати 1 м. І більше, вона занурювалася в річкову або озерну воду на тривалий час з поплавком і вантажем або прив'язувалася до місцевих предметів. Її встановлювали в вузьких річкових або озерних протоках або поблизу місць годування, міграції, притулку риби. Такий спосіб був відомий з глибокої давнини у різних народів.

Іноді ловили і охотнічьм способом - перегороджували протоки або виходи з місць укриття, а потім з поміччю ...........