Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Елліністічній Єгипет

Скачати 42.57 Kb.
Дата конвертації 20.08.2018
Розмір 42.57 Kb.
Тип реферат

Зміст

Вступ

1. Економічний розвиток елліністічного Єгіпту

1.1 Розвиток сільського господарства

1.2 Ремесло та торгівля

2. Соціальна структура єгіпетського Суспільства часів еллінізму

2.1 заможні верстви, жерці

2.2 Царські землероб та раби

3. Політичний и культурний розвиток елліністічного Єгіпту

3.1 Адміністративне управління та зовнішня політика

3.2 Культура елліністічного Єгіпту

Висновки

Список використаної літературиВступ

Є епохи у всесвітній історії, Які особливо насічені соціальнімі и політічнімі змінамі и віявляються особливо плідно в плане Подальшого розвитку. До числа таких епох древності повинен буті віднесеній период еллінізму. Сам срок "еллінізм" Було введено в науковий обіг в 30-х рр. ХІХ ст. німецькім істориком Йоганом Густавом Дройзеном. ВІН перший зайнявся серйозно Вивчення післякласічної історії греків и словом "еллінізм" позначали процес всесвітньо-історічного значення - "розповсюдження грецького панування и освіченості среди віджівшіх культурних народів". Іншімі словами, еллінізм, по Дройзеном, может буті визначеня як годину Проникнення грецької оружия та грецької культури на Схід - до того моменту, коли Рим, насунувшісь на греко-Македонський світ з заходу, поклавши кінець Незалежності існуванню цього елліністічного світу.

В хронологічному відношенні еллінізм - це період з середини IV и до останньої треті І ст. до н.е.

У новий час історія еллінізму Досить скоро стала предметом самого інтенсівного дослідження. Окрім природного інтересу до такого важлівого ПЕРІОДУ древньої історії, Рамус до історії еллінізму в більшій мірі відіграло надходження Нових матеріалів, зокрема археологічних, Які з'явилися в кінці ХІХ початку ХХ століть. Наявність Нових епіграфічніх та папірологічніх документів дало змогу НЕ только з більшою повнотіла Відтворити складаний та заплутану політічну Історію еллінізму, но и плідно дослідіті Різні аспекти елліністічної цівілізації - соціально-економічні відношення, життя міськіх та Сільських громад, Політичні структури, Тенденції и Досягнення культурного розвитку.

Інтерес до Політичної історії і політічніх форм еллінізму надовго ставши визначальності для німецької історіографії. После Дройзена на рубежі ХІХ-ХХ ст. політічну Історію еллінізму інтенсівно розроблялі Белох К.Ю., Керст Ю., после Першої Світової Війни - Вількен У., Берве Г., Бенгтсон Г., а после Другої - окрім назви Берве та Бенгтсон ще й Шахермейр. Свій внесок в розробка Політичної історії еллінізму Зроби на Западе и представник других національніх шкіл. Англійські Вчені Займаюсь історією Олександра (Тарн В.В.) та окремий елліністічніх монархій - Птолемеїв (Магаффі Дж.), Селевкідів (Бевене Е.), Антігонідів (Тарн В.В., Волбенко Ф.), Лагідів и Селевкідів (Буше- Леклерк А.). Англійцю Кері М. та французу Вілю Од. належати оглянувши елліністічної історії в Епоха діадохів та епігонів.

Разом з вивченню "зовнішньої", Політичної історії еллінізму, з Розширення джерельної бази та поглиблення історико-соціологічних ДОСЛІДЖЕНЬ Почаїв розробка других аспектів цього ПЕРІОДУ - соціально-економічного розвитку, культури, цівілізації в цілому. Тут як раз много Було Зроблено англо-американська та французька вчений, Які в Дусі своих національніх шкіл, більш схільні до Вивчення соціально-економічних відношень та проблем цівілізації. В розробка соціально-економічної історії еллінізму Значний внесок ВНІС Ростовцев М.І., Який представляв (после від'їзду из России в 1918 р.) Англо-американська історіографію. Его праці про велике землеволодіння и зовнішню торгівлю птолемеївського Єгіпту и в Особливості капітальна трьохтомна "Соціально-економічна історія елліністічного світу" не знають Собі рівніх на Западе.

Що ж стосується Загальної ОЦІНКИ еллінізму з позіцій політічніх, соціально-економічних та культурних досягнені, тобто як цівілізації в цілому, то тут симптоматично булу книга Тарна В.В. "Елліністічна цивілізація". Підсумовуючі Досягнення західної історіографії, Тарн скептично відносіться до можливости точного визначення сутності еллінізму. "Що означає" еллінізм "?" - питає Тарн. І продолжает: "Для одних він означає нову культуру, що складається з грецьких і східних елементів; для інших - поширення грецької культури на країни Сходу; для третіх - продовження розвитку чистої лінії все тієї ж більш давньої грецької цивілізації; для інших - це та ж грецька цивілізація, але видозмінена під впливом нових умов. всі ці теорії містять частку істини, але жодна з них не є повною істиною, і всі вони виявляються непридатними, як тільки дослідник переходить до деталей; так, наприклад, елліністичної я математика була чисто грецької, а наука, найбільш до неї близька, - астрономія - греко-вавилонської. Для того щоб отримати правильну картину, ми повинні розглянути сукупність всіх явищ, а термін "еллінізм" є тільки "умовна етикетка" для цивілізації трьох століть , протягом яких грецька культура поширювалася далеко за межі своєї батьківщини; ніяке загальне визначення не може повністю охопити цей процес ".

У російській дореволюційній історіографії тема еллінізму стала предметом спеціального Вивчення відносно рано - з 60-х років ХІХ ст., При чому Звернення до цієї тими діктувалося Перш за все інтересом до проблем СОЦІАЛЬНОГО розвитку, что Було характерним для тогочасної російської історіографії. У тій же година почалось и систематичне Вивчення Політичної історії еллінізму. За Цій части особливо много Було Зроблено СоколовімФ.Ф. та его учнями, среди якіх віділялісь Жебелєв С.А. з его монографіямі, присвячений еліністічно-римській Греції. На початку ХХ ст. паралельно з'явилися дослідження и з соціально-економічної історії еллінізму. Представник цього нового напрямку були Хвостов М.М., Ростовцев М.І. Перший досліджував економіку греко-римського Єгіпту та виявило роль царської монополії в єгіпетській торгівлі та промісловості при Птолемеях. Другий в багатьох своих Працюю намітів цілий ряд ліній у вивченні еліністічно-римській економіки та культури, віводячі більшість рис римського укладу з елліністічніх часів.

Радянська історична наука Суттєво збагатіла Вивчення цього ПЕРІОДУ. Відомі кроки в цьом напрямку були прійняті ще в довоєнній історіографії (в загально курсах Ковальова С.І. та Сергеєва В.С.), но особливо велике значення заслуговують СПЕЦІАЛЬНІ дослідження Рановича А.Б. ВІН розвінув свой погляд на еллінізм як на етап в історії античного рабовласницького Суспільства. Еллінізм, Який виник в результате кризиса грецького и східного суспільств, означав, согласно его ствердження, повторення розвитку античного рабоволодіння на більш Високому Рівні. Альо для того щоб прізвесті до Зміни рабовласницького Суспільства більш прогресивний Суспільно-Економічною формацією, еллінізм НЕ Створив достатніх умов и тому, в свою черга, прийшов до кризиса, яка булу вірішена Римський завоюванням та повторенням процесса на ще більш Високому Рівні.

Концепція Рановича Згідно віклікала и заперечення. Зельїн К.К. та ряд дослідніків (Кошеленко Г.А. зокрема) не погода з трактування еллінізму як етапу в розвитку антічної рабовласніцької формації. Зельїн предложили своє розуміння еллінізму як конкретно-історичної події, яка ожила Завдяк історичному процесса зближені народів східного Середземномор'я та форсованого греко-Македонський завоюванням, події, Які характерізуваліся взаємодією елліністічніх та Східних почав в різніх сферах СОЦІАЛЬНОГО життя.

Останнім часом растет Інтерес до політічніх аспектів еллінізму, что винне розглядатіся як прояв в необхідності всестороннього, комплексного Вивчення цього історічного ПЕРІОДУ.

На сучасности етапі розвитку української та російської історичної науки проблема Вивчення елліністічного Єгіпту розглядається в контексті Вивчення еллінізму. Так, дана проблематика представлена ​​в ряді праць українських вчених (Кріжанівського В., Вайнруба І.), так и российских дослідніків (Літвіненко Ю.Н., Прусакова Д.Б., Шилюка Н.Ф.), Які продовжено розвіваті вчення ще Радянської історіографічної школи.

Отже, ми сподіваємось, что Здійснення системного АНАЛІЗУ документального матеріалу у комплексі з об'єктивною оцінкою літератури Із зазначеної проблематики, побудоване на прінціпі історізму, дасть можлівість досягті мети курсової роботи.1. Економічний розвиток елліністічного Єгіпту

1.1 Розвиток сільського господарства

Завдяк багаточисельних грецьким та демотічнім папірусам, Які зберегліся до нашого часу, про соціально-економічний розвиток елліністічного Єгіпту відомо более в порівнянні з Решті елліністічніх монархій. Ще до завоювання Олександра Македонський греки проникали в Єгипет в якості торгівців або воїнів-найманців Вже в часи Саїської дінастії, в VІІ-VІ ст. д.н.е. Геродот ще в середіні V ст. д.н.е. навідував Цю країну (хоча его перебування Було Досить нетрівалім), и после него велика Кількість греків пріїжджала до Навкратіс, щоб зайнятості тут торгівлею.

При Першому розділі сатрапій управління Єгіптом получил Птолемей Лаг. Цей талановитий полководець та видатний політик ставши засновником новой дінастії, яка правила Єгіптом почти три століття. Птолемей БУВ Єдиним з діадохів, Який вмер, власною смертю. Йому наслідував его син Птолемей ІІ (правив 283-246 рр. Д.н.е.), которого потім прозвали Філадельфом.

У всі періоді історії Сародавнього Єгіпту головного умів розвитку економіки слугувало зрошення. Від розлівів Нілу залежався благополуччя єгіпетського населення. Розвиток іррігаційніх мереж Було однією з важлівіх функцій деспотічної власти фараонів та еліністічніх царів.

Птолемеї були зацікавлені в розшіренні Вивезення хліба, а такоже в забезпеченні грецький колоністів землею. КОЖЕН рік гігантська Кількість зерна Збирай з полів на току, а звідті - в розкідані по стране складські приміщення, щоб потім по Нілу буті доставлених в огромні зерносховища Александрії. Зернові - в Першу Черга пшениця та ячмінь - були важлівімі предметами Вивезення, кораблі перевозили зерно до Греції, Малої азії та Италии, де конкурувало з сіцілійськім. Селян Суворов контролювалі при сівбі, молотьбі та транспортуванні зерна, Ціла армія должносніх осіб та Тисячі сільськогосподарських робітніків Постійно пріверталісь для ПІДТРИМКИ в порядку полів та дамб на рівнінах. Від торгівлі хлібом цар отримувалася колосальні доходи, что дозволяло Йому тримати Величезне флот та Значне військо. Щорічній прибуток царя стає 14800 талантів срібла та 1500 тис. артабів зерна (одна артаба - 55 л). Тому смороду (Царі) енергічно взялися за Розширення та покращення зрошувальної системи та Збільшення посівної площи. Меліораційні роботи прийнять найбільш широкий Розма у Фаюмському оазісі, де болотяні простори були перетворені в плодородні землі. У Фаюмі були вітягнуті Тисячі кубометрів землі, збудовані Нові канали та греблі, засновано десятки Нових поселень.

Деяк прогрес спостерігався и в техніці СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва Єгіпту того ПЕРІОДУ. Окрім давніх прійомів зрошення, вручну або за помощью шадуф, з'являється більш складаний засіб - "сакіє". ВІН є собою споруди, яка Складанний з вертикального валу, что обертається и з Яким Було скріплено декілька зубчатих коліс. На ЦІ колеса встанавлюваліся бадьї, Які при Оберт валу черпали воду та виливати ее на терасу, что находится вищє. Вал обертався Завдяк тяглової сили тварин.

Серед сільськогосподарських культур все БІЛЬШОГО значення відігравала пшениця, яка Складанний біля 80% зернових культур. Ретельна прополка посівів, Постійний нагляд за іррігацією, підбір кращих сортів насіння давали можлівість в Деяк місцевостях збіраті два рази на рік Високі врожаї.

Такоже практікувалася зміна культур, правильний сівооборот при двох- та тріпільній сісіемі. Велику роль у сівооберті відігравалі бобові рослини - арак, сочевиця, горох, боби. Розшірюваліся посадки плодових дерев. Значний розвиток в еліністічній период получил тваринництво.

1.2 Ремесло та торгівля

Поряд з розвитку сільського господарства в еліністічному Єгипті продовжувало розвіватіся ремесло. Ремісніча техніка в ряді галузь виробництва значний Покращена. Посілівся розділ праці, змініліся форми ее организации. Провіднімі галузь ремесла залиша ті, Які малі в Єгипті багатовікову Історію - ткацтво, обробка металу, керамічне виробництво, виготовлення папірусу, обробка кожи, виробництво скляного посуду, Пожалуйста Почаїв частково вітісняті керамічний посуд.

Великої майстерності досяглі Єгипетські реміснікі у віготовленні лляні, вовняні та Шовкова тканин. Великими центрами ткацького ремесла були міста Александрія, Мемфіс, Коптос, Гераклеополя, Крокодилополь, Фіві, Панополь. Александрійській скляний посуд получил шірокої Відомості за межами Єгіпту.

В кінці ІV-ІІІ ст. д.н.е. в странах східного Середземномор'я наблюдается господарський підйом та розвиток грошового обігу. Єгипет зайнять провідне положення в торгівлі поряд з царством Селевкідів та островом Родос.

На великих земельних володіннях та в чисельності Майстерня віроблялася значний Кількість продуктів, Які направляти на ринкі. Александрія - великий центр міського життя еліністічного Єгіпту - потребувала значних запасів продовольства І, в свою черга, Вивезення вироби своих ремісніків. Загаль ще Птолемей Лаг переніс резіденцію з Мемфіса до Александрії, мотівуючі тім, что Александрія мала важліве місцерозташування для зв'язків з Сірією та Егідою и булу одним з найкращих МОРСЬКИХ портів древнього світу, поступаючих лишь Карфагену. Заснувавші у Верхньому Єгипті місто Птолемаїду, Птолемей Створив Особливий центр, Який прийнять на себе Функції головного міста провінції. На Відміну Від Селевкідів єгіпетській правитель БУВ зацікавленій у тому, щоб створюваті автономні або напівавтономні центри, оскількі це могло прізвесті до Виникнення Нових проблем в управлінні Країною.

Слід Зазначити и тієї факт, что в торгово-економічну зону впліву Птолемеїв входили Палестина, фінікійські пріморські міста - Тир, Сидон, Берит, Якими керуючий стратег. Для Птолемеїв особливо важлівого значення набувало Утримання під своим контролем Ліванськіх гір. Єгипет всегда БУВ мізерні на ліс, а Птолемеям БУВ необхідній ліванській кедр, особливо для будівництва власного флоту.

Такоже в сферах інтересу Єгіпту знаходится Кіренаїка та острів Кіпр. Перша - важлівій оплот грецької культури в Афріці, другий - навністю значної кількості лісу та мідніх копалень. Кіпрська мідь потрібна булу Птолемеям для виробництва власної монети.

Значні опорні Пункти Птолемеїв існувалі на ЛЬВОВІ ТА узбережжі Малої азії. Серед них слід віділіті в Першу Черга велосипеді торгівельне місто Мілет та острів Самос. В Єгипет періодічно направляти звідті Великі партии рабів, ліс для будівництва, мідь, пурпурова фарба, Мурмур, вино, меблі, худоба. На вироби єгіпетськіх ремісніків - скляний посуд, мазі, Папірус та зерно - всегда БУВ великий Попит у всех середземноморських странах.

Економічна політика та дипломатія Птолемеїв вдалині доповнювалі один одного, и сфера їх Дії виходом далеко за межі передньої азії та Середземномор'я. Так, Птолемей відправів спеціального посланця Діонісія до правителя індійської держави Маур'їв Віндусару. Діонісій повинен БУВ Забезпечити запрошення до Єгіпту спеціалістів з навчання бойовому слонів. Без них Птолемей НЕ зміг бі обійтісь у протістоянні з Селевкідамі.

На Піфомській стелі можна Прочитати, что Птолемеї восьановілі канал между Нілом та Червоному морем. Прокладання каналу пов'язане ще з ім'ям Дарія І, пізніше его відновів Імператор Траян. З новим відкріттям каналу, Птолемеї начали проявляті велику цікавість до Червоного моря та прилягла країнам. На узбережжі Червоного моря були засновані Нові порти - Міос-Гормос та Береника. Тоді греки Ще не наважуваліся пересікті це море та війта у Відкритий океан. Тому посередниками в торгівлі Єгіпту з Індією були південноарабські купці, Які транспортувалі звідті слонової кістку, Ароматичні засоби, тканини та інші товари.

Треба такоже згадаті ще й Птолемаїду - місто, Заснований для відлову слонів; тому ВІН МАВ офіційну назви "Птолемаїда для вілову слонів". Африканські слони відігравалі дуже важліву роль в армії Птолемеїв, тому что останні вели безперервні Війни з Селевкідами, Які вікорістовувалі слонів з Индии.

Птолемеї чеканили монети з золота, срібла та МІДІ, так як розвиток обміну Вимагаю налагодженої монетної справи. На качану свого правления Птолемей І карбувати монету согласно атічному зразки. Однако пізніше ВІН перейшов до карбування монет родоського та фінікійського типу, так як торгівля з Родосом та Фінікією відігравалі для Єгіпту особливо велику роль. Головного одиницею в грощовій системе Єгіпту булу срібна тетрадрахма. В країні такоже у широкому вжитку булу й мідна монета. Господарському Оберт допомагать Ціла низка мереж державних кас - "трапез".2. Соціальна структура єгіпетського Суспільства часів еллінізму

2.1 заможні верстви, жерці

Если розглядаті ієрархічну піраміду еліністічного Єгіпту, то саму ее вершину Займаюсь цар. Юридично цар БУВ Єдиним власником всієї землі. У документах еліністічного годині землі Єгіпту розділяліся НЕ декілька розрядів за ступенями їх плодовітості та доходності з точки зору Володарського прав. За характером володіння Основний розряд Складанний "царська земля", яка знаходиться в управлінні царської адміністрації, а такоже та, яка, власне, відрізнялась від царської землі. Це були "уступлені" землі - до їх складу входили землі храмів, клерухів, "дарства" земля. Земля храмів, вважаю, что Належить богу, но держава зберігала верховні права и на Цю землю так, як и на ділянки воїнів.

Подарованімі землями володілі Вищі представник знаті. Нарешті, по відношенню до Деяк земельної ділянки встановлювали більш міцні володіння, например, в тих випадка, коли ПРИВАТНІ особини на необробленій Ранее землі робілі висадку плодових дерев або винограду. Розвиток земельних отношений проходив в напрямку зростання уступленої землі, ее поступового виокремлено та Розширення за рахунок царської землі.

Щорічно Складанний обшірні земельні опису, в якіх відмічалося стан землі, розміри участків, їх якість, імена володарів, доходність та характер культур. Особливо Суворов регламентувалісь зернові господарства та посіви масляних культур. Прізначаліся СПЕЦІАЛЬНІ особини - "генематофілакі" ( "сторожі врожаю"), Які слідкувалі за тім, щоб жоден колос НЕ втік від державного обкладання.

Важлівого значення в державних господарство мала система відкупу - аренди у держави приватна особа тихий чи других Прибутковий статей. Ця система застосовувалась в системе сільського господарства та ремесла, у вікорістанні різніх Прибутковий посадах та при организации збору податей. Перевага віддавалась тому, хто запропонує більшу суму.

Нерідко створюваліся цілі компании відкупщіків, Які поєднувалі для ціх цілей Власні кошти. Царські чиновники слідкувалі за тім, щоб діяльність відкупщіків НЕ завдан которого-небудь збитки казні. У птолемеївському Єгипті великого значення получил царські монополії, Які дозволяли царю концентруваті в своих руках прибутки багатьох галузь.

Так, при введенні монополії на виробництво рослини масла Птолемеї Відібрали обладнання у всех дрібніх віробніків масла. Тепер масло Виготовляю в Царське ергастеріях. Про організацію та сировина, робітнічу силу піклуваліся СПЕЦІАЛЬНІ Державні чиновники - так звані "економії". Продаж масла Було Суворов монополізовано. Право продаж по спеціальнім цінам масла давали на відкуп дрібнім торгівцям, Які повінні були виручки доставляті економії. Були такоже монополізовані трапези (каси), родовище, виробництво сукна, папірусу, пива, пряностей, парфюмерії, золотих прикрас, виготовлення фарб.

Вже при Птолемєях Було встановлен культ правителя. Однако тут слід Проводити різніцю между єгіпетськімі та еліністічнімі культами правителя. Само собою зрозуміло, что всі Птолемеї в Єгипті як боги за образом фараонів, Ахеменідів та Олександра Великого. Цей культ розповсюджувався на всех правлячіх Птолемеїв, но допоміжно до єгіпетського мався ще и власне еліністічній культ правителя. В Єгипті ВІН так само БУВ Створений іншим поколінням царів, а самє Птолемеєм ІІ, як и в державі Селевкідів, де культ правителя БУВ Заснований Антіохом І. Еліністічній культ царів та патенти возводіті до чисто грецький джерел; ВІН прітрімується тієї Ідеї, что правитель, Який здійснів надлюдські справи, такоже Гідний божеськіх почестей.

У еліністічному культі правителя та патенти Проводити різніцю между культом померли та культом живих. Початок Було покладаючи сином та пріємніком Птолемея І, Який обожнював померлого царя. ВІН получил культових имя "бог-рятівник". Далі Птолемей ІІ заснував в 279/278 году на честь своих родителей велосипеді свято, Пожалуйста повторювалося раз на Чотири роки - Птолемеї.

З третім Святкування ціх Птолемеїх в 271/270 году, можливо, пов'язаний відомій вірш Феокріта "Похвала Птолемею". ВІН вміщує цікаві Відомості про Історію того часу и про володіння Птолемеїв, оскількі автору важліво Було Показати усьому світу міць та велічність держави Птолемеїв. Шанування померла уходит от міфу про віддалення смертних людей до богів. Феокрит пише, что Птолемей І займає місце между Зевсом та Герою, Які взяли его до себе на Олімп.

Зовсім по ІНШОМУ булу справа з консекрацією живих. Початок тут поклали Птолемей ІІ, Який обожнював себе та свою дружину й сестру Арсеній ІІ. Для обох правітелів під назв братолюбіві боги БУВ Створений ососблівій культ. Альо це БУВ культ Перш за все царя, Який сидів на своєму троні и вважався вищє своих підданіх. Звичайно, что пріжіттевій культ правителя БУВ Державним культом, ВІН відправлявся в особливому храмі в Александрії.

Щоб сделать цею культ популярності, цар розпорядівся, щоб цею культ почітався и в других храмах як грецький, так и єгіпетськіх.

Чи не слід недооцінюваіт важлівості запровадження державного культу для володарюючіх царя та его дружини, так як тут ще за життя імператора знаходится Виявлення уявлення про его Божественну суть. Кожному підданому - чи БУВ ВІН Македонянином, еліном, єгіптяніном - цар знаходівся в божественній сфере, оточеній спеціально призначення чекаючи него жрецями, відповідальніх за принесення жертв и Відправлення культу.

Зовсім по-ІНШОМУ Було Божественну шанування после смерти Арсіної ІІ. Вона получила апофеоз як "братолюбний богиня"; в якості жріці їй булу призначила особа канефора ( "та, что Несе кошик") - як правило це булу молода дівчина з найбільш знатної сім'ї Александрії. Ее имя у всех офіційніх документах стояло іншим после жреця Олександра. Ця кенефора винна булу Повністю присвятитися собі культу померлої цариці. Вона прийомів доля такоже в офіційніх процесіях во время великих свят в Александрії.

Головного опорою Птолемеїв в Єгипті були Великі землевласнікі, найманці та військові колоністі. За своими соціальнімі інтересами до них прієднувалось и Єгипетські жерці. У Деяк відношеннях Птолемеї урізалі самостійність жреців, однак підтрімувалі їх як соціальну силу, проявляючі Виключно Щедрість. Написи неодноразово свідчать про ті, что Птолемеї дарувалі землі разом з прибутком місцевім божествам.

За Птолемеїв Було встановлен культ нового державного бога - Сараписа (имя вінікло від першопочаткового Осор-Апіс). Согласно легенди, зображення Сараписа Було перевезено з Синопі Понтійської до Александрії. Альо є досліднікі, Які вважають, что Сарапис БУВ вавілонськім божеством. Новий бог Сарапис шанувався НЕ только у єгіптян, но й у македонян та греків. Храми та написи свідчать Але для ті, что Давні Єгипетські боги не дали собі вітісніті новим божеством. Можна пріпустіті, что Птолемеї йшлі назустріч Певна релігійнім буде потрібно. Все це НЕ заважало Їм віказуваті пошани як грецьким, так и єгіпетськім богам, про что свідчать багаточісельні написи з всех областей Єгіпту. Птолемеї такоже або реставрувалі, або будували Нові храми власне єгіпетськім богам.

Егіпетські храми Залишайся великими господарськими центрами.Область великого храмового землеволодіння булу Фіваїда. Храми Гора и Едфу, Ісіді на острові Філі малі тисячі арур. Окрім "священної землі" храми вікорістовувалі и ту землю якові віруючі, например, клерухи, прісвячувалі богу та іноді ще пріарендовувалі більш Менш Великі ділянки царської землі.

Храми малі прівілеї и в Галузі ремісного виробництва, например, правом на Вироблення сезамного масла, что вважаю монополією держави, на виготовлення особливо тканин. Жреці отримувалася копійчаних допомогу з страти и Збирай з віруючіх значні приношення. У еліністічному Єгипті жрецтво являло собою багаточисельних й гарно організовану Корпорацію. На чолі храму стояв "архієрей" або "епістат", Який представляв місцевіх жерців у відношеннях з властью. Жерці періодічно Збирай на з'їзди, так звані "Синоду". Храми зберігалі деякі права, як например, право убіжіща.

Велику роль в постійніх Військових Сутички и політічніх подіях кінця ІV - ІІІ ст. д.н.е. відігравала армія. У порівнянні з іншімі еліністічнімі державами Єгипет знаходівся в Досить вігідному положенні - воїнів сюди пріваблювало гарна грошова винагорода, перспектива Отримання земельних наділів в заможній стране.

Земля булу Основним засоби забезпечення ВІЙСЬКОВОЇ служби в Єгипті. Система наділення воїнів земельними ділянками застосовувалась в Єгипті и державах предньої азії ще у ІІ тісячолітті д.н.е. ділянки надавали воїнам не в повну власність, а лишь як тимчасова и умовно володіння. Осонове цієї системи з Деяк змінамі збереглісь и в еліністічному Єгипті. Перш за все змінівся етнічній склад армії. Місцеві воїні - "махімой" - Втратили колишнє значення и опінію в гіршому, чим Ранее, положенні. Наділення воїнів різнімі розряд землі Було тісно пов'язане з Економічною та соціальною політікою Птолемеїв.

Крупні воєначальнікі отримувалася в якості дарчих земель Великі маєтки. Воєначальнікі нижчих рангів та Прості воїні забезпечуваліся наділамі від 5 до 100 арур. І если клерухи з наділамі в 5 - 7 арур були тимі ж селянами, то катек, Які Складанний вищий пласт Військових колоністів, були власниками порівняно великих участків и вікорістовувалі працю в своєму господарстві царський землеробців.

Одним з центрів ВІЙСЬКОВОЇ колонізації БУВ Фаюм. Далі Йшла лінія Військових поселень від Мемфісу до півдня. Земля, что надавати воїнам за їх службу в ІІІ ст. д.н.е. Залишайся в прінціпі Царське и могла буті відібраною, окрім землі воїні отримувалася худобу та насіння. Розміщуваліся смороду в Будинка місцевіх жителей. Питання про постій стояло дуже гостре и Досить часто виготовляють до зіткнень между воїнамі та місцевім населенням. Військові колоністі вносили елемент насилля та проізволу в життя єгіпетського села.

2.2 Царські землероб та раби

Лаой або "царські землеробці", як їх називали в Єгипті, були основними робітнікамі в сільському господарстві. На царській землі, у великих маєтках приватних володарів та храмів практікувалася роздача дрібніх участків землі царський землевласнікамі. Їх відношення до держави и приватна особа формально представляло собою Спадкового Договірну оренду.

Усі сільськогосподарські роботи контролювала и регулювалися царська адміністрація. Вона, зокрема, Вказував, чим и коли селянин повинен засіюваті свой участок та слідкувала за Виконання робіт. Коли врожай Було зібрано, царські землеробці були зобов'язані Сплатити державі так званні орендної плати натурою и всі інші збори.

Землеробці збереглі свою громаду організацію. Правлячі кола були зацікавлені в ее існуванні по фіскальнім міркуванням. Громада відповідала за Виправно Виконання ее членами державних повинностей. Царські селяни були прікріплені до своих клаптіків землі, смороду Повністю Втратили право вільного пересування, І, коли вінікала потреба в людях, їх прітягувалі до примусових робот по обслуговуванню Зрошувальна каналів. В цьом проступає Сутність системи, яка зберіглася без змін від епохи фараонів до часів Птолемеїв. Такоже селяни не володілі Громадянська правами, смороду повінні були радіти, если после збору врожаю в їх розпорядженні Залишайся Достатньо Кількість продуктів и зерна для Власний родин.

Їм іноді доводиться такоже Виконувати ніжчі Функції в сільському управлінні; шани від цього Було мало, а відповідальность булу велика. Часто вінікалі непріємності зі норовливої ​​селянами, Рівно як и з надміннімі жрецями та окружних чиновниками, Які вели себе як маленькі тиранії. Важко були отношения и в наданні квартир для солдат. При цьом, Звичайно, Досить часто доходило до суперечок между власниками житла та розквартирування в них солдатами.

Альо були й деякі Позитивні явіща. Так, будь-який підданій МАВ право и можлівість звернути з заявили або скарга безпосередно до царя в Александрію. Такі заяви зберегліся у Великій кількості. Невідомо лишь, чи Дійсно цар сам читав їх та давати відповідь. Деякі з ціх листів доходили до царської канцелярії, а звідсі переправлялися відповіднім органам.

Населення комі (села) НЕ Було одноріднім. Поряд з землеробцямі, Які орендувалі ділянки царської землі, жили біднякі, Які не вели Ніякого самостійного господарства, працював поденниками и вікорістовувалісь на державних роботах. Поряд з біднімі єгіпетськімі воїнамі, "махімою", жили відносно Заможне "катекі".

Становище ремісніків, Які Працювала в Царське Майстерня, в більшості нагадувало становище Царське землеробів. Смороду кож підлягалі під адміністратівну юрісдікцію и були прікріплені до майстерень. Їх діяльність такоже на кожному кроці контролювалася адміністрацією. Поряд з великим Майстерня, Які знаходится в руках царської адміністрації, жреців и власніків Спадкового земель, існувало много дрібніх ремісніків, Які Працювала в невеличка майстерня або брали роботу додому. Реміснікі об'єднувалісь до Спілки, члени якіх сходилися на Спільні обіди, малі свого бога-покровителя и платили внески в суспільну скарбницю.

Про рабство та рабів при дерло Птолемеях відомо Небагато. Рабських праця в Єгипті застосовувалася в гірнічій делу и в сільському господарстві. Особливо важка булу доля рабів, Які Працювала на родовище та камененоломнях. В такому ж положенні з ними знаходится Державні боржники та злодії. Праця рабів застосовувалась и в великих маєтках. У власніків середньої руки - чіновніків, Військових колоністів - чісельність рабів такоже булу значний. Например, Якийсь воїн Лептин володів 16 рабами.

Великими рабовласників були храми, Які отримувалася Значний прибуток від праці храмових рабів, так званні "ієродулів". Зберегліся СПЕЦІАЛЬНІ укази Птолемеїв про реєстрацію рабів, забороні їх Вивезення з Єгіпту, про розшук та наказание рабів, что втекли. У заповідях и в шлюбному контракті раби згадувать як вид майна. Торгівля рабами Займаюсь видно місце в торгових операціях.

Поряд з розвинення рабовласництва в Єгипті, існувалі и Стародавні форми рабства - самопродаж вільніх людей, Боргова арбство. Представник правлячої верхівкі Єгіпту перетворювалі в рабів В Сирії и Палестіні много лаой. Це явіще прийнять настолько крупні масштаби, что віклікало втручання уряду, Пожалуйста Було зацікавлене в збереженні платників податків. У 261 р. д.н.е. Птолемей ІІ видав указ, Який забороняв купляті або брати під заставу лаой.3. Політичний и культурний розвиток еліністічного Єгіпту

3.1 Адміністративне управління та зовнішня політика

Птолемеївська система управління, до РОЗГЛЯДУ якої ми тепер Звертаємося, всегда стоит в центрі уваги дослідніків. Серед них існує точка зору, що тут ми маємо дело з однією з економічних систем, управління Якою здійснювалося зверху. Чи не Дивлячись на ті, что така економічна система Знайшла певні успіхі, но в кінці кінців спріяла занепад країни. Во время правления Птолемея ІІ вона досягла свого апогею.

Єгипет Птолемеїв представляв собою сильно централізовану державу. Цар МАВ всю повнотіла власти. В организации управління вікова Єгипетська бюрократична традиція поєднувалась з еліністічнімі принципами управління. Зпіраючісь на грецький право, Птолемеї розвинулася інтенсівну законодавчо діяльність.

Великі та малі чиновники намагаються перепісувалі та розсілалі закони, Розпорядження, Скарги. Діловодство велося грецький мовою. Було изготовлен Особливий канцелярській стиль та доладна термінологія. При дворі Птолемеїв зберігліся традиції часів Олександра Македонський - намагайтеся вели "царський журнал" та багаточисельних Царське кореспонденцію. Існував ряд Вищих придворних посад - "родічів", "рівніх за шаною родичам", "Перша друзів", "рівніх дерло друзям", "друзів", "правонаступніків".

Вершиною адміністратівної ієрархії булу посада "діойкета" - управалінця господарством та фінансами. ВІН завідував Царське казною, облічував господарські ресурси, доходи та витрати. Уся его діяльність булу пов'язана з чисто фіскальною метою - поповнення царської казни. Діойкет БУВ дере сановником в державі, и если це БУВ талановита та енергічна людінс, то вона ставала почти всемогутньою.

За віключенням трьох грецькіх міст, увесь Єгипет представляв собою хору - це були сільські місцевості та поселення міського типу, Які НЕ малі самоврядування. У упралінні хорою булу відсутня чітка система. Хору зберегла давнє розділення на номи, Які в більшості прітрімувалісь відокремленості.

Ном розділявся на декілька "топархій". До складу топархій входили як нижчих одиниця комі. Функції колішніх номархів перейшлі до стратегів, Які стали на чолі управління нома. Секретар, Який завідував діловодством, назівався Царське секретарем. Відповідні посадові особи мались такоже в топархіях та комах.прізначення на всі ЦІ посади залежався від діойкета.

Діяльність посадових осіб в номах булу тісно пов'язана з діяльністю ФІНАНСОВИХ чіновніків, Які такоже підлягалі діойкету. Головного Посадовою особою по Фінансовому управлінню в номі БУВ економії з широким спектром повноважень. Економ винен БУВ турбувати про Збільшення Царське доходів, про покращення сільського господарства, про благоустрій Царське землеробців, віслуховуваті їх Скарги, слідкуваті за станом ірігації в номі, Проводити ремонт каналів та дамб. На него ж покладався контроль за роботів ткацького майстерень та масляних цехів, за торгівлею. Діяльність економії перевіряв контролер.

У адміністратівному центрі знаходится каса (трапеза) на чолі з Трапезіти, Який прийомів надходження від платників податків, від відкупщіків. Там же знаходівся и номовой склад зерна ( "тесавр"), Яким завідував "сітолог". І трапеза и тесавр малі відділення в номах и в містечках. Трапезіти та сітологі, як и весь адміністративний персонал, являв собою любдей, Які Повністю залежався від царя и отримувалася з страти плату грошима або натурою.

У судновому організаціях поряд з грецьким правом частково зберігало свою дію і право давньоєгіпетське. Існувалі Різні суди для єгіпетського та грецького населення, для полісів и хори. Справи, в якіх прийомів доля и єгіптяні, и греки вірішувалісь на загально суді. Великого значення в царстві Птолемеїв получила адміністративна юрісдікція, яка розповсюджувалася на значний часть населения.

Давні Адміністративні та Релігійні центри Єгіпту - Мемфіс, Фіві, Гермополь, Гераклеополя - продовжувалі існуваті и в еліністічній период. Більшість єгіпетськіх міст такоже були торгово-реміснічімі центрами. Однако смороду НЕ корістуваліся правом самоуправління.

У Єгипті існувало лишь три поліса - Александрія, стара греуька колонія Навкратис и засновано Птолемеєм І у Верхньому Єгипті Птолемаїда. ЦІ полісі це має належати до хори и не входили в управління нома. Їх громадяни - прівілейованій прошарок найбільш заможного міського населення - Складанний Міську общину и об'єднувалісь в філі та деми.

В столице держави Александрії міська рада булу відсутня. Тут окрім греків и македонян проживали такоже фінікійці, критяни, іранці, фракійці, віхідці з Малої азії, іудеї тасірійці, а такоже єгіптяні. Це багаточисельних різноплеменне населення, за віключенням єгіптян, Які були позбавлені будь-якіх політічніх прав, об'єднувалось за етнічною Ознакою у общини з Деяк органами самоупраління - "політевмі", незалежні одна від одної и підлеглі царській адміністрації. Степень самоуправління "політевм" був неоднаковій.

Хотілося б немного Зупинити и на характерістіці зовнішньої політики Єгіпту часів Птолемеїв.Анали Птолемеїв, Які в свой годину Склаві в 1819 году Жак-Жозеф Шампольон-Фіжак, брат великого єгіптолога, розповідають нам про значний Кількість Військових операцій за часів правления царів: походи в Кирену, Келесірію, на Кіпр и в Грецію, кроме того, Відсіч двох вторгнень, спочатку Пердикки, а потім Антігона одноокись.

Завоювання Птолемеїв за межами Єгіпту Почаїв їх вторгненням в 322 году в Кирену, де смороду розгромили спартанця Фіброна и поставили Кирену у Власний залежність. Кирена булу Досить важлівім придбанням. Вона славиться своим сільфієм - цілющім засоби, Який БУВ відомим у всьому старожитніх мире. Для захисту кордонів своєї держави Птолемеї займають Сірію, де розмістілі в ряді міст гарнізоні, щоб захістітісь від нападу сусідніх правітелів.

Великого значення МАВ и тієї факт, что з 287/286 р. Птолемеї виступили в якості протектора Союзу остров'ян. Цей союз БУВ об'єднанням багаточисельних Кікладськіх островів, Які до тих пір знаходится під властью Деметрія Поліоркета. Ще Ранее, в 294 году, Лагід зумів відвоюваті острів Кіпр. Кінцевім результатом стало создания у східній части басейну Середземних моря морської держави, головні опорні пункти якої були пріморські міста Фінікії, Кіпр, багаточісельні Кікландські острови.

Необходимо констатуваті и тієї факт, что при правлінні іншого поколение еліністічніх правітелів НЕ велося великих завойовніцькіх війн. Застосовувалася тактика ведення так званні "малих" війн, метою якіх булу боротьба за Розширення кордонів держав и Перш за все боротьба Йшла за владу на морі. Важлівім засоби Птолемеїв БУВ флот.

Загаль, Птолемеї здійснілі Чотири Великі Війни: перша булу війна за сирійський спадок (з 280-279 р.), За нею Йшла 1-а Сірійська війна (274 - 271 рр.), Потім Хремонідова війна (267-261рр.), И Нарешті 2-а Сірійська війна. Ітак Чотири Війни і ніякої суттєвої Зміни в еліністічній рівновазі. Птолемеям удалось Зберегти свои володіння; ні Сельовкидам, ні Антігони НЕ удалось оскаржіті у імперії Птолемеїв ведучий положення в мире еліністічніх держав.

3.2 Культура еліністічного Єгіпту

Олександру Македонський НЕ вдалолся создать єдиний "елінопепрській" народ. Альо его завоювання привели до взаємного збагачення двох культур: давньогрецької та давньосхідної. Чи не Випадкове, что 3 з 7 "чудес світу" створ на территории елінськіх стран. Одне з них Александрійській маяк, Який Було побудовали на острові Родос висота 120 метрів архітектором Сострат Кнідськім. Світло цього маяка Було видно на 60 км. Кроме ноьго в столице еліністічного Єгіпту знаходится осбливо установа, присвячено 9 музам. Це перший в мире музей. Ця організація, єдина в своєму роді у всьому античному мире, давали притулок більшому числу вчених Із всех грекомовніх стран. Організованій як культовий об'єднання зі жерцем, музей є собою скупчення Всього наукового життя Єгіпту.

Тут жили Вчені, читати лекції. За наукові та Власні заслуги Птолемеї нагороджквалі по-царські. Так, согласно легенді, Птолемей ІІ сплативши свому вчителю Стратону 80 талантів. Альо були й приклади протилежних: Деметрій Фалерській БУВ зміщеній з посади голови музею и вісланій за межі Александрії.

Особливе гордістю музею булу бібліотека, де нараховувалаося более 200 тисяч папірусніх світків. Деякі з діректорів бібліотеки були одночасно вихователь наслідніків престолу. Це відносіться до Зенодот Ефеського, а такоже до Аристарха, якому теж Було доручили виховувати молодих Птолемеїв. Ще одна бібліотека знаходиться в Сарапії.

Розвівався у еліністічному Єгипті и такий вид мистецтва як скульптура. Серед відоміх пам'яток скульптури того часу особливе місце посідав Родоській колос - 37-метрова статуя бога Геліоса. Вона кож служила маяком и вважався одним з чудес світу.

Александрія ж булу побудовали видатних архітектором Дегінократом з Родосу по струнці плану. Довгі Прямі вулиці НЕ були схожими на вулиці старих грецький міст. Александрія поділялася на п'ять кварталів. У царський кварталі знаходится дворець Птолемеїв, театр, Мусейон, бібліотека, гробниця Олександра Македонський. В місті Було много садів, храмів, парків.

Александрія булу видатних культурним центром епохи елінізму. У ній жили и Працював видатні Вчені, поети, художники и архітекторі того часу.Висновки

Отже, з Усього вищє сказаного Можемо сделать такий Висновок, что еліністічні держави и Єгипет зокрема, як одна з найбільш типових еліністічніх держав, відзначіліся в історії і залиша по Собі НЕ только добру згадку, но й певні Зміни и Досягнення в жітті людей.

Процес елінізації Відразу МАВ двоїстій характер. Нівелірування місцевіх и племінних відмінностей, поступове Подолання колішньої полісної замкненості, розширення економічних и культурних зв'язків були невід'ємні від факту завоювання величезних територій. Еліністічна культура спріяла Розповсюдження досягнені грецької філософії та мистецтва, а такоже культурному обміну Між сходяться та Еллада. Альо в масі землеробського населення продовжувало стійко тримати Місцеві культурні та Релігійні традиції.

Утворені после розпад імперії Олександра Македонський еліністічні держави (в тому числі и Єгипет) нада сильного впліву на розвиток племен, Які проживали за їх межами. Це багатообразні за рівнем свого суспільного розвитку племінного перефірія так чи інакше втягувалася в сферу товарного Оберт. З часом начинает рухатіся вся перефірія середземноморського світу - від великих пустель, Які межують з Кітаєм, до західної оконечності Європи. ЦІ Великі Політичні, соціальні та економічні зрушення прізвелі в подалі до занепад еліністічніх держав, и до Швидкого поглінання їх Римом.Список використаної літератури

1. Авдиев В.І. Історія Стародавнього Сходу. - М., 1970. - С.45

2. Бенгстон Г. Правителі епохи еллінізму. - М., 1982

3. Всесвітня історія. - М., 2000.

4. Захід Птолемеїв. - М., 1973

5. Історія Стародавнього Сходу / під ред. Кузищина А.В. - М., 2001..

6. Історія Стародавнього Сходу. - М., 1979

7. Історія Стародавнього Світу. Стародавній Схід: Єгипет, Шумер, Вавилон, Західна Азія. - Мінськ, 2000.

8. Історія Світової культури. - К., 1994

9. Крижанівський О.П. Історія стародавнього сходу. - К., 1996.

10. Липс Ю. Історія древніх цивілізацій. - СПб., 1999.

11. Прусаків Д.Б. Трудова норма давньоєгипетських землевласників // Схід. - 1997. - №5. - С. 5 - 9

12. Редер Д.Г., Черкасова О.О. Історія стародавнього світу. - М., 1979

13. Снєгірьов М.Л. Древній Єгипет: історичний нарис. - М., 1958

14. Шилюк Н.Ф. Історія Стародавнього світу: древній Схід. - Свердловськ, 1991