Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Фонди шкільного музею (методичні матеріали)

Скачати 61.88 Kb.
Дата конвертації 30.04.2019
Розмір 61.88 Kb.


ФОНДИ шкільного музею

III. ОБЛІКОВО-депозитарних ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОГО МУЗЕЮ

1. Фонди шкільного музею. Всі матеріали, експоновані та зберігаються в шкільному музеї, складають фонд шкільного музею. Фонд шкільного музею складається з основного музейного та науково допоміжного фондів. До складу основного фонду входять всі види справжніх матеріалів, придатних для тривалого зберігання, що є першоджерелами для вивчення історії, культури, природи і службовців для створення експозиції (відповідно до профілю музею) і використання їх в освітньо-виховному процесі.

В основний фонд входять: а) речові пам'ятники: знаряддя праці, предмети побуту, сільськогосподарські знаряддя, ремісничі вироби, зразки фабрично-заводських виробів, зброя, нумізматичні матеріали, одяг, зразки гірських порід, археологічні знахідки;

б) образотворчі: твори образотворчого мистецтва, картографічні матеріали, карикатури, плакати, фотографії;

в) письмові: газети, книги, журнали, листівки, урядові документи, офіційні документи, спогади, листи, щоденники, записні книжки. До складу науково-допоміжного фонду входять матеріали, виготовлені для потреб експозиції: схеми, діорами, муляжі, моделі, тексти, репродукції з художніх творів, фотографії масового виробництва, зразки швидкопсувних сільськогосподарських культур та інші експонати, схильні до псування і потребують швидкої заміни.

2. Основні групи облікової музейної документації.

Для грамотної організації дослідницької роботи краєзнавці повинні використовувати три групи документів. Науково-облікова документація. Сюди входять: а) акти прийому-здачі документів; б) книга обліку основного фонду;

в) книга обліку науково-допоміжного фонду.

Довідковий апарат складається з системи карток (можливо в комп'ютерному варіанті), що дозволяють швидко виявити існування пам'ятника в фондах, його місцезнаходження. Основні види допоміжних картотек: інвентарні (з основними відомостями, відповідними інвентарній книзі, із зазначенням шифрів і місця зберігання). тематичні (за тематикою колекцій). іменні (з характеристиками конкретних осіб). хронологічні (за хронологією подій). географічні (з географічними назвами). Довідкова картка зазвичай містить такі відомості: найменування предмета (з коротким описом), обліковий номер, місце зберігання. У систему обліку музейних предметів включаються польові документи, акти прийому музейних предметів на зберігання в музей, щоденники експедицій, доповіді поматеріалами музею, творчі роботи. Облік в шкільному музеї повинен переслідувати дві мети: забезпечення схоронності самого предмета; забезпечення схоронності відомостей, наявних про предмет. Основним документом обліку та охорони музейних предметів є Книга обліку основного фонду (інвентарна книга). Заповнюється у вигляді таблиці, в яку вносяться такі дані: 1. Порядковий інвентарний номер. Одночасно з проставленням порядкового номера в книзі ставиться той же номер на реєстроване предмет;

2.Дати записи, тобто внесення предмета в Інвентарну книгу. Дата повинна бути повною, без скорочень;

З.Время, джерело і спосіб надходження. Вказується повна дата (рік, місяць, число), звідки надійшов предмет, від кого. Фіксуються повні імена та по батькові дарувальників, назви установ (адреса, номер телефону та ін.), Які передали предмет в музей;

4.Наіменованіе і короткий опис предмета. Записується в загальноприйнятому літературному вираженні із зазначенням варіантів місцевих діалектних назв. Вказується авторство, місце походження, матеріал, з якого він виготовлений. Для фотографії необхідно дати короткий опис сюжету або події. Слід назвати прізвище, ім'я, по батькові зображених людей, рік зйомки, автора знімка. В письмових джерелах, в тому числі в журналах, газетах, щоденниках, альбомах і ін., Указиваетсяколічество сторінок або аркушів. У фотоальбомах проставляється кількість фотографій. Фіксуються всі написи, штампи, підписи;

5. Кількість предметів. Зазвичай пишеться «1 прим.», Але якщо реєструється два або кілька однакових музейних предметів, то ставиться відповідне число;

6. Матеріал і техніка виготовлення. Вказується вид матеріалу: камінь, метал, дерево, тканину, картон, папір, вата тощо. Фіксується спосіб виготовлення: лиття, карбування, штампування, гравірування, рукопис, машинопис в'язання, плетіння, аплікація тощо ;.

7. Розмір. Вказується лише в сантиметрах: висота, ширина (товщина для об'ємних предметів). Для круглих предметів - діаметр;

8.Сохранность. Фіксуються всі пошкодження предмета: плями, забруднення, іржа, проколи, розриви, потертості, відколи, помятость, згини, втрати деталей;

9.Стоімость. Фіксується в разі покупки предметів в цінах на момент придбання в рублях;

10.Прімечаніе. Місце знаходження (записується олівцем). Акти про передачу, вилучення, списання і т.д .;

У Інвентарну книгу заносяться тільки справжні предмети або мають значення оригіналів (копія з автографом автора, авторський макет, рідкісна фотографія і т.д.).

Інвентарна книга нумерується (у правому верхньому кутку кожного аркуша), прошивається, завіряється підписом і печаткою. Коли книга заповнюється повністю, в її кінці вноситьсяпідсумковий запис: «У справжню інвентарну книгу внесено предметів (цифрами і прописом) з № по №». У наступній Інвентарній книзі нумерація продовжується, інвентарна книга зберігається в школі. Вона входить в номенклатуру справ постійного терміну зберігання. З.Шіфровка та маркування музейних предметів На кожному предметі проставляється його шифр. Шифр складається з абревіатури назви музею і відповідного номера по інвентарній книзі. На об'ємних предметах шифр проставляється тушшю або олійною фарбою з невидимого боку і так, щоб не пошкодити предмет. На малюнках, фотографіях, документах шифри пишуться в лівому нижньому кутку простим м'яким олівцем. Якщо шифр на предмет написати неможливо, слід прикріпити за допомогою нитки бирку з картону з нанесеним шифром (до медалей, орденів, опудал).

На тканини і одяг пришиваються шматочки матерії з шифром. Зберігання музейних предметів здійснюється за видом матеріалів. Окремо зберігаються предмети з металу, дерева, тканини, паперу і т.д. Поєднання предметів по увазі не допускається. Не можна зберігати разом в одних і тих же сховищах (шафах, папках, коробках, конвертах) папір і метал, метал і тканину і т.д., оскільки це призводить до псування музейних предметів (корозія, іржа).

У приміщеннях шкільного музею повинні збережуться стабільні температура і вологість, тому що коливання температури, перепад вологості приводять до псування музейних предметів.

Музейні предмети не повинні піддаватися прямому світлового впливу. Джерела світла не повинні розташовуватися поблизу музейних предметів. Найбільш сильно піддаються світлового впливу папір, картон, тканину. Тому предмети з цих матеріалів поміщають в коробки, папки, конверти, перекладаючи кожен екземпляр чистим папером.

У музеї повинен дотримуватися біологічний режим: не допускати появи молі, жучків-древоточцев, тарганів, мишей та інших шкідників. Для проведення санітарних та дезінфекційних робіт слід залучати фахівців з державних музеїв.

У шкільному музеї не допускаються ніякі види склеювання музейних предметів.

Реставраційні роботи можуть проводитися тільки фахівцями-реставраторами державних музеїв.

Кріплення музейних предметів при монтажі експозиції здійснюється без будь-яких деформацій і пошкоджень.

Їх не можна склеювати, підрізати, підгинати, проколювати, ламінувати, зафарбовувати, підчищати.

Всі види консерваційних робіт проводяться за участю фахівців з державних музеїв6. ОБЛІК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ ФОНДІВ МУЗЕЮ

6.1. 6.2. Облік музейних предметів зібрання музею здійснюється окремо за основним та науково-допоміжного фондів:

  • облік музейних предметів основного фонду здійснюється в книзі надходжень музею;

  • облік науково-допоміжних матеріалів (копій, макетів, діаграм і т. п.) здійснюється в книзі обліку науково-допоміжного фонду.

6.3. Закріплення музейних предметів і музейних колекцій у власність освітнього закладу здійснюється власником відповідно до законодавства Російської Федерації на праві оперативного управління.

6.4. Відповідальність за збереження фондів музею несе керівник навчального закладу і керівник музею.

6.5. Зберігання в музеях вибухонебезпечних та інших предметів, що загрожують життю і безпеці людей, категорично забороняється.

6.6. Зберігання вогнепальної і холодної зброї, предметів з дорогоцінних металів і каменів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.7. Музейні предмети, збереження яких не може бути забезпечена музеєм, повинні бути передані на зберігання в найближчий або профільний державний музей, архів.

Додаток до листа Департаменту молодіжної політики, виховання і соціального захисту дітей Міністерства освіти та науки Росії від 12 січня 2007 р № 06-11 Методичні рекомендації щодо організації діяльності шкільних музеїв і розвитку дитячих краєзнавчих об'єднань

Головна функція музейного предмета полягає в тому, щоб бути джерелом інформації про ті процеси, події та явища, з якими був пов'язаний даний предмет.

У сучасному музеєзнавстві музейний предмет визначається як пам'ятник історії і культури, вилучений з-поміж побутування, який пройшов усі стадії наукової обробки і включений до складу музейного зібрання завдяки його здатності характеризувати історію і культуру певного суспільства. Музейний предмет є складовою частиною національного культурного надбання, він виступає в музеї як джерело знань і емоційного впливу і як засіб виховання і освіти. Для характеристики музейного предмета розглядають його загальні властивості і конкретні ознаки, а також встановлюють його наукову, меморіальну, історичну і художню цінність.

Музейні предмети потрапляють в музей різними шляхами: вони можуть бути знайдені експедицією, передані дарувальником або придбані у власника. Багато предметів, до того як ними зацікавляться музейні фахівці або краєзнавці, не є пам'ятками історії та культури -вони є звичайними матеріальні об'єкти і використовуються за прямим призначенням: знаряддями праці працюють, одяг носять, книги читають, радіо слухають і т.д. Іншими словами, кожен предмет, після того як його виготовили, виконує свою утилітарну функцію до тих пір, поки не втратить її, не зламається, чи не буде замінений новим. Що вийшли з ужитку предмети найчастіше знищують. Однак, частина предметів зберігається і в силу різних причин набуває значення пам'яток історії та культури, об'єкт спадщини. До них відносяться не тільки пам'ятники археології, але і різноманітні предмети побуту різних епох, в тому числі і предмети сучасності, які збереглися в обмеженій кількості.

Такі предмети часто називають раритетами, т. Е. Рідкісними предметами, що дає підставу віднести їх до пам'яток матеріальної культури.

Майже в кожній сім'ї є речі, які зберігають особливо дбайливо, оскільки вони нагадують про якомусь родича або важливу подію. Такі предмети прийнято називати реліквіями.

Раритети і реліквії - це найчастіше матеріальні предмети, які втратили своє функціональне значення і набули значення символів, пам'ятних знаків. Такі предмети часто цікавлять краєзнавців та інших фахівців в силу своєї унікальності.

Деякі предмети спеціально створюються для того, щоб виконувати роль символів, наприклад прапори, нагороди, посвідчення особи і т.п.

Раритетні і реліквійні предмети завжди унікальні, тому що існують в одному або дуже обмеженій кількості примірників.

Краєзнавців і актив шкільного музею можуть цікавити не тільки раритети і реліквії, а й самі звичайні, досить широко поширені предмети, якщо вони будь-яким чином пов'язані з досліджуваним подією або явищем. Це можуть бутипредмети шкільного інвентарю - старі карти, глобуси, енциклопедії. Це можуть бути предмети, необхідні в повсякденному навчальної діяльності минулих років - ручки, чорнильниці, зошити, щоденники.

Це можуть бути предмети, що відносяться до значних загальношкільних подій і явищ - альманахи, прапори, кубки, медалі, цінні подарунки.

Специфіка музеєзнавчого вивчення подій та явищ минулого і сьогодення полягає в тому, що фахівці музейної справи прагнуть виявити і зібрати такі предмети, за допомогою яких можна як би реконструювати досліджуване подія, наочно уявити його за допомогою тих речей, які були свідками або навіть учасниками події.

Звичайно, самі предмети, якщо це не письмові документи, звукозапису, кіно-, фотодокументи і т.п., мало що можуть розповісти нам про подію, однак їх приналежність, причетність. до конкретного історичного епізоду, зафіксована в музейній документації, робить ці предмети артефактами історії - історичними джерелами.

Від деяких подій, особливо якщо вони відбулися порівняно недавно, залишається досить багато різного типу предметів (речових, образотворчих, документальних), які можуть бути використані як музейні. Тоді перед краєзнавцями виникає проблема; які предмети доцільно відібрати в першу чергу, як представити подія найбільш повно і всебічно, використовуючи найменшу кількість предметів. Площі для зберігання шкільних музейних фондів не безмежні, обмежені і можливості самого музею в експонуванні музейних предметів, тому перед музеями завжди стоїть дилема: як в менший обсяг джерел вмістити максимум інформації про досліджуваному подію або явище. Може бути тому в шкільних музеях в основному зберігаються письмові та образотворчі історичні джерела, але практично відсутні речові.

Недолік об'єктивної інформації, яка прихована в пам'ятнику історії та культури, заповнюють документальні записи, зроблені в процесі комплектування об'єктів спадщини зі слів їх власників або учасників і очевидців досліджуваних подій. Зафіксовані в шкільній документації відомості про середовище побутування об'єкта спадщини, про функціональне призначення предмета, його автора і власників, про його використанні в досліджуваних подіях переводять на доступну мову інформацію, закодовану в предметі. Записи в шкільних документах, зроблені при науковому описі музейного предмета, розширюють його інформаційний потенціал, дозволяють використовувати його як історичне джерело.

Фонди шкільного музею постійно поповнюються, так як музей не тільки акумулює документальні свідчення минулого, а й створює літопис сьогоднішнього дня школи.Третій аспект. Вказівки на спосіб надходження предметів в музей. Як відомо, фонди музею в значній мірі збагачуються в результаті експедицій - однієї з форм його науково-дослідницької роботи. Можна і потрібно включати в етикетку відомості типу: "З матеріалів експедиції музею ...;" Дар ветерана Великої Вітчизняної війни ... "," Передано з музею ... ". Дуже суттєва проблема експозицій, в тому числі і перш за все шкільних музеїв, - це співвіднесення справжніх і копійних матеріалів. На це слід звертати особливу увагу відвідувача, повідомляючи в нижній частині етикетки, оригінал або копія експонується. Якщо в експозиції представлені переважно оригінали, то в етикетках вказуються тільки копії. Навпаки, при експонуванні в основн ом копийности матеріалу, в етікетаже слід звертати увагу на оригінали. Додаткові відомості даються звичайним книжковим шрифтом досить великим, зручним для прочитання. Рядки діляться за змістом, без переносів (перенесення допускається не більше одного на етикетку). В експозиції шкільних музеїв часто зустрічаються науково допоміжні матеріали: карти, схеми, таблиці, плани, графіки, діаграми, які доповнюють виставлені експонати, допомагають розкривати їх зміст. У тому випадку, якщо науково-допоміжний матеріал містить значну інформацію і важкий для сприйняття, його також необхідно супроводити етикеткою. Тепер розглянемо, як краще скласти етикетку до різних типів музейних предметів. Фотографії. За жанровою класифікацією розрізняють такі види фотознімків: портретні (як поодинокі, так і групові), сюжетні або подієві, знімки побутового жанру і видові знімки. За технікою виготовлення фотоматеріали 33 поділяються на дві основні групи: оригінали та репродукції. Сюжетні або подієві знімки анотує в загальноприйнятій послідовності - назва, атрібуционной відомості і дата. Наприклад: Хрестовоздвиженська церква в Алтуф'єво. Побудована в 1750-1763 рр. Москва, 1997 р Учні 4-го класу д. Подушкино. В останньому ряду (крайній праворуч) Олексій Вавилин. Московська область, 1934 г. При анотуванням портретних фотознімків дотримується наступна послідовність: назва фотографії, час зйомок (дата), автор зйомки (якщо відомий). Комсомольський ватажок С.Б. Широкова проводить зліт піонерських дружин Бабушкінського району. Москва, 1969 р І.Г. Старовинне, активний учасник партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни. У 1942-1944 рр. очолював диверсійну роботу Центрального та Українського штабів партизанського руху. Москва, 1941 г. Як можна було помітити, етикетку слід починати з ініціалів, а не з прізвища. Залежно від змісту експозиції в анотації можна підкреслити характерні особливості, історичне значення тієї чи іншої особистості, наприклад: лауреат Державної премії, лауреат Ленінської премії, делегат з'їзду, видатний діяч військової медицини, автор важливих досліджень в області космосу, біології, історії і т. д. Анотація знімків військовослужбовців зазвичай дається в наступній послідовності: звання, ініціали, прізвище, посада, час зйомки, автор зйомки (якщо він відомий). Порядок перерахування осіб на групових фотографіях - зліва направо. В окремих випадках вказується місце або умови зйомки (знімок зроблений на передовій 34 в 1942 р, зйомка проведена з супутника, літака, вертольота і т.д.). При експонуванні на одному стенді, планшеті або в турнікеті декількох фотопортретів дається загальна (групова) анотація і короткі етикетки під кожним портретом. Якщо в експозиції представлені фотокопії, це обмовляється в анотації. При анотуванням копій унікальних фотографій можна підкреслити, що оригінал зберігається в фондах музею. Якщо не можна або важко встановити дату, треба вказати її приблизно: 1890-і рр. або укласти в квадратні дужки [1895 р]. В анотаціях музейних предметів, монографічне вивчення яких ще не закінчено і датування не встановлена, припустимо і знак питання. При анотуванням фотографій і інших музейних предметів дореволюційного періоду можна вказати дві дати: спочатку по старому, потім, в дужках за новим стилем.При перекладі дат зі старого стилю на новий до дати за старим стилем додається (або від дати за новим стилем віднімається): для XX ст.- 13 днів, XIX в. - 12 днів і для XVIII ст. - 11 днів. При цьому початком століття слід вважати 1 березня 1900 1800, 1700 років.

При вказівці місця події використовуються загальноприйняті скорочення: м - місто, с. - село, пров. - провулок, пл. - площа, д. - село і т.д. Приклади: Герой Радянського Союзу А.В. Іванов (1907 - 1943). Січень 1942 р Фотографія Б.Петрова. На звороті напис: «Дорогий, коханій мамі, Гонім ворога від Москви». Письменник А. Приставкін з учнями і вчителями школи №109 - учасниками вистави «Ночувала хмаринка золота ...» після прем'єри. Москва, 1988 г.

Письмові джерела. При складанні етикетки до письмових джерел до уваги береться форма експонування предмета: розкритий чи документ (книга, листівка, журнал) або експонується лише титульний лист. Якщо в друкованому виданні або рукописному документі добре видно і читані атрібуционной дані і експонат не призначений для прочитання, то етикетку до нього можна не давати. У тому випадку, коли експонований письмове джерело рукописний, то при анотування враховуються каліграфічні особливості руки його автора: читабельний документ або його прочитати важко. В останньому випадку в етикетці вказується його короткий зміст або 35 наводиться найбільш яскрава витяг з нього. При анотуванням листів даються такі відомості: ініціали та прізвище автора листа, кому адресовано, дата написання. Лист учасника битви за Берлін Б.Н. Петрова з фронту. Б.М. Петров повідомляє родичам про настрої офіцерів перед вирішальним штурмом. Квітень 1945 р Ксерокопія. Лист лейтенанта Г.А. Мамонова, командира 1-ї роти батальйону морської піхоти. 1942 р Ксерокопія. Оригінал зберігається в фондах музею Червонопрапорного Чорноморського флоту. "За радянський флот і за Радянську державу, якщо і доведеться померти, то я завжди на це готовий, і серце нашого флоту - Севастополь - ми, моряки, ніколи не віддамо, яка б там обстановка не складалася». Анотація на твори друку складається на основі титульної сторінки аннотируемой книги, автографів і позначок в наступній послідовності: ініціали та прізвище автора, назва твору, вихідні дані. Але етікетаж до цих творів не повинен копіювати титульної сторінки. Іноді важливо показати автограф, підкреслити у і унікальне видання (місце видання, тираж). Цікавим є і те, хто користувався книгою. І. Дитятин Міське самоврядування в Росії. Том 2. Ярославль, 1877 г. При анотуванням газет, якщо текст знаходиться не на першій сторінці, в анотації наводяться ініціали і прізвище автора статті, її назву, в разі необхідності, короткий її зміст, потім дається назва газети, число, місяць, рік видання. Якщо стаття поміщена на першій сторінці, анотація зайва. повідомлення Міністерства

Внутрішніх Справ СРСР про незаконний арешт групи лікарів, звинувачених у шкідництві, шпигунстві і тероризмі і їх повної 36 реабілітації. "Известия", 4 квітня 1953 г. При експонуванні рукописних матеріалів необхідно виділяти і супроводжувати детальними поясненнями найцікавіші документи. При експонуванні грамот, подяк, запрошень, поздоровлень, якщо вони цілком доступні для прочитання і входять в комплекс експонатів з певної теми, анотації зайві. Якщо грамоти, подяки і т.д. складаються з здвоєних листів і текст знаходиться на розгорнутому аркуші, а експонується лише лицьова сторона, то анотація необхідна. Вона дається в наступній послідовності: найменування (почесна грамота, вітальну адресу і т. П.), Від кого, кому, за що і дата. При необхідності вказується місце вручення грамоти, місце знаходження організації, що видала документ і т.д. Наприклад: Почесна грамота Наркома ВМФ СРСР начальнику планового відділу майстерні № 1 Д.М. Комзікову за відмінну роботу по ремонту кораблів і бойової техніки в роки Великої Вітчизняної війни. 1942 р Твори образотворчого мистецтва. До музейних предметів образотворчого характеру в етикетці вказується: назва твору, матеріал, час створення і автор. В етикетках до образотворчого матеріалу в якості заголовка виступає не прізвище автора, а дане їм назву твору. У художніх експозиціях, як правило, спочатку вказується прізвище автора. При цьому ініціали автора ставляться після прізвища, а в дужках зазначаються дати його життя або рік народження. Допускаються загальноприйняті скорочення: рід. (народився), тон. (тонований) і т.д. Як правило, в анотації зберігається назва картини, малюнка, скульптури і т.д., дане автором. В окремих випадках, експозиціонер розшифровує, дає більш повну назву. Наприклад, на картині К.Г. Дорохова дана авторська анотація: "Портрет П.Ф. Горпищенко". Але при експонуванні цього твору доцільно розшифрувати цю надпісь.37 К.Г. Дорохов (1906 - 1960). Портрет командира 8-ї бригади морської піхоти П.Ф. Горпищенко. 1941 р Бум., Кар. В окремих випадках крім основних даних до твору мистецтва даються додаткові пояснення за змістом зображення: імена осіб, топографічні вказівки, коротка характеристика подій чи явищ, які відображено на цій картині або малюнку і т.д. Якщо твір мистецтва експонується на виставці, вказується, кому належить цей твір (власність автора, музею, приватне зібрання і т.д.). На персональній виставці дається пояснювальний текст, в якому наводяться додаткові відомості про художника, йдеться про його спеціальності (графік, живописець, сценограф, скульптор). В анотаціях прийняті наступні скорочення: х. - полотно, м. - масло, Б. або бум. - папір, кар. - олівець. Слова картон, гуаш, сангіна, пастель, вугілля, темпера прийнято писати повністю. При цьому матеріал пишеться в етикетці з великої літери, а техніка виконання після крапки з комою - з малої. Приклади: А.С. Івашов (род.1976) Осінь в селі Леонова. 1998 Х., м. Б.М. Кустодієв (1878 - 1927). Портрет Миті Шостаковича. 1919 р Бум., Кольорові олівці. Власність І. Шостакович. Воїн-визволитель. Вутечіч Є.В. (1908-1974) Гіпс тон. 1949 г. При анотуванням плакатів обмовляється: для оригіналу - рік його створення; для масового видання - рік виходу в свет.38 Батьківщина-мати кличе. Худ. Тоидзе І. Вид-во"Мистецтво", М.-Л., 1941 р До колекціям листівок, які можуть бути представлені в експозиції, рекомендується давати етикетки такого змісту: "Сатиричні листівки періоду революції 1905-1907 рр.", "Поштові листівки з віршами народно монархічної спрямованості. 1906-1907 рр. " та ін. В етикетках до виробів лакової мініатюри крім прізвища автора рекомендується вказувати художню школу. Наприклад: Шкатулка "Звільнення Волоколамська". Худ. Чижов М.С. Федоскіно, 1966 р Речові джерела. Зміст анотації до речових музейних предметів, виставлених в експозиції, визначається цільовою установкою експозиції і місцем експоната в комплексі. Формулювання анотацій повинна відповідати експозиційного задуму. Один і той же експонат може свідчити про різні сторони історичної події і явища. Зміст етікетажа до нього залежить від того, яке значення має і яку роль відіграє цей експонат в експозиційному комплексі, до якого висновку він повинен підводити відвідувача музею, які нові знання повинен отримати цей відвідувач. Речові джерела поділяються на два види.

Перший вид - за характером матеріалу: дерево, метал, скло, кістку і т.д., другий - за функціональним призначенням: зброя, нумізматика, боністика і т.д. При анотуванням особистих речей, предметів побуту, знарядь праці, подарунків, сувенірів і т.п. вказується назва експонату.

У етикету включаються також такі відомості: призначення, місце і дата виготовлення, підприємство, що виготовило даний предмет, автор або майстер, іноді - приналежність власнику, характерні особливості, типовість предмета для епохи, техніка виготовлення, матеріал і т.д. У назві предмета меморіального значення відзначається його "участь" в історичній події або приналежність певній особі: №39. Кожушок учасника Великої Вітчизняної війни Є. І. Хозяинова. Отриманий ним на фронті в 1942 р Такі кожухи шили для фронту в КОМИ республіці.

Багато цінних документів і предметів періоду Великої Вітчизняної війни зберігається, наприклад, в музеї школи № 760 м Москви. До одного з найцінніших експонатів музею рекомендуємо скласти таку етикетку: Прапор 24 Червонопрапорної гвардійської Сталінградської-Євпаторійської стрілецької дивізії. Передано в музей учасником Великої Вітчизняної війни, учасником Параду Перемоги А.П. Лобіковим. Інші приклади аннотирования речових джерел: Деталі сценічного костюма до шкільного спектаклю «Дванадцята ніч» В. Шекспіра ». Виготовлені випускницею школи № 273 м Москви Іванової Танею. Москва, 1990 г. 1956 р

При експонуванні комплексів музейних предметів (предмети побуту, особисті речі будь-якого історичного обличчя, матеріали розкопок, знаряддя праці, нагороди, інструменти і т.д.) дається загальна анотація, а окремі предмети з цього комплексу забезпечуються етикетками в тому випадку, якщо необхідні додаткові пояснення. Наприклад: Фрагменти зброї і боєприпасів Знайдено під час експедиції учнів школи № 274 м Москви. Московська область, Дмитровський район, 1982 р Аптечна посуд XIX в. Знайдена під час археологічних розкопок на території колишньої Міщанській лікарні для бідних. Подарована музею учнем школи № 242 О. Дружініним.40

Якщо в експозиції представлені муляжі, то це вказується в анотаціях. При анотуванням моделей, макетів повідомляються ініціали та прізвище автора, їх виготовили. Наприклад: Прядка. Дерево. Макет. Зменшено в 10 разів. Виготовлений учнем 8-го класу Олександром Глозманом. Нині вчитель технології школи № 293, "Учитель року Росії - 97".

Модель атомного криголама «Арктика» Виготовлена учнем школи В. Васильєвим. Москва, 1993 г.В якості ілюстрацій до сказаного в цьому розділі наведемо порівняльну таблицю неправильно і правильно складених етикеток. Неправильно: П.Г. Кірсанов керував партизанським загоном в Заріччя, загинув при рейді по тилах ворога в 1943 р

Правильно: П.Г. Кірсанов (1912-1943). Робочий н-ського заводу. Керував партизанським загоном у Заріччі. Загинув при рейді по тилах ворога 2 травня 1943 г. З фотографії 1941 р

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------

1.Туманов В.Є. Шкільний музей. Методичний посібник. М .: ЦДЮТіК МО України, 2002.2.Поправкі до федерального закону про музеї та Музейному фонді внесені на обговорення до Державної Думи

Поправки, розроблені Мінкультури Росії, спрямовані на усунення штучних адміністративних бар'єрів, що перешкоджають включенню предметів до складу Музейного фонду.

«Мова йде про доповнення в існуючий порядок включення артефактів до складу Музейного фонду. На сьогоднішній день музейні предмети, що надійшли до державних зборів, вважаються власністю Російської Федерації тільки після проходження реєстрації в єдиному Державному каталозі », - заявив Міністр культури Російської Федерації Володимир Мединський.

Статус Державного каталогу Музейного фонду РФ принципово зміниться: з облікового документа він перетвориться в федеральну державну інформаційну систему. Володимир Мединський наголосив: прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з федерального бюджету.

Для спрощення процедури деприватизації культурних і історичних об'єктів в федеральному законі ( «Про Музейний фонд Російської Федерації і музеях в Російській Федерації», прийнятий у травні 1996 року) з'являться такі поняття, як «зібрання музею», «облікова документація музею», «головна інвентарна книга (книга надходжень) »і« експертиза музейних предметів ». Це потрібно для того, щоб нові експонати були включені до складу Музейного фонду з моменту їх реєстрації в облікових документах конкретного музею. Цей законопроект підтриманий Союзом музеїв Росії і учасниками Всеросійської наради головних зберігачів музеїв Росії.«Проект федерального закону усуває зайві адміністративні бар'єри, що істотно спрощує роботу зберігачів музеїв, - переконаний директор Державного Ермітажу Михайло Піотровський. - Зміна статусу Державного каталогу Музейного фонду РФ представляється абсолютно своєчасної ».

«Музейна спільнота активно брало участь в розробці даного законопроекту, неодноразово обговорюючи його на нарадах в Міністерстві культури РФ і в рамках заходів, що проводяться Союзом музеїв Росії, - говорить директор Державного історичного музею Олексій Левикін. - У разі прийняття Державною Думою поправок в закон «Про Музейний фонд» будуть зняті адміністративні перешкоди по включенню величезної кількості предметів до складу Музейного фонду. Невизначений статус музейних об'єктів, які не пройшли реєстрацію в Госкаталоге, в даний час є приводом до невиправданих списань, а також позбавляє музей можливості витребувати державне фінансування для реставрації та зберігання предметів. Упевнений, що запропонований законопроект усуне існуючу абсурдну ситуацію і поверне музеї в правове поле ».

Дані Росстату також свідчать про актуальність ініціативи Мінкультури Росії. На 2013 рік загальна кількість зареєстрованих в обліковій документації музеїв музейних предметів становить близько 80 млн. Тим часом в Госкаталоге зареєстровано близько 3,5 млн. Музейних предметів.11


<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
  • Історія
опис:

Матеріал призначений для педагогів - завідувачів і співробітників шкільних музеїв. В останнє десятиліття посилюється інтерес до історії рідного краю, активно розробляються і реалізуються регіональні та місцеві краєзнавчі програми. Це знаходить своє відображення в організації різних видів краєзнавчої освітньої діяльності: роботі факультативів, гуртків, пошукових загонів, груп, клубів та інших об'єднань в установах освіти; активній участі в програмі туристично-краєзнавчого руху навчаються Російської Федерації "Отечество", в системі всеукраїнських масових заходів туристсько-краєзнавчої спрямованості.

Закономірним підсумком краєзнавчої діяльності учнів нерідко стає створення музеїв, виставок, експозицій з історії, культури та природи рідного краю, своєї установи освіти.

В даний час в школах, установах додаткової освіти дітей в Російській Федерації налічується близько 5000 музеїв, в тому числі:

- історичних - 2060;

- військово-історичних - 1390;

- комплексних краєзнавчих - 1060.

Наведені дані стосуються лише паспортизованих музеїв і не враховують різноманітні формування музейного типу - виставки, куточки, експозиції.

На базі музеїв освітніх установ успішно діють численні дитячі об'єднання за інтересами: гуртки, клуби, секції та ін.

Як правило, навколо музею формується дитячий і дорослий актив, створюються органи самоврядування - рада музею, рада сприяння або піклувальна рада, секції, робочі групи. Музеї освітніх установ також мають велике значення для реалізації регіонального компонента в освіті.

Разом з тим багато музеїв освітніх установ продовжують зазнавати серйозних труднощів організаційно-методичного та матеріального забезпечення. Питання ефективного використання потенціалу музеїв в навчально-виховному процесі освітніх установ стали предметом пильної уваги і осмислення в методичних службах органів управління освітою.