Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Формування білоруського етнічної спільноти

Скачати 7.37 Kb.
Дата конвертації 18.10.2018
Розмір 7.37 Kb.
Тип реферат
рівічі, наприклад, спалювали труп померлого, останки збирали в спеціальні посудини, над якими потім робили насипи. По периметру їх обкладали камінням. Дреговичі клали трупи на землю і насипали над ними кургани. Радимичі до X ст. спалювали померлих, а пізніше клали на спеціальне ложе, посипане попелом, і над ним робили насип. Більш складний поховальний обряд, як правило, свідчить і про більш високому рівні розвитку культури. Обов'язковими для похоронного обряду були поминки, на яких душа також була присутня і слухала, що і як говорять про померлого. Слід зауважити, що «творяху тризну», наші предки, як і в повсякденному житті того часу, не зловживали алкогольними напоями. Медовуху, а пізніше і пиво (горілку на Білорусі до XVI ст. Взагалі не знали) під час поминок пили «по колу», передаючи «чару» в напрямку руху сонця, і тільки тричі.

Повсюдно був поширений культ предків. Святкування на честь покійних предків проводилися кілька разів на рік. Значними були осінні Дзяди, весняна Радуниця - свята, коли згадувалися покійні. У ці дні душі предків - їх називали Дзяди незалежно від віку, в якому людина покидала цей світ, - приходили в будинку до своїх рідних, де їх вже чекали. Двері або вікна були відкриті, на столі стояла чарка і хороше частування для «дзядів». Увечері люди йшли на могили, де запалювали вогні - знічкі.

В усному поетично-билинному творчості білорусів - в казках, піснях, переказах і билинах - виражалася любов до своєї землі - батьківщині, прагнення до свободи, повага до людини, його праці, неприйняття утиски і пригнічення. У загальноросійському билинному епосі є сліди кривицьке-білоруських билин, і зокрема легенда про Волота Волотовіче, билина про Волхве Всеславич. У Х-ХІІІ ст. героями епічних творів ставали історичні особистості, переважно князі і видатні вихідці з народу.

Важко переоцінити культурно-політичне значення офіційного прийняття християнства на Русі в 988 р Прийняття цієї віри включало східнослов'янські землі в християнський світ, приєднує їх до тисячолітньої культурної традиції греко-римської цивілізації. Воно піднімало Русь на більш високий рівень взаємовідносин з європейськими країнами і народами. В ідеологічному, релігійно-культурному плані вона потрапляла в орбіту Візантійської імперії, в «візантійське співтовариство народів». Єдина загальнодержавна релігія зіграла свою позитивну консолідуючу роль у всіх сферах суспільного життя і насамперед в культурно-духовної. Вона вінчала і зміцнювати стародавній світогляд людей, надавала йому більш піднесений, витончений характер. Завдяки цьому доленосному фактом Київська Русь залишила нащадкам чудове мистецтво і блискучу літературу. Про те, як поширювалася нова релігія в Полоцької землі можна судити за деякими документальними джерелами. Є звістка, наприклад, що вже в IX ст. тут були християни, тобто ця релігія стала затверджуватися в Білорусі в той же час, як і в Польщі, Данії, Швеції, Норвегії, Хорватії та ін. європейських країнах. Панівною ж релігією тут християнство стало лише в кінці ХII - ХIII ст., Коли йому вдалося, в основному, подолати потужні язичницькі традиції. Відразу ж після хрещення населення в Києві по воді, по Дніпру, в Новгород вирушили з місією християнізації грецькі і болгарські священнослужителі. Супроводжував їх дядько великого князя - Добриня з військом. Шлях місії пролягав через Туров і Полоцьк, де місцеві язичники наводилися до нової віри. У самому Полоцьку і Турові виникли єпархіальні центри. Окремі історики вважають, що перше полоцкое єпископство було створено не пізніше 992 р, а Туровський - в 1005 р Відомо, що Рогніда не тільки стала християнкою, але і. як уже зазначалося, прийняла чернечий постриг. Ізяслав, її син, був християнином і з повагою ставився до духовного і чернечому сану. Відомо також, що при ньому в Полоцьку вже був один християнський храм. Розуміючи перспективи нової релігії, можливості, які вона несла державі і народу, в тому числі і широкі загальноєвропейські політичні вигоди, полочани поступово схилялися до християнства грецького обряду. Становлення нової релігії в білоруських землях йшло за схемою: князь - дружина - місто - село.

Звичайно ж, між новою, християнською вірою і старої, язичницької мала місце певна боротьба. Недарма ж процес християнізації розтягнувся на століття. Очевидно, при цьому не обходилося і без насильства, про що свідчить народна прикмета, що зустріч з ченцем, попом чревата бідою. Швидше за все, тривалий час візантійська іконопис процвітала за стінами міст і монастирів, а у віддалених від них місцях тривали язичницькі танці, чаклували бабусі, приносили людей в жертву злим богам волхви. Спочатку одна культура накладалася на іншу, а злилися вони набагато пізніше. При цьому християнство прилаштовувало свої свята і обряди до стародавнього народним календарем, язичницьким наїзникам надавався церковний сенс, колишнім богам присвоювалися імена християнських святих. Тобто релігійних вірувань був притаманний характерний синкретизм - органічне взаимопереплетение давніх язичницьких з більш пізніми християнськими уявленнями.

Благотворним був вплив християнства на поширення писемності, освіти, мистецтва, а також на зміну моралі. Після хрещення вставала гостра необхідність в розширенні християнської освіти, літургійних текстах, підготовці церковних служителів, будівництві та насиченні церковним начинням храмів. В результаті релігійної потреби стала поширюватися слов'янська азбука, розроблена в 863 р просвітителями Кирилом і Мефодієм і названа потім «кирилицею».

Разом з християнством на Русі стали з'являтися твори давньоримської і давньогрецької літератури. На западнорусских землях поширювалися склепіння житій святих, що служили за приклад і посібником з вивчення історії, твори отців церкви, збірники філософсько-релігійного змісту - Златоуст, Златоструй, Ізмарагд. Без сумніву, тут поширювалися і твори світської давньоруської літератури. До речі буде помітити, що в цей час найважливішими культурно-просвітницькими центрами на території Білорусі були монастирі: Туровський (Варваринський), Мозирський (Петропавлівський і Параскеви), Полоцький (Борисоглібський). Відкриття в монастирях прадавніх майстерень (скрипторії) з переписування книг сприяло поширенню письмового слова. У скрипторіях листувалися Святе Письмо і твори отців церкви, патерики і житія, візантійські хроніки і місцеві літописі. Відомо, що в XI ст. при єпископських кафедрах в Полоцьку і Турові працювали монастирські школи, де монахи викладали дітям заможних городян основи письма і читання. У XII в. така школа працювала при жіночому монастирі в Полоцьку (1, т. 10, 62).

Список літератури

1. Беларуская енциклапедия. - Т. 1-13. - Мн., 1996-2002.

2. Білоруська РСР. Коротка енциклопедія. - Т. 1-5. - Мн., 1979-1982.

3. Білоруси. - М., 1998..

4. Гістория Беларусі. - Ч. І-ІІ. - Мн., 2000..

5. Загарульскі, Е.М. Західна Русь ІХ-ХІІІ ст. - Мн., 1998..

6. Запруднік, Я. Білорусь на гістаричних скрижаваннях.- Мн., 1996..

7. Ігнатоускі, У.М. Кароткі нарис гісториі Беларусі. - Мн., 1992.

8. Нариси гісториі Беларусі. - Ч. I, II. - Мн., 1994, 1995.

9. Сєдов, В.В. Слов'яни Верхнього Подніпров'я і Подвинья. - М., 1970.

...........