Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Галицько-Волинська держава

Скачати 16.77 Kb.
Дата конвертації 29.11.2018
Розмір 16.77 Kb.
Тип реферат

Причини Національно-візвольної Війни.

Основними причинами Національно-візвольної Війни в середіні XVII ст. були:

Причини політічного характером - напередодні національно-візвольної Війни в Україні НЕ Було своєї держави. Більша частина українських земель входила до складу Речі Посполитої, феодальне право якої відрізнялося особливо жорстокістю, а Державні закони обмежуваліся всевладність магнатів и місцевої адміністрації. В українського народу Фактично НЕ Було перспектив на повноцінній політичний розвиток за умови Подальшого перебування у складі Речі Посполитої. Однією з причин Війни стала невідповідність между набуттям козацтвом фактичного політічного лідерства в Українському суспільстві та погіршенням его становища за «Ордінацією 1638 p.», Якові польський сейм ухвалено в січні 1639 р. Согласно з «Ордінацією» реєстр зменшувався на 6 тис. и включає козаків, Які не брали участь у Повстань. При цьом ліквідувалося віборність козацької старшини, козацьке судочинство. Замість гетьмана прізначався польський комісар. На посади полковніків та осавулів прізначалася представник польської або полонізованої шляхти. Селянам и міщанам заборонялося вступаті до козаків. Козаки малі право оселятіся только в Прикордонний містах. Причини національно-релігійного характеру - обмеження для українців у правах при обійманні Урядовий посад и работе в органах самоврядування міст; нерівність у правовому та політічному становіщі української православної шляхти, обмеження ее інтересів з боку польських магнатів и шляхти; польські магнати й шляхта, католицьке духовенство презірліво ставити до української мови та культури; после Берестейської церковної унії тисяча п'ятсот дев'яносто шість р. польська шляхта планомірно и цілеспрямовано запроваджувала среди українського населення католицизм, забороняла вжіваті нас немає в установах та навчальний заклад; СтрімКо зростан наступ католицизму й уніатства на права та свободи Української православної церкви: здійснювалася конфіскація ее церковного майна и земель; впроваджувався обов'язковий податок для населення на Утримання католицької й уніатської церков. Причини СОЦІАЛЬНОГО характеру - знищення природних багатств на українських землях (например, спалення лісів заради виробництва и продаж на європейськіх ринках поташу); зростання панщини (5-6 днів на тиждень), натуральної та грошової ренти; Збільшення податків и відпрацювань селян на Користь держави; Посилення особістої залежності селянина від польської шляхти та магнатів; розгул магнатсько-шляхєтської сваволі, Посилення ЕКСПЛУАТАЦІЇ з боку орендарів, Які намагались во время оренди землі отріматі максимальний прибуток; більшість міст на территории українських земель перебувалі в приватній власності за, розвитку ремесла и торгівлі перешкоджав весь Суспільно-політичний устрій Речі Посполитої з ее анархією и сваволею, системою оренд и застав, постоями войск на утріманні міщан, Митний системою; українці були позбавлені права працювати в цехах, а заняття ремеслом поза цехами Суворов переслідувалося. Однією з важливіших передумов Національно-візвольної Війни в соціально-Економічній стало обострения суперечностей между двома протилежних типами господарювання: Козацька, Який БУВ Фактично Фермерське за своєю суттю, и фільварковім, что базувався на підневільній праці кріпаків-селян. Характер и рушійні сили Національно-візвольної Війни. За своим характером цею всенародний рух БУВ Національно-визвольна, релігійнім, антифеодального. Рушійнімі силами Національно-візвольної Війни стали козаки, селяни, міщані, православне духовенство, частина дрібної української шляхті.Найважлівішу роль у Національно-візвольній війні відігравало козацтво, Пожалуйста вінесли на своих плечах основний Тягар боротьбу за незалежність. Саме воно створі кістяк армії, основу новой Політичної еліти. Козацтво відіграло провідну роль у руйнуванні польських и становленні українських державних інституцій - центральних и місцевіх ОРГАНІВ власти, судів установ, армії, адміністративно-теріторіального влаштую. Дуже активну участь у повстанні взяло селянство. Поголовно покозачилися у 1648 p., Воно в следующие роки відчайдушно боролися за Збереження «козацьких прав и вольностей». Активну участь у війні взяли такоже міщанство, частина дрібної шляхти и нижчих православне духовенство.

Цілі Національно-візвольної Війни. Цілямі Національно-візвольної Війни були: Усунення польського політічного, національно-релігійного та СОЦІАЛЬНОГО панування на українських землях; Утворення та розбудова Української национальной держави; ліквідація кріпосніцтва; завоювання селянами особістої свободи; радікальні Зміни станової ієрархії в суспільстві, Прихід до вершин влади национальной за складом козацької старшини; ліквідація середньої та Великої феодальної власності за на землю; утвердження нового типу господарювання на основе дрібної (фермерського типу) козацької власності за на землю; визволення українських міст з-під влади короля, магнатів, шляхти, католицького духовенства. Початок и Хід Національно-візвольної Війни. Очола народне повстання Чигиринський сотник Богдан (Зіновій) Хмельницьким, что на Собі відчув сваволю польської шляхти й Труднощі безправним становища. He знайшовши справедлівості, ВІН Із невеликим загоном однодумців віїхав па Січ, де в січні 1648 р. БУВ избран гетьманом Війська Запорозького. Ставши гетьманом, Б. Хмельницький у своих універсалах призвал народ до повстання. Початок Війни. Бойові Дії у 1648-1649 pp. Перші перемоги повсталі здобулі в битвах на жовто Водах 5-6 травня 1 648 p. и під Корсунем 16 травня 1648 р. Течение літа 1648 р. повстання охопіло территории Київщини, Поділля, Волині та Лівобережної Україні.На качана Війни Богдан Хмельницький и козацька старшина прагнулі лишь до Відновлення втрачених прав и вільностей, Надання рівніх прав православній и католицькій церквам, и тому после дерло перемог начали мірні переговори з поляками. Альо останні НЕ ПІШЛИ НА вчинки, а только тяглом годину, щоб зібраті військо для подальшої Боротьба з повсталімі.13 вересня 1648 р. козацьке військо здобуло победу над поляками в Битві під Пилявцями. Течение жовтня - листопада +1648 р. трівала Облога Львова. Козаки, діставші викуп, залиша місто й рушили далі до польської фортеці Замостя и дійшлі до р. Віслі, но, дізнавшісь про вибори нового польського короля, Б. Хмельницький дав згоду на перемир'я з ним и повернувши Козацьку армію до України. 23 грудня 1648 р. козацьке військо урочистих вступило до Києва. Тут, як стверджують Історики, у Б. Хмельницького состоялся перелом у подивиться на основнову ціль БОРОТЬБИ. Досі ВІН НЕ піднімався вищє інтересів свого стану - козацтва. Тепер же ВІН усвідомів свои обов'язки относительно Всього народу. Во время переговорів Із поляками ВІН заявивши про свой Намір звільніті всю Україну й український народ від польської влади. Гетьман переосміслів уроки мінулорічної БОРОТЬБИ, Вперше в історії української Суспільно-Політичної думки сформулював основні принципи национальной державної Ідеї. Течение цього часу відбуваліся серйозні Зміни в самосвідомості українців: прішвідшувався розвиток Ідеї Батьківщини, ее єдності та незалежності, чуття та комунальної мети й национальной ідентічності.Польська влада булу неспроможності піті на компроміс, и продовження Війни Було неминучий. 5-6 серпня +1649 р. Б. Хмельницький с помощью кримського хана здобув переконливим победу над польськими військамі у Битві під Зборовом. На протязі липня и серпня цього poкy продовжувалася Облога Збаразької фортеці Альо хан Іслам-Гірей III не дозволив Завершити розгром польської армії. ВІН решил Проводити політику «рівноваги сил», что вела б до взаємного віснаження України й Польщі й надавала б можлівість Криму відіграваті провідну роль у Пів-денно-Східній Европе.

Зборівський мирний договір. 8 серпня 1649 р. Б. Хмельницький и польський король Ян Казимир підпісалі Зборівський мирний договір. Его Зміст Фактично означав, что польський уряд Вперше признал автономію (самоврядування) української козацької держави в межах Речі Посполитої на территории трьох воєводств - Київського, Брацлавського и Чернігівського.На визволення землях Почаїв складатіся нова військово-адміністративна и політична система, формуван Українська національна держава - Гетьманщина. На Визволення теріторію переносівся традіційній військовий и громадський устрій козацтва. До влади прийшла національна за складом козацька старшина. Досить вплівову ее часть становила православна українська шляхта.Згідно з умів договором Чісельність козаків Війська Запорозького обмежувалась Реєстром у 40 000 осіб. Усі ті, хто НЕ попал до козацького реєстру, малі вернуться до панів. Проголошувалися Амністія всім учасникам національно-візвольної Війни під проводом Б. Хмельницького, православним и католицьким шляхтичам, Які приєдналися до козаків и воювали проти польських Урядовий сил. Православна Київська Митрополія відновлювалася у своих правах, а київський митрополит МАВ Увійти до сенату Речі Посполитої. Питання про унію передавалось на Розгляд сейму.Підпісаній мирний договір НЕ задовольняв а ні козаків, а ні уряд Речі Посполитої. Обідві Сторони начали підготовку до нового етапу Війни.

Політичні и соціально-економічні Зміни в українських землях. Під натиском народних повстань и Бойовий Дій польські магнати й пани, католицьке духовенство змушені були Залишити свои маєтки и втікаті. У результате феодального землеволодіння Було Суттєво обмеження, а кріпосне право Знищення. Богдан Хмельницький Якийсь час стрімував зростання великого землеволодіння. Земельні угіддя, залішені панами, захопілі козаки и селяни: частина угідь перейшла у власність військового скарбу. Козаки й селяни стали вільнімі дрібнімі землевласнікамі. Міщані дісталі змогу вільно и безперешкодно займатіся ремеслами, промисли и торгівлею. Козацтво остаточно оформилося в окремий стан Суспільства. Зменшення Розмірів поборів и повинностей спріяло зростанню економічної спроможності селянських господарств. У містах відкріліся Нові возможности для проявити підпріємніцької ініціативи ремісніків и торговців. Зміцніліся позіції православного духовенства. Православ'я стало універсальнім ідеологічнім вчений, Пожалуйста об'єднало національні сили України в борьбе против іноземного панування.

Події 1651-1653 pp. Поразка у Битві під Берестечком (червень +1651 р.) Негативно вплінула на бойовий дух армії. Хоч бої під білою Церквою у вересні 1 651 р. показали, что польська армія не в змозі подолати козаків, но й Б. Хмельницький МАВ замало сил для настане, а такоже НЕ БУВ Певень у надійності кримського хана, Який МІГ дива на БІК Польщі. Усе це заставил обідві сторони до переговорів, Які закінчіліся Укладення 18 вересня тисячі шістсот п'ятьдесят одна р. невігідної для України Білоцерківської догоди. 22-23 травня 1652 р. Б. Хмельницький у Битві під Батогом вщент розгромив 30 тисячний польське військо. Фактично Було відновлено дію Зборівського договору. Боротьба продовжено у молдовських походах и Битві під Жванцем (Жванецька Облога У жовтні-грудні 1653 p.). Однако чим далі трівала війна, тім более Б. Хмельницький и старшина переконуваліся, что одними своими силами, без допомоги ззовні Україна подолати Польщу НЕ зможу. Одним Із можливости союзніків України БУВ турецький султан. Альо реальна допомога султана обмежувалася лишь наказами Кримська ханові прієднуватіся до операцій Війська Запорозького. Татари ж були ненадійнімі союзниками, а своими грабункамі смороду дратувалі українське населення. Б. Хмельницький все более схілявся до Переконаний, что надійнім союзником МІГ дива только російський «єдіновірній» цар. Зближені с Россией.Переяславська рада. Нова спроба добиться визволення й об'єднання усіх українських земель в межах национальной держави булу Зроблено зі Спроба обпертися на допомогу России. 1 жовтня 1653 р. Земському собор у Москві решил взяти Військо Запорозьке «під скроню государеву руку». Для юридичного оформлення цього акту в Україну віїхало посольство В. БУТУРЛІНА. 8 січні 1654 р. в Переяславі спочатку відбулася старшинському рада, а Згідно Генеральна військова рада. Було вірішено, что Гетьманщина перейшовши під протекторат России при збереженні основних прав и вольностей Війська Запорозького. Усні домовленості в Переяславі и ЗАТВЕРДЖЕНІ в березні цього ж року в Москві документи утворілі систему норм отношений между Гетьманщини и Россией, відомі в літературі як Переяславський договір 1654 р.

Наростання протіріч между Гетьманщини и Россией. Навесні 1 654 р. російська армія розпочала воєнні Дії проти польської армії в Беларуси. їй допомагать 20-тисячний козацький корпус I. Золотаренка. Союзники здобулі Смоленськ, Мінськ, Вільно, I. Золотаренко захопів південну Білорусь. Альо его заходь Із запровадження в Беларуси козацького ладу віклікалі перший Конфлікт з московсько воєводамі, Які всі здобуті козаками землі вважаю «Царське».

Восени 1654 р. поляки, заручившись підтрімкою кримського хана, вірушілі в похід на Україну. У січні тисяча шістсот п'ятьдесят п'ять р. проти них Виступивши Б. Хмельницький з Козацький и Московська військом. Вірішальна битва, что відбулася біля Охматова (на Кіївщіні) в останні дні січня, коштувала великих Втрата Обом сторонам, но не принесла успіху жодній. Це значний слабший Надії українців на допомогу царя, Який, до того ж, всіляко намагався через своих воєвод підкоріті Україну життя без Волі, а козацьке військо вікорістаті для завоювання Литви й Беларуси.

Прагнення Б. Хмельницького Завершити звільнення й об'єднання українських земель. 3 1655 р. Б. Хмельницький розвінув активно дипломатично діяльність, намагаючися іншімі зовнішньополітічнімі зусилля Забезпечити незалежність Української держави. Зокрема налагоджуваліся союзніцькі отношения зі Швецією. Навесні 1655 р. шведський король Карл X Густав почав войну против Польщі. Користуючися ЦІМ, Б. Хмельницький з Українським військом и корпусом Ф. БУТУРЛІНА восени вірушів до Галичини, розгромив польську армію під Городком и почав облогу Львова. Оскількі Ф. Бутурлін від імені царя Вимагаю, щоб усі здобуті міста належали царю, то Б. Хмельницький не ставши штурмуваті Львів, а обмежівся викуп.

Українсько-Московське військо здобуло й Люблін, и перед гетьманом відкріліся перспективи об'єднати всі українські землі під своєю булавою. Альо тут на допомогу Польщі знову Виступивши хан. Це заставил Б. Хмельницького відступіті від Львова. 20 листопада 1655 р. під Озерний татари атакувалі українсько-московський табір, и все закінчілося переговорами и Втрата досягнені кампании 1 655 р. н-3 кінця 1655 р. Росія, налякалася успіхамі Швеции в Прібалтіці, Пішла на зближені з річчю Посполитою, щоб вступитися в боротьбу зі Швецією. Розпочалася Російсько-шведська війна. А у Вільні булу підпісана угода про перемир'я между Россией и Польщею (1 656 р.). На польсько-російські переговори українська Делегація НЕ булу допущена. В Україні це Було спрійнято як зраду.

Головного турботою Богдана Хмельницького в Останній рік его життя було Завершення визволення українських земель. 3 метою создания антіпольської коаліції ВІН Уклав догоди зі шведського королем Карлом Х Густавом и семіградськім князем Юрієм Ракоці II. На качану 1657 р. Україна й Семиграддям (Трансільванія) начали воєнні Дії проти Польщі. Козацькі війська оволоділі Волинню, Турово-Пінщіною и Берестейщіною.Шведі захопілі більшу часть Польщі. Альо Незабаром Почаїв невдачі, и антіпольська коаліція розпалася. ЦІ події були останнім ударом для хворого гетьмана, и 27 липня тисяча шістсот п'ятьдесят-сім р. ВІН помер у Чігіріні. Его смерть значний ускладнено дело визволення України: вірваліся назовні внутрішні суперечності українського Суспільства; загостріліся протіріччя между старшиною, яка прагнула здобудуть феодальні прівілеї, и рядового козацтвом; розгорнулася боротьба старшинському груп за владу, яка прізвела до Руїни.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

кафедра соціальної педагогіки

Доповідь

на тему:

«Галицько-Волинська держава»

Виконала студентка

112 сп групи

факультету педагогічної освіти

Золотарьова Ксенія

Перевірів викладач

Полянич Л. В.

Харків 2010