Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Гродно в 1921-1939 рр.

Скачати 28.49 Kb.
Дата конвертації 22.12.2017
Розмір 28.49 Kb.
Тип реферат

6

Морбах

УО "Гродненський державний університет ім. Янки Купали "

Реферат на тему:

Гродно в 1921-1939гг.

підготувала:

Желукевіч А. До

1 курс 1 група

перевірив:

Гродно 2008

В історії Білорусі було чимало періодів, коли та чи інша частина її етнічної території в силу різних політичних і військових обставин певний час входила до складу інших держав. Так, в результаті радянсько-польської війни 1919-1920 рр. значна частина етнічних білоруських земель опинилася в складі ІІ Речі Посполитої - польської держави, відродженого в листопаді 1918 р

Користуючись сприятливою зовнішньополітичною ситуацією, польська держава прагнуло розширити свій вплив на землі, що входили раніше до складу федеративного державного утворення - Речі Посполитої, що припинила своє cуществованіе в кінці ХVIII століття. Однак при цьому не бралися до уваги соціально-політичні зміни, які відбулися на даній території більш ніж за 100-річний період відсутності польської державності.

18 березня 1921 в Ризі був укладений мирний договір, який підвів підсумки радянсько-польської війни 1919 - 1920 р. Договір, який складався з 26 статей і 10 додатків, юридично закріпив захоплення Польщею етнічних білоруських і українських земель, які з березня 1921 по вересень 1939 входили до складу цієї держави. Територія білоруських земель, включених до складу польської держави, склала 80,5 тис. Км 2 з населенням близько 3,5 млн. Чоловік. У той же час територія БРСР займала тільки 54,2 тис. Км 2, на якій проживало близько 1,5 млн. Чоловік. Після приєднання до Польщі в 1922 р т.зв. "Середній Литви" (частини колишньої Віленської губернії) в результаті політичних і військових маніпуляцій територія Західної Білорусі збільшилася приблизно ще на 32,5 тис. Км 2.

В результаті підписання 18 березня 1921 в Ризі мирного договору між Радянською Росією, Україною і Польщею була встановлена ​​державний кордон, яка до вересня 1939 р розділяла сфери впливу між Радянською Росією і Польщею. При цьому рішення долі білоруського народу вироблялося без урахування його думки, так як білоруська делегація навіть не була допущена за стіл переговорів. Від імені уряду БРСР підписала делегація Української РСР. Білоруські делегації, як від Білоруської Народної Республіки (БНР), так і від Української Радянської Соціалістичної Республіки (БССР), що не були навіть допущені до підготовки й підписання договору.

Необхідно підкреслити, що Рада і уряд БНР намагалися отримати можливість участі в переговорах. Так, 10 квітня 1920 р Раді Послів в Парижі, керівникам зовнішньополітичних відомств Української РСР і Польщі була направлена ​​телеграма, в якій порушувалося питання про можливість участі делегації Білоруської Народної Республіки в мирних переговорах. Були спрямовані також меморандуми урядам провідних європейських держав, в яких стверджувалося, що ні Росія, ні Польща не мають права вирішувати питання про долю білоруського народу без участі його представників. Однак їхні зусилля не увінчалися успіхом.

Керівництво РРФСР, так само як і керівництво Польщі, не була зацікавлена ​​в участі білоруської делегації в переговорах, так як в Ризі могла виникнути ситуація (за твердженням наркома закордонних справ СРСР Чичеріна), коли білоруська делегація могла зруйнувати дипломатичні комбінації не тільки РРФСР, в складі якої залишалися в той час етнічні білоруські землі Вітебщини, Могильовщині і Гомельщини, а й Польщі, яка претендувала на західну частину етнічних білоруських територій. У зв'язку з цим Військово-революційний комітет БССР ще 10 вересня 1920 р передав уряду РРФСР мандат на ведення мирних переговорів з Польщею. А.А. Іоффе, керівник російської делегації на переговорах, вважав за необхідне присутність представника Білорусі в Ризі в якості консультанта і експерта. Керівник делегації БРСР А. Червяков в кінці вересня - початку жовтня 1920 перебував в Ризі і неодноразово піднімав питання перед керівництвом російської делегації про участь представників Білорусі в переговорному процесі і вироблення умов майбутнього мирного договору. Однак керівництво БРСР не отримало позитивної відповіді.

В результаті укладення несправедливого і ганебного для білоруського народу договору його етнічна територія виявилася розділеною на дві частини. Право білоруського народу на самовизначення в її етнографічних межах було грубо проігноровано. На схід від кордону, встановленого Ризьким миром, перебувала Білоруська Радянська Соціалістична республіка (БССР), з 1922 року входила до складу СРСР.

Та частина території Білорусії, яка за умовами Ризького договору входила до складу Польської держави в 1921 - 1939 рр., В історичній літературі отримала найменування Західна Білорусь. Згідно адміністративно-територіальним поділом, вона складалася з 4 воєводств: Білостоцького - з повіту: Серпневим, Білостоцький, Волковиського, Гродненським і Сакольскім; Віленського - з повіту: Ошмянського, Браславський, Вілейського, Віленської-Трокскій, Дісненскім, Молодечненського, Поставським і Свенцянскім; Новогрудського - з повіту: Барановицька, Воложинської, Людський, Новогрудським, Несвіжським, Слонімським, Столбцовському і Щучинського; Поліського - з повіту: Брестським, Дрогичинського, Кобринським, Косовським, Лунінецького, Пінським, Пружанському і Столінського.

Територія Віленського, Новогрудського, Поліського, а також центральна і східна частини Білостоцького воєводств були населені переважно білорусами. На території цих воєводств було також кілька повітів з переважно литовським та українським населенням. Загальна площа вищевказаних воєводств становила 113 тис. Км 2. На даній території, згідно з переписом 1931 р проживало 4,6 млн осіб. Найбільш великими містами західнобілоруські краю були Вільня, Білосток, Гродно, Брест, Пінськ, Новогрудок, Слонім, Ліда. Найбільш великим історичним культурним і науковим центром регіону була Вільня. Білостоцький район був розвиненим промисловим районом.

Крім білорусів, які становили основну частину населення в Західній Білорусі, проживало чимало представників інших етносів: поляків, євреїв, українців, росіян, литовців, татар.

Згідно з умовами договору, Польща, РРФСР і УРСР зобов'язалися поважати державний суверенітет один одного, відмовлялися від будь-якого втручання у внутрішні справи.

У відповідно до частини сьомої статті Ризького мирного договору польський уряд зобов'язався забезпечити білорусам, українцям і росіянам реалізацію їх прав на вільний розвиток культури, мови і віросповідання. Відповідні права були гарантовані полякам на території Української РСР, БССР і УРСР. Однак на практиці права, гарантовані Ризьким договором національних меншин, постійно порушувалися і свідомо ігнорувалися місцевої польською адміністрацією. Необхідно відзначити, що в межах створеного після першої світової війни польської держави представники національних меншин: білоруси, українці, німці, євреї, литовці, чехи, татари та ін., Становили близько 40% від загальної кількості всього населення. Тому, для посилення свого впливу на територіях, населених переважно непольські корінним населенням, польський уряд проводив цілеспрямовану політику асиміляції і полонізації представників національних меншин. Сам термін "Західна Білорусь" не признавався польською владою і замінювався в офіційних документах на назву "креси східні" (східні околиці). Абсолютна більшість населення цього краю складали білоруси - близько 67%, в той час як офіційна статистика повідомляла, що кількість білорусів не перевищує 23% населення Західної Білорусі.

Відповідно до державної стратегії політика полонізації мала реалізовуватися через органи влади, освіту і церква.

З 3514 білоруських шкіл, які працювали в 1919/20 навчальному році на території, яка за умовами Ризького миру відійшла до Польщі в 1921 р, до 1922/23 навчального року залишилося тільки 32. Замість ліквідованих білоруських шкіл відкривалися польські школи. Відповідно до офіційних польськими джерелами, середню освіту мали в той час 0,27% населення Західної Білорусі і тільки 0,17% - вищу освіту. Тому Західна Білорусь представляла собою широке поле для реалізації політики полонізації.

Проводилась цілеспрямована політика по збільшенню в Західній Білорусі кількості поляків з центральних і західних регіонів Польщі, які повинні були стати надійними провідниками політики полонізації та колонізації Західної Білорусі. У той же час вчителі-білоруси залишалися безробітними і прямували на перепідготовку до Кракова. Після перепідготовки вони змушені були викладати на території етнічної Польщі.

Необхідно відзначити, що політично активна й організована частина західнобілоруські суспільства намагалася відстояти в 20-і рр. своє законне право на отримання освіти рідною мовою. Найбільш повно це проявилося в діяльності білоруських депутатів у польському Соймі.

В початку 1924 р в Парижі був створений Комітет пригноблених Польщею націй, який домагався реалізації на практиці прав, які надавалися національних меншин польськими законами і міжнародними пактами. Міжнародний тиск змусило польський уряд вжити в 1924 р "Закон про мову і організації шкільної справи для національних меншин". Згідно з цим законом, в національних околицях дозволялося, при виконанні ряду умов, відкривати національні школи для представників меншин з рідною мовою навчання.

Однак польська влада даний закон не збиралися втілювати в життя. В результаті його практичної реалізації відкривалися переважно школи з двома мовами навчання. У Західній Білорусі були польсько-білоруські школи, які розглядалися польським урядом в якості проміжного етапу здійснення полонізації в сфері освіти.

В кінці 20-х рр., В зв'язку з боротьбою польського "санаційного" уряду з радикальним комуністичним рухом, були на деякий час уповільнені темпи полонізації освітньої сфери. Однак уже на початку 30-х рр. спостерігається наростання тиску на білоруську національну школу в Західній Білорусі з метою її остаточної ліквідації.

Здійснення цілеспрямованої політики полонізації освітньої сфери призвело до того, що до 1939 року в Західній Білорусі не залишилося жодної білоруської школи. Були закриті білоруські гімназії в Гродно, Будславе, Городку, галушки, Новогрудку, Несвіжі і Радошковичі. Винятком з цього можна вважати хіба тільки Віленський білоруську гімназію, створену в 1919 році, яка в середині 30-х рр. стала філією Польської державної гімназії.

Необхідно підкреслити, що дипломи про середню освіту випускників білоруських гімназій до 1929 р не визнавалися польською владою, що автоматично закривало їм шлях в польські вузи. Тому білоруси змушені були продовжувати своє навчання у вищих навчальних закладах Чехословаччини. Керівництво цієї країни щорічно виділяло певну кількість місць і стипендій для студентів - уродженців Західної Білорусі.

З метою створення надійної опори в Західну Білорусь було направлено велику кількість переселенців із західних і центральних воєводств Польської держави, яких приваблювала можливість швидкого кар'єрного росту і забезпечення фінансового добробуту. Чиновники і військові колоністи, релігійні діячі та вчителі були провідниками асиміляційну політики на "кресах східних". До того ж офіційна статистика повинна була продемонструвати всьому світу абсолютну перевагу польського етнічного елементу в Західній Білорусі. Так, зокрема, згідно з матеріалами офіційної статистики в 1931 р в Новогрудському, Поліському та Віленському воєводствах до числа поляків було віднесено майже всі білоруське населення католицького віросповідання і частково - навіть православного. Частина населення чисельністю 707 тис. Чоловік, переважно жителі Полісся, унаслідок їх низької національної самосвідомості, була віднесена до числа т. Зв. "Тутейшіх", яких офіційна влада зараховували до польського етносу.

Важливу роль в реалізації політики полонізації мала діяльність римсько-католицької церкви.Вона, згідно з конституцією 1921 і 1935 рр., Не належала до числа державної, однак фактично зайняла домінуюче положення в країні. При цьому активна позиція частини ксьондзів-білорусів, спрямована на пробудження національної самосвідомості місцевого білоруського населення католицького віросповідання, розглядалася владою виключно як ворожа.

З метою розширення впливу католицького костелу на "кресах" проводилася т. Н. "Ревендікція", тобто повернення католикам культових будівель, які раніше належали їм, однак під час входження білоруських земель до складу Російської імперії були перетворені в православні храми. До червня 1936 року на території Західної Білорусі в костьоли було перетворено близько 1300 православних храмів.

З 1926 р римсько-католицька релігія вводилася як обов'язковий предмет у всіх школах країни. Випускалося близько 300 найменувань католицьких газет і журналів, які мали великі тиражі і повинні були сприяти розширенню сфери впливу католицизму. Більшість подібних видань підтримували курс уряду на здійснення асиміляції населення Західної Білорусі. Окремі білоруські католицькі видання, такі як "Криниця" та "Християнська думка", які стояли на позиціях білоруського національного відродження, розглядалися владою як ворожі. Незважаючи на домінуюче становище католицької конфесії, мали можливість для розвитку православ'я, протестантизм, уніатство, а також іудаїзм та іслам. Релігійне життя в цілому в Західній Білорусі в 20-30-і рр. відрізнялася динамічністю і не відчула серйозних потрясінь, характерних для БССР.

Культура Західної Білорусі 20 - 30-х рр. була фактично однією з форм національно-визвольної боротьби білоруського народу проти денаціоналізації. Вона базувалася на білоруській ідеї і була виразником ідейних прагнень широких народних мас.

Важливе місце в культурному житті займала література. Помітний внесок у розвиток національної літератури в Західній Білорусі вніс Максим Горецький (1893 - 1939). Їм була написана перша літературознавча книга "Гістория білоруський літаратури" і цілий ряд літературних творів.

На початку 20-х рр. активне поетична творчість Леопольда Родзевича (1895 - 1938), Володимира Жилки (1900 - 1933), Гната Кончевского (1896 - 1923) знайшло своє відображення на сторінках білоруських періодичних видань, а також у формі окремих поетичних збірок.

Плідно продовжували працювати на літературній ниві поети Казимир Свояк (Казимир Степовіч) (1890 - 1926) і Гальяш Левчик (1890 - 1944).

Роль першопрохідника в жанрі тюремної лірики в літературі Західної Білорусі належить поетові Олесю Сологубу (1906 - 1934). Виданий в 1929 р в Мінську його поетична збірка "Лукішкі" включав вірші переважно тюремної тематики.

В середині 20-х - початку 30-х рр. відбувалося становлення як поета Михася Машаро (1902 - 1976), дебютна збірка якого "Малюнкі" також відбивав враження і думки автора під час перебування в Лукішской в'язниці.

У творчості Хведора Ільяшевіча (1910 - 1948) органічно поєднувалися національно-визвольні ідеї відродження з соціальними мотивами, що знайшло відображення в збірках поезії "Вясна песні" і "Зірне шляхам". Помітною фігурою на літературному полі був Михась Василько (1905 - 1960), для творчості якого були характерні національно-визвольна і селянська теми.

Вельми помітною і перспективною в 20-і рр. була літературознавча праця Гната Дворчаніна (1895 - 1937). "Хрестоматія нової білоруської літератури (від 1905 року)" мала величезне патріотично-виховне значення в умовах Західної Білорусі.

У 2-й пол. 20-х рр. була зроблена спроба надати літературному руху в Західній Білорусі організаційні форми. У травні 1927 р молоді письменники і художники створили в вельного організацію "Веснаход". Засновники цієї організації в 1928 р видали невеликий альманах "Рунь веснохода", в якому були надруковані вірші А. Сологуба, Х. Ільяшевіча, П. Пестрака і ін. Поетів. Однак статут організації не був затверджений польськими властями і організація була змушена припинити своє існування.

У 30-і рр. літера Західної Білорусі продовжувала спиратися на попередні традиції білоруського літературного слова, незважаючи на посилення авторитарного режиму. В даний період література поповнилася новими творами М. Машаро: збірками поезії "Наперад", "На сонечни бераг", "З-пад стрех саламяних", а також поемами "Валачобнае" і "Смерць Кастуся Каліноўскага". Поєднуючи літературну діяльність з селянською працею, поет черпав свої поетичні образи з сільського життя.

Важкими тюремними дорогами довелося прокладати свій життєвий шлях Валентину Тавлаю (1914 - 1947). Окремі твори поета - поема "Непераможания" і кілька віршів - відтворюють яскравий образ революціонера-політв'язня, типового для умов Західної Білорусі того часу.

У другій половині 30-х рр. безумовним лідером західнобілоруські поезії можна вважати Максима Танка (1912 - 1995). Популярність його творчості серед широких верств білоруського та польського суспільства, позитивні відгуки літературної критики свідчили про загальне визнання поета. У поемах "Нарач", "Казка пра музику", "Журавінави колір", "Каліноўскі" відбулося естетичне осмислення революційної сутності та історичного минулого Білорусі. Перша збірка поета "На етапах", виданий в 1936 р, був конфіскований владою через революційної ідейної спрямованості проти існуючого авторитарного режиму.

Одним з ефективних засобів масового впливу на народне самосвідомість був національний театр. У листопаді 1921 році під керівництвом Л. Родзевича (1895 - 1938) учасники музично-драматичного гуртка у Вільно поставили п'єсу Я. Купали "На папас". У жовтні 1921 р під керівництвом Ф. Олехновича був створений білоруський об'їзної театр, який почав свою діяльність постановкою в Ліді вистави па п'єсі Ф. Олехновича "Птица счастья". Однак діяльність цього театру була недовгою.

З метою створення в Західній Білорусі основи для професійного театру, а також для розширення національної культури, в березні 1922 року в Вільно була заснована театральна студія під назвою "Білоруська драматичная майстроўня". Керівниками студії були М. Красінський, А. Михалевич, А. Кончевскій і Л. Родзевич. Репертуар театрального колективу складали гострі за своєю соціальною спрямованістю п'єси "Раскіданае гняздо" Я. Купали, "В зимовий вечір" Е. Ожешко, "Ліс шумить" В. Короленка, "Апошняе спатканне" В. Голубка і ін. БДМ працювала з перервами до 1925 р

У 20-і рр. ХХ ст. зусиллями сільських аматорів сценічного слова по всій Західній Білорусі були налагоджені театральні вистави, які крім розважального характеру несли в широкі маси ідеї національної і соціальної свободи. Широка географія аматорських театральних вистав дозволяє стверджувати, що театральне життя в межах Західної Білорусі, незважаючи на певну стихійність, відрізнялася значною активністю і динамізмом.

Однак головна проблема - створення професійного національного театру в Західній Білорусі - не була вирішена через відсутність фінансової підтримки з боку держави.

C іншого боку, твори, призначені для постановки, проходили жорстку цензуру і повинні були переводитися на польську мову. У підсумку в потрібний день, незважаючи на попередню усну домовленість з владою, приходив письмову заборону на проведення вистави.

Наступний етап у розвитку театрального мистецтва в Західній Білорусі був пов'язаний з діяльністю таких культурно-просвітницьких організацій, як Товариство білоруської школи (1921 - 1936) і Білоруського інституту господарства і культури (1926 - 1936). Гуртки, створені цими організаціями у 2-й половині 20-х - 30-х рр. ХХ ст., Покрили густою сіткою всю Західну Білорусь. При гуртках працювали драматичні і хорові секції, які організовували вистави по всьому краю.

Проблема відкриття професійного театру в Західній Білорусі залишалася актуальною і в 30-і рр., Проте її позитивного рішенню не сприяла політична атмосфера довоєнної Польщі. Суттєвою перешкодою на шляху створення професійного театру було і те, що велика кількість діячів театрального мистецтва Західної Білорусі (Л. Родзевич, М. Красінський і ряд інших) були змушені виїхати в БССР.

Важливе місце в культурі Західної Білорусі займало образотворче мистецтво. Значний внесок у розвиток образотворчого мистецтва вніс Язеп Дроздович (1888 - 1954). У 1921 р під впливом Ризького мирного договору художник написав картини "Усяслаў Чарадзей у порубі кіеўскага князя" і "Пагоня Ярили". В даних картинах в символічних образах художник відобразив актуальну ідею боротьби за незалежність і свободу Білорусі.

У 20-і рр. була створена ціла серія графічних робіт художника, присвячених історичних місцях. Працюючи викладачем в білоруській гімназії в Новогрудку протягом 1927 - 1930 рр., Я. Дроздович на замовлення Білоруського наукового товариства у Вільно створив 7 альбомів, в яких зобразив пам'ятники древнього білоруського зодчества: "Мир" (1927), "Новогрудок і новогрудці" ( 1928), "Троки", "Крево", "Ліда", "Мідники", "Гальшани" (1929). У 30-і рр. в творчості художника домінувала космічна тематика.

Працював Я. Дроздович і в області скульптури. У 1933 р вийшла ціла серія його скульптурних портретів, виконаних з дерева, присвячених західнобілоруські діячам: поетові М. Машаро, збирачеві фольклору А. Гриневичу, журналісту Я. Почопке. Тривалий час працював художник і як оформлювача, в 20-і рр. у Вільно в "білоруський драматичнай майстроўні", а на початку 30-х рр. в Білостоці в місцевій окружної управи ТБШ.

Видатним представником образотворчого мистецтва Західної Білорусі був графік і живописець Я.М. Горид (1896 - 1936). Його творчість була тісно пов'язана з національним визвольним рухом Західної Білорусі в період його найбільшого піднесення і масовості. Під час роботи в сатирико-гумористичному журналі "Маланка" (1926 - 1928) особливо яскраво проявився талант Я. Горида як художника-сатирика, майстра гострої політичної карикатури.

Певний внесок у розвиток образотворчого мистецтва Західної Білорусі внесли В. Сидорович (1905 - 1937), М. Василевський (1904 - 1935), Ю. Монвід (Ф. Олехнович) (1883 - 1944), П. родичка (1875 - 1944) і ін.

Особливе місце в образотворчому мистецтві 30-х рр. ХХ ст. належить західнобілоруські художникам П.А. Сергійовичу (1900 - 1984) і М.К. Севрук (1905 - 1979).

У тематичних картинах П. Сергійовича відбивав повсякденний побут білоруса, а також звертався до національної історії ( "виправити Усяслава Чарадзея на Вайн"). Він створив перші картини, присвячені повстанню 1863 - 1864 рр. під керівництвом К. Калиновського. Працював П. Сергійович і в якості книжкового графіка, оформляв поетичні збірки М. Машаро, журнали "Німан", "Студенцкая думка", "Кригалом".

М. Севрук працював як живописець і графік. Так він оформляв перша збірка М. Танка "На етапах", в 1935 - 1939 рр. оформляв обкладинку журналу "Калоссе", а також збірник білоруських народних пісень "Наша пісня", підготовлений Р. Ширмою.

1 вересня 1939 Німеччина напала на Польщу. Почалася Друга світова війна. Напередодні війни, 23 серпня 1939 між СРСР і Німеччиною був укладений договір про ненапад, т. Н. Пакт Молотова-Ріббентропа. Він був доповнений секретним протоколом, який визначав сфери радянських і німецьких інтересів в Східній Європі. Західна Білорусь, Західна Україна, Прибалтика і Фінляндія визнавалися сферами впливу СРСР, а інша частина Східної Європи - сферою впливу Німеччини.

За два тижні боїв німецькі війська зайняли всю етнічну територію Польщі, а 14 вересня 1939 рзайняли Брест і почали подальше просування на схід від лінії, визначеної таємним протоколом пакту Молотова-Ріббентропа.

У цих умовах 17 вересня 1939 року війська Червоної Армії отримали наказ перейти колишню польсько-радянський кордон, встановлену в Ризі в 1921 р і взяти під захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусі. Таке рішення було сприйнято схвально більшістю населення цих територій.

Західну Білорусь звільняв спеціально створений Білоруський фронт, який складався з чотирьох армій, в яких налічувалося близько 201 тис. Червоноармійців. Їм протистояло приблизно 45 тис. Польських солдатів і офіцерів. У той же час СРСР не оголошував війни Польщі. Уряд Польщі також визнало, що стану війни з СРСР немає, і тому в своєму наказі головнокомандувач поліської армією Е. Ридз-Смігли віддав наказ не вступати у військові дії з частинами Червоної Армії. Дана ситуація призвела до того, що фактично значних військових зіткнень між польськими і радянськими військами майже не було. Винятком були бої за Гродно 20-21 вересня, в яких Червона Армія втратила вбитими 47 чоловік убитими і 156 пораненими, а також було підбито 12 танків.

До кінця вересня 1939 Червона армія звільнила всю Західну Білорусь і зайняла територію, визначену радянсько-німецьким угодою. На території Західної Білорусі почали активно здійснюватися суспільно-політичні та соціальні перетворення.

У воєводствах, повітах і містах створювалися Тимчасові управління, а в містечках і селах - селянські комітети. Певну роль у створенні тимчасових органів влади зіграли звільнені з в'язниці колишні члени КПЗБ і комсомолу Західної Білорусі. До компетенції Тимчасових управлінь і селянських комітетів входило вирішення питань адміністративної, господарської та культурно-освітньої діяльності. У містах діяли збройні загони Робочої гвардії, які допомагали Червоної Армії охороняти залізничні станції, підприємства, мости і т.д. Вони боролися проти колишніх польських офіцерів, чиновників, поліцейських, які чинили опір нової влади. У сільській місцевості діяли загони сільської міліції.

За розпорядженням Тимчасових управлінь відразу після звільнення на підприємствах було встановлено 8-годинний робочий день, скасовано плату за навчання в школах і введено безкоштовне медичне обслуговування.

З метою проведення соціально-політичних перетворень в Західну Білорусь було направлено з території УРСР 700 комуністів і 800 комсомольців. Обумовлено це було тим, що нова влада досить підозріло ставилася до місцевих кадрів з числа колишніх членів КПЗБ і КСМЗБ.

1 жовтня 1939 Політбюро ЦК ВКП (б) в Москві прийняв постанову, якою передбачався скликання Народних зборів Західної України у Львові та Західній Білорусі в Білостоці. Народні збори повинні були вирішити питання територіальної приналежності територій Західної Білорусі та Західної України, а також закріпити повноваження на проведення широких соціально-економічних перетворень на цих територіях.

У виборах в Народні збори, які проходили на основі загального прямого виборчого права і таємного голосування 22 жовтня 1939 брало участь більше 2 млн. 672 тис. Чоловік (96,71% від загальної кількості виборців. За висунутих кандидатів проголосували 90,7% тих, хто в голосуванні виборців. в результаті було обрано 926 депутатів. у процесі роботи Народних зборів Західної Білорусі 28-30 жовтня одноголосно була прийнята Декларація про входження Західної Білорусі до складу БССР, Декларація про конфіскацію поміщицьких земель, Декларація про націонал ації банків і великої промисловості.

30 жовтня Народні збори обрало повноважну комісію в складі 66 чоловік для відправки до Москви. Комісія повинна була передати рішення з приводу вступу Західної Білорусі до складу СРСР.

2 листопада 1939 г.5-а позачергова сесія Верховної Ради СРСР прийняла Закон про включення Західної Білорусі до складу Союзу РСР, про возз'єднання її з БССР.2 листопада 3-тя позачергова сесія Верховної Ради УРСР прийняла Західну Білорусь до складу БССР. В результаті територія БРСР збільшилася з 125,5 тис. Км2 до 225,7 тис. Км2. Після передачі Литві в листопаді 1940 р частині території і населення площа БССР склала 223 тис. Км2, а населення - 10,2 млн. Чоловік.

Таким чином, возз'єднання Західної Білорусі з БРСР поклало кінець територіальним розділу Білорусі, що зробило позитивний вплив на подальший історичний розвиток білоруського народу. Незважаючи на певні політичні особливості тієї неоднозначної епохи, об'єднання Західної Білорусі та БРСР було актом історичної справедливості.