Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Українці в діаспорі

Скачати 25.37 Kb.
Дата конвертації 20.02.2018
Розмір 25.37 Kb.
Тип реферат

8

план

  • Вступ 2
    • 1. Українська діаспора, что прожіває на территории колішніх Радянська республік 4
    • 2. Українці в Европе 8
    • Висновки 15

Вступ

Культура українців за межами України. Проблема розвитку культур народів в іншоетнічному середовіщі має важліве теоретичне и практичне значення. Чи не є вінятком относительно цього українці, якіх только в других республіках Колишня СРСР налічується понад 6,8 млн. Чоловік. Кроме того, прінаймні 2 млн. Українців мешкають серед странах зарубіжної Європи, Американського континенту и даже в Австралии.

Чи існують между українцями різніх стран Спільні обєднуючі РІСД? Аджея смороду мешкають нема на одній территории, належати до різніх соціально-політічніх Утворення, далеко не всегда розмовляють однією мовою. Це питання допомагає розв'язати розроблено вітчізняною етнографією Типологія етнічніх спільностей. За нею українці, де б смороду НЕ були, становляться один етнос - спільність людей, что Історично склалось на певній территории, яка має Спільні, відносно стабільні Особливості мови, культури и психіки, а такоже свідомість своєї єдності (самосвідомість), зафіксовану в самоназві ( етнонімі).

Поняття етнос (етнічної спільності) неоднозначне и Надзвичайно широкий: нація, або Етносоціальний організм (населення України), етнічна, група, або етнікос (українці за ее межами), етнографічна група, або субетнос (частина народу), - всі смороду відрізняються между собою ступені соціально-економічного розвитку та іншімі ознакою. За ціх умів найважлівішого значення набуває етнічна самосвідомість: поки зберігається вона, існує народ. Саме за Ознакою етнічної самосвідомості візначається національний склад населення більшості стран.

Чи не ототожнюючі українців різніх стран у соціально-політічному плане, разом Із тім нельзя НЕ помітіті, что у них Історично склалось много спільніх рис, Які, однак, не залішаються незміннімі: мова (прінаймні у сфері сімейного побуту), ОКРЕМІ РИСИ национальной психології, певні Особливості культури, етнічна самосвідомість, їх обєднує Прихильний Ставлення до Надбання своєї культури, Прагнення Зберегти їх и прімножіті, намагання зміцнюваті звязки зі своєю прабатьківщіною. Свідченням цього, зокрема, є й Величезна Кількість топонімів, Які повязані з Україною, їх можна зустріті на величезне просторах від Молдови до Далекого Сходу, в Канадсько провінціях и американских штатах.

1. Українська діаспора, что прожіває на территории колішніх Радянська республік

Етнічні процеси среди українського населення за межами України визначаються низкою факторів. Смороду залежався від соціально-політічного ладу країни, терміну давнини перебування в іншоетнічному середовіщі, чісельності та характеру розселення (компактний чи дисперсних), ступенів урбанізації. Не залишимося роль відіграє блізькість (етногенетичних чи соціальна) культури контактуючіх народів.

Передумови для інтенсіфікації етнічніх процесів створюються головні чином у містах. Цьом спріяє висока соціальна мобільність міського населення, его поліетнічна структура. У містах Деяк зарубіжних країн, особливо американских, існує много національніх кварталів, Виникнення якіх повязане з намаганням етнічніх груп Зберегти себе, протіставіті асіміляції.

Розглянемо Етнічні групи українців, что Живуть на территории колішніх Радянська республік.

Основна маса українського населення за межами України розміщується у Російській Федерации (Центрально-Чорноземній район, Північний Кавказ, Сибір, Далекий Схід), а такоже у Казахстані та Деяк теріторіях Закавказзя. Досить чисельність українське за походження населення у суміжніх районах Бєларусі та Молдови. В других регіонах українців налічується порівняно мало.

З урахуванням особливо формирование українського населення за межами України їх поділяють на три групи.

1) Українці у смузі етнічніх кордонів, что відзначаються давністю сумісного проживання з іншімі народами (Російсько-українська або українсько-Молдавська етнічно мішані зони). Согласно Із запропонованою вищє тіпологією - це частина українського етносоціального організму. Етнічні процеси тут характеризуються вінятковою складністю и багатогранністю, трівалою взаємодією, наслідком якої буває НЕ Досить чітка етнічна самосвідомість. Вірішальну роль при цьом відіграє фактор державності ( "Ми не українці, українці живуть у Україні").

2) "Аграрні" українці, Які в течение короткого часу, особливо напрікінці XIX - на початку XX ст., Сформувалі компактні Етнічні масив (Приуралля, Казахстан, Сибір, Далекий Схід ТОЩО). Початковий период їх заселення характерізувався етнічною консолідацією. І в наш час смороду відрізняються порівняно стійкою етнічною самосвідомістю.

3) Українці, Які дисперсні розселені в іншонаціональніх масив, а такоже містах. Етнічні процеси среди них особливо інтенсівні.

Етнічнім процесам среди украинцев у смузі українсько-російського пограниччя - на территории Курської, Воронезької, Бєлгородської, Ростовської областей, Краснодарського краю, а такоже Північно-Східних областей України - притаманне формирование багатьох спільніх рис Із культурою російського населення и водночас Збереження окремий особливо, властівіх українцям . ЦІ процеси зумовлені етногенетичних блізькістю обох народів, їхньою безпосередно культурно-побутовою взаємодією в течение століть. Зокрема, під Вплив українців у российских селищах Курщини та Вороніжчини пошірівся східноукраїнській комплекс житла - его обмазка и побілка, так званні українсько-білоруське планування інтерєру, "відкриті" типи двору ТОЩО. Національна своєрідність в культурі українців найбільше торкається традіційної кулінарії, давніх весільних обрядів, народної поетичної творчості, особливо пісенної.

Порівняння статистичних матеріалів свідчіть, что у цьом РЕГІОНІ відбуваліся активні процеси етнічної асіміляції українців. Если у Воронезькій губернії за данімі Всеросійського переписом 1897 р. їх налічувалося 887,2 тис. (36,2% Усього населення за Ознакою "рідна мова"), а в Курській - 502,2 тис. (22,9%), причому в Деяк південніх повітах українці становили абсолютну більшість (в Острогозького - 90,3%, Богучарському - 81,8%, Бірючанському - 70,7%), то в останні десятиліття їх Питома вага набагато зменшено. На початок 80-х років у Воронезькій області Було лишь 5,4% українців, Бєлгородській - 4,8, Курській-1,4%. ЦІ процеси інтенсивніше відбуваліся в етнічно мішаніх поселень, особливо среди соціальне однорідного населення обох народів. Саме у таких випадка найважче візначіті етнічну самосвідомість. Це стосується районів взаємодії НЕ лишь блізькоспорідненіх східнословянськіх народів, а й, например, українців и східнороманськіх народів - молдаван та румунів.

Аналогічні процеси малі місце у Східних районах среди українського населення Кубані та Ростовської області. Водночас тут виявило впливи культури народів Північного Кавказу. Зокрема, в одязі українців Кубані - нащадків запорізькіх козаків, Які напрікінці XVIII ст. утворілі Чорноморське козацьке військо, - Було много рис військового побуту горян (бурка, Башлики, черкеска з металевих газують та ін).

Етнографічні дослідження українців, Які переселилися напрікінці XIX - на початку XX ст. Із аграрного перенаселення губерній у Приуралля, Поволжя, Казахстан, Сибір, Далекий Схід, відтворюють Надзвичайно цікаві процеси їхньої роботи з комерційними іншімі народами, вмілого прістосування до природного, господарського та культурного середовища. Зокрема, дослідження українців Тобольська-Іртішського Межиріччя, де їх налічується 104 тис., Дало підставу науковця Говорити про становлення своєрідного господарсько-культурного комплексу "сібірськіх українців", у якому поряд з успадкованімі традіціямі значний роль відігралі звязки з російськім та іншім населення регіону.

Особлівістю поселень "аграрних" українців Було, як ми знаємо, ті, что початковий етап їх заселення характерізувався етнічною консолідацією, яка, однак, залишилась незавершеною. На Наступний етапі малі місце процеси етнокультурної та мовної адаптації, етнічної асіміляції українців росіянамі, а такоже Утворення багатьох загально рис культури та побуту. Разом Із тім деякі групи "аграрних" українців Досить стійко зберігають етнічну самосвідомість. Це стосується, зокрема, українців Башкирії, почти половина якіх считает рідною українську мову.

В других регіонах процеси етнічної асіміляції помітніші, особливо у містах. Віняток ставити українське населення Північного Кавказу (понад 40 тис. Чоловік). У 60-70-х роках тут даже на 12% зріс Відсоток осіб, Які вважаю рідною українську мову. Досліднікі повязують це з процесом "старіння" населення: Питома вага літніх людей растет, а в основном смороду й зберігають мову свого народу, его культуру и традиції.

Кроме обєктівніх причин, про Які йшлось, етнічній асіміляції спріялі явіща, что малі місце в условиях команд-но-адміністратівної системи и негативно відбіліся на соціально-культурному розвіткові багатьох народів, у тому чіслі українського.

Ось лишь деякі факти. У 20-х роках українські газети виходом у Воронежі, Катеринодарі, Ростові, Новоросійську, Саратові, Самарі, Омську, Хабаровську, Владивостоку, Спаська; у Москві існувало українське видавництво, у Ленінграді - український театр; у 1931 р. только у видавництві Північного Кавказу Було видано 149 книг українською мовою; Працювало понад 1000 українських шкіл, 12 педагогічних технікумів, педінстітутів, кафедра української літератури при Краснодарському педінстітуті; у Нижньо-Волзька краї 46 тис. українських дітей змогу навчатися рідною мовою, Було три українських педтехнікумі, радпартшкола, сільськогосподарський технікум; на Далекому Сході у тисяча дев'ятсот тридцять два р. діялі Український Пересувна драматичний театр, 1076 початкових и 219 Середніх українських шкіл, педтехнікум, український відділ педінстітуту. Само собою зрозуміло, что невдовзі всі ЦІ заклади Припін своє Існування.

У цьом Світлі НЕ є обгрунтованими пошірені в роки застою тверджень про "природну" асіміляцію, оскількі вона НЕ может буті природною за відсутності шкіл Із рідною мовою навчання, культурних центрів та других закладів, спроможніх задовольніті різноманітні спожи народів.

Кінець 80-х - початок 90-х років характерізувався піднесенням етнічної свідомості українців східної діаспори вінікають українські земляцтва (Ніжньовартовськ, Барнаул, Якутська, Душанбе, Таллінн ТОЩО), культурно-Громадські товариства и осередки (імені Тараса Шевченка у Санкт-Петербурге, "Славутич "у Москві," Кобзар "в Уфі" Дружба "у Воркуті," Червона калина "в Тірасполі та Єревані," Золоті ворота "у Ризі та много других), відкріваються недільні школи для українського населення у Москві, Алма-АТІ, Єревані, Вільнюсі та других містах Литви, у Ризі, ТАЛЛІ ні, у ряді районів Бєларусі. Поза сумнівом, всі ЦІ встанови потребують ПІДТРИМКИ - як з боку місцевої влади, так и України.

2. Українці в Европе

Етнічні процеси среди украинцев західної діаспори й значний мірою залежався від национальной политики стран, в якіх смороду перебувають.

У зарубіжній Европе, де українці Історично були розселені у ЛЬВОВІ ТА ареалі української етнічної территории (у суміжніх районах Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини), їх Питома вага істотно зменшено: у XVIII ст. тут жило около 7% українців Усього світу, ніні - ІД% -

Частка українців у сусідніх європейськіх странах Складанний по-різному.

У Словаччині (в основному у Північно-східній части, в районі Пряшева) малі місце процеси етнічної асіміляції, внаслідок чого чісельність русинів-українців (цією назв Ніби підкреслюється генетичний звязок з Руссю) помітно знизу и ставити зараз 47 тис. Однако, особливо у післявоєнній период, тут створі спріятліві умови для їх культурно-національного відродження. Значний роботу проводити "Союз русинів-українців Словаччини", українською мовою Виходять журнали "Дукля", "Дружно вперед", газета "Нове життя", плідну наукову и культурно-освітню роботу веде Музей української культури у Свиднику, популярністю корістується Піддуклянській український народний ансамбль , існує много самодіяльніх фольклорних колектівів ТОЩО.

Переселенці з Пряшева утворілі течение 1745 - 1780 рр. осередки русинів-українців на сучасній территории Сербії. Живуть смороду в основном в історичній області Бачка (автономний край Воєводіна) та других республіках. Центром Югославська українців вважається м. Руський Корестур. Донедавна їх налічувалося около 36 тис. чоловік. На жаль, протягом останніх років унаслідок міжнаціональніх конфліктів "іх чісельність набагато зменшено.

Ще менше сприятливі виявило частка українців у Польщі та Румунії.

После Другої Світової Війни у ​​звязку з урегулюванням кордонів между Радянська Союзом и Польщею БУВ проведень Взаємний обмін населення, внаслідок которого на теріторію України Було депортовано з Жепгувського, Люблінського та Краківського воєводств около 500 тис. лемків - субетнічної групи українців. Кроме того, у 1947 р. польські власті примусових переселили зі споконвічної Батьківщини прінаймні 300 тис. лемків у західні та Північні воєводства. Таким чином, компактна етнічна територія українських горян у Польщі Фактично перестала існуваті. Розселення їх у різніх воєводствах - Ольштінському, Гданьському, Кошалінському, Щецінському и Вроцлавського - прізвело до розпорошених лемків и як наслідок - до актівізації асіміляційніх процесів.

Останнім часом стан справ Дещо поліпшівся: Створено Українське Суспільно-культурне товариство Польщі, відновів роботу щотижневик "Наше слово", в окремий школах ведеться навчання українською мовою або діють українські класи (Баня Мазурська, Білий Бор та ін), у Варшаві засновано кафедру української філології , Створено Польсько асоціацію українознавців. Є много художніх колектівів, среди якіх хор "Журавлі", Який гастролював в Україні, ансамблі "Лемковина", "Думка", "Чумаки", "Веретено", "Ословяні".

У Румунії українське за походження населення (около 55 тис. Чоловік) зосереджено у Південній Буковіні на кордоні з Закарпатський, Івано-Франківською та Чернівецькою областями (Марамуреш, Банат), у гірлі Дунаю та у Добруджі.

Українці Марамуреш та Сучави - автохтони Румунії. У долині р. Рускава - це в основном гуцули, у Добруджі - Певна мірою нащадки козаків, Які зявилися тут напрікінці XVIII ст. после Скасування Запорізької Січі. До Банату українці попали внаслідок міграційніх процесів у межах Австро-Угорщини у XVIII-XIX ст.

Українці Румунії Досить стійко зберігають свою етнічну самосвідомість. Однако в течение трівалого годині смороду Фактично підлягалі денаціоналізації внаслідок політики, якові провівши уряд Чаушеску. Досить Сказати, что були ліквідовані всі школи з українською мовою навчання, заборонялося спілкування рідною мовою. Румунська історіографією Взагалі заперечувалося Слов'янський походження українських горян.

Зразу ж после Грудневої революції 1989 р. булу Створена громадська організація "Союз українців Румунії", Видається газета "Вільне слово", здійснюються зусилля на Відновлення українських шкіл.

Українська діаспора американського континенту, Австралии та Великобритании

Еміграція українського населення в країни Американського континенту розпочалася з 70-х років XIX ст. (Переселення закарпатських селян у Пенсільванію, лемків з территории Польщі та ін). Хоча ОКРЕМІ українці потраплялі до Америки й Ранее: це були козаки, заслані царатом у Сибір, и переселенці Із західніх областей, Які тікалі від покатоличення. Офіційно дерло Українським емігрантом вважається Агапій Гончаренко, чернець Києво-Печерської лаври, Який 1 січня 1865 р. прібув до Бостона.

Дінаміку чісельності українського населення в американских странах Важко візначіті внаслідок різніх методичних засад перепісів и Дії етнічніх процесів. Так, за офіційнімі данімі перепису США 1990 року, там налічується 741 тис. українців, а за конфесійнімі данімі їх значний более. За переписом Канади тисяча дев'ятсот вісімдесят один р. у ній Було 530 тис. українців, проти адміністративний облік 1986 р. визначили 420,2 тис. осіб, у якіх обидвоє батьки за походження були українцями, и 541,1 тис., у якіх українцем БУВ один Із батьків.

Сучасне ТЕРИТОРІАЛЬНЕ размещения українського за походження населення Америки та Етнічні процеси в его середовіщі значний мірою зумовлені особливо его формирование. У США більшість українських переселенців зразу ж поповнити лави промислового пролетаріату. Много їх и зараз ставити міське населення в основном в Східних штатах - Нью-Йорку, Пенсільванії, Нью-Джерсі та Іллінойсі. У Канаді, при наявності кількох міграційніх хвиля, найчісельнішою булу "аграрна" хвиля 1891 - 1914 рр., Внаслідок чого и дотепер українці становляться Досить Значний Відсоток сільського населення. Етнічні процеси найбільш Інтенсівно відбуваються среди молодежи, особливо в містах: самє там чималий число осіб, Які Втратили рідну мову.

Традіційно-побутова культура українців Американського континенту зберігається Головним чином у сфері релігійної обрядовості - у храмових святах, на Які запрошуються Родичі та Знайомі, хрестини, різдвяніх и велікодніх урочистих ТОЩО. Серед фермерів існують гуртки мистецької самодіяльності. У містах влаштовуються виставки традіційного мистецтва - вишивок, кераміки, народних страв, писанок. Растет Кількість бібліотек, картинних галерей, музеїв. Серед останніх можна назваті Український музей у Нью-Йорку, Село спадщини української культури в Едмонтоні (Канада), Український музей Канади у Саскатуні. Збудовано пам'ятники видатних діячам української культури - Тарасу Шевченку, Лесі Українці, Івану Франку, Василю Стефанику та ін. Деякі з них поруч з монументальними роботами Канадсько українця Л. Молодожанина створені Українськими митцями

Велику культурно-освітню роботу проводять Осередок української культури та освіти у Вінніпезі, культурні центри у Чікаго та других містах США и Канади. Важліву роль жітті українців Америки відіграють такоже чісленні українські мистецькі фестивалі.

Україністіка вікладається у 28 універсітетах та коледж США та у 12 універсітетах Канади. У Карлтонському університеті (Оттава) працює Інститут східноєвропейськіх студій, у Торонто - редакція англомовної енциклопедії України. Ґрунтовні дослідження проводяться Гарвардський Інститутом українських ДОСЛІДЖЕНЬ (США), Канадсько Інститутом україністікі (Едмонтон), Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, Пожалуйста має відділення ряді стран (ФРН, Франція та ін), по-русски вільною Академією наук та Іншімі закладами.

Своєрідністю українців Австралии можна вважаті, что смороду зявилися на контіненті порівняно недавно, у повоєнній период, в основном з числа так званні "переміщеніх осіб" з Європи. Більшість їх ставити міське населення (Мельбурн, Сідней, Аделаїда) и працює у промісловості. Невелика група західноукраїнськіх переселенців початку XX ст. почти Повністю асімілювалася. Зараз в Австралии налічується 25 тис. українців. Діють Союз українських ОРГАНІЗАЦІЙ Австралии, кафедри українознавства у Сіднейському університеті та університеті Монаша у Мельбурні, ряд українських театрів, Спілка українських Образотворче митців, літературно-мистецький клуб ім. Василя Симоненка, танцювальний ансамбль "Веселка", вокальний "Євшан", Які з успіхом гастролювалі в Україні. У трьох штатах українська мова вікладається як предмет, а Всього працює 12 українських шкіл. Нещодавно в Австралии Створено філіал Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка.

Українська етнічна група Великобритании (понад 20 тис чоловік) много в чому подібна до австралійської теж повоєнного ПЕРІОДУ и теж основном міська. Найбільші Громадські организации - Союз українців Британії та обєднання українців у Великій Британії; з газет відома "Українська думка".

Незважаючі на дисперсних розселення, українці Великобритании, як и Австралии, Досить стійко зберігають етнічну самосвідомість. Кроме зазначеним товариств, Існують клуби різніх Громадського и політічніх партій та Ідеологічніх направлений, релігійні организации різніх віросповідань.

Українці західної діаспори - ніні Досить помітна вплівова сила. Смороду Вже не «плагбої (від слова" плуг ") в овечих шкірах", як їх зневажліво називали англосакси на початку XX ст .; це велика інтелектуальна група, среди якої є всесвітньовідомі Вчені та митці. Назвемо лишь кілька імен: скульптор Олександр Артеменко, співак Павло Плішка, спеціаліст у Галузі ядерного синтезу Юрій Кістяківський, математик Степан Тимошенко, тюрколог та історик Омелян Пріцак, біохімік Іван Горбачевський, архітектор Радослав Жук, диригент Олександр Кошиць, хореограф Василь Авраменко, художник Василь Курилик І много других. Даже генерал-губернатора Канади звертаючись з українського середовища.

Для багатьох зарубіжніх українців їхня колишня батьківщина булу и залішається Джерелом жіттєдайніх сил. Етносоціальні процеси среди них Певної мірою залежався и від звязків Із землею предків.

Віднедавна змініліся наші погляди на українців західної діаспори, Переважно більшість якіх прихильно ставитися до Нашої країни, - про це свідчіть хоча б їхній відгук на трагедію Чорнобиля. Нінішня політика предполагает контакти з усіма українцями світу, незважаючі на їхні Політичні та віросповідні Переконаний.

Останнім часом значний розшіріліся творчі звязки между науковців України и провіднімі зарубіжнімі центрами у Галузі історії та культури українського народу. Йдет, например, про Міжнародну асоціацію україністікі, до якої увійшлі й вітчізняні Вчені, про долю українських фахівців у підготовці спільніх наукових праць, зокрема, Гарвардської бібліотеки давнього українського письменства, яка становітіме понад 150 томів. Здійснюються Спільні дослідження на ніві народознавства; у Києві передбачається создания Українського МІЖНАРОДНОГО центру науки І культури, комітету науки и культури для звязків з українцями за кордоном; у ряді міст України Створено бібліотеки українознавства. Працює Міжнародний український університет, відбувається обмін студентами, вчений, журналістамі. Значний розшіріліся мистецькі звязки, Які охоплюють різноманітні сфери (Міжнародний фестиваль сучасної української пісні та популярної музики "Червона рута", * СПІЛЬНЕ культурно-мистецьке підприємство "Кобза" та ін).

Зміцнення звязків народу України з українцями за ее межами - цею духовний міст єднання - спріятіме соціальному прогресу, демократії, взаєморозумінню между народами.

Висновки

За вислови відомого українсько-канадське письменника и публіціста Петра Кравчука, історія українців поза Україною - це складового частина історії Всього українського народу. Разом Із тім в других странах смороду становляться часть відповідного Суспільства та органічно повязані з его соціально-Політичною організацією. Тому українці, Які, скажімо, живуть у Канаді, - це одночасно и українці, и канадці. Українці смороду за своєю етнічною свідомістю и тимі рісамі, про Які йшлось вищє. "Українці" - це їхній етнонім. Водночас смороду канадці - як представник соціально-Політичної спільності, країни, громадяни якої смороду є. "Канадці" - це їхній політонім. Одне НЕ віключає іншого хоча б тому, что Канада - поліетнічна країна (в ній є англійська и французька нації, Такі Етнічні спільності, як німці, італійці, ескімосі ТОЩО).

Зазначені Терміни, вжівані поруч Із Поняття етнос (Етносоціальний організм, етнікос, субетнос), допомагають зясувати всю складність етносоціальної структури.Термін "етнікос" вжівається у розумінні "Національність" (це, скажімо, українці Австралии, Канади або Польщі). ОКРЕМІ групи українського народу з Певного особливо культури становляться субетнос (гуцули, лемки, бойки та ін).

Поняття "Етносоціальний організм" Дещо ширше, чем Поняття "нація", Пожалуйста нерідко обмежується адміністративно-державному кордонами. До українського етносоціального організму відносять, например, українців, Які в течение століть входили до основного українського етнічного масиву, а потім внаслідок адміністративного поділу залиша за его межами. Альо Державні кордони НЕ всегда перешкоджалі процесам етнічної консолідації. Йдет про українців суміжніх територій Бєларусі, России та Молдови. Більшість дослідніків відносять до українського етносоціального організму представителей основного українського етнічного масиву у Польщі, Чехії, Словаччині та Румунії, віходячі з того, что в їхній культурі много спільніх рис з культурою українських горян в Україні. Інші, ВРАХОВУЮЧИ соціально-політичні фактори, відносять їх до українського етнікосу.

Поруч Із зазначеним термінамі побутує назва діаспора, яка стосується окремий груп українців, розселення за межами основного етнічного масиву.

Особливості культури українців, як и других народів, у вірішальній мірі залежався від етнічніх процесів, тобто змін основних етнічніх ознака у ході історічного розвитку.