Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історичні види грошей і їх розвиток

Скачати 73.54 Kb.
Дата конвертації 02.06.2019
Розмір 73.54 Kb.
Тип курсова робота

4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧЕСКІЙЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра грошового обігу, кредиту та фондового ринку.

КУРСОВА РОБОТА

На тему: «Історичні види грошей, їх розвиток».

студент

ФФБД, 3 курс, група РФК-1

Брянцева Л.А.

МІНСЬК 2007 р

зміст

Вступ. ................................................................................. 3-4

Розділ 1. Походження грошей. ................................................... 5-12

Розділ 2. Сутність грошей. ......................................................... 13-16

Розділ 3. Історичні види грошей. ............................................. 17-22

Розділ 4. Роль грошей в сучасній економіці. .............................. 23-24

Розділ 5. Історія білоруських грошей. .......................................... 25-29

Висновок. ........................................................................... 30-32

Список використаної літератури. ............................................. 33

Вступ.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що, гроші є найважливішим атрибутом економіки. Від того, як функціонує грошова система, багато в чому залежить стабільність економічного розвитку країни. Вивчення природи походження грошей необхідно для розуміння особливостей функціонування всієї фінансової системи.

Метою курсової роботи за спеціальністю «Банківська справа» - поглибити і систематизувати знання в області походження грошей, сутності та історичних видів грошей, розвиток здатності до науково-дослідної роботи в ході вивчення літературних джерел і нормативно-інструктивних матеріалів.

Робота складається з вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Протягом століть гроші постійно змінювались і сьогоднішній їх стан, не є завершальною і остаточною фазою. На певній стадії з'явилася еквівалентна форма вартості: один товар виділяється з сукупності товарів, на який змінюються всі інші товари, називається еквівалентом. Виробляються вимоги до товару-еквівалента: подільність, компактність, однорідність.

Загальний еквівалент виділяється з-поміж товарів-еквівалентів завдяки тому, що він володіє зазначеними властивостями. Загальним еквівалентом стають метали.

З середовища металів в процесі подальшого розвитку виділяються гроші як загальний еквівалент товарів, так як в невеликій кількості міститься велика вартість. Отже, історично гроші виділилися із загального світу товарів, і самі спочатку були і звичайним товаром, і специфічним товаром - грошима. Подальший хід історії привів до ліквідації товарної форми грошей і переходу до нових форм.

Звернення повноцінних металевих грошей, коли вони збігаються з товарною формою, по-перше, дуже дорого, по-друге, видобуток металів не встигає за ростом потреби економіки в засобах обігу. Тим часом в самій природі грошей закладено вирішення цієї проблеми. Справа в тому, що гроші як загальний еквівалент використовуються ідеально. Виступаючи посередником в обміні товарів, вони відіграють скороминущу роль. Саме на цій основі створюються передумови для появи знаків вартості. Таким чином, сам процес обігу металевих грошей у міру відхилення позначеного на них номінального змісту від реальної ваги визначив появу перших функціональних форм грошей, які визначили в майбутньому повний відрив грошей від товарної форми і її повне зникнення.

Спочатку знаки повноцінних грошей теж надходили у вигляді металевих монет (спочатку мідь, бронза, потім роль грошей надовго закріпилася за золотом). Чому саме золото грає в історії розвитку грошей вирішальну роль. Золото - це річ, а гроші не є річ. Золото виконує суто суспільну роль. З іншого боку, його важко зробити (добути, обробити), тобто воно задовольняє визначенню грошей.

У порівнянні з іншими металами (крім відкритих у ХХ столітті) золото має більш високу вартість, не іржавіє з часом, має подільність; а потім у багатьох був культ Сонця, а золото на сонці має такий же блиск, як і світило. Нарівні з ними такі якості, як портативність, легкість в карбуванні, прийняті скрізь, де розвинута торгівля.

Потім в обігу стали використовуватися монети з неблагородних металів, у міру того як вартість золота росла. Після цього стали з'являтися знаки повноцінних грошей, виготовлених з паперу.

Початок XX століття - золотий монометалізм - золото остаточно завоювало право бути загальним еквівалентом товарів.

Подальшим етапом розвитку грошей з'явився перехід до грошових знаків, тобто до представників грошей (золото поступається грошовим знакам). Паперові гроші вперше винайшли (їх винаходили кілька разів) китайці, виготовлені з паперу, з'явилися в Європі і так сильно поширилися і прижилися, що стали основним замінником повноцінних грошей.

Подальший розвиток грошових відносин зумовили створення функцій: гроші як засіб накопичення і гроші як засіб платежу. Поява і розвиток грошових відносин різко звужує можливості проведення прямих бартерних операцій.

Необхідність грошей викликана тим, що вони усувають протиріччя укладену в двоїстий характер праці, втіленої в конкретному товарі. Це протиріччя вирішується тільки одним шляхом - виділенням з маси товарів загального еквівалента - грошей.

У сучасній економіці гроші є регулятором господарської діяльності, збільшуючи або зменшуючи їх кількість в обігу, держава тим самим вирішує поставлені завдання. Без грошей немислима життя сучасної людини, все устремління людей в економічній сфері спрямовані на отримання якомога більшої їх кількості, при цьому ми отримуємо від їх використання задоволення, обмінюючи на інші блага, віддаючи їх.

Розділ 1. Походження грошей.

Багато тисяч років після своєї появи люди обходилися без грошей. Їм не потрібні були гроші в ті далекі часи, коли нічого не продавалося. Вони брали у природи все необхідне. У первісному суспільстві, поки люди жили плем'ям, родом, громадою, майно і їжа в родині були загальні, хоча у кожного були і особисті речі. Кожен робив, що міг. Тим, що давав працю, користувалися всі на рівних правах. Власність була спільною. Інстинкт, а потім і свідомість підказували людям, що вони не можуть жити один без одного. Людина в поодинці слабкий, разом з іншими він може зробити все. На початку всі члени роду займалися однаковим працею: спільно полювали, ловили рибу, збирали плоди і коріння. Будь-яке з цих занять вимагає багато сил, навичок. Неможливо робити все однаково добре, якщо розділити працю, все піде інакше, кожен буде вдосконалюватися в своїй справі. Праця стане продуктивніше: витрати сил і часу менше, продуктів - більше.

Люди несвідомо використовували переваги, яке їм давала життя, суспільство. Вони стали обмінюватися продуктами своєї праці і торгувати ще в дуже давні часи. Археологи виявили, що обмін між племенами був ще в кам'яному столітті. Поділ праці було головною причиною розвитку обміну. Одне плем'я могло жити в такому місці, де були гарні поклади придатного для виготовлення знарядь кремнію, а інше плем'я було позбавлене цих запасів сировини. У більш пізній час окремі народи були змушені купувати у своїх сусідів мідь або ті метали, які додавали до міді, щоб отримати більш твердий сплав - бронзу.

Етнографія знає приклади дуже примітивного обміну. Багато племена, що знаходилися на дуже низькому рівні розвитку, обмінювалися з сусідами так: в умовлене місце приносилися продукти, призначені для міни. Там їх розкладали і залишали. За відсутності продавців приходили сусідні племена, з ким було домовлено, залишали свої товари і забирали залишені для них. Поступово при обміні виявляється такий товар, який стає еквівалентом вартості всіх інших товарів, тобто, все товари, якими торгували в даній області, могли бути прирівняні до певної кількості цього товару. Так виникли перші гроші. [3, стор.65]

Серед багатьох первісних народностей Азії, Африки, Океанії дуже довго існувала примітивна форма грошей - раковини. Раковини каурі ходили як гроші і в таких країнах з високою стародавньою цивілізацією, як Китай, Японія та Індія. У багатьох малорозвинених племен раковини - гроші носять в зв'язці і в разі небезпеки закопують їх у землю як скарби. У Меланезії відомі так звані «свинячі гроші». Ці дивні гроші являють собою зв'язки раковин, скляних бус, собачих зубів і навіть свинячих хвостиків. Призначення цих грошей досить курйозно: на них купують свиней і платять викуп за наречену. Зв'язки свинячих грошей досягають іноді по істині неймовірної для грошей величини - до 12 метрів.

Відомі були гроші в вигляді мармурових кілець на Ново-Гебридських островах або в вигляді церемонійних кам'яних сокир - на Новій Гвінеї. У Стародавньому Китаї грошима служили бронзові лопаточки-мотижки, бронзові дзвіночки, ножі або шматки напівдорогоцінного каміння нефриту, на острові Борнео були агатові гроші. В Індії існували гроші-перлини.

Що тільки не служило людині грошима. Діапазон таких речей по істині великий: від коров'ячих черепів на острові Борнео до брусків солі в Африці, від металевих копій в Конго до людських черепів на Соломонових островах. Наприклад, в XV столітті в Ісландії платили так: за підкову - 1сушеную рибу; за пару жіночих черевиків - 3 рибини; за бочонок вина - 100 рибин; за бочонок вершкового масла - 120 рибин. З володінням цих незвичайних грошей пов'язані ті ж клопоти і хвилювання, що і з самими звичайними грошима. Влаштовувалися особливі «ощадні каси» для зв'язок раковин. Створювали спеціальну охорону цих «кас», тобто будинків, де плем'я зберігало зв'язки раковин - заощадження своїх співчленів. Сила грошей переносилася і в загробний світ. Небіжчикові в могилу клали зв'язки раковин.

Однією з дуже поширених форм грошей в давнину до винаходу монет, була худоба. Корова, бик, вівця - ось ті гроші, які вживали багато древніх народів, які знали надалі справжні гроші. Ми вживаємо слова «капітал», «капіталізм» і добре знаємо, що вони означають. Однак мало хто згадує при цьому, що слово «капітал» походить від латинського caput - голова, рахунок же худоби вели по головах. [5, стр.78-79]

Людство випробувало сотні види грошей, поки не перейшло до найбільш вигідним і зручним - металевим. Спочатку золото використовували в природному вигляді. Таке золото використовувалося в торгівлі по вазі. Самородні гроші існували в формі золотого піску, самородків.

Більш розвинена форма грошей була результатом їх виробництва. У простому вигляді гроші мали форму різного роду пластин, брусків, сліточков та інших.

У Єгипті і Вавилоні за 3-4 тис. Років до н.е. використовували золоті і срібні пластинки: купуючи товари, в обмін відрізали від них маленькі шматочки. Такі пластини форми грошей зберігалися до недавнього часу, зокрема, в Японії. Сліточкі (бруски) - інша форма грошей. Від них не можна просто відрізати дорогоцінний метал, а потрібно відрубати. В результаті цього виникли російські рублі, а також і сама їх назва. Спочатку бруски виникли в Давньому Єгипті, потім були нормою в різних місцях, в тому числі і в Росії в формі гривень.

Різноманіття фігурних форм грошей зберігається.Часом вони мали химерну конфігурацію. Однією з таких форм грошей були кільця різного типу. Можливо, що спочатку це були просто прикраси з дорогоцінних металів - на пальці (персні), на руки і на ноги (браслети), на шиї (гривні). Їх часом використовували і як засіб платежу. Уже в Стародавньому Єгипті була система кілець різної ваги, яка виключала необхідність їх зважування при сплаті за товар. У Єгипті за 1200 років до н.е. гроші мали вигляд золотих кілець, вага яких позначався накладенням штемпеля. Гроші-кільця зберігалися п'ять тисяч років а Єгипті (сучасний Судан) до XIX століття.

У чому була перевага металевих грошей перед раковинами, коровами, черепами, жорнами і всіма цими примітивними грошима? По-перше, метал не псувався, його можна було зберігати як скарб скільки завгодно; по-друге, він займав мало місця, і його просто було перевозити; по-третє, метал легко було розділити на частини і перетворити злиток більшої вартості в злитки меншої вартості для дрібних торгових операцій. В цьому була серйозна перевага металевих грошей. Найбільш вигідними були гроші з дорогоцінних металів - золота і срібла.

В подальшому на золотих сліточках вибивали малюнок. На такі гроші не було дат, написів, а тільки малюнки. Вони важили 14 м Фактично це було не золото, а електро - сплав золота і срібла. Пізніше їх стали робити із золота, ставити на них круглу печатку, яка засвідчувала пробу і вагу. Перші такі гроші були стандартними шматками металу з відбитком печатки того, хто її випускав. Їх називали по одиниці ваги, якої вони дорівнювали, наприклад, шекель (певна міра ваги). Через 500 років після появи таких грошей їх стали називати монетою, на ім'я богині Юнони Монети присвоєному храму, при якому в III в. до н.е. був перший монетний двір. Уже в Стародавньому Римі слово «монета» стали використовувати як загальна назва грошей. Від імені цього епітета богині сталося і англійське слово «гроші» - «money». Слово «срібло» в лексиконі слов'ян довго було синонімом грошей. До слова «монета» на Русі стали звикати лише з часу Петра I.

Монети.

Монети - найбільш розвинена форма грошей. Вони виникли в VII ст. до н.е. і були головною формою грошей до кінця II тисячоліття. Монета - шматочок золота правильної форми, на якому вказані вага і герб того, хто засвідчував цю вагу, як і якість (пробу) металу. Монети мали ходіння не за вагою, а за номіналом, тобто відповідно до того кількістю золота, яке зазначено на них.

Перші монети були бобообразнимі сліточкамі або овалами. Потім їх стали робити круглими, але вони не були строго круглими. І тільки виникнення в Середні століття гуртованія (гурченія) монет зробило їх круглими.

Тільки у Геродота, Ксенофана і у деяких інших древніх авторів є відомості про те, що перші монети стали карбувати в малоазійському державі Лідії. Зараз вважається встановленим, що найдавніші монети з'явилися в державі Лідія (Західна Туреччина) приблизно в 650 році до нашої ери. Це були невеликі шматочки металу в формі бобів з електрона (природного сплаву золота і срібла, виявленого в річкових розсипах Лідії), на одній стороні яких зображувалася левова емблема короля Гігеса, а на іншій - відмітки, що засвідчують вагу і чистоту металу. Звідти нововведення швидко поширилося на Захід, в грецькі міста-держави, на Схід, в Персію.

Однак і інші, більш віддалені країни в рівній мірі можуть претендувати на першість у виготовленні металевих грошей. Індійські монети вперше були викарбувані в VII столітті до нашої ери в імперії Магадха. Як і лівійські монети, вони представляли собою невеликі вигнуті пластинки або плоскі шматочки срібла з глибокими відбитками. На монетах зображувалися символи правителів, торговців або банкірів.

Литі китайські монети дуже сильно відрізнялися від інших. Монети у формі ножа з держави Ци біля узбережжя Тихого океану можна датувати IX століттям до нашої ери. Згодом правителі династії Чжоу скористалися цією ідеєю і стали виготовляти гроші у формі ножа для оброблення китових туш. Самим раннім переконливим доказом існування китайських металевих грошей є придворна хроніка, де повідомляється про монетну реформу, проведеної правителем Чжунваном в 524 році до нашої ери. Факт абсолютно незалежного появи китайських монет доводиться ще й тим, що, крім золотої чеканки держави Чу (500-200 рр. До н.е.), всі китайські монети аж до нового часу відливалися в фермах, а не карбувалися. Трохи згодом з'явилися монети в грецькому місті Егіна. Егінская монети мали зовсім інший вигляд, ніж лідійський, і карбувалися зі срібла. Тому можна припустити, що в Егіна монета була винайдена хоч і пізніше, але абсолютно самостійно. Очевидно, саме там розвинулася особливо швидко дрібна торгівля, яка вимагала зручних грошей у вигляді монети. Недарма греки називали егінців першими дрібними торговцями. Самостійно з'явилися монети в Індії і Китаї, причому в Китаї згідно з традицією, дрібні і мідні монети з'явилися ще на початку 1 тисячоліття до нашої ери. Тисячі монет, круглих і овальних, прямокутних і квадратних в цій масі монет нам можуть зустрітися і трикутні гроші Парфії епохи царів Аршакидов (3в. До нашої ери - 3в. Нашої ери) і безформні мідні коржі, карбовані грузинської царицею Тамарою (кінець 12 - початок 13 століття); ми зіткнемося з подовженими пластинками, що мають на кінцях закруглені фестони у вигляді трикутників, - і вони виявляться теж монетами. Золотими монетами англійської султана Акбара (1556 - 1605 рр.), І з овальними крихітними срібними копійками Олексія Михайловича (1645 - 1676 рр.) - царя всієї Русі. І з таємничими зазубреними монетами римської республіки, і з литими монетами в формі дельфінів, що виготовлялися в кінці 5 - початку 6 століть до нашої ери в грецькій колонії в Північному Причорномор'ї - Ольвії. [3, стр.80-82]

Часто на монетах є зображення правителя країни - короля, імператора або царя. У східних країнах, де зображення поміщали на монетах дуже рідко, зазвичай чеканилося тільки ім'я правителя, його титули і почесні звання. Зображення і написи, які говорять про правителя або правлячому народі, або про якісь міських богів, або святині, були завжди основною частиною монетного типу. На монетах стародавньої Греції особливо часто знаходимо зображення божеств або священних тварин, шанованих в тому місті, де була випущена монета. Так, наприклад, на монетах Афін карбувалася голова богині Афіни - покровительки цього грецького міста, а на монетах Олімпії - голова Зевса. Частими були зображення Геракла та інших божеств. Серед безлічі богів древніх римлян був такий, який відав усіма починаннями, винаходами. Йому підпорядковувалося час. Бога називали Янусом і зображували з двома особами, зверненими в різні боки. Римляни вірили, що важливе на землі створено волею богів. Януса вони вважали творцем першої монети. Тому на старовинних монетах багатьох міст Італії на одному боці зображено Дволика голова, а на іншій - ніс корабля, на якому нібито Янус приплив до берегів цієї країни. У стародавній Греції були в обігу драхми, оболи, холкоси і увійшла в приказку дрібна монет - лепта. Перші перські, теж дуже древні гроші представляли собою скручену вдвічі срібну дріт, злегка розплющену. Перський цар Дарій I Гістасп задовго до нашої ери викарбував свої знамениті дарики. Кожен з них мав 8,4 грама чистого золота і ніс на собі зображення царя, що стріляє з лука.

Виготовлялися також пам'ятні монети, наприклад, рудничні, що випускаються з металу щойно відкритого рудника. Ювілейні монети, чеканящийся в ознаменування ювілейних дат. Подарункові монети випускалися для роздачі членам імператорської фамілії, різним особам у вигляді заохочення або в зв'язку з якоюсь подією.

Паперові гроші.

Як тільки золото утвердилося в ролі грошей, виявилося, що воно не обов'язково має безпосередньо брати участь в зверненні, а може бути замінено будь-яким його «представником». Три століття тому такі замінники з'явилися у вигляді паперових грошей. Перші паперові гроші з'явилися в Китаї. Перша спроба ввести їх в обіг була зроблена в період царювання імператора Уди з династії Хань (140-87 рр. До н.е.), після того як постійні військові походи проти монгольських кочівників спустошили імперську скарбницю. Приватна карбування монет настільки знизила якість металевих грошей, що відбувалися різкі коливання їх номінальної вартості. Уди зажадав від більшості карбованих дворів випустити казначейські білети, вартість кожного з яких складала 400 000 мідних монет. Квитки виготовлялися з шкури білого оленя - виключно рідкісної тварини - і мали форму квадрата зі спеціальним малюнком. Однак цей незвичайний експеримент в області грошово-кредитного регулювання був приречений на невдачу через вкрай обмеженої кількості білих оленів.

Китайці повторно повернулися до ідеї паперових грошей приблизно на початку IX століття. У той час їх називали «літаючими грошима» через те, що вітер міг легко забрати «купюру» геть, на відміну від звичних зв'язок монет. Ці ранні паперові гроші були повноцінним засобом обміну, а швидше за сертифікатом, який приватні банки видавали торговцям в обмін на готівкові гроші. Повернувшись зі столиці в провінцію, торговець міг здати сертифікат і отримати назад свої гроші. Таким чином, грабіжники позбавлялися можливості «звільнити» купців від готівки по дорозі додому. У 812 році випуск подібних грошей став прерогативою китайського уряду.

Близько 1000 року китайські банки почали випускати повністю конвертовані банкноти під урядові гарантії, але в 1023 році вони були вилучені, і в обігу залишилися тільки державні банківські квитки. На цих грошах була позначка з повідомленням про певний термін (зазвичай три роки), протягом якого вони могли перебувати в обігу. Тоді мало думали про підкріплення грошової маси відповідним золотим запасом, і в XII столітті вибухнула гіперінфляція. Це надало привабливі можливості фальшивомонетникам; в 1183 році якийсь друкар, що виготовив за півроку 2600 фальшивих банкнот, був засуджений до смерті. [5, стор.93]

У Північній Америці і Західній Європі грошові знаки стали випускатися пізніше: в північноамериканському штаті Массачусетс - в 1690 р, у Франції - в 1718 р, в Австрії - в 1762 р, в Пруссії - в 1765 р Монголи друкували банкноти за зразком китайських в Ірані в 1292 році, а перші європейські паперові гроші були віддруковані в Швеції в 1601 році. І весь цей період паперові гроші дійсно були представниками золота, вільно обмінюючись на нього. І тільки в 70-х роках ХХ століття відбулося грандіозне неминуче, але до сих пір маловідоме подія, - гроші розірвали зв'язок із золотом, економіка увійшла в епоху «паперових грошей», а золото знову стало звичайним товаром. У Росії при цариці Єлизавети Петрівни генерал - директор Мініх пропонував план поліпшення фінансового становища держави. План полягав у тому, що замість дорогих металевих грошей випустити за зразком Європи дешеві паперові гроші. Проект Мініха пішов в Сенат і був там відкинутий: «Негоже буде, що замість грошей будуть ходити папірці, та й небезпечно, щоб надалі не подати причину худим міркувань» .Але Катерина II цей проект здійснила: замість монет випустила паперові асигнації, гідністю в 25 , 50, 75 і 100 рублів. Вони вільно обмінювалися на монети, і для цієї мети в 1768 році в Москві і Санкт - Петербурзі заснували 2 банку. Асигнації Катерини II були першими російськими паперовими грошима.

Сурогатні гроші і квазігроші.

Сурогатні гроші виникають в умовах існування грошової системи. Сурогатними називають також пережитки початкових форм грошових знаків, що характеризуються невсеобщей ліквідністю. Так називають перш за все приватні та місцеві гроші. Вони обмежені в просторі і в часі і мають менші можливості в порівнянні зі звичайними грошовими знаками. До сурогатним грошей відносять також і загальнодержавні знаки, наприклад, поштові марки в якості монет або паперові знаки монет.

У період становлення систем паперових грошей обмежена ліквідність була загальним їх ознакою. Тоді всі грошові знаки були такими, а тому і не було потреби їх відокремлювати.

Обмежена ліквідність деяких грошових знаків виникає в різних умовах з різних причин. В результаті спостерігається різноманіття цих грошових знаків, а також і необхідність їх поділу на групи, види і т.д. В даний час слід відокремлювати дві такі групи: сурогатні гроші і квазігроші.

Сурогатні гроші є тимчасовим вирішенням проблеми торгівлі в умовах смутного часу або війни, коли ринок терпить фіаско, виявляється недостатнім. У такому випадку з'являється маса тимчасових способів обійтися без загальнонаціональних грошових знаків. Зазвичай такі грошові знаки друкують неякісно, ​​їх захист мінімальна. Квазігроші - постійний елемент грошової системи, що має особливу нішу.

Найбільш складною і проблематичною формою є різного роду квазігроші - негрошова емісія фінансових і бюджетних інструментів, що випускаються державними установами.

До такої негрошовій емісії Росії 1990-х років відносять казначейські зобов'язання 1994-1996 рр., Казначейські податкові звільнення 1995-1996 рр. та інші.

Англійська назва квазігрошей «Near money» = «майже гроші». Вони мають меншу ліквідність. До них відносять переказні векселі (тратти). [3, стр.86-87]

Сурогати - тимчасове рішення проблем грошового обігу. А квазігроші - певна різновид грошових коштів (спеціалізовані гроші). До такого типу грошових знаків можна віднести продовольчі купони США, вони були засобом благодійності до недавнього часу. Зараз на зміну їм прийшли спеціальні кредитні картки з квазідолларамі, за які можна купити тільки продовольство.

До сурогатним грошей відносять тессери стародавнього світу, які служили засобом оплати при відвідуванні театрів, а також конторніати - нагороди під час спортивних змагань, спінтрії - вхідні марки в римські будинки розпусти, а також маркери (жетони) - різного роду місцеві гроші, наприклад, для оплати метро.

Виділяють три головні форми сурогатних грошей: державні, місцеві та приватні.

Державні сурогатні гроші випускають за рішенням уряду, місцеві - місцеві органи влади, емітенти приватних сурогатних грошей - комерційні структури.

Державні сурогатні гроші починаються з різного роду тимчасових рішень грошових знаків. Такими можна вважати поштові марки як розмінні монети, паперові еквіваленти монет під час Першої світової війни і в 1920-і роки і т.д.

Місцеві сурогатні гроші зазвичай зводяться до замінників грошей за браком загальнодержавних грошових знаків. До таких можна віднести заміну грошових знаків етикетками винних пляшок в Сибіру під час громадянської війни, а також випуск грошових знаків містами, наприклад, банком Ростова-на-Дону або генералами - Денікіним, Колчаком і т.д.

Приватні сурогатні гроші випускають комерційні підприємства, організації для вирішення своїх проблем. Ними бувають різного роду розписки, талони, товарні документи і т.д. Наприклад, талони на молоко для працюючих з хімікатами. На них не вказана сума грошей. Талони на обід містять суму грошей на обід. Але ця величина - однакова на всіх талонах. Наприклад, на «Монетному дворі» в їдальні працівники платять за обід сурогатними грошима - маленької папірцем з печаткою і ціною. Це пов'язано з тим, що на підприємства не можна проносити справжні гроші. В Ізраїлі рекламна премія клієнту банку в формі дисконтної картки для покупки зі знижкою.

Розділ 2. Сутність грошей.

Гроші це те, що приймають як сплату за товари, послуги і борги. Гроші - це засіб обміну; люди приймають гроші в обмін на товари і послуги, які вони надають в очікуванні, що зможуть потім обміняти гроші на ті товари і послуги, які вони хочуть придбати. Без такого засобу обміну люди повинні звертатися до бартеру - безпосереднього обміну товарів і послуг на інші товари і послуги - дуже неефективного засобу здійснення обміну. При бартері необхідно знайти партнера, у якого є те, що вам треба, а він повинен хотіти те, що ви пропонуєте до обміну. Це вимагає вишукування всіх потенційних партнерів по обміну, здатних задовольнити потреби і побажання один одного в товарах і послугах, а потім досягнення згоди за умовами обміну. Таким чином бартер призводить до високих витрат, пов'язаних з пошуком, і трансакційних витрат. Іншими словами, при натуральному обміні людям доводиться витрачати багато часу на пошук, ведення переговорів і брати на себе інші значні витрати у торговельній діяльності.

Сутність грошей проявляється в їх функціях. Всі п'ять функцій грошей представляють собою прояв єдиної сутності грошей як загального еквівалента товарів і послуг:

- міра вартості (полягає в тому, що в грошах ми висловлюємо вартість всіх інших товарів);

- засобу обігу (за допомогою грошей ми міняємо один товар на інший, обмін товарів, що відбувається за допомогою грошей, називається товарним зверненням);

- засіб накопичення;

- засіб платежу, розрахунку (гроші виконують цю функцію тоді, коли розрахунок за товари та послуги здійснюється не відразу - кредитування і оплата праці);

- світові гроші.

Гроші як міра вартості - це прирівнювання товару до оп-ределенной сумі грошей, що є кількісним висловлю-ням його вартості. Вартість товару, виражена в грошах, є його ціною. Міра вартості - це грошова одиниця, використовувана для вимірювання і порівняння вартості товарів і послуг. Функція міри вартості реалізується на основі масштабу цін. Уряд кожної країни зазвичай встановлює свою власну міру вартості. При золотомонетному зверненні мас-штабом цін було золото, що міститься в грошовій одиниці. У США мірою вартості є долар, в Німеччині - євро, в Росії - рубль. Уряд будь-якої країни може змінити встановлений-ний раніше масштаб цін. Такі зміни називаються грошовою реформою. Іншими словами, грошова реформа - це перехід від однієї міри вартості до іншої, супроводжуваний зменшенням загальної кількості грошей. [8, стр.56-57]

На вартість грошей впливають такі чинники:

1) прийнятність грошей - частково заснована на законі, держава оголосила готівку законним платіжним засобом, тобто гроші тому є грошима, що люди сприймають їх такими;

2) відносна рідкість грошей - вартість грошей визначаються-ється їх рідкістю по відношенню до їх корисності, чим більше грошей знаходиться в обігу, тим нижче їх вартість, коли пропозиція грошей обмежено, ціна всіх товарів і послуг подвоюється;

3) купівельна спроможність грошей - це кількість товарів і послуг, які можна купити за грошову одиницю. Вартість грошей обернено пропорційна рівню цін.

Гроші як средст у звернення використовуються для оплати това-рів і послуг, а також для сплати боргів. Для виконання функції засобу обігу гроші завжди повинні бути в наявності, тобто цю функцію можуть виконувати лише реально існуючі гроші. Альтернативою використан-ня грошей в якості засобу обігу є бартер - обмін одного товару на інший без грошей. Заміна бартерних угод механізмом, що використовує гроші як засіб обігу, приводить до зниження витрат обігу. Грошовий обмін вимагає набагато менших зусиль і часу, ніж бартер.

Гроші надають їх власнику загальну покупець-ву здатність, що є вельми важливою перевагою. Використання грошей дозволяє гнучко вибирати тип і кількісних-під придбаних товарів, час і місце здійснення покупки, а також партнерів для угоди. Але ніхто не зобов'язаний купувати відразу ж після того, як продав, може виникнути ситуація, коли проданих товарів буде більше, ніж куплених, і може виникнути криза. Таким чином, функція грошей як засіб обігу містить можливість кризи. У функції грошей як засобу обігу продавець і покупець одночасно протистоять один одному.

Гроші як засіб накопичення - коли вони виступають у вигляді фінансового активу, що зберігається у суб'єктів незалежно-єкта ринкового господарства після продажу їм товарів і послуг. Гроші служать засобом накопичення тому, що після продажу товарів і послуг вони дають їх власнику можливість купувати товари в майбутньому. Іншими словами, гроші забезпечують їх власнику майбутню купівельну спроможність. Засобом накопичення можуть служити і інші речі, наприклад, коштовності, нерухомість, твори мистецтва, не кажучи вже про акції та облігації. В економічній літературі існує загальний термін для їх позначення - активи: вони мають певну ліквідністю, тобто можливістю виступати в якості засобу платежу.

Незважаючи на досконалу ліквідність, накопичення грошей пов'язане з певними недоліками. Готівкові гроші на відміну, наприклад, від банківських вкладів, акцій і облігацій не приносять їх власнику ніякого доходу. Тому набагато вигідніше зберігати і накопичувати гроші на депозитних рахунках комерційних банків або строкових вкладах ощадних банків. Крім того, в період швидкої інфляції гроші, звичайно, не можуть служити в якості засобу накопичення, оскільки вони безперервно знецінюються. Люди зберігають гроші в цих умовах тільки протягом дуже короткого часу, і задовго до настання інфляції набувають на них нерухомість і інші активи, які, хоча і не є ліквідними, але не втрачають своєї вартості як гроші. В умовах гіперінфляції національні гроші міняють на більш стійку іноземну валюту.

Гроші як засіб платежу. Ця функція грошей відображає більш високий етап у розвитку товарного виробництва і обігу. Наявність тісних, стійких зв'язків між товаровиробниками всередині національного ринку створює умови для кредитних відносин, для продажу товарів з відстрочкою платежу. Будучи засобом погашення боргового зобов'язання, гроші виступають в функції засобу платежу. Функціонування грошей в цій якості призвело до певної трансформації товарно-грошового обігу, до відомого відокремлення товарного і грошового обігу, до створення умов перетворення останнього в кредитно-грошовий обіг.

У функції грошей як засіб платежу в якості протилежних сторін одна одній протистоять не просто продавець і покупець (як при функції засобу обігу), а продавець, який став кредитором, і покупець, який став боржником.

При продажу товару в кредит реально відбувається лише переміщення споживчої вартості. Вартість же товару отримує ідеальне вираження в борговому зобов'язанні. Перетворення вартості з ідеальною в реальну здійснюється лише з настанням терміну платежу. У цій функції гроші вже не виступають наступним ланкою, а завершують процес обміну самостійно.

Якщо в якості засобу обігу гроші обслуговують зв'язок між покупцем і продавцем, то при цьому дана зв'язок виникає тільки за допомогою грошей.Навпаки, як засіб платежу гроші виражають зв'язок між продавцем і покупцем, яка вже склалася, перш ніж настала черга за функціонуванням грошей.

Функції грошей як засобу платежу відповідає певна їх форма - кредитні гроші; первинний їх вид - вексель, більш розвинений - банкнота, які виникають на основі обігу боргових зобов'язань.

Грошовий платіж при виконанні грошима функції засобу платежу здійснюється лише при погашенні зобов'язань, отже, гроші не опосередковують акт купівлі-продажу, а лише завершують його, погашаючи зобов'язання. Розрив даного процесу містить другу можливість кризи і можливість неплатежу.

Функція світових грошей - зазвичай виділяється, коли гроші використовуються як засіб міждержавних розрахунків. Міжнародні позики, зовнішньоторговельні зв'язки, надання фінансових послуг закордонному партнеру викликали появу світових грошей. Вони здатні функціонувати як загальний купівельний засіб, загальний платіжний засіб і матеріалізація суспільного багатства. [8, стр.60]

Як міжнародний кошти світові гроші виступають при розрахунках по міжнародним балансам: якщо за певний період платежі даної країни перевищують грошові надходження від інших країн, то гроші є засіб платежу. Світові гроші як міжнародне купівельний засіб служать при порушеннях рівноваги обміну товарами (послугами) між державами, тоді оплата їх проводиться готівкою. Світові гроші використовуються для надання субсидій або позик різним країнам, або для виплати репарацій переможеної країни перемогла. При цьому частини багатства однієї держави переміщається в інше за допомогою грошей.

Світовими грошима за золотого стандарту виступали золото (регулятор платіжного балансу) і кредитні гроші окремих країн, розмінні на золото (частіше долар США і англійський фунт стерлінгів). Для зміцнення національних грошей таких країн, як Великобританія і США, з їх ініціативи в якості світових грошей використовувалися міжнародні валютні кліринг і валютні угоди. Крім міжнародних валютних угод так само підписувалися регіональні валютні угоди (валютні зони, валютні блоки), що забезпечують панівне становище грошової одиниці найбільш розвинутої країни у зовнішньоекономічних відносинах держав їх підписали. Прикладами є - спеціальні права запозичення (СДР) міжнародного валютного фонду, ЕКЮ - грошова одиниця країн членів Європейської Валютної системи.

З 1 січня 1999 року був здійснений офіційний перехід Європейського союзу до єдиної валюти ЄВРО, фактичне обіг якої почалося в 2002 році.

Завдяки виконанню вищезгаданих функцій гроші відіграють ключову роль у розвитку економіки.

Розділ 3. Історичні види грошей.

Гроші в своєму історичному розвитку виступали в двох видах:

1.действітельние гроші;

2.заместітелі дійсних грошей (знаки вартості).

Дійсні гроші - це гроші, у яких номінальна вартість відповідає їх реальній вартості, тобто вартості металу, з якого вони виготовлені. Для дійсних грошей характерна стійкість, що забезпечувалося вільним розміном знаків вартості на золоті монети, вільної чеканкою золотих монет, при певному і незмінному золотому вмісті грошової одиниці, вільним переміщенням золота між країнами.

Поява знаків вартості при золотому обігу була викликана об'єктивною необхідністю:

- золотодобування не встигає за виробництвом товарів і не задовольняла повну потребу в грошах;

- золоті гроші високої портативності не могли обслуговувати дрібний за вартістю оборот;

- золоте звернення не володіло в силу об'єктивності економічної еластичністю, тобто швидко розширюватися і стискуватися;

- золотий стандарт в цілому не стимулював виробництво і товарообіг.

- золоте звернення проіснувало в світі відносно недовго - до першої світової війни, коли воюючі країни для покриття своїх витрат здійснювали емісію знаків вартості. І поступово золото зникло з обігу.

З'явилися заступники дійсних грошей (знаки вартості) - гроші, номінальна вартість яких вище реальної, тобто витраченого на їх виробництво суспільної праці. До них відносяться:

- металеві знаки вартості;

- паперові знаки вартості, які діляться на:

а) паперові гроші

б) кредитні гроші.

Металеві знаки вартості - це стерлася золота монета і білонна монета (дрібна монета, виготовлена з дешевих металів, наприклад міді або алюмінію). [8, стор.67]

Паперові гроші - це грошові знаки, що випускаються для покриття бюджетного дефіциту і звичайно не розмінні на метал, наділені державою примусовим курсом. Отже, особливість паперових грошей полягає в тому, що вони, будучи позбавленими, самостійної вартості, забезпечені державою примусовим курсом, а тому набувають представницьку вартість в обігу, виконуючи роль купівельного та платіжного засобу. Емітентом паперових грошей є казначейство. Держава використовує випуск паперових грошей для покриття своїх витрат. Різниця між номінальною вартістю випущених грошей і вартістю їх випуску (витрати на папір і друкування) утворює емісійний дохід, є істотним елементом державних доходів. Оскільки паперові гроші випускаються для фінансування держави, покриття бюджетного дефіциту, розміри їх емісії залежать від потреб держави у фінансових ресурсах, а не від потреб товарного і платіжного обороту в грошах. Потреби обороту в грошах можуть залишитися незмінними або навіть зменшитися, але потреби держави в коштах зростають, наприклад, внаслідок зростання військових витрат. Таким чином, збільшення паперово-грошової маси зазвичай означає надмірний випуск паперових грошей. Паперові гроші непридатні до виконання функції скарби, і надлишок їх не може сам піти з обігу. Потрапивши в обіг, паперові гроші застряють в каналах звернення, переповнюють їх і знецінюються. Отже, нестійкість притаманна паперовим грошам по самій їхній природі. Таким чином, особливостями паперових грошей є їх нестійкість і знецінення, які можуть бути викликані наступними причинами:

* Надлишковий випуск в обіг;

* Занепад довіри до уряду, яке випустило гроші;

* Несприятливий платіжний баланс.

Найбільш типовим є інфляційне знецінення паперових грошей, обумовлене їх надмірною емісією. Однак знецінення паперових грошей може бути пов'язане з загрозою повалення державної влади і втратою населенням довіри до неї, а також з несприятливим платіжним балансом і падінням курсу національної валюти.

Кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, розвиток якого відбувається на основі капіталістичного кредиту. Існують наступні види кредитних знарядь звернення:

-вексель,

-банкнота,

-чек.

Причому найстарішим є вексель - він з'явився вже в XII столітті як засіб розрахунків між купцями, а два останні були створені банками в якості кредитних знарядь.

Вексель - це письмове, абстрактне і безперечне зобов'язання позичальника про сплату певної суми кредиторові після закінчення зазначеного в ньому терміну. Пояснимо деякі слова з визначення. Абстрактність - у векселі не вказують причину виникнення боргу. Прозорість - особа, яка видала вексель, не має права відмовити в платежі. Векселі бувають прості і перекладні.

Простий вексель - письмове зобов'язання, видане боржником кредитору про сплату після закінчення терміну.

Перекладної вексель - письмове зобов'язання, видане боржником кредитору про сплату після закінчення терміну кредиторові або тому, кому він скаже.

Є також фінансові векселі, тобто боргові зобов'язання, що виникли з надання в борг певної суми грошей; їх різновидом є казначейські векселі (тут боржником виступає держава). Дружні векселі виставляються друг на друга з метою подальшого врахування їх у банку. Бронзові (або дуті) векселі - боргові зобов'язання, які не мають реального забезпечення.

Кредитор може використовувати вексель наступним чином:

1. отримати гроші після закінчення терміну платежу;

2. врахувати вексель, у банку отримавши при цьому його суму за вирахуванням облікового відсотка;

3. використовувати як засіб платежу при купівлі товарів (якщо постачальник згоден прийняти вексель в якості платежу).

Отже, завдяки своїй абстрактності і безперечність, вексель набуває третя властивість - обертаність. Вексель - короткострокове зобов'язання, зазвичай терміном до 3-х місяців. Заміщення металевих грошей в обігу векселями відбувається двома шляхами:

1. до настання терміну платежу векселі можуть звертатися як платіжне і купівельні засоби.

2. частина векселів взаємно погашається, виключаючи, таким чином, необхідність в грошах.

Банкнота - це вексель емісійного банку. Вона відрізняється від векселя і від паперових грошей. Банкнота від векселя відрізняється:

* По терміновості - вексель представляє собою термінове боргове зобов'язання (3 - 6 міс.), Банкнота - безстрокове боргове зобов'язання;

* По гарантії - вексель випускається в обіг окремим підприємцем та має індивідуальну гарантію; банкнота випускається в даний час центральним банком та має державну гарантію.

Класична банкнота (тобто розмінна на метал) відрізняється від паперових грошей:

* За походженням - паперові гроші виникли з функції грошей як засобу обігу, банкнота - з функції грошей як засобу платежу;

* За методом емісії - паперові гроші випускає в обіг міністерство фінансів (казначейство), банкноти - центральний банк;

* По зворотності - класичні банкноти після закінчення терміну векселя, під який вони випущені, повертаються в центральний банк; паперові гроші не повертаються, а "застряють" в обігу;

* По розмірності - класична банкнота після повернення в банк розмінювалася на золото або срібло, паперові гроші завжди були нерозмінними. [8, стр.69]

Механізм вільного розміну банкнот (класичних) на золото або срібло виключав надмірна кількість банкнот в обігу та їх знецінення. З припиненням розміну банкнот на золото з подвійного забезпечення банкнот (золотого і кредитного) відпало золоте забезпечення, а вексельне сильно погіршилося, так як вексельний портфель центрального банку все більше наповнюється казначейськими векселями і зобов'язаннями. Отже, сучасні банкноти не розмінюватися на золото, але до певної міри зберігають товарну природу, або кредитну основу, проте вони потрапляють під закономірності паперово-грошового обігу. Необхідно виділити три канали емісії сучасних банкнот:

* Банківське кредитування господарства, яке забезпечує зв'язок грошового обігу з динамікою відтворення суспільного капіталу;

* Банківське кредитування держави, коли банкноти емітуються взамін державних боргових зобов'язань;

* Приріст офіційних валютних резервів в країнах з активним платіжним балансом (ФРН, Японія та ін.).

Чек - письмовий наказ власника поточного рахунку в банку про виплату зазначеної суми певній особі, або кому особа накаже, чи пред'явнику чека. Використовується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. На відміну від векселя, він є безстроковим зобов'язанням. Вперше чеки виникли в Англії в 1683 р .. Для того щоб чек мав силу законного боргового зобов'язання, він повинен мати:

- вказівка ​​на того, хто має право отримати ці гроші;

- суму платежу цифрами і прописом;

- назва і місцезнаходження банку;

- підпис чекодавця.

Чеки поділяються на:

* іменні

- з правом передачі третій особі (ордерні);

- без права передачі третій особі;

* Представницькою.

Таким чином, чек служить засобом отримання готівки з поточного рахунку в банку, засобом обігу і платежу за куплені товари, погашення боргу, безготівкових розрахунків. Погашення боргу чеком означає перетворення заборгованості приватної особи в борг банківської системи. Розвиток звернення чеків викликало ряд проблем, пов'язаних з їх оплатою і безліччю підписів на чекових книжках. Тому виникла тенденція до заміни чеків іншими засобами використання поточних рахунків, зокрема кредитними картками.

Одним з видів сучасних грошей є електронні. Електронні гроші вперше з'явилися в 70-х роках. У другій воловине 80-х років в ряді капіталістичних країн починають впроваджувати електронні кредитні картки.

Пластикова картка являє собою пластину стандартних розмірів (85.6 мм 53.9 мм 0.76 мм), виготовлену з спеціальної, стійкої до механічних і термічних дій, пластмаси. Одна з основних функцій пластикової картки - забезпечення ідентифікації використовує її особи як суб'єкта платіжної системи. Для цього на пластикову картку наносяться логотипи банка-емітента і платіжної системи, що обслуговує картку, ім'я власника картки, номер його рахунку, термін дії картки та інше. Крім цього, на картці може бути фотографія власника і його підпис. Алфавітно-цифрові дані - ім'я, номер рахунку та інше - можуть бути ембосовані, тобто нанесені рельєфним шрифтом. Це дає можливість при ручній обробці прийнятих до оплати карток швидко перенести дані на чек з допомогою спеціального пристрою, імпринтера, що здійснює "прокатування" картки (в точності так само, як виходить другий примірник при використанні копіювального паперу).

На лицьовій стороні картки з магнітною смугою зазвичай вказується: логотип банку-емітента, логотип платіжної системи, номер картки (перші 6 цифр - код банку, наступні 9 - банківський номер картки, остання цифра - контрольна, чотири цифри нанесені на голограми), термін дії картки, ім'я власника картки; на зворотному боці - магнітна смуга, місце для підпису. [1, стр.103-104]

Картки з магнітною смугою є на сьогоднішній день найбільш поширеними - в обігу перебуває понад два мільярди карт подібного типу. Магнітна смуга розташовується на зворотній стороні картки і, відповідно до стандарту ISO 7811, складається з трьох доріжок. У тому числі два призначені для зберігання ідентифікаційних даних, а на третю можна записувати інформацію (наприклад, поточне значення ліміту дебетової картки). Однак через невисоку надійності багаторазово повторюваного процесу запису / зчитування, запис на магнітну смугу, як правило, не практикується, і такі карти використовуються тільки в режимі зчитування інформації. Хоча такий тип карт щодо піддатливою до шахрайства. Проте, розвинена інфраструктура існуючих платіжних систем і, в першу чергу, світових лідерів "карткового" бізнесу - компаній MasterCard / Europay є причиною інтенсивного використання карток з магнітною смугою і сьогодні. Відзначимо, що для підвищення захищеності карток системи VISA та MasterCard / Europay використовуються додаткові графічні засоби захисту: голограми і нестандартні шрифти для ембосування.

Перші смарт-картки з'явилися у Франції в середині 70-х років. Основними перевагами цього виду пластикових карток у порівнянні з їх "магнітними побратимами" є підвищена надійність і безпеку, багатофункціональність, можливість ведення на одній картці кількох рахунків. Істотний недолік смарт-карток, який до цих пір не вдалося подолати, - їх висока собівартість, значно перевершує вартість пластикової картки з магнітною смугою. Вартість смарт-карток залежить від цілого ряду чинників (обсягу пам'яті, потужності мікропроцесора) і коливається для тиражу в мільйон карток від 0,6 до 9,5 дол. США.

Крім названих існують ще гроші, звані «майже-грошима». Це ліквідні активи, що мають фіксовану номінальну вартість і легко звертаються в готівку або чекові вклади. До «майже-грошима» відносяться безчекові ощадні рахунки, строкові вклади і короткострокові державні цінні папери.

Розділ 4. Роль грошей в сучасній економіці.

Грошам належить ключова роль в ринковій економіці. По-перше, громадська роль грошей. Їх місце в економічній системі полягає в тому, що будучи тільки конкретизованими, в певному предметі, що має вартість, вони виступають загальним умовою суспільного виробництва, "інструментом" громадських економічних зв'язків незалежних товаровиробників, знаряддям стихійного обліку суспільної праці в товарному господарстві. По-друге, гроші набувають якісно нову роль: вони стають капіталом, що здійснюється через п'ять функцій. Так, вартість товарів, вироблених на підприємствах, виражається в грошах; при цьому гроші служать мірою вартості і грошовим капіталом. Якщо ж продукція підприємства продається за готівковий розрахунок, на виручені гроші купуються засоби виробництва, то гроші служать засобом обігу і капіталом. Далі, якщо гроші накопичуються в якості скарби з метою покупки засобів виробництва і розширення обсягу виробництва в подальшому, то в цьому випадку гроші виступають і як скарби, і як капітал. І, нарешті, на світовому ринку гроші виступають у функції і світових грошей, і капіталу. Однак гроші набувають характеру грошового капіталу не завдяки своїм функціям, а в зв'язку з тим, що функціонування грошей включено в кругообіг промислового капіталу.

Важливим є те, що на гроші купується особливий товар - робоча сила і засоби виробництва, які служать елементами продуктивного капіталу. Таким чином, гроші, перетворюючись в грошовий капітал, беруть участь у відтворенні індивідуального капіталу. Але гроші беруть участь і в відтворенні громадського капіталу, обслуговуючи реалізацію сукупного суспільного продукту. При цьому грошовий обіг виступає у вигляді ряду грошових потоків: одні з них рухаються всередині першого підрозділу (виробництво засобів виробництва), інші - всередині другого підрозділу (виробництво предметів споживання), треті - між першим і другим підрозділами.

По-третє, за допомогою грошей відбувається утворення і перерозподіл національного доходу через державний бюджет, податки, позики й інфляцію. По-четверте, в умовах інтернаціоналізації господарських зв'язків гроші обслуговують процес обміну між країнами, а саме, рух товарів, робочої сили і капіталу. [9, стр.89-92]

Підводячи підсумок слід зазначити їх взаємодія, а також взяти до уваги, що функція засобу обігу і платежу повинна визначати розміри загальної грошової маси в країні, а функція накопичення напряму пов'язана з кредитно-грошовою політикою держави. Отже, роль грошей в економіці дуже велика. Будучи загальним еквівалентом, гроші беруть участь в ціноутворенні. Гроші виступають в якості громадського сполучної ланки між товаровиробниками. Основна ж роль грошей в економіці тієї чи іншої країни здійснюється в п'яти функціях, про які докладно була викладена вище. Також гроші беруть участь у формуванні державного бюджету і обслуговують процес обміну між різними країнами.

В даний час грошима є папери і монети (грошові знаки), що випускаються Центральним банком будь-якої держави. Ніякої самостійної цінності в господарстві грошові знаки на відміну від грошових товарів і дорогоцінних металів не мають. Цінність їм додає лише авторитет випускає їх держави. Відповідно до закону, який діє в кожній країні, грошові знаки обов'язкові для прийому на її території в якості плати за товари і послуги. Гроші (вірніше, не самі гроші, а можливість деякий час розпоряджатися чужими грошима) теж можуть купуватися та продаватися на ринку, як і будь-який інший товар. У багатьох високорозвинених країнах грошові знаки доживають свої останні роки. Якщо в країні добре розвинена банківська система, уряд користується довірою у населення, немає ніякої необхідності носити з собою купи паперових грошей і монет. Можна перейти на безготівковий розрахунок. Це у багато разів зручніше і практичніше. Люди можуть приходити в магазин з пластиковою платівкою в кишені, і купувати скільки завгодно товарів, якщо звичайно дозволяє рахунок, можуть подзвонити і замовити товари по телефону або через Internet. Майже всі великі угоди проводяться за безготівковим розрахунком.

Але такий вид розрахунку може бути перспективним лише при стабільній економіці, розвиненій банківській системі та абсолютному довірі населення державі. Якщо хоч один з цих компонентів не виконується, повний перехід на безготівкову систему просто неможливий.

Розділ 5. Історія білоруських грошей.

Предтечею національної валюти в Білорусі були, надруковані на неякісному папері формату А-4 купони, які протягом кількох місяців мали ходіння на додаток до радянських грошей. Будь тоді, в 1991 році, у населення, як зараз, кольорові принтери, багато друкували б їх у себе вдома. Стопки барвистих купонів видавали в ЖЕСах за місцем прописки. Багато ходові товари можна було купити - на додаток до грошей - тільки за них. У магазинах з напівпорожніми полицями касири ножицями вирізали у покупців з листів фантики купонів на необхідну суму. Гроші йшли в банк, а купони - в сміттєві баки.

Уряд В'ячеслава Кебіча планувало ввести паралельно національні талони багаторазового звернення як захист від масового вивезення товарів з Білорусі в інші республіки СРСР. Тобто білоруський покупець повинен був розплачуватися в магазинах радянськими грошима і на додачу до них цими самими національними талонами. Але сталося інакше: коли проект введення національних талонів з якісного паперу і з декількома ступенями захисту був на стадії розробки, СРСР припинив існування. Потрібно було вводити національну валюту.

Деякий час Білорусь продовжувала використовувати старі радянські і нові російські рублі. У 1992 році уряд прийняв оригінальне рішення: на додаток до загальних російсько-білоруським грошей пустити в обіг свої національні рублі. Так з'явилися білоруські гроші.

На початку 1990-х років старі символи вже стали неактуальні, а нових ще не придумали. Так воно було не тільки в Білорусі, а майже в усіх колишніх радянських республіках. Тому теми для оформлення нових грошей вибиралися максимально далекі від політики - зображення тварин, що мешкають в даній місцевості або, в крайньому випадку, пам'ятників архітектури. У Латвії, Литві, Білорусі зупинили свій вибір на звірів. Художній образ білоруських рублів "тваринної" серії розроблений художником Костянтином Хотянівської. [6]

Перші білоруські гроші все були маленького розміру, як сучасні 10-гривневі купюри.Найменшим номіналом була банкнота в 50 копійок - рожевого кольору із зображенням білочки. Вперше копійки зробили паперовими! Слідом йшов один рубль - "білоруський заєць", що став символом білоруської державності нарівні з біло-червоно-білим прапором. Білоруські рублі досі продовжують називати "зайчиками". До речі, заєць на перших білоруських грошах дуже нагадує свого побратима з поштової марки СРСР зразка 1968 року в виконанні художника-анімаліста Комарова. З ростом номіналу тварини укрупнювалися: 3 рубля - бобри, 5 - вовки, 10 - рись, 25 - лось, 50 - ведмідь, 100 - зубр. З зображенням ведмедика вийшов маленький конфуз, який не втік від уваги зоологів. Розробники, помістили на білоруські гроші американського ведмедя-барибал, або чорного ведмедя (Ursus amencanus), який водиться виключно в Північній Америці. Від звичайного бурого ведмедя, що зустрічається в Білорусі, барибал відрізняється трохи меншими розмірами, голова його вже, морда гостріше і поступово звужується від чола до носа; ступні дуже короткі; але головна його відмінність полягає в якості і колір хутра, що складається з довгих, жорстких, гладких волосся, які тільки на лобі і морді стають коротшими.

Прогнозуючи інфляцію, яка в першій половині 1990-х була настільки стрімка, що люди обов'язково починали робочий день з з'ясування курсу долара, уряд оголосив вартість грошей в 10 разів вище номіналу. Тобто, якщо в магазині пляшка горілки коштувала 10 рублів, то можна було розплачуватися 10 радянськими або російськими рублями або одним білоруським "зайцем". А якщо за 10 рублеву горілку розплачуєшся 50-ти рублевої радянської купюрою, то можна було отримати здачу трьохрублеву "бобром" і радянським червонцем. Якщо жителі Білорусі звикли до таких розрахунків, то приїжджі ніяк не могли зрозуміти, чому, якщо на купюрі написано "один рубль", вона є десятирублевой.

У липні 1993 року Росія, не попереджаючи інші країни, які брали радянські і російські рублі, вивела з обігу гроші з радянською символікою, остаточно перейшовши на свої російські. Всім іншим колишнім республікам СРСР, які використовували цю валюту, було запропоновано закуповувати російські рублі або вводити свою національну валюту. Завдяки вже перебували в обігу "зайчиками" Білорусь перенесла цю ситуацію спокійно. Якщо порівнювати дизайн і захищеність "зайчиків" з іншими національними валютами колишнього СРСР, то вони були зроблені на хорошому рівні: якісна папір із захисними волосками, водяні знаки, люминисцируют в ультрафіолеті фарба, мікротекст. Українські купони або, наприклад, латвійські рублі мали нижчу якість захисту. За якістю друку "звірина" було на низькому рівні: партії грошей відрізнялися один від одного насиченістю кольору купюр.

Через рік через інфляцію довелося розробляти нові банкноти. Крупніше зубра тварин в Білорусі не водиться, тому довелося переходити на наступну нейтральну тему - архітектуру. На "двухсотрублевках" зобразили Привокзальну площу, на "пятісотрублевках" - площа Перемоги. Став відчуватися нестача нових кольорів при розробці чергових купюр, тому "двухсотрублевка" дуже сильно за кольором і дизайну нагадує "зайців", "пятісотрублевка" - "вовків". Через кілька місяців з'явилася тисячерублевих купюра із зображенням арки Академії наук. За якістю виготовлення вона була серйозним кроком вперед, наблизившись до світового рівня: з'явилася між шарами паперу металева смужка, мікротекст став рельєфним. Перевагою металевої смужки в тисячної купюрі стала можливість, перегнув певним чином, використовувати її в таксофонах замість телефонної картки.

Інфляція продовжувала стрімко знецінювати національну валюту. Заробітні плати, стипендії та інше видавали пачками нових "білочок", ними розплачувалися НЕ розпаковуючи пачки.

Швидко прийшла 5-тисячним купюра. Вона була побільше, а тому її краю швидше лопотіли.

У серпні 1994 року нарешті білоруські гроші привели у відповідність зазначеним номіналах - тобто рубль був рублем, а не десятьма, як раніше. Йшла робота по підготовці до введення в звернення повноцінної білоруської валюти. Було багато суперечок, як її назвати - "гривня", "рубель", "талер"? Вирішили назвати "рубель".

На грошах зобразили білоруських поетів Максима Богдановича, Якуба Коласа, Янку Купалу та інших. Природно, на них, як і на існуючих в зверненні, був намальований герб "Погоня". У 1993-1994 роках запас цих рублів поклали на зберігання в підвал Національного банку, припускаючи їх введення після зупинки скаженої інфляції. Остання купюра з зображенням "Погоні" гідністю 20 000 рублів вийшла в 1994 році. Від усіх попередніх вона відрізнялася великими розмірами і наявністю підпису глави національного Банку, Станіслава Богданкевича. Але в 1995 році державну символіку в Білорусі поміняли. І про нові рублях через їх опозиційність забули.

У тому ж 1995 році з'явилася 50-тисячна купюра. У ній внутрішню захисну металеву смужку замінили на полімерну, на якій можна прочитати текст. За допомогою цієї купюри вже не можна було обдурити таксофон і зробити безкоштовний дзвінок. Починаючи з 50-тисячній банкноти, з білоруських грошей зник герб, хоча ще залишалася підпис Богданкевича. [6]

У 1996 році він був знятий зі своєї посади, і на наступній 100-тисячний купюрі його підпис була відсутня, як втім, і підпис нового керівника Національного банку Тамари Вінникової. Видалення підпису головного банкіра було завбачливим рішенням, бо Тамара Віннікова через рік, у грудні 1997-го, виявилася у в'язниці за звинуваченням у крадіжці. Завдяки вилученню з грошей державного герба для творчості розробників з'явилася додатково зворотна сторона купюр.

Перше використання цього місця стало визначною, так як вперше в світовій історії виготовлення грошей на купюрі були зображені живі люди не з монархічною сім'ї і не правитель країни. На зворотному боці купюри із зображенням будівлі Оперного театру вирішили намалювати сцену білоруського балету. Вибір був невеликий - "Обраницю" або "Курган". "Обраницю", яка протрималася на сцені всього два роки, поставили раніше, що, можливо, і вирішило вибір на її користь. За основу зображення взято фотознімок 1969 року через Білоруської Радянської енциклопедії, де вказано, що в "Обраниці" "... по-новому осмислюються взаємини героїв з народу і князя-феодала".

Яків Ботвинник тримає на руках Людмилу Локтіонову, яка одягає вінок на Людмилу Корзенкова, варто в позі колгоспниці зі знаменитої скульптури Мухіної Жанна Летнякова, поруч - Людмила Єфремова. Через чверть століття вони побачили себе на найбільшій білоруській купюрі. Цікаво, що в тому ж 1996 році в Росії теж ввели нову 100-тисячний купюру і зобразили на ній свій Великий театр.

У 1998 році, коли запаси білоруських грошей із зображенням "Погоні" зменшилися через фізичного зносу, а інфляція перетворила колись великі купюри в розмінну дрібниця, трохи змінили зовнішній вигляд купюр і спрощені їх технологічні рішення: на місці колишнього герба країни "Погоня" стали зображати номінал, на 20-тисячної на додаток до виду Національного банку зовні зобразили його інтер'єр, в стали дрібницею 1 000 і 5 000 рублях зникла металева смужка. З "зоологічної" серії тільки 100-рублевий зубр зміг протриматися до 1998 року. У природі зубри живуть в кілька разів довше, ніж вони змогли протриматися на білоруських грошах.

Нестримна інфляція породила купюри в 500 000 і 1 000 000 рублів. Білоруські громадяни стали мільйонерами. За мільйон місцевих рублів давали 2 американських долара. Рекордом за номіналом стала купюра в 5 000 000 рублів. На магазинних цінниках не вистачало місця, у калькуляторів не вистачало розрядів для виробництва бухгалтерських обчислень.

У 2000 році в результаті другої за історію Білорусі деномінації була знищена вся фауна Національного банку. Почалася нова ера оновлених грошей, на яких зникли три нулі і вціліла тільки архітектура. "Обезнуленние" купюри перефарбувалися в нові кольори, на них з'явилися рельєфні мітки для сліпих, а з купюр номіналом до 500 рублів зникла захисна полімерна смужка. [6]

Архітектурна серія триває і зараз. Це в "тваринної" серії побудували ієрархію білоруської фауни, упорядкувавши її за розмірами і зупинившись на зубра через брак в Білорусі більших тварин. Архітектурну серію можна продовжувати до нескінченності. У майбутньому не виключена поява на купюрах нового символу білоруської архітектури - будівлі Національної бібліотеки. 15 липня 2005 року введено в обіг найбільшу на сьогоднішній день купюру в 100 000 рублів, що дорівнює 46 доларам США. Ця перша купюра в новій серії, на якій з'явився підпис голови правління Національного банку Білорусі Петра Прокоповича. Державний герб Білорусі, як і раніше відсутня, а замість нього на 100-тисячної красується герб древнього роду магнатів Радзивілів, чий замок відтворений на купюрі. Всього в обігу перебуває 11 видів банкнот грошового ряду. За 14 років життя білоруських грошей вони пережили 2 деномінації і видалення чотирьох нулів. Найменшій купюрою зараз є 10 рублів. На цю суму вже кілька років нічого не можна купити. Навіть коробок сірників.

Крім великої кількості паперових грошей, Національний банк Білорусі в обмеженій кількості випускає металеві рублі, які стосуються пам'ятних і ювілейних монет. Вони є законним платіжним засобом країни і обов'язкові до прийому за номінальною вартістю при всіх видах платежів. Але металеві білоруські рублі становлять особливу цінність для нумізматів і відразу ж осідають в їхніх колекціях. Номінал їх, як правило, невеликий, а ринкова вартість значна, тому в зверненні металеві рублі, природно, не зустрічаються.

Висновок.

Гроші є невід'ємними атрибутами сучасної цивілізації. Їх функціонування дозволяє з'єднати в безперервний процес виробництво, розподіл, обмін і споживання суспільного продукту. Без їх використання не обходиться жоден господарюючий суб'єкт.

Гроші розглядаються не як щось «застигле», а як явища знаходяться в розвитку. Гроші з'явилися не сьогодні, вони служать продуктом тривалого суспільного зростання. На кожному конкретному історичному відрізку часу погляди суспільства на їх роль в економічних відносинах сприймалося неоднаково. Гроші є наслідком економічної еволюції суспільства і великим кроком по шляху прогресу. Грошові кошти з'явилися як результат більш високого розвитку продуктивних сил і товарних відносин, у зв'язку з суспільним поділом праці.

Основні історичні етапи розвитку грошей:

1. поява грошей з виконанням їх функцій випадковими товарами;

2. закріплення за золотом ролі загального еквівалента;

3. перехід до паперових чи кредитних грошей;

4. поступове витіснення готівки з обороту, поява інших платежів (електронних).

Більшість економістів виводять сутність грошей, з виконуваних ними функцій. Основні функції грошей:

- міра вартості,

- засіб платежу,

- засіб звернення,

- засіб накопичення (заощадження),

- світові гроші.

За видами гроші діляться на металеві і паперові. Кредитні гроші - різновид паперових. Основні кредитні гроші це: вексель, банкнота, чек та електронні гроші, кредитні картки.

Сьогодні на практиці товари ідеально прирівнюються ні до золота, а до кредитно-паперових грошей, зв'язок яких із золотом розірваний, оскільки припинений їх вільний розмін на дорогоцінний метал.У той же час використання знаків вартості як грошей додає їм деякі товарні риси: вони купуються і продаються, обмінюються на товар, але гроші позбавлені головного властивості товару - власної вартості. Знищення золотого стандарту - визнання того факту, що гроші завжди є якась особлива річ.

Роль грошей, перш за все, виявляється в результатах участі грошей у встановленні ціни товару. В умовах ринкової економіки ця величина складається, виходячи з вартості товару, з можливим відхиленням ціни від вартості. На ціну товару впливають співвідношення попиту і пропозиції і конкуренція, що дозволяє знижувати ціну товару.

Велике значення мають гроші в процесі грошового обороту, коли виконують функцію засобу обігу чи засобу платежу. При оплаті придбаних цінностей або наданих послуг покупець контролює рівень цін і якість товарів і послуг, що змушує виробників знижувати ціни і підвищувати якість своєї продукції. У підсумку це спрямовано на підвищення ефективності виробництва.

У багатьох високорозвинених країнах грошові знаки доживають свої останні роки. Якщо в країні добре розвинена банківська система, уряд користується довірою у населення, немає ніякої необхідності носити з собою купи паперових грошей і монет. Можна перейти на безготівковий розрахунок. Це у багато разів зручніше і практичніше. Люди можуть приходити в магазин з пластиковою платівкою в кишені, і купувати скільки завгодно товарів, якщо звичайно дозволяє рахунок, можуть подзвонити і замовити товари по телефону або через Internet. Майже всі великі угоди проводяться за безготівковим розрахунком. Але такий вид розрахунку може бути перспективним лише при стабільній економіці, розвиненій банківській системі та абсолютному довірі населення державі.

Підводячи підсумок даної роботи, необхідно відзначити всю важливість і актуальність грошей в не тільки економіці країни, а й у житті кожної людини. У своїй роботі я постаралася розкрити природу походження грошей, їх видів, їх основних функцій, роль грошей в економіці країни.

З моменту, коли люди відчули потребу обмінюватися товарами між собою, почалася історія грошей. Не тільки суспільство проходило свій шлях еволюції, в місці з ним еволюціонували і гроші. Гроші мінялися, і змінювало їх суспільство. Вони пройшли непростий шлях від кам'яного віку до наших днів. Сьогодні слово «гроші» це одне з популярних слів у населення. Ми стикаємося з цим словом кожен день багато разів.

У наш час гроші для багатьох стали сенсом життя, дуже багато людей роблять з грошей «ідола поклоніння». Люди витрачають весь свій час на заробляння грошей, жертвуючи своєю сім'єю, рідними, особистим життям. Прагнення до володіння грошима стимулюється праця і творчість, і в той же час в гонитві за грошима люди не так вже й рідко вдаються до злочинів.

Автори підручника "Економікс" використовували у своїй книзі чудову фразу, яка коротко і ясно характеризує гроші: "Гроші зачаровують людей. Через них вони мучаться, для них вони трудяться. Вони придумують найбільш майстерні способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, який не можна використовувати інакше, крім як звільнитися від них. Вони не нагодують вас, не одягнуть, не дадуть притулку і не розважать до тих пір, поки ви не витратите не інвестуєте їх. Люди майже все зроблять для грошей, і гроші майже все зроблять для людей. Гроші - це п ленітельная, повторювана, що змінюють маски загадка ". [7, стор.121]

Так, гроші відіграють колосальну роль у нашому житті, вони дають нам дуже багато благ, але не дивлячись на це не можна все зводити до грошей. Є речі, які не можна купити ні за які гроші світу, це: здоров'я, життя. І якщо не буде цих речей, то ніякі гроші не допоможуть. Не варто забувати, що гроші є лише засобом торгівлі та економічних відносин в суспільстві. Це велике економічне надбання людства.

Список літератури.

1. Бабич А.М., Павлова Л.М. Фінанси, грошовий обіг і кредит: Уч.пособие, М, 2000

2. Балабанов І.Т. Гроші і фінансові інститути: Уч.пособие, СПб, 2000.

3. Войтов А.Г. Гроші: Уч.пособие, М, 2002

4. Генкін А.С. Приватні гроші: історія і сучасність, М, 2002

5. Іванов В.М. Гроші і кредит, К, 1999.

6. Інтернет-сервер www. naviny. by «Білоруські новини»

7. Макконелл, Брю «Економікс», му, 2003

8. Кравець М.А. Гроші: їх види і функції, М, 1998

9. Фішер І. ​​Купівельна сила грошей, М, 2001.

10. Фрідмен М. Основи монетаризму: пров. з англ., М, 2002

...........