Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія бібліотек Орловщини

Скачати 52.8 Kb.
Дата конвертації 28.12.2017
Розмір 52.8 Kb.
Тип курсова робота

зміст

Передмова

Глава 1. Історія бібліотек Орловщини до 1917р

Глава 2. Історія бібліотек Орловщини після 1917 р

2.1.Городскіе бібліотеки

2.2.Областние бібліотеки

2.3.Сельскіе бібліотеки

2.4. Дитячі бібліотеки

2.5. Профспілкові та відомчі

2.6. Медичні бібліотеки

Глава 3. Створення ЦБС на Орловщині

Глава 4. Бібліотеки Орловщини після розпаду СРСР

висновок

Список використаної літератури

Передмова

Історії розвитку бібліотечної справи і бібліотек на Орловщині присвячено безліч статей, тому що не маючи уявлення про історичний розвиток бібліотек на Орловщині складно стверджувати перспективи на майбутнє. Тому в даний час і ведеться дослідницька робота в галузі історії бібліотечної справи Орловського краю, в якій беруть активну участь як аматори, так і професіонали.

Історія бібліотек Орловщини чітко простежується в періодизації, яка дозволяє простежити історичний шлях і тенденції розвитку орловських бібліотек. Весь історичний шлях розвитку бібліотек на Орловщині необхідно розділити на відповідні періоди:

1. Історія бібліотек Орловщини до 1917р.

2. Історія бібліотек на Орловщині після 1917р.

3. Централізація бібліотек

4. Розвиток бібліотек після розпаду СРСР.

Це дозволяє виявити характерні риси розвитку бібліотек в певний період.

Мета курсової роботи показати історичний розвиток бібліотек на Орловщині.

Завдання курсової роботи - спрямовані на реалізацію поставленої мети, тобто показати і обгрунтувати історичний розвиток бібліотек на Орловщині.

Предмет і об'єкт укладені в особливостях розвитку орловських бібліотек в кожен вказані періоди.

У підготовці роботи були використані, як статті з фахових періодичних журналів бібліотечної сфери, а також інші матеріали з місцевій пресі.

Глава 1. Історія бібліотек Орловщини до 1917 р

Історія Орловської обласної публічної бібліотеки розпочалася з 30 жовтня 1834 року, коли орловський губернатор А.В. Кочубей, виконуючи урядовий циркуляр 1830 року про відкриття 50 публічних бібліотек у всіх губернських містах Росії, заснував в Орлі публічну бібліотеку. Тоді був створений піклувальна рада бібліотеки на чолі з губернатором. Знадобилося кілька років для її організації. Це піклування полягало в підготовці приміщення і книжкових шаф, придбання книг, збору експонатів для музею. Місцевою владою було асигновано 2500 руб., На які придбано 1200 книг і періодичних видань.

Урочисте відкриття для публіки відбулося 6 грудня 1838 року за піклування губернатора Н.М. Васильчикова. Була розташована вона в трьох кімнатах училища дітей канцелярських службовців, тут же розміщувався і губернський музей, але в 1840 року через нестачу коштів бібліотека припинила обслуговування відвідувачів. У 1850 році на наполегливе прохання попечителя училища, бібліотека була переведена в приватний будинок чиновника канцелярії губернського предводителя дворянства Горохова. До цього часу бібліотекою керував П.А. Азбукін. Через 16 років знову порушувалося питання про відновлення діяльності бібліотеки. Значна частина фонду постраждала від вогкості і мишей. Вдруге бібліотека для публіки була відкрита в січні 1858 року. Її фонд був приблизно 1500 томів з різних галузей знань. Розташовувалася вона в двох кімнатах губернаторського будинку. Керував її особливий комітет під головуванням губернатора. Роботу здійснював бібліотекар. [7]

За право взяти книгу додому читачі вносили плату (10 р.), Пізніше 8 р. на рік. У 1859 році книги додому отримували тільки 15 чоловік, а в кабінеті для читання від одного до шести чоловік в день. [4]

При бібліотеці знаходиться невеликий музей старожитностей і скам'янілостей, знайдених в губернії. Щорічні звіти бібліотеки свідчать про постійно погіршується фінансове становище. У 1866 році бібліотека знову закрили. Тоді губернська земська управа поставила питання про передачу бібліотеки у відання земства, але бібліотека залишилася у віданні губернського правління. У 1897 році відкрили бібліотеку-читальню для чиновників і губернський музей, які виявилися знову під одним дахом. Підставою для цієї бібліотеки послужила частина книг в кількості 700 томів, що збереглися від публічної бібліотеки міста Орла. Частина книжкового зібрання Орловської публічної бібліотеки збереглася до 1917 року і вступила в відтворену губернську бібліотеку.

У 1838 р була відкрита фельдшерсько-акушерська школа, куди було передано значну кількість книг суспільства. Мало хто з них вціліли за роки революції і воєнного лихоліття, і все ж частина їх зберігається в бібліотеці.

До революції в Орловській губернії було 8 чоловічих і 13 жіночих гімназій, 4 реальних училища; кадетський корпус пізніше перетворений у військову гімназію, інститут шляхетних дівчат і жіноче єпархіальне училище.

В ряду середніх навчальних закладів Орловська духовна семінарія займала важливе місце і була однією з найстаріших.

Вона була заснована в 1778 році в Севську, де навчалися студенти з довколишніх міст, потім перенесена в Орел. При семінарії була відкрита бібліотека яка мала прекрасний фонд, який при революції був розграбований, частина збереглася і передана в бібліотеки монастирів, решті фонд переданий в бібліотеку музею-садиби І. С. Тургенєва у Спаському-Лутовинова.

У висновку слід додати, що бібліотеки відкривалися в зв'язку з освітою, і появою навчальних закладів в області, а також з зростаючому рівнем розвитку культури.

Глава 2. Історія бібліотек Орловщини після 1917 р

2.1. міські бібліотеки

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції з типового дворянсько-купецького міста Орел перетворився на великий індустріальний і культурний центр. Почали свою діяльність такі заводи, як «Текмаш», тракторних запчастин, імені Медведєва, «Главпродмаш», вартовий і інші. Підприємства міста підприємства міста стали давати країні країні машини для текстильної промисловості, запасні частини для сільськогосподарських машин, велика кількість будівельних матеріалів, годинник, товари широкого вжитку, кондитерські вироби. Незмірно зросла культура нашого міста. Навчальні заклади готують висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства. [2]

Двадцять сім бібліотек всіх відомств обслуговують населення міста Орла книгою. Серед них такі великі бібліотеки, як бібліотека імені А. С. Пушкіна, яка є ЦБ ЦБС міста Орла і її філії, а також Вузівські бібліотеки і т.д.

Великих збитків міським бібліотекам завдали німецько-фашистські варвари. Гітлерівські солдати повністю знищили книжкові фонди Пушкінській бібліотеки - 25 тисяч томів і бібліотеки імені І. С. Тургенєва - 22 тисячі томів. Були розграбовані, спалені, безжально зруйновані і .інші міські бібліотеки.

Відразу ж після звільнення Орла від німецько-фашистських загарбників партійні і радянські організації при активній допомозі населення почали роботу з відновлення бібліотек.

Уже в листопаді 1943 року відновила свою діяльність міська бібліотека імені А. С. Пушкіна, що мала тоді всього 4729 томів. Книги ці були надіслані з Ленінградського і Московського фондів літератури, зібрані серед читачів, в міських установах і організаціях. За півтора місяці в бібліотеку записалося 486 чоловік, яким було видано понад 6000 книг.

Першими відвідувачами бібліотеки були її давні читачі -учітельніца В. Н. Кононенко, робочий електростанції І. Г. Свєшніков та багато інших.

На початку 1944 року відкрилися двері іншої найстарішої міської бібліотеки - бібліотеки імені І. С. Тургенєва.

У важкі воєнні роки в місті, зруйнованому гітлерівськими окупантами, бібліотеки активно включилися в творчу роботу по відновленню рідного Орла.

У 1947 році в Радянському районі була відкрита бібліотека імені М. Ю. Лермонтова. У 1952 році для читачів Залізничного району міста Орла створюється бібліотека імені В. В. Маяковського, а в 1957 році, напередодні 40-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, організовується 5-а міська бібліотека - імені М. С. Лєскова.

Книжковий фонд міських бібліотек за останні 10 років значно зріс.

Бібліотекою імені І. С. Тургенєва було відкрито дві філії - на автогрейдерном заводі і в червоному куточку гуртожитку тресту № 108. Створено 9 передвіжек в тресті «Орелстрой», на цегельному заводі, в артілях імені 1-го Травня, «Червоний Харчовик» і в інших підприємствах в установах Заводського району міста Орла. [10].

У філіях і на пересування працівники міських бібліотек організовували книжкові виставки, оформляли бібліотечні плакати, проводили гучні читання, огляди літератури, обговорення книг з різних галузей знання. При цьому бібліотекарі завжди пов'язували свою роботу з виробничим профілем того чи іншого підприємства, працювали в тісному контакті з партійними і профспілковими організаціями.

Міцно увійшло в практику роботи міських бібліотек проведення оглядів технічної літератури.

Тільки за 1956 рік орловськими бібліотеками було проведено 128 оглядів нових книг з науки і техніки. У цій роботі активну участь беруть багато читачів-фахівці.

Працівники міських бібліотек уважно вивчають інтереси читачів-робітників, намагаються рекомендувати їм таку літературу, яка допоможе їм у виробничій роботі. Вивчення запитів читачів допомагає бібліотекам правильно комплектувати свої книжкові фонди.

Бібліотека імені А. С. Пушкіна в клубі будівельного тресту № 108 напередодні XX з'їзду КПРС провела молодіжний літературний вечір «Партія - наш рульовий». Там же з великим успіхом пройшли читацька конференція «У чому краса людини» і зустріч молодих виборців з поетами-орловців.

У гуртожитку робітників-будівельників в жовтні 1957 року гаряче обговорювалися повісті П. Нилина «Випробувальний термін» і «Жорстокість», що розповідають про життя і справах перших комсомольців.

Бібліотека імені М. Ю, Лермонтова систематично стала проводити гучні читання кращих творів радянських письменників і бесіди про книги в гуртожитках робітників тресту «Орелстрой» і заводу імені Медведєва.

2.2. Обласні бібліотеки.

Ще не закінчилася ВВВ, а Наркомздрав РРФСР від 11 серпня 1944 року видав наказ «Про організацію обласних (крайових) республіканських бібліотек», для того, щоб значні фонди медичної літератури, яка створювалася в лікувальних установах і практично не використовувалася, були б передані в обласні та крайові медичні бібліотеки і стали надбанням широких мас медпрацівників.

13 червня 1946 р за наказом Орловського обласного відділу охорони здоров'я в м Орлі відкрилася обласна медична бібліотека з двома тисячами книг, то в 1951 було 17 700 екземплярів, тобто книговидача збільшилася в 8 разів, з 1968 р бібліотека набуває статусу спеціалізованої бібліотеки.

У 1984 р, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я РРФСР, в країні починається централізація медичних бібліотек. Складено перспективний план початку централізації всіх довідкових бібліотек районних лікарень. Спочатку в порядку експерименту вирішили централізувати 6 великих бібліотек центральних районних лікарень (Мценськ, Лівни, Новосиль, Волхов, Кроми, Колпни і 4 лікарні, що знаходяться в Орлі. Тоді ж було виділено автотранспорт за розпорядженням зав. Обласного відділення охорони здоров'я В.М. Широкова, який відіграв велику роль.

Почалася кількамісячна робота з комплектування і докомплектування фонду, підбору бібліотечних кадрів, створення матеріально-технічної бази. [1]

Пройшла часткова централізація і лікарняні бібліотеки стали філіями Орловської наукової медичної бібліотеки.

Працівники бібліотек пропагували серед молоді планове читання. Для молодих читачів складалися плани з найрізноманітніших питань.

Індивідуальні бесіди з читачами допомогли міським бібліотекам значно збільшити видачу суспільно-політичної літератури. При обслуговуванні читачів працівники бібліотек міста Орла широко використовують бібліографічні посібники та каталоги.

В практику бібліотечної роботи міцно увійшла видача бібліографічних посібників на будинок, для детального ознайомлення.

Партійні і радянські організації створили на Орловщині широку мережу бібліотек. Провідне місце серед них займають бібліотеки системи Міністерства культури РРФСР. Станом на 1 січня 1957 року в Орловській області працювало 311 державних масових бібліотек з книжковим фондом в 2037.1 тисячі томів. [11]

Ці цифри тим більше разючі ще й тому, що бібліотеки Орловщини зазнали важких втрат в результаті німецько-фашистської окупації.

Відновлення бібліотечної мережі почалося безпосередньо слідом за звільненням області від гітлерівських загарбників. К. кінця 1945 року в містах, районах і селах Орловщини вже працювало 65 бібліотек.

У 1950 році мережа бібліотек системи Комітету у справах культурно-освітніх установ досягла довоєнного рівня - 112, а заново створений книжковий фонд майже на 700 тисяч томів перевершив рівень передвоєнних років. [5]

2.3. Сільські бібліотеки.

У 1950 році сільське населення Орловської області обслуговувалося 73 стаціонарними бібліотеками, а в 1953 році - всього через 3 роки - було вже 174 сільських бібліотеки. Таким чином, кількість сільських бібліотек з 1953 року зросла більш ніж в 1,5 рази, а їх книжкові фонди збільшилися за цей же час в 2 рази.

У районних і сільських бібліотеках створюються повноцінні книжкові фонди, здатні задовольнити всі зростаючі запити радянського читача. За останні 2 роки книжкові фонди районних бібліотек збільшилися на 63,1 тисячі томів, а сільських - майже на 300 тисяч томів. В середньому кожна сільська бібліотека Орловщини займає час книжковим фондом в 3510 томів, кожна районна - в 18770 томів.

Вся діяльність районних і сільських бібліотек Орловщини спрямована на те, щоб обслужити книгою всіх трудівників села, допомогти ІМВ вирішенні великих завдань, що стоять перед областю.

Пропагуючи книгу, залучаючи нових читачів, бібліотекарі спиралися на свій актив. За допомогою сільської інтелігенції, колгоспників і учнів вони застосовують такий виправдав себе метод залучення читачів, як подвірні обходи.

Відвідуючи колгоспників, активісти прагнули зацікавити їх літературою з того чи іншого питання і за допомогою цього залучити до числа читачів бібліотеки. [8]

Однак залученням нових читачів далеко не обмежується завдання сільській або районної бібліотеки. Необхідно їх привчити до постійного читання, допомогти їм у виборі необхідної літератури, вивчати і задовольняти їх запити. Слід зважати також і з тим, що багато читачів, далеко живуть від бібліотеки, не можуть регулярно обмінювати книги. Щоб краще обслужити всі категорії читачів, бібліотеки розгортають широку мережу передвіжек, пунктів видачі, кнігоношество. Вже в 1953 році в нашій області працювало 877 передвіжек, книгами яких користувалося понад 25 тисяч осіб. 21 пересування Уріцкой районної, бібліотеки обслуговувала 700 осіб, Навлінского сільська бібліотека Шабликінского району мала 5 передвіжек, які видавали книги більш ніж 200 читачам. [8]

Не менше поширення, ніж пересувна робота, отримало і кнігоношество.

Таким чином центр ваги бібліотечної роботи все більше і більше переносився до місця проживання роботи та навчання трудівників колгоспного села.

Однак в 1953-1954 роках завдання обслуговування бібліотечної книгою колгоспників і механізаторів далеко ще не була вирішена. У 1955 році помітно сповільнився пост числа читачів. Якщо в 1954 році в бібліотеки по всій області записалося 25,5 тисячі нових читачів, то в 1955 році - всього 6,2 тисячі чоловік.

Необхідно було з'ясувати причини такого ненормального становища і намітити конкретні заходи, щоб виправити становище. Одними з перших в області за цю роботу взялися бібліотекарі Дмитрівського району. Були насамперед враховані бібліотеки всіх відомств, пересування, пункти видачі і книгоноші, що діють на території району. При цьому з'ясувалося, що з 205 населених пунктів району 135 зовсім обслуговуються бібліотеками.

Відділ культури і бібліотека Дмитровського району, вивчивши наявні можливості - наявність бібліотек всіх відомств і систем, кількість книжкових фондів, їх якісний стан, склали перспективний єдиний план бібліотечного обслуговування. Цим планом передбачалося до кінця 1957 року довести бібліотечну книгу до кожного населеного пункту. [3]

Для цього намічалося відкрити нові пункти видачі; пересування, організувати кнігоношество.

За виконанням єдиного плану бібліотечного обслуговування постійно стежив районний відділ культури.

Результати роботи по організації планомірного обслуговування населення книгою не забарилися позначитися вже в 1956 році: кількість читачів в сільських бібліотеках за рік збільшилася на 1100 осіб. В основному це були колгоспники віддалених сіл.

Наприклад Дмитровського району пішли й інші райони області. Це призвело до значного збільшення кількості читачів. Якщо в 1955 році в сільські бібліотеки записалося близько 1000 чоловік нових читачів, то в 1956 році-11 600 чоловік.

У виконанні єдиного плану бібліотечного обслуговування велику роль відіграє організація пересувної роботи.

Тому кількість пересувань в нашій області, число читачів, яких вони обслуговували, і книговидача росли з року в рік.

Сільські бібліотеки пропагують літературу, яка допомагає трудівникам сільського господарства успішно вирішувати завдання крутого підйому рільництва і тваринництва, виробництва технічних культур і механізації сільськогосподарських робіт. Поряд з цим, в діяльності бібліотек одне з перших місць займає пропаганда книг, які сприяють зростанню комуністичної свідомості, розширенню загального культурного кругозору, вихованню високих моральних якостей радянської людини. [8]

У центрі уваги бібліотек Орловщини знаходиться робота з тваринниками.

Велика увага бібліотекарі приділяють роботі з механізаторами сільського господарства, звичайною формою обслуговування яких стали філії бібліотек в МТС, пересування в тракторних бригадах. При цьому бібліотекарі не тільки прагнуть наблизити книгу до механізаторам, але і активно пропагують літературу.

Цікаву роботу ведуть бібліотеки в тих МТС, де відкриті філії. Як правило, тут не тільки видаються книги механізаторам, але і проводяться обговорення книг, огляди нової літератури, літературні вечори та інші масові заходи.

В Орловському районі вміло організована робота бібліотечної секції семінарів. Тут завжди ставляться питання, необхідні і цікаві всім сільським бібліотекарям. Працівники районної бібліотеки показують, як треба проводити огляди літератури, оформляти книжкові виставки, влаштовувати читацькі конференції, проводять практичні заняття з опису книг, класифікації, організації каталогів. Найактивнішу участь в роботі семінарів беруть сільські бібліотекарі. Вони виступають з доповідями про досвід своєї роботи, з оглядами нових методичних матеріалів. За останній час проведення окремих занять семінарів практикується безпосередньо в сільських бібліотеках.

Так, обмін досвідом роботи по пропаганді літератури до 40-річчя Великого Жовтня був організований в салтиковський сільській бібліотеці. Ливенская районна бібліотека надає велику методичну допомогу в роботі з сільськогосподарської книгою, У результаті щорічно кожна сільська бібліотека Ливенского району проводить кілька читацьких конференції по сільськогосподарської літературі.


2.4. Дитячі бібліотеки.

В Орловській області до початку Великої Вітчизняної війни працювала широка мережа дитячих бібліотек і дитячих відділень районних бібліотек. Однак в роки війни більшість з них було зруйновано німецько-фашистськими загарбниками, багаті книжкові фонди знищено.

У перші ж місяці після звільнення Орловщини від гітлерівської окупації повсюдно почали відновлюватися районні та сільські бібліотеки. Вони обслуговували як доросле населення, так і дітей.

У вересні 1943 року в місті Орел була відкрита дитяча бібліотека імені І. А. Крилова. Активну участь в її організації брали школярі. Вони приносили в бібліотеку особисті книги, допомагали привести в порядок приміщення, налагодили палітурна справа. Книжковий фонд швидко зростав. Якщо до початок 1944 року бібліотека мала всього 1500 книг, то через рік в розпорядження читачів було надано вже 7000 книг. Учні охоче відвідували бібліотеку. Більше 1500 школярів користувалося книгами в 1944 році. [4]

У 1948 році в Залізничному районі міста Орла відбулося урочисте відкриття другої бібліотеки для дітей. Їй було присвоєно ім'я А. М. Горького. Ця подія відзначено великим ранків, присвяченим життю і творчості великого пролетарського письменника, і конкурсом на кращого читця горьковских творів. До кінця 1948 року нова бібліотека обслуговувала 1380 читачів, а в 1949 році її книгами користувалося вже 3500 школярів.

Одна за одною відкриваються дитячі бібліотеки і в районних центрах. У 1947 році почала працювати дитяча бібліотека в місті Волхові, в 1950 році - в Ливнах і Мценске. У тому ж році дитячі відділення при районних бібліотеках були створені в Глазуновка, Червоної Зорі, Хотинце, Дмитрівська, Малоархангельск, Зміївці. У 1951-1953 рр. спеціальні дитячі бібліотеки відкрилися у всіх містах і великих районних центрах

Орловщини.

У 1956 р в області вже налічувалося 13 дитячих бібліотек і вісім дитячих відділень при районних бібліотеках. Крім того, працювало 1425 шкільних бібліотек з книжковим фондом в 954 990 томів.

З року в рік зростають книжкові фонди дитячих бібліотек, все більша кількість читачів вони обслуговують.

Слід зазначити, що дитячі бібліотеки не обмежують свою діяльність обслуговуванням районних центрів. Вони організують пункти видачі в сільських школах, відкривають пересувні бібліотеки, залучаючи тим самим все більше число хлопців до лав своїх читачів, [7]

Дитячі бібліотеки Орловщини ведуть різноманітну різнобічну роботу.

Однак основним своїм завданням вони вважають надання допомоги школі у вихованні та навчанні молодого покоління. Виходячи з цього, всю роботу дитячі бібліотеки організують спільно зі школою, з урахуванням шкільної програми.

Дитячі бібліотеки Орловщини почали активно допомагати школам у проведенні политехнизации, в поширенні, технічних знань серед учнів. Однією з перших включилася в цю роботу міська дитяча бібліотека імені О. М. Горького.

Тут була виділена на спеціальну полицю вся необхідна література, оформлений куточок «На допомогу юному майстрові», де перебували картотека «Вчитися, вміти, Знати», альбоми газетних і журнальних вирізок «Юному майстру» і «Юному Мічурінці», рекомендаційна ширма «Книги про улюблених заняттях ». Були також оформлені книжкові виставки: «Техніка навколо нас», «Фізика навколо нас», «Хімія на кожному кроці», «Що і як зробити самому». Учні охоче користувалися матеріалами «куточка». Незабаром читачі почали приносити в бібліотеку перші саморобки, виготовлені по книгам. Це наштовхнуло бібліотекарів на думку організувати виставку дитячої технічної творчості.

З 1955 року і інші дитячі бібліотеки області почали влаштовувати подібні виставки і тим самим підводити своєрідний підсумок того, як хлопці читають книги з питань техніки і сільського господарства.

Цікаву роботу з пропаганди технічної книги проводить міська дитяча бібліотека імені І. А. Крилова. Особливим успіхом у читачів користувалася вікторина «Чи знаєш ти?». На барвисто оформленому плакаті періодично мінялися списки питань, на які школярі повинні були самостійно знайти відповіді.

Вдалим досвідом бібліотеки імені І. А. Крилова скористалися багато дитячі бібліотеки. Вечори цікавої науки і техніки провели, наприклад: Дмитрівська, Уріцкая, Волховська і інші дитячі бібліотеки області.

2.5. Профспілкові та відомчі бібліотеки.

У 1938 році в Орловській області налічувалося 155 профспілкових і відомчих бібліотек з книжковим фондом 355,7 тисячі томів. Багато підприємств, установи, навчальні заклади та робочі клуби на Орловщині в довоєнні роки мали бібліотеки, котрі мали великими книжковими багатствами, які проводили значну культурно виховну роботу серед робітників і службовців. У місті Орел працювали великі бібліотеки при клубах заводів імені Медведєва і «Текмаш», на взуттєвій фабриці імені Комінтерну і в Палаці культури залізничників. Найбільшим книгосховищем була бібліотека Орловського педагогічного інституту, створена в 1931 році і вже в 1941 році налічувала в своїх фондах 60 тисяч томів. Великі книжкові фонди мали бібліотеки обласної радпартшколи, технікуму шляхів сполучення, індустріального технікуму. [5]

Великий збитки, яких завдали гітлерівські загарбники народному господарству і культурним установам Орловщини. У роки фашистської окупації профспілкові та відомчі бібліотеки нашої області були знищені чи розграбовані гітлерівцями. Повністю був знищений книжковий фонд бібліотеки педагогічного інституту.

За даними на 1 січня 1957 року народження, в Орловській області було понад 300 профспілкових і відомчих бібліотек з книжковим фондом 1238,2 тисячі томів. Вся їхня робота спрямована на надання допомоги трудящим в підвищенні кваліфікації, в поглибленні і розширенні виробничих знань, в підйомі загального культурного рівня робітників і службовців. При цьому велика увага звертається на профіль обслуговуваних підприємств.

У заводських і фабричних бібліотеках значне місце в книжкових фондах займає також література по токарному і слюсарній справі, з фрезерування, книги про передові методи праці. Разом з тим бібліотеки систематично поповнюються актуальною суспільно-політичної, природно - науковою та художньою літературою.

Велику цінність для фахівців представляють книжкові фонди обласної медичної бібліотеки. Бібліотека регулярно комплектується новинками літератури з медицини.

Книжкові фонди профспілкових і відомчих бібліотек з року в рік збільшуються, очищаються від застарілих видань, поповнюються новими книгами.

Бібліотеки заводів «Текмаш», тракторних запчастин і імені Медведєва широко пропагували технічну книгу. При цьому слід зазначити, що на заводах «Текмаш» і тракторних запчастин робітники і службовці мали можливість користуватися двома бібліотеками.

Заводські бібліотеки, як правило, мали постійно діючі виставки «Новинки технічної літератури», що дозволяло імсвоевременно знайомити робітників я інженерно-технічних працівників з новими книгами, зацікавити знову які надійшли виданнями різні категорії читачів.

Технічна бібліотека заводу тракторних запчастин, використовуючи досвід роботи бібліотеки Московського верстатобудівного заводу імені Г. К. Орджонікідзе, організувала пропаганду спеціальної літератури безпосередньо в цехах. Бібліотекар разом з інженерами щотижня добирає нові книги для кожного цеху. Підібрана література приноситься в цехи і тут же видається робочим. Крім того, в цехах регулярно вивішуються рекомендаційні списки, літератури на допомогу робітникам, яке освоює ту чи іншу спеціальність. [12]

Багато уваги заводські бібліотеки приділяли організації тематичних виставок технічної літератури та проведення читацьких конференцій. Так, на заводі «Текмаш» були влаштовані книжкові виставки «Что читать ливарю», «Книги про досвід новаторів виробництва», «Що читати токареві» та інші.

Бібліотека обкому профспілки працівників зв'язку успішно вела пропаганду літератури з електротехніки, радіотехніки, телеграфії. Тут регулярно оформлялися виставки «На допомогу зв'язківцеві», «Нові книги по техніці зв'язку», списки нової літератури. У бібліотеці велася картотека статей з журналів «Вісник зв'язку», «Радіо» і «Радіотехніка». Активісти бібліотеки проводили огляди цих журналів.

Бібліотека Будинку вчителя становила рекомендаційні списки літератури для викладачів, оформляла виставки, картотеки, організовувала читацькі конференції на педагогічні теми. Бібліотека, наприклад, влаштовувала книжкові виставки «Політехнічне навчання в школі», «На допомогу вчителю», «Позакласний читання», і т.д.

2.6. Медичні бібліотеки.

Велику роботу серед медичної громадськості міста Орла і області вела обласна медична бібліотека. Вона почала свою діяльність в 1947 році. Бібліотека стала справжнім науковим центромдля медичних працівників області. При кожній лікарні є бібліотечка, скомплектована обласної медичної бібліотеки.

Маючи у себе зведений каталог всіх бібліотечок, працівники обласної медичної бібліотеки стежили за надходженням нових книг, своєчасно висилали на місця новинки спеціальної літератури.

При бібліотеці працював заочний абонемент. Таким чином, будь-який медичний працівник, який проживає в нашій області, міг отримати необхідну йому спеціальну літературу. У 1956 році заочним абонементом обласної медичної бібліотеки користувалося 98 читачів. [6]

Обласну медичну бібліотеку добре знали медичні працівники міста і області. Сюди приходили найстаріші лікарі, щоб знайти літературу для популярних лекцій і наукових доповідей, щоб -знайомство з новими відкриттями в медичній науці.

Так, в 1956 році на з'їзді медичних працівників Орловщини були представлені книги і журнали за темами «Туберкульоз і боротьба з ним», «Антибіотики та їх застосування», «Диспансеризація на селі».

Щорічно бібліотека становила п'ять-шість тематичних покажчиків. Вони прямували всім лікувальним установам міста і області. У 1956 році було складено покажчики: «Шкірні хвороби», «Інфекційні шлункові і кишкові захворювання і боротьба з ними», «Антибіотики і їх клінічне застосування», «Очні хвороби», «Профілактика охорони здоров'я». В покажчики включалися не тільки книги, а й статті з медичних журналів і газет. Працівники медичної бібліотеки та фахівці проводили в лікарнях і поліклініках огляди річний спеціальної літератури.

Обласна медична бібліотека мала систематичний, алфавітний і предметний каталоги. Великою популярністю серед читачів - фахівців користувався предметний каталог, що дає можливість швидко знайти необхідний матеріал про ту чи іншу хворобу, її лікуванні, профілактиці і т. Д.

Бібліотека мала 22 пересування, в тому числі 16 на лінійних станціях.

Найбільшою бібліотекою нашої області була бібліотека Орловського педагогічного інституту. Після звільнення Орла від німецько-фашистських загарбників вона не тільки відновила свій книжковий фонд, а й збільшила його більш ніж в два рази.

Бібліотека педагогічного інституту у своєму розпорядженні гарний довідково-бібліографічним апаратом. Систематично розробляються і оформляються методичні виставки, які допомагають студенту набути навичок самостійної роботи над книгою, користування каталогами та бібліографічними посібниками.

У 1957 році бібліотека отримала приміщення в новій будівлі інституту.

Однак имевшаяся в той період мережа бібліотек не могла ще повністю обслужити книгою все повіти і волості губернії. Розміщення бібліотек було нерівномірним, багато волості зовсім не мали бібліотек.

На початку 1921 року губполітпросвета становить проект бібліотечної мережі по Орловській губернії. «Установлювана згідно з декретом від 3 листопада 1920 року бібліотечна мережа по губернії, - йдеться в проекті, - повинна поставити бібліотеку в сферу взаємодії всіх видів культурно - освітньої роботи. Бібліотека повинна мати саму тісний органічний зв'язок, по-перше, з народними читаннями, иллюстрируемое наочними посібниками, світловими картинками, кінематографом і грамофоном; по-друге, школами дорослих як ліквідації безграмотності, так і повторно - додатковими; по-третє, музеями і короткостроковими виставками техніки, духовної та матеріальної культури; по-четверте, постановками вистав і концертів; по-п'яте, культурними, освітніми, політичними, професійними організаціями н т. Д ... »[12]

Проект передбачав, що в повітах центром бібліотечної работидолжна бути волостная бібліотека, яка обслуговує населення як своїми книгами, так і пересування, які отримуються з губернського або повітового колектора. У бібліотечну мережу міст входять центральні, міські та районні бібліотеки. Крім того, для обслуговування червоноармійців, робітників і службовців фабрично - заводських підприємств вирішено було організувати пересування безпосередньо на фабриках і заводах, у військових частинах. З метою правильної організації бібліотечної мережі було також передбачено закрити окремі невеликі бібліотеки в установах.

Проект губполітпросвета енергійно проводився в життя. Протягом року була реорганізована бібліотечна мережа - відкриті нові центральні і волосні бібліотеки, поповнені їх фонди, організовані пересування.

У 1922 році кожна волость і кожен повітове місто мали стаціонарну бібліотеку системи Главполитпросвета.

Крім того, в містах і в сільській місцевості працювали шкільні та партійні бібліотеки, бібліотеки профспілок і військових частин. Так, наприклад, в місті Мценске було в цей час дев'ять бібліотек - центральна бібліотека імені І. С. Тургенєва, бібліотека повітового комітету партії, земвідділу, дві шкільні, центральна гарнізонна і три червоноармійських бібліотеки. Всього в бібліотеках Мценска було 1893Б книг. Крім бібліотек, в 1922 р під Мценском повіті працювали 32 хати-читальні, 3 народних будинки, 32 гуртка ліквідації неписьменності.

У вересні 1923 року в м Орлі відбувся перший з'їзд бібліотечних працівників губполітпросвета Орловської губернії. З'їзд підвів підсумки діяльності бібліотек, намітив плани на майбутнє.

Після Жовтневої революції пожвавилася діяльність бібліотек м Орла. Крім Тургенєвській та Пушкінської, організовується найбільша в місті бібліотека, яка називалася в 1918 році губернської бібліотекою, а потім - Центральною міською бібліотекою. Для читачів вона відкрилася в 1919 році. Фонд бібліотеки налічував кілька десятків

тисяч томів. До нього увійшли книги з приватних зібрань. Щорічно він поповнювався і новими виданнями. [14]

У 1925 році бібліотечне об'єднання провело тиждень пам'яті В. І. Леніна. У ці дні в кожній бібліотеці був створений «Куточок Леніна», де вивішувалися книжково-ілюстративні плакати: «Ленін і ленінізм», «Заповіту Ілліча», «Ленін в мистецтві» та інші. Дитячі відділення Пушкінської та Тургенєвській бібліотек підготували концертну програму «В. І. Ленін - вождь світового пролетаріату ». У ряді бібліотек випускалися усні газети, присвячені В. І. Леніну. В Пушкінській бібліотеці вийшов перший номер стіннівки «Заклик». Був виготовлений оригінальний світловий плакат, за допомогою якого пропагувалися твори В. І. Леніна і найкраща література про нього ..

Новий етап у розвитку бібліотек на Орловщині був пов'язаний з боротьбою Комуністичної партії і всього радянського народу за соціалістичну індустріалізацію країни і колективізацію сільського господарства.

У цей період бібліотеки, хати-читальні, народні доми в тісному контакті з радянськими, партійними, комсомольськими та профспілковими організаціями проводили велику роз'яснювальну роботу серед сільського населення. Особливо важливе значення набули поширення літератури про перевагу колгоспного ладу і пропаганда агрозоотехнічних знань.

Працівникам культурного фронту довелося витримати вперту боротьбу з куркульством. Поширюючи брехню і наклеп, залякуючи культпрацівників, кулаки намагалися перешкодити роботі бібліотек і хат-читалень. Незважаючи на підступи куркульства, працівники сільських бібліотек Орловщини виступали вірними помічниками партійних організацій і органів Радянської влади па селі, викривали наклепницькі вигадки ворогів трудового народу, сприяли згуртуванню бідняцькій і середняцької маси під гаслами Комуністичної партії.

Зросла в нових умовах роль бібліотек - осередків соціалістичної культури, покликаних надати дієву допомогу народу у вирішенні історичних завдань індустріалізації, колективізації сільського господарства і культурної революції, зажадала в Орловській губернії, як і всюди в країні, перебудови бібліотечної справи, більш наполегливого і планомірного просування книги в середу робітників і селян.

В середині 1926 року в Орлі відбувся губернський з'їзд завідуючих уполітпросветамі і повітовими центральними бібліотеками. З'їзд, зазначивши величезну роль книги в справі ліквідації неписьменності і підвищення культурного рівня трудящих, поставив питання про створення в кожній бібліотеці читацького активу, про організацію більш широкої та вмілої пропаганди літератури силами сільської інтелігенції. Особливу увагу з'їзд приділив роботі на селі бібліотек-передвіжек.

Після з'їзду робота пересувних бібліотек помітно пожвавилася. Вже в 1926 році в Орловській губернії працював 781 пересувний пункт. Пересувний фонд центральної міської бібліотеки обслуговував своїми книгами 15 волостей, а також кілька міських пунктів. Кожна волостная бібліотека в свою чергу обслуговувала книгами від 12 до 20 пересувних пунктів.

У 1929 році Главполитпросвет прийняв постанову про проведення по всій країні з 15 серпня 1929 року та 15 лютого 1930 року бібліотечного походу, метою якого було залучення до пропаганди книги комсомольських і профспілкових організацій, секцій відділів народної освіти, видавництв, друку, зміцнення матеріальної бази бібліотек, поліпшення їх комплектування, створення бібліотечного активу.

У місті Орел з представників парткомітетів, комсомолу, профспілок, кооперації, працівників народної освіти був створений штаб по проведенню бібліотечного походу. На підприємствах і в приміських радгоспах міські бібліотекарі прочитали понад 30 доповідей про стан бібліотечної справи. З метою кращого обслуговування кнігойрабочіх, домогосподарок і пенсіонерів Центральна бібліотека організувала 58 передвіжек. Працювали також 35 книгонош. Актив бібліотеки, проводив ка заводах і фабриках гучні читання, бесіди про книги, обговорення літературних новинок.

Розгорнули роботу дитячі відділення бібліотек. Для юних читачів була відкрита читальня в дитячому кінотеатрі.

Результатом походу стала активізація бібліотечної роботи в сільській місцевості. У ряді районів з ініціативи сільської громадськості були виділені додаткові кошти на поповнення книжкових фондів. [15]

30 жовтня 1929 ЦК партії прийняв постанову про заходи щодо поліпшення бібліотечної роботи. Всім парторганізацій, Народний комісаріат освіти і профспілкам було запропоновано «перетворити бібліотеки в культурні центри, активно сприяють мобілізації мас на виконання п'ятирічного плану соціалістичного будівництва».

Бібліотеки Орловщини по-діловому відповіли на цю постанову. Покращився обслуговування книгою робочих міських підприємстві. До кожної фабрики і заводу були прикріплені бригади бібліотекарів, які проводили масову роботу, організували кнігоношество. Значне місце в діяльності бібліотек міста Орла займає пропаганда виробничо - технічних знань. Організовуються виставки книг, проводяться популярні лекції з техніки. У 1932 - 1933 рр. Центральна бібліотека організувала три гуртки заводського технічного креслення, в яких займалися читачі-робітники.

Найбільшою бібліотекою Орла перед війною стала обласна бібліотека. Створена в 1919 році як центральна міська, вона вже до 1921 року налічувала в своїх фондах 120 тис. Книг. В цей час в бібліотеці працювали абонемент, читальний зал, дитяче відділення, а з 1925 року відкрилися пересувний фонд і довідковий відділ.

У 1938 році центральна міська бібліотека імені Н. К. Крупської

була реорганізована в обласну бібліотеку. До цього часу в її фондах було зібрано багато цінної літератури: рукописів XVI-XVII століть, книг, виданих в кінці XVII-першій половині XVIII століття.

Обласна бібліотека імені Н. К. Крупської стала центром методичного керівництва всією мережею бібліотек області.

Таким чином слід зазначити, що розвиток бібліотек цього періоду безпосередньо пов'язано з идеологизацией і просуванням через бібліотеки комуністичний ідей населенню області. З'являється мережу профспілкових бібліотек, які мають власні фонди і специфіку роботи і т.д.


Глава 3. Створення ЦБС на Орловщині

ЦБС м Орла була створена в ході проведення експерименту по централізації. У 1975 р. на базі центральної бібліотеки ім. А. С. Пушкіна відповідно до рішення виконкому Ради народних депутатів проходила централізація масових бібліотек м Орла, відповідно до регламентуючими документами - «Положенням про централізацію державних масових бібліотек» (1975р.), «Тимчасовими типовими штатами централізованих бібліотечних систем Міністерства культури СРСР »(1979р.),« Примірного положення про структурні підрозділи централізованої бібліотечної системи та основними посадовими інструкціями співробітників »(1977р.).

При організації структуру ЦБС м Орла склали: центральна бібліотека і 12 філій, У 1979 році в систему влилися бібліотека ім. І.А. Крилова і 4 дитячих філії. У цьому складі - ЦБ і 17 філій ЦБС м Орла продовжує функціонувати і сьогодні. Централізація масових бібліотек м Орла позитивно позначилася на їх діяльності.

11 березня 1976 приймається рішення Орловського облвиконкому «Про роботу по централізації мережі державних масових бібліотек області». У ньому наголошується, що за підсумками 1975 року в ЦБС м Орла збільшилася кількість читачів і книговидача. Нова форма бібліотечного об'єднання дозволила більш повно використовувати книжкові фонди, уникнути невиправдане дублювання в придбанні літератури, дала можливість працівникам більше приділяти уваги читачам, якісніше задовольняти їхні запити. Досвід централізації бібліотек м Орла був схвалений, затверджений план подальшої централізації в області.

У перші роки після централізації фонди бібліотек міста значно виросли. Якщо на 1.01.1975г. вони становили 398787екз., то до 1987 р. вони стали нараховувати 1.222тис. прим. Щорічний їх приріст в цей період становив в середньому 40 тис. прим., на суму 80 тис. рублів. У кожну філію протягом року надходило по 3-4тис. прим. книг. Досить повним був і репертуар одержуваних періодичних видань. Крім того, на базі ЦБ паралельно формувався фонд для внутрішньо системного книгообміну, куди потрапляли малоекземплярние, рідкісні, цінні видання.

В результаті централізації було затверджено типове штатний розклад ЦБС. Ухвалення цих штатів дозволило уніфікувати структуру, систему і запровадити спеціалізацію обслуговування читачів не тільки в ЦБ, а й в бібліотеках-філіях. Вперше в номенклатуру посад масової бібліотеки були введені посади заст. директора і ряду фахівців: бібліографа, методиста, редактора, встановлені нові форми навантаження на одного працівника для відділів обслуговування, комплектування та обробки книжкових фондів, організаційно-методичного та інформаційно - бібліографічного. [14]

Особливістю структури ЦБС м Орла є виділення у функціях окремих бібліотек певних, специфічних для них напрямків діяльності. Наприклад, філія ім. Н. Лєскова (бібліотека духовної просвіти), філія ім. М. Лермонтова (правової просвіти), філія №10 (естетичної освіти). Такий підхід до формування фондів дозволяє раціонально використовувати кошти на комплектування, уникати дублювання і разом з тим повніше задовольняти читацький попит. Можливо, тому в цілому по системі спостерігається стабільність читацького контингенту, а в ряді філій кількість читачів зростає. За підсумками 2002р. по ЦБС обслужено 79 658 читачів, видано 1850339 прим. книг.

Централізація бібліотек м Орла сприяла підвищенню професійного рівня їх кадрового складу. У 1978 році з 72 працівників ЦБС м Орла вищу спеціальну освіту мали 10 (14%), середню спеціальну 31 (43%). Для порівняння: у 2002 році з 98 бібліотечних працівників ЦБС м Орла з вищою бібліотечною освітою - 78 (79%), із середнім спеціальним освітою - 17 (17%).

Таким чином професійно - освітній рівень працівників ЦБС м Орла створив передумови для розширення сфери діяльності і якісного поліпшення її змісту.

Як свідчать документи з архіву ЦБС м Орла, централізація позитивно позначилася на діяльності ЦБС. На 1976-78г.г. припадає найбільша кількість різного роду методичних матеріалів, консультацій, рекомендацій, листів і т.д. Активно велася робота по підвищенню професійного рівня кадрів ЦБС м Орла, надання методичної допомоги на місцях у філіях, Досить назвати такі цифри: в 1976-77 роках кількість виїздів співробітників ЦБ в рік досягало 90-100.

Від фахівців - галузевиків вимагали питання формування єдиного книжкового фонду, організації його обліку і створення умов для доступу більшій кількості громадян до максимально широкого кола джерел потрібної їм інформації з якомога меншими витратами сил і засобів, що було головною ідеєю централізації. У ЦБС м Орла друкувався «Бюлетень нових надходжень до фондів ЦБС», оперативно знайомить населення міста з книжковими новинками.

Найбільш плідними в діяльності ЦБС були перші роки централізації. Активно формувалися і використовувалися фонди, були створені зведені каталоги, функціонували внутрішньосистемний книгообмін та МБА. Помітно зміцнилася матеріально-технічна база ЦБ і її філій. ЦБС м Орла була забезпечена транспортом, який дозволяв оперативно надавати допомогу філіям, своєчасно доставляти їм літературу.

Значно вплинуло на рівень роботи бібліотек міста стабілізація кадрів. Але головним аргументом успішної діяльності ЦБС того періоду слід вважати своєчасне і гарантоване фінансування комплектування книжкових фондів, коли кошти обласного бюджету централізовано спрямовувалися в бібліотечний колектор.

Але, на жаль, соціально-політичні та економічні зміни в країні, що відбуваються з кінця 1980-х р.р. негативно позначилися на діяльності бібліотек.

У зв'язку із збільшеними цінами на книги знижується кількість абонентів і видачі літератури по ТСК і МБА. Кілька паралізується в цей період інформаційна робота, порушується регулярність випуску в ЦБС бюлетеня нових надходжень. Проте, працівники бібліотек відзначають, що в рамках ЦБС вони відчувають себе захищеними.

Глава 4. Бібліотеки Орловщини після розпаду СРСР

Після розпаду СРСР бібліотеки були змушені піти на компроміс нових економічних умов і новим ідеологічним вимогам. З фондів бібліотек була вивезена не яка література партії КПРС і література пропагандистського спрямування, залишені лише деякі видання, які віднесені до розділу історії.

Крім цього бібліотеки змушені самостійно себе дофінансувати. Введення платних послуг у бібліотечну практику стало застосовуватися у всіх бібліотеках міста.

До платних послуг бібліотеки мають доступ не однаково, так як в даний час не всі вони комп'ютеризовані належною мірою, а філії ЦБС м Орла не мають комп'ютерів і копіювальної техніки зовсім. Так само не всі бібліотеки мають вихід в Інтернет,

Платні послуги охопили не тільки бібліотечні процеси, а й бібліографічні, а також в ОПБ ім.І.А. Буніна та інших бібліотеках платні послуги застосовуються на МБА і нічному абонементі, при видачі рідкісних рукописів і документів тощо [8]

В даний час в Орлі діють такі бібліотеки: орловська публічна бібліотека ім І.А. Буніна, яка є методичним центром усіх бібліотек області, ЦБ ім. А.С. Пушкіна, яка є центральною бібліотекою бібліотечної мережі м Орла, в яку входять 14 філій, в тому числі ЦДБ ім. І.А. Крилова і філії дитячих бібліотек; методичним центром для дитячих бібліотек області є обласна дитяча бібліотека ім. М.М. Пришвіна; обслуговування людей з вадами зору та незрячих виконує обласна спеціалізована бібліотека для людей з вадами зору, яка також має філії по області; ряд вузівських бібліотек, великими з яких можна назвати бібліотеку ОДУ і ОГТУ; медична бібліотека забезпечує користувачів медичною літературою.

У кожному районі області існують свої ЦБС, з центральною районною бібліотекою, яка знаходиться в районному центрі.

Бібліотеки в нових умовах комплектуються не так активно, як при системі бібліотечної справи СРСР, але не дивлячись на це фонди бібліотек Орловщини більш менш відповідають вимогам сьогоднішнього дня.

Впроваджуються в практику такі послуги для користувачів, як єдиний електронний каталог, який уже почали створювати вузівські бібліотеки, що дозволить користувачеві знайти необхідне джерело інформації за межами даної бібліотеки, в якій би інший бібліотеці він не знаходився; бібліотеки оснащуються правовими системами «Гарант», «Консультант Плюс» та ін., база даних яких оновлюється практично щодня. [12]

ОПБ ім. І. А. Буніна бере участь в щорічних науково-практичних конференціях, присвячених розвитку бібліотечної справи не тільки в нашій області, а й регіону в цілому.

Участь бібліотек Орловщини в різних конкурсах дозволяє їм вигравати гранти та інші грошові премії, що йде на оснащення матеріально-технічної бази і комплектування фондів.

Підготовка висококваліфікованих фахівців бібліотечної сфери вже який рік здійснюється в Орловському державному інституті мистецтв і культури і Орловському коледжі культури і мистецтв.

висновок

Історія завжди диктує свої закони, змінюються суспільно-політичні інститути, соціально-економічний уклад, але незважаючи на це кожен історичний період цікавий і необхідний.

Історія розвитку бібліотек настільки багатоаспектна, що її охопити в цій роботі, як мені здається, неможливо. Я лише спробувала показати основні етапи розвитку бібліотек на Орловщині, і характерні риси розвитку бібліотек в кожен з періодів.

Дана періодизація дозволила мені більше реалізувати поставлені завдання моєї роботи, визначити мету, зробити відповідний висновок.

При роботі з курсовою я зіткнулася в проблемою нестачі нової літератури, так як всі джерела в основному вже багато в чому застаріли.

Такі явища, як централізація, державне регулювання бібліотеками, організація загальнодоступних бібліотек, які допомагають населенню в освіті і самоосвіті просто необхідні для розвитку історії Росії і нашого краю зокрема.

Список використаної літератури

1. Бібліотеки Орловського регіону в загальнобібліотечних політиці Росії. -Орел: ООПБ. - Вип.5. - 2002. - 76с.

2. Бібліотеки Орловського регіону в загальнобібліотечних політиці Росії: Матеріали міжобласної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю централізації бібліотечної мережі, 16 червня 2000 року. - СПб / ООПБ ім. І.А. Буніна, сост. і гол. ред. В.П. Яковець. -Орел, 2000. - 76 с. - ( «Орловщина бібліотечна» Вип. 5).

3. Бібліотеки Орловщини до 40-річчя жовтня.- Орел, Орловське Кн.изд-во, 1958. - 120с, (Орловська обласна бібліотека ім. Н. К. Крупської).

4. Бібліотеки Орловщини: історія і сучасність: Робочі матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю губернської публічної бібліотеки в м Орлі / Упоряд. і ред. Е.А. Сухотіна. -Вип.2. - Орел: ООПБ, 1999. - 45 с.

5. Бібліотеки Росії в період Жовтня. - М .: Просвещение, 1985. - 230с.

6.Бубнов В.В .: Орловська обласна наукова універсальна бібліотека: від губернської публічної до сучасного інформаційного установі / В.В. Бубнов. - Орел: Видавничий дім «Орлик», 2004. - 153с.

7.Водолазская А. ЦБС: історичний екскурс і сучасний стан // бібліотекознавство. - 1998. - №1. - С. 76 - 81

8. Історія бібліотек і бібліофільства в Орловській області: Міждержавна науково-практична конференція / відп. Ред. Куликова О.Ю .. - Орел: 1999. - 256 с.

9.Крилова Т.Д .: З історії бібліотеки Орловської духовної семінарії // історія бібліотек: дослідження. Матеріали, Документи. / Башурова і ін. - СПб: РНБ. - 2000. - Вип.З. - с. 51-55

10.Лавровская народна бібліотека-читальня в 1897 році .// Орловський вісник. -1987. - № 71, 16 березня

11.Муніціпальние бібліотеки Орловщини в дзеркалі цифр. - Орел: ООПБ. -Вип. 1.-2002.-11с.

12. Про церковних бібліотеках при сільських храмах // Орловські єпархіальні відомості. - 1914. - № 8. - с. 235-241.

13. Орловська (безкоштовна) бібліотека-читальня ім. І.С. Тургенєва. - Орел. -1915.-43с.

14.Орловская єпархіальна Братська бібліотека // Орловські єпархіальні відомості. - 1914. - № 17. - С. 152-157

15.Орловская громадська Пушкінська бібліотека. - Орел. - 1900. - 160с.

16.Публічная бібліотека в Орлі: стаття орловського жителя // Московские ведомости. - 1858. - № 15 (літ. Від.); Бібліографічні записки. 1858. -№54, т. 1.- с. 478-479

17.Сідоров В .: Павленківському бібліотеки // Агошков В. Малоархангельск витоки: Історико-літературне краєзнавче видання. - Орел. -Малоархангельск, 1999.-С. 167-168

18.Сідоров В.Г .: Безкоштовні бібліотеки ім. Ф.Ф. Павленкова на Орловщині // Бібліотеки Орловщини: історія і сучасність: Матеріали обласної науково-практичної конференції. - Орел, 1999. - с. 41-44

19. Чуприна Н.Т. Бібліотеки Бєлгородської області: вивчення історії та культури краю // Бібліотекознавство. - 2000. - №3. - С. 88