Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія економіки 5

Скачати 9.28 Kb.
Дата конвертації 14.03.2019
Розмір 9.28 Kb.
Тип реферат

1) Еволюція феодалізму в З.европе. (В королівстві франків)

Франки-1 з німецьких племен. Спочатку жили на берегах Рейну, але в 3 ст.

почали свою експансію і до 10 століття завоювали центр. частина 3. Європи.

Суспільство Франков в період завоювань: -Племя франків поділялося на громади-

марки; -Гос-ва не було; -Встановити лад військової демократії; -верховний

органом влади в племені були народні збори, котре для ведення військових

дій обирало військового вождя; -Формувати військова правляча верхівка.

Форми власності на землю: -Аллод- ділянку землі, подарований королем

в якості винагороди за службу дружинникам (в ч. собств); -Бенефіцій-

давався не у власність, а тільки в користування за умови несення воєн. служби;

Згодом бенефіції стали перетворюватися з умовного часів. Влад в спадщин.

феодальну власність, тобто в феод. В основі феодальних відносин лежала феод.

власність на землю. А феод. собств. на землю -це право на отримання феод.

ренти з цієї землі, причому ренти фіксованою. Феодальні відносини предполаг.

двох власників землі: феодала має право на отримання ренти і селянина,

має прао розпоряджатися землею.

2) Економіка середньовічного міста. -Причини виникнення і швидкого зростання

міст було: -Відділення ремесла від землеробства; -Розподіл праці; -Зростання товарного

виробництва; -Масова виробництво додаткового продукту. Фактори зростання міст:

-Вузькі спеціалізація ремесла; -Зростання попиту на предмети розкоші; -можливість

здобути свободу (для втікачів). Міста-комуни:-незалежно від феодалів;

-Політичні права; -Економічна свобода; -Власний влада, армія, податкова та

судова системи; -Чеканка власних монет.

3) Економічний розвиток Давньоруської д-ви Київській Русі 9-12вв.

Період раннього феодалізму. Відомо що основою феодального землевлад. явл. повна

власність феодала на землю і не повна на залежного селянина. слід

відзначити, що феод зношений. в Київській Русі не були визначальними і ще довгий час

Зберегти. сильна патріарх. сусідська громада, що можна пояснити різними причинами,

в тому числ. наявністю вільних терит., куди могли піти общіннікі.Сельск. общинники

на Русі звані. Смердами (юридично свобоних) і смерди залежні., Незабаром залежимо стало

больше.Смерди розорялися через побори і військової служби, засухі.Общіннікі зверталися

до феодалу за допомогою і укладали з ним договір-ряд, за яким вони відпрацьовували свій борг

виконуючи роботи. На цей період вільні смерди ставали рядовичами, яких можна

розділити на закупів і вдача; Ще в сільській громаді були сироти та ізгої- малозабезпечені верстви

Серед найбільш безправних- холопи. На Русі також істот. патріархальне рабство.

Поступове наступ на громаду, закабалення сердиться, захоплення общинних земель-все це

призводило до зростання опору земледельцев.Оні тікали від феодалів, піднімали бунти.

У 11 ст. почали формуватися, поряд з князівствами, боярські вотчини. Розвиток Ремесла:

Н шляху «з варяг у греки» утворилися міста: Ростов Великий, Новгород Вів, Смоленськ,

Володимир, Суздаль.Зароділось як домашні промосли для забезпечення себе. іздліямі

побуту: лляними тканинами, шкірою, посудом. Ці вироби не виходили за рамки сім'ї.

Незабаром ремісники стали працювати і для обміну., Вони менше займалися землеробством

і незабаром втратили зв'язок з ним і перебралися в міста. Майстри сім'ями селилися в містах

окремими слободами (для гончарів, ковалів, шкіряників, зброярів), посадами (найчастіше

прилягали до укріпленим Кремль як наприклад Китай-місто) і вулицями. ремісниче

виробництво досягло світанку в 11-13 ст., тоді налічувалося до декількох 10-ов спеціальностей.

Через високий попит на знаряддя із заліза, перше місце займала виплавка сталі, яка об'єднує

з ковальським справою. Великий розвиток отримало плотнецкое майстерність. (Все з дерева)

Широке розпод. отримала грамотність в 11-12 століттях. Торгівля: Дост високий рівень розвитку земл

скотарства і ремесла в Русі привів до становлення торг. зношений. Торгівля не займала помітного

місця в народному хозве. Традиційно торг. назвалася гостьба, самі торговці-гості, а місця торг-

цвинтарі. Більша развітіне отримала Зовнішня торгівля. Російські купці торгували з Візантією, Центр.

Європою, Скандинавією, Середньою Азією. Найбільші центри торг-Київ і Новгород. експортні

товари: хутра, віск, мед, льон, шкіра, пенька, ювелірні, зброя, кольчуги. Імпорт: розкіш: шовк, парча,

коштовності, кольорові метали, прянощі. В результаті розвитку торгівлі з'явилися гроші.

4) Економіка Русі в період феод. роздроблені. 13-14 вв.

1 з причин послужив розділ давньоруських земель між спадкоємцями великого київського князя

Ярослава Мудрого.После його смерті пішла міжусобна війна. Інша причина-натуральний

характер древнерусск. економіки, оскільки в ній було мало справжніх економ. зв'язків між

окремими княжествамі.Одна з найважливіших прчін-зростання боярських вотчин !! До 12 століття вотчини стали

сильними і незавісмімимі.Проісходіло закабалення вільних смрдов, збільшення оброку і

повинностей, котор викон на користь феодалів залежними смердавмі. Бояри не хотіли служити

Госвамі, що призводило до конфліктів і прагненню бояр отримати самостійність.

Зростання і зміцнення міст: Міста вимагали екон і політ самост. і це дозволило їм стати

центрами, що призвело до розпаду давньоруського госва.в 11-12вв. Причина занепаду К.Рус.-відсутність

справжнього єдиного гос-ва. Не слід забувати таку причину як втрата шляху з варяг у греки

Ремесло: великий розвиток отримали залізне справу. (Обладунки, щити шаблі, гармати, колокла) В 14

столітті почалося будівництво кам'яних і цегляних будівель, з'явилася професії. муляра.

Поширилося солеваріння; Ремесло активно відділяється від с \ г. Місця де селилися

ремісники перетворилися з Торжка в рядки. Зародився внутрішній ринок Росії.

Грошовий обіг: довго користувалися привізним сріблом (через відсутність видобутку), а

також користувалися іноземними монетами (німецькими, ризькими, шіленгамі) Після

Кулековской битви Донський став перечіканівать монгольські монети і зобр на зворотній

стороні свої знаки. Особливе місце в зовнішній торгівлі займав Новгород.

5) Особен. госп. розвинений Рос гос-ва в період 15-17вв. Об'єднання земель: Основною причиною

об'єднання тенденцій на Русі на відміну від Заходу було зміцнення феодальних відносин,

подальше посилення вртчінного і помісного землевлад. Феодалів цікавило общинні

землі з працюючими там селянами. Вони підвищували ступінь залежності крестьян.Крестьяне

бунтували і тікали. Це вимагало розробки системи законодавчих норм. Це можна

було зробити в умовах єдиної влади. 3 етапу об'єднання: 13вв- 1380; 1380-1462; Тисяча чотиреста шістьдесят дві-среди 16 ст

Розвиток економ. пов'язане з закріпачення крестьян.По договору з землевлад., селяни займали

визна. уч. землі і платили за них грошовий або натуральний оброк, а також повинності: панщину,

іздолье. Постійно зростала їх заборгованостей до землевласникам. Феодали і церква вимагали

збільшення оброку. При Івана 3 був виданий перший судебник. Після Лівонської війни феодали

все більше вимагали від гос-ва юридичного оформлення залежно крестьян.Билі встановлю

урочні літа-протягом яких оголошувався розшук втікачів крестьян.В 17 в уряд здійснення.

остаточне оформлення кріпосного права. Категорія держ. селян перебувала в більш

благоприят ум. ніж приватні. Продовжувало розвиватися ремісниче вир-во: повислся

уровенб кваліфікціі працівників., стали працювати на ринок. Стала виявлятися товарна

спеціалізовані. регіонів: Ярославль, Казань-Кожевна пв-ва. У 17в почали поява. мануфактури.

(В основному в металургії) Розвивалася розсіяна мануфактура (на дому) розпод. отримали

Відхожі промисли (бурлаки, йшли на будівництво) Освіта єдиного ринку:

В країні поглиблювалося територіальний поділ праці; З'явилися ярмарки. Всеросс.

ярмарки: Макарьевская, Свенская (Брянськ). Центр-Новгород; У 15-16вв центр торгівлі перемістити

в Москву. Сформувалося купецтво. У 16-17 вв з'явилися купецькі мануфактури.Созданіе

єдиної денеженой сист.

6) Економіческік передумови і наслідки геогр. відкриттів: Передумови:

- Завоювання турками Візантії, скорочення потоку східних рабів; -недолік золота

як грошового металу; -Розвиток науки і техніки, особливо суднобудування і навігації;

Наслідки: - «Революція цін»; -Переворот в Європейській торгівлі; -Рожденіе

колоніальної системи.