Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія фінансів України

Скачати 74.51 Kb.
Дата конвертації 13.04.2019
Розмір 74.51 Kb.
Тип реферат

ЗМІСТ

Вступ .....................................................................................

3

1. Поняття фінансів, економічні передумови Виникнення и розвитку фінансів .................................................................. ....

6

2. Історичний аспект становлення та розвитку Фінансової науки ...

13

3. Розвиток Фінансової науки в Україні ................................. ..

19

4. Фактори розвитку фінансів України в условиях глобалізації ...... ..

31

Висновки та пропозиції ............................................................ ..

35

Список використаної літератури ................................................ ...

38

Вступ

Актуальність теми. Слово фінанси походити від середньовікового Латинська терміну finatio, financia, Який застосовувався в ХІІІ-ХІV ст. для Позначення обов'язкової сплата грошей та рядок Сплата. У Германії в ХVІ-ХVІІ ст. слово фінанси мало недобрий, лихий Зміст: здірства, вімагання, Хабарництво, ліхварства. У тій же година у Франції (ХVІ ст.) Слово фінанси вікорістовувалося у тому значенні, Пожалуйста закріпілося за ним до початку ХХ ст. у всех європейськіх странах, а самє як сукупності матеріальніх ЗАСОБІВ, необхідніх для удовольствие потреб держави та різноманітніх суспільніх груп.

Виникнення фінансів пов'язане з розвитку товарно-копійчану отношений, з Посилення роли держави, розширення ее функцій, а причина їх з'явиться - необходимость удовольствие спожи держави и суб'єктів господарювання у ФІНАНСОВИХ ресурсах для Здійснення належної ДІЯЛЬНОСТІ.

Виникнення держави пріпускає, кроме Усього Іншого, встановлення питань комерційної торгівлі взаємін по розподілу и перерозподілу створюваніх економічних благ между державою в особі верховної влади и Решті суб'єктів відтворювальніх отношений. Власне, ЦІ отношения и визначавши Поняття «фінанси».

Власне Поняття «фінанси» в сучасности его уявленні можна Віднести до етапу відособлення державної кари, ВИНИКНЕННЯ державного бюджету.

Слід Зазначити, что уявлення про фінанси, суті ФІНАНСОВИХ отношений відозмінюваліся. Трансформація поглядів на економічну категорію фінансів з кінця XVII століття під словом «фінанси» начали розуміті всю сукупність державного майна и Взагалі стан Всього державного господарства. У СЕНСІ всієї сукупності матеріальніх ЗАСОБІВ, что є у розпорядженні держави - его доходів, витрат и боргів, таке розуміння є сучасним. Таким чином, точніше науку про фінанси можна візначіті як науку для прийому якнайкращого удовольствие матеріальніх потреб держави.

Тому можна Говорити про ті, что спочатку Поняття «фінанси» розглядалося только в площини формирование, а Згідно и использование копійчаних ФОНДІВ для удовольствие державних потреб. Пізніше ця економічна категорія получила Назву «Публічні фінанси», Які в Сейчас годину включаються Державні и Місцеві фінанси (фінанси ОРГАНІВ місцевого самоврядування).

Важліву роль у теоретична та емпірічному дослідженні проблематики трансформації та формирование Світової Фінансової системи відіграють праці зарубіжніх вчених: Бансала В., Валерштейна І., Вільямсона Дж., Гільфердінга Р., Дольфюсом О., Дорнбуша Р., Камдессю М., Кругер А, Кругмана П., Кьоллера Х., ЛіппаЕ., МакКіннона Р., Манделла Р., Маршалла Дж., Медоуза Д., Месаровича М., МецлераА., Омі К., Сакса Дж., Сороса Дж., Стігліца Дж., Тінбергена Я., Тобіна Дж., Трахтенбергга І., Фішера Ст., Флемінга Дж.М., Фрідмена М.

Різні аспекти історічного розвитку фінансів розкріті у роботах СУЧАСНИХ вітчізняніх науковців Андрущенка В., Білоруса О., Боринці С., Будкіна В., Гаврилюка О., Гальчинський А., Геєця В., Даниленка А., Кістерського Л., Клочка В. , Лук'яненка Д., Новицького В., Пахомова Ю., Плотнікова О., поручник А., Рогача О., Румянцева А., Сікорі В., Степаненка В., Федосова В., Філіпенка А., Шарова О. , Шніркова О., Юрія С.

Однако слід Зазначити, у вітчізняній та зарубіжній фінансово-Економічній літературі все ж бракує ґрунтовних наукових комплексних ДОСЛІДЖЕНЬ относительно Функціонування СВІТОВОГО фінансового середовища та формирование Світової Фінансової архітектури в условиях глобалізації. Практично відсутні наукові розробки, Які б аналізувалі комплексно Механізм формирование, розвитку та Функціонування фінансів України з урахуванням трансформаційніх змін, что проходять у зв'язку Із глобалізацією. Саме тому, з урахуванням вимог сучасного етапу, Вкрай необхідною є актівізація теоретичного та прикладних ДОСЛІДЖЕНЬ относительно проблем розвитку та становлення Фінансової системи. Вагомість зазначеної проблеми, необходимость ее вирішенню та Актуальність зумов вибір тими магістерського дослідження та окреслено коло вопросам, Які в ньом вівчаються.

Метою курсової роботи є наукове дослідження історічного розвитку фінансів України.

Комплексний підхід до реализации поставленої мети окреслив коло завдання, Які передбачало вірішіті при підготовці курсової роботи:

· Дослідіті походження Поняття «фінанси» та економічні передумови розвитку Фінансової системи;

· Проаналізуваті етапи історічного розвитку фінансів;

· Охарактерізуваті процес формирование Фінансової науки в Україні;

· Візначіті закономірності та фактори розвитку Фінансової системи україни в условиях глобалізації.

Об'єктом дослідження є історія формирование Фінансової системи. Предметом дослідження є концептуально-методологічні засади еволюції фінансів України.

Методи дослідження. Методологічною базою курсового дослідження є теоретичні напрацювання Світової Фінансової думки, концептуальні положення сучасної економічної теорії, монографічна на наукова література, роботи відоміх вітчізняніх и зарубіжніх вчених по вопросам валютно-фінансової системи, міжнародніх ФІНАНСОВИХ інституцій. Методологічний апарат дослідження складають: загальнонаукові методи дослідження (діалектичний метод Пізнання, наукова індукція та дедукція, системний, метод порівняння и синтезу та СПЕЦІАЛЬНІ економічні методи (структурного, дісперсійного, факторного АНАЛІЗУ).

Наукова новизна одержаних результатів. У курсовій работе комплексно Розкрити и сістематізовано ключові теоретичні та Прикладні питання трансформаційніх процесів, что відбуваються в Українському Фінансовому середовіщі.

1. Поняття фінансів, економічні передумови

Виникнення и розвитку фінансів

Отже, фінанси - історична категорія. Смороду з'явилися одночасно з ВИНИКНЕННЯ держави при розшаруванні Суспільства на класи. Термін finansia виник в XIII - XV ст. у торгових містах Италии и позначали будь-який грошовий платіж. Надалі срок набув МІЖНАРОДНОГО Поширення и почав уживатися як Поняття, пов'язане з системою копійчаних отношений между населення и державою з приводу освіти державних ФОНДІВ копійчаних коштів.

У цею ж период у Деяк державах, например у Німеччині, слово «фінанси» мало негативне значення. Его пов'язували зі здирництвом, Хабарництво, вімаганням ТОЩО. Вперше у сучасности тлумаченні срок «фінанси» ставши застосовуватіся у Франції, де під фінансами розумілася сукупність коштів, необхідніх для удовольствие потреб держави та різніх суспільніх груп.

Таким чином, Сейчас срок відображав:

· По-перше, Грошові отношения между двома суб'єктами, тобто гроші виступали матеріальною основою Існування и Функціонування фінансів (де немає грошей, чи не может буті и фінансів);

· По-друге, суб'єкти володілі різнімі правами в процесі ціх отношений: один з них (держава) володів особливо повноваженнямі;

· По-Третє, в процесі ціх отношений формувався Загальнодержавне фонд копійчаних коштів - бюджет (отже, можна Сказати, что ЦІ отношения носили фондовий характер);

· По-четверте, регулярне надходження ЗАСОБІВ до бюджету не могло буті забезпечення без Доданий податку, збору и іншім платежах державно-примусових характеру, что досяжними с помощью правової нормотворчої ДІЯЛЬНОСТІ держави, создание відповідного фіскального апарату.

У XVIII столітті трактування Поняття фінансів як державного господарства мало подалі розвиток. Державні Утворення різного уровня стали назіватіся союзами публічного змісту, а фінанси - формами та методами Добування коштів и їх витрачання цімі союзами при віконанні покладених на них функцій. Форми та методи мобілізації коштів Постійно змінюваліся й удосконалюваліся, что пов'язано з розвитку економіки держав.

Форми одержаний коштів союзами публічного змісту були зумовлені, в свою черга, формами господарства. При натуральному господарстві переважалі податки у натуральній форме, при недостатньому Рівні розвитку пріватної власності за держава задовольняла спожи експлуатацією своих земель. Тоді, коли розшарування громадян у державі за розміром доходів Було незначна, існувало в основном загальне Майнове оподаткування. З РОЗВИТКУ пріватної власності за, коли з'явилися Великі господарські структури в промісловості, торгівлі, сільському господарстві, вініклі й Різні форми мобілізації коштів у виде промислового, поземельного, домового податків.

У XIX столітті спостерігається Бурхливий економічний розвиток. Погліблюється и самє розуміння фінансів. Від спрощений Поняття фінансів як державного господарства переходять до розуміння фінансів як Самостійної Галузі знань, что охоплює Нові СФЕРИ їх Функціонування и впліву. Це, зокрема, фінанси СФЕРИ виробництва, Виконання робіт и Надання послуг. Вінікають фінансові ринкі, набуває розвитку державний кредит й інші фінансові Інститути.

Фінанси превращаются в вагомий фактор політічного та економічного життя в державі. Проблеми фінансів стають об'єктом постійніх наукових досліджень, їх Виникнення порівнюють Із винаходи парової машини, колеса ТОЩО. До певної Міри це справедливо. Ніні трохи не всі знають, что невміле использование фінансів виготовляють даже до загібелі цівілізацій. Так, Римська імперія занепали через непосильний Тягар податків и зборів. Кризи у фінансовій сфере виготовляють до революційніх подій, занепад, або навпаки - до Процвітання Деяк економічних систем.

У фінансах можна відшукаті ключ до розуміння історії: чому суспільство або яка-небудь его частина стали спрямовуваті свой розвиток и економічне життя у тому чи ІНШОМУ напрямку. Висновок один: тієї, хто НЕ розумів суті фінансів и не засвоїв кращих методів їх использование, всегда програвав.

Вчення про фінанси порівнюють Із вчення про хліб насущний, про ті, чому в одних его достаточно, а в других нема, и в чому полягають найкращі Способи Добування хліба. Ніні значення фінансів в історії й суспільному жітті незаперечно: за ними візначається як політична частка держави, так и економічні та соціальні умови певної країни. Основним фактором у розвитку фінансів всегда булу потреба в коштах, что пояснювалося зміцненням держави та боротьбу за ее Існування. Однако СУТНІСТЬ І форми удовольствие потреб у коштах зумовлюють економічнім розвитку країни, зростанням міст, становищем у промісловості й сільському господарстві. Способи ж мобілізації коштів и призначення витрат залежався від співвідношення сил різніх суспільніх груп, визначаються Боротьба їхніх інтересів.

Виникнення та розвиток фінансів зумовлювало зростанням продуктивних сил у суспільстві, самперед товарно-копійчану отношений як необхідної форми економічного життя для Досягнення Певного уровня суспільного добробуту.Життя без Досконалість й завершеності фінанси зобов'язані такоже з'явився та Прогресо різніх відів державних Утворення. Тому є Підстави стверджуваті, что фінанси - це продукт розвитку товарно-копійчану отношений и держави. Фінанси могут успешно функціонуваті, активно Сприяти економічному та соціальному прогресу лишь за активного втручання у ЦІ процеси держави.

Найвищого розквіту фінанси досяглі у XX столітті, коли Функції держави набагато розшіріліся и вдосконаліліся, а товарно-Грошові отношения посілі головне місце в економічних системах.

Фінансова система держави є відображенням форм и методів конкретного использование фінансів в економіці и відповідною до задіяної моделі економіки та значний мірою візначається нею. Так, у держави тоталітарного типу фінансова система є спрощений и Дещо прімітівною. Чи не всі ее ланки достаточно розвінені.

У державах Із ринкового економікою фінансові системи досягають своєї завершеності, однак у розрізі Деяк держав могут Суттєво відрізнятіся. У державах Із перехідною економікою фінансові системи характеризуються тим, что ОКРЕМІ їхні ланки перебувають на стадії формирование. Це торкається самперед фінансового Сайти Вся, державного Боргу, страхових и резервних Фонді ТОЩО.

Фінансові системи Деяк держав могут відрізнятіся за своєю структурою, но у всех у них е загальна ознака - це різноманітні фонди ФІНАНСОВИХ ресурсов, Які різняться за методами мобілізації та напрямки использование, однак тісно пов'язані между собою, ма ють прямий і зворотна Вплив на соціальні процеси в державі, а такоже на формирование и использование ФОНДІВ ФІНАНСОВИХ ресурсов у розрізі окремий лінок.

Можна стверджуваті, что Кожна ланка Фінансової системи з самостійнім ее елементом, проти ця самостійність відносна Всередині єдиного цілісного. Фінансова система - це сукупність різноманітніх відів ФОНДІВ ФІНАНСОВИХ ресурсов, сконцентрованості у розпорядженні держави, що не фінансового сектора економіки (господарських суб'єктів), окремий ФІНАНСОВИХ інстітутів и населення (домогосподарств) для Виконання покладених на них функцій, а такоже для удовольствие економічних та СОЦІАЛЬНИХ потреб .

Фінансові системи ма ють певні характерні РІСД:

· Кожна ланка ФІНАНСОВИХ систем має властіві їй методи мобілізації коштів для создания ФОНДІВ ФІНАНСОВИХ ресурсов та свои напрямки й методи їхнього использование;

· Кожна ланка Фінансової системи є відносно самостійною, має Власний спеціфічну сферу! Застосування;

· Между Ланка Фінансової системи існують тісній Взаємозв'язок и взаємна обумовленість, шкірні ланка может успешно функціонуваті лишь при Досконалість й ефектівності системи в цілому;

· Фінансова система держави досягає найбільшої ефектівності лишь тоді, коли відлагоджена та законодавчо закріплена діяльність кожної ее ланки;

· Залежних від факторів, что вплівають на організацію фінансів, самперед на формирование й использование ФОНДІВ ФІНАНСОВИХ ресурсов, шкірні ланка ФІНАНСОВИХ систем может поділятіся на Менші підрозділі.

Поділ Фінансової системи на ОКРЕМІ ланки - явіще об'єктивне, зумовлене потребами економічного розвитку. Структура Фінансової системи - динамічна и не может розглядатіся в статичному виде, У процесі економічного розвитку вона может доповнюватіся або деякі ее ланки могут відміраті.

Проти на сегодня очевидно, что фінансова наука Постійно погліблює своє розуміння Фінансової системи, ее структура, функцій ТОЩО. Если в середіні XX століття більшість науковців Поняття Фінансової системи ототожнював з Поняття державних фінансів, тобто різніх відів бюджетів, то ніні до складу Фінансової системи стали включаться фінанси підпріємніцькіх структур, державний кредит, необхідних для планування й позабюджетні фонди.

Для Теорії й практики правильне визначення Фінансової системи загаль и окремий ее ланок зокрема має важліве значення, оскількі спріяє побудові ефектівної Фінансової політики, націленої на економічне зростання та Поліпшення добробуту населення.

Фінанси превратились на універсальний и Надзвичайно активний елемент економічного життя, розвинулася методи и форми мобілізації коштів та їх Розподіл у державі з метою удовольствие потреб населення, удосконалення виробничих та СОЦІАЛЬНИХ процесів.

Фінансам Належить провідна роль в Економічній сістемі. Це зумовлено тім, что їх Функціонування візначає кількісні й якісні Параметри будь-которого економічного явіща чи процесса, а такоже кінцеві результати ДІЯЛЬНОСТІ.

Обов'язковою Ознакою участия фінансів у економічному жітті держави, підприємця чи громадянина є гроші. Без использование грошей у процесах виробництва, у здійсненні державою своих функцій, задоволенні населенням своих жіттєвіх буде потрібно не існувалі б і фінанси. Усі процеси економічного життя, де беруть участь фінанси, ма ють грошове вираженість, тобто оцінку в грошовій форме.

Економічне життя держави Постійно требует создания копійчаних ФОНДІВ для удовольствие різноманітніх потреб. ОБСЯГИ ціх ФОНДІВ кількісно та якісно характерізує масштаби ДІЯЛЬНОСТІ й фінансові возможности країни, господарської структури, громадянина. ЦІ фонди, власне, и є фінансами.

Громадянин, Який одержує доходи у форме оплати праці чи з других джерел, має у своєму розпорядженні Певна суму грошей, но смороду НЕ є фінансами. Фінансами ЦІ гроші станут тоді, коли їхній власник створі відповідній фонд и внесок їх у цінні папери, надасть кредит фізічній особі або Зроби Щось інше, Завдяк чому матіме Певний дохід.

Фінанси за своим економічнім змістом дуже непроста, багатогранності складових економічних явіщ и процесів, економічної системи в цілому. У фінансовій Теорії немає єдиної думки относительно визначення меж фінансів у Економічній сістемі держави.

Так, більшість економістів Радянської доби звужено трактувала фінанси, надаючі Їм роль знарядь розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту в процесі відтворення. Це зумовлено тім, что у теоретична плане в комуністічному суспільстві фінанси як елемент економічної системи повінні були відмерті. На стадії будівництва комуністічного Суспільства сфера Функціонування фінансів має звужуватися разом зі звуженням товарно-копійчану отношений, Які повінні поступово відміраті.

Слід Зазначити, что за Існування єдиної соціалістічної форми власності за теоретично Надто складно розкрили економічну суть фінансів, оскількі в межах єдиної державної власності за смороду действительно віконують роль інструменту розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту. Однако ЦІМ їх роль не обмежується.

Трактування фінансів як системи економічних, копійчаний чи даже виробничих отношений и на сегодня переважає в Економічній и фінансовій Теорії, что існує й розвівається в пострадянськіх странах. Согласно з цімі теоретичного положеннями спочатку існують економічні, виробничі, Грошові отношения, створюється їхня структура, потім на неї накладається категорія фінансів або Інша економічна категорія, з якіх и виводу їх економічна суть. Однако економічні отношения - це наукова Абстракція, яка НЕ ​​має чіткіх економічних характеристик, самперед кількісніх и якісніх.

Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси Досить широко, що не обмежуючісь конкретними чіткімі рамками. Де існують товар і гроші, там є й фінанси. У наукових дослідженнях зарубіжніх авторів фінанси постають як категорія економічного життя, что віпліває з об'єктивних процесів у економіці й державному будівництві и є невід'ємною частина рінкової економіки.

Отже, фінанси слід розглядаті як економічну категорію, что відображає создания, Розподіл и использование ФОНДІВ ФІНАНСОВИХ ресурсов для удовольствие потреб господарської ДІЯЛЬНОСТІ, Надання різноманітніх послуг населенню з боку держави, забезпечення Виконання державою ее функцій. У кінцевому підсумку метою Функціонування фінансів є Досягнення високого уровня добробуту як держави, так и Окрема громадянина.

У практичному плане фінанси - це складових економічної системи будь-якої держави, использование якої дает змогу успешно реалізовуваті кінцеву мету економічного та СОЦІАЛЬНОГО розвитку.

Історичний досвід переконує, что фінанси успешно можна використовуват як у тоталітарніх системах для удовольствие вузькокласовіх, партійніх чи особістом інтересів, так и в демократичних системах для Досягнення соціальної злагоди, забезпечення Високоефективний виробництва и Підвищення життєвого уровня громадян.

Свого Найвищого розвитку й Досконалість фінанси досягають в условиях рінкової економіки, фундаментальною основою якої є Різні форми власності за. При їх обмеженості фінанси НЕ могут віявіті всех своих потенційніх можливости, оскількі їхнє Функціонування жорсткий обмежується відповіднімі ДЕРЖАВНИЙ законодавчий та нормативними актами.

З Огляду на це относительно фінансів та других економічних категорій слід вірізніті елементи об'єктивного та суб'єктивного змісту при їх функціонуванні. Як об'єктивне явіще в економічному жітті Суспільства фінанси могут успешно Виконувати свою роль только за питань комерційної торгівлі організаційніх засідок, тобто за наявності досконалої законодавчої бази та відповідніх ФІНАНСОВИХ інстітутів. Фінанси НЕ только Показник уровня економічного розвитку Суспільства, а й важлівій інструмент цього розвитку. Залежних від Пізнання економічної суті й роли фінансів у державі є їхнє использование для Досягнення поставленої мети.

Перехід до рінкової економіки характерізується різкою зміною впліву фінансів на процес відтворення. Відбувається якісний и кількісній переходь на новий рівень использование фінансів в Економічній сістемі держави.

Призначення фінансів - Забезпечити необхідні умови для создания, розподілу та использование валового внутрішнього продукту в стране. Це досягається Завдяк организации різноманітніх ФОНДІВ ФІНАНСОВИХ ресурсов на всех етапах ДІЯЛЬНОСТІ держави, підпріємніцькіх структур и шкірного громадянина. Фонді ФІНАНСОВИХ ресурсов, что обслуговують економічні процеси, різняться методами создания, Напрямки использование, інтересами суб'єктів економічної діяльності, методами виробничої й суспільної інтеграції та кінцевімі цілямі відповідного виду ДІЯЛЬНОСТІ.

2. Історичний аспект становлення та

розвитку Фінансової науки

Фінансова наука як соціальне явіще Досить молода. Вона вінікла у середіні XV століття, тобто тоді, коли досяглі полного розвитку товарно-Грошові отношения й уможлівілося создания ФОНДІВ копійчаних ЗАСОБІВ самперед для удовольствие різноманітніх потреб держави. Треба Зазначити, что власне фінанси існувалі почти на тисячоліття Ранее. Так, у старожитні Риме поряд Із натуральних повинностей та контрібуцією стягуваліся податки в грошовій форме, а такоже проводити Грошові виплати найманцям в армії.

Чи не годі й звернути Рамус на ті, что Великі Вчені античного світу - Арістотель, Платон, Ксенофонт, Цицерон, досліджуючі в своих Працюю засади державного устрою, тією чи іншою мірою торкає фінансів.

Так у IV столітті до Нашої ери Ксенофонт, розглядаючі в своих Працюю джерела добробуту в державі, рекомендує правителям здаваті в оренду державне майно, невільніків, запроваджувати податки та мито, будуваті готелі, магазини, склади, здаваті їх в оренду для здобуття доходів.

После розпад римської імперії настає период культурного и наукового застою. Цього часу безпідставно шукати прояви Фінансової Наукової думки. Найосвіченішім класом тоді Було духовенство, Пожалуйста й Вихована у своєму середовіщі Досить відоміх учених. Один Із них - Фома Аквінській. У XIII столітті ВІН у своих Працюю рекомендує правителям Досить раціональні правила ведення державного господарства, ґрунтуючись на релігійніх и моральних принципах, что дуже важліво, оскількі у подалі мораль и фінанси мало перетіналіся.

У Працюю учених цього часу зустрічаються поради правителям НЕ розоряті народ непомірнімі Податками, що не продавати публічніх посад, які не псуваті монети. Загаль пропагувалося негативно Ставлення до податків. У часи середньовіччя лишь в державах Флоренція та Венеція Було помічено Досить успішну організацію фінансів у практичному СЕНСІ.

Розквіт Фінансової науки почався напрікінці XV століття, коли в мире відбуліся значні Зміни в державному устрої, пов'язані з з'явитися великих абсолютних монархій, та коли з'явились постійні Великі армії, и завдання правлячіх структур розшірілісь.Вінікла потреба в значних коштах. Це Було зумовлено необхідністю поиска Нових джерел доходів. Якраз цього часу помічено Досить тісній зв'язок Фінансової науки з фінансовою практикою.

Найзначніші наукові дослідження кінця XVI століття належати представнікові Франции Ж. Боден. Опублікування его праці «Фінансові нерви держави» (1 577 р.) Пов'язують Із початком Фінансової науки, а тому здобуткі Бодена делу розвитку Фінансової науки порівнюють зі здобуткамі А. Сміта у сфері розвитку політичної економії.

Цього часу з'являються Досить ґрунтовні роботи з фінансів італійськіх учених Ф. Петрарки, Бернадо, Дж. Баторія, Н. Макіавелі та других. Цьом спріяв розвиток італійськіх міськіх республік та розвиток Наукової думки під Вплив раннього Ренесансу. Проти ця література більшою мірою мала практичний характер.

У XVII столітті Значний внесок у розвиток Фінансової науки Зроби англійські Вчені Т. Мен, Дж. Локк, Т. Гоббс. Основні їхні праці прісвячені проблемам оподаткування. Більшість ціх учених булу Прихильники Ідеї непрямого оподаткування, пропагувала Спрощення існуючої и побудову новой системи податків на раціональних засадах.

У второй половіні XVII століття булу оприлюднено відома праця Вільяма Петті «Трактат про податки и збори». Спершись здається, что ця робота Присвячую Виключно харчування фінансів, но насправді вона глобальніша. ее Зміст давши змогу Закласти основи політичної економії, а автору - звання первого професійного економіста. В. Петті Вперше дает наукові трактування про багатство держави, значення грошей в економіці та методи їх использование, про Ціну промов, яка візначається кількістю часу, витраченого на їх виробництво. ВІН стверджував, что праця - це батько багатства, а земля - ​​его мати. ЦІ Важливі наукові засади неабиякий вплінулі на подалі розвиток економічної науки загаль и Фінансової зокрема.

Досить вагомий внесок у розвиток Фінансової науки в XVII-XVIII століттях Зроби німецькі Вчені-фінансісті: Л. фон Секондорф, Ф. Юсті, І. Зоннефельд. Смороду належали до представителей німецької школи камералістікі, значний Рамус пріділялі системе управління фінансами, взаємозв'язку фінансів Із народне господарство та залежності уровня добробуту населення від платоспроможності относительно податків.

У 1746 году Ф. Юсті відає свою основнову працю «Система фінансового господарства», в Якій Вперше системно були вікладені основні положення Фінансової науки. З Огляду на це деякі Вчені - послідовнікі Ф. Юсті вважають его батьком Фінансової науки. Его подивись на фінанси загаль и на фінансову науку зокрема малі Значний Вплив на розвиток Фінансової науки в багатьох європейськіх странах.

Напрікінці XVIII століття спостерігається повне пожвавлення розвитку Фінансової науки. Цьом спріялі Нові наукові відкриття в галузь філософії, політичної економії, права, державного управління. Відбуваліся докорінні превращение в економіці та політіці. Цього часу широкого Визнання досягають Ідеї Монтеск'є, Ж. Руссо, Д. Дідро, Д. Канта. Державне управління зазнає змін під Вплив Ідей Великої французької революції та прогресу техніки.

Цього часу на найбільшу Рамус заслуговують теоретичні постулати в Галузі Фінансової науки французьких вчених-фізіократів Ф. Кене, А. Тюрго, О. Мірабо. Ідеї ​​фізіократів про справедливе оподаткування, про джерела доходів, про розмір участия шкірного громадянина у витрати держави малі пріхільніків и послідовніків у багатьох європейськіх странах течение значного проміжку часу. Основна ідея фізіократів у фінансовій науке ґрунтувалася на тому, что лишь земля дает чистий дохід, а тому держава может одержуваті дохід у форме податку на землю.

Помілковість цього теоретичного положення ніні очевидна, проти фізіократи найглібше досліділі Взаємозв'язок фінансів и матеріального виробництва. Заслуги фізіократів у фінансовій науке полягають такоже у тому, что глава цієї школи Ф. Кене розроб знамениту економічну таблицю, де чітко проглядається схема взаємозв'язку фінансів, їхньої роли в процесі суспільного відтворення, тобто процесі создания та использование суспільного продукту. Очевидно, что цею процес может відбуватіся лишь Шляхом создания й использование ФОНДІВ ФІНАНСОВИХ ресурсов. Проти найзначнішім Внески фізіократів у розвиток Фінансової науки є ті, что смороду своєю ніщівною критикою наявної тоді Фінансової системи вплінулі на розвиток класичної школи політичної економії.

Во время становлення політичної економії як науки фінансова наука в Працюю найвідатнішіх ее представителей НЕ віділяється в окрему науку. Так, А. Сміт даже НЕ застосовує терміна «фінанси», проти Включає, На Відміну Від усіх своих попередніків, до джерел багатства нації три джерела - землю, працю й капітал. Такий підхід дав змогу создать для Фінансової науки міцне економічне підґрунтя, оскількі капітал, будучи Джерелом багатства, створює фінансові умови Функціонування економіки, забезпечуючі ее фінансовімі ресурсами.

Заслугою А. Сміта є такоже обґрунтування поділу державних витрат на загальнодержавні та Місцеві, а такоже розробка Принципів оподаткування, согласно з Якими:

· Податки повінні доповідна всі відповідно до одержаних доходів;

· Податки повінні буті візначені завчасно, податок повинен доповідна в Зручний для платника час, Стягнення податків винне буті дешевим.

ЦІ положення не Втратили своєї актуальності й поніні. Проти заслуговують на Рамус подивись А. Сміта относительно обмеження підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ держави. ЦІ его подивись відповідалі інтересам промислової еліти, яка Бажала монополізуваті своє економічне становище. Звісно, ​​ЦІ погляди за нінішніх умів Дещо відозмінені, но недооцінюваті їх нельзя.

Ідеї ​​А. Сміта, вікладені в его праці «Дослідження про багатство народів», спріялі того, что наука про фінанси остаточно Набуль самостійного значення. У подивимось вченого виявило ключі до розуміння суті й роли фінансів у суспільному жітті держави. Наукові Висновки стали використовуват при прійнятті державних РІШЕНЬ у Галузі фінансів.

До числа найобдарованішіх и найпослідовнішіх пріхільніків вченого А. Сміта Належить Д. Рікардо. ВІН НЕ лишь спрійняв основні положення его наукових поглядів, а й розвінув їх відповідно до Нових економічних реалій. У життя без праці «Початок політичної економії и оподаткування» ВІН створює нову теорію податків, Стосовно до якої всі податки сплачуються з прибутку капіталіста, тобто усі податки в результате перекладаються на підприємців, что может Зменшити їхній прибуток. А прибуток підприємця - основне джерело доходів держави. Теоретичні засади Теорії Д. Рікардо нашли велику Кількість пріхільніків и послідовніків, а такоже відображення в законодавство багатьох стран.

Найбільший розвиток Фінансової науки пріпадає на XIX століття, самперед на одному его половину. В цей час у більшості країн Європи перейшлі від абсолютизму до констітуційної форми правления. Стали розвіватіся правові основи державного управління, у тому чіслі й фінансове право, вінікла потреба в наукових дослідженнях у Галузі фінансів.

Саме в цею годину фінансова наука віокремлюється Із Загальної Теорії політичної економії, становится самостійною сферою знань. У багатьох великих універсітетах Європи створюються кафедри фінансів. Можна стверджуваті, что фінансова наука в XIX столітті досягла більшіх Успіхів, чем за весь Попередній годину.

У второй половіні XIX століття нельзя НЕ відзначіті вагомий внесок у фінансову науку німецькіх учених. Самперед слід згадаті К. Г. Pay. ВІН написавши первого підручника з фінансів «Основні початку Фінансової науки», Який витримала много видань и почти півстоліття БУВ Основним підручніком НЕ лишь в Німеччині, й у багатьох странах Європи.

Підручник К. Г. Pay має достаточно класичний Зміст, ВІН складається Із вступления, де розглядаються ЗАГАЛЬНІ основи Фінансової науки, й розділів: Державні доходи; Державні видатки; державний кредит; бюджет; організація управління фінансами. Ця структура фінансів як навчальної дисципліни трівалій годину вікорістовувалася у вузах більшості стран.

Цього ж часу достаточно Значний внесок у фінансову науку Зробив Швейцарський фінансист Ж. Сісмонді. ВІН розглядав фінанси як засіб Поліпшення життя народу. У своих Працюю ВІН доводи необходимость СКОРОЧЕННЯ непрямого оподаткування, встановлення неоподатковуваного мінімуму, Впровадження прогресивного податку ТОЩО. До числа відоміх фінансістів кінця XIX століття належати такоже австрієць Е. Сакс, італієць Ф. Нітті, американець Е. Селігман.

Загальною характерною рісою всех наукових досліджень цього часу є ті, что фінансова наука не виходе за рамки державних фінансів, тобто проблеми розглядаліся лишь в межах бюджетної системи.

З Огляду на це нельзя НЕ згадаті про внесок теоретіків марксизму в фінансову науку, бо в течение почти століття Комуністична ідеологія вважаю К. Маркса та Ф. Енгельса творцями марксістської Фінансової науки. Існує величезне доробок Наукової та навчальної літератури з цього приводу и є Підстави стверджуваті, что в Працюю К. Маркса и Ф. Енгельса лишь зрідка йшлось про гроші й податки, отже, Важко назваті це наукою про фінанси.

3. Розвиток Фінансової науки в Україні

Фінансова наука в Україні розвивалась в контексті ее розвитку в условиях Російської імперії, и тому дуже Важко віділіті внесок українських вчених в ее розвиток. Історичні джерела свідчать, что лишь починаючі з Другої половини XIX століття з'являються роботи вчених, прісвячені проблем Фінансової науки. Тут самперед слід назваті видатних вченого, поета, письменника, громадського діяча І.Я. Франка. Мабуть немає такой проблеми в жітті людського Суспільства, яка б залишилась поза уваги цієї відатної особистості.

Харчування фінансів І.Я. Франко Присвятої понад 40 праць. Передусім, це праця з АНАЛІЗУ Фінансової політики Австро-Угорської імперії, характеристика ДІЯЛЬНОСТІ багатьох ФІНАНСОВИХ установ, у тому чіслі КОМЕРЦІЙНИХ банків, ФІНАНСОВИХ ФОНДІВ, господарських товариств. Слід зауважіті, что даже в робота із вопросам політичної економії та статистики ВІН порушує фінансові проблеми того часу.

Праці І. Франка напісані українською мовою, и если їх уважний читати, то смороду НЕ Втратили своєї актуальності й по-сегодня. Его роботи ма ють різний рівень Наукової завершеності, проти всім Їм притаманний високий професіоналізм. У 1 883 р. Франко публікує роботу під назв «Сила податкова Галичини», в Якій досліджує наявний податковий систему імперії. ВІН вказує на непосильний Податковий тиск, что зумовлює тяжке економічне становище трудового люду. І. Франко вбачає причину податкового тягара в надмірніх непрямих податків, Які завуальовують справедливий Розподіл національного багатства между верств населення на Користь Капіталу.

Усвідомлюючі роль податків у розподілі та перерозподілі ФІНАНСОВИХ ресурсов, І. Франко регулярно Здійснює Критичні оглянувши проектів та звітів державного бюджету, гостре реагуючі на постійне Збільшення податків для Галичини та СКОРОЧЕННЯ ВИДАТКІВ на ее економічні й соціальні цілі.

Напрікінці XIX століття І. Франко проявив активність зацікавленість относительно вопросам розвитку банківської системи в Галичині. Це Було віклікано з'явиться значної кількості Банківських установ, Які Швидко збанкрутілі, что прізвело до Втрата вкладів громадян, здебільшого селян. Схоже сталося и в условиях незалежної України, коли Різні комерційні структури, створи фінансову піраміду, прізвелі до Втрата Громадянам своих заощаджень.

Водночас І. Франко в своих Працюю вісловлює Впевненість, что розвиток фінансово-кредитних отношений спріятіме актівізації господарського життя в стране.

До числа визначний українських економістів-фінансістів Належить такоже М. І. Туган-Барановський, професор університету святого Володимира (тепер Національний університет імені Тараса Шевченка). У своих Праця М. Туган-Барановський заперечує тверджень К. Маркса про ті, что прибуток и заробітна плата перебувають у зворотньому співвідношенні Одне до одного. Вчений доводити, что зі зростанням прибутку может зростаті такоже и заробітна плата, а відповідно - доходи держави. ВІН кож стверджує, что заробітна плата і прибуток могут збільшуватіся при зростанні продуктивності праці. Це збільшує фінансові возможности держави, підприємця, працівника.

М.І. Туган-Барановський різко виступали проти запровадження прогресивного прибуткового податку, рекомендуючі для покриття витрат держави на ведення Війни використовуват позики, Які, на его мнение, що не ма ють елементів примусу и не вімагають від приватних осіб приносити в жертву свои майнові Інтереси.

Свої наукові погляди относительно проблем фінансів М. І. Туган-Барановський намагався втіліті в життя, перебуваючих на посаді міністра фінансів України в Уряді Центральної Ради-Цікавімі є думки М. І. Туган-Барановського з приводу роли грошей у здійсненні виробничих ціклів. Так, на его мнение, в период застою вінікає надлишок грошей, что зумовлює низьких відсоток на позичковий капітал. У свою черга низьких відсоток на капітал зумовлює пожвавлення в економіці. На протівагу теоретичного постулатам К. Маркса, Який стверджував, что капіталістична економіка об'єктивно уходит до краху, Туган-Барановський доводив, что економіка, побудовали на принципах Сукупний Попит и сукупної Предложения, має гарні перспективи.

Розвиток економіки неабиякий мірою Залежить від раціональної побудову Фінансової системи, что розуміється в широкому СЕНСІ и не зводу лишь до фінансів держави. Саме у Цій сфере в Нашій Україні в ее післяреволюційному розвитку спостерігаліся вельми істотні відхилення від загальносвітової Тенденції.

Если на так званому ЛЬВОВІ ТА мире в післявоєнні роки остаточно сформувалася и получила Виключно могутній розвиток Неокласична теорія фінансів, то СРСР на много десятіліть, по суті, застиг в рамках ее попередніці - класичної Теорії фінансів, яка булу достаточно Зручне и такою, что адаптується до реалій централізованого управління економікою. Ця теорія, что сформувалася во второй половіні XVIII століття Завдяк зусилля німецькіх учених, - камералістів, булу зведення адміністратівніх и господарських знань з ведення державного господарства. Оскількі практично всі підприємства, засоби и ресурси в СРСР знаходится у власності за держави, подібний підхід БУВ абсолютно Виправдання.

Можна віділіті два основні етапи розвитку фінансів.

Перший етап - нерозвінена форма фінансів, Якій БУВ властівій непродуктивний характер, тобто Основна маса копійчаних коштів (2/3 бюджету) вітрачалася на військові цілі и практично НЕ надавала Дії на економіку. Кроме того, цьом етапу властіва вузькість Фінансової системи, оскількі вона Складанний з однієї ланки - бюджетного, и Кількість ФІНАНСОВИХ отношений були обмеження. Всі смороду були пов'язані з формуваннями и использование бюджету.

У міру розвитку товарно-копійчану отношений, державності вінікала необходимость в Нових загальнодержавних фондах копійчаних коштів и відповідно в Нових групах копійчаних отношений з приводу їх формирование и использование.

У Сейчас годину повсюдне, Незалежності від політічного и економічного устрою тієї або Іншої держави, фінанси вступили в новий етап свого розвитку - другий етап. Це обумовлено різносторонністю ФІНАНСОВИХ систем, високим ступенів Дії на економіку, великою різноманітністю ФІНАНСОВИХ отношений. На цьом етапі фінанси стають одним з найважлівішіх знарядь непрямої Дії на отношения суспільного відтворення: відтворення матеріальніх благ, РОБОЧОЇ сили и виробничих отношений.

Залежних від конкретних економічних и політічніх умів, природи и роли держави фінанси, володіючі практично однаково інстітутамі, часто ма ють якісно різний Зміст. Например, до недавнього часу в мире існувалі две Політичні и економічні системи. Всі фінансові отношения капіталістічніх стран були направлені на відтворення ринкового економічних отношений, а соціалістичних стран - на відтворення авторитарного режиму и відповідно централізованого управління економікою.

Розглядаючі внесок українських фінансістів у розвиток Фінансової науки витратило не Можна не згадаті М. Добріловського, професора-емігранта української господарської академии в довоєнній Чехословаччіні. У тисяча дев'ятсот тридцять чотири р. ВІН видав курс лекцій «Основи Фінансової науки». М. Добріловській у своих наукових тверджень дотрімувався західноєвропейської традиції ототожнення державних фінансів Із Державним господарством, а тому фінансова наука, на его мнение, винна досліджуваті Способи одержаний коштів для удовольствие державних потреб.

Аналогічніх поглядів дотрімувався й український вчений-фінансист М. І. Мітіліно. У життя без работе «Основи Фінансової науки», яка Вийшла в 1929 р. в Україні, ВІН стверджував, что между державою та ее Громадянам відбувається угода, за Якою держава задовольняє певні спожи громадян, а останні сплачують за це Певна суму грошей у форме податків.

До числа українських вчених-фінансістів належали професор Київського університету святого Володимира М.Х. Бунге. ВІН более відомій як державний діяч, Який обіймав посаду міністра фінансів царської России. Водночас у него є декілька невеликих, но орігінальніх праць Із вопросам грошового обігу, кредиту, державних фінансів.

Заслуговують на Рамус роботи професора Харківського університету М.М. Алексєєнка. Основна его праця «Погляд на розвиток вчення про податки», яка Вийшла в Харькове в 1870 году, присвячено дослідженню поглядів на податки А. Сміта, Ж.-Б. Сіючи, Д. Рікардо, Ж. Сісмонді, Д. Мілля. Глибока аналізуючі еволюцію вчення про податки, М.М. Алексєєнко доходити багатьох Досить серйозна вісновків. Так, досліджуючі подивись Сея про продуктивну и непродуктивну працю, ВІН стверджує, что послуги держави - це такоже виробництво корисних речей, а тому праця на їх создания є продуктивною и винна обкладатіся Податками.

Характерною особлівістю розвитку Фінансової науки на початку XX століття є ті, что в Працюю вчених-фінансістів цієї доби более розглядаються проблеми фінансів зарубіжних країн и почти НЕ пріділяється увага фінансовим проблемам України.

Варто кож детальніше ознайомітіся з Наукова спадщина українських вчених С.І. Іловайського, П.Л. Коваленка, II Патлаєвського, М.П. Яснопольського.

Зокрема, свого часу М.П. Яснопольській працював професором університету святого Володимира и Вперше дослідив географічний Розподіл державних доходів та ВИДАТКІВ. ВІН опублікував декілька робіт Із цієї тематики. Ніні Ідеї, започатковані М.П. Яснопольськім, розвіваються Сучасний вчений - у мировой фінансовій літературі смороду дісталі Назву фіскального федералізму, а в Україні Актуальні при розв'язанні проблеми міжбюджетних отношений.

Теоретично-змістовна спрямованість наукових досліджень представителей української Фінансової думки свого часу сяга уровня тодішньої Світової Фінансової науки, а в Деяк випадка и віпереджала ее.

Особливе значення в історії українських фінансів займає период 1917-1920рр., Коли під Вплив революційніх потрясінь Було Зроблено кілька Спроба відродження української державності та ее інстітутів. После проголошення Центральною Радою Української Народної Республики Генеральний Секретаріат ставши дере Українським УРЯДОМ XX ст. У его складі з червня 1917 р. діяло Генеральне секретарство ФІНАНСОВИХ справ. Історію цього фінансового відомства збереглі наші архіви.

У грудні цього ж року в м. Харькове БУВ Створений радянський уряд и Народне секретарство фінансів у его складі, Пожалуйста в 1919 р. Було перейменовано в Наркомат фінансів, а в 1946 р. - у Міністерство фінансів УРСР.

В Українській державі (квітень - грудень 1918 р.) В Уряді гетьмана П.Скоропадського и в Українській народній Республіці (грудень 1918 р. -Грудень 1920 р.) В Уряді Діректорії С. Петлюри фінансову політику здійснювало Міністерство фінансів України. У далекого 1917 р. уряд Центральної Ради Наголос на тому, что вместе с будування «нового політічного життя» та патенти Розробити «основи Фінансової політики на Україні». Альо громадянська війна, что НЕ втіхла в стране, не давала возможности вірішіті фінансові проблеми. Потік грошової масі, что Надходить в Україну из России, істотно зменшівся, це перешкоджало здійсненню будь-якіх ВИДАТКІВ. Уряд Центральної Ради з 1 березня 1918 р. запровадів Власний копійчаних одиниць - гривню та ухвалено закон про надходження податків и прібутків, зібраніх на территории Української народної РЕСПУБЛІКИ, в українську казну.

Обставинні того часу не давали змогі займатіся бюджетною роботів. Здійснюваліся ОКРЕМІ розрахунки по доходах и видатки, но перший бюджет української незалежної держави Було склад только за часів гетьмана П.Скоропадського.

Російська валюта на территории України булу в обігу до Утворення в 1922р. Союзу Радянський соціалістичних Республік и Впровадження єдиної для всіх республік валюти - карбованця.

Перші фінансові Декрети Радянської доби декларувалі економічну и фінансову політику, якові здійснювалі більшовікі. Передусім це булу націоналізація банків, залізниць, підприємств, запровадження контрібуції для заможніх верств населення ТОЩО.

Відповідно до умов договору Української соціалістічної Радянської РЕСПУБЛІКИ (УСРР) з російською соціалістічною Федеративною Радянська республікою (РСФРР) з 1919 р. проводитися єдина економічна політика. Військове командування, Вища рада народного господарства. керівництво Опис транспортом, поштою и телеграфом, фінансами були об'єднані з аналогічнімі відомствамі РСФРР.

Таким чином керівництво Опис найважлівішімі галузь української РЕСПУБЛІКИ опінію в руках об'єднаних российских міністерств. Фінансово-кредитну політику в Україні в 1919-1923 рр, здійснював Народний КОМІСАРІАТ фінансів РСФРР через свого уповноваженого в Україні. а з +1923 р, - через Народний КОМІСАРІАТ фінансів УРСР.

У Перші роки Радянської влади в Україні фінансово-кредитна система надавала підтрімку націоналізованім підпріємствам, Які фінансуваліся безпосередно з державної казни. Фінансування проводилося через народний банк, Який Було Створено после націоналізації Радянську владу Банківських установ.

Проти в условиях господарської розруха, спрічіненої Громадянська війною та Іноземною інтервенцією, фінансово-кредитні отношения значний звузілісь. Економічна політика того часу дістала Назву «воєнний комунізм».

Характерним для економіки «воєнного комунізму» були натуралізація господарських отношений и різке знецінення копійчаних знаків. Народний банк Було ліквідовано, а его Функції передано Наркомфіну.

Політика «воєнного комунізму», яка Історично булу дерло формою командно-адміністратівної системи, прізвела до занепад та руйнування всех галузь господарства.

У 1921 р. в стране вводитися НЕП - нова економічна політика. В основу НЕПу Було покладаючи Відновлення товарно-копійчану отношений, введення стійкої грошової одиниці, денаціоналізацію Середніх та дрібніх підприємств, господарський розрахунок на підпріємствах, принцип матеріального заохочення. Проти контроль за такими «командними висота» в економіці, як важка промисловість, банки, транспорт, зовнішня торгівля остался за УРЯДОМ.

Змінілася суть податкової політики, основу якої склалось важелі регулювання процесів Накопичення через пряме обкладання Податками майна, доходів ТОЩО.

Податкова політика вірішувала чисто фіскальні завдання и забезпечувала максімальні ОБСЯГИ надходження податків. Основним Джерелом податкових надходженнях були непрямі податки, Які справляється через встановлення акцізів на предмети широкого вжитку, особливо на предмети розкоші.

Було відмінено безоплатність послуг, відновлено регулярний Справляння податків, промислові підприємства були зняті з фінансового забезпечення через бюджет и об'єднувалися в трести - самостійні господарські одиниці.

Господарські зв'язки пожвавішалі, з'явилися Перші ознака відродження ФІНАНСОВИХ отношений. З метою стимулювання розвитку промісловості Було скасовано Урядовий контроль над внутрішньою торгівлею, колішні ВЛАСНИКИ получил в оренду невелікі підприємства.

У 1925 р. - союзний радянський уряд проголосує курс на індустріалізацію народного господарства, тобто на перехід від ВІДБУДОВИ господарства до реконструкції, а в 1927 р. - на колектівізацію, наслідком якої стало централізоване вилучення державою сільськогосподарської сировини через колгоспі. Почали розроблятіся п'ятірічні плани розвитку народного господарства, головного метою якіх Було Здійснення его технічної реконструкції и «побудова матеріально-технічної бази соціалізму». В результате проведеної в 30-х рр. податкової реформи були уніфіковані Платежі підприємств. Замість Великої кількості платежів до бюджету встановлювали два: податок з обороту и Відрахування від прібутків підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ. Таким чином підвіщувалася зацікавленість шкірного підприємства у збільшенні прібутків.

Слід наголосіті на тому, что більшість галузь народного господарства в Україні, особливо групи «А», знаходиться у підпорядкуванні союзного правительства, и Платежі з прибутку смороду здійснювалі до союзного бюджету.На Союзні міністерства український уряд впліву НЕ МАВ. Так, в січні 1930 р. Керівники України спробувалі опротестуваті в ЦК ВКП (б) решение вищої ради народного господарства (ВРНГ) про вилучення зі складу республіканської промісловості та передачу до союзних об'єднань Українського сілікатного тресту и п'яти МЕТАЛООБРОБНИЙ заводів, но безрезультатно. Таким чином створювалася командна економіка з Найвищого ступенів централізації. Все це клало край тенденціям Фінансової самостійності РЕСПУБЛІКИ и супроводжували різкою централізацією управління.

Даже за новим Бюджетним законодавством, Ухвалення у 60-ті рр., В якому Було розмежовано Бюджетні права СРСР и союзних республік, бюджет Української РСР складався на ту часть доходів и ВИДАТКІВ підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ, Які були підпорядковані Українському правительства. Так, Із одержуваніх у 80-ті рр. на территории України 15-16 млрд. крб. податку з обороту 30-40% передавати союзному бюджету, а підприємства союзного підпорядкування, розташовані на территории України, вносили до союзного бюджету 6-8 млрд. крб. платежів з прибутку.

Верховна Рада УРСР 24 серпня одна тисячі дев'ятсот дев'яносто один р. ухвали історичний документ - Акт проголошення незалежності України. Повільно, суперечліво, з НЕ передбачуваності негативними наслідкамі здійснювалася ринкова трансформація економіки країни. Відчувався брак теоретичного узагальнень относительно форм и Шляхів переходу до ринкового отношений. У суспільстві, де панували ідеологія й практика суспільної власності за на засоби виробництва з монополізмом, структурними діспропорціямі, неекономічнімі методами стимулювання трудових колектівів, перейти відразу до ринкового отношений Було Вкрай Важко.

Україна стала Здійснювати витрати, якіх НЕ Було до проголошення державної незалежності: на оборону, на формирование й оновлення державних резервів, на ліквідацію НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ катастрофи, на обслуговування зовнішнього Боргу, на забезпечення зовнішньоекономічної діяльності ТОЩО. ЦІ додаткові витрати становили 39-40% від Загальної суми бюджетних ВИДАТКІВ.

У 1996 р. Було введено національну валюту - гривню.

Вперше за Останнє десятіріччя, у 1999р., З'явилися ознака економічної стабілізації. Було зупинено Падіння ВВП. На 4,3% зріс ОБСЯГИ промислового виробництва. Більше 70% промислової продукції Було изготовлен на недержавних підпріємствах. На селі такоже Почаїв утверджуватіся частное підприємництво.

Намітілася позитивна тенденція СКОРОЧЕННЯ дефіціту Державного бюджету України. Сформувати підваліні Фінансової, Платіжної, податкової, банківської системи.

Спожи стабілізації економічної ситуации поставили на порядок денний Реформування бюджетної, податкової, грошово-кредитної політики. У 2001 р- Було ухвалено Бюджетний кодекс, но ВІН так и не решил всех вопросам бюджетної політики, особливо в Галузі міжбюджетних отношений. Податковий кодекс не чинний и дотепер.

Помітнім успіхом правительства стало реалістічне формирование бюджету останніх років, что дало можлівість Забезпечити необхідні умови для економічного зростання й Посилення соціальної спрямованості бюджетної політики.

Багата історична спадщина Фінансової науки, Безумовно, створює хороше підґрунтя для сучасної Фінансової думки, яка має вірішуваті ніні набагато складніші питання суспільного життя. На сегодня фінансова наука досліджує процеси и явіща у суспільстві, вікорістовуючі значний Вищі теоретичні підваліні та ВРАХОВУЮЧИ певні гуманістічні засади життя людини.

Центральне місце в наукових дослідженнях СУЧАСНИХ фінансістів посідають Ідеї спрямування та использование фінансів для Досягнення суспільного блага, Пожалуйста винне Забезпечувати с помощью демократичних інстітутів держави та Політичної Волі правлячіх еліт. Обов'язковою умів для цього є розвиток приватного підприємництва та ефективних державних структур, шо ма ють у своєму розпорядженні достатній фінансовий Потенціал.

Для сучасної Фінансової науки характерно, что вона НЕ має ідеологічніх уподобання. Йдет про ідеалізм, матеріалізм, метафізіку ТОЩО. Основу нінішніх наукових досліджень ставити глибокий аналіз сучасності, Який повинен візначіті Недоліки системи и збудуваті ее з урахуванням інтересів більшості у суспільстві, тобто з Огляду на вимоги Теорії суспільного добробуту.

Зміни або Дії у сфері фінансів ма ють сенс лишь тоді, коли матеріальне становище питань комерційної торгівлі СОЦІАЛЬНИХ груп покращується без погіршення его для других. Видатки бюджету могут зростаті за Певної напрямку только за умови, что Це не зашкодіть іншім напрямку.

Фінанси відіграють роль регулятора суспільного добробуту, механізму, с помощью которого можна создать умови для Поліпшення добробуту всех. Коли існує великий розрив между Багата и біднімі, то доцільно фінансовімі методами здійсніті перерозподіл на Користь бідних верств населення. Мається на увазі, что при одних и тих же ресурсах можна збільшити добробут одних верств населення, які не погіршуючі добробут других.

Усілякі Зміни або реформи в фінансовій сфере недоцільні, если смороду НЕ покращують життя населення, простіше Кажучи, смороду соціально безперспектівні и не принесуть корісті суспільству.

Необходимо Зазначити, что всі фінансові явіща и процеси повінні мати хороше моральне підґрунтя, в ІНШОМУ разі смороду матімуть руйнівній характер. Суть сказаного Полягає в тому, что всякі Дії держави, підприємця, людини повінні враховуваті Захоплення людини. Словом, одна особливо не может шкодіті іншій або жити за ее рахунок. Моральний БІК Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ будь-которого суб'єкта в сучасній фінансовій практике набуває глибші змісту, а в науке - всебічного дослідження.

Дуже важлівім для сучасної Фінансової науки є дослідження про Функціонування фінансів в условиях демократичного середовища. Відомо, что в демократичному суспільстві Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ в Галузі фінансів має свои проблеми, їхня суть Полягає в тому, что Кожна юридична чи фізична особа может впліваті на ті чи інші процеси в Галузі фінансів на всех стадіях їх реализации. На практике трапляються непоодінокі випадки, коли в Деяк демократичних державах питання податків або ВИДАТКІВ могут вірішуватіся або вірішуються на всенародному референдумі.

Фінансові програми політічніх партій або об'єднань Суттєво вплівають на результати віборів и розстановку політічніх сил в Україні. З Огляду на це фінанси стають проміжнім, но дуже вплівовім інструментом между економікою та політікою, смороду вплівають на співвідношення центру, регіонів и місцевого самоврядування.

Характерною рісою сучасної Фінансової науки є самперед плюралізм поглядів при єдініх методологічних підходах до АНАЛІЗУ явіщ суспільного життя. Плюралізм є гарантією знаходження найраціональнішіх РІШЕНЬ. Чи не годі й звернути Рамус на Постійний прагматизм ДОСЛІДЖЕНЬ Із позіцій суспільніх інтересів. Фінансова наука в Працюю вітчізняніх вчених позбавлено ідеологічніх нашарувань, прімітівніх класового та старомодних уявлень про експлуатацію народних мас, роль держави ТОЩО.

Українській фінансовій науке притаманна висока етика Наукової полемікі, суперечлівість и багатоваріантність наукового Пізнання сьогодення, плюралістічне змагання Ідей та пізнавальних підходів.

4. Фактори розвитку Фінанс ів України

в условиях глобалізації

Головного стратегічною метою економічної політики України на сучасности етапі є підтримка стабільніх темпів економічного зростання. Як свідчіть світовий досвід, найкращий Шляхом для Досягнення Швидкого економічного зростання є розвиток Відкритої рінкової економіки. Однією з головних тенденцій, что характерізує сучасний розвиток Світової економіки та фінансів, є глобалізація. Процесса формирование глобальної економіки та Фінансової глобалізації нельзя избежать, но важліво відстоюваті національні Інтереси, формуваті національну модель розвитку, яка дасть змогу ефективного використовуват Потенціал України.

Проблемам розвитку глобалізаційніх процесів, їхнього впліву на Різні СФЕРИ суспільного життя, особливо формирование Фінансової системи в СУЧАСНИХ условиях Присвятої свои роботи вітчізняні та Іноземні фахівці, науковці й прак тики, зокрема Т. Левіт, А. Тейлор, М. Обстфелд, Г. Гескюере, Д. Лук'яненко В. Лукашевич, І. Хоминич, А. Макушкін, А. Архипов, В. Захожай та інші. Термін «глобалізація» Уперше введено в науковий обіг Т. Левітом у 1983 году. ВІН визначавши «глобалізацію» як феномен злиттів рінків окремий продуктів, что віробляються ТНК. І хоча глобалізація є новітньою тенденцією у суспільному жітті, Дехто з фахівців считает, что напрікінці XX століття розпочалася Друга ера глобалізації.

Складових Фінансової глобалізації є:

· Глобальні фінансові ринкі;

· Глобальні фінансові суб'єкти (ТНК, транснаціональні банки, центральні банки ТОЩО);

· Глобальні фінансові інструменти як глобальні продукти, Які є об'єктом купівлі-продажу на глобальних ФІНАНСОВИХ ринках (гроші, інвестиції, цінні папери, кредити ТОЩО);

· Технології Фінансової глобалізації (глобальні фінансові стратегії, глобальні фінансові мережі, фінансові інновації ТОЩО).

У найшіршому розумінні фінансова глобалізація є ідеологією, політікою та практикою об'єднання національніх копійчаних систем Шляхом їх заміщення «світовімі грошима», Функції якіх беруть на себе гроші США, об'єднаної Європи та Японії. Вона є багаторівневім явіщем, оскількі існує на мікрорівні - тобто впліває на підприємства, в тому чіслі ТНК, мезорівні - Валютні, фондові та інші фінансові ринкі Всередині федеративних держав, макрорівні - Державні фінанси і мегарівні - міжнародному, в тому чіслі регіональному, міждержавному Рівні.

При формуванні Фінансової політики України та реформуванні ее Фінансової системи слід брати до уваги тієї факт, что фінансова глобалізація - це суперечлівій процес. З одного боку, вона спріяє Розширення обмінів товарами, технологіямі, руху капіталів, информации ТОЩО, а з Іншого - супроводжується гіпертрофією МІЖНАРОДНОГО фінансового сектору, что дедалі больше не відповідає потребі розвитку реальної економіки, надає Преимущества розвинення державам, збільшує відстань между Багата й біднімі країнамі .

На макрофінансовому Рівні Діє две супротівні Тенденції - тенденція до лібералізації ФІНАНСОВИХ рінків стран поряд Із збереженням протекціоністськіх ЗАХОДІВ. До того ж, з одного боку, глобалізація дает можлівість фінансовим структурам захістіті собі від валютних та процентних різіків Шляхом использование інноваційніх ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, з Іншого - породжує міжнародну фінансову нестабільність, міжнародні фінансові кризиса.

У цілому Зміни МІЖНАРОДНОГО фінансового середовища после Другої світов ої Війни характеризуються терміном «потрійна фінансова революція» та включаються три основні революційні аспекти: поглиблення міжнародної Фінансової інтеграції формирование системи міжнародніх ФІНАНСОВИХ інстітутів, швидко розвиток ФІНАНСОВИХ інновацій. Аналізуючі Наслідки «Фінансової революції», В. Захожай, Т. Шемет дійшлі висновка, что фінансова глобалізація обов'язково супроводжується інтенсіфікацією МІЖНАРОДНОГО руху Капіталу, оскількі капітал спрямовується в найпрібутковіші СФЕРИ СВІТОВОГО господарства, и тому головні індікатором глобалізації ФІНАНСОВИХ рінків є міжнародні фінансові потоки. Кроме того, досліджеіня свідчать, що, з одного боку, динаміка сальдо Рахунку потокових операцій платіжного балансу может інтерпретуватісь як міжнародна мобільність Капіталу, Посилення нерівновагі платіжніх балансів свідчіть про Розширення географії обсягів руху Капіталу, з Іншого боку, це НЕ всегда підтверджується статистично.

Регулятівні фактори самперед полягають у тому, что відбуваються глібокі Зміни в системе регулювання економіки, а самє - наблюдается переміщення повноважень з державного на міждержавний рівень. Глобалізація, підріває роль держави у фінансах: має місце послаблення впліву держави на структурну політику, джерела поповнення бюджету та вивіз Капіталу, відбувається фактична відмова стран від суверенітету в Галузі фінансів, Втрата контролю за Утворення державного Боргу та дерегулювання СФЕРИ Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ.

Ще одним Із факторів якісніх змін у фінансах є актівізація Сайти Вся ФІНАНСОВИХ інновацій.Високий рівень конкуренції между окремий фінансовімі Рінк та їхнімі операторами, ймовірність Виникнення глобальних ФІНАНСОВИХ криз спріяють розвитку Нових ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, їхньому постійному Вдосконалення. Безпрецедентний розвиток інформаційних технологій спричинив Виникнення глобального Сайти Вся Електрон фінансових послуг, необмежені «технологічні» возможности Здійснювати догоди между суб'єктами різніх стран Упродовж доби.

Растет Вплив політічніх та психологічних факторів на міжнародні фінансові ринкі. Підвіщується Вплив психологічних очікувань учасников МІЖНАРОДНОГО фінансового Сайти Вся та інформаційних факторів на розвиток подій на ФІНАНСОВИХ ринках. Маючі чісленні Переваги, глобальний розвиток водночас характерізується Посилення розріву между Багата та біднімі людьми й націямі, загроза екологічної деградації, ймовірністю продовольчих криз, Втрата национальной самобутності ТОЩО.

Серед факторів розвитку глобалізації слід назваті СКОРОЧЕННЯ трансакційних витрат при укладанні угідь на глобальному Фінансовому Сайти Вся концентрацію ресурсов для розв'язання глобальних проблем, дедалі більші Вплив екзогенніх факторів на національні господарства внаслідок їхньої економічної відкрітості, Посилення впліву лібералізації ФІНАНСОВИХ рінків на дінаміку СВІТОВОГО енергетичного та других товарних рінків.

Підбіваючі підсумок, слід зауважіті, что Україна поступово інтегрується до міжнародніх ФІНАНСОВИХ рінків и Наслідки глобалізаційніх процесів стають дедалі відчутнішімі для української Фінансової системи. Позитивний чи негативний вектор змін від глобалізації Залежить від уровня развития национальной економічної та Фінансової систем країни.

Зважаючі на тій факт, что чим могутніша фінансова система країни, тім более позитивних результатів вона может отріматі від процесса глобалізації, в Україні слід віробіті політику, что здатно протістояті викликом Фінансової глобалізації, запобігті негативно наслідкам цього процесса.

Самперед з метою Збереження стабільності на національню ФІНАНСОВИХ ринках необхідна чітка система впліву держави на рух ФІНАНСОВИХ потоків у стране та Приплив іноземного Капіталу. Як вже позначають, Україна НЕ может избежать втягнення у глобалізаційн процеси, тому фінансову політику держави треба формуваті відповідно до факторів розвитку глобалізації, аби знешкодіті Можливі негатівні Наслідки та максимізувати вигоди від процесса Фінансової глобалізації.

Висновки та пропозиції

Фінансова система є фундаментальною підваліною цівілізації. Як і держава, ринок, гроші, власність, релігія вона - ефективне знаряддя Здійснення державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності Суспільства, и самперед процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту между різнімі верств населення, окремим господарськими структурами й теріторіямі, заохочення бізнесу, ділової та інвестіційної актівності, мотівації до праці, Підтримання уровня зайнятості, стабілізації економічного стану в державі. Фінансова система України є найважлівішою Ознакою незалежності держави.

Тому Вивчення вітоків становлення и розвитку національніх фінансів є особливо актуальним у период розвитку в економіці та суспільстві. Фінансова система України пройшла Досить складаний шлях розвитку впродовж становлення незалежності держави.

Завдяк фінансам досягається:

· Економічна стабілізація - Шляхом моніторингу та управління макроекономічнімі Показники: темпами зростання ВВП та інфляції, валютного курсу, стану платіжного балансу, відсоткової ставки по кредитах та депозитах, співвідношення доходів окремий категорій населення;

· Трансформація економічних отношений - в напрямку забезпечення достатніх джерел фінансування, розвитку фінансового Сайти Вся, інтеграції в Світову фінансову систему;

· Стимулювання інвестіційної актівності - Шляхом создания сприятливі умов для Функціонування Сайти Вся капіталів;

· Вирішенню СОЦІАЛЬНИХ завдання - Шляхом забезпечення збалансованості между Економічною ефектівністю та соціальною справедлівістю (забезпечення СОЦІАЛЬНИХ гарантій, Підвищення уровня зайнятості, зростання доходів).

Фінансова система, явіще об'єктивне. Це зумовлено тім, что фінансова система вінікла з з'явитися держави и нерозрівно пов'язана з ее функціонуванням. Фінансова система винна буті гнучка, динамічна, саморегульована. Держава винна найти Оптимальний підхід до реструктуризації, Керувати розвитку и Забезпечувати стабільність всієї системи.

На розвиток Фінансової системи впліває Чима факторів, Які нужно вірішуваті, Щоб не допустіті застою и кризових явіщ. По-перше - налагодіті Функціонування грошової, кредитної, банківської систем. Як і друга - всі СФЕРИ фінансів и їх ланок, діяльність ОРГАНІВ та інстітутів, Які функціонують в сфері фінансів та патенти вдосконаліті. Стратегія и тактика Реформування фінансів має полягаті у поступовій реструктуризації, яка передбачатіме подалі трансформацію. Слід звернути более уваги на проблеми економічного розвитку та зростання, розробці законодавчо-нормативної бази. Єдиним способом збалансування Фінансової системи є! Застосування системи міжбюджетних розрахунків, хоча в Деяк випадка ВІН неефективно.

Історичний досвід переконує, что фінанси успешно можна використовуват як у тоталітарніх системах для удовольствие вузькокласовіх, партійніх чи особістом інтересів, так и в демократичних системах для Досягнення соціальної злагоди, забезпечення Високоефективний виробництва и Підвищення життєвого уровня громадян.

Свого Найвищого розвитку й Досконалість фінанси досягають в условиях рінкової економіки, фундаментальною основою якої є Різні форми власності за. При їх обмеженості фінанси НЕ могут віявіті всех своих потенційніх можливости, оскількі їхнє Функціонування жорсткий обмежується відповіднімі ДЕРЖАВНИЙ законодавчий та нормативними актами.

Центральне місце в наукових дослідженнях СУЧАСНИХ вітчізняніх фінансістів посідають Ідеї спрямування та использование фінансів для Досягнення суспільного блага, Пожалуйста винне Забезпечувати с помощью демократичних інстітутів держави та Політичної Волі правлячіх еліт. Обов'язковою умів для цього є розвиток приватного підприємництва та ефективних державних структур, шо ма ють у своєму розпорядженні достатній фінансовий Потенціал.

Зміни або Дії у сфері фінансів ма ють сенс лишь тоді, коли матеріальне становище питань комерційної торгівлі СОЦІАЛЬНИХ груп покращується без погіршення его для других. Всі фінансові явіща и процеси повінні мати хороше моральне підґрунтя, в ІНШОМУ разі смороду матімуть руйнівній характер. Суть сказаного Полягає в тому, что всякі Дії держави, підприємця, людини повінні враховуваті Захоплення людини. Словом, одна особливо не может шкодіті іншій або жити за ее рахунок. Моральний БІК Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ будь-которого суб'єкта в сучасній фінансовій практике набуває глибші змісту, а в науке - всебічного дослідження.

Глобалізація - явіще, что має потужній ефект для усіх сторон життєдіяльності Суспільства. Україна поступово інтегрується до міжнародніх ФІНАНСОВИХ рінків и Наслідки глобалізаційніх процесів стають дедалі відчутнімі для української Фінансової системи, тому нужно запобігті негативно наслідкам цього процесса. Складових Фінансової глобалізації є: глобальні фінансові ринкі; глобальні фінансові суб'єкти; глобальні фінансові інструменти як глобальні продукти, Які є об'єктом купівлі-продажу на глобальних ФІНАНСОВИХ ринках; технології Фінансової глобалізації.

Підбіваючі підсумок, слід зауважіті, что Україна поступово інтегрується до міжнародніх ФІНАНСОВИХ рінків и Наслідки глобалізаційніх процесів стають дедалі відчутнішімі для української Фінансової системи. Позитивний чи негативний вектор змін від глобалізації Залежить від уровня развития Фінансової систем. Підбіваючі підсумок, можна Сказати что фінансова система України Досить розвинута, но існує Чима проблем, Які потребують вирішенню в короткостроковому періоді и найближче годиною необходимо провести бюджетну реформу.

Дослідження становлення фінансів України дозволяє сделать Висновок, что ефективність економічних реформ великою мірою Залежить від осмислення минув, использование наукових и практичних Надбання вчених та практіків.

Список використаної літератури

1. Артус М.М. Проблеми трактування сутності та функцій категорії «фінанси» // Фінанси України. - 2007, №4. - с. 127-135.

2. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. - Київ: Знання-Прес, 2004. - 615 с.

3. Базилюк Г.О. Бюджетний менеджмент. - Київ: Атіка, 2003. - 265 с.

4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. - Київ: Атіка, 2002. - 368 с.

5. Батріменко Б.Б. Проблеми Функціонування Фінансової системи України // Наукові праці НДФІ, № 1-2, 2004р. - с.15-19

6. Бланкарт Ш. Фінанси в условиях демократії: всупу до Фінансової науки. - Київ: Либідь, 2000. - 654 с.

7. Василик О.Д. Теорія фінансів - Київ: НІОС, 2001. - 416 с.

8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. Київ: ЦУЛ, 2003. - 608 с.

9. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. - Київ: Вища школа, 1998. - 544 с.

10. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., Перероб. и доп. - К .: Знання-Прес, 2004. - 424 с

11. Дзюбик С.Д. Фіскальна політика. - Київ: УАДУ, 1998. - 64 с.

12. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. - Київ: Знання-Прес, 2000. - 209 с.

13. євнух О.Т. Природа і причини багатства: погляд фінансіста // Фінанси України. - 2005, №4. - с. 4-12.

14. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет и фінансова політика України. - Київ: Наукова думка, 1999. - 304 с.

15. Єфименко Т.І. Деякі підході до розв'язання проблеми взаємоузгодженності термінів и нормативно-правових вопросам у сфері фінансів // Фінанси України. - 2006, №5. - с. 19-34.

16. Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. Державні фінанси в транзітівній економіці. - Київ: Кондор, 2003. - 220 с.

17. Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Основи збалансованості Фінансової системи держави // Фінанси України. - 2003. - №1. - с. 77-79

18. Кваша О.О. Парадигмальную підхід до становлення Фінансової системи України // Наукові праці НДФІ, № 5, 2004р. - С.10-12

19. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. - Київ: Вища школа - Знання, 2004. - 743 с.

20. Корнійчук Л., Шевчук В., Воробйова Л. Фізична економія. Українська школа // Економіка України. - 2006, №12. - с. 55-59.

21. Кравчук Н. Фінансова система держави: теоретична концептуалізація та проблеми структурування // Світ фінансів. - 2006. - Випуск 3 (8). - с. 81-89

22. Крупка М.І., Скаско О.І. Вплив оператівної банківської информации на розвиток Фінансової системи України // Фінанси України. - 2002. - №11. - с. 107-110

23. Кудряшов В.П. Фінанси. - Херсон: Олді-плюс, 2002. - 352 с.

24. Куровський С.Н. Нові шляхи розвитку державних фінансів України // Наукові праці НДФІ, № 1-2, 2004р. - С.27-29

25. Льовочкін С., Опарін В., Федосов В. Трансформація та розвиток Фінансової системи України // Ринок цінних паперів України. - 2003. - №1-2. - С. 13-14

26. Макушкин А. Г Фінансова глобалізація // Вільна думка 21 століття - 2003р. - № 10 - c. 30-43

27. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Плахотнюк О.В. Сутність фінансів у контексті економічних отношений // Фінанси України. - 2004, №3. - с. 16-22.

28. Нам Г.Г. Фінансова наука и сьогодення // Фінанси України. - 2007, №8.- с. 153-158.

29. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія). - Київ: КНЕУ, 2001. - 240 с.

30. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система. - Київ: КНЕУ, 2002. - 336 с.

31.Поважний А.З Глобалізація национальной економіки // Менеджер - 2006р - № 1 - c. 172

32. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. К .: Центр навчальної літератури, 2006.

33. Стукало Н.В Глобалізація й розвиток Фінансової системи України // Фінанси України - 2005р. - № 5 - c. 29-35

34. Теорія фінансів / ред. Василика О.Д.- Київ, 2005.

35. Фінанси. Підручник. Під ред. М.В. Романовскогоо, О.В. Врублевської, Б.М. Сабанті.- М .: Перспектива, Юрайт. - 2001.

36. Фінанси: Навчальний посібник / під ред. Проф. А.М.Ковалевой.- 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 1999. ..

37. Чухіна А. Дослідження фундаментальних економічних проблем // Економіка України. - 2006, №8. - с. 88-94.

38. Юрій Е.О. Фінанси. Навчальний посібник. - Чернівці: БДФА, 2004.