Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія оподаткування 2

Скачати 26.63 Kb.
Дата конвертації 19.01.2019
Розмір 26.63 Kb.
Тип реферат

реферат

з дисципліни «Оподаткування»

на тему: «Історія оподаткування».

2010

зміст

Введение....................................................................................... ..3

1. Виникнення і розвиток оподаткування.................................... 4

2. Еволюція теорії оподаткування.............................. .9

Висновок.............................................................................. ... 14

Список використаної літератури............................................. ..15

Вступ

В історії людства не було державного утворення, яке змогло б обійтися без податків в тій чи іншій формі. Будучи інструментом зміни економічного життя, податки, в свою чергу, і самі змінювалися під впливом соціальних факторів.

Держава, висловлюючи інтереси суспільства в різних сферах життєдіяльності, виробляє і здійснює відповідну політику: економічну, соціальну, екологічну, демографічну та ін. При цьому в якості засобів взаємодії об'єкту і суб'єкта державного регулювання соціально-економічних процесів використовуються фінансово-кредитний і ціновий механізми.

У фінансово-бюджетну систему існують відносини з приводу формування і використання фінансів держави:

бюджету і позабюджетних фондів. Вона покликана забезпечувати ефективну реалізацію соціальної, економічної, оборонної та інших функцій держави. Важливою «артерією» фінансово-бюджетної системи є податки.

Податки виникли разом з товарним виробництвом, поділом суспільства на класи і появою держави, якому потрібні вартість зміст армії, судів, чиновників та інші потреби.

«У податках втілено економічно виражене існування держави», - підкреслював К. Маркс. В епоху становлення і розвитку капіталістичних відносин значення податків стало посилюватися: для утримання армії і флоту, які забезпечують завоювання нових територій - ринків сировини та збуту готової продукції, скарбниці потрібні були додаткові кошти.

Виходячи з необхідності найбільш повного задоволення потреб держави у фінансових ресурсах держава встановлює сукупність податків.

1. Виникнення і розвиток оподаткування

Історія розвитку оподаткування йде в глибину століть. Однією з зародкових форм податку було жертвоприношення, яке представляло собою примусовий збір з чітко визначеною процентною ставкою. Широко застосовувалася в багатьох стародавніх державах біблійна, або церковна, десятина, тобто 10% одержуваних доходів. Поступово такі «жертвопринесення» набували регулярний характер і ставали постійним джерелом доходу храмів і священнослужителів.

У міру розвитку держави виникла світська десятина, що стягувалася на користь можновладних князів разом з десятиною церковною. Дана практика існувала протягом багатьох століть в різних країнах від Стародавнього Єгипту до середньовічної Європи.

У найдавніші часи стягувався поземельний податок, а в Китаї, Вавилоні, Персії вже був відомий поголовний, або подушний, податок.

Фінансова система Русі стала складатися при князя Олега, утверджений в Києві в кінці IX ст. Він встановлював данину, що стягується з підвладних йому племен. Спочатку данину була нерегулярною, потім стала систематичним прямим податком. Цей період збігається з періодом об'єднання давньоруської держави.

Данина стягувалася двома способами: повозитися, коли її привозили до Києва, і полюддя, коли князі і князівські дружини самі їздили за нею.

Застосовувалося в древньої Русі і непряме оподаткування в формі різноманітних торгових оборотів і судових мит.

Особливий вплив на формування російської податкової системи зробило татаро-монгольська навала. В результаті на руські князівства була накладена данина в формі прямого грошового податку - «вихід», який справляється з кожної душі чоловічої статі і з голови худоби. Спочатку данину стягувалася уповноваженими хана - баскаками, потім самими російськими князями. Але існував і інший спосіб стягнення данини - відкуп. Відкупниками виступали найчастіше хорезмские або хивинские купці. Вносячи татарам одноразові суми, вони потім збагачувалися самі, збільшуючи гніт на руські князівства. За часів татаро-монгольського ярма стягування прямих податків у скарбницю самого Русі стало практично неможливим, і головним джерелом внутрішніх доходів були торгові мита.

Сплата «виходу» була припинена Іваном III (1440-1505) в 1480 р але був введений новий прямий податок, який мав назву «соха». Його розмір визначався на підставі «сошного листи», яке становив переписувач, вимірюється земельні площі, займані дворами, і переводив їх у умовні одиниці - «сохи». Відповідно на їх основі писар визначав величину податків. «Соха» становила близько 0,5 десятини, її розмір був неоднаковий і залежав від території, якості грунту. «Соху» як одиницю виміру скасували в 1679, коли одиницею оподаткування став «двір». Непрямі податки, зокрема торговельні мита, стягувалися через систему відкупів, що служило серйозною перешкодою для розвитку торгівлі в країні.

У структурі податкових доходів російської держави значну частку займали непрямі податки у вигляді митних та кабацьких зборів, вони давали скарбниці більше половини всіх доходів. Практично кожен п'ятий рубль, що збирається в казну, використовувався на військові цілі, що свідчило про військовий характер російського бюджету.

У XV в. в нашій країні не була впорядкована ні фінансова, ні податкова системи, що призводило до тяжких наслідків. Так, за часів правління Олексія Михайловича (1629-1676) уряд для поповнення скарбниці підвищило непрямий податок (податок на сіль - з 5 до 10 коп. За пуд). Розрахунок був на те, що сіль споживають всі верстви населення і податок розкладеться рівномірно на всіх. Однак на ділі виявилося, що постраждало найбідніше населення, яке харчувалося переважно рибою з Волги, Оки та інших річок. Виловлену рибу тут же солили. Після підвищення податку солити рибу виявилося невигідним, вона псувалася у величезних кількостях, населення стало жити впроголодь.

У Росії соляної податок скасували після народних (соляних) бунтів в 1648 р .; почалася робота на підставі обґрунтованої впорядкування фінансів. Перш за все була введена чітка митна система замість справляння випадкових мит. Велике поширення отримав введений раніше податок на майно, який стягувався з переходила у спадок землі з усіх без винятку, навіть з прямих спадкоємців.

В епоху Петра I (1672-1725) збільшилися військові витрати, пов'язані з веденням воєн, переоснащенням армії, створенням російського флоту. Все це відбувалося за рахунок збільшення податків. У 1717 році було прийнято рішення замінити величезну кількість видів податків одним прямим податком (подушний кріпаками). Слід зазначити, що на відміну від багатьох нинішніх реформ петровська податкова реформа була ретельно спланована і продумана. Петро I реорганізував також управління фінансами з установою камер-колегій і штабс-контор, які здійснювали безпосередній контроль за збором податків.

Введення подушного податі кардинальним чином змінило структуру доходів, в якій цей податок зайняв чільне місце і склав в перший рік більше 50% доходів російської скарбниці. В цей час непрямі податки в загальній структурі доходів дорівнювали четвертої частини.

Отже, під час правління Петра I сформувалася принципово нова податкова система, в якій центральне положення було відведено подушний податки. У перші роки її введення надходження в бюджет різко зросли, але в наступні роки подушного подати практично стала гальмом у розвитку економіки Росії і багато років надавала негативний вплив на економічний і соціальний розвиток країни. За Петра I проводилася активна протекціоналістская політика, згідно з якою встановлювалися великі мита на ввезення імпортних товарів з метою захисту вітчизняних виробників.

У царювання приймачів Петра I кардинальних змін в російській системі оподаткування не було, однак економісти того часу вже усвідомили неефективність подушний подати як прямого податку без урахування реальних доходів населення. Але подушного подати продовжувала існувати, хоча її розмір був зменшений, в результаті чого в порівнянні з періодом правління Петра I частка прямих податків знизилася майже на чверть. Був зроблений акцент на збільшення непрямого оподаткування, внаслідок цього частка непрямих податків в доходах бюджету зросла до 31,8%.

При Катерині II (1729-1796) проводилися заходи щодо розширення сфери оподаткування. Так, в сферу податкових відносин потрапили купецькі капітали. Внаслідок значного зростання витрат, пов'язаних з веденням воєн і змістом двору, відбулося збільшення розміру подушного податі і деяких інших податків. Причому багато питань оподаткування аж до XIX ст. вирішувалися найчастіше в залежності від потреб влади.

Багато перетворення в області податків ставилися до періоду правління Олександра II (1818-1881). Зокрема, в цей час були списані всі недоїмки по податках, при Міністерстві фінансів була створена спеціальна комісія для перегляду існуючих податків і зборів, був посилений контроль за витрачанням коштів як в масштабах держави, так і в губерніях. З міщан замість подушного податі стали стягувати податок з міської нерухомості (житлових будинків, заводів, фабрик, складських приміщень та ін.).

Важливим кроком на шляху податкових реформ в царювання Олександра II стала заміна винних відкупів питущими акцизами (1863), які згодом приносили найбільші доходи державі. Для забезпечення повноти збору акцизів були утворені акцизні управління, які контролювали збір питних акцизів. Було скасовано податок на сіль, що робив негативний вплив на рівень цін і рівень життя малозабезпеченого населення.

Найбільші і прогресивні зміни в податковій сфері відбулися в період правління Олександра III (1845-1894) - Особливо вагомі перетворення здійснювалися, коли Міністерство фінансів очолювали Н. X. Бунге, І. А. Вишнеградський, С. Ю. Вітте.

Н. X. Бунге велику увагу приділяв поліпшенню податкової системи, перш за все за рахунок справедливого розподілу податкового тягаря з урахуванням можливості платників податків сплачувати конкретні податки. Саме з ініціативи Бунге почалася поетапна відміна подушного податі (1883). У 1885 р були засновані спеціальні органи місцевого управління - податкові інспекції.

При І. А. Вишнеградський великі зміни в системі оподаткування не проводилися, в основному здійснювалася податкова політика Бунге і збільшувалися розміри вже діяли податків.

Істотні зміни в податковій системі XIX в. відбулися під час перебування міністром фінансів С. Ю. Вітте: проведена реформа торгово-промислового оподаткування, зроблена спроба реалізації принципу пропорційності оподаткування з урахуванням доходів населення. Наприклад, був звільнений від податку безоплатний перехід сільській власності до найближчих родичів, знижені ставки поземельного податку, встановлений державний квартирний збір, підвищилися питні акцизи, встановлений тютюновий акциз.

В кінці XIX ст. в Росії сформувалася цілком цивілізована податкова система, стягувалися прямі і непрямі податки, в певній мірі враховувалася податкоспроможності населення (скасована подушного подати), працювала система контролю за збором податків. У структурі податків основну доходообразующей роль грали непрямі податки.

Початок XX в.для Росії - період бурхливого розвитку капіталізму: підйом промисловості, торгівлі; концентрація виробництва і капіталу; будівельна лихоманка; величезний приплив іноземного капіталу. Цьому сприяли податкові пільги. Доходи державного бюджету стрімко збільшувалися - тільки з 1907 по 1910 року їх приріст був таким же, як в 1891-1899 рр., І склав 4,1 млн руб. Сума податків на торгівлю і промисли також швидко росла не завдяки збільшенню розміру податків, а саме за рахунок розширення сфери оподаткування (розвитку торгівлі). Як і раніше пріоритет в загальному обсязі податкових надходжень належав непрямих податків, серед яких виділялися акцизи і митні збори. Серед прямих податків лідируюче положення займав промисловий податок.

На жаль, плідний розвиток економіки загалом і податкової системи зокрема було перервано Першою світовою війною, двома революціями і Громадянською війною.

Певний етап у налагодженні фінансової системи країни настав після проголошення нової економічної політики (НЕП). В цей час були зняті заборони на торгівлю, місцевий кустарний промисел; розроблена система податків, кредитів, позик; вжиті заходи до зміцнення грошової одиниці. Неп (1922-1926) показав, що нормальне оподаткування можливо тільки при правової самостійності підприємств. Як фінансова, так і податкова система за непу мала свою специфіку, але в цілому базувалася на податковій системі дореволюційній Росії. Важливу роль в податковій системі під час непу грав податок з обороту. У європейських країнах він «перетворився» в ПДВ, в Росії «тяжів» до акцизам. У цей період діяли такі прямі податки, як сільськогосподарський, промисловий, прибутковий-майновий, який був прогресивним, гербовий збір. У доходах державного бюджету непрямі. податки з 1922 по 1926 р виросли з 43 до 82%.

Надалі фінансова система Росії еволюціонувала в напрямку, протилежному процесу загальносвітового розвитку фінансової сфери. Практикувалися адміністративні методи вилучення прибутку підприємств і перерозподілу фінансових ресурсів через бюджети країни, що в підсумку призвело до кризи.

В кінці ХХ ст. почався новий етап реформування російської економіки і податкової системи, пов'язаний з переходом від адміністративно-командної системи управління до сучасного ринкового господарювання і побудови цивілізованої податкової системи.

2. Еволюція теорії оподаткування

Протягом тривалого часу оподаткування розвивалося як практична галузь. Великий вплив в цьому напрямку надавали такі об'єктивні і суб'єктивні чинники, як війни, стихійні лиха, бажання государя.

Однак поступово роботи філософів та економістів про податки, їх природі, можливості використання, взаємозв'язку зі стадіями виробництва, обігу, розподілу та споживання стали набувати стрункий, систематизований вид.

Одним з перших систематизовані початки вчення про податки виклав англійський економіст Вільям Пеггі (1623-1687).

Головний його працю - «Трактат про податки і збори» (одна тисяча шістсот шістьдесят два), в якому він розглянув види державних витрат і розкрив причини, що призводять до їх збільшення. Цікавими видаються його міркування про те, як послабити невдоволення платників податків. Він писав, що як би не була велика податок, але, якщо він лягає пропорційно на всіх, ніхто не втрачає через нього будь-якого багатства.

До сьогоднішнього дня не втратили актуальності висловлювання У. Петті про акцизи, які полягали в наступному:

· Податок надзвичайно легко платити тому, хто задовольняється предметами природною необхідності;

· Податок розташовує до ощадливості, що є природним способом збагачення народу;

· Ніхто не сплачує двічі за одну й ту ж річ, оскільки ніщо не може бути спожито більше одного разу;

· При такому способі оподаткування можна завжди мати чудові відомості про багатство, зростанні, промислі і силі країни.

Великий внесок у розвиток теорії податків вніс шотландський економіст Адам Сміт (1723-1790), основоположник класичної політичної економії. Головна його заслуга полягає в тому, що він виробив фундаментальні принципи оподаткування: рівності і справедливості, зручності, визначеності і економічності; стверджував, що податки ознака не рабства, а свободи.

Перераховані принципи оподаткування не втратили свого значення в сучасних умовах. Держава на кожному етапі свого розвитку з урахуванням економічного стану будує свої податкові системи, відбираючи принципи, які найбільш актуальні для конкретних економічних умов.

Вагомий внесок у розвиток теорії податків вніс англійський економіст Давид Рікардо (1772-1823), видатний представник класичної політичної економії. Він розглядав важливі питання теорії і практики оподаткування. Д. Рікардо вважав негативною стороною оподаткування не стільки те, що воно падає на ті чи інші об'єкти, скільки його дію, взяте в цілому і впливає на процеси відтворення. У працях Рікардо була зроблена спроба обліку при обґрунтуванні справляння податків їх взаємозв'язку з цінами і доходами. Так, він вважав, що будь-який податок на будь-який товар має тенденцію знижувати норму прибутку по його виробництву. Рікардо показав взаємозв'язок прямих і непрямих податків, дотримувався диференційованого підходу до встановлення податків на різні товарні групи, вважав, що обкладатися податком повинні в першу чергу предмети розкоші, а не предмети першої необхідності.

Серйозний внесок у розвиток податкової теорії зробив німецький економіст Адольф Вагнер (1835-1917). Він розглянув багато ключові проблеми теорії податків. Будучи прихильником прогресивного оподаткування, він наголошував на необхідності щодо плавної прогресії. А. Вагнер розвинув вчення про перекладення податків. У своїх працях він розрізняв перекладення податків від пропозиції до попиту, а також перекладення від попиту до пропозиції. Для того щоб жодна форма доходу не вислизала від оподаткування, він пропонував таку систему податків: податок на придбання, податок на володіння, податок на споживання - непомітність для платників, легкість вилучення, можливість регулювання потреб.

Теорія податків в працях класиків марксизму не отримала широкого і систематизованого розвитку, оскільки вони вважали, що з формуванням комуністичного суспільства потреба в податках відпаде. Проте в роботах Карла Маркса дано аналіз діяла податкової системи та показано її становлення в міру розвитку держави. Так, Маркс зазначав, що податки виникають з поділом суспільства на класи і появою держави. Як він вважав, в податках втілене економічно виражене існування держави. У роботах Фрідріха Енгельса, присвячених питанням торгівлі, розглядалися проблеми мит. В. І. Ленін багато уваги приділяв податків, при цьому серйозній критиці піддавалися непрямі податки, які надають сильний вплив на рівень життя населення.

Певний внесок у розвиток теорії податків внесли представники так званої маржиналистской школи. Маржинализм - один з методичних принципів політичної економії, заснований на використанні граничних величин для дослідження економічних процесів. Серед представників цієї школи можна назвати К. Менгера, Ф. Візер, І. Тюнена, А. Курно. Представники маржиналистской школи в дослідженнях економічних процесів крім аналізу питань вартості, ціноутворення багато уваги приділяли питанням оподаткування. Маржиналістська школа звела основні економічні проблеми до забезпечення рівноваги, відповідно і податки розглядалися як один з інструментів досягнення цієї мети. Дослідження представників даної школи привели до обгрунтування принципу прогресивності в оподаткуванні, а також неоподатковуваного мінімуму. Ця ідея знайшла широке застосування в податкових системах усіх економічно розвинених країн.

Свій внесок в розвиток теорії оподаткування вніс шведський економіст Кнут Виксель (1851-1926). Він розглядав податки насамперед як спосіб безперебійного фінансування державних витрат. Особливо наголошував на необхідності парламентського затвердження податків, що посилило б їх справедливість по відношенню до всіх категорій платників податків. К. Виксель вважав, що кошти платників податків, вилучені у вигляді податку, повинні їм повертатися в формі різних державних послуг. Він був противником податків на витрати, сокращавших споживання, і вважав, що система непрямих податків дозволить відносно багатим країнам ухилятися від податків. Вексель підкреслював, що підвищені податки повинні платити ті, хто має найбільші доходи.

Ідеї Вікселя підтримав і розвинув шведський економіст Ерік Ліндаль (1891-1960). Він розглядав податки як свого роду ціну за надані державою послуги. Виходячи з положення про те, що платники податків мають різний рівень добробуту, Е. Ліндаль робив висновок, що різні ставки податків забезпечують рівновагу в суспільстві. Таким чином, Ліндаль послідовно відстоював ідею прогресивного оподаткування.

Англійський економіст Артур Сесіл Пігу (1877-1959) вважав, що стягуються податки повинні бути однаковими для платників податків, які проживають в рівних умовах. Він бачив необхідність в удосконаленні прибуткового оподаткування. Зокрема, Пігу відзначав, що прибутковий податок є дискримінаційним по відношенню до заощаджень. Він обгрунтував так званий загальний податок на витрати з метою стимулювання заощаджень. Фундаментально були висвітлені питання встановлення і систематизації податкових пільг при обгрунтуванні прибуткового податку. Пігу зробив важливий висновок про те, що податок на трудові доходи повинен стимулювати трудову активність.

Видатний внесок у розвиток теорії податків вніс англійський економіст Джон Мейнард Кейнс (1883-1946). Він приділяв багато уваги оподаткуванню, підкреслюючи, що податкова політика може чинити потужний вплив на економічне зростання, підвищення зайнятості населення, стимулювання схильності до споживання і т.д. Дж. Кейнс вважав, що корисно при допомоги податків вилучення доходів, поміщених в заощадження, фінансування за їх рахунок поточних державних витрат, а найголовніше - інвестицій. Розглядаючи роль податків в регулюванні економіки, Кейнс звертав увагу на позитивну роль щодо високих податків, мотивуючи це тим, що зниження ставок податків супроводжується зменшенням доходів бюджету і економічної нестійкістю держави.

Яскравим прихильником кейнсіанства був нобелівський лауреат Пол Самуельсон (р. 1915). Податки, податкову політику П. Самуельсон розглядав як важливі інструменти в регулюванні економіки та вважав, що за допомогою податків стимулюються макроекономічне зростання і стабільність, знижується рівень безробіття та інфляції, заохочується економічне зростання. Аналізуючи роль податково-бюджетної політики в регулюванні економіки, Самуельсон вказав на суперечливі процеси, які необхідно враховувати при побудові податкової системи.

У другій половині XX в. великої популярності набула «теорія пропозиції», в якій серйозну увагу приділялося формуванню методів впливу податків на рівень інвестицій, пропозиції праці і заощаджень за допомогою зниження податкових ставок.

Найбільш відомим представником цієї наукової школи став американський економіст Артур Лаффер (р. 1940). В результаті вивчення питань оподаткування він прийшов до висновку, що існує залежність між ставками податків, доходами бюджету і податковою базою. На основі емпіричних досліджень обраних показників на прикладі США він прийшов до висновку про те, що оподаткування досягло критичного рівня, при якому податки стали перешкоджати економічному зростанню. Податкові реформи в США кінця 70-х - початку 80-х рр. XX ст. багато в чому були проведені на основі концептуальних висновків А. Лаффера, ставки податків були різко знизили в надії на те, що зросла ділова активність і інтенсивність праці компенсують втрати податкових доходів. Однак не було зафіксовано вагоме зростання частки особистих заощаджень, навпаки, федеральні податкові доходи скоротилися, внаслідок чого федеральний бюджет, збалансований в 1979 р, характеризувався безпрецедентним дефіцитом в 200 млрд. Дол.

Таким чином, передбачення прихильників теорії економіки пропозиції про те, що інтенсивність праці та рівень заощаджень різко зростають після зниження граничної податкової ставки, виявилися не цілком коректними.Проте очевидно, що встановлення податків вище максимально допустимої ставки нанесло б ще більшої шкоди економіці. Підкреслимо, що досить важко визначити граничну ставку будь-якого податку, для цього необхідні емпіричні розрахунки з урахуванням конкретних економічних умов країни.

Американський економіст Мілтон Фрідмен (1912-2006) став одним з противником кейнсіанства. Він вважав, що свобода підприємництва, стихійний механізм ринку можуть сприяти нормальному процесу відтворення без широкого державного втручання в економіку. На його думку, нерівномірний приріст грошей в обігу, викликаний фіскальною політикою, призводить до загальної економічної нестабільності. У сфері оподаткування основне його пропозиція зводилася до зниження податків, при цьому він мав на увазі, що зменшення податкової ставки сприяє підвищенню ділової активності, зростання інвестицій, зайнятості, зниження інфляції і в кінцевому рахунку економічному зростанню і згладжування соціальних протиріч.

Джозеф Стігліц (р. 1943) багато уваги приділяв проблемам оподаткування: податковий тягар, оптимальному оподаткуванню, оподаткуванню капіталу, податковим реформам. Він виділив п'ять принципів податкової системи: економічна ефективність (податкова система не повинна входить в протиріччя з ефективним розподілом ресурсів); адміністративна простота (адміністративна система повинна бути простою і відносно недорогий в застосуванні); політична відповідальність (податкова система повинна бути побудована таким чином, щоб переконати людей в тому, що вони платять податки, щоб політична система була в стані більш точно відображати їх переваги); справедливість (податкова система повинна бути справедливою у відповідному підході до окремих індивідів); гнучкість (податкова система повинна бути в змозі швидко реагувати на мінливі економічні умови).

Досить багато уваги приділяв Дж. Стігліц проблемам оптимального оподаткування. Він підкреслював, що оптимальна структура податків - та, яка максимізує суспільний добробут.

У Росії серйозна полеміка з питань теорії податків велася до Жовтневої революції 1917 р і в основному стосувалася суті податків, їх форм, видів, виконуваних ними функцій. Таких вчених-економістів, як М. Тургенєв, І. Озеров, А. Ісаєв, А. Соколов, В. Твердохлєбов, праці яких стали неоціненним внеском в теорію податків, по праву можна віднести до класиків вітчизняної економічної науки.

Сучасні податкові теорії будуються на дослідженні конкретних діючих податкових систем, виявленні їх позитивних і негативних властивостей і коригування їх складових, пошуку оптимальних меж дій податків.

Теоретичним методам і засобам, які пропонують вчені різних економічних напрямків, використовуваним в макроекономічному управлінні, необхідна узгодженість і спрямованість для вирішення найбільш важливих завдань у розвитку суспільства. Іншими словами, для успішного досягнення бажаного результату повинен бути ретельно продуманий і скоректований набір податкових регуляторів.