Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку громадянського права

Скачати 7.14 Kb.
Дата конвертації 11.10.2018
Розмір 7.14 Kb.
Тип реферат

Історія розвитку громадянського права

З розвитком товарно-грошових відносин пов'язана поява і розвиток громадянського права як самостійної галузі права. Такі відносини вперше отримали широкий розвиток в Стародавньому Римі, де громадянське право сформувалося на основі звичаєвого права і судової практики магістратів, які дозволяли майнові суперечки, а в подальшому і на основі прийнятих в законодавчому порядку правових положень, сформульованих римськими юристами. У той час цивільне право являло собою розгалужену систему правових інститутів, які регулювали товарні відносини (купівлю-продаж, майновий найм, підряд, позика та ін.). Римське право було найбільш розвиненою формою права в античні часи і саме в ньому вперше були сформульовані основні положення сучасного громадянського права. З падінням Римської імперії і царювання на її території варварських племен застосування римського права припинилося.

В середні віки в умовах феодального суспільства, основою якого було натуральне господарство, цивільне право мало вузьку сферу застосування і представляло собою торгові звичаї і локальні (місцеві) правові норми знову розвиваються і виникають міст.

Відродження товарного виробництва в епоху Відродження призвело до збільшення інтересу до інститутів римського цивільного права, як найбільш досконалого цивільному праву на той період, що зумовило їх впровадження (в основному шляхом коментування школами глоссаторов) в цивільний оборот і надалі субсидиарное (додаткове) застосування до звичаїв і офіційним нормам права (Пандектна право). Відродження римських норм отримало назву рецесії римського приватного права.

Після буржуазних революцій 17-18 століть повністю або в переробленому з урахуванням сучасних умов обороту вигляді норми римського цивільного права були інкорпоровані в цивільні кодекси Франції (1804 - Цивільний кодекс Наполеона), Австрії (1811), Німеччині (1896 - Німецьке Цивільне укладення) та інших країн в процесі кодифікації цивільного права.

Основними принципами, закладені в той час в основу кодифікованих актів Г.п., стали принципи невтручання держави в економіку, свободи розпорядження приватною власністю і договірними умовами, формальної рівності партнерів у цивільних правовідносинах.

Тоді ж в деяких країнах з Г.п. стали виділяти торгове право, норми якого спеціально пристосовані для швидкого оформлення угод в промисловості і торгівлі. Більш того, Торгові кодекси в багатьох країнах (наприклад, Німеччині) були прийняті раніше цивільних.

В процесі розвитку громадянського права після середньовіччя в сферу інтересів і регулювання цивільного права потрапляють особисті немайнові відносини, хоча безпосередньо не пов'язані із захистом матеріальних інтересів, але в кінцевому рахунку ними визначаються (захист ділової репутації та честі, недоторканість фірмового найменування, авторства та ін. ). Пізніше такі відносини органічно увійшли до складу цивільного права, оскільки методи їх регулювання виявилися дуже схожі з тими, що регулювали цивільний оборот (рівність учасників відносин, диспозитивність, неприпустимість втручання кого-небудь у приватні справи, матеріальна компенсація заподіяної шкоди, в т.ч. морального).

Перша інкорпорація норм цивільного права в Росії була проведена М. М. Сперанським в 1-ій половині 19 ст. (Звід законів Російської імперії).

До кінця 19 ст. застарілість положень Зводу законів в частині цивільного права стала настільки явною, що почалася розробка нового закону - Цивільного Уложення. Перша частина його була завершена в 1913, але так і не була введена в дію в зв'язку з початком Першої Світової війни.

Після скасування в 1917 всіх законів Російської імперії земля, фабрики, заводи та інші основні засоби виробництва і транспорту, житловий фонд були націоналізовані.

Після закінчення громадянської війни і в зв'язку з переходом до політики НЕПу в цілях регулювання товарно-грошових відносин був прийнятий перший радянський Цивільний кодекс 1922.

Зі згортанням НЕПу в 1926-28 і в зв'язку з розвитком командної економіки область застосування цивільного права значно звузилася, велике значення отримало занаряжіваніе.

Наступна кодифікація цивільного права завершилася прийняттям Основ цивільного законодавства СРСР і союзних республік в 1961. Положення Основ надалі в незначному обсязі доповнювалися і конкретизувалися Цивільними кодексами союзних республік.

Перша частина нового Цивільного кодексу РФ, що діє в даний час, була прийнята лише в 1994.

джерела права

У континентальній Європі, більшості латиноамериканських країн, деяких країнах Азії (наприклад, Японії та Таїланді) джерелами цивільного права є цивільні і торгові кодекси, побудовані по пандектній або інституційній системі, а також інші законодавчі акти. Доповнює їх судова практика, яка хоча формально і не може суперечити закону, але коментуючи і конкретизуючи його фактично створює нові правові норми. До джерел цивільного права відносять також і звичаї цивільного обороту, що застосовуються судами у випадках, коли відсутній законодавчо встановлена ​​норма або узагальнення судової практики.

Основним джерелом цивільного права Великобританії (т.зв. загального права) з середніх століть і до останнього часу був судовий прецедент. Незважаючи на те, що закон як джерело цивільного права формально стоїть вище прецеденту, фактично система судових прецедентів розширює в досить широких межах рамки суддівського розсуду при вирішенні конкретних справ. Таке становище стало змінюватися лише в останні десятиліття в зв'язку з ростом статусу і обсягу норм статутного права (законодавства).

Систему загального праваВелікобрітаніі запозичили США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, ПАР, Індія та багато інших її колишні колонії, де вона в даний час застосовується з незначними відмінностями. Також як і в Великобританії в цих країнах останнім часом збільшується роль закону і відповідно зменшується - судового прецеденту.

У США прийняття правових актів у галузі цивільного права віднесено до компетенції не федеративною влади, а штатів, які однак, фактично приймають свої кодифіковані акти Г.п. на основі типового кодексу - Єдиного торгового кодексу США.

Цивільне право Російської Федерації відноситься до континентального права і увібрало в себе кращі положення німецького і французького цивільних кодексів. В даний час цивільно-правові відносини регулюються насамперед Цивільним кодексом, а також іншими найважливішими законодавчими актами цивільного права (з авторського права, патентного права, акціонерному праву і т. П.).

висновок

У сучасний період в ході розвитку реформ в РФ цивільне право - одна з основних галузей права. В ході реформ Росія поступово перейшла на норми цивільного права, прийняті в розвинених країнах. Чинний Цивільний кодекс РФ приймався Державною Думою по частинах: в 1994 (частина перша), 1995 (частина друга) і 2001 (частина третя). Прийнято й інші закони, передбачені ГК і містять норми цивільного права (закони про акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, про банкрутство, про авторське право, патентний закон і ін.). Здебільшого формування сучасного громадянського права в Росії завершено.