Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку інформатики 6

Скачати 24.97 Kb.
Дата конвертації 01.01.2019
Розмір 24.97 Kb.
Тип реферат

Всеросійський заочний фінансово - економічний інститут

Кафедра прикладної інформатики

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Інформатика"

на тему

"Історія розвитку інформатики"

2009р.

Зміст

Введение........................................................................... ... 3

Теоретична частина............................................................ ..4

Введення .................................................................. .. .4

1. Основа інформатики ................................................ ... 5

2. Подання про інформаційне суспільство .................. 6

3. Роль інформатизації в розвитку суспільства .................. .. ..9

4. Інформатика - предмет і завдання .............................. .... 10

5. Висновок ............................................................ .15

Практична частина............................................................ ..16

1. Загальна характеристика завдання .................................... ..16

2. Опис алгоритму розв'язання задачі ........................... ..18

Список використаної літератури....................................... .23

Вступ

Ця курсова робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Теоретична частина присвячена темі: «Історія розвитку інформатики». Адже діяльність людей все більшою мірою залежить від їх інформованості, здатності ефективно використовувати інформацію. Закласти фундамент інформаційної культури покликана дисципліна «Інформатика», вивчення якої починається зі шкільної лави, а потім прибрати більш цілеспрямований характер, триває у вищому навчальному закладі. Ця дисципліна досить нова і своєю появою зобов'язана розвитку індустрії інформатики, бурхливому процесу інформатизації. Про інформацію починають говорити як про стратегічний ресурсі суспільства, як про ресурс, що визначає рівень розвитку держави.

У практичній частині роботи вирішена економічне завдання з використанням електронних таблиць на ПК. Для виконання і оформлення курсової роботи з пакета MSOfficeіспользовалісь:

Microsoft Word - програма, призначена для створення, оформлення та редагування різних текстових документів: службових листів, звітів, списків, таблиці, формули, графіки, діаграми та ін. Має зручний графічний інтерфейс і засоби автоматизації оформлення документів. Створювані файли мають розширення DOC.

Microsoft Excel - є засобом, що дозволяє використовувати для розрахунків електронні таблиці даних, а так само будувати різні види графіків і діаграм. Створювані файли мають розширення XLS.

Теоретична частина

Вступ

Діяльність людей, суспільства, організацій безпосередньо залежить від їх інформованості, від їх здатності використовувати інформацію.

Для того, щоб вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, фахівець будь-якій предметній області повинен вміти отримувати, обробляти і використовувати інформацію за допомогою комп'ютера, засобів телекомунікацій. Сучасний фахівець обов'язково повинен володіти новими інформаційними технологіями. У зв'язку з тим, що постійно відбувається збільшення обсягів інформації, зросла кількість людей, зайнятих в інформаційній сфері. Зростають матеріальні, трудові витрати на зберігання, обробку інформації.

Відповідно до тенденцією швидкого просування суспільства до широкого і всебічного використання досягнень науково-технічного прогресу в області комп'ютерної техніки і бурхливо розвиваються процесів інформатизації у всіх навчальних закладах передбачено вивчення дисципліни, формує базові знання в галузі інформатики та комп'ютеризації управлінських процесів.

Нова дисципліна - інформатика, була розроблена так само для того, щоб вирішити проблему ефективного використання інформаційних ресурсів.

1. Основа інформатики

Інформатика - це наука, що вивчає всі аспекти отримання, зберігання, перетворення, передачі і використання інформації. Під поняттям інформатики об'єднують ряд наукових напрямів, які досліджують різні сторони одного і того ж об'єкта - інформації. Як і інші науки, які прийнято ділити на теоретичні та прикладні (наприклад, в математиці виділяються прикладна математика, а в біології - теоретична біологія), інформатика теж складається з наукових напрямків, які можна назвати теоретичної інформатикою та прикладної інформатикою.

Теоретичну основу інформатики утворює група фундаментальних наук, яку в рівній мірі можна віднести і до математики, і до кібернетики: теорія інформації, теорія алгоритмів, математична логіка, комбінаторний аналіз, формальна граматика і т. Д. Інформатика має і власні розділи: операційні системи, архітектура ЕОМ, теоретичне програмування, теорія баз даних і ін.

Матеріальна база інформатики пов'язана з багатьма розділами фізики, з хімією і особливо - з електронікою і радіотехнікою.

Ядро інформатики - інформаційна технологія як сукупність конкретних технічних і програмних засобів, за допомогою яких виконуються різноманітні операції по обробці інформації в усіх сферах життєдіяльності людини. Іноді інформаційну технологію називають комп'ютерними технологіями, або прикладної інформатикою.

2. Подання про інформаційне суспільство

- Роль і значення інформаційних революцій

В історії розвитку цивілізації відбулося кілька інформаційних революцій - перетворень суспільних відносин через кардинальних змін у сфері обробки інформації. Наслідком подібних перетворень було придбання людським суспільством нової якості.

Перша революція пов'язана з винаходом писемності, що привело до гігантського якісного і кількісного стрибка. З'явилася можливість передачі знань від покоління до поколінь.

Друга (середина XVI ст.) Викликана винаходом друкарства, яке радикально змінило індустріальне суспільство, культуру, організацію діяльності.

Третя (кінець XIX ст.) Зумовлена винаходом електрики, завдяки якому з'явилися телеграф, телефон, радіо, що дозволяють оперативно передавати і накопичувати інформацію в будь-якому обсязі.

Четверта (70-і рр. ХХ ст.) Пов'язана з винаходом мікропроцесорної технології і появою персонального комп'ютера. На мікропроцесорах і інтегральних схемах створюються комп'ютери, комп'ютерні мережі, системи передачі даних (інформаційні комунікації). Цей період характеризують три фундаментальні інновації:

· Перехід від механічних і електричних засобів перетворення інформації до електронних;

· Мініатюризація всіх вузлів, пристроїв, приладів, машин;

· Створення програмно-керованих пристроїв і процесів.

- Як розуміють вчені інформаційне суспільство

Японські вчені вважають, що в інформаційному суспільстві процес комп'ютеризації дасть людям доступ до надійних джерел інформації, позбавить їх від рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації обробки інформації у виробничій та соціальній сферах. Рушійною силою розвитку суспільства має стати виробництво інформаційного, а не матеріального продукту. Матеріальний же продукт стане більш інформаційно ємним, що означає збільшення частки інновацій, дизайну і маркетингу в його вартості.

В інформаційному суспільстві зміняться не тільки виробництво, але і весь уклад життя, система цінностей, зросте значимість культурного дозвілля по відношенню до матеріальних цінностей. У порівнянні з індустріальним суспільством, де все направлено на виробництво і споживання товарів, в інформаційному суспільстві виробляються і споживаються інтелект, знання, що призводить до збільшення частки розумової праці. Від людини знадобиться здатність до творчості, зросте попит на знання.

Матеріальною і технологічною базою інформаційного суспільства стануть різного роду системи на базі комп'ютерної техніки і комп'ютерних мереж, інформаційної технології, телекомунікаційного зв'язку.

Інформаційне суспільство - суспільство, в якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою і реалізацією інформації, особливо вищої її форми - знань.

Ближче всіх на шляху до інформаційного суспільства стоять країни з розвиненою інформаційною індустрією, до числа яких слід віднести США, Японію, Англію, Німеччину, країни Західної Європи. У цих країнах вже давно одним з напрямків державної політики є напрямок, пов'язаний з інвестиціями і підтримкою інновацій в інформаційну індустрію, розвиток комп'ютерних систем і телекомунікацій.

3. Роль інформатизації в розвитку суспільства

Інформатизація суспільства - організований соціально-економічний і науково технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів.

Історія розвитку інформатизації почалася з США з 60-х рр., Потім з 70-х рр. - в Японії і з кінця 70-х - у Західній Європі.

Інформатизація на базі впровадження комп'ютерних і телекомунікаційних технологій є реакцією суспільства на потребу в істотному збільшенні продуктивності праці в інформаційному секторі суспільного виробництва, де зосереджено більше половини працездатного населення. Так, наприклад, в інформаційній сфері США зайнято понад 60% працездатного населення, в СНД - близько 40%.

В даний час всі країни світу в тій чи іншій мірі здійснюють процес інформатизації. Неправильно обрана стратегія або її недостатні динамізм і мобільність можуть привести до істотних, а часом драматичних змін у всіх сферах життя країни. Перша країна, яка почала інформатизацію, - це США. Інші промислово розвинені країни світу, зрозумівши перспективність і неминучість цього напрямку, досить швидко зорієнтувалися і стали нарощувати темпи впровадження комп'ютерів і засобів телекомунікацій. В даний час вся ділова і політична преса США сповнена нескінченних дискусій про втрату ринків збуту цією країною в комп'ютерній, телекомунікаційній і мікроелектронної областях за рахунок витіснення США іншими розвиненими країнами (Японією, Німеччиною та ін.).

4. Інформатика - предмет і завдання

- Поява і розвиток інформатики

Термін інформатика виник в 60-х рр. у Франції для назви області, що займається автоматизованою обробкою інформації за допомогою електронних обчислювальних машин. Французький термін informatigue (інформація) і automatigue (автоматика) і означає «інформаційна автоматика або автоматизована переробка інформації». В англомовних країнах цьому терміну відповідає синонім computer science (наука про комп'ютерну техніку).

Виділення інформатики як самостійної сфери людської діяльності в першу чергу пов'язано з розвитком комп'ютерної техніки. Причому основна заслуга в цьому належить мікропроцесорній техніці, поява якої в середині 70-х рр. послужило початком другої електронної революції. З цього часу елементної базою обчислювальної машини стають інтегральні схеми і мікропроцесори, а область, пов'язана зі створенням і використанням комп'ютерів, отримала потужний імпульс в своєму розвитку. Термін «інформатика» набуває нового дихання і використовується не тільки для відображення досягнень комп'ютерної техніки, а й пов'язується з процесами передачі і обробки інформації.

У нашій країні таке трактування терміна «інформатика» утвердилася з моменту прийняття рішення в 1983 рНа сесії річного зборів Академії наук СРСР про організацію нового відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації. Інформатика трактувалася як «комплексна наукова й інженерна дисципліна, що вивчає всі аспекти розробки, проектування, створення, оцінки, функціонування заснованих на ЕОМ систем переробки інформації, їх застосування і впливу на різні галузі соціальної практики».

Інформатика в такому розумінні націлена на розробку загальних методологічних принципів побудови інформаційних моделей. Тому методи інформатики застосовні скрізь, де існує можливість опису об'єкта, явища, процесу і т. П. За допомогою інформаційних моделей.

Часто виникає плутанина в поняттях «інформатика» та «кібернетика». Основна концепція, закладена Н. Вінером в кібернетику, пов'язана з розробкою теорії управління складними динамічними системами в різних областях людської діяльності. Кібернетика існує незалежно від наявності або відсутності комп'ютерів.

Кібернетика - це наука про загальні принципи управління в різних системах: технічних, біологічних, соціальних і ін.

Інформатика займається вивченням процесів перетворення і створення нової інформації більш широко, практично не вирішуючи завдання управління різними об'єктами, як кібернетика. Тому може скластися враження про інформатику як про більш ємною дисципліни, ніж кібернетика. Однак, з іншого боку, інформатика не займається вирішенням проблем, які пов'язані з використанням комп'ютерної техніки, що, безсумнівно, звужує її, здавалося б, узагальнений характер. Між цими двома дисциплінами провести чітку межу не представляється можливим у зв'язку з її розмитістю і невизначеністю, хоча існує досить поширена думка, що інформатика є одним з напрямків кібернетики.

Інформатика з'явилася завдяки розвитку комп'ютерної техніки, базується на ній і зовсім немислима без неї. Кібернетика ж розвивається сама по собі, ладу різні моделі управління об'єктами, хоча і дуже активно використовує всі досягнення комп'ютерної техніки. Кібернетика та інформатика, зовні дуже схожі дисципліни, розрізняються, швидше за все, в розстановці акцентів:

· В інформатиці - на властивостях інформації та апаратно-програмних засобах її обробки;

· В кібернетиці - на розробці концепцій і побудові моделей об'єктів з використанням, зокрема, інформаційного підходу.

- Структура інформатики

Інформатика в широкому розумінні являє собою єдність різноманітних галузей науки, техніки і виробництва, пов'язаних з переробкою інформації головним чином за допомогою комп'ютерів і телекомунікаційних засобів зв'язку у всіх сферах людської діяльності.

Інформатику в вузькому сенсі можна уявити як що складається з трьох взаємопов'язаних частин - технічних засобів (hardware), програмних засобів (software), алгоритмічних засобів (brainware).

Головна функція інформатики полягає в розробці методів і засобів перетворення інформації і їх використання в організації технологічного процесу переробки інформації.

Завдання інформатики полягають у наступному:

· Дослідження інформаційних процесів будь-якої природи;

· Розробка інформаційної техніки і створення новітньої технології переробки інформації на базі отриманих результатів дослідження інформаційних процесів;

· Рішення наукових і інженерних проблем створення, впровадження та забезпечення ефективного використання комп'ютерної техніки технології у всіх сферах суспільного життя.

Інформатика існує сама по собі, а є комплексною науково-технічної дисципліною, покликаної створювати нові інформаційні техніки і технології для вирішення проблем в інших областях. Вона надає методи і засоби дослідження іншим областям, навіть таким, де вважається неможливим застосування кількісних методів через формалізації процесів і явищ. Особливо слід виділити в інформатиці методи математичного моделювання та методи розпізнавання образів, практична реалізація яких стала можливою завдяки досягненням комп'ютерної техніки.

Комплекс індустрії інформатики стане провідним в інформаційному суспільстві. Тенденція до все більшої інформованості в суспільстві в істотному ступені залежить від прогресу інформатики як єдності науки, техніки і виробництва.

висновок

Для вільної орієнтації в інформаційних потоках сучасний фахівець будь-якого профілю повинен вміти отримувати, обробляти і використовувати інформацію за допомогою комп'ютерів, телекомунікацій і інших засобів зв'язку.

Інформатика, як ніяка інша галузь знань, характеризується надзвичайно високим ступенем динаміки змін. Крім того, з огляду на її всепроникаючий характер, завдяки якому відбувається інтеграція знань, ідей, в даний час важко окреслити межі інформатики.

Основою існування інформатики та комп'ютерної техніки є процес інформатизації суспільства.

Сучасне суспільство швидкими темпами прагнути до повної своєї інформатизації. Все більше число людей працює в інформаційній сфері. Все більша кількість інформації стає доступним для людей. Інформатизація - необхідна умова науково-технічного, соціального, економічного та політичного прогресу в суспільстві.

Але необхідно докласти ще чимало зусиль для того, щоб суспільство стало повністю інформаційним.

Практична частина

1. Загальна характеристика завдання

Варіант 1

Підприємство ТОВ «Енергозбут» здійснює діяльність, пов'язану із забезпеченням електроенергією фізичних і юридичних осіб, і проводить розрахунки за поданими послуг. Дані, на підставі яких проводяться розрахунки з оплати, представлені на рис. 1.1.

1. Побудувати таблицю згідно рис. 1.1.

2. Результати обчислень представити у вигляді таблиці, яка містить дані про витрату електроенергії і суму до оплати (рис. 1.2.), І в графічному вигляді.

3. Організувати міжтабличних зв'язку для автоматичного формування квитанції про оплату електроенергії.

4. Сформувати і заповнити квитанцію про оплату електроенергії (рис. 1.3.).

показання електролічильників

Місяць: Грудень 2005
код платника ПІБ платника Адреса Показники лічильника на початок місяця, КВт Показники лічильника на кінець місяця, КВт
001 Коломієць І.І. проспект Миру, 44-5 44578 44623
002 Гудзенчук А.А. проспект Миру, 44-6 33256 33342
003 Матвєєв К.К. проспект Миру, 44-7 14589 14705
004 Сорокін М.М. проспект Миру, 44-8 78554 78755
005 Івлєв С.С. проспект Миру, 44-9 25544 25601

Мал. 1.1. Дані про показання електролічильників

Розрахунок оплати електроенергії

Тариф за 1 КВт 1,40 руб. Місяць: Грудень 2005
ПІБ платника код платника Витрата електроенергії за місяць, КВт До оплати, руб.
Коломієць І.І. 001
Матвєєв К.К. 003
Івлєв С.С. 005
Гудзенчук А.А. 002
Сорокін М.М, 004
разом

Мал. 1.2. Розрахунок оплати електроенергії

Місяць 20г.
Код платника 001

ТОВ «Енергозбут»

КВИТАНЦІЯ НА ОПЛАТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ПІБ платника:.

ТАРИФ ЗА 1 КВт 1,40 руб.

Показники лічильника на початок місяця, КВт Показники лічильника на кінець місяця, КВт витрата До оплати, руб.

Мал. 1.3. Квитанція на оплату електроенергії

2. Опис алгоритму розв'язання задачі

1) Запустити табличний процесор MSExcel.

2) Створення книги з ім'ям «Енергозбут».

3) Лист 1 перейменувати в лист з назвою Показання електролічильників.

4) На робочому аркуші Показання лічильників MSExcel створити таблицю даних про показання електролічильників.

5) Заповнити таблицю даних про показання електролічильників вихідними даними (рис. 2.1.).

Мал. 2.1. Розташування таблиці «Дані про показання електролічильників» на робочому аркуші Показання електролічильників MSExcel

6) Розробити структуру шаблону таблиці «Розрахунок оплати електроенергії» рис. 2.2.

Колонка електронної таблиці Найменування (реквізит) Тип даних формат даних
довжина точність
A ПІБ платника текстовий
B код платника числовий
C Показники лічильника на початок місяця числовий
D Показники лічильника на кінець місяця числовий 2

Мал. 2.2. Структура шаблону таблиці «Розрахунок оплати електроенергії»

7) Лист 2 перейменувати в лист з назвою Оплата електроенергії.

8) На робочому аркуші Оплата електроенергії MSExcel створити таблицю, в якій буде міститися розрахунок оплати електроенергії.

9) Заповнити таблицю «Розрахунок оплати електроенергії» вихідними даними (рис. 2.3.).

Мал. 2.3. Розташування таблиці «Розрахунок оплати електроенергії» на робочому аркуші Оплата електроенергії MSExcel

10) Заповнити графу Витрата електроенергії за місяць таблиці «Розрахунок оплати електроенергії», що знаходиться на аркуші Оплата електроенергії в такий спосіб:

Занести в осередок С4 формулу:
= ПЕРЕГЛЯД ( 'розрахунок оплати електроенергії'! B4; 'показання електролічильників'! $ A $ 4: $ A $ 8; 'показання електролічильників'! $ E $ 4: $ E $ 8-'показанія електролічильників '! $ D $ 4: $ D $ 8)

Розмножити введену в клітинку С4 формулу для інших осередків (з С5 по С8) цієї графи.

Таким чином, буде виконаний цикл, керуючим параметром якого є номер рядка.

11) Заповнити графу До оплати таблиці «Розрахунок оплати електроенергії», що знаходиться на аркуші Оплата електроенергії в такий спосіб:

Занести в осередок D4 формулу:

= 1,40 * С4

Розмножити введену в клітинку D4 формулу для решти осередків даної графи (з D5 по D8). (Рис. 2.4.)

Мал. 2.4. Розрахунок оплати електроенергії

12) Лист 3 перейменувати в лист з назвою Квитанція.

13) На робочому аркуші Квитанція MSExcelсоздать квитанцію на оплату електроенергії.

14) Шляхом створення міжтабличних зв'язків заповнити створену форму отриманими даними з таблиці «Розрахунок оплати електроенергії» (Рис. 2.5.).

Міжтабличних зв'язку створимо за допомогою функції ЯКЩО. Заповнимо всі чотири колонки квитанції за допомогою цієї функції для першого платника. Для автозаповнення квитанцій інших платників потрібно буде міняти числа в колонці «код платника».

Мал. 2.5. Квитанція на оплату електроенергії.

15) Лист 4 перейменувати в лист з назвою Графік.

16) Отримані дані представити графічно (рис. 2.6.).

Витрата і оплата електроенергії

Список використаної літератури

1. Інформатика: Підручник. - 3-е перераб. изд. / Под ред. Н.В. Макарової. - М .: Фінанси і статистика, 2007..

2. Інформація, інформатика, комп'ютер, інформаційні системи, мережі / В.Ю. Микрюков. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2007.

3. Курс комп'ютерної технології з основами інформатики: Навчальний посібник для вузів / О.Ефімова, В. Морозов, Н. Угриновича. - М .: ТОВ «Вид. АСТ », 2002..

4. Інформатика в економіці: Навчальний посібник / за редакцією професора Б.Є. Одинцова і професора А.Н.Романова. - М.: Москва 2008