Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку латинської мови

Скачати 19.51 Kb.
Дата конвертації 29.12.2018
Розмір 19.51 Kb.
Тип реферат

Міністерство охорони здоров'я України

Запорізький державний медичний університет

Кафедра іноземних мов

реферат

на тему:

«Історія розвитку латинської мови»

виконала:

студентка 1 курсу 18 групи

медичного факультету

Бухіннік Катерина

г. Запорожье, 2007 р

план

ВВЕДНІЕ

Періоди розвитку латинської мови

Роль латині у формуванні європейських мов

Місце латині в сучасному світі

ВВЕДНІЕ

Латинська належить до італійської гілки індоевр-пейських сім'ї мов. Він називається «латинським» (Lingua Latina), так як на ньому говорили латини (Latini --одно з племен давньої Італії), що населяли невелику область Лацій (Latium), располо-женную в нижній течії річки Тібр. Центром цієї області в VIII ст. до н. е. (В 753 р, як вважають стародавні історики) стало місто Рим (Roma тому жителі Лация називали себе також «римляни» (Romani). На північний захід від римлян жили етруски - народ давньої і високорозвиненою культури. Про взаємовідносини римлян і Етрус ков майже не збереглося історично достовірних відомостей, одна-ко відомо, що з 616 по 509 рр. до н. е. в Римі правили етруські царі. Отже, протягом якогось періоду Рим знаходився в залежності від свого могутнього сусіда і тільки з 509 р він стає незалежною республікою. Етруски справили величезний в іяніе на культурний розвиток всієї Італії, особливо Риму. У латинську мову увійшло багато етруських слів. Сам же етруська мова сильно відрізняється від латинського; численні етруські напис-сі не розшифровані досі. Інші ж мови Італії, важливіше-шими з яких є ОССК і умбрскій, споріднені латин-ському і поступово були їм витіснені.

Періоди розвитку латинської мови

У своєму історичному розвитку латинську мову пройшов кілька етапів (періодів):

1. Період архаїчній латині: від перших збережених писемних пам'яток до початку I в. до н. е. Найдавніші пам'ятних-ки датуються приблизно VI ст. до н. е., і їх дуже небагато. Це уривок сакральної написи на уламках чорного каменю (знайдений в 1899 р при розкопках Римського форуму); напис на так називає-мій пренестінской фібули (золотий застібці, знайденої в 1871 р в місті Пренесте, недалеко від Риму); напис на глиняній посудині, відома як напис Дуеноса. Значно зростає число па-мятніков, починаючи з III ст. до н. е. Це пов'язано зі зростанням могутності Риму, підкорив в цей час більшу частину Італії. Завоювання грецьких міст на півдні Італії призвело до проникнення в Рімс-кое суспільство елементів грецької культури і освіченості, що стимулювало появу літературних творів і на латінс-ком мовою. Початок цьому процесу було покладено полоненим греком, згодом вольноотпущенником, Ливием Андроник, який переклав на латинську мову «Одіссею» Гомера. З латинських авто-рів цього періоду нам відомі імена драматурга і письменника Гнея Невия (збереглися уривки комедій), епічного поета і драматурга Квінта Еннія (збереглися уривки з різних творів);

найбільшими ж представниками архаїчного періоду в області літературної мови є комедіографи; Тит Макций Плавт (бл. 254 - бл. 184 до н. Е.), Від якого збереглося 20 комедій цілком і одна в уривках; Теренцій (190--159 до н. Е.), Від якого до нас дійшли всі шість написаних ним комедій. Крім того, від середини Ill - початку II ст. до н. е. дійшли многочіс-лені надгробні написи і офіційні документи. Все це дає багатющий матеріал для вивчення характерних рис архаїчній латині.

2. Період класичної латини: від перших виступів Цицерона (81--80 до н. Е.), Так як в його прозі латинська мова вперше придбав ту граматичну та лексичну норму, яка і зробила його «класичним», до смерті Августа в 14 м н. е. Цей період представлений блискучою плеядою авторів. В ораторській прозі це перш за все, як уже було сказано, Марк Туллій Цицерон (106--43 до н. Е.); в історичній прозі - Гай Юлій Цезар (100-- 44 до н. е.). Гай Саллюстій (86--35 до н. Е.), Тіт Лівій (59 до н. Е .-- 17 н. Е.); найзнаменитішими поетами цього періоду були:

Тіт Лукрецій Кар (бл. 98 - бл. 35 до н. Е.). Катулл (бл. 87 - бл. 54 до н. Е.), Публій Вергілій Марон (70--19 до н. Е.), Квінт Горацій Флакк (65 - 8 до н. Е.), Публій Овідій Назон (43 до н.е .-- 18 н. е.). Завдяки останнім трьом поетам, розквіт творчості-ва яких припав на період правління Августа, а також іншим талановитим поетам цього часу (Тибулл, Пропорцій), епоха серпня одержав назву золотого століття римської поезії.

У більшості вищих навчальних закладів нашої країни изуча-ється латинську мову саме цього періоду - класична латинь.

3. Період послеклассический латині: I - II ст. н. е. Найбільш відомі автори цього періоду: Луцій Анней Сенека (бл. 4 до н. Е .-- 65 н. Е.) - філософ і поет-драматург; Марк Валерій Марціал (бл. 42 - бл. 102) і Децим Юний Ювенал (бл. 60 - після * 127) - поети-сатирики: Гай Корнелій Тацит (бл. 55 - бл. 120) віщунів знаменитий з римських істориків; Апулей (бл. 124 -?) - філософ і письменник. Мова цих письменників відрізняється значною своєрідністю у виборі стилістичних засобів, проте Граммати-етичні норми класичної латини при цьому майже не порушуються. Тому поділ на класичний і послеклассический період име-ет швидше літературознавче, ніж лінгвістичне значення.

4. Період пізньої латині: III - VI ст .-- епоха пізньої імперії і виникнення після її падіння (476) варварських дер-жав. Античні традиції в літературній творчості цієї пори, за рідкісними винятками, згасають. Як історичне джерело з-яке береже значення твір Аммиана Марцелліна (бл. 330--400) і не в усьому достовірні біографії римських імператорів (Scriptores historiae Augustae). Істотним фактором у духовному житті пе-ріод пізньої імперії стає поширення християнства і Поява християнської літератури латинською мовою - Ієро-ним (ок-. 348--420), Августин (354--430) і ін. У творах пізніх латинських авторів знаходять місце вже багато морфологи-етичні та синтаксичні явища, підготовляють перехід до нових романських мов.

Період формування і розквіту класичної латинської мови був пов'язаний з перетворенням Риму на найбільше рабовладель-чеський держава Середземномор'я, підпорядкувавши своїй владі великі території на заході і південному сході Європи, в північній Африці і Малій Азії. У східних провінціях римського государ-ства (в Греції, Малій Азії і на північному узбережжі Африки), де до моменту завоювання їх римлянами були широко поширені грецьку мову і високорозвинена грецька культура, латинська мова не набув великого поширення. Інакше йшла справа в західному Середземномор'ї.

До кінця II ст. до н. е. латинську мову панує не тільки на всій території Італії, але в якості офіційного державним-ного мови проникає в підкорені римлянами області Піренеїв-ського півострова і нинішньої південної Франції, де тоді була римська провінція-- Gallia Narbonensis - Нарбонская Галлія. Як і корінь решті Галлії (в цілому це територія сучасних Франції, Бельгії, почасти Нідерландів і Швейцарії) заверши-лось в кінці 50-х рр. I в. до н. е. в результаті тривалих військових дій під командуванням Юлія Цезаря. На всіх цих територій-ях поширюється латинську мову, до того ж не тільки через офі-ціальні установи, а й в результаті спілкування місцевого населення з римськими солдатами, торговцями, переселенцями. Так відбувається романізація провінцій, т. Е. Засвоєння місцевим населенням латинської мови і римської культури. Романізація йде двома шляхами: зверху, зокрема, через відкриття римських шкіл для дітей місцевої знаті, де навчали літературному латинської мови; і знизу, через живе спілкування з носіями розмовного латинсько-го мови.

Латинська в його народній (розмовної) разновіднос-ти - так звана вульгарна (в значенні - народна) латинь-- з'явився мовою-основою для нових національних мов, об'єднує-мих під загальною назвою романських (від лат. Romanus "римський" ). До них належать італійську мову, створений на території Апеннінського півострова в результаті історичного зміни мови латинського, французький і провансальський мови, що розвинулися в колишній Галлії, іспанська та португальська - на Піренейському півострові, ретороманскій-- на території римської колонії Реции (в частині нинішньої Швейцарії і північно-східній Італії), румунський - на території римської провінції Дакії (нинішня Руми-ня), молдавський і деякі інші.

При спільності походження романських мов між ними є й істотні відмінності. Це пояснюється тим, що латінс-кий мова проникала на завойовані території на протязі не-скількох століть, протягом яких сам він як мова-основа неяк-до видозмінювався і вступав в складну взаємодію з місцевими племінними мовами та діалектами. Відомий відбиток на метушні-кавшіе родинні романські мови наклало також відмінність в історичній долі територій, на яких вони формувалися протягом тривалого часу.

Спільність романських мов найбільш наочно преслежівается в лексиці, що можна спостерігати на наступних прикладах:

Лат.

Італ.

Ісп.

Притягує.

Прованс.

Франц.

Рум.

Aqua

Acqua

Agua

Agoua

Aigua (aiga)

Eau

Apa

Caballus

Cavallo

Caballo

Cavallo

Caval

Cheval

Calu

Filius

Figlio

Hijo

Filho

Filh

Fil (s)

Fiju

Populus

Popolo

Pueblo

Povo

Poble

Peuple

Poporu

Magister

Maestro

Maestro

Mestre

Maistre

Maitre

Maisteru

Noster

Nostro

Nuestro

Nosso

Nostre

Notre

Nostru

Cantare

Cantare

Cantar

Cantar

Cantar

Chanter

Cunta

Habere

Avere

Haber

Haber

Aver

Avoir

Ave


Ця спільність простежується, хоча і не так чітко, і в морфології, особливо в дієслівної системі.Спадщиною латинського є в романських мовах також причетні і інфінітивні конструкції.

Спроби римлян підпорядкувати собі Германські племена, неод-нократно предпрінімаешіеся на рубежі I ст. до н. е. і I ст. н. е., не мали успіху, але економічні зв'язки римлян з германцями сущес-твовала тривалий час; вони .шлі переважно через римські колонії-гарнізони, розташовані уздовж Рейну і Дунаю. Про це нагадують, наприклад, назви німецьких міст Koblenz (з лат. Confluentes, букв .: «стікає-щіеся» - Кобленц розташований у збігу Мозеля з Рейном), Regensburg (з лат. Regina castra), Відень (з Vindobona) і ін. Латинско-го походження в сучасній німецькій мові слова Rettich (з лат. radix "корінь"), Birne (з лат. pinim "груша") і ін., позначивши ющіе продукти римського сільського господарства, які вивозили за Рейн римські купці , а також терміни, що відносяться до будівельно-му справі: Mauer (з лат. murus "кам'яна стіна", на відміну від нім. Wand, букв .: "тин"), Pforte (з лат. porta "ворота"), Fenster (з лат. fenestra "вікно"), Strasse (з лат. strata via "мощена дорога") і багато інших.

Перші контакти римлян і, отже, латинської мови з населенням Британії відносяться до 55--54 рр. до н. е., коли Цезар під час воєн в Галлії здійснив два походи в Британію. Однак це були короткочасні експедиції, які не мали серйозних наслідків. Завойована була Британія через 100 років, в 43 р. Н.е. е. і залишалася під владою римлян до 407 року. Найбільш древніми слідами латинської мови в Британії є назви, міст з складовою частиною -Chester, -caster або -castle від лат. castra "військовий табір" і castellum "зміцнення", fbss --- OT fossa "рів", col (n) від colonia "поселення". Пор .: Manchester, Lancaster, Newcastle, Fossway, Fossbrook, Lincoln, Colchester.

Завоювання Британії в V - VI ст. німецькими племенами англів, саксів і ютів збільшило число латинських запозичень, засвоєних британськими племенами, за рахунок слів, вже сприйнятих германцями від римлян до їх переселення в Британію. Пор. лат. vinum, ньому. Wein, англ. wine; лат. strata, ньому. Strasse, англ. street; лат. campus "поле", ньому. Kampf, англ. camp.

Роль латині у формуванні європейських мов

Значення латинської мови для поступового і тривалого формування нових західноєвропейських мов зберігається і після падіння Західної Римської Імперії. Латинська продовжував залишатися мовою держави, науки і школи в раінсфеодальном Франкської королівстві (утворилося в кінці V ст.), Яке поглинуло значну частину території Західної Римської імперії; по-латині написані, зокрема, «Історія франків» Григорія Турського (540 - 594) - майже єдиний літературний джерело з ранньої полі-тичної історії франків, «Життєпис Карла Великого» його сучас-ником Ейнхарда. Після того як Франкська імперія розпалася в 843 р на самостійні держави Західної Європи (Італію, Францію і Німеччину), відсутність в них протягом декількох століть національних літературних мов змушувало вдаватися в зносинах між ними. до допомоги латинської мови. Протягом всіх середніх століть і пізніше латинська мова була мовою католицької церкви, початок чого було покладено вже згадуваними християнськими письменниками пізньої импе-рії.

Виняткова роль класичної латинської мови в епоху зростання-дження (XIV - XVI ст.), Коли гуманісти, які представляли про-грессивного течії в ранній західноєвропейській культурі, проявляли величезний інтерес до античності і коли письменники, користуючись латинською мовою, прагнули наслідувати античним зразкам , особливо мови Ціце-рона. Для прикладу досить назвати імена писали латинською мовою Томаса Мора (1478-- 1535) в Англії, Еразма Роттердам-ського (1466 - 1536) - в Голландії, Томмазо Кампанелла (1568-1639) -в Італії.

Латинська стає в цей період найважливішим засобом міжнародного культурного і наукового спілкування.

Багатовікове поширення латинської мови викликало не-обходимость ґрунтовного вивчення його в школах, складалися словники, видавалися переклади; це також сприяло проникно-вению відповідної латинської лексики в нові західноєвропейської-пейських мови. Наприклад, латинські слова з галузі освіти і школи - magister "наставник", "вчитель", schola "школа", tabula "дошка" - увійшли в сучасні живі мови у вигляді англ. master, school, table і німий. Meister, Schule, Tafel. Латинського происхожде-ня ньому. schreiben, Schrift (з scribere "писати", scriptum "напи-санне"). На англійську мову латинська лексика зробила істотний ное вплив також і через французьку внаслідок завоювання Англії в другій половині XI ст. французькими норманами. Пор .: англ. noble, victory, art, color з лат. nobilis, victoria, ars, color. Багато запозичень було зроблено англійською мовою в епоху Возрожде-ня і безпосередньо з латинського.

Аж до XVIII ст. латинь залишалася мовою дипломатії і меж-родного мовою науки. Зокрема, на латинській мові склад-льон перший документ в історії російсько-китайських отношеній-- відомий Нерчинський договір 1689 г. На латині писали свої твори голландський філософ Б. Спіноза (1632-- 1677), англійський учений І. Н ь ю т про н (1643 - 1727), М.В.Ломоно-сов (1711-- 1765) і багато інших.

Був період в культурному житті Європи, коли без знання латин-ського мови неможливо було здобути освіту.

Місце латині в сучасному світі

В даний час значення латинської мови, природно, не настільки велика, проте він відіграє дуже важливу роль в системі гуманітарної освіти.

Латинська, як уже було сказано, необхідний при вивченні сучасних романських мов, оскільки історія цих мов, багато фонетичні та граматичні явища, особливості лек-Сікі можна зрозуміти лише на основі знання латинської. Ска-занное, хоча і в меншій мірі, відноситься і до тих, хто вивчає германські мови (англійська, німецька), на граматичну та, особливо, лексичну систему яких латинська мова також ока-зал великий вплив. Безсумнівну допомогу надасть латинську мову і філологу-русистів, бо тільки він дозволяє пояснити різницю в значенні та орфографії таких слів, як, наприклад, «компанія» і «кампанія»; орфографію слів з так званими «непроверяеми-ми» голосними, типу "песиміст», «оптиміст»; наявність одного кор-ня, але в трьох варіантах в словах «факт», «дефект», «дефіцит» і т.д.

Латинська безумовно необхідний історику, притому не толь-ко фахівця з античної історії, що само собою зрозуміло, але і тим, хто вивчає апоху середньовіччя, всі документи якої напи-сани на латинській мові.

Не може обійтися без вивчення латинської мови і юрист, так як римське право лягло в основу сучасного західноєвропейського-го права і, за посередництвом візантійського, вплинуло на найдавніші джерела російського права (договори руських з греками, Російська правда).

Не підлягає сумніву необхідність вивчення латинської мови в медичних і ветеринарних інститутах, на біологічних і есстественно факультетах університетів.

На закінчення слід зазначити, що латинська мова, поряд з давньогрецьким, і в даний час служить джерелом для обра-тання міжнародної суспільно-політичної та наукової тер-Мінологіі.

Список літератури:

1) Чернявський М.М. Латинська та основи термінології. / Чернявський М.М. підручник - М .: Медицина, 2000..

2) Тронский І. М., Нариси з історії латинської мови. / Тронский І.М - М .: Молода гвардія, 1953. - 267с.

3) Історична граматика латинської мови. / Под ред. А.К. Владимирова. - М .: Наука, 1960.