Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку окремих елементів формуляра документа XVI-н. XX ст.

Скачати 11.9 Kb.
Дата конвертації 05.03.2018
Розмір 11.9 Kb.
Тип реферат
автора документа. Ці зміни стосувалися, перш за все, документів колективних авторів. У 1801 р були скасовані укази, що забороняли приймати прохання за декількома підписами ПСЗ, I, Т. XXVI. № 198856. // Під ред. Ілюшенко М.П., ​​Кузнєцової Т.В. Формуляр документа / Навчальний посібник. М .; 1986 .. Розширюється коло авторів: за указом від 1 жовтня 1831 р духовні заповіти могли складати і селяни ПСЗ, II, Т. IV. №4844. // Під ред. Ілюшенко М.П., ​​Кузнєцової Т.В. Формуляр документа / Навчальний посібник. М .; 1986 ..

Крім того, автором службового документа стали вважати установа. Пропонувалося розміщувати позначення автора у лівому верхньому кутку. З 30-х рр. XIX ст. з'являються бланкові написи. Вони писалися від руки, виготовлялися друкарським способом або проставлялись за допомогою гумового штемпеля. Бланки були двох видів. Один включав: найменування відомства, установи, структурної частини, від якої виходив документ, номер його за реєстром вихідних документів, зазначення місця складання. Крім того, до складу бланка іноді входив заголовок до документа (див. Додаток 1).

Інший вид бланка складався з позначення штатного назви посади особи, від якого він походить.

На бланках писали зазвичай листи, іноді на бланках писали і відпустки (чернетки) листів. У цьому випадку на лівому полі документа вказувалося, хто підписував документ ( "підписав", "скріпив").

Укази, журнали, протоколи, записки та ін. Писалися на чистих аркушах паперу, без бланків. В "Положенні про письмоводство і діловодстві у військовому відомстві" вказувалося, що на папері без бланка пишуться "всепідданійші" рапорти і прохання.

3.3 Дата документа

Дата складання документів позначалася по-різному для кожного виду. Так, в височайше затверджених думках Державної Ради вона вказувалася в заголовку, в маніфестах і іменних указах Сенату, крім того, дата ставилася в кінці тексту: в маніфестах перед підписом, в указах - після підпису.

У листах дата складання документа позначалася окремим рядком внизу документа, з лівого боку або в бланку документа після найменування структурної частини установи. Є дати отримання, реєстрації (в реєстраційному штампі),

дати резолюцій, напрямок на виконання ( "С.Я. Нікітінський, 26 січня 1910 г."), виконання документа, підписання його до друку і опублікування.

3.4 Адресат документа

Позначення адресата в XIX в. було на зносинах, проханнях, скаргах, відгуках. Правила його написання визначалися соподчиненностью установ. У зносинах рівних установ і нижчих з вищими адресат починався з прийменника "в": "В Правлячий сенат", "В Палату цивільного суду". У відносинах вищих присутніх місць з нижчими адресат писався в давальному відмінку, що означало: такого-то присутні місця щось пропонується або пропонується. Наприклад: "Повітовому суду", "Губернському правлінню".

Якщо документ адресувався конкретній посадовій особі, то при зносинах нижчого посадової особи з вищою перед позначенням посади і прізвища вказувався його титул - "його превосходительства", "його високоблагородіє", "його благородію" і т.п.

У зносинах рівних між собою влади і старших з молодшими титул опускався.

У проектах раціоналізації діловодства в другій половині XIX - початку XX ст. документ надсилають приділялася особлива увага. Так, "Положенням про письмоводство і діловодстві у військовому відомстві" 1911 передбачалося напрямок документа безпосередньо до виконавця.

Загальне вживання конвертів відноситься до першої чверті XIX ст. На них повторювали адресат документа.

3.5 Посвідчення документа

Правила підписання документа як і раніше визначалися для кожного виду документа. Маніфести, іменні укази Сенату мали власноручні підписи царя. На копіях цих документів робилася запис: "На справжньому власною е. І. В. Рукою підписано:" Микола "ПСЗ, III, Т. XXIII, від. I. № 22581; Т.XXIV, від. I. № 28528. / / Под ред. Ілюшенко М.П., ​​Кузнєцової Т.В. Формуляр документа / Навчальний посібник. М .; 1986 ..

Закони повторювали встановлені в XVIII в. правила підписання журналів засідань, відносин, просітельской документації, актів, допитів. Знову характер підпису залежить від адресата.

У законі XIX в. підкреслювалося, що довідки, відомості, записки, переклади підписувалися тими, "якими вони були складені" ПСЗ, I, Т. XXXI. № 24686. // Під ред. Ілюшенко М.П., ​​Кузнєцової Т.В. Формуляр документа / Навчальний посібник. М .; 1986 ..

Особлива увага зверталася на оформлення виписок і копій. В кінці їх вказувалося, хто підписав оригінал: "Справжній підписали ..." або "На справжньому надписано". Запевняли копії посадові особи: "Правильно: віце-директор ...".

Більш детально визначається порядок скріплення документів. Укази Сенату скріплювалися головою Ради Міністрів. Документи, які становлять листування міністра, скріплювалися директором департаменту, в якому вони готувалися, і підписувалися міністром. Документи, що виходили з департаментів, скріплювалися начальником відділення і підписувалися директором департаменту, що виходили з відділення - відповідно столоначальником і начальником відділення.

У реєстраційних журналах, описах документів, на відпустках скріпу ставив діловод.

Для посвідчення документів XIX в. вживалися три державні друку: велика, середня і мала. Застосування їх було строго регламентовано в залежності від виду та призначення документа.

Крім підпису та печатки, деякі види документів затверджувалися. Відмітка про затвердження на думках Державної ради, наприклад, писалася в 80-х рр. в кінці тексту документа: "НАСТУПНІ думку в загальних зборах Державної ради затвердити зволив і повелів виконати" ПСЗ, III, Т. VI, від. I. № 3769. // Під ред. Ілюшенко М.П., ​​Кузнєцової Т.В. Формуляр документа / Навчальний посібник. М .; 1986 ..

На документах початку XX ст. відмітка про затвердження робиться після заголовка над текстом документа. На його копії зазначалося: "На справжньому власною е. І. В. Рукою підписано:" Бути по сему ". Ця запис скріплюється державним секретарем.

Відмітка про затвердження робилася на статутах ( "Государ імператор додержуватися цієї постанови розглядати і височайше зволив в Петергофі в 5 день липня 1902 г."), положеннях ( "Бути по сему") Там же, Т. XXX, від. I. № 33743 ..

На початку XX ст. акт затвердження документа оформляється спеціальним грифом. Так, на документі 1915 року про умови видачі позик евакуйованим підприємствам в лівій верхній його частині виділялася відмітка про затвердження (див. Додаток 2).

3.6 Резолюція

Резолюції мали конкретні вказівки щодо вирішення питання: "Дозволяю перевести в ... клас гімназії без випробувань", або "До доповіді з довідкою". Для документів, що не вимагають відповіді, писалося: "До відома". Під рішенням Ради міністрів Міністерства, записаному в журналі, міністр писав: "виконати".

3.6.1 Відмітки на документі

У XIX ст. в правилах оформлення документів велике місце відводилося "особливим позначок". Вони підкреслювали ступінь важливості документа: "потрібне", "вельми потрібне", "секретне", "у власні руки", "конфіденційно", "строго конфіденційно". Ці позначки робилися на правій стороні сторінки документа. Іншого роду позначки фіксували дату надходження документа і його реєстрації. В кінці документа, на останній його сторінці вказувалося, коли і за яким номером документ був виконаний або ставилася позначка: "до справи".

3.6.2 Форма документа

Уніфікації форми документа сприяла встановлення правил застосування гербового паперу. На ній писалися просітельскіе документи і акти. Все канцелярське діловодство велося на простому папері. У 1883 р був встановлений єдиний розмір аркуша паперу Звід законів Російської імперії. СПб, 1842. Т. II, ст.190 ..

Таким чином, в XIX в. формуляр документа витримується більш строго. У кожному документі є все його реквізити, вони отримують певне місце.

висновок

Державний апарат вимагає постійного вдосконалення механізму управління. Тому треба приділяти велику увагу розробці вимог до складання, оформлення реквізитів службових документів.

У даній роботі розглядалася тема історичного розвитку окремих елементів формуляра документа. Протягом часу реквізити документа набувають зміни в своєму розташуванні, оформленні. У кожного окремого документа присутні свої реквізити.

У висновку роботи можна зробити наступні висновки:

По-перше, був підібраний матеріал, пов'язаний з даною темою. Прочитавши і проаналізувавши різні джерела, були зроблені висновки щодо зміни оформлення і розташування реквізитів документа. Так наприклад, в XVIII в. на відміну від XVI-XVII ст. кожен реквізит набуває своє самостійне значення, має своє постійне місце в документі, а оформлення і розташування вже визначається нормативними актами.

По-друге, був вивчений кожен реквізит, що він вдавав із себе, яка його роль в документі.

По-третє, було вивчено історичний розвиток окремих елементів формуляра-зразка документа. Але найголовніше були вивчені формуляри-зразки в різні періоди історичного розвитку суспільства, виявлено особливості побудови окремих елементів формуляра-зразка документа.

Тема даної курсової роботи дуже актуальна на сьогоднішній день. Кожен працівник будь-якої установи або будь-якої організації, що займається складанням і оформленням документів, повинен бути знайомий з реквізитами різних документів, їх оформленням і розташуванням. Тому тема курсової роботи не тільки актуальна, але також дуже цікава для людей, які працюють з документами.

Список літератури

1. Акти соціально-економічної історії Північно-Східної Русі. М .; 1952. Т.1. № 306.

2. Буганова В.І., Левшин Б.В. Акти писцового справи 60-80 рр. XVII. М .; Наука, 1990..

3. Духовні та договірні грамоти великих і удільних князів XIV-XV ст. М .; 1950. № 8.

4. Ілюшенко М.П., ​​Кузнєцова Т.В. Формуляр документа. / Навчальний посібник. М .; 1986.

5. Каменцева Є.І., Устюгов Н.В. Російська сфрагістика та геральдика. М .; Вища школа, 1963.

6. Ключевський В.О. Соч. М .; 1958.

7. Леонтьєва Г.А. Допоміжні історичні дисципліни. / Навчальний посібник для вузів. М .; Владос, 2000..

8. Литвак Б.Г. Нариси джерелознавства масової документації. М .; Тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ять.

9. Московська ділова та побутова писемність XVII століття. М .; Наука, 1968.

10. Пам'ятники Московської ділової писемності XVIII століття. М .; Наука, 1981.

11.Пам'ятники російського права. М .; Госюриздат, 1956, вип.4.

12. Погодін М.М. Російський історичний альбом. М .; +1853.

13. Збірник документів. // За редакцією Кузеева Р.Г., Овчинникова Р.К. Уфа, 1975, № 196.

14. Звід законів Російської імперії. СПб, 1842. Т.2. Ст. 190.

15. Черепнин Л.В. Новгородські берестяні грамоти як історичне джерело. М .; Наука, 1969.

16. Черепнин Л.В. Російська палеографія. М .; Политиздат, 1956.

17. Щепкін В.Н. Російська палеографія. М .; Наука, 1967.

...........