Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку засобів обчислювальної техніки 3

Скачати 61.67 Kb.
Дата конвертації 05.08.2018
Розмір 61.67 Kb.
Тип реферат

Реєстр. № _________

_______________

(Дата)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УО «Вітебський державний університет

імені П.М. Машерова »

Юридичний факультет

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

по курсу: «Основи інформаційних технологій»

Тема: «Історія розвитку ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ»

(ВАРІАНТ № 2)

Робота __________________

виконала:

до захисту

студентка 14-З групи

«____» ___________ 20 __ р

заочної форми навчання

________________________

СЕРЕБРЯКОВА ЛЮБОВ ЮРЬЕВНА

(підпис)

№ 20090842

Вітебськ 2010р.


зміст:

1. Формування рахункових здібностей людини

2. Еволюція обчислювальної техніки

3. Механічний

4. Електромеханічний

5. Електронний

6. Електронно-лампові ЕОМ

7. Напівпровідникові ЕОМ

8. ЕОМ на мікросхемах

9. Ранній період мікросхемних ЕОМ (мікросхеми малої і середньої інтеграції)

10. Середній період мікросхемних ЕОМ (великі інтегральні схеми)

11. Сучасний період мікросхемних ЕОМ (Надвеликі і ультрабольшіе інтегральні схеми)

Список використаної літератури


ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

1. Формування рахункових здібностей людини

Можливий вік останньої генерації людства - 3-4 мільйони років. Саме стільки років тому людина встала на ноги і взяв в руки виготовлений ним самим інструмент. Однак, здатність вважати (тобто здатність розбивати поняття «більше» і «менше» на конкретну кількість одиниць) сформувалася у людини значно пізніше, а саме 40-50 тисяч років тому (пізній палеоліт). Цей етап відповідає появі сучасної людини (кроманьйонця). Таким чином, однією з основних (якщо не головною) характеристикою, що відрізняє кроманьйонця від більш давньої щаблі людини, є наявність у нього рахункових здібностей.

Спочатку це було зорове відчуття безлічі однорідних предметів, складання з них візерунків, виготовлення знарядь з елементами симетрії (т.зв. синкретична фаза). Трохи пізніше у людини виникає кількісна характеристика предметів, але без абстрагування кількості від рахованих предметів. Тобто, не було, наприклад, поняття «два», але було поняття «дві риби». Рахунок вівся перекладанням рахованих предметів.

Потім з'явився рахунок на пальцях, рахунок з перекладанням каменів, рахунок за допомогою чоток, тобто рахунок без участі рахованих предметів. Їх роль виконували більш зручні для перекладання замінники (пальці, камені, зерна, кісточки). Це був суттєвий прорив в рахункових здібностях людини - початок абстрагування цифри.

З'явилася і запис чисел (за допомогою ліній на землі, дереві, кістках тварин, каменях, вузликах на мотузках). Так, деревинки або кістки для запису кількості називають бирками. Вони народилися одними з перших, більше 40 тисяч років тому і дожили до початку XX століття! Також застосовувалися вузлики на вірьовках, значно пізніше отримали потужний розвиток у племені інків. Система кольорових мотузок з зав'язаними на них вузликами у них називалася «стос».

Багато тисячоліть люди викристалізовується прийоми рахунку. Розвиток пристосувань для рахунку в той час йшло повільно, і причин цьому було декілька:

1) не було істотної необхідності в розвитку рахунку;

2) практично не відбувався обмін досвідом через відсутність зв'язку між прогресивними людьми давнини, і можливі винаходи просто не отримували поширення;

3) мозок людини не був в достатній мірі пристосований до абстрактного мислення.

Проте, близько 3000 років тому (V-VI століття до нашої ери) в Єгипті для рахунку вже використовували перший рахунковий прилад - абак.

2. Еволюція обчислювальної техніки

Розвиток обчислювальної техніки можна розбити на наступні періоди:

Домеханіческій (з VI століття до н.е. до XVII століття н.е.).

Механічний (з XVII століття до початку XX століття).

Електромеханічний (з початку до середини XX століття).

Електронний (з середини XX століття до теперішнього часу).

У свою чергу, електронний період можна розбити на:

Електронно-ламповий (з 1944 по 1960 рік) - 1-е покоління комп'ютерів.

Напівпровідниковий (з 1950 по 1970 рік) - 2-е покоління комп'ютерів.

Мікросхемний (з 1961 року по теперішній час) - 3-е і 4-е покоління.

Мікросхемний період можна розбити ще на 3 періоди:

МІС і СІС (з 1961 по 1968 рік) - 3-е покоління комп'ютерів.

БІС (з 1968 по 1978 рік) - 4-е покоління комп'ютерів.

НВІС і УБИС (сучасний) (з 1978 року) - 4-е покоління комп'ютерів.

Довідка: за кількістю елементів інтегральні схеми умовно ділять на:

Малі (МІС) - з кількістю елементів на кристалі до 102 (100).

Середні (СІС) - до 103 (1 000).

Великі (БІС) - до 104 (10 000).

Надвеликі (НВІС) - до 106 (1 000 000).

Ультрабольшіе (УБИС) - до 109 (1 000 000 000).

Гігабольшіе (ГВІС) - понад 109 елементів на кристалі.

Мікросхемний період характеризується початком виробництва персональних комп'ютерів, тобто комп'ютерів, які стали фактично побутовим приладом. Сучасний мікросхемний період почався з випуском Intel процесора 8086 - основоположника сучасної лінійки процесорів.

Розглянемо хронологію розвитку обчислювальної техніки за періодами. Періоди частково перекривають один одного за часом. Особливу запізнення відчувається в розробках СРСР, традиційно ставить жирну крапку в кінці кожного періоду чудовою розробкою на вже застарілої елементної бази.

Домеханіческій

VI-V століття до н.е. - абак. Виник в Вавилоні, Єгипті та Фінікії. Перша згадка належить Геродоту про єгипетському абаці. У IV столітті до н.е. Піфагор вважав за доцільне навчати правилам роботи на абаці учнів. Перший до нас малюнок абака на грецькій вазі належить III століття до н.е. Римляни удосконалили абак. В Європі абак з'явився тільки в X столітті.

IV століття до н.е. - позиційна система числення в Китаї. Запис чисел здійснювалася викладанням бамбукових паличок. Відсутність палички означало нуль. Обчислення за допомогою паличок здійснювалися на лічильної дошці. Можна було множити, ділити, витягувати квадратний і кубічні корені.

I століття до н.е. - в Китаї сформульовані правила дій над негативними числами.

500 рік - в Індії з'явилася десяткова позиційна система числення з використанням нуля, що витіснили абак. Позиційна система числення дозволяла вести розрахунки письмово, що було більш зручно.

VI століття - прообраз китайських рахунків.

VI-XVI століття - варіації на тему рахунків в різних країнах. X століття - суаньпань в Китаї. XV століття - стос у інків. XVI століття - соробан в Японії, рахунки в Росії.

Початок XVII століття (1610 рік) - шотландський математик Джон Непер винаходить логарифми. Множення і ділення перетворюється в чисте додавання і віднімання. Як альтернативу логарифмам він винаходить спеціальні лічильні палички, множать на основі способу, розробленого в Індії. Надалі вони лягли в основу механічних розмножувальних пристроїв. Також він винаходить лічильну дошку для виконання множення, ділення, піднесення до квадрату і витяг квадратного кореня, засновану на двійковій системі числення.

3. Механічний

Існує наступна класифікація механічних рахункових машин:

1.Суммірующая машина - складає і віднімає.

2.Множітельное пристрій - множить і ділить.

3.Аріфмометр - один і той же механізм складає, віднімає, множить і ділить.

4.Разностная машина - табулювання функцій методом кінцевих різниць.

5.Аналітіческая машина - виконує операції за програмою.

6.Табулятор - основа лічильно-аналітичного комплексу.

Деякі пристрої за своєю конструкцією займають проміжні положення, їх приналежність до того чи іншого типу наводиться умовно.

1623 г. - Німеччина. Перша рахункова машина. Створена професором східних мов Вільгельмом Шиккардом. Виконувала 4 арифметичних дії над 6-розрядними числами і запам'ятовувала проміжні результати. Чи не є арифмометром, оскільки складається з двох окремих пристроїв - підсумовує і розмножувального, а також пристрої для запису чисел.

1642 г. - Франція. Перша діюча модель лічильної машини Блеза Паскаля, перший примірник якої був побудований в 1645 році. До 1653 року було виготовлено 50 різних модифікацій підсумовує машини. Машина складала і вичитала 8-розрядні числа. Мала більш складний механізм перенесення розрядів і менш досконалий тип передачі, ніж машина Шиккарда.

1663 г. - підсумовує машину винайдена маркізом Вустерського.

1666 г. - Великобританія. Перше квазімеханіческое розмножувальне пристрій винайдено Самюелем Морленд. Також їм створено найпростіше пристрій, що підсумовує. У той же час лічильну машину, що складається з підсумовує і розмножувальної частин, побудував Ч. Коттерел. Приблизно в той же час Атанасіус Кірхер запропонував свою конструкцію розмножувального пристрою.

1672 г. - Перший арифмометр був створений німецьким філософом і математиком Готфрідом Лейбніцем і механіком Олівером. Мав 2 розряду. У 1676 р їм створена вдосконалена модель, а в 1694 р під його керівництвом - 12-розрядна машина.

1673 г. - Франція. Машина Р. Гріє, близька до машини Шиккарда.

ок. 1675 г. - П'єр Пті запропонував новий тип конструкції розмножувального пристрою в формі барабана.

ок. 1680 г. - Франція. Клод Перро (брат казкаря Шарля Перро) винайшов пристрій, що підсумовує «рабдологіческій абак», де зубчасті колеса були замінені зубчастими рейками, що дозволило значно зменшити розміри пристрою.

1708 г. - За зразком 12-розрядної машини Лейбніца професор Р. Вагнер і майстер Левін створили 16-розрядну машину.

1709 г. - Італія. Джованні Полени побудував дерев'яний арифмометр, що приводиться в рух дією падаючого вантажу. Це була перша відома спроба в обчислювальній техніці замінити ручний привід зовнішнім джерелом енергії.

1720 г. - Німеччина. Якоб Лейпольд винайшов свій арифмометр (але так і не закінчив будувати його).

1725 г. - Жан Лепен сконструював лічильну машину. У той же рік була виготовлена ​​підсумовуються машина Християном Людвігом Герстеном. Якоб Лейпольд удосконалив розмножувальне пристрій П'єра Пти, зробивши барабан десятикутну.

1728 г. - М. Фортіус запропонував ще один варіант розмножувального пристрою, де використовувалися концентричні кола.

1730 г. - Франція. Ж. Б. Л. де Гіллерена де Буастіссандо сконструював 3 підсумкових машини.

1750 г. - Франція. Хакобо Родрігесом Перейра була сконструйована підсумовуються машина, призначена для навчання рахунку. Це був вдосконалений варіант рабдологіческого абака Перро.

1770 р- Евна Якобсон винайшов підсумовує машину, що оперує 9-розрядними числами.

1770-1778 р - Німеччина. Філіп Матеус Ган створив 2-розрядний, 4-розрядний 11-розрядний, а потім і 14-розрядний арифмометр, які здобули велику популярність. Виробництво його арифмометрів продовжили сини і зять. У ті ж роки в Великобританії Чарльз Стенхоуп побудував два арифмометра і підсумовує машину.

1783 г. - Німеччина. І. Мюллер удосконалив арифмометр Гана. У 1786 році у нього виникла ідея разностной машини.

1801 г. - Жозеф Марі Жаккард (Joseph-Marie Jacquard) створює автоматичний ткацький верстат, керований за допомогою перфокарт. Наявність або відсутність отворів в перфокарте змушувало нитка підніматися або опускатися при ході човника, створюючи тим самим запрограмований малюнок. Верстат Жаккарда був першим масовим промисловим пристроєм, автоматично які працюють за заданою програмою.

1820 г. - Франція. Карл Томас виготовив 16-розрядний арифмометр, задуманий в 1818 році, а в 1821 організував його серійне виробництво. Це був перший арифмометр, що випускався серійно. Арифмометр вважав в 10 разів швидше, ніж людина на папері. Був надійний, але не дуже зручний.

1821 г. - Майкл Фарадей (Michael Farraday) повідомляє про своє відкриття електромагнітного обертання, і створює перші моделі електродвигунів.

1822 г. - Англієць Чарльз Бебідж побудував невелику діючу модель різницевої машини, робота над якою була розпочата в 1820 р

1833 г. - Бебідж пріостонавлівает роботи над разностной машиною через припинення фінансування. Готовий модуль міг розраховувати лише поліноми з різницями третього порядку.

1834 г. - Великобританія. Чарльз Бебідж запропонував проект цифрової обчислювальної машини з програмним управлінням, т.зв. аналітичної машини. У 1836 р був підготовлений перший варіант креслень. Машина мала перфокарточное програмне керування, перфокарточная введення-виведення і паровий двигун. Були окремі пристрої для зберігання інформації і її обробки. Був передбачений умовний перехід, 4 арифметичних дії, пам'ять в 1000 чисел і виведення результатів на друк. У 1859 р Беббідж пише про паралельну роботу 14-ти машин під загальним управлінням. Для підвищення швидкодії він розглядає можливість створення «подвійний» машини! Передбачає крім 4-х арифметичних операцій додати операції обчислення кінцевих різниць, обчислити квадратний корінь, а також виведення даних в графічній формі. Виготовлення аналітичної машини так і не було завершено, оскільки він весь час вдосконалював вже розроблені ним вузли, і часу на інше не вистачало. Чарльз Бебідж на ціле століття випередив час.

1834-1840 р - Георг Шейц виготовив дерев'яну модель різницевої машини, а його син Едвард втілив її в металі. У той же час А. Дікон теж побудував невелику модель різницевої машини без друкувального пристрою.

1841 г. - Франція. Дідьє Рот винаходить підсумовує машину.

1842 г. - Росія. З.Я.Слонімскій винаходить розмножувальне пристрій, засноване на теорії чисел, а не на хитромудрих механізмах. У цьому ж році була побудована 2-я модель різницевої машини Шейца, табулірует функції з постійними третіми різницями.

1843 г. - Великобританія. 28-річна графиня серпня Ада Лавлейс створила для машини Бебіджа першу програму, яка обчислювала числа Бернуллі. При прогоні програми на сучасних комп'ютерах виявилася тільки 1 помилка і 1 помилка, що досить хороший показник для програми, яка не пройшла налагодження на реальній машині.

1846 г. - Росія. Куммер винаходить пристрій ( «счіслітель Куммера»), яке з різними модифікаціями випускалося аж до 70-х років XX століття. Засноване на пристрої Слонімського, але компактніше.

1848-1849 р - Беббідж повертається до роботи над разностной машиною, і повністю переробляє проект, оскільки під час роботи над аналітичної машиною їм була винайдена принципово нова схема перенесення, істотно прискорює роботу машини. Але фінансування не було, і проект не був втілений в життя.

1850 г. - Д. Пармели запропонував клавішну однорозрядного підсумовує машину. Додавання великих чисел здійснювалося поразрядно.

1853 г. - Швеція. Шейц завершує роботу над своєю разностной машиною. Вона табульованих функції з постійними четвертими різницями, і працювала з точністю до 15 знаків. Однак на друк виводилися тільки перші 8 знаків результату. Машина мала значно меншими можливостями, ніж проект Бебіджа.

1857 г. - Томас Хілл побудував двухразрядного клавішну підсумовує машину.

1863 г. - Швеція. Мартін Віберг на основі ідей Бебіджа і Шейца побудував разностную машину меншого розміру, табулірует функції з четвертими постійними різницями з точністю 15 знаків.

1867 г. - Росія. В.Я. Буняковский побудував підсумовує машину, але в неї не можна було вводити числа більше 14.

1871 г. - Джордж Гранд запропонував ще один варіант разностной машини. Мала як ручний, так і механічний привід.

1872 г. - Перша механічна розмножувальна машина запатентована Едмундом Барбура, але її реалізація виявилася неефективною.

1873 г. - Росія. Швед Вильгодт Теофіл Однер в Питербурге створив експериментальну модель вдосконаленого арифмометра, що має більш компактні розміри.

1876 ​​г. - Росія. Пафнутій Львович Чебишев побудував 10-розрядну підсумовує машину з безперервною передачею десятків за рахунок планетарної передачі. У той же рік Джордж Гранд (США) закінчив роботу над своєю разностной машиною.

1881 г. - Росія. Розмножувально-делительная приставка до підсумовує машині Чебишева.

1885 г. - США. У. Берроуз вперше побудував пристрій, що підсумовує з друкуючим механізмом. Це була двухперіодне машина.

1886 г. - Фріц Азбергер і Макс Майер запатентували свої однорозрядні клавішні підсумовують машини.

1887 г. - США. Дорра Фельтен винайшов першу серійну багаторозрядні клавішну одноперіодний підсумовує машину.

1888 г. - Франція. Леон Болле винайшов арифмометр, що використовує нову конструкцію розмножувальної функції, що збільшує її швидкодію.

1889 року - Великобританія. Арифмометр Дж. Едмондсон.

1890 г. - Однер покращує свій арифмометр, і ставить його на потік. У перший же рік було продано 500 штук. За 5 років в Росії продано 4000 штук. 1000 штук продано за кордон.

1893 г. - Розмножувальна машина «Мільйонер». О. Штайгер.

1902 г. - США. Г. Гопкінс винайшов десятіклавішную підсумовує машину, а через рік - фактурну підсумовує машину, до якої було додано розмножувальний механізм.

1905 г. - Німеччина. Г. Гаманом побудований арифмометр «Мерседес-Евклід» з пропорційним механізмом передачі чисел.

1909 г. - Ірландія. Персі Ладгейт запропонував проект аналітичної машини, аналогічної машині Бебіджа. Програма повинна була записуватися на широку перфоленту.

1911 г. - США. Фірма «Ремінгтон Ренд» випустила табулятор «Пауерс» з друкуючим пристроєм.

1912 г. - США. Автоматизація виконання 4-х арифметичних дій в машині Дж. Монро.

1925 г. - Німеччина. Арифмометр на основі колеса з переключающей засувкою. Г. Гаман.

1930 г. - Арифмометр «Мерседес-Евклід» моделі 37 є вже полноклавішним автоматом з електричним приводом.

1932 г. - СРСР. Розпочато випуск десятіклавішной лічильної машини ДСМ.

1933 г. - Великобританія. Леслі Джон Комрі побудував свою разностную машину «Нейшенел». Вона табульованих функції з постійними шостими різницями з точністю 13 знаків.

1936-1938 р - Конрад Цузе розробляє, і будує аналітичну машину Ц-1 з механічними модулями пам'яті. Машина мала пам'ять 16 чисел по 24 біта, керувалася програмою, записаною на перфоленте. Машина працювала в двійковій системі.

1940 г. - В світі припинено випуск механічних табуляторов.

1969 г. - В цьому році в СРСР був пік продажів арифмометрів. Продано 300 000 штук! Поява в 1970 році мікрокалькуляторів знизило обсяги продажів арифмометрів.

4. Електромеханічний

1834 г. - Винахід електромеханічного реле Д.Генрі (США), Сальваторе даль Негро (Італія).

1887 г. - США. Герман Голлеріт створив комплекс пристроїв на основі табулятора, призначений для запису даних на перфокарти і обробки цих даних. Це т.зв. лічильно-аналітичний комплекс, що складається з наступних пристроїв: вхідний перфоратор, контрольнік, сортувальна машина і табулятор.

1908 г. - США. Удосконалення табулятора Голлеріта. Замість чашок з ртуттю використовуються контактний щітки.

1914 році - Іспанія. Л. Торрес-і-Кеведо запропонував проект універсальної автоматичної обчислювальної машини на електромеханічних реле з поданням чисел у формі з плаваючою комою.

1926-1927 р - СРСР. Створення машинолічильні станцій на базі лічильно-аналітичних комплексів Голлеріта і Пауерса.

1930 г. - Веннівер Буш конструює диференційний аналізатор. По суті, це перша успішна спроба створити комп'ютер, здатний виконувати громіздкі наукові обчислення.

1929 г. - Інженер фірми IBM Дж. Брайс створює табулятор нової конструкції, яка лягла в основу серії розмножувальних пристроїв IBM-600, випуск яких було розпочато в 1931 р

1931 г. - Франція. Розпочато випуск табуляторів французької фірми «Бюлль», заснованої норвезьким винахідником Фредеріком Бюлль. Початок виробництва в США розмножувальних перфораторів IBM-600.

1934 г. - Фірма IBM починає випуск алфавітного табулятора «Голлеріт» IBM-450, який мав 43 алфавітних і 45 цифрових друкуючих секторів.

ок. 1935 г. - На основі лічильно-аналітичного обладнання був створений прообраз локальної інформаційно-обчислювальної мережі. В універмазі м Піттсбург (США) була встановлена ​​система, до складу якої входило 250 терміналів, з'єднаних телефонними лініями з 20 табуляторами і 15 друкарськими машинками. З терміналів передавалися дані, відперфорованих на ярликах, якими забезпечувалися продаються товари.

1935 г. - СРСР. Розпочато випуск табулятора САМ «Т-1».

1937 г. - Говард Айкен запропонував проект обчислювальної машини. Він припускав побудувати машину зі стандартних деталей перфораційних обчислювальних комплексів, що випускаються корпорацією IBM. У 1939 р Айкен отримує фінансову підтримку корпорації IBM.

1938 г. - Франція. Л. Куффіналь запропонував проект обчислювальної машини на електромеханічної основі для виконання складних розрахунків в області небесної механіки. Машина повинна була містити підсумовує і розмножувально-Ділильний пристрою, що запам'ятовує пристрій, двійковій-десятковий перетворювач, принтер і перфоратор. Конрад Цузе розробляє свій перший комп'ютер Ц-1 з механічними модулями пам'яті. Через рік з'являється модель Ц-2.

1939 році - Американський професор фізики Джон Атанасов разом з аспірантом Кліффером Беррі розробили проект і незавершену модель комп'ютера АВС.

1941 г. - Конрад Цузе розробляє першу програмно-керовану універсальну обчислювальну машину Ц-3. Однак в ній не було умовної передачі управління. Управління здійснювалося від 8-канальної перфострічки, в якості якої використовувалася звичайна кінострічка. Машина виконувала 9 арифметичних команд - множення на 0.5, 2, 10, 0.1 і 1, додавання, віднімання, ділення, витяг квадратного кореня. Пам'ять мала ємність 64 числа по 22 біта, з огляду на знаковий. Застосовувалася плаваюча кома.

1939-1946 р - США. Конструктор - Дж. Стибиц. Обчислювальні машини Белл фірми «Белл Лабораторіз». 1939 - Белл-I, 1943 - Белл-II, 1944 - Белл-III, 1945 - Белл-IV, 1946 - Белл-V.

1940 г. - США. Перший експеримент з дистанційного (Дартмут - Нью-Йорк) виконання обчислень. Машина Белл-I.

1942-1945 р - На основі Ц-3 сконструйована Ц-4 з числами 32 біта.

1944 г. - Говард Айкен побудував машину МАРК-1, багато в чому поступалася машині Бебіджа, але мала з нею багато схожих рис. Обидві використовували десяткову систему числення, в обох числа фіксувалися на 10-позиційних цифрових колесах. Машина Айкена мала багато чисто механічних вузлів, чим поступалася в прогресивності машині Цузе. Американський інженер Джон Преспер Еккерт вперше висунув концепцію зберігається в пам'яті комп'ютера програми.

1944-1945 р- США. IBM випустила 5 однотипних релейних машин. «Я думаю, що в світі є попит ну, скажімо, на п'ять комп'ютерів» © Томас Уотсон, IBM, 1943 р

1947 г. - Говард Айкен побудував МАРК-2. Це була вже повністю релейний машина.

1948 г. - Введено в дію перший в світі комп'ютер з програмою, що зберігається «Манчестерський Марк-1», створений англійськими вченими Т. Кілбурн і Ф. Вільямсом з Манчестерського університету.

1948-1950 р - США: Белл-VI. Швеція: БАРК. Великобританія: АРК. Нідерланди: АРРА.

1950 г. - СРСР. Випускається табулятор Т-5, призначений для роботи з 80-колонними перфокартами. Рахунковий пристрій містить 8 11-розрядних лічильників.

1957 г. - СРСР. Н.І. Бессонов. Універсальна релейний машина ЦВМ РВМ-I. Експлуатувалася до 1965 року. 5500 електромеханічних реле, швидкодія - на рівні перших малих ЕОМ. Множення чисел з плаваючою комою (33 біта) виконувалося за 50 мс.

5. Електронний

1883 г. - Томас Альва Едісон, намагаючись продовжити термін служби лампи з вугільною ниткою, ввів в її вакуумний балон платиновий електрод і позитивна напруга. Його лампа розжарювання з платиновим електродом по суті була першою в світі електронної лампою.

1904 г. - Флеймінг створив діод - двухелектродную електронну лампу.

1906 г. - В жовтні американський інженер Лі де Форест винайшов електронну лампу - підсилювач, або аудіон, як він її тоді назвав, що мав третій електрод - сітку. Їм був введений принцип, на основі якого будувалися всі подальші електронні лампи - управління струмом, що протікає між анодом і катодом, за допомогою інших допоміжних елементів.

1910 г. - Німецький інженери Либен, Рейнс і Штраус сконструювали тріод, сітка в якому виконувалася у формі перфорованого листа алюмінію, і містилася в центрі балона, а щоб збільшити емісійний струм, вони запропонували покрити нитку розжарення шаром окису барію або кальцію.

1911 г. - Американський фізик Ч. Д. Кулідж запропонував застосувати як покриття вольфрамової нитки розжарення окис торію - оксидний катод - і отримав вольфрамовий дріт, яка здійснила переворот в лампової промисловості.

1915 г. - Американський фізик Ірвінг Ленгмюр сконструював двухелектронних лампу - кенотрон, яка застосовується в якості випрямної лампи в джерелах живлення. У 1916 р лампова промисловість стала випускати особливий тип конструкції ламп - генераторні лампи з водяним охолодженням.

1919 г. - Ідея лампи з двома сітками - тетрода була висловлена ​​в 1919 році німецьким фізиком Вальтером Шоттки і незалежно від нього в 1923 р - американцем Е. У. Халлом, а реалізована ця ідея англійцем Х. Дж. Раундом в другій половині 20-х рр

1929 г. - Голландські вчені Г. Хольст і Б. Теллеген створили електронну лампу з 3-ма сітками - пентод. У 1932 році був створений гептод, в 1933 - гексод і пентагрид, в 1935 з'явилися лампи в металевих корпусах. Подальший розвиток електронних ламп йшов по шляху поліпшення їх функціональних характеристик, по шляху багатофункціонального використання.

6. Електронно-лампові ЕОМ

1944 г. - США. Була побудована перша ЕОМ «ENIAC» (Electronic Numerical Integrator And Computer) і введена в експлуатацію Еккертом і Моулу 15 лютого 1946 року. Пропрацювала до 1955 року.

1948 г. - США. Універсальна ЦВМ SSEK фірми IBM на електромеханічних реле і електронних лампах. В м Манчестер створений комп'ютер Baby - перша в світі програмований електронно-обчислювальний пристрій. Обсяг пам'яті становив всього 1024 біт. Дані зберігалися у вигляді заряджених точок на катодно-променевої трубки. Електронний промінь, скануючи екран, записував на нього виконавчі нулі і одиниці, які згодом можна було зчитувати. Згодом Baby був доопрацьований, і продавався під назвою Mark 1.

1949 г. - Великобританія. Моріс Уїлкс побудував ЕОМ «ЕДСАК» (Electronic Delay Storage Automatic Computer).

1950 г. - СРСР. У Києві під керівництвом академіка С. А. Лебедєва побудований перший радянський комп'ютер «МЕСМ». Пропрацював до 1956 р

1951 г. - Перший зразок серійної електронної машини UNIVAC (Universal Automatic Computer).

1952 г. - Нейман побудував ЕОМ «ЕДВАК». В СРСР побудований комп'ютер БЕСМ (Велика Електронна Рахункова Машина) - трьохадресних машина паралельного дії, оперувала з 39-розрядними словами зі швидкістю 10 тис. Операцій в секунду.

1953 г. - В СРСР випущений перший серійний комп'ютер «Стріла».

1956 г. - Японія. ЕОМ «Фуджики». СРСР. Серійно стала випускатися машина БЕСМ-2. Вона мала триадресну систему команд, а для спрощення програмування широко застосовувався метод стандартних програм, який надалі поклав початок модульному програмуванню, пакетам прикладних програм.

1958 г. - ФРН. Налагоджено серійне виробництво комп'ютерів.

1959 г. - СРСР. ЕОМ «М-20» побудована під керуванням Лебедєва. 20 000 оп / с. Використовувався в першому в світі успішне протиракетний випробуванні.

7. Напівпровідникові ЕОМ

1915 г. - фізик Менсон Бенедікс виявляє, що кристали германію можна використовувати для перетворення змінного струму в постійний.

23 грудня 1947 року - три вчених в лабораторіях компанії Bell, Вільям Шоклі, Уолтер Братейн і Джон Бардін винайшли точковий транзисторний підсилювач (транзистор), що призвело до зменшення в розмірах комп'ютерів, які до цього моменту використовували електронні лампи.

1949 г. - Джон Мочлі придумує інтерпритатор Short Order Code - перша мова програмування високого рівня.

1951 г. - Грейс Хоппер (жінка-офіцер ВМФ США) створює перший в світі компілятор A-0, а Вільям Шоклі - площинний транзистор. ISO видав стандарт на розширювана мова розмітки тексту SGML.

1952 г. - IBM випускає свій перший промисловий електронний комп'ютер (IBM 701), що являв собою синхронну ЕОМ паралельної дії, містить 4000 електронних ламп і 12000 германієвих діодів. Вдосконалений варіант машини IBM 704 відрізнялася високою швидкістю роботи, в ній використовувалися індексні регістри, і дані представлялися у формі з плаваючою комою. Після ЕОМ IBM 704 була випущена машина IBM 709. У цій машині вперше була застосована непряма адресація, вперше з'явилися канали введення-виведення. У тому ж році (1952) фірма Remington-Rand випустила ЕОМ UNIVAC-1103, на якому вперше були застосовані програмні переривання. Компанії Remington Rand і IBM випускають мейнфрейми, призначені для вирішення ділових завдань.

1953 г. - Винайдено пам'ять на магнітних сердечниках, ідея якої виникла в 1951 році.

1955 г. - США. Випущена бортова суднова ЕОМ. Мала 20 000 напівпровідників. 4 кВт.

1956 г. - Фірмою IBM були розроблені плаваючі магнітні головки на повітряній подушці. Винахід їх дозволило створити новий тип пам'яті - дискові ЗУ, значимість яких була повною мірою оцінена в наступні десятиліття розвитку обчислювальної техніки. Перші ЗУ на дисках з'явилися в машинах IBM 305 і RAMAC.

1957 г. - З'являються перші матричні принтери і прототипи перших вінчестерів (IBM 305 RAMAC). Інженер з IBM Джон Бекус розробляє мову програмування FORTRAN (FORmula TRANslation).

1958 г. - В США, ФРН і Японії з'явилися перші серійні напівпровідникові ЕОМ.

1961 г. - Фірма IBM розробила потужну обчислювальну систему Stretch (IBM 7030).

1962 г. - Англія. «АТЛАС».

1963 г. - Фірма «DEC» випустила перший міні-комп'ютер «PDP-5».

1965-1967 р - СРСР. «БЕСМ-6». 1 000 000 оп / с. Швидкодія - близько 1 млн. Операцій в секунду. Застосування в машині одноадресної системи команд підтверджувало загальну тенденцію підвищення гнучкості командного управління. Центральний процесор характеризувався високим ступенем локального паралелізму, у нього були надшвидкодіючих буферне запам'ятовуючий пристрій і розширена система команд, він мав можливість організації стековой пам'яті і розбивкою оперативної пам'яті на незалежні блоки. Широко використовувалося поєднання виконання операцій звернення до пам'яті з роботою арифметичного пристрою і пристрою управління. Малося п'ять рівнів попереднього перегляду команд. Робота машини в режимі поділу часу і мультипрограмування забезпечувалася апаратної системою переривань, схемою захисту пам'яті, індексацією і розвиненою системою перетворення віртуальних адрес пам'яті в фізичні. Були передбачені також непряма адресація і можливості переадресації. Загальний обсяг математичного забезпечення сягав сотень тисяч рядків коду.

1969 г. - СРСР. «МИР-2». Мав телевізійний екран і світлове перо.

8. ЕОМ на мікросхемах

1958 г. - Джек Кілбі з Texas Instruments і Роберт Нойс з Fairchild Semiconductor незалежно один від одного винаходять інтегральну схему. Офіційна дата народження мікросхеми - 12 вересня. Джон Маккарті створює мову програмування Lisp, заснований на математичному апараті лямбда-числення Черча, алгебри облікових структур (S-списки) і теорії рекурсивних функцій, що поставив крапку відліку еволюції декларативних мов програмування; мова має незвичайний синтаксис (Дужковий префиксная запис).

1959-1964 рр. - Розроблено мову COBOL, що став основною мовою програмування в 60-70-х рр.

1960 г. - Тринадцять європейських і американських фахівців з програмування в Парижі затвердили стандарт мови програмування АЛГОЛ-60.

9. Ранній період мікросхемних ЕОМ (мікросхеми малої і середньої інтеграції)

1961 г. - США. Перша ЕОМ на мікросхемах. 587 мікросхем. 16 Вт. 285 гр. 100 куб.см. Перша ОС реального часу - Compatible Time-Sharing System.

1963 г. - Перше надійне комерційне використання електронно-променевих трубок (CRT) для комп'ютерного дисплея (VDT).

1964 г. - Дуглас Енгельбарт придумує, і патентує маніпулятор «миша». Американським національним інститутом стандартів прийнята таблиця кодування ASCII. На світ з'явилися ALGOL і BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code).

1965 г. - Моріс Вілкс першим заговорює про кеш-пам'яті, Гордон Мур - про закон Мура, а Дональд Девіс винаходить «комутацію пакетів».

1967 г. - Випуск Texas Instrumentis першого термопринтера. Винахід в Texas Instrumentis електронного кишенькового калькулятора. Розробка першого об'єктно-орієнтованої мови програмування Simula.

10. Середній період мікросхемних ЕОМ (великі інтегральні схеми)

1968 г. - Два американських інженера Рей Холт і Стів Геллер створили 20-розрядний чіп SLF (Special Logic Function), який містив арифметичне обчислювальний пристрій ALU, декодер інструкцій і підтримував керовану логіку. Чіп SLF, що послужив основою бортового комп'ютера CADC (Central Air Data Computer), створювався в Пентагоні, і роботи над ним велися в строгому секреті. Він призначався для використання в принципово новому для того часу винищувачі F-14 із змінною геометрією крила.

У тому ж році була утворена фірма Intel (INTegrated Electrinics) - в даний час головний виробник мікропроцесорів. У США фірма «Барроуз» випустила першу швидкодіючу ЕОМ на ВІС (великих інтегральних схемах) - В2500 і В3500.

1970 г. - Денис Рітчі і Кеннет Томсон випускають першу версію Unix; стараннями компанії Xerox починає свою роботу лабораторія PARC при Стенфордському університеті; доктор Кодд публікує першу статтю, присвячену реляційної моделі даних; а колектив під керівництвом Алана Шугарта придумує перший, восьмидюймовий флоппі-диск (ємністю 80 Кбайт). З'являються мінікомп'ютери. У IBM розроблений перший багатовіконний інтерфейс користувача. Створено перший в СРСР і Європі мікрокалькулятор на 4-х середніх інтегральних схемах зі ступенем інтеграції до 500 транзисторів на кристалі.

1971 г. - Intel розробляє перший в світі мікропроцесор Intel 4004, виготовлений за технологією НВІС (надвеликих інтегральних схем). 4-розрядний; 2250 транзисторів, 0,06 MIPS, адресація 640 байт ОЗУ, зроблений за технологією 10мкм. Варто 300 доларів. У світ виходить перший кишеньковий калькулятор Poketronic. Ніклаус Вірт розробляє Паскаль.

1972 р- З'являються три основоположних (кожен у своїй галузі) мови програмування (C, SmallTalk і Prolog). З'явився протокол Telnet. Компанією MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) створений перший цифровий мікрокомп'ютер, доступний для персонального використання MITS 816. У квітні випускається процесор 8008 (Intel), 45 команд, 300 тис. Команд в секунду, адресація 16KB ОЗУ.

1973 г. - З'явився протокол FTP. У лабораторіях Xerox PARC з'являється перший прототип ПК, розроблений Аланом Кей. У ньому вже реалізовані іконки і миша. Сталося народження Ethernet. З'явився перший повнофункціональний персональний комп'ютер Alto, укомплектований монітором і розроблений фірмою Xerox.

1974 г. - Поява першої реклами персонального комп'ютера. Рекламувався ПК SCELBI (SCientific, ELectronic and BIological). SCELBI був побудований на базі Intel 8008, поставлявся з 1 Кб пам'яті, і коштував 565 доларів. Оголошено випуск процесора 8080 (Intel), 4500 транзисторів, 75 команд, 2МГц, 0,3 MIPS, адресація до 64KB пам'яті, вимагав 6 ІМС підтримки. Випущений процесор 6800 (Motorola), 8-розрядний. З'явився перший жорсткий диск.

1975 г. - Поява ПК Altair, побудованого на новому чіпі від Intel - 8080. Altair виявився першим масовим ПК. IBM першою починає промислове виробництво лазерних принтерів, а також розробляє свій перший персональний комп'ютер IBM 5100. З'являється перший інтегрований текстово-графічний дисплей. Перша реалізація гіпертексту, зв'язків і вузлів розгалуження. 5 вересня утворена компанія Microsoft.

1976 р - 1 апреля 1976 року почалася історія Apple. Два Стіва - Возняк і популярний нині Джобс - створили свій перший комп'ютер Apple 1. Продавався Apple 1 по вельми цікавою ціною - 666,66 долара. Випущений процесор Z-80 (Zilog) - аналог 8080, 4МГц,> 200 команд, вбудована схема регенерації ОЗУ. Випущений процесор 8048 (Intel), що вперше об'єднав на одному кристалі ЦП МС з програмою микрокода, пам'ять прямого доступу і порти введення-виведення. Випущений процесор 8085 (Intel), 3МГц, 0,37 MIPS, 6500 транзисторів, технологія 3 мкм. Перший 5,25 "-дисковод випущений компаніюПро Shugart Associates.

1977 г. - Apple II з кольоровим дисплеєм, дисководом 5,25 ", і можливістю розширення і підключення периферійних пристроїв (8 слотів розширення), а також Commodore PET (4 Кбайт RAM, вбудований інтерпретатор BASIC, монохромний дисплей, 795 доларів) і аналогічний Radio Shack TRS-80, побудований на процесорі Z80. в СРСР створення першого симетричного многопроцессорного обчислювального комплексу (МВК) Ельбрус-1 (15 млн операцій в секунду) на ІС середньої інтеграції із засобами апаратної підтримки розвиненою структуризації програм і даних (В.С. Бурцев, Б.А.Бабаян). Використовувався системах протиракетної оборони, ядерних центрах, центрі контролю космічного простору. Мова програмування Modula Ніклауса Вірта, мова програмування Microsoft Fortran.

11. Сучасний період мікросхемних ЕОМ (Надвеликі і ультрабольшіе інтегральні схеми)

1978 г. - Випущений процесор 8086, перший 16-розрядний мікропроцесор Intel; вперше застосована чергу команд; з'явилася можливість підключати математичний співпроцесор (8087); 4,77МГц (пізніше з'явилися МП 8 і 10 МГц), 330 тис. Оп. / С, технологія 3мкм, 29000 транзисторів, адресація 1MB ОЗУ. Випущений процесор 8088 (Intel), 16-розрядний мікропроцесор з 8-розрядної шиною даних, що став «серцем» першого IBM PC. Atari представляє персональні комп'ютери Atari 400 і Atari 800, що працюють на процесорі 6502 компанії MOS Technology. Мова програмування Modula-2 Ніклауса Вірта, Microsoft випускає свій 3-й мову програмування - Microsoft Cobol-80.

1979 г. - Випущений процесор MC68000 (Motorola), 16-розрядний, адресація 16MB ОЗУ.

1980 г. - Вийшло три процесора (Motorola 68000, Intel 80186, NS 16000) і з'явилася перша настільна СУБД (Dbase II). Створено перший портативний комп'ютер Osborne 1 вагою близько 12 кг. Перший комп'ютер IBM PC, який відкрив еру IBM-сумісних ПК, створений в рамках проекту Chess; CPU - Intel 8088, що RAM - 16KB, HDD - 5,25 "160KB, ОС - MS-DOS 1.0 або CP / M.

1981 г. - На ринок виходить IBM PC (Intel 8088 4,77 МГц, 16 Кбайт RAM, FDD 160 Кбайт) з кольоровим монітором. Можна було придбати приблизно за 1600 доларів. З подачі компанії Sony з'являються тридюймові дискети. З'являється перший успішно продається переносний мікрокомп'ютер з екраном, дисководами і сумкою для перенесення (прообраз ноутбуків) Osborne 1, розроблений корпорацією Osborne Computer. MS-DOS 1.0 компанії Microsoft, PC-DOS 1.0 анонсувала IBM.

1982 г. - Поява першої версії AutoCAD і мови PostScript. Стараннями Sony з'являються звукові компакт-диски. Гвинт Серф і Боб Кан створюють чорновий варіант TCP / IP. Приблизно в цей же час з'являється термін Internet. Випущений процесор 80286 (Intel), 134 тис. Транзисторів, технологія 1,5мкм, адресація до 16MB ОЗУ; принципове нововведення - захищений режим. Випущений відеоадаптер HGC з дозволом 720x348x2 (Hercules) і CGA 640x200 пікселів.

1983 г. - IBM випустила персональний комп'ютер XT (скорочення від eXtended Technology). Офіційним днем ​​народження вважається 8 березня.

1984 г. - Sony і Philips розробляють стандарт CD-ROM. Також розроблені стандарти MIDI і DNS. У продажу з'являються IBM PC AT, більш потужні варіанти персоналок, що працюють на новому чіпі від Intel - 80286. Apple випускає модем на 1200 бод. Hewlett-Packard випускає перший лазерний принтер серії LaserJet з роздільною здатністю до 300 dpi.

1985 г. - Відеоадаптер EGA з роздільною здатністю 640x350x16 (IBM). Виходить перша версія графічної оболонки Windows, що підтримує багатозадачність, суперкомп'ютер продуктивністю 1 млрд. Операцій в секунду (Сray 2) і нову мову програмування C ++. В СРСР випущений побутової комп'ютер «Електроніка БК0010-01» і розпочато випуск многопроцессорного (10 процесорів) обчислювального комплексу Ельбрус-2 продуктивністю 125 млн. Оп / сек (MIPS). В.С.Бурцев, який використовувався в системах протиракетної оборони, ядерних центрах, центрі контролю космічного простору. Випущений процесор Intel 386, 32-розрядний багатозадачність процесор, що містить 275 тис. Транзисторів, технологія 1,5мкм, адресація до 4GB. Випущені оптичні диски з одноразовою записом (CD-ROM). 20 листопада - Microsoft Windows 1.0.

1986 г. - З'являються перші експериментальні 4- і 16-мегабайтні чіпи пам'яті. На клавіатурі вперше з'являються клавіші управління курсором (до цього обходилися без них!) І окремий блок з цифровими клавішами (спасибі Apple). У тому ж році Ларрі Уоллом розроблена мова Perl (Practical Extraction and Report Language), універсальна мова програмування, що застосовується для складання сценаріїв CGI (Common Gateway Interface). Mips Technologies представила 32-розрядний RISC-процесор, що працює з тактовою частотою 8МГц, що містить 110 тис. Транзисторів, з продуктивністю 5 млн. Операцій в секунду. В СРСР почався випуск однієї з найпопулярніших машин лінії СМ - 16-розрядна мікро-ЕОМ РМ 1810, побудована на процесорі з системою команд Intel 8086, і яка вже могла виступати в ролі персонального комп'ютера. РМ 1810 створювалася в Інституті електронних керуючих машин (ІНЕУМ). Компанія Gateway 2000 випустила свій перший ПК. ПК Deskpro 386 вивів компанію Compaq Computer в лідери ринку ПК на база нових процесорів Intel 80386. Американський національний інститут стандартів (ANSI) схвалив стандарт SCSI-1 (Small Computer System Interface). Народження шини USB. Вийшла постанова уряду СРСР про початок розробки обчислювального комплексу «Ельбрус-90 Мікро».

1987 г. - US Robotics представляє модем Courier HST 9600. Перший реліз операційної системи OS / 2, що розробляється спільно IBM і Microsoft, і перший реліз IBM PS / 2. Весна - Оголошення IBM про OS / 2 1.0.

1988 г. - З'являється перший комп'ютерний вірус, відомий нам як «хробак Морріса», створений сином експерта з комп'ютерної безпеки. Винайдено IRC-чат. Компанії, які займалися клонуванням IBM PC, зіткнувшись з необхідністю ліцензування нової шини IBM - MCA, розробляють власну - EISA. Випущений відеоадаптер VGA з дозволом 640x480x16 (IBM) і SVGA - 800x600. Випущені магніто-оптичні (MO) і фазопеременние диски.

1989 г. - Тім Бернерс-Лі розробляє концепцію WWW. Creative Labs випускають звукову карту Sound Blaster, назва якої згодом стане загальним. Випущений процесор Intel 486DX, 1,2 млн транзисторів, технологія 1 мкм, первинний кеш на кристалі, застосовано RISC-ядро. Перша версія програми Adobe Photoshop.

1990 року - В СРСР випущена модифікація побутового комп'ютера БК0011М. IBM представляє новий стандарт відеоплат - XGA. З'являється Інтернет. В Інституті точної механіки та обчислювальної техніки ім. С.О.Лебедєва розроблений мікропроцесор «Електроніка Ель-90», призначений для розроблюваного з 1986 року обчислювального комплексу «Ельбрус-90 Мікро». Процесор так і не був проведений у зв'язку з політичними і економічними перетвореннями в країні.

1991 г. - Створено дослідний зразок ЕОМ «ЛОКОН 9В51» (проект «ЛОКОН» - локально-пов'язана машина). ЕОМ побудована в архітектурі CLIP / CAM (клітинно-автоматні машини), в основу проекту були покладені принципи паралельної обробки інформації з розширюється архітектурою. Головний конструктор і науковий керівник проекту - Бронніков В. А.

В СРСР створено Ельбрус-3 - LSI, ECL БІС, 16 процесорів, швидкодія в два рази вище, ніж у кращого західного суперкомп'ютера CRAY-YMP, був виготовлений, але в серію запущений не був (на кінцевій стадії в роботі брало участь дочірнє підприємство Інституту - Московський центр SPARC-технологій).

1993 г. - В березні випущений процесор Pentium (Intel) з частотами 60МГц (індекс ICOMP - 510) і 66МГц (ICOMP - 567), 32-розрядний процесор з 64-розрядної шиною даних, 3,1 млн транзисторів, технологія 0,8 мкм, робоча напруга - 5В. У жовтні випущений процесор Intel Pentium з частотою 75 МГц (індекс ICOMP - 610); технологія 0,6 мкм, робоча напруга 3,3 В. 4 відомі компанії - Compaq Computer, Intel Corporation, Microsoft і Phoenix Technologies запропонували вирішення проблеми конфігурації IBM PC-сумісних комп'ютерів, розробивши специфікацію Plug and Play, яка визначала засоби і способи взаємодії периферійних пристроїв з BIOS комп'ютера і ОС, а також могла вирішувати конфлікти через системних ресурсів з мінімальною участю користувача.

У Росії (Москва) почався випуск персональних комп'ютерів PS / 1.

1994 г. - В березні випущений процесор Intel Pentium з частотами 90МГц (ICOMP - 735) і 100 МГц (ICOMP - 815) процесорів Pentium, технологія 0,6мкм, робоча напруга - 3,3.

1995 г. - Фірма Phoenix Technologies створила перший Plug and Play BIOS, який був використаний в нових системах NEC і Gateway 2000. Випущений процесор Intel Pentium Pro (P6) з частотою 150МГц, 5,5 млн транзисторів, технологія 0,6 мкм, вторинний кеш на кристалі 256KB. Pentium з частотами 120МГц (ICOMP - 1000) і 133МГц (ICOMP - 1110), технологія 0,35 мкм, робоча напруга - 3,3 В. Cyrix 6x86. Intel Pentium Pro з частотами 166, 180 і 200 МГц, 0,35мкм технологія; 512KB кеш 2-го рівня. З'явився Iomega Zip - накопичувач на змінних дискетах 100MB.

1996 г. - Випущені процесори Intel Pentium з частотою 150, 166 і 200 МГц. У березні випущений AMD K5. Розроблено технологію перезаписуваних CD (CD-RW). Корпорація Sun Microsystems представила 64-розрядний сімейство робочих станцій Ultra.

1997 року - У січні випущений Intel Pentium MMX, 4,5 млн транзисторів, 0,35мкм технологія; випущені МП з частотами 166, 200 і 233 МГц. У лютому випущений Cyrix Media GX. Також випущений Intel Pentium II, що використовує технологію MMX, 7,5 млн транзисторів; кристал з ядром процесора і набір кристалів статичної пам'яті і додаткових схем, що реалізують вторинний кеш, розміщені на невеликій друкарській платі-картриджі; випущені МП з частотами 233, 266 і 300 МГц. Перші дисководи DVD. Випуск перших звукових плат формату PCI. Новий графічний порт AGP.

У Росії в ЗАТ «МЦСТ» продовжена розробка обчислювального комплексу «Ельбрус-90 Мікро», розпочата в інституті точної механіки і обчислювальної техніки ім.С. А. Лебедєва ще в 1986 році.

1998 г. - В Росії в ЗАТ «МЦСТ» створений SPARC-сумісний мікропроцесор з технологічними нормами 0,5 мкм і частотою 80 МГц (з неофіційних джерел процесор називався МЦСТ-R100, працював на частоті 50 МГц). На його основі в тому ж році створений прототип першого Російського мікропроцесорногообчислювального комплексу «Ельбрус-90 Мікро».

У березні Advanced Micro Devices випустила K6. З'явився LS-120 (Super Disk) - накопичувач на дискетах 120MB.

1999 г. - В лютому випущений Intel Pentium III.

2000 р - 20 листопада випущений Intel Pentium IV, на основі мікроархітектури NetBurst, 42 млн транзисторів, мікросхема 217кв.мм в 423-контактному корпусі PPGA, тактові частоти 1,4 і 1,5 ГГц (пізніше з'явився 1,3ГГц), технологія 0 , 18мкм. У червні компанія IBM створила новий суперкомп'ютер серії RS / 6000 SP - ASCI White (Accelerated Strategic Computing Initiative White Partnership) - перший комп'ютер, продуктивність якого перевищує 10 TFLOPS. Пікова продуктивність суперкомп'ютера - 12,3 TFLOPS; комп'ютер здатний постійно працювати на швидкості 3 TFLOPS. ASCI White являє собою 512 комп'ютерів, з'єднаних разом, і по площі займає 2 баскетбольні майданчики; а для його транспортування знадобиться 28 трейлерів. Комп'ютер розроблений для Національної лабораторії Лоуренса Лівермора Міністерства енергетики США, де він буде використовуватися для моделювання ядерних вибухів і контролю за що зберігається американським ядерною зброєю.

2000-2005 рр. - Варіації на тему Pentium III і Pentium IV (2000 - до 2 ГГц, 2001 - до 2,8 ГГц, 2002 - до 3,06 ГГц, 2003 - до 3,2 ГГц, 2004 - до 3,8 Ггц, 2005 - двохядерні процесори з тими ж частотами).

2001 г. - В Росії ЗАТ «МЦСТ» розроблений SPARC-сумісний мікропроцесор «МЦСТ R150» з технологічними нормами 0,35 мкм і тактовою частотою 150 МГц.

У Intel з'явилися процесори Xeon для робочих станцій і Itanium, в основі якого лежить нова архітектура EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing - паралельна обробка команд з явним паралелізмом).

2002 г. - Перший Російський мікропроцесорний обчислювальний комплекс «Ельбрус-90 Мікро» на базі вітчизняного мікропроцесора «МЦСТ-R». Розроблено ЗАТ «МЦСТ».

Новий Celeron виконаний на основі ядра Willamette по 0.18 мкм процесу. Відрізняється від Pentium IV на тому ж ядрі вдвічі менший об'єм кеша другого рівня (128 проти 256 Kb).

2003 г. - В Росії ЗАТ «МЦСТ» розроблений SPARC-сумісний мікропроцесор «МЦСТ R500» з технологічними нормами 0,13 мкм і тактовою частотою 500 МГц для використання в обчислювальному комплексі «Ельбрус-90 Мікро». Потужність, що розсіюється процесора менш 1 Вт.

2004 г. - В Росії ЗАТ «МЦСТ» розроблений SPARC-сумісний мікропроцесор на повністю замовний технології з топологічними нормами 0,13 мкм і тактовою частотою 1000 МГц а також мікропроцесор нового покоління «Ельбрус» з топологічними нормами 0,13 мкм і тактовою частотою 300 МГц.

На основі процесора «МЦСТ R500» в 2004-2005 роках побудовано п'ять модифікацій обчислювального комплексу «Ельбрус-90 Мікро».

2005 - У квітні Intel випущений перший двоядерний процесор для настільних ПК - Pentium Extreme Edition.

У Росії ЗАТ «МЦСТ» розроблений мікропроцесор «E2K» нового покоління на повністю замовний технології з топологічними нормами 0,13 мкм і тактовою частотою 1200 МГц (він же «Ельбрус-2000). Цей мікропроцесор побудований за що не має аналогів передової вітчизняної технології, в якій реалізована архітектура явного паралелізму (EPIC), вже використовувалася в 2001 році в процесорі Intel Itanium. У зв'язку з дорожнечею виробництва процесор «E2K» швидше за все, випущений не був, хоча інформація про це неоднозначна. Розмови про завершення розробки цього процесора йдуть вже кілька років. Створюється враження, що розробник спеціально заплутує громадськість - плутанина існує як на його сайті http://www.mcst.ru так і в інших джерелах. Існує думка, що «E2K» - афера.

Кінець 2005 року - У Росії ЗАТ «МЦСТ» в кінці грудня передана на фабрику документація для виготовлення дослідних зразків мікропроцесора «Е3М» другий ітерації - спрощений варіант «казкового» процесора «E2K». мікропроцесор «Е3М» працює на частоті 300 МГц і не має (на відміну від «E2K») кеша другого рівня.

Також були проведені конструкторські випробування дослідного зразка обчислювального комплексу «Ельбрус-3М1», заснованого на процесорі «Е3М». За результатами випробувань прийнято рішення про передачу відкоригованої топологічної документації на фабрику. Передача документації успішно виконана 30 грудня 2005 року.

2006 - У січні Intel випущений новий двоядерний процесор «Core» для настільних і мобільних ПК. Випущена також одноядерна версія цього процесора для мобільних ПК. Назва Core тепер замістило слово Pentium. Ймовірно, ці процесори можна вважати новим аж 10-им поколінням (80086, 80186, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Core). Взагалі, покоління процесорів у Intel, починаючи з процесора Pentium, а особливо з Pentium IV, стали досить умовними. Сучасний процесор Intel включає в себе кілька технологій, що застосовуються разом, які поступово один за одним оновлюються, і чіткої межі між поколіннями вже провести не можна.


Список використаних джерел

1) Сайт ЗАТ «МЦСТ», який розробляє вітчизняні процесори: http://www.mcst.ru

2) Музей історії вітчизняних комп'ютерів: http://www.bashedu.ru/konkurs/tarhov/index.htm

3) Віртуальний комп'ютерний музей: http://www.computer-museum.ru/

4) Музей процесорів (англійською): http://cpu-museum.de/

5) Музей Intel: http://www.intel.com

6) Історія процесорів: http://history-of-cpu.euro.ru/history/history.html

7) Історія розвитку комп'ютерної техніки в датах: http://evolutsia.com/content/view/921/21/

8) Хронологія робототехніки: http://myrobot.ru/articles/hist.php

9) Історія світової і російської обчислювальної техніки: http://upravob.kts.ru/sch11/htm/kafedra/informatika/htm/vthistory/do.html


ЗВІТ

Про виконанню ЗАВДАНЬ 2, 3

завдання 2

У завданні 2 потрібно створити таблицю, виконати обчислення і побудувати графік по «Числу продажів». Спочатку я побудувала таблицю - в потрібні комірки ввела дані цифри і слова. Потім почала виконувати обчислення.

Щоб заповнити рядок «Виручка від реалізації» потрібно було помножити число продажів і ціни виробу. У таблиці вибрала потрібну комірку В4 і записала функцію В3 * В16. Щоб використовувати маркер автозаповнення потрібно зафіксувати потрібні нам значення, тобто значення ціни виробу не змінюється, отже, зафіксуємо її повністю - $ В $ 16. Число продажів змінюється, але сама рядок немає, значить потрібно зафіксувати тільки номер рядки - В $ 3. Тепер використовуючи маркер автозаповнення отримала потрібні значення в осередках С3, D3, E3.

Щоб виконати обчислення за витратами на збут, треба було число продажів помножити на витрати на вироби, тобто в осередку В5 ввела формулу - В3 * В17. Так як число витрат на виріб не змінюється, потрібно повністю зафіксувати клітинку (щоб можна було використовувати маркер автозаповнення) - $ B $ 17. Число продажів змінюється з плином часу (поквартально), але сама рядок немає, значить потрібно зафіксувати тільки номер рядки - В $ 3. Тепер використовуючи маркер автозаповнення отримала потрібні значення в осередках С5, D5, E5.

Для того щоб обчислити валовий прибуток, потрібно обчислити різницю виручки від реалізації і витрат на збут, тобто в потрібній нам осередку В6 ввела формулу - В4-В5. Так як значення виручки від реалізації і витрат на збут змінюються, то маркер автозаповнення можна використовувати по всій рядку «Валовий прибуток" не фіксуючи рядок або елемент, отримуючи потрібні значення в осередках С6, D6, E6.

Для обчислення непрямих витрат потрібно обчислити 15% від виручки від реалізації, тобто значення потрібної осередку помножити на 0,15. Щоб заповнити рядок «Непрямі витрати» використовуємо маркер автозаповнення, ввівши в першу потрібну нам осередок формулу - В4 * 0,15, отримуємо потрібні значення в осередках С10, D10, E10.

Використовуючи кнопку автосуми або формулу автосуми (СУМ) обчислюємо сумарні витрати, виділивши аргументами функції витрати на персонал, рекламу і непрямі витрати, тобто три осередки В8, В9, В10 або інтервал - В8: В10. Оскільки значення витрат на персонал, рекламу і непрямі витрати змінюються поквартально, фіксувати значення рядків і осередків не треба, використовуючи маркер автозаповнення рядки 11, отримуємо потрібні значення в осередках С11, D11, E11.

Виробнича прибуток - це валовий прибуток за вирахуванням сумарних витрат. Таким чином, в потрібній нам першій клітинці В13 ввели формулу В6-В11, а раз все значення змінюються поквартально, з використанням маркера автозаповнення в рядку 13, отримуємо потрібні значення в осередках С13, D13, E13.

Для заповнення рядка 14 «Норма прибутку» потрібно обчислити відношення прибутку до виручки від реалізації, тобто в першій потрібному осередку В14 вводимо формулу - В13 / В4. Далі використовуючи маркер автозаповнення (значення зміняться поквартально, значить фіксувати осередки або рядки не потрібно) отримуємо потрібні значення в осередках С14, D14, E14.

Для побудови графіка по «Числу продажів» натискаємо Вставка - Діаграма. У вікні вибираємо тип діаграми - Графік і натискаємо на кнопку Далі. У Діапазоні даних вибираємо потрібні нам значення, виділивши комірки В3, С3, D3, Е3, в віконці Ряд - І мя вводимо назву графіка - «Число продажів», і натискаємо кнопку Далі. У новому віконці Легенда - Розміщення вибираємо внизу і натискаємо на кнопку Далі, потім на кнопку Готово. За допомогою миші можна пересунути графік в потрібне місце на аркуші з таблицею. Виділивши тільки вісь y і клікнувши на неї правою кнопкою миші, вибираємо опцію Формат осі .... У новому вікні вибираємо опцію Шкала, і навпаки мінімального значення вводимо число 3000, а навпаки максимального значення вводимо число 5000, потім натискаємо кнопку ОК. за допомогою миші можна пересунути і розтягнути графік до зручних розмірів на аркуші з таблицею.

завдання 3

У завданні 3 потрібно побудувати графіки функцій y = sin x і y = x 3 -2.

Щоб побудувати графік функції y = sin x, потрібно спочатку поставити дані для x і y. З курсу шкільної алгебри ми знаємо, що приймати значення ця функція може тільки при x = -2π; -3π / 2; -π; -π / 2; 0; π / 2; π; 3π / 2; 2π. для того, щоб ввести ці значення потрібно в потрібному стовпці просто вводити формулу (за допомогою переліку формул) π і трохи змінювати її (ділити на 2, ділити на два і множити на три, множити на два тощо). У підсумку в стовпці зі значеннями x повинні вийти правильні формули - Пі () * 2; -3 * ПІ () / 2; Пі (); - ПІ () / 2; 0; ПІ () / 2; ПІ (); 3 * ПІ () / 2; ПІ () * 2. У стовпці зі значеннями y вводимо формулу SIN і вибираємо Аргументи функції, виділивши мишкою перше значення з шпальти зі значеннями x, потім натискаємо кнопку ОК. Після цього можна використовувати маркер автозаповнення, виділивши і розтягнувши першим првильно значення з функцією до кінця значень x.

Для того, щоб побудувати графік функції спочатку виділяємо діапазон потрібних нам осередків - (А2: В11), потім натискаємо на Вставка - Діаграма - Тип - Точкова, Вид - зі згладжуючими лініями, і натискаємо кнопку Далі, в новому вікні натискаємо знову кнопку Далі. У новому вікні, у віконці Назва діаграми вводимо «Графік функції y = sin x», у віконці Вісь X (категорій) вводимо x, у віконці Вісь Y (категорій) вводимо y. В параметрах діаграми Легенда вибираємо розміщення - внизу. Потім натискаємо кнопки - Далі і Готово. На графіку виділяємо тільки вісь x і натискаємо на неї правою кнопкою миші і вибираємо Формат осі ....Навпаки мінімального і максимального значення вводимо відповідно значення -7 і 7, натискаємо кнопку ОК. пересуваємо назви осей у зручний для нас місце і назву осі y виділяємо і натискаємо правою кнопкою, вибираємо опцію Формат назви осі. У новому вікні вибираємо опцію Вирівнювання, Орієнтація - 0 градусів, натискаємо ОК. Отриманий графік розтягуємо, і пересуваємо в зручне для нас місце.

Щоб побудувати графік функції y = x 3 -2, потрібно спочатку поставити дані для x і y. З курсу шкільної алгебри ми знаємо, що значення цієї функції від -∞ до + ∞. Для того щоб заповнити стовпчик зі значеннями x введемо два від'ємних числа - -3 і -2. Потім, виділивши ці два осередки, можна використовувати маркер автозаполеніе і таким чином заповнити значення x до 3. У стовпці зі значеннями y вводимо формулу - A22 * A22 * A22-2 і натискаємо Enter. Після цього можна використовувати маркер автозаповнення, виділивши і розтягнувши першим првильно значення з функцією до кінця значень x.

Для того, щоб побудувати графік функції, спочатку виділяємо діапазон потрібних нам осередків - (А21: В28), потім натискаємо на Вставка - Діаграма - Тип - Точкова, Вид - зі згладжуючими лініями, і натискаємо кнопку Далі, в новому вікні натискаємо знову кнопку Далі . У новому вікні, у віконці Назва діаграми вводимо «Графік функції y = x 3 -2», у віконці Вісь X (категорій) вводимо x, у віконці Вісь Y (категорій) вводимо y. В параметрах діаграми Легенда вибираємо розміщення - внизу. Потім натискаємо кнопки - Далі і Готово. На графіку виділяємо тільки вісь x і натискаємо на неї правою кнопкою миші і вибираємо Формат осі .... Навпаки мінімального і максимального значення вводимо відповідно значення -3 і 3, натискаємо кнопку ОК. Виділивши тільки вісь y і, натиснувши на неї правою кнопкою миші, вибираємо Формат осі .... Навпаки мінімального значення вводимо цифру -30, натискаємо кнопку ОК. Пересуваємо назви осей у зручний для нас місце, і назва осі y виділяємо, і натискаємо правою кнопкою, вибираємо опцію Формат назви осі. У новому вікні вибираємо опцію Вирівнювання, Орієнтація - 0 градусів, натискаємо ОК. Отриманий графік розтягуємо, і пересуваємо в зручне для нас місце.

Виконані завдання знаходяться на диску в файлі Контрольна робота (завдання 2. 3) .xls на аркушах Число продажів (завдання 2) і Графіки функцій (завдання 3).